Genealogie van Jan Clop per generatie.
Genealogie van Jan Clop per generatie.

Generatie I

I.  Cornelis Clop, Deze Cornelis zou tot nu de verste Clop in de lijn van de Bommelewaardse tak zijn, wel staat er nog een Lambert Clop vermeld die in 1404 grond in eigendom heeft te Delwijnen, in hoeverre deze Lambert Clop familie van deze familie Klop is is niet bekend, 
 een zoon: 
  1.  Jan Cornelissen Clop, volgt II

Generatie II

II.  Jan Cornelissen Clop, zn. van Cornelis Clop (I), Jan Cornelissen Clop wordt in 1651 genoemd in het gerechtelijk archief te van Vlaardingen, alsmede in de lijst van buurmeesters van Aalst in 1654/1655, tr. (1) met Hester Egbertsdr , ovl. voor 1689. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Egbert (Janszn) Clop, volgt IIIa
  2.  Cornelis (Janszn) Clop, ovl. voor 1679, volgt IIIb
  3.  Peter (Janszn) Clop
   Peter kocht een Huis en Hoff te Aalst van Dirk Aertsz, hij verkocht dit Huis en Hoff later aan een neef van deze Peter Aerts enwel aan Dirk Aersz op 16-8-1679
  Jan Cornelissen Clop, otr. (2) te Driel op woensdag 20-7-1689, tr. (Josina hoogstens 51 jaar oud) te Driel op donderdag 4-8-1689 met Josina van Hausselt, dr. van Jan Gerritsz van Hausselt (deken vh st.Antonius Gilde, schepen van de Hoge bank te Driel van 1650 tot 1674,) en Lijsken Joostdr Martwijk, geb. te Driel tussen 1638 en 1642, Josina doet haar belijdenis in 1663, dat zal ronde de 18e en 25e levensjaar zijn, begr. te Driel op dinsdag 3-11-1722. 

Generatie III

IIIa.  Egbert (Janszn) Clop hij staat vermeld in de verpondingskohieren van 1657-1664 van Aalst, zn. van Jan Cornelissen Clop (II) en Hester Egbertsdr , paardenkoopman, relatie met N.N.
 Uit deze relatie: 
  1.  Jan Egbertsz Clop, geb. te Aalst, ovl. na 1693, volgt IVa

IIIb.  Cornelis (Janszn) Clop, zn. van Jan Cornelissen Clop (II) en Hester Egbertsdr , soldaat uit Aalst tussen 1672 en 1679, hij diende onder kapitein en sergeant-majoor Asteleij, ovl. voor 1679, otr. (Jenneken 17 jaar oud) te Aalst op zaterdag 16-2-1675 met Jenneken Cornelisdr van Sell, dr. van Cornelis van Sel en Lijsken Jacobs van der Giessen, geb. te Heusden op zaterdag 27-10-1657, ovl. (hoogstens 39 jaar oud) voor 1697. 
 Na het overlijden van Cornelis Clop trouwde Jenneken van Sell nog twee keer eerst met Sijmen Corneliszn van Rijswijck, zn. van ??, hun ondertrouw/huwelijk was te Veen op 11-3/3-4-1679.
Sijmen van Reiswijck en Jenneken kregen samen drie kinderen alle gedoopt te Veen, Cornelis op 24-9-1679, Lijsbeth op 23-11-1681 en Lijsbeth op 23-5-1683.
Het derde huwelijk van Jenneken van Sell was met Joost Teunisse Coolhaes, zn. van ??, hun ondertrouw/huwelijk was te Veen op 24-5/9-6-1686.
Toen Joost Coolhaes trouwde met Jenneken van Sell was hij weduwnaar van Geertruij Dirckse Spieringh, dr. van ??
Joost Coolhaes en Geertruij Spieringh kregen samen zeven kinderen alle gedoopt te Veen, Dirck op 22-3-1668, Teunis op 27-4-1670, Joost op 19-6-1672, Teunis op 7-2-1674, Jan op 15-5-1678, Seeltie op 15-9-1680 en Seeltie op 26-3-1682.
Na het overlijden van Jenneken van Sell trouwde Joost Coolhaes opnieuw nu met Maria Spieringh, dr. van ??, hun ondertrouw was te Veen op 23-3-1697
 Uit deze relatie: 
  1.  Cornelis Clop, ged. te Veen op zondag 22-4-1674 maar geboren te Aalst. 
  2.  Lijsbeth Clop, ged. te Veen op zondag 22-9-1675 maar geboren te Aalst. 
  3.  Egbert Clop, ged. te Veen op zondag 10-1-1677, ovl. (hoogstens 68 jaar oud) voor 1746, volgt IVb

Generatie IV

IVa.  Jan Egbertsz (ook wel Johan) Clop, zn. van Egbert (Janszn) Clop (IIIa) (paardenkoopman) en N.N., geb. te Aalst, paardenkoopman in 1670 en in 1693 te Aalst, ovl. na 1693, 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Egbert Clop, geb. te Aalst circa 1685. 
  Jan Egbertsz (ook wel Johan) Clop
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Cornelis Klop, geb. in 1700, ovl. (ongeveer 85 jaar oud) te Aalst op dinsdag 25-1-1785, volgt Va

IVb.  Egbert Clop, zn. van Cornelis (Janszn) Clop (IIIb) (soldaat uit Aalst tussen 1672 en 1679,) en Jenneken Cornelisdr van Sell, ged. te Veen op zondag 10-1-1677 maar geboren te Aalst, buurmeester van 1718 tot 1726, provesioneel-secretaris in 1720, burgemeester in 1721, president schepen te Aalst in 1722, schout te Aalst van 1730 tot 1742, heemraad in de Hoge Schouw van de Bommelerwaard. koopt voor 1700 gld op 2 mei 1729 in de hofstad "Spuijtenburg" te Aalst van Willem Hoffman van Somer, capiteyn in het regement Keppel. Inzake het bouwen van de watermolen in 1721, so genaemt het Molenveld onder de heerlichheijd Aelst, aende Burgemeester Clop als aen en ophem genomende hebbende het timmerwerk van de molen volgens besterk.
op 1-3-1728 Egbert Clop, voor zichzelf en zich sterk maken voor zijn onmondige zoon Cornelis Klop, mitsgaders Gerrit Beijense en Hester Clop echtlieden, item Christina Clop, transporteren aan Arien Claasse inwoner van Zuilichem ongeveer 1 hont huis en hof met griending tot Zuilichem.
In de hervormde kerk te Aalst bevindt zich een met een deur gesloten kastje in den zuidmuur, waarin zich een geel geverfd steenen borstbeeld bevondt. Onder het kastje een cartouche met een opschrift. "1722 Echbert Klop Hooghdijk Heemraet Borgemeester en President Scheepen der Heerlijckheijt Aelst"
Op 10-4-1716 procedeerd Egbert Clop, heemraad en burgemeester en later schout van Aalst, met Adriaen Molenpas over de boedel van zijn halfzus Lijsbeth van Rijswijk, ovl. (hoogstens 68 jaar oud) voor 1746, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 17 jaar oud) (1) te Aalst op maandag 29-1-1703 met Christina van Hausselt, dr. van Rogier van Hausselt (schout van Driel) en Christina Petersdr Bock, ged. ned.ger. te Driel op donderdag 3-5-1685, ovl. (hoogstens 42 jaar oud) voor 1728. 
 Toen Egbert Clop trouwde met Christina van Hausselt was Egbert al vader van een bastaarddochter, Johanna geboren op 18-10-1700 verwekt bij Mayken voor de Wint dr. van Hendick Wouters voor de Wint
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Christina (Krestijntje) Clop, geb. te Aalst circa 1705, begr. te Aalst op zaterdag 1-3-1777, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 27 jaar oud) te Aalst op zaterdag 1-3-1727 (zij trouwden op Huwelijkse voorwaarden) met Aelbert Hedinckhuizen, zn. van Dirk Hedinckhuizen en Maria (Willems) Mulders, geb. circa 1700, buurmeester van 1736 tot 1755, schepen van Aalst van 1730 tot 1766, vise-president schepen van 1733 tot 1739, president-schepen van 1765 tot 1767 allen te Aalst. Op 29 mei 1777 wordt een deel van de nalatenschap verkocht, begr. te Aalst op woensdag 22-11-1775. 
  2.  Hester Clop, ged. te Aalst op zondag 23-6-1709. 
  3.  Hester Clop, ged. te Aalst op zondag 15-6-1710, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Maasdriel op dinsdag 10-3-1772, volgt Vb
  4.  Cornelis Johannes Clop, geb. te Aalst circa 1710, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Aalst op woensdag 10-9-1777, volgt Vc
  5.  Cornelia Clop, geb. circa 1718, tr. met Johannes Bakker, geb. circa 1720. 
  Egbert Clop, tr. (2) met Adriana Moelepas
 niet duidelijk of zij getrouwd waren !! het kind kreeg wel de familienaam Clop
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Joanna Clop, ged. te 's Hertogenbosch in de Grote Kerk op vrijdag 6-5-1718. 
  Egbert Clop, tr. (resp. ongeveer 51 en ongeveer 28 jaar oud) (3) op donderdag 22-7-1728 met Dina van Ewijk, dr. van Geijsbert Wouterszn van Ewijk (buurmeester en schout te Aalst) en Johanna Bruijsters, geb. te Aalst circa 1700, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Aalst op vrijdag 9-9-1768, begr. te Aalst op vrijdag 16-9-1768. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Egbert Klop, geb. te Aalst circa 1733, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Aalst op donderdag 11-12-1806, volgt Vd
  2.  Jenneke Klop, geb. te Aalst circa 1735, ovl. (minstens 55 jaar oud) tussen 1790 en 1797, volgt Ve
  3.  Johanna Klop, geb. te Aalst circa 1737, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) te Aalst op zondag 9-11-1788, volgt Vf
  4.  Dina Klop, geb. te Aalst circa 1742, ovl. (ongeveer 44 jaar oud) te Nederhemert op zondag 23-4-1786, volgt Vg

Generatie V

Va.  Cornelis Klop (den Ouden), zn. van Jan Egbertsz Clop (IVa) (paardenkoopman in 1670 en in 1693 te Aalst), geb. in 1700, Koopt op 10-4-1781 "land en bosch" in het Hamblok, ovl. (ongeveer 85 jaar oud) te Aalst op dinsdag 25-1-1785, begr. te Aalst op vrijdag 28-1-1785, tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 24 jaar oud) (1) te Gameren op vrijdag 15-7-1729 met Baatje de Groot, geb. circa 1705, ovl. (hoogstens 37 jaar oud) voor 1742. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Hendrika Klop, geb. te Gameren op maandag 13-5-1726, ovl. (88 jaar oud) te Aalst op woensdag 15-6-1814, volgt VIa
  2.  Adriana Klop, geb. te Aalst circa 1732, begr. te Aalst op woensdag 30-12-1772, relatie met Juriaan Bakker (ook wel Juri Becker), begr. te Aalst op woensdag 16-9-1772. 
  3.  Wouter (Wauter) Klop, geb. te Aalst op zondag 31-10-1734, ovl. (79 jaar oud) te Nederhemert op zaterdag 11-12-1813, volgt VIb
  Cornelis Klop (den Ouden), tr. (resp. ongeveer 42 en ongeveer 46 jaar oud) (2) te Aalst op vrijdag 25-5-1742 met Cornelia van de Griend (Cornelia was weduwe van Arie Valk), geb. circa 1696, begr. te Aalst op zaterdag 18-9-1773. 
 uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren

Vb.  Hester Clop, dr. van Egbert Clop (IVb) (buurmeester van 1718 tot 1726,) en Christina van Hausselt, ged. te Aalst op zondag 15-6-1710, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Maasdriel op dinsdag 10-3-1772, begr. op vrijdag 13-3-1772, otr. te Driel op vrijdag 3-1-1727, tr. (resp. ongeveer 16 en ongeveer 24 jaar oud) te Driel op zondag 19-1-1727 met Gerrit (Gerardus) Bayens, zn. van Arien Bayens en Peterke van Goor, ged. te Maasdriel op zondag 5-3-1702, secretaris en schepen te Driel in de Hoge Bank van Driel, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Maasdriel op zaterdag 21-9-1765. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Adrianus Bayens, ged. Nederlands Hervormd te Driel op zondag 7-12-1727 (getuige: Peterke van Goor vrouw van Arien Bayens), begr. te Driel op woensdag 10-12-1727. 
  2.  Adrianus Bayens, ged. Nederlands Hervormd te Driel op zondag 15-5-1729 (getuige: Peterke van Goor weduwe va Arien Bayers). 
  3.  Peterke Bayens, ged. Nederlands Hervormd te Driel op zondag 6-9-1733 (getuige: Peterke Bayens). 
  4.  Rogier Bayens, ged. Nederlands Hervormd te Driel op zondag 25-9-1735 (getuige: Christina Bork), ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te Driel op woensdag 24-12-1794, otr. te Driel op donderdag 14-4-1763, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 22 jaar oud) te Driel op donderdag 12-5-1763 met Johanna van Lith, dr. van Adrianus van Lith en Willemijn Lijsbeth Versfelt, ged. Nederlands Hervormd te Driel op zondag 12-2-1741 getuigen bij het dopen was Maria van der Pol-Versfeld. 
  5.  Jan Bayens, ged. Nederlands Hervormd te Driel op zondag 1-12-1737 (getuige: Peterke Bayens), begr. te Driel op vrijdag 4-7-1738. 
  6.  Egbert Bayens, ged. Nederlands Hervormd te Driel op zondag 3-5-1739, begr. te Driel op zondag 2-7-1741. 
  7.  Jan Bayens, ged. Nederlands Hervormd te Driel op zondag 28-7-1743, begr. te Driel op maandag 2-9-1743. 
  8.  Jan Bayens, ged. Nederlands Hervormd te Driel op zondag 7-2-1745, begr. te Driel op maandag 28-6-1745. 
  9.  Christina Bayens, ged. Nederlands Hervormd te Driel op zondag 24-4-1746. 
  10.  Margrita Bayens, ged. Nederlands Hervormd te Driel op zondag 24-4-1746, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Maasdriel (Driel) om 13.- uur op zondag 9-4-1820, tr. (resp. ongeveer 29 en 21 jaar oud) (1) te Rossum op zondag 7-5-1775 met Gerrit de Krijger, zn. van Fredrik de Krijger en Jenneken Timmer, geb. te Rossum op vrijdag 29-3-1754, Nederlands Hervormd, ovl. (25 jaar oud) te Rossum op dinsdag 30-3-1779, begr. te Rossum op zaterdag 3-4-1779 voor het luiden der klokken betaald 4 gulden en 10 stuivers, voor gebruik van het beste kleed 3 dagen in huis 1 gulden en 10 stuivers, otr. (2) te Rossum op vrijdag 17-3-1780, tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 31 jaar oud) te Rossum op zondag 2-4-1780 met Gijsbert van Staal, zn. van Matthijs van Staal en Mattheusken van Hekesen, ged. Nederlands Hervormd te Driel op zaterdag 13-4-1748, ovl. (hoogstens 71 jaar oud) voor 1820. 
  11.  Jan Bayens, ged. Nederlands Hervormd te Driel op dinsdag 26-12-1747. 
  12.  Gerrit Bayens, ged. Nederlands Hervormd te Driel op zondag 9-1-1752. 

Vc.  Cornelis Johannes Clop, zn. van Egbert Clop (IVb) (buurmeester van 1718 tot 1726,) en Christina van Hausselt, geb. te Aalst circa 1710, burgemeester in 1759, buurmeester van 1729 tot 1764, schepen van 1731 tot 1766, vice-president-schepen in 1734, president-schepen in 1735 en 1736 te Aalst, schout van Aalst tot 1763, heemraad Hoge Schouw van de Bommelerwaard in 1739, gecommiteerde tot de zaken van de Meidijk, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Aalst op woensdag 10-9-1777, begr. te Aalst op zaterdag 13-9-1777, otr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 18 jaar oud) te Brakel op vrijdag 4-4-1738, tr. te Aalst met Jenneke Beijnen (ook wel Beene, Bone of Bom), dr. van Jan Janszn Beijnen (Dijkheemraad te Brakel) en Willemke Hendricksdr Vervoorn, geb. te Brakel circa 1720, begr. te Aalst op donderdag 14-9-1786. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Egbert Klop, geb. te Aalst circa 1740, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Zuilichem op vrijdag 17-2-1797, volgt VIc
  2.  Rogier Klop, diaken, kerkmeester, schout, ovl. na 1796. 
  3.  Cornelis Klop, schepen van Aalst 1780-1784, ovl. na 1787. 
  4.  Jan Klop, geb. te Aalst, ovl. te Aalst in 1810, volgt VId
  5.  Christina Klop (ongehuwd), geb. te Aalst circa 1743, ovl. (ongeveer 85 jaar oud) te Poederoijen (Aalst) om 6.- uur op woensdag 2-4-1828, otr. te Aalst op woensdag 14-2-1787, tr. (resp. ongeveer 44 en 43 jaar oud) te Aalst op dinsdag 13-3-1787 met Frederik Willem Soeterik, zn. van Daniel Soeterik en Jacoba van Breda, geb. te Deventer op woensdag 4-12-1743, wachtmeester van het regement Cavallerie Gegoed te Aalst, maanmeester der middelen Aalst, ovl. (77 jaar oud) te Poederoijen (Aalst) om 4.- uur op maandag 29-1-1821. 
  6.  Peter Klop, geb. te Aalst op woensdag 3-2-1745, ovl. (73 jaar oud) te Poederoijen op maandag 16-11-1818, volgt VIe

Vd.  Egbert Klop, zn. van Egbert Clop (IVb) (buurmeester van 1718 tot 1726,) en Dina van Ewijk, geb. te Aalst circa 1733, kerkmeester, buurmeester, ouderling, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Aalst op donderdag 11-12-1806, begr. te Aalst op donderdag 18-12-1806, relatie (1) met Huibertje van Tongerloo (ook wel Huibertje Vervoorn), dr. van Hendrik van Tongerloo en Anneke de Laar, ged. Nederlands Hervormd te Brakel op zondag 8-8-1734, huisvrouw, begr. te Aalst op woensdag 10-10-1759. 
 Uit deze relatie: 
  1.  Dina Klop, geb. te Aalst circa 1754, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te Aalst in 12-1802, volgt VIf
  2.  Hendrik Klop, geb. te Aalst op dinsdag 1-11-1757, ovl. (67 jaar oud) te Brakel op maandag 13-12-1824, volgt VIg
  Egbert Klop, otr. (2) te Aalst op vrijdag 25-9-1772, tr. (resp. ongeveer 39 en 23 jaar oud) te Aalst op donderdag 15-10-1772 met Petronella Koolhaas, dr. van Dirk Koolhaas en Elizabeth de Boeff, geb. te Aalst op maandag 7-4-1749, landbouwster, ovl. (79 jaar oud) te Poederoijen om 18.- uur op zaterdag 22-11-1828. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Egbert Klop, geb. te Aalst op vrijdag 15-1-1773, ovl. (52 jaar oud) te Amsterdam op vrijdag 28-10-1825, volgt VIh
  2.  Dirk Klop, geb. te Aalst op woensdag 26-10-1774, ged. ned.ger. te Aalst op zondag 30-10-1774, begr. te Aalst op dinsdag 22-11-1774. 
  3.  Elizabeth Klop, geb. te Aalst op zaterdag 9-12-1775, ovl. (85 jaar oud) te Poederoijen op woensdag 8-5-1861, volgt VIi
  4.  Dirk Klop, geb. te Aalst op dinsdag 10-12-1776, ged. ned.ger. te Aalst op zondag 15-12-1776, begr. te Aalst op zaterdag 2-4-1785. 
  5.  Kornelis Johannes Klop, geb. te Aalst op zondag 10-5-1778, ged. ned.ger. te Aalst op zondag 17-5-1778 (getuige: Kristina Klop), begr. te Aalst op donderdag 20-12-1781. 
  6.  Dina Klop, geb. te Aalst op zaterdag 10-7-1779, ovl. (61 jaar oud) te Nederhemert op woensdag 17-2-1841, volgt VIj
  7.  Adriana Klop, geb. te Aalst op donderdag 21-9-1780, ged. ned.ger. te Aalst op zondag 24-9-1780 (getuige: Alida Koolhaas), begr. te Aalst op zaterdag 26-3-1785. 
  8.  Kornelia Klop, geb. te Aalst op zondag 10-2-1782, ged. ned.ger. te Aalst op zondag 17-2-1782 (getuige: Kristina Klop), begr. te Aalst op dinsdag 22-3-1785. 
  9.  Cornelis Johannes Klop, geb. te Aalst op woensdag 27-8-1783, ovl. (44 jaar oud) te Amsterdam op dinsdag 4-9-1827, volgt VIk
  10.  Dirkje Klop, geb. te Aalst op maandag 3-10-1785, ged. ned.ger. te Aalst op zondag 9-10-1785. 
  11.  Dirk Klop, geb. te Aalst op maandag 28-5-1787, ovl. (39 jaar oud) te Hurwenen op woensdag 14-2-1827, volgt VIl
  12.  Adrianus Klop, geb. te Aalst op zaterdag 31-10-1789, ged. ned.ger. te Aalst op zondag 1-11-1789 (getuige: Baarje van Tuil), begr. te Aalst op maandag 18-1-1790. 
  13.  Adrianus Klop, geb. te Aalst op maandag 25-7-1796, ovl. (34 jaar oud) te Poederoijen op vrijdag 26-11-1830, volgt VIm

Ve.  Jenneke Klop, dr. van Egbert Clop (IVb) (buurmeester van 1718 tot 1726,) en Dina van Ewijk, geb. te Aalst circa 1735, ovl. (minstens 55 jaar oud) tussen 1790 en 1797, relatie met Jan van Emmenes, zn. van Gijsbert van Emmenes en Geertruij van Ballegoijen, geb. te Poederoijen op donderdag 13-8-1733, buurmeester 1770-1784, schepen 1768-1769 te Aalst, ovl. (81 jaar oud) te Poederoijen (Aalst) om 15.- uur in het huis van Egbert Klop van Emmenes op woensdag 11-1-1815. 
 (Jenneke Klop en Jan van Emmenes zijn op 7-11-1790 getuigen bij de doop van Johanna Maria Dina Keersden te Aalst)
 Uit deze relatie: 
  1.  Dina van Emmenes, geb. te Aalst (volgens volkstelling 1810) op vrijdag 25-7-1760, ovl. (85 jaar oud) te Poederoijen (Aalst) om 2.- uur op zaterdag 23-5-1846, otr. te Aalst op zaterdag 3-6-1786, tr. (resp. 25 en 37 jaar oud) te Aalst op zondag 25-6-1786 met Dirk Dufournee, zn. van Lambert Dufournee en Aaltje , geb. te Aalst op zondag 8-12-1748, ovl. (72 jaar oud) te Poederoijen (Aalst) om 4.- uur op dinsdag 4-9-1821. 
  2.  Egbert Klop van Emmenes, geb. te Aalst op donderdag 20-6-1765 (Egbert was op 12-1-1812 getuigen bij de geboorte van Dina van Aalst, hij was toen 45 jaar), landbouwer, ovl. (83 jaar oud) te Poederoijen (Aalst) om 15.- uur op maandag 30-4-1849, tr. met zijn nicht Elizabeth Klop, dr. van Egbert Klop (Vd) (kerkmeester, buurmeester, ouderling) en Petronella Koolhaas (landbouwster) (zie VIi). 
   Toen Egbert Klop van Emmenes trouwde met Elizabeth Klop was hij weduwnaar van Elizabeth van Emmenes (zij waren broeders kinderen) hun odertr/huw was op 23-4-1791/15-5-1791 te Aalst, zij is begraven in sept 1794 te Aalst.
Egbert Klop van Emmenes en Elizabeth van Emmenes kregen samen twee kinderen beide geb/ged te Aalst, Jenneke van Emmenes op 21/23-10-1791 en Maaike van Emmenes op 4/10-8-1794

Vf.  Johanna Klop, dr. van Egbert Clop (IVb) (buurmeester van 1718 tot 1726,) en Dina van Ewijk, geb. te Aalst circa 1737, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) te Aalst op zondag 9-11-1788, begr. te Aalst op zaterdag 15-11-1788 dit sterfgeval is zeer schielijk geweest want s'middags den 9de november nog wel met haar man en kinderen geeeten, de middag nog in de kerk onder de predikalie geweest en uit de kerk komende nog tee gedronken en aan de theetafel op haar stoel in een kwartier gezeten dood, relatie met Jan Spitsenberg, zn. van Antonie Spitsenberg en N.N., geb. te Zaamslag circa 1730, schoolmeester van Aalst, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Zaamslag op donderdag 2-4-1801. 
 Na het overlijden van Johanna Klop trouwde Jan Spitsenberg met Maria Verstraaten (de weduwe van Pieter de Pooster), dr. van Maarten Verstraaten en Barbera Lelienberg, hun huwelijk was te Zaamslag in september 1792, zij is geboren te Zaamslag ca 1740 en aldaar overleden op 11-10-1827
 Uit deze relatie: 
  1.  Judith (Judick) Spitsenberg, geb. te Aalst, ovl. te Aalst op woensdag 14-3-1810, tr. met haar halfneef Peter Klop, zn. van Cornelis Johannes Clop (Vc) (burgemeester in 1759, buurmeester van 1729 tot 1764, schepen van 1731 tot 1766,) en Jenneke Beijnen (zie VIe). 
   Dit huwelijk was met concent van het Hof van Gelderland, dit i.v.m. bloedverwantschap tussen Cornelis en Judith, half broer en zus
  2.  Dina Spitsenberg, geb. te Aalst op vrijdag 15-1-1773, ged. Nederlands Hervormd te Aalst op zondag 17-1-1773, ovl. (9 maanden oud) te Aalst op vrijdag 12-11-1773, begr. te Aalst op dinsdag 16-11-1773. 

Vg.  Dina Klop, dr. van Egbert Clop (IVb) (buurmeester van 1718 tot 1726,) en Dina van Ewijk, geb. te Aalst circa 1742, ovl. (ongeveer 44 jaar oud) te Nederhemert op zondag 23-4-1786, begr. te Aalst op zaterdag 29-4-1786, relatie met Gijsbert van Aalst, geb. te Aalst circa 1745, uit Aalst, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Nederhemert op vrijdag 9-1-1801, begr. te Aalst op donderdag 15-1-1801. 
 Uit deze relatie: 
  1.  Govert van Aalst, geb. te Nederhemert op vrijdag 11-9-1772, ged. ned.ger. te Nederhemert op zondag 13-9-1772 (getuige: Jenneke Klop), veerman op de Maas, landbouwer, ovl. (47 jaar oud) te Nederhemert om 17.- uur op zondag 14-5-1820, tr. met zijn nicht Dina Klop, dr. van Egbert Klop (Vd) (kerkmeester, buurmeester, ouderling) en Petronella Koolhaas (landbouwster) (zie VIj). 
  2.  Egbert van Aalst, geb. te Aalst op maandag 13-2-1775, ged. te Aalst op zondag 19-2-1775, ovl. (56 jaar oud) te Poederoijen (Aalst) namiddags op zondag 25-9-1831, tr. (resp. 29 en 22 jaar oud) te Aalst op zondag 11-3-1804 met Teuntje van Emmenes, dr. van Lodewijk van Emmenes en Maaike van Hemert, geb. te Aalst op maandag 14-5-1781, ged. Nederlands Hervormd te Aalst op zondag 20-5-1781, ovl. (85 jaar oud) te Poederoijen (Aalst) om 2.- uur op vrijdag 16-11-1866. 
  3.  Dina van Aalst, geb. te Nederhemert op woensdag 5-11-1777, ged. Nederlands Hervormd te Nederhemert op zondag 9-11-1777 (getuige: Johanna Spitsenberg), ovl. (16 jaar oud) te Nederhemert op dinsdag 19-8-1794, begr. te Aalst op zaterdag 23-8-1794. 
  4.  Cornelis van Aalst (ongehuwd), geb. te Nederhemert op zondag 20-2-1780, ged. Nederlands Hervormd te Nederhemert op zondag 27-2-1780 (getuige: Jenneke van Aalst), ovl. (77 jaar oud) te Nederhemert om 20.- uur op maandag 15-2-1858. 
  5.  Jan van Aalst, geb. te Nederhemert op vrijdag 22-8-1783, ged. Nederlands Hervormd te Nederhemert op zondag 24-8-1783 (getuige: Judik Spitzenberg), ovl. (1 jaar oud) te Nederhemert op dinsdag 15-3-1785, begr. te Aalst op donderdag 17-3-1785. 

Generatie VI

VIa.  Hendrika Klop (Hendrika is geboren als Hendrika de Groot, dr. van Baatje de Groot, zij kreeg bij het huwelijk van haar moeder met Cornelis Klop de naam Hendrika Klop), dr. van Cornelis Klop (Va) en Baatje de Groot, geb. te Gameren op maandag 13-5-1726 geboorte datum 13-5-1726 staat vermeld in de volkstelling van 1810 te Zuilichem (bij de volkstelling staat dat zij geboren is op 13-5-1726 waarschijnlijk moet dit 1727 zijn !!), ged. te Gameren op zondag 30-11-1727, Hendrika woonde in 1757 en 1810 te Zuilichem, ovl. (88 jaar oud) te Aalst om 19.- uur op woensdag 15-6-1814, relatie met Cornelis van Tuijl, geb. circa 1725, ovl. (hoogstens 89 jaar oud) voor 1814. 
 Uit deze relatie: 
  1.  Baatje van Tuijl, geb. te Aalst op zaterdag 26-1-1754, Nederlands Hervormd, ovl. (77 jaar oud) te Poederoijen (Aalst) om 23.- uur op woensdag 23-11-1831, tr. (resp. 20 en ongeveer 31 jaar oud) te Aalst op vrijdag 1-4-1774 met Willem Koolhaas, geb. te Aalst circa 1743, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Aalst op dinsdag 21-10-1806, begr. te Aalst op dinsdag 28-10-1806. 
   Willem Koolhaas en Baatje van Tuijl kregen samen zeven kinderen alle geb/ged te Aalst, Dirk op op 21/26-2-1775, Kornelis op op 22/25-12-1777, Hendrikus op 27-9/1-10-1780, Hendrikus op 29-4/4-5-1783, Hendrikus op 22/27-11-1785 (hij trouwde met Huijbertje Koolhaas dr. van Gerrardus Koolhaas en Dina Klop), Adriana op 10/10-1-1790 en Adrianus op 25/29-3-1795
  2.  Francina (Francijntje) van Tuijl, geb. te Aalst op dinsdag 15-3-1757, ged. Nederlands Hervormd te Zuilichem op zondag 27-3-1757, ovl. (76 jaar oud) te Poederoijen (Aalst) om 11.- uur op woensdag 21-8-1833, tr. (resp. 21 en 42 jaar oud) te Aalst op zondag 21-6-1778 met Jacob van Ballegoijen, zn. van Cornelis van Ballegoijen en Grietje van Eck, geb. te Aalst op dinsdag 16-8-1735, ovl. (78 jaar oud) te Aalst op maandag 16-8-1813. 
   Jacob Ballegoijen en Francijntje van Tuijl krijgen samen acht kinderen alle geb/ged te Aalst, Cornelis op 26/28-2-1779, Dirk op 31-12-1780/1-1-1781, Hendrik op 13/16-2-1783, Grietje op 20/27-11-1785, Hendrika op 5/8-3-1789, Cornelia op 8/15-1-1792, Willem op 22/24-1-1796 en Willem op 26-11/2-12-1798
  3.  Dirk van Tuijl, geb. te Aalst op dinsdag 14-10-1766, landbouwer, schepen 1792-1794, buurmeester 1813 te Aalst, gecommitteerde tot de buitengewone zaken van het Hamblok 1818-1819 te Aalst, poldermeester 1819-1831 te aalst, plaatsvervangend heemraad van de Bommellerwaard 1829, ovl. (83 jaar oud) te Poederoijen (Aalst) om 14.- uur op zaterdag 18-5-1850, tr. met zijn nicht Maria Johanna Elizabeth Klop, dr. van Wouter (Wauter) Klop (VIb) (landbouwer, kerkmeester 1783, Schepen 1764-1766, Buurmeester 1783-1806, Diaken 175-1777 te Aalst) en Geertruij van Schaik (zie VIIa). 

VIb.  Wouter (Wauter) Klop, zn. van Cornelis Klop (Va) en Baatje de Groot, geb. te Aalst op zondag 31-10-1734, landbouwer, kerkmeester 1783, Schepen 1764-1766, Buurmeester 1783-1806, Diaken 175-1777 te Aalst, ovl. (79 jaar oud) te Nederhemert op zaterdag 11-12-1813, tr. (resp. 28 en ongeveer 33 jaar oud) te Deurne op donderdag 12-5-1763 met Geertruij van Schaik, dr. van Michiel van Schaik (vorster dezer heerlijkheid) en Maria Pluim, ged. te Deurne op zondag 4-12-1729, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Hedel op donderdag 29-8-1805. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Cornelis Klop, ged. te Deurne op zondag 12-6-1763 Baltus van Schayk en de weduwe van Schayk Johanna Catharina Bokhorst, begr. te Aalst op zaterdag 30-7-1763. 
  2.  Maria Johanna Elizabeth Klop, geb. te Aalst op zondag 28-9-1766, ovl. (59 jaar oud) te Poederoijen op maandag 29-5-1826, volgt VIIa

VIc.  Egbert Klop, zn. van Cornelis Johannes Clop (Vc) (burgemeester in 1759, buurmeester van 1729 tot 1764, schepen van 1731 tot 1766,) en Jenneke Beijnen, geb. te Aalst circa 1740, landbouwer, heemraad in den Hoogen Dijkstoel van Boemelerwaard, president schepen te Zuilichem, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Zuilichem op vrijdag 17-2-1797, tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 18 jaar oud) te Zuilichem op zondag 18-11-1770 met Coradina Nicolara van Heeckeren (ook wel van Hekeren), dr. van Gerhardus van Heeckeren (buurmeester, kerkmeester) en Geertrui Niclara van Genderen, ged. ned.ger. te Zuilichem op zondag 18-6-1752 (getuigen: Johannes van Hekeren en Agatha Casteel), landeigenaresse, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Zuilichem om 5.- uur aan de gevolgen eener slijmzieke op dinsdag 11-9-1832 (aangifte: door haar zoon Egbert Klop 46 jaar oud (landbouwer) en Klaas van Brakel (landbouwer)). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Geertruijd Gerharddina Klop, ged. ned.ger. te Zuilichem op zondag 20-10-1771 (getuigen: Gerhardus van Heekeren en sijne huisvrouw Geertruij van Genderen), ovl. (ongeveer 4 weken oud) te Zuilichem op zondag 17-11-1771. 
  2.  Cornelis Johannes Klop, geb. te Zuilichem op zaterdag 31-7-1773, ovl. (42 jaar oud) te Aalst op donderdag 16-5-1816, volgt VIIb
  3.  Gerhardus Klop, geb. te Zuilichem op zondag 29-10-1775, ned.ger. 
  4.  Geertruijda Nicolara Klop, geb. te Zuilichem op dinsdag 28-10-1777, ovl. (80 jaar oud) te Poederoijen op zaterdag 16-10-1858, volgt VIIc
  5.  Gerhardus Klop, geb. te Zuilichem op zaterdag 11-3-1780, ged. ned.ger. te Zuilichem op zondag 12-3-1780 (getuige: Geertruida Niclara van Genderen). 
  6.  Gerardus (Gradus) Klop, geb. te Zuilichem op vrijdag 29-3-1782, ovl. (39 jaar oud) te Zuilichem op dinsdag 29-5-1821, volgt VIId
  7.  Egbert Klop, geb. te Zuilichem op donderdag 16-12-1784, ged. ned.ger. te Zuilichem op zaterdag 25-12-1784 (getuige: Christina Klop), herbergier, landbouwer te Zuilichem, Taxateur van het personeel en meubilaire goederen te Aalst en Poederoijen. Na het overlijden van Jenne Pieters wordt het huis (thans Meidijk 2) openbaar verkocht aan Cornelis van den Bogerd Peterszn uit Brakel voor f.4300,=, ovl. (53 jaar oud) te Zuilichem om 7.- uur op dinsdag 4-9-1838, tr. (resp. 37 en 32 jaar oud) te Zuilichem op zaterdag 29-12-1821 met Helena Pieters, dr. van Jenne Pieters (schipper) en Johanna Schotanus, geb. te Lemmer op maandag 16-3-1789, ged. ned.ger. te Lemmer op zondag 29-3-1789, dienstmeid, ovl. (82 jaar oud) te Zuilichem om 19.- uur op vrijdag 14-7-1871 (aangifte: door Nicolaas Hooijkaas (landbouwer) en Christiaan Carel van Hulst (gemeentesecretaris)). 
   uit dit huwelijk geen kinderen
  8.  Jan Christiaan Klop, geb. te Zuilichem op woensdag 3-1-1787, ged. ned.ger. te Zuilichem op zondag 7-1-1787 (getuigen: vader en Christina Klop), burgemeester en gemeentesecretaris van Zuilichem tussen 1851 en 1850, raadslid en wethouder tussen 1851 en 1869, speelde toen een rol in de zgn afscheidingsbeweging waarbij hij eigenlijk het openbaar gezag saboteerde, in de strijd van de overheid tegen degenen die de Hervormde kerk wilden verlaten. verder was Jan Christiaan ook landbouwer, polderschout, plaatsvervangend heemraad van de Bommelerwaard en daiken en wethouder te Zuilichem, ovl. (82 jaar oud) te Zuilichem om 1.30 uur op maandag 13-9-1869 (aangifte: door Christiaan Carel van Hulst (gemeentesecretaris) en Dirk Dalen (landbouwer)), begr. te Zuilichem op het kerkhof van de NH kerk aan het Kerkplein 1 graf ZK-005, tr. (resp. 45 en ongeveer 32 jaar oud) te 's Hertogenbosch op donderdag 24-5-1832 met Wouterina Abbema, dr. van Govardus Abbema en Elsje Wesselman (paardenpostmeesteres), ged. ned.ger. te 's Hertogenbosch op zondag 10-11-1799, ovl. (ongeveer 85 jaar oud) te Zuilichem om 22.- uur op dinsdag 3-2-1885 (aangifte: door Hendrik Hengelen (hoofd der school) en Cornelis van der Maas (gemeenteveldwachter)), begr. te Zuilichem op het kerkhof van de NH kerk aan het Kerkplein 1 graf ZK-005. 
  9.  Rogier Willem Klop, geb. te Zuilichem op zondag 29-11-1789, ovl. (62 jaar oud) te Zaltbommel op woensdag 7-4-1852, volgt VIIe

VId.  Jan Klop, zn. van Cornelis Johannes Clop (Vc) (burgemeester in 1759, buurmeester van 1729 tot 1764, schepen van 1731 tot 1766,) en Jenneke Beijnen, geb. te Aalst, schout te Aalst vanaf 1763, kerkmeester te Aalst van 1791 tot 1792, conlecteur der verponding te Aalst vanaf 1763, ovl. te Aalst in 1810 (in de huwelijkacte van zijn dochter Adriana staat vermeld dat Jan Klop is overleden te Aalst in 1810), begr. te Aalst in 1810, otr. (Dirkje 29 jaar oud) te Aalst op donderdag 18-1-1787, tr. te Poederoijen met Dirkje Voordewind, dr. van Gerrit Voordewind (buurmeester, kerkmeester) en Adriaantje Poldermans, geb. te Aalst op maandag 4-7-1757, ovl. (71 jaar oud) te Poederoijen (Aalst) om 20.- uur op woensdag 1-7-1829. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jenneken Klop (ongehuwd), geb. te Aalst op dinsdag 8-4-1788, ged. ned.ger. te Aalst op zaterdag 19-4-1788 (getuige: Judith Klop), ovl. (56 jaar oud) te Gameren (Nieuwaal) om 4.- uur op donderdag 30-1-1845. 
  2.  Cornelis Johannes Klop, geb. te Aalst op zaterdag 31-10-1789, ovl. (49 jaar oud) te Andel op donderdag 25-4-1839, volgt VIIf
  3.  Adriana Klop, geb. te Aalst op dinsdag 20-12-1791, ovl. (66 jaar oud) te Poederoijen op dinsdag 18-5-1858, volgt VIIg
  4.  Gerrit Klop (ongehuwd), geb. te Aalst op donderdag 18-9-1794, ged. ned.ger. te Aalst op zondag 21-9-1794 (getuige: Jenneke Voordewind), ondermeester te Heesbeen, ovl. (62 jaar oud) te Eethem op dinsdag 4-11-1856. 
  5.  Frederika Christina (Christina) Klop, geb. te Aalst op maandag 19-6-1797, ovl. (46 jaar oud) te Poederoijen op maandag 26-2-1844, volgt VIIh

VIe.  Peter Klop, zn. van Cornelis Johannes Clop (Vc) (burgemeester in 1759, buurmeester van 1729 tot 1764, schepen van 1731 tot 1766,) en Jenneke Beijnen, geb. te Aalst op woensdag 3-2-1745, landbouwer, dijkheemraad, gerichtman van braken in 1780, buurmeester van 1873 tot 1791, schout te Aalst van 1802 tot 1812, ringkiezer voor Aalst en Poederoijen in 1803, schout Polder te Aalst, gecommitteerde tot buitengewone zaken van het Hamblok te Aalst in 1818, ovl. (73 jaar oud) te Poederoijen (Aalst) om 18.- uur op maandag 16-11-1818, otr. (1) te Brakel op zaterdag 29-11-1777, tr. (32 jaar oud) te Brakel op donderdag 18-12-1777 met Maaike den Adel, geb. te Gameren, ovl. vermoedelijk te Aalst voor 1784. 
 Toen Maaike den Adel trouwde met Peter Klop was zij weduwe van Arien de Bije, als zoon van ??, hun huwelijk was te Brakel op 5-6-1774, hij is geboren te Brakel op ?? en overleden op ?? (voor 1777)
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Adriana Maria de Bie (ook wel de Bije), stiefdochter van Peter Klop (Adriana Maria de Bie was een dochter uit het eerste huwelijk van Maaike den Andel met Arien de Bije, hun ondertr/huw was te Brakel op 14-5/5-6-1774, Arien de Bije was bij de geboorte van zijn dochter op 20-1-1776 al overleden), geb. te Gameren op zaterdag 20-1-1776, ged. Nederlands Hervormd te Gameren op zondag 21-1-1776 (getuigen: Cornelis de Bije en Willemke den Adel), ovl. (79 jaar oud) te Aarlanderveen om 20.30 uur op woensdag 4-7-1855, otr. te Zaltbommel op donderdag 30-4-1795, tr. (resp. 19 en 22 jaar oud) te Zaltbommel op donderdag 21-5-1795 met Catharinus Samuel van Kerkwijk, zn. van Dirk Walraven van Kerkwijk (schout, secretaris van Gameren) en Willemke Timmer, geb. te Gameren op zaterdag 27-6-1772, ged. Nederlands Hervormd te Gameren op zondag 28-6-1772 (getuige: Augustina Timmer), schepen, administrateur, ovl. (65 jaar oud) te Aarlanderveen op zondag 29-10-1837. 
  2.  Cornelis Johannes Klop, geb. te Aalst, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Poederoijen op maandag 13-8-1855, volgt VIIi
  Peter Klop, otr. (2) te Aalst op donderdag 15-7-1784, tr. (39 jaar oud) te Aalst op donderdag 5-8-1784 met zijn halfnicht Judith (Judick) Spitsenberg, dr. van Jan Spitsenberg (schoolmeester van Aalst) en Johanna Klop (Vf). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Kind Klop, geb. in 1790, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) te Aalst op dinsdag 15-3-1791. 

VIf.  Dina Klop, dr. van Egbert Klop (Vd) (kerkmeester, buurmeester, ouderling) en Huibertje van Tongerloo (huisvrouw), geb. te Aalst circa 1754, doch eenige jaren te Dordrecht proclamaties te Dordrecht, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te Aalst in 12-1802, otr. te Aalst op vrijdag 27-10-1775, tr. (resp. ongeveer 21 en 29 jaar oud) te Aalst op donderdag 16-11-1775 met Gerrardus Koolhaas, zn. van Dirk Koolhaas en Elizabeth de Boeff, geb. te Aalst op zondag 6-3-1746, ovl. (66 jaar oud) te Nederhemert om 5.- uur op woensdag 9-12-1812. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Huijbertje Koolhaas, geb. te Aalst op zaterdag 21-9-1776, ged. te Aalst op zondag 22-9-1776 (getuige: Maaike Vervooren geboren Tongerloo), begr. te Aalst op zaterdag 19-10-1776. 
  2.  Dirk Koolhaas, geb. te Aalst op zaterdag 1-11-1777, ged. te Aalst op zondag 2-11-1777 (getuige: Pieternella Klop geboren Koolhaas). 
  3.  Huijbertje Koolhaas, geb. te Aalst op dinsdag 18-1-1780, ged. te Aalst op zondag 23-1-1780 (getuige: Maaike Vervooren geboren Tongeren), ovl. (34 jaar oud) te Aalst om 10.- uur op woensdag 9-2-1814, tr. (resp. 28 en 22 jaar oud) te Aalst op zondag 24-4-1808 met Hendrikus Koolhaas, zn. van Willem Koolhaas en Baatje van Tuijl, geb. te Aalst op dinsdag 22-11-1785, ged. Nederlands Hervormd te Aalst op zondag 27-11-1785, landbouwer, ovl. (63 jaar oud) te Poederoijen (Aalst) om 9.- uur op maandag 27-8-1849. 
   Hendrikus Koolhas en Huijbertje Koolhaas kregen samen twee kinderen beide geboren geb/ged te Aalst, Dina op 5/11-12-1808 en Bartje op 12-11-1811
  4.  Elisabeth Koolhaas, geb. te Aalst op donderdag 16-1-1783, ged. Nederlands Hervormd te Aalst op zondag 19-1-1783, arbeidster, ovl. (81 jaar oud) te Poederoijen (Aalst) om 15.- uur op dinsdag 5-4-1864, tr. (resp. 20 en ongeveer 25 jaar oud) te Aalst op zondag 23-1-1803 met Gerrit van de Laar, zn. van Arien van de Laar en Neelken van Willigen, ged. te Brakel op dinsdag 18-2-1777 (getuige: Anthonia van der Laar), dagloner, koopman, voerman, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Poederoijen (Aalst) om 6.- uur in het huis nummer 78 op woensdag 20-10-1841 (getuigen: Dirk van de Laar oud 26 jaar arbeider zoon en Egbert van Emmenes oud 42 jaar aannemer schoonzoon, beide wonende te Aalst). 
  5.  Adriana Koolhaas, geb. te Aalst op vrijdag 1-4-1785, ged. te Aalst op zondag 3-4-1785, begr. te Aalst op maandag 25-4-1785. 
  6.  Adriana Koolhaas, geb. te Aalst op donderdag 25-5-1786, ged. te Aalst op zondag 28-5-1786 (getuige: Petronella Klop geboren Koolhaas), ovl. (50 jaar oud) te Rotterdam op dinsdag 13-9-1836, otr. te Rotterdam op woensdag 12-11-1806, tr. (resp. 20 en 37 jaar oud) te Rotterdam op zondag 30-11-1806 met Johannes Bernardus Hasman, zn. van Hendrik Hasman en Elsebeen Heetkamp, geb. te Lengerich [Duitsland] in 't Graefschap Techlenburg op vrijdag 16-12-1768, ovl. (53 jaar oud) te Rotterdam op maandag 2-12-1822. 
   Toen Johannes Bernardus Hasman trouwde met Adriana Koolhaas was hij weduwnaar van Geertruij du Klou, dr. van Hardenburg du Klou en Geetruij Spiering, hun ondertr/huw was te Rotterdam op 26-9/18-10-1801, zij is geboren te Veen op 25-12-1769 en overl/begr. te Rotterdam op 12/15-3-1906
  7.  Egbert Koolhaas, geb. te Aalst op dinsdag 8-12-1789, ged. Nederlands Hervormd te Aalst op zondag 20-12-1789 (getuige: Jenneke van Emmenes geboren Klop), koopman, ovl. (79 jaar oud) te Poederoijen (Aalst) om 23.- uur op vrijdag 26-2-1869, tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) te Vlijmen en Engelen op zondag 31-8-1817 met Helena Weemhof, dr. van Joannes Weemhoff en Francina Smits (tapster, veervrouw te Engelen), geb. te Engelen op vrijdag 20-7-1792, Nederlands Hervormd, ovl. (78 jaar oud) te Poederoijen (Aalst) om 22.- uur op vrijdag 2-6-1871. 
   Egbert Koolhaas en Helena Weenhof kregen samen negen kinderen alle geboren te Poederoijen (Aalst), Gerardus op 19-5-1818, Johannis op 10-1-1820, Jacobus op 9-12-1821, Dirk op 25-9-1823, Dina op 23-9-1824, Francijna op 29-10-1826, Huibertje op 22-9-1828, Egbet Leonardus op 11-3-1831 en Dirkje op 1-10-1832
  8.  Adrianus Koolhaas, geb. te Aalst op vrijdag 1-2-1793, ged. Nederlands Hervormd te Aalst op zondag 3-2-1793 (getuige: Pieternella Klop geboren Koolhaas), knecht, landbouwer, koopman, ovl. (78 jaar oud) te Poederoijen (Aalst) om 7.- uur op zondag 19-3-1871, tr. (beiden 33 jaar oud) te Poederoijen op zaterdag 1-4-1826 met Maria Oom (ook wel Oome of Oomen), dr. van Gerrit Oom en Jenneke Koolhaas, geb. te Aalst op zaterdag 10-11-1792, ged. Nederlands Hervormd te Aalst op zondag 18-11-1792 (getuige: Josine Koolaas huisvrouw van Adriaan van Dijk), landvrouw, ovl. (67 jaar oud) te Poederoijen (Aalst) om 14.- uur op donderdag 1-3-1860. 
   Toen Maria Oom trouwde met Adrianus Koolhaas was zij weduwe van Cornelis van der Zalm, zn. van Dirk van der Zalm en Cornelia van Hemert, hun huwelijk was te Aalst op 5-12-1816 te Aalst, hij is geboren te Aalst op 28-1-1791 en aldaar overleden om 12.- uur op 1-2-1821
  9.  Dirkje Koolhaas, geb. te Aalst op vrijdag 17-6-1796, ged. Nederlands Hervormd te Aalst op zondag 19-6-1796 (getuige: en ten doop gehouden door Baatje Koolhaas geboren van Tuil), ovl. (68 jaar oud) te Poederoijen (Aalst) om 5.- uur op dinsdag 21-3-1865, tr. (resp. 20 en 18 jaar oud) te Aalst op woensdag 16-10-1816 met Johannes van Os, zn. van Willem van Os (landbouwer) en Geertruij Anna van Dijk, geb. te Aalst op vrijdag 14-9-1798, ged. Nederlands Hervormd te Aalst op zondag 16-9-1798 (getuige: Elizabeth van Os), landbouwer, broodbakker, ovl. (82 jaar oud) te Poederoijen (Aalst) om 6.- uur op dinsdag 19-4-1881. 

VIg.  Hendrik Klop, zn. van Egbert Klop (Vd) (kerkmeester, buurmeester, ouderling) en Huibertje van Tongerloo (huisvrouw), geb. te Aalst op dinsdag 1-11-1757, ned.ger, arbeider, ovl. (67 jaar oud) te Brakel om 5.- uur op maandag 13-12-1824 (aangifte: door zijn zoon Jielis Klop oud 30 jaar (arbeider) en Christoffel Hondius (particulier)), otr. te Brakel op vrijdag 8-7-1785, tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) te Brakel op zondag 31-7-1785 met Maria Grandia, dr. van Jilis Grandia en Huibertje van der Poll, geb. te Brakel op vrijdag 2-5-1760, ged. ned.ger. te Brakel op zondag 31-5-1761 (getuige: Jenneke Vervoorn), ovl. (72 jaar oud) te Brakel om 21.- uur op dinsdag 2-10-1832 (aangifte: door zijn zoon Egbert Klop oud 38 jaar (abeider) en Christoffel Hondius (secretaris)). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Huibertje Klop, geb. te Aalst op woensdag 21-12-1785, ged. ned.ger. te Aalst op zondag 25-12-1785 (getuige: Jenneke Klop), begr. te Aalst op maandag 6-3-1786. 
  2.  Huibertje Klop, geb. te Aalst op zondag 1-4-1787, ovl. (83 jaar oud) te Brakel op maandag 13-2-1871, volgt VIIj
  3.  Jielis Klop, geb. te Aalst op maandag 23-3-1789, ovl. (92 jaar oud) te Brakel op vrijdag 27-1-1882, volgt VIIk
  4.  Dina (Diena) Klop, geb. te Aalst op vrijdag 14-10-1791, ovl. (64 jaar oud) te Brakel op donderdag 29-5-1856, volgt VIIl
  5.  Egbert Klop, geb. te Aalst op zondag 12-1-1794, ovl. (72 jaar oud) te Brakel op maandag 21-5-1866, volgt VIIm
  6.  Maria Klop, geb. te Aalst op donderdag 31-8-1797, ged. ned.ger. te Aalst op zaterdag 23-9-1797 (getuige: Ariaantje Grandia). 
  7.  Maria Klop, geb. te Aalst op maandag 7-10-1799, ovl. (73 jaar oud) te Gameren op vrijdag 27-6-1873, volgt VIIn
  8.  Jacobus Klop, geb. te Aalst op zaterdag 27-8-1803, ged. ned.ger. te Aalst op zondag 4-9-1803 (getuige: Anthonia Vervoorn). 
  9.  Hendrik Klop (ongehuwd), geb. te Aalst op zaterdag 27-8-1803, ged. ned.ger. te Aalst op zondag 4-9-1803 (getuige: Jenneke Grandia), ovl. (19 jaar oud) te Dordrecht op vrijdag 9-5-1823. 
  10.  Johanna Klop (ongehuwd), geb. te Aalst op dinsdag 23-9-1806, ged. ned.ger. te Aalst op zondag 28-9-1806 (getuige: Huibertje Klop), ovl. (28 jaar oud) te Brakel om 20.- uur op zondag 6-9-1835 (aangifte: door zijn zwager Gerrit Duizer oud 53 jaar (arbeider) en Christoffel Hindius (secretaris)). 

VIh.  Egbert Klop, zn. van Egbert Klop (Vd) (kerkmeester, buurmeester, ouderling) en Petronella Koolhaas (landbouwster), geb. te Aalst op vrijdag 15-1-1773, ged. Nederlands Hervormd te Aalst op zondag 17-1-1773, stalmeester, ovl. (52 jaar oud) te Amsterdam op vrijdag 28-10-1825 overlijd aan eene bezetting op de borst en bijkomende keelontsteking, de Affaire werdt door Grietje Brugts gecontinueerd Aangiften gedaan door Adriejanus Klop, 29 jaar broer van de overledenen, otr. (resp. 31 en ongeveer 29 jaar oud) te Amsterdam op vrijdag 8-6-1804 met Grietje Brugts, dr. van Brugt Hendriks Brugts (koopman in hooij) en Corneliske Meijers, geb. te Schraard circa 1775, woonde in 1941 te Amsterdam, ovl. (minstens 66 jaar oud) tussen 1841 en 1857. 
 Uit deze relatie: 
  1.  Brugt Klop, geb. te Amsterdam op zaterdag 9-2-1805, ged. Nederlands Hervormd te Amsterdam in de Zuiderkerk op zondag 3-3-1805 (getuigen: Brugt Hendriks en Corneliske Meijes), ovl. (6 jaar oud) te Amsterdam op de Hooijmarkt bij de Heerengracht op zaterdag 16-2-1811, begr. te Amsterdam op donderdag 21-2-1811. 
  2.  Egbert Klop, geb. te Amsterdam op vrijdag 18-7-1806, ged. Nederlands Hervormd te Amsterdam in de Zuiderkerk op zondag 27-7-1806 (getuigen: Cornelis Boer en Arieantje Mol). 
  3.  Egbert Klop, geb. te Amsterdam op zaterdag 7-7-1810, ovl. (30 jaar oud) te Nieuwer-Amstel op dinsdag 9-2-1841, volgt VIIo
  4.  Cornelia Klop, geb. te Amsterdam om 19.- uur op donderdag 12-11-1812, ovl. (11 jaar oud) te Amsterdam op dinsdag 14-9-1824. 
  5.  Brugts Klop (ongehuwd), geb. te Amsterdam op zaterdag 29-6-1816, spoorwachter, ovl. (40 jaar oud) te Watergraafsmeer om 1.- uur aan de Rhijnspoorweg op dinsdag 2-6-1857. 
  6.  Pieter Klop, geb. te Amsterdam op woensdag 6-2-1822, ovl. (50 jaar oud) te Watergraafsmeer op woensdag 2-10-1872, volgt VIIp

VIi.  Elizabeth Klop, dr. van Egbert Klop (Vd) (kerkmeester, buurmeester, ouderling) en Petronella Koolhaas (landbouwster), geb. te Aalst op zaterdag 9-12-1775, ged. ned.ger. te Aalst op zondag 10-12-1775, ovl. (85 jaar oud) te Poederoijen (Aalst) om 23.- uur op woensdag 8-5-1861, tr. (resp. 20 en 30 jaar oud) te Aalst op zondag 1-5-1796 met haar neef Egbert Klop van Emmenes, zn. van Jan van Emmenes (buurmeester 1770-1784, schepen 1768-1769 te Aalst) en Jenneke Klop (Ve). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Pieternella Klop van Emmenes, geb. te Aalst op maandag 29-5-1797, ged. Nederlands Hervormd te Aalst op zondag 4-6-1797 (getuige: Anna voor de Wind), ovl. (82 jaar oud) te Poederoijen (Aalst) om 22.- uur op dinsdag 24-6-1879. 
  2.  Jan van Emmenes, geb. te Poederoijen (Aalst) op zaterdag 22-6-1799, ged. Nederlands Hervormd te Aalst op donderdag 27-6-1799 (getuige: Dina Du Fource geboren van Emmenes), landbouwer, ovl. (77 jaar oud) te Nederhemert om 13.30 uur op zaterdag 2-12-1876, tr. (resp. 41 en 44 jaar oud) te Nederhemert op vrijdag 12-2-1841 met Aartje van der Linden, dr. van Jan van der Linden en Teuntje van Hemert, geb. te Nederhemert op dinsdag 15-11-1796, ged. ned.ger. te Nederhemert op zondag 27-11-1796 (getuige: de vader), ovl. (80 jaar oud) te Nederhemert om 17.30 uur op vrijdag 8-12-1876. 
   Toen Aartje van der Linden trouwde met Jan van Emmenes was zij al twee maal weduwe eerst van Nicolaas Leuvensteijn, zn. van Jan Klaasse Leuvensteijn en Eiltje van der Plas, hun huwelijk was te Nederhemert op 16-6-1828, hij is geboren te Nerderhemert op 15-3-1799 en overleden te Werkendam maar woonde te Nederhemert op 22-6-1832.
Het tweede huwelijk van Aartje van der Linden was met Dirk Haasakker, zn. van Gijsbert Haasakker en Willemke van Adel, hun huwelijk was te Nederhemert op 14-6-1837, hij is geboren te Bruchem op 4-12-1800 en overleden te Kerkwijk op 17-2-1840
  3.  Dirkje van Emmenes, geb. te Aalst op zondag 29-3-1801, ged. Nederlands Hervormd te Aalst op zondag 5-4-1801. 
  4.  Egbert Klop van Emmenes, geb. te Zuilichem (Aalst) op maandag 15-4-1811 (getuigen: Barent van Zuilichem (oud 64 jaar) en Dufouttie (oud 62 jaar)), Nederlands Hervormd, veehouder, ovl. (78 jaar oud) te Poederoijen (Aalst) om 7.- uur op zondag 27-10-1889 (aangifte: door zijn zwager Jan Biesheuvel 66 jaar oud (arbeider) en Aart Loef (arbeider)), tr. (resp. 70 en 50 jaar oud) te Poederoijen op vrijdag 17-6-1881 met Gijsbertje Biesheuvel, dr. van Cornelis Biesheuvel (dagloner, arbeider) en Antonia van Wijk, geb. te Poederoijen (Aalst) om 7.- uur op donderdag 26-5-1831 (getuigen: Aart van Os (landbouwer) en Pieter Donkersloot (veldwachter)), Nederlands Hervormd, ovl. (86 jaar oud) te Poederoijen (Aalst) om 23.- uur op zaterdag 11-8-1917 (aangifte: door Cornelis Biesheuvel 43 jaar oud (landbouwer) en Huibert Cornelis van Os (landbouwer)). 

VIj.  Dina Klop, dr. van Egbert Klop (Vd) (kerkmeester, buurmeester, ouderling) en Petronella Koolhaas (landbouwster), geb. te Aalst op zaterdag 10-7-1779, ged. ned.ger. te Aalst op zondag 11-7-1779 (getuige: Johanna Klop), ovl. (61 jaar oud) te Nederhemert om 16.- uur op woensdag 17-2-1841, otr. te Aalst op donderdag 1-7-1802, tr. (resp. 23 en 29 jaar oud) te Aalst op zaterdag 17-7-1802 met haar neef Govert van Aalst, zn. van Gijsbert van Aalst (uit Aalst) en Dina Klop (Vg). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Pieternella van Aalst, geb. te Nederhemert op zaterdag 28-4-1804, ged. Nederlands Hervormd te Nederhemert op zondag 6-5-1804 (getuige: de vader), ovl. (72 jaar oud) te Nederhemert om 20.- uur op vrijdag 12-1-1877, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) te Nederhemert op dinsdag 20-4-1830 met haar achterneef Gerhardus van de Laar, zn. van Gerrit van de Laar (dagloner, koopman, voerman) en Elisabeth Koolhaas (arbeidster), geb. te Aalst op zondag 5-10-1806, ged. Nederlands Hervormd te Aalst op zondag 19-10-1806 (getuige: Huibertje Koolhaas), landbouwer, ovl. (73 jaar oud) te Nederhemert om 9.- uur op dinsdag 24-2-1880. 
   Gerhardus van de Laar en Pieternella van Aalst kregen samen elf kinderen het tweede, derde, vierde en vijfde kind werden geboren in Poederoijen de overige in Nederhemert, Elizabeth op 4-9-1830, Gijsbertje Elizabeth op 7-3-1832, Govert Adrianus op 20-7-1835, Gerrit ook op 20-7-1835, Gevert Adrianus op 17-7-1836, Elizabeth op 9-8-1837, Govert op 25-9-1838, Govert op 23-2-1840, Govert Adrianus op 23-3-1841, Dina op 4-3-1841 en Gerrit op 19-3-1845
  2.  Gijsbert van Aalst, geb. te Nederhemert op woensdag 4-1-1809, ged. Nederlands Hervormd te Nederhemert op zondag 29-1-1809 (getuigen: de vader en Teuntje van Emmenes de huisvrouw van Egbert van Aalst), ovl. (15 jaar oud) te Nederhemert om 18.- uur op woensdag 8-12-1824. 
  3.  Dina van Aalst, geb. te Nederhemert op zondag 12-1-1812, Nederlands Hervormd, ovl. (16 jaar oud) te Nederhemert om 23.- uur op woensdag 5-3-1828. 
  4.  Doodgeb. zoon van Aalst, geb. te Nederhemert om 5.- uur op zondag 11-9-1814. 
  5.  Egbertje van Aalst (ongehuwd), geb. te Nederhemert om 2.- uur op woensdag 12-5-1819, Nederlands Hervormd, ovl. (42 jaar oud) te Nederhemert om 1.- uur op woensdag 21-8-1861. 

VIk.  Cornelis Johannes Klop, zn. van Egbert Klop (Vd) (kerkmeester, buurmeester, ouderling) en Petronella Koolhaas (landbouwster), geb. te Aalst op woensdag 27-8-1783, ged. ned.ger. te Aalst op zondag 31-8-1783 (getuige: Kristina Klop), schipper, koopman, ovl. (44 jaar oud) te Amsterdam op dinsdag 4-9-1827, tr. (resp. hoogstens 26 en hoogstens 25 jaar oud) voor 1810 met Johanna Cornelia Bakker, dr. van Cornelis Bakker en Aartje voor den Wind, ged. Nederlands Hervormd te Aalst op zaterdag 19-6-1784, ovl. (ongeveer 39 jaar oud) te Amsterdam aan de Roomtuinen 1 op zaterdag 6-9-1823. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Cornelia Klop, geb. te Aalst op maandag 7-10-1805, ovl. (22 jaar oud) te Amsterdam op maandag 28-1-1828, volgt VIIq
  2.  Egbert Klop, geb. te Amsterdam op woensdag 22-5-1816 (getuige: Egbert Klop), ovl. (23 dagen oud) te Amsterdam op vrijdag 14-6-1816. 

VIl.  Dirk Klop, zn. van Egbert Klop (Vd) (kerkmeester, buurmeester, ouderling) en Petronella Koolhaas (landbouwster), geb. te Aalst op maandag 28-5-1787, ged. ned.ger. te Aalst op dinsdag 3-7-1787, landbouwer, koopman, ovl. (39 jaar oud) te Hurwenen om 1.- uur maar woonde te Aalst op woensdag 14-2-1827, tr. (resp. 30 en ongeveer 23 jaar oud) te Aalst op woensdag 3-9-1817 (getuigen: Govert van Aalst oud 45 jaar schoonbroeder van de bruid, Egbert Klop van Emmenes oud 51 jaar schoonbroeder van de bruidegom, Jan Hasselman oud 44 jaar neef des bruidegom en Pieter Donkersloot oud 32 jaar gebuur des bruidegom) met Hendrijntje (Hendrika) Vissers, dr. van Gerrith Visser en Adriaantje van de Poel, ged. Nederlands Hervormd te Rossum op woensdag 2-10-1793 (getuige: Christina van der Poel), winkelierster, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Heerewaarden om 17.- uur op donderdag 2-3-1871. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Adriana Klop, geb. te Poederoijen op dinsdag 7-7-1818, ovl. (63 jaar oud) te Zaltbommel op zondag 5-3-1882, volgt VIIr
  2.  Egbert Klop, geb. te Poederoijen (Aalst) om 10.- uur op dinsdag 30-11-1819, Hervormd, visscher, ovl. (74 jaar oud) te Zaltbommel om 6.- uur op zaterdag 2-6-1894, tr. (resp. 64 en 55 jaar oud) te Varik op donderdag 23-10-1884 met Gijsbertje Temminck, dr. van Wemmarus Petrus Temminck (arbeider) en Gerritje Verbeek, geb. te Heesselt op vrijdag 14-11-1828, logementhoudster, ovl. (77 jaar oud) te Heesselt op zaterdag 21-4-1906. 
  3.  Petronella Klop, geb. te Poederoijen op zondag 5-8-1821, ovl. (28 jaar oud) te Voorburg op vrijdag 31-8-1849, volgt VIIs
  4.  Gerrit Klop (ongehuwd), geb. te Poederoijen (Aalst) om 9.- uur op zaterdag 14-6-1823, Hervormd, ovl. (22 jaar oud) te Rossum om 11.- uur op woensdag 5-11-1845. 
  5.  Govert Klop, geb. te Poederoijen op vrijdag 23-9-1825, ovl. (53 jaar oud) te Heerewaarden op zondag 20-4-1879, volgt VIIt

VIm.  Adrianus Klop, zn. van Egbert Klop (Vd) (kerkmeester, buurmeester, ouderling) en Petronella Koolhaas (landbouwster), geb. te Aalst op maandag 25-7-1796, ged. Nederlands Hervormd te Aalst op zondag 31-7-1796 (getuige: Elizabeth van Emmenes geboren Klop), landbouwer, koopman, veehouder en maanmeester der middelen te Aalst in 1819, ovl. (34 jaar oud) te Poederoijen (Aalst) om 21.- uur op vrijdag 26-11-1830, tr. (resp. 31 en 22 jaar oud) te Poederoijen op vrijdag 25-4-1828 (getuigen: Egbert Klop van Emmenes, Jan Hasselman, Egbert van Aalst en Pieter Donkersloot) met Helena (Lena) Smits, dr. van Giliam Smits (carpenter) en Teuntje Ottevanger, geb. te Sleeuwijk op dinsdag 26-11-1805, ged. Nederlands Hervormd te Sleeuwijk op zondag 1-12-1805, dienstbode, winkelierster, ovl. (71 jaar oud) te Poederoijen (Aalst) om 11.- uur op zaterdag 16-12-1876. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Egbert Klop, geb. te Poederoijen (Aalst) om 4.- uur op dinsdag 28-10-1828, Nederlands Hervormd, ovl. (24 dagen oud) te Poederoijen (Aalst) om 10.- uur op vrijdag 21-11-1828. 
  2.  Egbert Klop, geb. te Poederoijen op zondag 15-11-1829, ovl. (58 jaar oud) te Poederoijen op zondag 11-12-1887, volgt VIIu

Generatie VII

VIIa.  Maria Johanna Elizabeth Klop, dr. van Wouter (Wauter) Klop (VIb) (landbouwer, kerkmeester 1783, Schepen 1764-1766, Buurmeester 1783-1806, Diaken 175-1777 te Aalst) en Geertruij van Schaik, geb. te Aalst op zondag 28-9-1766, ovl. (59 jaar oud) te Poederoijen (Aalst) om 8.- uur op maandag 29-5-1826, otr. te Aalst op woensdag 5-1-1791, tr. (beiden 24 jaar oud) te Aalst op zondag 30-1-1791 met haar neef Dirk van Tuijl, zn. van Cornelis van Tuijl en Hendrika Klop (VIa). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Cornelis van Tuijl, geb. te Aalst op zaterdag 28-5-1791, ged. Nederlands Hervormd te Aalst op zondag 29-5-1791, ovl. (21 jaar oud) te Aalst op woensdag 21-4-1813. 
  2.  Wouter van Tuijl, geb. te Aalst op maandag 15-9-1794, ged. Nederlands Hervormd te Aalst op zondag 21-9-1794 (getuige: Geertruij Klop). 
  3.  Geertruij van Tuijl, geb. te Aalst op zondag 24-1-1796, ged. Nederlands Hervormd te Aalst op zondag 31-1-1796 (getuige: Geertruij Klop geboren Schaik), ovl. (53 jaar oud) te Poederoijen (Aalst) om 9.- uur op zaterdag 7-7-1849, tr. (resp. 20 en 23 jaar oud) te Aalst op donderdag 28-11-1816 met Johannes van Os, zn. van Huibert van Os (landbouwer, burgemeester) en Maaike Oom, geb. te Aalst op woensdag 23-1-1793, ged. Nederlands Hervormd te Aalst op zondag 27-1-1793 (getuige: Elizabeth van Os), veehouder, landbouwer, ovl. (82 jaar oud) te Poederoijen (Aalst) om 10.- uur op donderdag 15-4-1875. 
   Johannes van Os en Geertruij van Tuijl kregen samen tien kinderen de eerste is geboren te Aalst de overige te Poederoijen, Huiber op 13-10-1817, Wouterke Cornelia op 6-3-1820, Maria op 13-7-1822, Dirk op 19-10-1824, Dirk op 5-1-1826, Huibertje op 28-1-1829, Maaijke op 14-9-1831, Huibert op 12-2-1833, Maaijke Anna op 21-2-1835 en Hendrikus Lambertus op 8-7-1838.
Na het overlijden van Geertruij van Tuijl trouwde Johannes van Os met Francijntje van Ballegooijen (diensmaagd), dr. van Dirk van Ballegooijen en Geertruij de Bock, hun huwelijk was te Poederoijen op 27-6-1851, zij is geboren te Aalst op 28-4-1809 en overleden te Zuilichem op 11-11-1902
  4.  Wouter van Tuijl, geb. te Aalst op maandag 7-8-1797, ged. Nederlands Hervormd te Aalst op zondag 13-8-1797 (getuige: Anna Voordewind). 
  5.  Wouter van Tuijl, geb. te Aalst op woensdag 19-2-1800, ged. Nederlands Hervormd te Aalst op dinsdag 25-2-1800 (getuige: Baatje Koolhaas), ovl. (19 jaar oud) te Poederoijen (Aalst) om 22.- uur op donderdag 20-5-1819. 
  6.  Hendrika van Tuijl, geb. te Aalst op maandag 9-5-1803, ged. Nederlands Hervormd te Aalst op zondag 15-5-1803 (getuige: Baatje Koolhaas geboren van Tuijl). 
  7.  Bartje van Tuijl, geb. te Aalst op zaterdag 11-10-1806, ged. Nederlands Hervormd te Aalst op zondag 19-10-1806 (getuige: Francijntje van Ballegooijen geboren van Tuijl), ovl. (1 jaar oud) te Aalst op woensdag 10-2-1808, begr. te Aalst op vrijdag 12-2-1808. 
  8.  Albertus van Tuijl, geb. te Aalst op zaterdag 18-6-1808, ged. Nederlands Hervormd te Aalst op zondag 26-6-1808 (getuige: Kaatje van Tuijl weduwe Koolhaas). 
  9.  Dirk van Tuijl, geb. te Aalst op dinsdag 1-8-1809, ged. Nederlands Hervormd te Aalst op zondag 6-8-1809 (getuige: Bartje van Tuijl de weduwe Koolhaas), ovl. (9 dagen oud) te Aalst op donderdag 10-8-1809, begr. te Aalst op zaterdag 12-8-1809. 

VIIb.  Cornelis Johannes Klop, zn. van Egbert Klop (VIc) (landbouwer, heemraad in den Hoogen Dijkstoel van Boemelerwaard, president schepen te Zuilichem) en Coradina Nicolara van Heeckeren (landeigenaresse), geb. te Zuilichem op zaterdag 31-7-1773, ged. Nederlands Hervormd te Zuilichem op zondag 1-8-1773 (getuige: de vader selfs), militair, luitenant Cornelis Johannes woonde o.a. te Poederoijen en Zuilichem, ovl. (42 jaar oud) te Aalst om 7.- uur op donderdag 16-5-1816 (aangifte: door zijn schoonbroeder Jan Hasselman 42 jaar oud en zijn gebuur Willem Keusten 60 jaar oud), otr. te Poederoijen op vrijdag 18-11-1796, tr. (resp. 23 en 26 jaar oud) te Poederoijen op donderdag 8-12-1796 met Pietronella Lietaart, dr. van Francois Lietaart en Carolina Elisabeth Carnier, geb. te Nieuwkoop op dinsdag 17-4-1770, ovl. (45 jaar oud) te Aalst om 14.- uur op vrijdag 17-11-1815 (aangifte: door haar echtgenoot en haar gebuur Wouter Havelaar 49 jaar oud). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Carodina Carolina Elisabeth Klop, geb. te Poederoijen op zondag 27-8-1797, ovl. (46 jaar oud) te Zaltbommel op zondag 21-4-1844, volgt VIIIa
  2.  Egbert Francois Klop, geb. te Aalst op woensdag 19-9-1798, ged. te Aalst op zondag 23-9-1798 (getuige: Corodina van Heeckeren). 
  3.  Francina Frederika Klop, geb. te Zuilichem op dinsdag 25-11-1800, ovl. (32 jaar oud) te Gouda op dinsdag 19-2-1833, volgt VIIIb
  4.  Petronella Maria Klop, geb. te Zuilichem op zondag 19-3-1809, ged. ned.ger. te Zuilichem op zondag 16-4-1809 (getuigen: de vader en moeder), begr. te Zuilichem op maandag 5-6-1809. 
  5.  Egbert Klop, geb. te Zuilichem op donderdag 23-8-1810, ged. ned.ger. te Zuilichem op zondag 2-9-1810 (getuigen: de vader en de weduwe van Egbert Clop, Coenradina van Hekeren), ovl. (4 maanden oud) te Zuilichem om 7.- uur op zondag 20-1-1811 (aangife: door zijn vader en Lucas van der Linden (jorienailier)). 
  6.  Egbert Cornelis Klop, geb. te Zuilichem op woensdag 21-4-1813, ovl. (63 jaar oud) te Zuilichem op zaterdag 30-9-1876, volgt VIIIc

VIIc.  Geertruijda Nicolara Klop, dr. van Egbert Klop (VIc) (landbouwer, heemraad in den Hoogen Dijkstoel van Boemelerwaard, president schepen te Zuilichem) en Coradina Nicolara van Heeckeren (landeigenaresse), geb. te Zuilichem op dinsdag 28-10-1777, ged. ned.ger. te Zuilichem op zondag 2-11-1777 (getuige: Geertruida Niclara van Genderen), ovl. (80 jaar oud) te Poederoijen (Aalst) om 16.- uur op zaterdag 16-10-1858 (aangifte: door Willem Donkersloot (veldwachter) en Bartholomeus Gijben (arbeider)), tr. (resp. 23 en 27 jaar oud) te Zuilichem op donderdag 13-11-1800 met Jan Hasselman, zn. van Louwrens Hasselman (schoolmeester, collecteur) en Wilhelmina Quick, geb. te Bruchem op woensdag 21-4-1773, ged. ned.ger. te Bruchem op zondag 25-4-1773 (getuige: Elizabeth Remina Kwik), schoolmeester en secretaris te Aalst in 1812, schepen in de Hoge-Bank van Zuilichem in 1797, maanmeester der middelen te Aalst in 1830, gecommiteerde tot de buitengewone zaken van het Hamblok te Aalst van 1818 tot 1819, secretaris Polder van Aalst, ouderling Cristelijk afgescheiden gemeente te Aalst, propenent (=afgestudeerd predikant die nog geen plaats heeft) tot de heilige dienst, hij was ook een van digene die zich in 1837 afscheiden van Hervormdekerk, ovl. (87 jaar oud) te Poederoijen (Aalst) om 22.- uur op dinsdag 15-5-1860 (aangifte: door Willem Kersten (landbouwer) en Jan Groeneveld). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Egbert Cornelis Hasselman (ongehuwd), geb. te Aalst op vrijdag 4-9-1801, ged. Nederlands Hervormd te Aalst op zondag 6-9-1801 (getuige: Gradina van Heeckeren de weduwe Klop), ovl. (33 jaar oud) te Poederoijen (Aalst) om 2.- uur op woensdag 8-10-1834. 
  2.  Wilhelmina Laurina Hasselman, geb. te Aalst op maandag 14-3-1803, ged. Nederlands Hervormd te Aalst op zondag 20-3-1803 (getuige: Everdina Hasselman), winkelierster, ovl. (54 jaar oud) te Gorinchem op donderdag 7-1-1858, tr. (resp. 32 en 28 jaar oud) te Poederoijen op donderdag 25-6-1835 met Peter de Groot, zn. van Peter de Groot en Neeltje Duijzer, geb. te Heukelum op zaterdag 7-3-1807, timmerman, ovl. (89 jaar oud) te Gorinchem op zondag 27-12-1896. 
   Peter de Groot en Wilhelmina Laurina Hasselman kregen samen drie kinderen, Egberta Everdina geboren op 21-2-1836 te Poederoijen, Pieternella Wilhelmina geboren op 4-2-1838 te Nederhemert en Jan Geertrudus Nicolaas geboren op 28-3-1841 te Zuilichem
  3.  Laurens Wilhelmi Hasselman, geb. te Aalst op woensdag 10-10-1804, ged. Nederlands Hervormd te Aalst op zondag 21-10-1804 (getuige: Wilhelmina Hasselman), timmerman, ovl. (42 jaar oud) te Zuilichem om 21.- uur op woensdag 1-9-1847 (aangifte: door zijn vader en Adriaan van der Ent (schoolonderwijzer)), tr. (resp. 28 en 25 jaar oud) te Zuilichem op vrijdag 19-4-1833 met Jannigje van der Heijden, dr. van Frans van der Hijden en Johanna Monteban, geb. te Meerkerk op donderdag 10-3-1808, ged. te Meerkerk op zondag 13-3-1808, ovl. (64 jaar oud) te Hoorn om 11- uur op de Turfhoeven wijk 2 in het huis nummer 387 maar woonde te Lexmond op zondag 23-2-1873 (aangifte: door haar behuwdbroeder Klaas Olthuis 62 jaar oud (timmerman) en Tjerk Ijsbrandi (kolporteur)). 
   Laurens Wilhelmi Hasselman en Jannigje van der Heiden kregen samen vijf kinderen alle geboren te Zuilichem, Jan Geertruidus Nikolaas op 18-1-1834, Johanna Francina op 1-2-1839, Geertruijda Nicolara op 25-1-1841, Egbert Cornelis op 16-6-1843 en Frans Johannes op 25-7-1847
  4.  Corodina Geertruida Hasselman, geb. te Aalst op zaterdag 19-7-1806, ged. Nederlands Hervormd te Aalst op zondag 27-7-1806 (getuige: Coradina van Heeckeren de weduwe Klop), ovl. (86 jaar oud) te Almkerk en Uitwijk op zaterdag 7-1-1893, tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) te Poederoijen op donderdag 13-9-1832 met Johannes Arnoldus van Genderen, zn. van Adrianus Rudolphus van Genderen (burgemeester, advocaat) en Maria Anna Kuipers, geb. te Waalwijk op dinsdag 3-5-1808, militair, expediteur, ovl. (28 jaar oud) te Leeuwarden op dinsdag 21-2-1837. 
   Johannes Arnoldus van Genderen en Corodina Geertruida Hasselman kregen samen een zoon, Jan Gerrit Nicolaas geboren op 17-8-1835 te Leeuwarden
  5.  Cornelis Johannes Petrus Hasselman, geb. te Aalst op donderdag 8-9-1808, ged. Nederlands Hervormd te Aalst op zondag 18-9-1808 (getuige: Everdina Verweij geboren Hasselman), onderwijzer, ovl. (32 jaar oud) te Poederoijen om 16.- uur op zondag 14-3-1841, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) te Poederoijen op donderdag 13-12-1832 met Jakoba Willemina Bok, dr. van Willem Bok en Judith Briene, geb. te Poederoijen op zondag 12-2-1809, ged. Nederlands Hervormd te Poederoijen op zondag 19-2-1809, ovl. (79 jaar oud) te Poederoijen op donderdag 16-8-1888 om 6.- uur. 
   Cornelis Johannes Petrus Hasselman en Jacoba Willemina Bok kregen samen vier kinderen alle geboren te Poederoijen, Jan Gerrit Nicolaas op 29-11-1833, Willemina Judith Maria op 9-1-1835, Egbert Cornelis op 25-10-1837 en Gijsbert Antonie op 18-11-1939.
Na het overlijden van Cornelis Johannes Petrus Hasselman trouwde Jacoba Willemina Bok met Arie van der Ven, zn. van Hendrik van der Ven en Anneke van Helden, hun huwelijk was te Poederoijen op 11-4-1845, hij is geboren te Poederoijen op 15-4-1806 en aldaar overleden om 10.- uur op 11-11-1888
  6.  Everdina Dirkje Hasselman, geb. te Aalst op zondag 17-6-1810, ged. Nederlands Hervormd te Aalst op zondag 1-7-1810 (getuige: Everdina Verweij geboren Hasselman), ovl. (16 jaar oud) te Poederoijen (Aalst) om 10- uur op vrijdag 6-10-1826. 
  7.  Johanna Petronella Hasselman, geb. te Aalst op dinsdag 28-9-1813 (getuigen: Johannis op Stelte en Pieter Donkersloot), ovl. (76 jaar oud) te Leerdam op maandag 7-4-1890 (aangifte: Jacobus Hendrik van Thiel (winkelier) en Willem Kornelis Heebink (havenmeester)), tr. (resp. 21 en 24 jaar oud) te Poederoijen op zaterdag 4-7-1835 met Cornelis van Wijnen, zn. van Gijsbert van Wijnen (rietdekker) en Hester de Bruin, geb. te Zuilichem op woensdag 7-11-1810, schoolonderwijzer, ovl. (78 jaar oud) te Leerdam om 13.- uur aan de Lootstraat in het huis nummer 464 wijk A op dinsdag 16-7-1889 (aangifte: door Jacobus Hendrik van Thiel (winkelier) en Willem Kornelis Heebink (havenmeester)). 
  8.  Geertruida Niclara Hasselman, geb. te Poederoijen (Aalst) om 9.- uur op maandag 31-7-1820, Nederlands Hervormd, ovl. (45 jaar oud) te Gorinchem op zondag 6-8-1865, tr. (resp. 41 en 43 jaar oud) te Heusden op donderdag 22-8-1861 met Otto van Breda, zn. van Aart van Breda en Neeltje van Gent, geb. te Gorinchem op donderdag 6-11-1817, koopman, ovl. (60 jaar oud) te Gorinchem op woensdag 26-6-1878. 
   Otto van Breda en Geertruida Niclara Hasselman krijgen samen een zoon, Jan Geertruidis Nicolaas geboren op 28-7-1865 te Gorinchem.
Toen Otto van Breda trouwde met Geertruida Niclara Hasselman was hij weduwnaar van Gesina Cornelia Valke, dr. van Michiel Valke en Geesje Dirks, hun huwelijk was te Gorinchem op 9-11-1842, zij is geboren op te Gorinchem 25-3-1817 en aldaar overleden op 14-6-1860.
Otto van Breda kreeg uit zijn eerste huwelijk met Gezina Cornelia Valke vijf kinderen alle geboren te Gorichem, Gesina Cornelia op 27-7-1843, Neeltje Alida Cornelia op 18-12-1845, Michiel op 20-6-1848, Aart op 19-5-1851 en Anna Henriette op 22-9-1854

VIId.  Gerardus (Gradus) Klop, zn. van Egbert Klop (VIc) (landbouwer, heemraad in den Hoogen Dijkstoel van Boemelerwaard, president schepen te Zuilichem) en Coradina Nicolara van Heeckeren (landeigenaresse), geb. te Zuilichem op vrijdag 29-3-1782, ged. ned.ger. te Zuilichem op zondag 14-4-1782 (getuige: de vader), landbouwer, maanmeester der middelen te Aalst 1803-1809, gecommiteerde tot de zaken van de Meidijk 1821, diaken te Zuilichem 1819-1821, ovl. (39 jaar oud) te Zuilichem om 19.- uur op dinsdag 29-5-1821 (aangifte: door zin schoonbroer Jacobus Heistek 32 jaar oud (landman) en Johannis van Wijk (landman)), otr. te Zuilichem op zaterdag 28-11-1807, tr. (resp. 25 en 21 jaar oud) te Zuilichem op dinsdag 15-12-1807 met Willemijna Heijsteck, dr. van Gerrit Heijstek (schoolmeester te Zuilichem) en Jenneke de Swart, geb. te Wijk op vrijdag 21-7-1786, ged. ned.ger. te Wijk op zondag 30-7-1786 (getuige: Aaltje de Rooij), landbouwster, ovl. (61 jaar oud) te Zuilichem om 7.- uur op maandag 27-3-1848 (aangifte: door haar zoon Gerrit Jacobus Klop 32 jaar oud (landbouwer) en Adrianus van der Ent (schoolonderwijzer)). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Egbert Cornelis Klop, geb. te Zuilichem op zondag 24-4-1808, ged. ned.ger. te Aalst op zondag 1-5-1808 (getuige: Coradina van Heeckeren), ovl. (7 maanden oud) te Zuilichem op vrijdag 23-12-1808, begr. te Zuilichem op zaterdag 24-12-1808. 
  2.  Jenneke Klop, geb. te Aalst op zaterdag 28-10-1809, ged. ned.ger. te Aalst op zondag 5-11-1809 (getuige: de vader), begr. te Zuilichem op maandag 26-11-1810. 
  3.  Egbert Cornelis Klop, geb. te Zuilichem op zondag 25-8-1811, Hervormd, ovl. (13 dagen oud) te Zuilichem op zaterdag 7-9-1811. 
  4.  Egbert Cornelis Klop, geb. te Zuilichem om 21.- uur op zondag 14-3-1813 (getuigen: Jan Christiaan Klop 20 jaar oud en Jacobus Heijsteck 24 jaar oud), Hervormd, ovl. (21 jaar oud) te Bergen op Zoom maar woonde te Zuilichem om 22.- uur op dinsdag 1-7-1834 (aangifte: door Bartholomeus Kameron (ziekenbediende) en Hendrik Hendriks (ziekenvader)). 
  5.  Gerrit Jacobus Klop, geb. te Zuilichem op zaterdag 2-9-1815, ovl. (50 jaar oud) te Zuilichem op vrijdag 11-5-1866, volgt VIIId
  6.  Jenneke Klop, geb. te Zuilichem op dinsdag 12-5-1818, ovl. (37 jaar oud) te Zuilichem op vrijdag 8-6-1855, volgt VIIIe
  7.  Gerardus Klop, geb. te Zuilichem om 8.- uur op zaterdag 20-5-1820 (getuigen: Jacobus Heistek (landbouwer) en Egbert Kop 34 jaar oud (landbouwer)). 

VIIe.  Rogier Willem Klop, zn. van Egbert Klop (VIc) (landbouwer, heemraad in den Hoogen Dijkstoel van Boemelerwaard, president schepen te Zuilichem) en Coradina Nicolara van Heeckeren (landeigenaresse), geb. te Zuilichem op zondag 29-11-1789, ged. ned.ger. te Zuilichem op zondag 6-12-1789 (getuige: de vader), grutter te Zaltbommel, brand en wijkmeester te Zaltbommel, Secretaris-gecommitteerde tot zaken van de Meidijk 1821-1837, ovl. (62 jaar oud) te Zaltbommel om 8.30 uur op de Vischmarkt wijk B op woensdag 7-4-1852 (aangifte: door Gerrit de Roos (koopman) en Lion Philip Peletier (klerk ter secretarie)), otr. te Wageningen op vrijdag 8-8-1817, tr. (resp. 27 en 26 jaar oud) te Wageningen op donderdag 21-8-1817 met Anna Sophia van Zadelhoff, dr. van Barend van Zadelhoff (grutter) en Gerharda Pannekoek, geb. te Wageningen op dinsdag 11-1-1791, ovl. (75 jaar oud) te Amsterdam om 13.30 uur op zaterdag 3-11-1866. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Egbert Cornelis Klop, geb. te Zaltbommel op maandag 11-1-1819, ovl. (56 jaar oud) te Strijen op woensdag 23-6-1875, volgt VIIIf
  2.  Bernardus Gerhardus Martinus Klop (ongehuwd), geb. te Zaltbommel om 16.- uur op woensdag 29-12-1819, Nederlands Hervormd, stenenzager, grutter, ovl. (37 jaar oud) te Zaltbommel om 13.- uur ten gevolgen van een ongeval op donderdag 26-2-1857. 
  3.  Gerharda Hendrika Klop, geb. te Zaltbommel om 23.- uur op dinsdag 16-1-1821, Nederlands Hervormd, ovl. (9 maanden oud) te Zaltbommel om 10.- uur op dinsdag 30-10-1821. 
  4.  Cornelis Gerhardus Klop, geb. te Zaltbommel op maandag 25-2-1822, ovl. (52 jaar oud) te Zaltbommel op maandag 7-9-1874, volgt VIIIg
  5.  Jan Christiaan Klop, geb. te Zaltbommel om 22.- uur op vrijdag 19-12-1823, Nederlands Hervormd, ovl. (8 jaar oud) te Zaltbommel om 23.30 uur op vrijdag 11-5-1832. 
  6.  Rogier Willem Klop, geb. te Zaltbommel om 4.30 uur op dinsdag 31-5-1825, Nederlands Hervormd, ovl. (3 maanden oud) te Zaltbommel om 17.- uur op vrijdag 30-9-1825. 
  7.  Rogier Willem Klop, geb. te Zaltbommel op zondag 13-7-1828, ovl. (41 jaar oud) te 's Gravenhage op woensdag 25-5-1870, volgt VIIIh
  8.  Gerharda Coradina Klop, geb. te Zaltbommel op zondag 28-3-1830, ovl. (74 jaar oud) te Rotterdam op zaterdag 25-6-1904, volgt VIIIi
  9.  Gerhardus Klop, geb. te Zaltbommel op donderdag 8-3-1832, Hervormd, stuurman ter koopvaardij, koopman te New York in 1871. 

VIIf.  Cornelis Johannes Klop, zn. van Jan Klop (VId) (schout te Aalst vanaf 1763, kerkmeester te Aalst van 1791 tot 1792,) en Dirkje Voordewind, geb. te Aalst op zaterdag 31-10-1789, ged. Nederlands Hervormd te Aalst op zondag 1-11-1789, arbeider, koopman, ovl. (49 jaar oud) te Andel om 14.- uur op donderdag 25-4-1839, tr. (resp. 26 en 19 jaar oud) te Andel op donderdag 1-2-1816 met Johanna (Henneke) van Andel, dr. van Jan Govertszn van Andel en Johanna Brade, geb. te Andel op woensdag 25-5-1796, ovl. (49 jaar oud) te Andel om 6.- uur op vrijdag 19-12-1845. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Goverdina Klop, geb. te Andel op donderdag 6-6-1816, ovl. (67 jaar oud) te Veen op dinsdag 13-5-1884, volgt VIIIj
  2.  Janske Klop, geb. te Andel op zaterdag 27-6-1818, ovl. (77 jaar oud) te Veen op woensdag 22-4-1896, volgt VIIIk
  3.  Jan Frederik Klop, geb. te Andel om 5.- uur op maandag 18-12-1820, ovl. (1 jaar oud) te Andel om 18.- uur op zondag 23-6-1822. 
  4.  Cornelis Johannis Klop (ongehuwd), geb. te Andel op donderdag 31-1-1822, karreman, ovl. (40 jaar oud) te Andel op maandag 4-8-1862. 
  5.  Johanna Klop, geb. te Andel op woensdag 24-9-1823, ovl. (73 jaar oud) te Dussen op donderdag 1-10-1896, volgt VIIIl
  6.  Jan Frederik Klop, geb. te Andel om 19.- uur op zondag 12-3-1826, ovl. (9 maanden oud) te Andel om 23.- uur op maandag 18-12-1826. 
  7.  Dirkje Klop (ongehuwd), geb. te Andel om 3.- uur op zaterdag 19-1-1828, ovl. (29 jaar oud) te Andel om 2.- uur op maandag 6-4-1857. 
  8.  Jan Klop, geb. te Andel om 11.- uur op woensdag 19-10-1831, ovl. (2 jaar oud) te Andel om 19.- uur op maandag 7-4-1834. 
  9.  Gerrit Klop, geb. te Andel op zondag 13-10-1833, ovl. (72 jaar oud) te Andel op woensdag 12-9-1906, volgt VIIIm
  10.  Frederika Klop, geb. te Andel op vrijdag 12-8-1836, ovl. (40 jaar oud) te Asperen op donderdag 2-8-1877, volgt VIIIn

VIIg.  Adriana Klop, dr. van Jan Klop (VId) (schout te Aalst vanaf 1763, kerkmeester te Aalst van 1791 tot 1792,) en Dirkje Voordewind, geb. te Aalst op dinsdag 20-12-1791, ged. ned.ger. te Aalst op maandag 26-12-1791 (getuige: Adriana Voordewind gedoopt Poldermans), ovl. (66 jaar oud) te Poederoijen (Aalst) om 7.- uur op dinsdag 18-5-1858, 
 een zoon: 
  1.  Adrianus Klop (onechtelijk), geb. te Poederoijen (Aalst) om 6.- uur op zondag 29-4-1827, ovl. (3 maanden oud) te Sprang (Aalst) om 19.- uur op zondag 26-8-1827. 
  Adriana Klop, tr. (resp. 38 en 34 jaar oud) te Poederoijen op donderdag 31-12-1829 met haar neef Dirk van der Maas, zn. van Theunis van der Maas (landbouwer) en Gijsbertje Voordewind, geb. te Aalst op donderdag 3-12-1795, ged. ned.ger. te Aalst op zondag 6-12-1795 (getuige: Jenneke van der Zalm gedoopt van Vuuren), arbeider, ovl. (86 jaar oud) te Poederoijen (Aalst) om 15.- uur op vrijdag 5-5-1882. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jan van der Maas, geb. te Poederoijen (Aalst) om 18.- uur op zaterdag 13-3-1830, ovl. (11 maanden oud) te Poederoijen (Aalst) om 18.- uur op zondag 6-3-1831. 
  2.  Gijsbertje van der Maas, geb. te Poederoijen (Aalst) om 17.- uur op dinsdag 26-4-1831, ovl. (17 dagen oud) te Poederoijen (Aalst) om 12.- uur op vrijdag 13-5-1831. 

VIIh.  Frederika Christina (Christina) Klop, dr. van Jan Klop (VId) (schout te Aalst vanaf 1763, kerkmeester te Aalst van 1791 tot 1792,) en Dirkje Voordewind, geb. te Aalst op maandag 19-6-1797, ged. ned.ger. te Aalst op zondag 25-6-1797 (getuige: Christina Klop), landbouwster, ovl. (46 jaar oud) te Poederoijen (Aalst) om 2.- uur op maandag 26-2-1844, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) te Poederoijen op maandag 9-9-1822 met Johannes van Helvoort, zn. van Jan van Helvoort en Janneke van der Horst, geb. te Nederhemert op dinsdag 11-6-1799, ged. ned.ger. te Nederhemert op zondag 16-6-1799 (getuige: de vader), timmerman, landbouwer, ovl. (57 jaar oud) te Gorinchem om 6.- uur op woensdag 1-10-1856. 
 Na het overlijden van Frederika Christina Klop trouwde Johannes van Helvoort met Hendrika Muilenburg, dr. van Cornelis Muilenburg en Johanna Willemstijn, hun huwelijk was te Gorinchem op 27-8-1849, zij is geboren te Nederhemert op 11-11-1799 en overleden te Gorinchem op 26-6-1866.
Toen Hendrika Muilenburg trouwde met Johannes van Helvoort was zij weduwe van Jan van der Kolk (paardekoper, arbeider), zn. van Egbert van de Kolk en Wilhelmina Bruinleeuw, hun huwelijk was te Vuren op 28-7-1834, hij is geboren te Dalfsen op 3-5-1797 en overleden te Gorinchem op 11-1-1848.
Jan van der Kolk en Hendrika Muilenburg kregen samen ten minste vijf kinderen, Wilhelmina geboren om 14.- uur op 22-6-1835 te Vuren, Kornelis geboren om 10.- uur op 24-11-1836 te Vuren, Egbert geboren om 10.- uur op 28-6-1839 te Vuren, Johanna geboren op 18-1-1841 te Poederoijen en Mergje geboren op 7-2-1846 te Gorinchem
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jan Willem van Helvoort, geb. te Poederoijen (Aalst) om 3.- uur op zondag 19-1-1823, Nederlands Hervormd, ovl. (82 jaar oud) te Dordrecht op vrijdag 20-1-1905, tr. (resp. 32 en 28 jaar oud) te Gorinchem op donderdag 31-5-1855 met Elisabeth de Geus, dr. van Leendert de Geus (arbeider) en Helena van der Enst, geb. te Raamsdonk op zondag 6-5-1827, Nederlands Hervormd, ovl. (84 jaar oud) te Dordrecht op zaterdag 13-5-1911. 
   Jan Willem van Helvoort en Elisabeth de Geus kregen samen drie kinderen, Frederika Christina geboren te Gorinchem op 20-9-1855 Theodora Christina geboren te Rotterdam op 18-11-1857 en Jan Leonard Anthonie geboren te Gorinchem op 8-7-1867
  2.  Adriaantje van Helvoort (ongehuwd), geb. te Poederoijen (Aalst) om 15.- uur op maandag 20-9-1824, Nederlands Hervormd, ovl. (34 jaar oud) te Poederoijen (Aalst) om 3.- uur op zondag 17-4-1859. 
  3.  Johannes van Helvoort, geb. te Poederoijen (Aalst) om 18.- uur op donderdag 8-2-1827 (getuigen: Lamber Dufournee (arbeider) en Wouter Bakker (arbeider)), Nederlands Hervormd, arbeider, ovl. (40 jaar oud) te Poederoijen (Aalst) om 12.- uur op vrijdag 8-2-1867 (aangifte: door Dirk van den Maas (akkerman) en Julis van der Zalm (landbouwer)), tr. (resp. 27 en 22 jaar oud) te Haaften op dinsdag 6-6-1854 met Maria Baron, dr. van Leendert Baron (timmerman) en Jenneke van Oosterum, geb. te Haaften om 7.- uur op vrijdag 27-4-1832 (getuigen: Henij Tomas Rink (herbergier) en Jan de Wit (arbeider)), Nederlands Hervormd, dienstmeid, ovl. (83 jaar oud) te Poederoijen (Aalst) om 8.- uur op donderdag 13-1-1916 (aangifte: door haar zoon Leendert Jan van Helvoort 58 jaar oud (koopman) en Huibert Cornelis van Os (landbouwer)). 
   Johannes van Helvoort en Maria Baron kregen samen zes kinderen alle geboren te Aalst (Gelderland), Frederika Christina op 23-2-1856, Leendert Jan op 11-6-1857, Jenneke op 6-1-1860, Johanna Adriana op 1-9-1862, Maria Elizabeth op 30-8-1864 en Johannes op 21-11-1866
  4.  Dirkje van Helvoort, geb. te Poederoijen (Aalst) om 18.- uur op dinsdag 4-8-1829, Nederlands Hervormd, ovl. (1 jaar oud) te Poederoijen (Aalst) om 11.- uur op zondag 20-2-1831. 
  5.  Dirkje van Helvoort, geb. te Poederoijen (Aalst) om 17.- uur op woensdag 7-3-1832, Nederlands Hervormd, ovl. (33 jaar oud) te Nederhemert om 17.- uur op zondag 21-1-1866, tr. (resp. 22 en 27 jaar oud) te Nederhemert op maandag 29-1-1855 met Gijsbert Peter Valkenburg, zn. van Maarten Valkenburg (arbeider) en Lijntje van den Oever, geb. te Nederhemert om 9.- uur op maandag 10-9-1827, Nederlands Hervormd, arbeider, ovl. (42 jaar oud) te Nederhemert om 3.- uur op dinsdag 31-5-1870. 
   Gijsbert Peter Valkenburg en Dirkje van Helvoort kregen samen vijf kinderen de eerste twee zijn geboren in Poederoijen de overige in Nederhemert, Maarten op 30-11-1855, Frederika Christina op 6-1-1857, Helena op 21-9-1858, Frederik Augustinus op 25-6-1863 en Fredrik Augustinus op 18-1-1866.
Na het overlijden van Dirkje van Helvoort trouwde Gijsbert Peter Valkenburg met Antonia Vissers, dr. van Hendrik Vissers en Antje van Wijk, hun huwelijk was te Nederhemert op 8-3-1867, zij is geboren te Aalst op 22-4-1840 en overleden te Zuilichem op 21-2-1880.
Gijsbert Peter Valkenburg en Antonia Vissers kregen samen een dochter, Dirkje geboren op 24-12-1868 te Nederhemert.
Na het overlijden van Gijsbert Peter Valkenburg trouwde Antonia Vissers met Willem van Wijnen, zn. van Weintje van Weinen, hun huwelijk was te Zuilichem op 20-8-1874, hij is geboren te Zuilichem op 12-12-1833 en aldaar overleden op 1-10-1892.
Willem van Wijnen en Antonia Vissers kregen samen twee kinderen beide geboren in Zuilichem, Wijnant op 12-6-1876 en Hendrika op 27-12-1878.
Toen Willem van Wijnen trouwde met Antonia Vissers was hij twee keer eerder getrouwd eerst met Christina van Brakel, dr. van Teunis van Brakel en Catharina van Randen, hun huwelijk was te Zuilichem op 3-12-1862, zij is geboren te Zuilichem op 3-4-1839 en aldaar overleden op 1-2-1866.
Willem van Wijnen en Christina van Brakel kregen samen twee kinderen beide geboren in Zuilichem, Willem op 5-2-1864 en Catrinus op 3-7-1865.
Nadat Christinus van Brakel was overleden trouwde Willem van Wijnen met Wouterke van Dalen, dr. van Jan van Dalen en Gijsbertje de Geus, hun huwelijk was te Zuilichem op 14-4-1871, zij is geboren te Zuilichem op 24-5-1816 en aldaar overleden op 23-3-1874.
Toen Wouterke van Dalen trouwde met Willem van Wijnen was zij weduwe van Jilis Brand, zn. van Jan Brand en Erke van Hemert, hun huwelijk was te Zuilichem op 23-6-1841, hij is geboren te Zuilichem op 13-1-1816 en aldaar overleden op 2-9-1859.
Jilis Brand en Wouterke van Dalen kregen samen tien kinderen alle geboren te Zuilichem, Gijsbertje op 29-6-1841, Gijsbertje op 25-9-1842, Jan op 27-4-1844, Jan op 8-5-1845, Catharina op 19-8-1848, Erke op 6-6-1850, Janna op 2-8-1851, Jan op 25-1-1853, Janna Maria op 13-1-1858 en Peter op 30-4-1859
  6.  Jannigje van Helvoort (ongehuwd), geb. te Poederoijen (Aalst) om 17.- uur op vrijdag 19-9-1834, Nederlands Hervormd, ovl. (60 jaar oud) te Rotterdam op donderdag 7-3-1895. 
  7.  Frederika Kristina van Helvoort, geb. te Poederoijen (Aalst) om 16.- uur op woensdag 15-8-1838, Nederlands Hervormd, ovl. (1 jaar oud) te Poederoijen (Aalst) om 16.- uur op woensdag 29-4-1840. 
  8.  Aartje Kornelia van Helvoort (In de geboorte akte staat zij vermeld als Frederika Kristina van Hilvoort), geb. te Poederoijen (Aalst) om 16.- uur op woensdag 15-8-1838 (getuigen: Peter Donkersloot (veldwachter) en Johannes Dirk Elfferich (particulier)), Nederlands Hervormd, ovl. (75 jaar oud) te Herwijnen om 10.- uur wijk A in het huis nummer 36 op donderdag 23-7-1914 (aangifte: door Jan Janse van Boggelen (lijkbezorger) en Willem Schippers (gemeentesecretaris)), tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) te Herwijnen op donderdag 2-2-1860 met Matthijs Kaldenberg, zn. van Jan Caldenberg (arbeider) en Gerritje van de Weteringh (naaister), geb. te Herwijnen om 8.- uur op zaterdag 20-8-1836 (getuigen: Lodewijk Looijen (timmerman) en Jakob de Hond (verwer)), arbeider, ovl. (60 jaar oud) te Herwijnen om 20.- uur wijk A in het huis nummer 145 op dinsdag 27-4-1897 (aangifte: door zijn broer Ruth Kaldenberg 69 jaar oud (arbeider) en Peter de Jongh (poldersecretaris)). 
   Bij het huwelijk van Aartje Kornelia van Helvoort waren Dirk van der Maas en Johannes van Helvoort haar Voogd
   Matthijs Kaldenberg en Aartje Kornelia van Helvoort kregen samen vier kinderen alle geboren te Herwijnen (Lingewaal), Geertje Frederika Christina op 29-3-1861, Dirk op 2-1-1863, Jan op 22-8-1864 en Willem op 23-6-1867, al deze kinderen zijn heel jong overleden
  9.  Cornelis van Helvoort (ongehuwd), geb. te Poederoijen (Aalst) om 15.- uur op woensdag 19-8-1840, Nederlands Hervormd, ovl. (76 jaar oud) te Kerkwijk om 14.- uur op zaterdag 16-12-1916. 

VIIi.  Cornelis Johannes Klop, zn. van Peter Klop (VIe) (landbouwer, dijkheemraad, gerichtman van braken in 1780, buurmeester van 1873 tot 1791,) en Maaike den Adel, geb. te Aalst, ged. ned.ger. te Brakel op zondag 26-4-1778 (getuige: Christina Klop), landbouwer, koopman, maanmeester der middelen te Aalst in 1800, sub-gecommiteerde tot de buitengewonenzaken van het Hamblok te Aalst in 1818 (als plaatsvervanger van zijn zieke vader), schout Polder van Aalst tussen 1819 en 1831, gecommiteerde tot zaken van de Meidijk in 1830, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Poederoijen (Aalst) om 6.- uur op maandag 13-8-1855, otr. te Gameren op donderdag 28-5-1801, tr. (resp. ongeveer 23 en 23 jaar oud) te Gameren op zondag 21-6-1801 met Peterke van Tuijl, dr. van Otto van Tuijl (buurmeester, landbouwer) en Mereke van de Werken, geb. te Gameren op maandag 11-8-1777, ged. ned.ger. te Gameren op zondag 17-8-1777 (getuige: Jenneke Jans, huisvrouw van Peter Gijsbertsz van de Werken), ovl. (55 jaar oud) te Poederoijen (Aalst) om 3.- uur op zaterdag 10-8-1833. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Peter Klop, geb. te Aalst op woensdag 27-1-1802, ged. ned.ger. te Aalst op zondag 31-1-1802 (getuige: Judith Spitsenberg), ovl. (18 jaar oud) te Poederoijen (Aalst) om 11.- uur op woensdag 27-12-1820. 
  2.  Otto Klop (ongehuwd), geb. te Aalst op dinsdag 7-6-1803, ged. ned.ger. te Aalst op zondag 12-6-1803 (getuige: Jantje van Tuijl), ovl. (30 jaar oud) te Poederoijen (Aalst) om 17.- uur op woensdag 7-8-1833. 
  3.  Rogier Klop (ongehuwd), geb. te Aalst op maandag 3-6-1805, ged. ned.ger. te Aalst op zondag 9-6-1805 (getuige: Judith Spitsenberg), ovl. (9 maanden oud) te Aalst op dinsdag 4-3-1806, begr. te Aalst op vrijdag 7-3-1806. 
  4.  Maaike Klop, geb. te Aalst op donderdag 8-1-1807, ovl. (37 jaar oud) te Brakel op donderdag 28-3-1844, volgt VIIIo
  5.  Rogier Klop (ongehuwd), geb. te Aalst op donderdag 20-4-1809, ged. Nederlands Hervormd te Aalst op zondag 14-5-1809 (getuige: Judith Spitsenberg), ovl. (24 jaar oud) te Poederoijen (Aalst) om 17.- uur op vrijdag 3-1-1834. 
  6.  Jan Christiaan Klop, geb. te Zuilichem op woensdag 18-12-1811, Nederlands Hervormd, landbouwer, veehouder, poldermeester polder van Aalst en Poederoijen in 1862, ovl. (68 jaar oud) te Poederoijen (Aalst) om 6.- uur op vrijdag 19-3-1880 (aangifte: door zijn zwager Arie Cornelis Koolhaas 48 jaar oud (landbouwer) en zijn zwager Gijsbert Haasakker 45 jaar oud (landbouwer)), tr. (resp. 34 en 27 jaar oud) te Poederoijen op woensdag 7-10-1846 met Cornelia van der Zalm, dr. van Cornelis van der Zalm (landbouwer) en Maria Oom (landvrouw), geb. te Poederoijen (Aalst) om 4.- uur op maandag 9-8-1819 (getuigen: Gerrit van de Laars (koopman) en Philip van Zoens (arbeider)), Nederlands Hervormd, ovl. (78 jaar oud) te Poederoijen (Aalst) om 18.- uur op maandag 13-12-1897 (aangifte: door haar broeder Cornelis Koolhaas 65 jaar oud (landbouwer) en Gerrit Daniel van Os (landbouwer)). 
  7.  Cornelis Klop, geb. te Poederoijen op woensdag 21-6-1815, ovl. (29 jaar oud) te Poederoijen op woensdag 7-5-1845, volgt VIIIp
  8.  Gijsbert Antonij Klop (ongehuwd), geb. te Poederoijen (Aalst) om 23.- uur op vrijdag 9-5-1817, landbouwer, veehouder, lid gemeenteraad, wethouder van Poederoijen in 1856, ovl. (72 jaar oud) te Poederoijen (Aalst) om 3.- uur op zaterdag 31-8-1889. 
  9.  Peter Klop, geb. te Poederoijen op vrijdag 5-10-1821, ovl. (33 jaar oud) te Poederoijen op woensdag 4-7-1855, volgt VIIIq

VIIj.  Huibertje Klop, dr. van Hendrik Klop (VIg) (arbeider) en Maria Grandia, geb. te Aalst op zondag 1-4-1787, ged. ned.ger. te Aalst op zondag 1-4-1787, ovl. (83 jaar oud) te Brakel om 22.- uur op maandag 13-2-1871 (aangifte: door haar zoon Jacobus van Herp oud 45 jaar (daglooner) en Jan van Dalen (secretaris)), tr. (resp. 22 en 32 jaar oud) te Brakel op zondag 21-5-1809 met Roelof van Herp, zn. van Jan van Herp en Geertje van Tricht, geb. te Brakel op zaterdag 25-1-1777, ged. ned.ger. te Brakel op zondag 26-1-1777 (getuige: de vader selfs), arbeider, ovl. (69 jaar oud) te Brakel om 22.- uur op woensdag 23-12-1846 (aangifte: door zijn zoon Hendrik van Herp oud 30 jaar (arbeider) en Klaas an Bijsterveld (poldersecretaris)). 
 Toen Roelof van Herp trouwde met Huibertje Klop was hij weduwnaar van Jenneke van Hemert, dr. van Wouter van Hemert en Fijke van der Salm, hun huwelijk was op 25-5-1801 te Brakel, zij is gedoopt te Brakel op 5-7-1780 en aldaar begraven op 25-1-1804.
Roelof van Herp en Jenneke van Hemert kregen samen twee dochters beide geboren te Brakel, Maria op 8-9-1802 en Jenneke op 16-1-1804
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Maria van Herp, geb. te Brakel op zaterdag 9-9-1809 (getuige: de moeder zelve), ged. Nederlands Hervormd op zondag 24-9-1809, ovl. (82 jaar oud) te Brakel om 10.30 uur op zaterdag 16-1-1892 (aangifte: door haar broer Jacobus van Herp oud 56 jaar (daglooner) en Leendert Ekelmans (poldersecretaris)), tr. (resp. 30 en 28 jaar oud) te Brakel op vrijdag 15-11-1839 met Pieter (Peter) de Jongh, zn. van Pieter de Jong (arbeider) en Jantje de Boef, geb. te Brakel op woensdag 24-4-1811, Nederlands Hervormd, arbeider, ovl. (76 jaar oud) te Brakel om 13.- uur op zondag 4-3-1888 (aangifte: door zijn zoon Pieter de Jongh oud 47 jaar (daglooner) en Leendert Ekelmans (poldersecretaris)). 
   Pieter de Jongh en Maria van Herp kregen samen vijf kinderen alle geboren te Brakel, Pieter op 23-4-1840, Huibertje op 4-10-1842, Jaantje op 8-2-1845, Roelof op 25-7-1849, en Belia op 26-12-1853.
Toen Maria van Herp trouwde met Pieter de Jongh had ze een dochter uit een onbekende relatie geboren te Brakel, Lambertje van Herp op 2-4-1836
  2.  Jan van Herp (ongehuwd), geb. te Brakel op donderdag 3-10-1811, ned.ger, arbeider, ovl. (32 jaar oud) te Brakel om 20.- uur op donderdag 4-4-1844 (aangifte: door zijn vader en Staas van Bijsterveld (poldersecretaris)). 
  3.  Hendrik van Herp (ongehuwd), geb. te Brakel om 4.- uur op zondag 18-2-1816 (getuigen: Hendrik Menge (veldwachter) en Lodewijk van Hemert (waardsman)), Nederlands Hervormd, dagloner, ovl. (51 jaar oud) te Brakel om 14.- uur op zondag 21-4-1867 (aangifte: door zijn broer Jacobus van Herp oud 4 jaar (daglooner) en Jan van Dalen (secretaris)). 
  4.  Geertrui van Herp, geb. te Brakel om 17.- uur op maandag 27-9-1819 (getuigen: Hendrik van Menge (veldwachter) en Reinier Balgoje (particilier)), Nederlands Hervormd, ovl. (1 jaar oud) te Brakel om 9.- uur op dinsdag 14-8-1821 (aangifte: door de vader en Hendrik Menge (veldwachter)). 
  5.  Geertrui van Herp, geb. te Brakel om 11.- uur op vrijdag 13-9-1822 (getuigen: Reier van Balgoje (particulier) en Hendrik Menge (veldwachter)), Nederlands Hervormd, ovl. (9 jaar oud) te Brakel om 8.- uur op vrijdag 2-3-1832 (aangifte: door haar vader en Christoffel Hondius (secretaris)). 
  6.  Jacobus van Herp (ongehuwd), geb. te Brakel om 20.- uur op zaterdag 19-11-1825 (getuigen: Christoffel Hondius (particulier) en Hendrik Menge (veldwachter)), Nederlands Hervormd, daglooner, ovl. (90 jaar oud) te Brakel om 13.- uur op maandag 6-3-1916 (aangifte: door Arie van Daalen (arbeider) en Catrinus van Gelder (veldwachter)). 
  7.  Jielis van Herp, geb. te Brakel om 22.- uur op woensdag 29-10-1828 (getuigen: Christoffel Hondius (secretaris) en Staas van Bijsterveld (gemeentebode)), Nederlands Hervormd, arbeider, ovl. (79 jaar oud) te Zuilichem om 1.- uur op zaterdag 11-1-1908 (aangifte: door zijn schoonzoon Albert van Meeteren 30 jaar oud (arbeider) en Cornelis van der Maas (gemeenteveldwachter)), tr. (resp. 32 en 19 jaar oud) te Zuilichem op vrijdag 7-6-1861 met Maria Lobregt, dr. van Coenraad (Koen) Lobregt (arbeider) en Catrina (Catharina) Klop, geb. te Zuilichem om 6.- uur op woensdag 27-10-1841 (getuigen: Willem Schouenburg (arbeider) en Willem van de Leij (metselaar)), Nederlands Hervormd, ovl. (76 jaar oud) te Zuilichem om 1.- uur op woensdag 20-2-1918 (aangifte: door haar zoon Koenraad van Herp 49 jaar oud (arbeider) en Daniel van der Linden (arbeider)). 
   Jielis van Herp en Maria Lobregt kregen samen tien kinderen alle geboren te Zuilichem, Roelof op 9-1-1864, Jan ook op 9-1-1864, Roelof op 30-3-1866, Koenraad op 14-11-1868, Huibert op 28-8-1871, Catrina op 23-11-1873, Roeltje op 26-4-1876, Lijntje op 3-5-1879, Jacoba Hendrika ook op 3-5-1879 en Maria op 17-9-1881

VIIk.  Jielis Klop, zn. van Hendrik Klop (VIg) (arbeider) en Maria Grandia, geb. te Aalst op maandag 23-3-1789, ged. ned.ger. te Aalst op zondag 29-3-1789 (getuige: Jenneke van de Pol), boerenknecht, arbeider, Jielis was een man met kleurrijke verhalen, een van zijn verhalen was dat hij met Napoleon in 1812 te paard naar Moskou was getrokken en, als ťťn van de weinigen ook weer terugkwam, vermoedelijk is verhaal ook waar, ovl. (92 jaar oud) te Brakel om 14.- uur op vrijdag 27-1-1882 (aangifte: door zijn zoon Hendrik Klop oud 57 jaar (voerman) en Gerrit de Vries (landbouwer)), tr. (resp. 26 en 21 jaar oud) te Brakel op woensdag 10-5-1815 met Janna van Mourik, dr. van Teunis van Mourik en Martijntje van Wijngerden, geb. te Brakel op zaterdag 14-12-1793, ged. ned.ger. te Brakel op zondag 15-12-1793 (getuige: Jenneke van Mourik), ovl. (85 jaar oud) te Brakel om 20.- uur op zaterdag 28-12-1878 (aangifte: door haar zoon Hendrik Klop oud 54 jaar (akkerbouwer) en Leendert Leonardus van Dalen (daglooner)). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Martijntje van Wijgerden Klop, geb. te Brakel op dinsdag 12-11-1816, ovl. (75 jaar oud) te Brakel op dinsdag 19-1-1892, volgt VIIIr
  2.  Maria Klop, geb. te Brakel op woensdag 8-3-1820, ovl. (73 jaar oud) te Brakel op woensdag 29-11-1893, volgt VIIIs
  3.  Antonia Klop, geb. te Brakel op donderdag 25-4-1822, ovl. (78 jaar oud) te Poederoijen op zondag 4-11-1900, volgt VIIIt
  4.  Hendrik Klop, geb. te Brakel op zaterdag 10-4-1824, ovl. (60 jaar oud) te Brakel op dinsdag 25-11-1884, volgt VIIIu
  5.  Dingena Klop, geb. te Brakel om 7.- uur op zaterdag 1-7-1826 (getuigen: Christoffel Hondius (secretaris) en Wouter Blanken (kooijman)), Nederlands Hervormd, ovl. (3 jaar oud) te Brakel om 13.- uur op donderdag 3-9-1829 (aangifte: door haar vader en Christoffel Hondius (secretaris)). 
  6.  Dingena Klop, geb. te Brakel op woensdag 21-10-1829, ovl. (75 jaar oud) te Brakel op maandag 20-2-1905, volgt VIIIv
  7.  Jacoba Klop, geb. te Brakel om 23.- uur op maandag 12-3-1832 (getuigen: Christoffel Hondius (secretaris) en Staas van Bijsterveld (gemeenteboode)), Nederlands Hervormd, ovl. (10 maanden oud) te Brakel om 8.- uur op woensdag 30-1-1833 (aangifte: door de vader en Christoffel Hondius (secetaris)). 
  8.  Marigje Jacoba Klop, geb. te Brakel op zaterdag 26-4-1834, ovl. (75 jaar oud) te Zuilichem op donderdag 28-10-1909, volgt VIIIw
  9.  Johanna Klop, geb. te Brakel op donderdag 15-10-1835, ovl. (77 jaar oud) te Brakel op zaterdag 31-5-1913, volgt VIIIx
  10.  Teunis Klop (ongehuwd), geb. te Brakel om 9.- uur wijk A in het huis nummer 6 op zaterdag 5-1-1839 (getuigen: Aart van Os (secretaris) en Staas van Bijsterveld (gemeentebode)), Nederlands Hervormd, ovl. (23 jaar oud) te Brakel om 1.- uur op zondag 12-1-1862 (verdronken) (aangifte: door de vader en Johannes Martinus Bruijnzeel (veldwachter)). 

VIIl.  Dina (Diena) Klop, dr. van Hendrik Klop (VIg) (arbeider) en Maria Grandia, geb. te Aalst op vrijdag 14-10-1791, ged. ned.ger. te Aalst op zondag 16-10-1791 (getuige: Dina Klop), ovl. (64 jaar oud) te Brakel om 5.- uur op donderdag 29-5-1856 (aangifte: door Hendrik Duijzer (arbeider) en Johannes Marinus Bruijnzeel (veldwachter)), tr. (resp. 29 en 38 jaar oud) te Brakel op dinsdag 26-6-1821 met Gerrit Duijzer, zn. van Dirk Duijzer en Johanna de Jong, geb. te Brakel op vrijdag 6-12-1782, ged. Nederlands Hervormd te Brakel op zondag 8-12-1782 (getuige: Maria de Jong), arbeider, ovl. (63 jaar oud) te Brakel om 3.- uur op dinsdag 23-12-1845 (aangifte: door zijn zoon Dirk Duijzer oud 48 jaar (arbeider) en Staas van Bijleveld (poldersecretaris)). 
 -.
Toen Gerrit Duijzer trouwde met Dina Klop was hij weduwnaar van Anna Maria Tilgenkamp, dr. van Antonij Tilgenkamp en Hendrika Vervoorn, hun huwelijk was te Brakel op 27-7-1806, zij is gedoopt te Brakel op 24-4-1784 en aldaar ovl. op 16-3-1813.
Gerrit Duijzer en Anna Maria Tilgenkamp kregen samen twee kinderen beide geb/ged te Brakel, Dirk op 26-2/1-3-1807 en Hendrik op 8/18-2-1810
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Hendrik Jacobus Duijzer, geb. te Brakel om 6.- uur op donderdag 1-11-1821 (getuigen: Reier van Balgoje (particulier) en Hendrik Menge (veldwachter)), Nederlands Hervormd, dagloner, Hendrik Jacobus verhuisde op 13-1-1864 naar Herwijnen, ovl. (72 jaar oud) te Brakel om 12.- uur op zaterdag 27-1-1894 (aangifte: door zijn zoon Gerrit Duijzer 27 jaar oud (daglooner) en Leendert Ekelmans (poldersecretaris)), tr. (resp. 39 en 24 jaar oud) te Brakel op donderdag 4-7-1861 met Hermijntje Kozijn, dr. van Arie Cousijn (arbeider, schipper) en Maria van Zanten, geb. te Herwijnen om 12.- uur op zondag 19-2-1837 (getuigen: Adrianus Breddels (arbeider) en Eimert Janse van Rossum (arbeider)), Nederlands Hervormd, ovl. (69 jaar oud) te Brakel om 2.- uur op zaterdag 5-5-1906 (aangifte: door haar zoon Gerrit Duijzer 39 jaar oud (daglooner) en Leendert Ekelmans (podersecretaris)). 
   Hendrik Jacobus Duijzer en Hermijntje Kozijn kregen samen zeven kinderen de tweede en derde zijn geboren te Herwijnen de overige te Brakel, Diena op 18-8-1862, Arie op 14-4-1864, Gerrit op 4-6-1866, Maria Willemina op 29-10-1869, Martinus op 27-12-1870, Diena op 21-10-1873 en Maria op 18-6-1876
  2.  Anna Maria Duijzer, geb. te Brakel om 15.- uur op zondag 28-8-1825 (getuigen: Christoffel Hendius (particulie) en Hendrik Menge (veldwachter)), Nederlands Hervormd, ovl. (45 jaar oud) te Brakel om 11.- uur op dinsdag 6-6-1871 (aangifte: door haar echtgenoot en Jan van Dalen (secretaris)), tr. (resp. 23 en 26 jaar oud) te Brakel op vrijdag 20-10-1848 met Peter van der Meijden, zn. van Gerrit van der Mijden (arbeider) en Adriaantje van Vuren, geb. te Brakel om 7.- uur op donderdag 8-8-1822 (getuigen: Rein van Balgere (particulier) en Handrik Menge (veldwachter)), Nederlands Hervormd, bouwman, ovl. (67 jaar oud) te Brakel om 22.- uur op donderdag 6-3-1890 (aangifte: door zijn zoon Gerrit van der Meijden oud 24 jaar (daglooner) en Leendert Ekelmans (poldersecretaris)). 
   Peter van der Meijden en Anna Maria Duijzer kregen samen zes kinderen alle geboren te Brakel, Gerrit op 29-12-1848, Hendrikus Adrianus op 3-12-1852, Dina op 26-2-1856, Geertje op 1-5-1859, Elizabeth op 10-3-1862 en Gerrit Jan op 30-7-1865
  3.  Jacoba Duijzer, geb. te Brakel om 1.- uur op dinsdag 30-5-1837 (getuigen: Christoffel Hondius (secretaris) en Staas van Bijsterveld (gemeentebode)), Nederlands Hervormd, ovl. (63 jaar oud) te Brakel om 22.- uur op maandag 8-4-1901 (aangifte: door haar zoon Gerrit van der Meijden oud 31 jaar (koopman) en Dirk ban Wijgerden (koopman)), tr. (resp. 27 en 44 jaar oud) te Brakel op woensdag 17-8-1864 met Hendrik van der Meijden, zn. van Gerrit van der Mijden (arbeider) en Adriaantje van Vuren, geb. te Brakel om 7.- uur op maandag 10-1-1820 (getuigen: Reier van Balgoje (particulier) en Hendrik Menge (veldwachter)), Nederlands Hervormd, dagloner, ovl. (66 jaar oud) te Brakel om 20.- uur op donderdag 25-3-1886 (aangifte: door zijn broer Peter van der Meijden oud 63 jaar (daglooner) en Leendert Ekelmans (secretariebeambte)). 
   Hendrik van der Meijden en Jacoba Duijzer kregen samen vier kinderen alle geboren te Brakel, Adriana Hendrika op 26-2-1866, Gerrit op 31-8-1869, Dirk op 27-4-1873 en een levenloos geboren dochter op 18-10-1874

VIIm.  Egbert Klop, zn. van Hendrik Klop (VIg) (arbeider) en Maria Grandia, geb. te Aalst op zondag 12-1-1794, ged. Nederlands Hervormd te Aalst op zondag 19-1-1794 (getuige: Dina Koolhaas geboren Klop), landbouwer, arbeider, daglooner, vrachtrijder, ovl. (72 jaar oud) te Brakel om 15.- uur op maandag 21-5-1866 (aangifte: door zijn zoon Willem Dirk Klop oud 41 jaar (daglooner) en Jan van Dalen (administrateur)), tr. (resp. 25 en 39 jaar oud) te Brakel op donderdag 21-1-1819 met Peterke de Boef, dr. van Lauwrens de Boef en Johanna van der Salm, geb. te Brakel op dinsdag 23-11-1779, ged. Nederlands Hervormd te Brakel op zondag 28-11-1779 (getuige: Rebekka van Baken), ovl. (83 jaar oud) te Brakel om 22.- uur op maandag 9-2-1863 (aangifte: door haar echtgenoot en Johannes Marinus Bruijnzeel (veldwachter)). 
 -.
Toen Peterke de Boef trouwde met Egbert Klop was zij weduwe van Dirk Aartze Weijburg, zn. van Dirk Weijburg en Anneke van Dalen, hun huwelijk was te Brakel op 29-6-1806, hij is gedoopt te Brakel op 8-10-1780 en aldaar ovl. om 6.- uur op 7-4-1816.
Peterke de Boef en Dirk Aartze Weijburg kregen samen zes kinderen alle geboren/gedoopt te Brakel, Cornelis op 25/31-8-1806, Anneke op 2/4-10-1807, Johanna op 4/19-2-1909 (trouwde met Kornelis Schreuders), Dirk Aartze op 7-7-1812, Laurens op 3-12-1813 en Willemke op 9-2-1816.
-.
Toen Dirk Aartze Weijburg trouwde met Peterke de Boef was hij weduwnaar van Jenneke van Wijgerden, dr. van Hermen van Wijgerden en Jantje van Balen, hun huwelijk was te Brakel op 7-3-1802, zij is gedoopt te Brakel op 13-5-1779 en aldaar begraven op 29-9-1802.
Dirk Aartze Weijburg en Jenneke van Wijgerden kregen samen een kind geb/geb te Brakel, Neeltje op 18/19-9-1802
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Hendrik Klop, geb. te Brakel op zaterdag 27-3-1819, ovl. (63 jaar oud) te Zutphen op dinsdag 4-4-1882, volgt VIIIy
  2.  Willem Klop, geb. te Brakel om 16.- uur op zondag 8-10-1820 (getuigen: Reier Balgoje (particulier) en Hendrik Menge (veldwachter)), Nederlands Hervormd, ovl. (1 jaar oud) te Brakel om 6.- uur op maandag 8-10-1821 (aangifte: door zijn vader en Hendrik Menge (veldwachter)). 
  3.  Dirkje Maria Klop, geb. te Brakel om 15.30 uur op zondag 8-12-1822 (getuigen: Reier van Balgoje (particulier) en Hendrik Menge (veldwachter)), Nederlands Hervormd, ovl. (1 jaar oud) te Brakel om 16.- uur op donderdag 22-4-1824 (aangifte: door haar vader en Christoffel Hondius (particulier)). 
  4.  Willem Dirk Klop, geb. te Brakel op dinsdag 29-6-1824, ovl. (65 jaar oud) te Brakel op vrijdag 22-11-1889, volgt VIIIz

VIIn.  Maria Klop, dr. van Hendrik Klop (VIg) (arbeider) en Maria Grandia, geb. te Aalst op maandag 7-10-1799, ged. ned.ger. te Aalst op zondag 13-10-1799 (getuige: Maaijke Grandia), ovl. (73 jaar oud) te Gameren (Nieuwaal) om 9.- uur op vrijdag 27-6-1873, tr. (resp. 19 en 25 jaar oud) te Gameren op woensdag 10-3-1819 met Gijsbert van Anrooij, zn. van Jacob Janszn van Anrooij en Sara van der Vliet, geb. te Nieuwaal op donderdag 18-4-1793, ged. ned.ger. te Nieuwaal op zondag 21-4-1793 (getuige: Gijsbertje van der Vliet), arbeider, zandschipper, watermolenaar, ovl. (68 jaar oud) te Gameren (Nieuwaal) om 22.- uur op donderdag 10-10-1861. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jacob van Anrooij, geb. te Gameren (Nieuwaal) om 18.- uur op dinsdag 28-3-1820 (getuigen: Teunis van het Hooft (arbeider) en Hendrik Janson van Anrooij (arbeider)), Nederlands Hervormd, werkman, akkerbouwer, ovl. (70 jaar oud) te Gameren om 11.- uur op zondag 14-12-1890 (aangifte: door zijn zoon Gijsbert van Anrooij 49 jaar oud (onderbaas) en zijn neef Gijsbert Hendrikzoon van Anrooij 34 jaar oud (arbeider)), tr. (resp. 22 en 28 jaar oud) te Gameren op vrijdag 17-6-1842 met Josina Timmer, dr. van Hendrick Timmer en Catrijna Kerkhoff (landbouwster), geb. te Zuilichem en Nieuwaal (Nieuwaal) om 9.- uur op woensdag 23-2-1814 (getuigen: Lambertus Kerkhof (schoolmeester) en Antonie Kerkhof (arbeider)), Nederlands Hervormd, ovl. (89 jaar oud) te Gameren om 13.- uur op zondag 7-6-1903 (aangifte: door haar zoon Hendrik van Anrooij 58 jaar oud (aannemer) en Gerardus Wouter Verweij Mejan). 
   Jacob van Anrooij en Josina Timmer kregen samen vier kinderen alle geboren te Gameren, Gijsbert op 16-9-1842, Hendrik op 5-2-1845, Maria op 17-11-1848 en Catharina op 11-2-1859
  2.  Henderik (Hendrik) van Anrooij, geb. te Gameren (Nieuwaal) om 9.- uur op zaterdag 7-6-1823 (getuigen: Teunis van het Hooft (arbeider) en Gerrit Verbeek (schipper)), Nederlands Hervormd, werkman, landbouwer, ovl. (82 jaar oud) te Gameren om 10.- uur op dinsdag 23-1-1906 (aangifte: door zijn zoon Gijsbert van Anrooij 49 jaar oud (arbeider) en zijn schoonzoon Wouter Kosters 63 jaar oud (arbeider)), tr. (resp. 26 en 32 jaar oud) te Gameren op vrijdag 12-4-1850 met Aaltje van der Stam, dr. van Peter van der Stam (werkman) en Teuntje Blom, geb. te Zuilichem (Aalst) om 10.- uur op woensdag 20-8-1817 (getuigen: Willem Antonie Murraij en Jan van Steenbergen), Nederlands Hervormd, ovl. (55 jaar oud) te Gameren (Aalst) om 22.- uur op dinsdag 17-6-1873 (aangifte: door haar echtgenoot en haar zwager Jacob van Anrooij 53 jaar oud (werkman)). 
   Hendrik van Anrooij en Aaltje van der Stam kregen samen vijf kinderen alle geboren te Nieuwaal, Maria op 4-4-1851, Elizabeth op 25-5-1852, Gijsbert op 24-11-1856, Peter op 23-10-1860 en Peterke op 4-4-1862
  3.  Antonie van Anrooij, geb. te Gameren (Nieuwaal) om 4.- uur op vrijdag 22-6-1827, Nederlands Hervormd, werkman, ovl. (44 jaar oud) te Gameren (Nieuwaal) om 5.- uur op donderdag 18-1-1872, tr. (resp. 30 en 29 jaar oud) te Gameren op vrijdag 21-5-1858 met Alijda Catharina de Leeuw, dr. van Gerrith Jan de Leeuw (arbeider) en Catharina Schenkhof, geb. te Rossum om 22.- uur op dinsdag 28-4-1829, Nederlands Hervormd, ovl. (44 jaar oud) te Gameren (Nieuwaal) om 22.30 uur op zondag 11-5-1873. 
   Antonie van Anrooij en Alijda Catharina de Leeuw kregen samen vijf kinderen alle geboren te Nieuwaal, Gijsbert op 27-4-1859, Catharina op 31-3-1861 (zij trouwde met Adrianus Klop), Maria Jacoba op 5-3-1862, Gerrit Jan op 27-12-1863 en Jacoba op 3-10-1866
  4.  Jacobus van Anrooij, geb. te Gameren (Nieuwaal) om 23.30 uur op dinsdag 29-9-1829, Nederlands Hervormd, ovl. (3 jaar oud) te Gameren (Nieuwaal) om 6.- uur op zaterdag 13-4-1833. 

VIIo.  Egbert Klop, zn. van Egbert Klop (VIh) (stalmeester) en Grietje Brugts (woonde in 1941 te Amsterdam), geb. te Amsterdam op zaterdag 7-7-1810, ged. Nederlands Hervormd te Amsterdam in de Zuiderkerk op zondag 29-7-1810, tapper, daggelden, ovl. (30 jaar oud) te Nieuwer-Amstel om 15.- uur aan het Visserspad op dinsdag 9-2-1841, otr. te Amsterdam op woensdag 2-2-1831, tr. (resp. 20 en 18 jaar oud) te Amsterdam op donderdag 24-2-1831 met Engeltje Beesem (ook wel Besem), dr. van Dirk Besem (molenaarbaas) en Lena Maria Rumcke (houtzaagmolenaarster te Amsterdam), geb. te Amsterdam op zondag 28-6-1812, ovl. (81 jaar oud) te Utrecht op woensdag 5-7-1893. 
 Na het overlijden van Egbert Klop trouwde Engeltje Beesem met Jacob Stevenhagen, zn. van Willem Stevenhagen en Maria Zwart, hun huwelijk was te Amsterdam op 16-1-1850, hij is geboren te Schoten op 8-10-1819 en overleden te Maartensdijk op 15-12-1910.
Jacob Stevenhagen en Engeltje Beesem kregen samen een zoon geboren te Zwolle, Jacob op 15-3-1852.
Toen Jacob Stevenhagen trouwde met Engeltje Beesem was hij weduwnaar van Jannetje Mol hun, dr. van Jacobus Mol en Aatje Beesem, huwelijk was te Amsterdam op 29-7-1840, zij is geboren te Amsterdam op 24-2-1820 en aldaar overleden op 22-8-1841.
Jacob Stevenhagen en Jannetje Mol kregen samen een zoon geboren te Amsterdam, Willem op 2-12-1840
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Grietje Cornelia Klop, geb. te Amsterdam op maandag 25-4-1831, ovl. (40 jaar oud) te Amsterdam op zaterdag 14-10-1871, volgt VIIIaa
  2.  Lena Maria Klop, geb. te Nieuwer-Amstel op zaterdag 1-12-1832, Nederlands Hervormd, huisvrouw, ovl. (46 jaar oud) te Nieuwer-Amstel op maandag 6-1-1879, otr. te Den Helder / Hellevoetsluis op zondag 21-5-1865, tr. (resp. 32 en 28 jaar oud) te Den Helder op woensdag 7-6-1865 met Christiaan Sijne, zn. van Christiaan Sijne (smid te Gouda) en Anna Wilhelmina Steinder, geb. te Heusden op maandag 9-1-1837, konstabelsmaat bij de marine, sjouwer, werkman, ovl. (63 jaar oud) te Amsterdam op donderdag 13-12-1900. 
  3.  Egbert Jan Klop, geb. te Nieuwer-Amstel op maandag 24-2-1834, ovl. (3 jaar oud) te Amsterdam op vrijdag 28-4-1837. 
  4.  Egbert Jan Klop, geb. te Nieuwer-Amstel op zaterdag 25-5-1839, ovl. (83 jaar oud) te Amsterdam op dinsdag 6-2-1923, volgt VIIIab

VIIp.  Pieter Klop, zn. van Egbert Klop (VIh) (stalmeester) en Grietje Brugts (woonde in 1941 te Amsterdam), geb. te Amsterdam op woensdag 6-2-1822, arbeider, werkman, ovl. (50 jaar oud) te Watergraafsmeer om 20.- uur aan de Oude Schageweg wijk (A .?) in het huis nummer 47 op woensdag 2-10-1872, tr. (resp. 41 en 24 jaar oud) te Watergraafsmeer op donderdag 4-6-1863 met Maria Kuijper, dr. van Arie Kuiper (tuindersknecht, tuinman) en Christina Zomerdijk, geb. te Heemstede op vrijdag 8-3-1839, werkster, ovl. (71 jaar oud) te Schoten om 15.- uur aan de Rijkstraatweg 31 op maandag 6-6-1910. 
 De vrouw van Pieter Klop, Maria Kuijper, verhuisde op 24-10-1872 van Watergraafsmeer naar Haarlem, later op 26-4-1887 ging ze in Gouda wonen
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Grietje Cornelia Klop, geb. te Watergraafsmeer op maandag 19-1-1863, ovl. (80 jaar oud) te Vught op woensdag 14-7-1943, volgt VIIIac
  2.  Catharina Maria Klop, geb. te Watergraafsmeer op woensdag 30-12-1863, ovl. (2 jaar oud) te Watergraafsmeer op dinsdag 20-3-1866. 
  3.  Egbert Jan Klop, geb. te Watergraafsmeer op donderdag 1-12-1864, ovl. (1 jaar oud) te Watergraafsmeer op maandag 1-10-1866. 
  4.  Christina Maria Klop, geb. te Watergraafsmeer om 20.- uur aan het Zandpad wijk B in het huis nummer 53a op woensdag 19-6-1867 (getuigen: Carel Didrich Meijer (warmoezier) en Barent Jan van Bruggen (arbeider)), ovl. (6 jaar oud) te Haarlem om 16.- uur aan de Spaarnwouderstraat wijk 1 in het huis nummer 238 op dinsdag 12-5-1874 (aangifte: door Simon Hetern (aanspreker) en Dominicus van Vastenhoven (aanspreker)). 
  5.  Egbert Jan Klop, geb. te Watergraafsmeer om 7.- uur aan het Zandpad wijk B in het huis nummer 53 op donderdag 26-5-1870 (getuigen: Carel Diederich Meijer (warmoezier) en Herman Heinrich Spilken (warmoezier)), oppasser, machinist te Haarlem, bloemistknecht, koopman, makelaar, Egbert Jan gaat op 30-11-1908 vanuit Haarlem verhuizen naar Schoten en komt op 8-5-1912 weer terug in Haarlem waarna ze op 8-4-1919 in Bloemendaal gaan wonen, ovl. (67 jaar oud) te Utrecht om 22.- uur maar woonde te Soest op zaterdag 5-6-1937 (aangifte: door Wilhelmus van Doorn (bediende)), tr. (resp. 23 en 20 jaar oud) te Alkmaar op zondag 13-8-1893 met Maria Cornelia Puttenaar, dr. van Christoffel Puttenaar (arbeider, werkman, stadswerkman) en Willemina Smit, geb. te Alkmaar om 7.- uur wijk B in het huis nummer 362 op donderdag 5-6-1873 (getuigen: Barend Hoppelten (steenkopersknecht) en Jan Schenke (kleermaker)), ovl. (88 jaar oud) te Limmen op vrijdag 10-11-1961. 

VIIq.  Cornelia Klop (Cornelia geboren als Cornelia Bakker, zij kreeg bij het huwelijk van haar moeder met Cornelis Johannes Klop de naam Cornelia Klop), dr. van Cornelis Johannes Klop (VIk) (schipper, koopman) en Johanna Cornelia Bakker, geb. te Aalst op maandag 7-10-1805, ged. Nederlands Hervormd te Aalst op zondag 20-10-1805, ovl. (22 jaar oud) te Amsterdam op maandag 28-1-1828, tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) te Amsterdam op donderdag 20-12-1827 met Ludwich Friedrich Kolbe (op 27-4-1857 is deze familienaam door de rechtbank in Amsterdam gewijzigd in Kolb), zn. van Johann Christoph Kolbe en Christina Magdalena Nagel, geb. te Murrhardt WŁrtemburg [Duitsland] op donderdag 24-2-1803, ged. te Murrhardt WŁrtemburg [Duitsland] op vrijdag 25-2-1803, slagersknecht, vleeshouwer, ovl. (43 jaar oud) te Amsterdam om 2.- uur aan de Kleine Oostenburgerstraat kanton 1 in het huis nummer 4 op dinsdag 12-1-1847. 
 Na het overlijden van Cornelia Klop trouwde Ludwich Friedrich Kolbe (Kolb) met Maria Catharina Odekerke (naaister, werkster), dr. van Johannes Odekerke en Gesina Lindemans, hun huwelijk was te Amsterdam op 258-1830, zij is gedoopt te Amsterdam op 7-1-1808 en aldaar overleden in het Andries Hofje op 21-10-1893.
Ludwich Friedrich Kolbe (Kolb) en Maria Catharina Odekerke kregen samen zes kinderen alle geboren te Amsterdam, Johann Christoph op 5-2-1831, Ludwich Friedrich op 6-3-1833, Johann Coenraad op 6-4-1835, Maria Gesina op 23-5-1837, Leonard August op 23-6-1841 en Christina Magdalena op 5-6-1843.
Na het overlijden van Ludwich Friedrich Kolbe trouwde Maria Catharina Odekerke met Willem Jesse (scheepstimmerman), zn. van Coenraad Jesse en Maria Gussenaar, hun huwelijk was te Amsterdam op 9-5-1860, hij is geb/ged te Amsterdam op 24/26-11-1809 en overleden op ?? (tussen 1860 -1893).
Toen Willem Jesse trouwde met Maria Catharina Odekerke was hij weduwnaar Anna Catharina van Oosten, dr. van Andries van Oosten (schoenmaker) en Catharina Elisabeth Bierman, hun huwelijk was te Amsterdam op 4-11-1840, zij is geboren te Amsterdam op 30-4-1814 en aldaar overleden op 14-3-1860.
Toen Anna Catharina van Oosten trouwde met Willem Jesse was zij weduwe van Jan Wenneborg (schoenmaker), zn. van Christiaan Wenneborg (koekbakker) en Maria Catharina Hubert, hun huwelijk was te Amsterdam op 30-4-1834, hij is geboren te Amsterdam op 21-7-1811 en aldaar overleden te op 27-12-1837.
Jan Wenneborg en Anna Catharina van Oosten kregen samen een zoon geboren te Amsterdam, Christiaan op 13-1-1836
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Johann Christoph Kolbe, geb. te Amsterdam om 24.- uur in de Gr. Kattenburgstraat 62 katon 2 op zondag 16-12-1827, ovl. (2 jaar oud) te Amsterdam om 6.- uur in de Gr. Kattenburgstraat 42 katon 2 op maandag 31-5-1830. 

VIIr.  Adriana Klop, dr. van Dirk Klop (VIl) (landbouwer, koopman) en Hendrijntje (Hendrika) Vissers (winkelierster), geb. te Poederoijen (Aalst) om 18.- uur op dinsdag 7-7-1818, Nederlands Hervormd, dienstbaar, ovl. (63 jaar oud) te Zaltbommel om 0.30 uur op zondag 5-3-1882, tr. (resp. 31 en 24 jaar oud) te Zaltbommel op woensdag 19-6-1850 met Gerrit Hermanus Vermeulen, zn. van Willem Vermeulen (arbeider) en Oldrica Blom, geb. te Zaltbommel om 10.30 uur op woensdag 12-10-1825, Nederlands Hervormd, kleermaker, ovl. (58 jaar oud) te Zaltbommel om 6.30 uur op woensdag 18-6-1884. 
 Na het overlijden van Adriana Klop trouwde Gerrit Hermanus Vermeulen met Geertje Hendrika Ambrosius, dr. van Willem Ambrosius en Pieternella van den Oever, hun huwelijk was te Zaltbommel op 29-11-1883, zij is geboren te Gameren op 30-9-1835 en overleden te Gorinchem op 5-2-1917.
Toen Geertje Hendrika Ambrosius trouwde met Gerrit Hermanus Vermeulen was zij weduwe van Jan Bakhuizen (smit, koopman, winkelier), zn. van Hendrikus Bakhuizen en Neelke van den Anker, hun huwelijk was te Zaltbommel op 5-5-1859, hij is geboren te Zaltbommel op 13-9-1834 en aldaar overleden om 3.- uur op 10-9-1874.
Jan Bakhuizen en Geertje Hendrika Ambrosius kregen samen zeven kinderen alle geboren te Zaltbommel, Neeltje op 2-12-1859, Willem Corstiaan op 6-1-1861, Gerrit Jan op 2-11-1862, Peter op 2-8-1864, Peter op 24-6-1867, Hendrikus op 30-11-1869 en Arie op 17-5-1873
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Oldrica Hendrina Vermeulen, geb. te Zaltbommel om 2.15 uur op maandag 14-4-1851, Nederlands Hervormd, ovl. (ťťn maand oud) te Zaltbommel om 7.30 uur in de Vliestraat wijk D op vrijdag 13-6-1851. 
  2.  Hendrina Wilhelmina Vermeulen (ongehuwd), geb. te Zaltbommel om 16.- uur op donderdag 5-8-1852, Nederlands Hervormd, ovl. (21 jaar oud) te Zaltbommel om 9.30 uur op zaterdag 18-4-1874. 
  3.  Gerritje Vermeulen, geb. te Zaltbommel om 5.30 uur op donderdag 2-3-1854, Nederlands Hervormd, ovl. (1 jaar oud) te Zaltbommel om 9.30 uur in de Vliestraat wijk D op maandag 19-3-1855. 
  4.  Willemijntje Vermeulen, geb. te Zaltbommel om 20.- uur op vrijdag 20-7-1855, Nederlands Hervormd, Willemijntje woonde te Zaltbommel aan de Gasthuisstraat eerst op nummer 114 later op nummer 125, ovl. (80 jaar oud) te Zaltbommel om 8.- uur aan de Gasthuisstraat 125 op maandag 2-3-1936, tr. (resp. 23 en 29 jaar oud) te Zaltbommel op woensdag 5-2-1879 met Johannes Hendrik Warman, zn. van Johannes Hendrik Warman (bierbrouwersknecht) en Johanna Frederica Everse, geb. te Zaltbommel om 12.- uur op zaterdag 21-7-1849, Nederlands Hervormd, meubelmaker, schrijnwerker, ovl. (74 jaar oud) te Zaltbommel om 11.- uur op dinsdag 16-10-1923. 
   Johannes Hendrik Warman en Willemijntje Vermeulen kregen samen vijf kinderen alle geboren te Zaltbommel, Gerrit Jan op 11-12-1879, Frederik Adolf op 11-9-1882, Johannes Hendrik op 28-9-1885, Wilhelmina op 5-3-1887 en Johanna op 22-8-1893
  5.  Pitronella Vermeulen, geb. te Zaltbommel om 11.- uur op dinsdag 7-4-1857, Nederlands Hervormd, ovl. (4 maanden oud) te Zaltbommel om 13.- uur op zaterdag 22-8-1857. 
  6.  Pitronella Vermeulen, geb. te Zaltbommel om 14.- uur op woensdag 19-1-1859, Nederlands Hervormd, dienstbode, ovl. (75 jaar oud) te Utrecht op donderdag 15-11-1934, tr. (resp. 27 en 19 jaar oud) te Utrecht op woensdag 28-4-1886 met Jacobus van Rheenen, zn. van Jacobus van Rheenen (schilder) en Elisabeth Veenendaal, geb. te Utrecht om 4.- uur aan de Oude Kamp Wijk A nr. 1123 op zondag 9-12-1866, schoenmaker, kleermaker, vaandeldrager bij de muziekvereniging, Jacobus woonde in Utrecht per 24-3-1911 aan de Waterstraat 53bis, per 14-1-1935 aan het Wielingenplein 14 en per 9-7-1937 aan de Koningsweg 113, ovl. (81 jaar oud) te Utrecht op dinsdag 6-7-1948. 
   Jacobus van Rheenen en Pitronella Vermeulen kregen samen zeven kinderen alle geboren te Utrecht, Jocobus op 19-12-1886, Gerrit Hermanus op 17-4-1888, Petronella Wilhelmina op 6-5-1889, Dirk Cornelis Anthonie op 21-8-1890, Albertus op 13-10-1891, Albertus op 24-1-1893 en Pitronella Adriana op 3-10-1900
  7.  Jan Willem Vermeulen, geb. te Zaltbommel om 6.- uur op woensdag 12-12-1860, Nederlands Hervormd, ovl. (3 maanden oud) te Zaltbommel om 6.- uur op dinsdag 19-3-1861. 
  8.  Elisabeth Vermeulen, geb. te Zaltbommel om 7.30 uur op woensdag 11-6-1862, Nederlands Hervormd, ovl. (78 jaar oud) te Utrecht op dinsdag 24-12-1940, begr. te Utrecht begraafplaats aan de Tolsteeg graf DSC-05885, tr. (beiden 28 jaar oud) te Middelburg op woensdag 5-11-1890 met Geerard Paulus Slaakweg, zn. van Jan Slaakweg (winkelbediende, koopman) en Johanna Elisabeth den Hollander (wollenaaier), geb. te Middelburg op maandag 6-10-1862, sergeant, ovl. (75 jaar oud) te Utrecht op dinsdag 13-9-1938, begr. te Utrecht begraafplaats aan de Tolsteeg graf DSC-05885. 
   Geerard Paulus Slaakweg en Elisabeth Vermeulen kregen samen vijf kinderen alle geboren te Utrecht, Johanna Elisabeth op 4-8-1891, Adriana Wilhelmina op 13-9-1893, Jan Gerard Paulus op 21-1-1896, Elisabeth Johanna op 22-7-1898 en Helena Paulina op 20-5-1902

VIIs.  Petronella Klop, dr. van Dirk Klop (VIl) (landbouwer, koopman) en Hendrijntje (Hendrika) Vissers (winkelierster), geb. te Poederoijen (Aalst) om 3.- uur op zondag 5-8-1821 (getuigen: Egbert van Emmenes (landbouwer) en Dirk van Ballegoijen (landbouwer)), Hervormd, ovl. (28 jaar oud) te Voorburg om 19.30 uur wijk A in het huis nemmer 28a op vrijdag 31-8-1849 (aangifte: door haar zwager Anthonij Tewis 24 jaar oud (metselaar en Leendet Jongejan (immerman)), tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) te Voorburg op woensdag 5-5-1847 met Dirk Tewis (ook wel Teeuwis), zn. van Antonij Tewis en Ariaantje (Adriana) van der Lee, geb. te Voorburg op vrijdag 21-3-1823, ovl. (26 jaar oud) te Voorburg om 17.30 uur wijk A in het huis nummer 79 op woensdag 29-8-1849 (aangifte: door zijn broer Anthonij Tewis 24 jaar oud (metselaar) en Leendert Jongejan (timmerman)). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Adriana Tewis, geb. te Voorburg om 9.- uur wijk A in het huis nummer 26 op maandag 24-1-1848 (getuigen: Anthonij Tewis 56 jaar oud (aannemer) en Philippus Mooij (logementhouder)), ovl. (1 jaar oud) te Voorburg om 1.- uur wijk B in het huis nummer 42 op maandag 27-8-1849 (angifte: door haar vader en haar oom Anthonij Tewis 24 jaar oud (metselaar). 
  2.  Doodgeb. zoon Tewis, geb. te Voorburg om 7- uur wijk A in het huis nummer 28a op donderdag 30-8-1849 (aangifte: door Leonardus Hermanus Verweij (dochter en verloskundige) en zijn oom Anthonij Rewis 34 jaar oud (metselaar)). 

VIIt.  Govert Klop, zn. van Dirk Klop (VIl) (landbouwer, koopman) en Hendrijntje (Hendrika) Vissers (winkelierster), geb. te Poederoijen (Aalst) om 8.- uur op vrijdag 23-9-1825, Hervormd, visser, arbeider, ovl. (53 jaar oud) te Heerewaarden om 8.- uur op zondag 20-4-1879, tr. (resp. 42 en 36 jaar oud) te Heerewaarden op maandag 3-8-1868 met Maria Gerdina van Duinen, dr. van Dillis van Duinen (schipper) en Maria Gerdina Udo (dienstmeid), geb. te Heerewaarden om 4.- uur op vrijdag 13-4-1832, Nederlands Hervormd, ovl. (37 jaar oud) te Heerewaarden om 20.- uur op dinsdag 28-12-1869. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Hendrina Dirkje Klop, geb. te Heerewaarden om 20.- uur op woensdag 15-12-1869, Nederlands Hervormd, ovl. (2 maanden oud) te Heerewaarden om 6.- uur op vrijdag 4-3-1870. 

VIIu.  Egbert Klop (van Emmenes), zn. van Adrianus Klop (VIm) (landbouwer, koopman, veehouder en maanmeester der middelen te Aalst in 1819) en Helena (Lena) Smits (dienstbode, winkelierster), geb. te Poederoijen (Aalst) om 15.- uur op zondag 15-11-1829, Nederlands Hervormd, landbouwer, ovl. (58 jaar oud) te Poederoijen (Aalst) om 3.- uur op zondag 11-12-1887, tr. (resp. 31 en 24 jaar oud) (1) te Poederoijen op vrijdag 26-7-1861 met Cornelia Vernooij, dr. van Mouris Vernooij (landbouwer, koopman) en IJke van der Zalm, geb. te Poederoijen (Aalst) om 11.- uur op donderdag 13-10-1836, ovl. (33 jaar oud) te Poederoijen (Aalst) om 17.- uur op dinsdag 14-6-1870. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Adrianus Klop, geb. te Poederoijen op dinsdag 24-9-1861, ovl. (89 jaar oud) te Eindhoven op vrijdag 4-5-1951, volgt VIIIad
  2.  Gijsbert Klop (ongehuwd), geb. te Poederoijen (Aalst) op 12.- uur op donderdag 13-8-1863, Nederlands Hervormd, landbouwer, ovl. (74 jaar oud) te Poederoijen (Aalst) om 15.30 uur op donderdag 16-12-1937. 
  Egbert Klop (van Emmenes), tr. (resp. 42 en 31 jaar oud) (2) te Veen op dinsdag 12-12-1871 met Dirkje Koolhaas, dr. van Joost Koolhaas (bouwman) en Johanna Schouten (winkelierster), geb. te Veen op zondag 10-5-1840, Nederlands Hervormd, ovl. (78 jaar oud) te Poederoijen (Aalst) om 1.- uur op zondag 20-4-1919. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Johanna Klop, geb. te Poederoijen op woensdag 10-4-1872, ovl. (42 jaar oud) te Poederoijen op vrijdag 16-10-1914, volgt VIIIae

Generatie VIII

VIIIa.  Carodina Carolina Elisabeth Klop, dr. van Cornelis Johannes Klop (VIIb) (militair, luitenant) en Pietronella Lietaart, geb. te Poederoijen op zondag 27-8-1797, ged. ned.ger. te Poederoijen op zondag 10-9-1797 (getuige: Carodina van Heekeren), ovl. (46 jaar oud) te Zaltbommel om 11.- uur op zondag 21-4-1844, tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) (1) te Zaltbommel op woensdag 19-1-1820 met Gerardus Johannes de Lorme, zn. van Johannes Cornelis de L'Orme (bakker) en Sijken van Vuuren, geb. te Zaltbommel op donderdag 21-6-1798, Nederlands Hervormd, landbouwer, ovl. (43 jaar oud) te Zaltbommel om 10.- uur op maandag 10-1-1842. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Pieter de Lorme, geb. te Zaltbommel om 16.- uur op woensdag 5-12-1821, ovl. (33 jaar oud) te Rotterdam op zondag 14-10-1855, tr. (resp. 33 en 20 jaar oud) te Rotterdam op woensdag 31-1-1855 met Helena Margaretha Baljon, dr. van Johannes Balijon (vleeshouwersknegt) en Heijnderina van den Berg, geb. te Rotterdam op maandag 7-4-1834, ovl. (75 jaar oud) te Rotterdam op vrijdag 18-2-1910. 
   Pieter de Lorme en Helena Margaretha Baljon kregen samen een dochter geboren te Rotterdam, Hendrina Helena op 12-5-1855.
Na het overlijden van Pieter de Lorme trouwde Helena Margaretha Baljon met Gerrit Heijberg, zn. van Cornelis Heijberg en Dina Diederika Verbeek, hun huwelijk was te Rotterdam op 17-5-1865, hij is geboren te Rotterdam op 10-11-1836 en aldaar overleden op 15-11-1914.
Gerrit Heijberg en Helena Margaretha Baljon kregen samen vijf kinderen alle geboren te Rotterdam, Dina Helena op 14-1-1866, Theodora Helena op 5-7-1867, Johannes Gerardus op 9-12-1869, Gerrit op 17-3-1872 en Helena Margaretha op 23-5-1875
  2.  Gerardus Johannes de Lorme (ongehuwd), geb. te Zaltbommel om 2.- uur op woensdag 3-11-1824, ovl. (22 jaar oud) te Amsterdam op woensdag 14-7-1847. 
  3.  Cornelia de Lorme, geb. te Zaltbommel om 17.- uur op zaterdag 28-4-1827, ovl. (5 jaar oud) te Zaltbommel om 17.- uur op zaterdag 9-6-1832. 
  4.  Simon Johannes de Lorme, geb. te Zaltbommel om 23.- uur op vrijdag 23-7-1830, ovl. (1 jaar oud) te Zaltbommel om 7.30 uur op zaterdag 17-9-1831. 
  5.  Cornelia Johanna de Lorme, geb. te Zaltbommel om 0.30 uur op vrijdag 16-10-1835, ovl. (ťťn dag oud) te Zaltbommel om 1.30 uur op vrijdag 16-10-1835. 
  Carodina Carolina Elisabeth Klop, tr. (resp. 45 en ongeveer 37 jaar oud) (2) te Zaltbommel op woensdag 1-3-1843 met Baltus Scheffers, zn. van Bastiaan Scheffers en Anna Catharina van Hulst, ged. Nederlands Hervormd te Zaltbommel op zondag 29-12-1805, arbeider, ovl. (ongeveer 40 jaar oud) te 's Hertogenbosch op zaterdag 29-8-1846. 
 Na het overlijden van Carodina Carolina Elisabeth Klop trouwde Baltus Scheffers met Johanna van den Bergh (arbeidster), dr. van Abram van den Bergh en Johanna Meurs, hun huwelijk was te Zaltbommel op 28-3-1846, zij is geboren te Zaltbommel op 16-10-1812 en aldaar overleden maar woonde te Gameren om 5.- uur op 29-9-1866.
Na het overlijden van Baltus Scheffers trouwde Johanna van den Bergh met Dirk Spiering (weduwnaar van Johanna de With), zn. van Jan Spiering en Grietje van der Wal, hun huwelijk was te Gameren op 31-8-1849, hij is geboren te Gameren op 1-9-1801 en aldaar overleden om 11.- uur op 8-7-1865.
Toen Dirk Spiering trouwde met Johanna van den Bergh was hij weduwnaar van Johanna de Wit (ook wel de With) (naaister), dr. van Hendrik de Wit en Francijn Verbeek, hun huwelijk was te Gameren op 23-12-1836, zij is gedoopt te Zaltbommel op 27-7-1794 en overleden om 6.- uur te Gameren op 12-9-1847.
Toen Johanna de Wit trouwde met Dirk Spiering was zij weduwe van Johannes van der Kaaij (looijer), zn. van Willem van der Kaaij en Johanna Maria van Herwijnen, hun huwelijk was teZaltbommel op 11-3-1814, hij is gedoopt te Zaltbommel op 19-11-1795 en overleden te Gameren om 4.- uur op 16-7-1834.
Johannes van der Kaaij en Johanna de Wit kregen samen acht kinderen alle geboren te Zaltbommel, Johanna Maria op 18-2-1814 (geŽcht), Laurencina om 19.- uur op 6-4-1815, Willem om 17.- uur op 20-1-1817, Hendrika om 8.30 uur op 2-2-1819, Johanna om 16.30 uur op 23-10-1820, Johannes om 1.30 uur op 2-9-1822, Adrianus Bartus om 6.- uur op 20-5-1824 en Dirk Adrianus om 14.30 uur op 15-9-1825

VIIIb.  Francina Frederika Klop, dr. van Cornelis Johannes Klop (VIIb) (militair, luitenant) en Pietronella Lietaart, geb. te Zuilichem (Aalst) op dinsdag 25-11-1800, ged. ned.ger. te Aalst op zondag 7-12-1800 (getuige: Christina Klop), ovl. (32 jaar oud) te Gouda om 18.- uur op het Verlorenkost wijk U in het hus nummer 111 op dinsdag 19-2-1833 (aangifte: door Dirk Lunenburg (directeur der begraafplaats) en Cornelis Johannes van der Grijp (klerk ter secretarie)), tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) te Gouda op woensdag 14-4-1824 met Maarten van Eijk, zn. van Maarten van Eijk (onderwijzer) en Sijtje Meurs, geb. te Mijdrecht op woensdag 29-8-1798, ged. te Mijdrecht op zondag 9-9-1798 (getuige: Neetje Meurs), korenmolenaar te Gouda "de Korenbloem", ovl. (47 jaar oud) te Gouda om 6.- uur aan de Verlorenkost wijk U in het huis nummer 157 op zaterdag 20-12-1845 (aangifte: door Dirk Lunenburg (directeur van de begraafplaats) en Reijnier Johannes Koppenol (gemploijeerde ter secreatarie)). 
 Ha het overlijden van Francina Frederika Klop trouwde Maarten van Eijk met Sophia Hadewich Dode, dr. van Johan Andrias Bode en Johanna Maria Vroeg, hun huwelijk was te Gouda op 7-11-1834, zij is geboren te Den Haag op 24-10-1807 en aldaar gedoopt in de Groote Kerk op 6-1-1808 en overleden te Gouda aan de Gouwe wijk N in het huisnummer 42 om 21.30 uur op 15-7-1839
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Maarten van Eijk, geb. te Gouda om 3.- uur op donderdag 2-6-1825, ovl. (10 maanden oud) te Gouda op donderdag 13-4-1826. 
  2.  Maarten van Eijk, geb. te Gouda om 11.- uur op maandag 31-7-1826, ovl. (16 dagen oud) te Gouda op woensdag 16-8-1826. 
  3.  Sophia Petronella van Eijk, geb. te Gouda op zaterdag 4-8-1827, Nederlands Hervormd, ovl. (77 jaar oud) te Zaltbommel om 13.30 uur op donderdag 17-11-1904, tr. (resp. 48 en 24 jaar oud) te Amsterdam op donderdag 26-8-1875 met Reint Schutte, zn. van Jan Hendrik Schutte (gruttersknecht) en Aleijda van Zanten, geb. te Hasselt op donderdag 15-5-1851, gruttersknecht, ovl. (32 jaar oud) Bij vonnis van Arrondissement-Rechtbank te Zutphen van 8-11-1906 is verklaard dat sedert 31-12-1883 rechtsvermoeden van overlijden bestaat, laatst wonende te Apeldoorn op maandag 31-12-1883. 
   Rein Schutte vertrekt op 26-7-1875 naar Amsterdam, de woon en verblijfplaats was in 1904 onbekend
  4.  Maarten van Eijk, geb. te Gouda om 21.30 uur op donderdag 2-4-1829, ovl. (5 maanden oud) te Gouda op vrijdag 18-9-1829. 
  5.  Pieternella Maria van Eijk, geb. te Gouda om 24.- uur op woensdag 23-2-1831, ovl. (1 jaar oud) te Gouda op zaterdag 8-12-1832. 
  6.  Maarten van Eijk, geb. te Gouda om 21.30 uur op donderdag 7-2-1833, ovl. (6 weken oud) te Gouda op woensdag 27-3-1833. 

VIIIc.  Egbert Cornelis Klop, zn. van Cornelis Johannes Klop (VIIb) (militair, luitenant) en Pietronella Lietaart, geb. te Zuilichem om 22.- uur op woensdag 21-4-1813, Nederlands Hervormd, particulier, gemeenteraadslid 1857-1877 te Zuilichem, ovl. (63 jaar oud) te Zuilichem om 3.- uur op zaterdag 30-9-1876 (aangifte: door zijn zwager Jan van Woerkom 57 jaar oud (arbeider) en Stephanus Franciscus Honhemius (gemeentesecretaris)), tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) te Zuilichem op vrijdag 21-4-1837 met Grietije (Grietje) van Woerkom, dr. van Govert van Woerkom (arbeider) en Maaijke Hak, geb. te Zuilichem om 2.- uur op maandag 20-2-1815 (getuigen: Jan Ros (arbeijder) en Cornelis van Acuooij (arbeijder)), Nederlands Hervormd, ovl. (47 jaar oud) te Zuilichem om 8.- uur op woensdag 12-3-1862 (aangifte: door haar broer Jan van Woerkom 43 jaar oud (arbeider) en Christiaan Carel van Hulst (gemeentesecretaris)). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Pietronella Francina Frederika Klop (ongehuwd), geb. te Zuilichem om 19.- uur op dinsdag 2-7-1839 (getuigen: Klaas van Brakel (Asjisjor) en Gerrit van der Linden (veldwachter)), Nederlands Hervormd, ovl. (29 jaar oud) te Zuilichem om 18.- uur op zaterdag 30-1-1869 (aangifte: door zijn oom Jan van Woerkom 50 jaar oud (arbeider) en Christiaan Carel van Hulst (gemeentesecretaris)). 
  2.  Maaike Goverdina Klop, geb. te Zuilichem op zaterdag 12-12-1840, ovl. (79 jaar oud) te Gorinchem op donderdag 21-10-1920, volgt IXa
  3.  Cornelia Johanna Klop, geb. te Zuilichem op zondag 7-8-1842, ovl. (79 jaar oud) te Zuilichem op donderdag 30-3-1922, volgt IXb
  4.  Cornelis Johannes Klop, geb. te Zuilichem om 17.- uur op zaterdag 15-6-1844 (getuigen: Nicolaas van der Linden (arbeider) en Cornelis de Bruijn (veldwachter)), ged. Nederlands Hervormd te Zuilichem op zondag 21-7-1844, Cornelis Johannes ging in 1861 in 's-Hertogenbosch wonen, ovl. (17 jaar oud) te Zuilichem om 23.30 uur op donderdag 10-4-1862 (aangifte: door zijn oom Jan van Woerkom 53 jaar oud (arbeider) en Christiaan Carel van Hulst (gemeentesecretaris)). 
  5.  Wilhelmina Klop, geb. te Zuilichem om 21.- uur op donderdag 3-9-1846 (getuigen: Willem van Veen (landbouwer) en Willem van der Leij (metselaar)), Nederlands Hervormd, ovl. (2 jaar oud) te Zuilichem om 15.30 uur op woensdag 8-8-1849 (aangifte: door haar vader en Adriaan van der Ent (veldwachter)). 
  6.  Govert Willem Klop, geb. te Zuilichem op woensdag 2-2-1848, ovl. (88 jaar oud) te Zuilichem op maandag 2-3-1936, volgt IXc
  7.  Willem Klop, geb. te Zuilichem om 1.30 uur op dinsdag 10-9-1850 (getuigen: Aris voor de Wind (tapper) en Bernardus Veldmaat (rijksambtenaar)), ged. Nederlands Hervormd te Zuilichem op zondag 8-12-1850, ovl. (1 jaar oud) te Zuilichem om 23.30 uur op zondag 28-9-1851 (aangifte: door zijn vader en Adriaan van der Ent (onderwijzer)). 
  8.  Wilhelmina Klop, geb. te Zuilichem om 14.- uur op dinsdag 30-12-1851 (getuigen: Christiaan Carel van Hulst (sub-ontvanger) en Nicolaas van de Linden (veldwachter)), ged. Nederlands Hervormd te Zuilichem op maandag 9-2-1852, ovl. (10 jaar oud) te Zuilichem om 22.- uur op donderdag 6-3-1862 (aangifte: door haar Oom Jan van Woerkom 40 jaar oud (arbeider) en Christiaan Carel van Hulst (gemeentesecretaris)). 
  9.  Francina Frederica Klop, geb. te Zuilichem op zondag 18-12-1853, ovl. (84 jaar oud) te Zuilichem op dinsdag 4-10-1938, volgt IXd
  10.  Egbert Cornelis Klop, geb. te Zuilichem op dinsdag 7-10-1856, ovl. (37 jaar oud) te Den Haag op zondag 23-9-1894, volgt IXe

VIIId.  Gerrit Jacobus Klop, zn. van Gerardus (Gradus) Klop (VIId) (landbouwer, maanmeester der middelen te Aalst 1803-1809,) en Willemijna Heijsteck (landbouwster), geb. te Zuilichem om 3.- uur op zaterdag 2-9-1815 (getuigen: Willem Gijsbert Versteeg en Willem Antonie Murraij), Nederlands Hervormd, landbouwer, ovl. (50 jaar oud) te Zuilichem om 9.- uur op vrijdag 11-5-1866 (aangifte: door Jan Honhof (landbouwer) en Christiaan Carel van Hulst (gemeentesecetaris)), tr. (resp. 29 en 23 jaar oud) te Zuilichem op zaterdag 5-7-1845 met Geertrui Lam, dr. van Wouter Lam (winkelier, korenmolenaar) en Gijsbertje de Geus (winkelierster), geb. te Zuilichem om 2.- uur op maandag 28-1-1822 (getuigen: Joronemus van Wijk (landman) en Gerrit van der Linden (veldwachter)), Hervormd, landbouwster, ovl. (53 jaar oud) te Zuilichem om 7.- uur op maandag 15-11-1875 (aangifte: door haar zoon Gradus Klop 27 jaar oud (karman) en Stephanus Franciscus Honhemius (gemeentesecretaris)). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Egberdina Cornelia Klop (ongehuwd), geb. te Zuilichem om 4.- uur op donderdag 4-9-1845 (getuigen: Willem van Woerkom (arbeider) en Nicolaas van der Linden (veldwachter)), ged. Hervormd te Zuilichem op maandag 8-9-1845, ovl. (19 jaar oud) te Zuilichem om 17.- uur op dinsdag 25-4-1865 (aangifte: door haar vader en Christiaan Carel van Hulst (gemeentesecretaris)). 
  2.  Grada Klop, geb. te Zuilichem om 12.- uur op donderdag 6-5-1847 (getuigen: Jan Honhof (landbouwer) en Arie Lam (arbeider)), ged. Hervormd te Zuilichem op zondag 6-6-1847, ovl. (1 jaar oud) te Zuilichem om 5.- uur op woensdag 5-7-1848 (aangifte: door haar vader en Nicolaas van der Linden (veldwachter)). 
  3.  Gradus Klop (ongehuwd), geb. te Zuilichem om 12.- uur op zondag 18-6-1848 (getuigen: Jan Honhof (landbouwer) en Nicolaas van der Linden (veldwachter)), ged. Hervormd te Zuilichem op zondag 30-7-1848, landbouwer, ovl. (41 jaar oud) te Zuilichem om 16.- uur op woensdag 14-5-1890 (aangifte: door zijn broer Wouter Klop 39 jaar oud (landbouwer) en Cornelis van der Maas (gemeenteveldwachter)). 
  4.  Gijsbertje Klop, geb. te Zuilichem op zondag 24-2-1850, ovl. (87 jaar oud) te Zuilichem op zondag 31-10-1937, volgt IXf
  5.  Wouter Klop, geb. te Zuilichem op woensdag 21-5-1851, ovl. (57 jaar oud) te Zuilichem op maandag 27-7-1908, volgt IXg
  6.  Egbert Cornelis Klop, geb. te Zuilichem op woensdag 26-1-1853, ovl. (68 jaar oud) te Zuilichem op zondag 6-3-1921, volgt IXh
  7.  Willem Klop, geb. te Zuilichem om 6.- uur op dinsdag 1-5-1855 (getuigen: Christiaan Carel van Hulst (secretaris) en Jacobus Arnoldus Goedknegt (broodbakker)), Hervormd, ovl. (2 jaar oud) te Zuilichem om 4.- uur op zaterdag 30-5-1857 (aangifte: door zijn vader en Christiaan Carel van Hulst (gemeentesecretaris)). 
  8.  Willem Klop, geb. te Zuilichem om 12.- uur op dinsdag 16-6-1857 (getuigen: Christiaan Carel van Hulst (gemeentesecretaris) en Dirk Dalm (landbouwer)), Nederlands Hervormd, ovl. (10 maanden oud) te Zuilichem om 20.- uur op dinsdag 20-4-1858 (aangifte: door zijn vader en Christiaan Carel van Hulst (gemeentesecretaris)). 
  9.  Doodgeb. zoon Klop, geb. te Zuilichem om 8.- uur op vrijdag 2-9-1859 (aangifte: door zijn vader en Christiaan Carel van Hulst (gemeentesecretaris)). 
  10.  Doodgeb. dochter Klop, geb. te Zuilichem om 6.- uur op dinsdag 29-9-1863 (aangifte: door haar vader en Christiaan Carel van Hulst (gemeentesecretaris)). 

VIIIe.  Jenneke Klop, dr. van Gerardus (Gradus) Klop (VIId) (landbouwer, maanmeester der middelen te Aalst 1803-1809,) en Willemijna Heijsteck (landbouwster), geb. te Zuilichem om 11.- uur op dinsdag 12-5-1818 (getuigen: Egbert Klop 33 jaar oud (landbouwer) en Dirk van Oord (broodbakker)), ged. ned.ger. te Zuilichem op zondag 31-5-1818, ovl. (37 jaar oud) te Zuilichem om 2.- uur op vrijdag 8-6-1855 (aangifte: door haar broer Gerrit Jacobus Klop 40 jaar oud (landbouwer) en Nicolaas van der Linden (veldwachter)), tr. (resp. 28 en 37 jaar oud) te Zuilichem op donderdag 14-5-1846 met Jan Honhof, zn. van Derk Honhof (bierbrouwer te Eibergen) en Gesina Hartgerink, geb. te Eibergen op zaterdag 21-1-1809, Hervormd, landbouwer, kastelein, gemeenteraadslid 1846-1878, gemeente ontvanger van Zuilichem 1851-1853, ovl. (82 jaar oud) te Eibergen in het dorp om 14.30 uur in het huis nummer 7 op maandag 4-1-1892 (aangifte: door Hendrikus Nijland (doodgraver) en Karel Remmelink (dienstknecht)). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Willemina Honhof, geb. te Zuilichem om 16.- uur op woensdag 30-7-1851 (getuigen: Jan Christiaan Klop 64 jaar oud (lansbouwer) en Christiaan Carel Hulst (sul-ontvanger)), Hervormd, ovl. (6 weken oud) te Zuilichem om 9.- uur op zondag 14-9-1851 (aangifte: door haar vader en Adriaan van der Ent (schoolonderwijzer)). 
  2.  Dirk Honhof (ongehuwd), geb. te Zuilichem om 21.- uur op woensdag 30-7-1851 (getuigen: Jan Christiaan Klop 64 jaar oud (landbouwer) en Christiaan Carel van Hulst (sub-ontvanger)), Hervormd, ovl. (33 jaar oud) te Eibergen om 9.- uur in het huis nummer 6 in het dorp op zondag 19-10-1884 (aangifte: door Hendrikus Nijland doodgraver) en Johannes Bernardus Bijvank (kleermaker)). 

VIIIf.  Egbert Cornelis Klop (aangifte met de naam Egbert Cornelis van Heeckeren Klop), zn. van Rogier Willem Klop (VIIe) (grutter te Zaltbommel, brand en wijkmeester te Zaltbommel,) en Anna Sophia van Zadelhoff, geb. te Zaltbommel om 6.- uur op maandag 11-1-1819 (getuigen: Jasper Weijers (kastelein) en Willem van der Kaaij (loier)), Nederlands Hervormd, grutter te Giessendam, ovl. (56 jaar oud) te Strijen om 4.- uur, verdronken, zijn lijk werd gevonden in de Strijenschehaven door Teunis Overwater, sluiswachter te Strijen op woensdag 23-6-1875 (aangifte: door Teunis Overwater (sluiswachter) en Leendert van Dienst (veldwachter)), tr. (resp. 29 en 20 jaar oud) (1) te Hardinxveld op donderdag 2-11-1848 met Adriana Dekker, dr. van Reijer Dekker (aannemer van publiekewerken te Hardinxveld) en Geertruij Blokland, geb. te Hardinxveld om 2.- uur op zaterdag 20-9-1828 (getuigen: Paulus Langeveld (aannemer van werken) en Bard Schreuders (dienstbaar)), ovl. (29 jaar oud) te Giessendam om 20.-uur op vrijdag 16-7-1858 (aangifte: door Jacob Steijnis (onderwijzer) en Cornelis van der Vlies (herbergier)). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Rogier Willem Klop, geb. te Giessendam op maandag 25-3-1850, ovl. (1 jaar oud) te Giessendam-Oudenkerk op donderdag 11-9-1851. 
  2.  Rogier Willem Klop, geb. te Giessendam op woensdag 31-12-1851, ovl. (50 jaar oud) te Amsterdam op donderdag 27-11-1902, volgt IXi
  3.  Reijer Klop, geb. te Giessendam op zaterdag 3-6-1854, ovl. (1 jaar oud) te Giessendam op maandag 18-2-1856. 
  4.  Anna Sophia Klop, geb. te Giessendam op dinsdag 7-10-1856, ovl. (9 maanden oud) te Giessendam op vrijdag 31-7-1857. 
  Egbert Cornelis Klop (aangifte met de naam Egbert Cornelis van Heeckeren Klop), tr. (resp. 40 en 36 jaar oud) (2) te Giessendam op donderdag 25-8-1859 met Maria Elisabeth Overwater, dr. van Teunis Overwater (schipper) en Adriaantje Verdoes, geb. te Streijensas om 16.- uur op zondag 23-2-1823 (getuigen: Jacob Overwater (bouwman) en Kuijndert Klop 25 jaar oud (schipper)), ovl. (54 jaar oud) te Strijen om 14.- uur wijk T in het huis nummer 184 op maandag 5-11-1877 (aangifte: door Cornelis van der Sijde (aanspreker) en Leonardus Donkersloot (veldwachter)). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Teunis Klop, geb. te Giessendam op zondag 3-6-1860, ovl. (1 jaar oud) te Giessendam op vrijdag 20-9-1861. 
  2.  Anna Sophia Klop, geb. te Giessendam op woensdag 13-5-1863, ovl. (1 jaar oud) te Giessendam op zaterdag 20-8-1864. 

VIIIg.  Cornelis Gerhardus Klop, zn. van Rogier Willem Klop (VIIe) (grutter te Zaltbommel, brand en wijkmeester te Zaltbommel,) en Anna Sophia van Zadelhoff, geb. te Zaltbommel om 6.- uur op maandag 25-2-1822, Nederlands Hervormd, handelaar, fineerzager, grutter en eigenaar van de korenmolen te Zaltbommel, ovl. (52 jaar oud) te Zaltbommel om 17.- uur op maandag 7-9-1874, tr. (resp. 36 en 34 jaar oud) te Lith op woensdag 11-8-1858 met Johanna Amalia Krol, dr. van Leendert Krol (predikant van de nedr.herv. kerk te Lith) en Helena Gerdina van Hoften, geb. te Lith op dinsdag 22-6-1824, Nederlands Hervormd, winkelierster, ovl. (63 jaar oud) te Zaltbommel om 23.- uur op vrijdag 2-3-1888. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Anna Sophia Klop (ongehuwd), geb. te Zaltbommel om 5.30 uur op donderdag 7-7-1859, Nederlands Hervormd, onderwijzeres, zij kreeg haar aanstelling als onderwijzeres op een school in Rossum op 1-1-1881, ovl. (79 jaar oud) te Zaltbommel om 4.- uur op maandag 28-11-1938, begr. te Zaltbommel op de algemene begraafplaats op donderdag 1-12-1938. 
  2.  Leendert Gerardus Klop (ongehuwd), geb. te Zaltbommel om 2.30 uur op zondag 29-9-1861, Nederlands Hervormd, bouwkundige, ovl. (21 jaar oud) te Zaltbommel om 3.30 uur op vrijdag 9-2-1883. 

VIIIh.  Rogier Willem Klop, zn. van Rogier Willem Klop (VIIe) (grutter te Zaltbommel, brand en wijkmeester te Zaltbommel,) en Anna Sophia van Zadelhoff, geb. te Zaltbommel om 7.- uur op zondag 13-7-1828, Nederlands Hervormd, bediende, koopman, kruidenier, Rogier Willem verhuisde op 14-9-1854 naar Amsterdam, ovl. (41 jaar oud) te 's Gravenhage om 20.- uur op woensdag 25-5-1870 (aangifte door: Johannes Bernardis Blok (opzigter) en Lodewijk Willem Hansen (bidder)), otr. te Amsterdam op donderdag 6-10-1859, tr. (resp. 31 en 25 jaar oud) te Amsterdam op donderdag 20-10-1859 met Maria Christina Luckel, dr. van Ernst Heinrich Wilhelm Justus Luckel (arbeider, broodbakker) en Catharina Wilhelmina Goebel, geb. te Amsterdam op woensdag 13-8-1834, ovl. (34 jaar oud) te Amsterdam op zaterdag 29-8-1868. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Anna Sophia Klop, geb. te Amsterdam op maandag 30-7-1860, ovl. (8 jaar oud) te Amsterdam op zaterdag 29-8-1868. 
  2.  Ernst Wilhelm Klop, geb. te Amsterdam op donderdag 17-7-1862, luitenant, kaptein, luitenant-kolonel bij de infantarie, Ernst Wilhelm ging op 18-7-1895 in Delft wonen en op 7-1-1904 in Utrecht, ovl. (66 jaar oud) te Velp aan de Enkweg 14a op maandag 1-7-1929, begr. te Rozendaal op de algemene begraafplaats aan de Rosendael 2 graf 2196 op donderdag 4-7-1929, tr. (resp. 42 en 30 jaar oud) te Hengelo op donderdag 29-9-1904 met Hendrika Dorothea Josephina Helena van Diggelen, dr. van Lucas Jan van Diggelen (hoofdonderwijzer,) en Helena Hendrika Josephina Elizabeth Peters, geb. te Nederhemert om 10.- uur op donderdag 14-5-1874, Hervormd, ovl. (64 jaar oud) te Velp aan de Evertsenlaan 10 op vrijdag 2-9-1938, begr. te Rozendaal op de algemene begraafplaats aan de Rosendael 2 graf 2196 op maandag 5-9-1938. 
  3.  Bernardus Gerardus Martinus Klop, geb. te Amsterdam op zaterdag 7-5-1864, kunsthandelaar, antiquair, Bernardus Gerardus Martinus heeft ook langetijd in de Haag gewoond o.a. aan de Hoge Nieuwstraat 32 en de Badhuisweg 84, verhuisde op 21-6-1920 naar Velp aan de Ruiterlaan 14, ovl. (57 jaar oud) te Velp aan de Ruyterlaan 6 op vrijdag 5-5-1922, begr. te Rheden op begraafplaats Heiderust aan de Lentsesteeg 21 graf 8290, otr. te Den Haag op zondag 30-3-1890, tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) te Den Haag op vrijdag 11-4-1890 met Caroline Sigelinda de Bruijn, dr. van Willem Gerrit de Bruijn en Carolina Frederica Augusta Schlosser, geb. te Boxtel op maandag 8-2-1864, Nederlands Hervormd, ovl. (69 jaar oud) te Velp om 13.30 uur op zondag 12-3-1933, begr. te Rheden o de begraafplaats Heiderust aan de Lentsesteeg 21 graf 8290. 
  4.  Jan Christiaan Klop, geb. te Amsterdam op dinsdag 17-4-1866, ovl. (5 jaar oud) te Amsterdam hij overleed bij de fam. Arends-Luckel op maandag 5-6-1871. 
  5.  Doodgeb. dochter Klop, geb. te Amsterdam op woensdag 29-1-1868. 

VIIIi.  Gerharda Coradina Klop, dr. van Rogier Willem Klop (VIIe) (grutter te Zaltbommel, brand en wijkmeester te Zaltbommel,) en Anna Sophia van Zadelhoff, geb. te Zaltbommel om 21.- uur op zondag 28-3-1830, Nederlands Hervormd, ovl. (74 jaar oud) te Rotterdam op zaterdag 25-6-1904, otr. te Zaltbommel op donderdag 7-5-1857, tr. (resp. 27 en 43 jaar oud) te Zaltbommel op vrijdag 22-5-1857 met Nicolaas Pannekoek, zn. van Nicolaas Pannekoek (papierfabriekant) en Johanna Prins, geb. te Renkum op zaterdag 23-10-1813, papierfabrikant, ovl. (61 jaar oud) te Renkum op zondag 9-5-1875, begr. te Heelsum in een familiegraf op de begraafplaats bij de kerk. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Nicolaas Pannekoek, geb. te Renkum om 21.- uur op maandag 15-3-1858, Nicolaas ging oa in 1906 met de boot "Noordam" naar New-York, in 1920 woonde hij nog in Amerika, ovl. (minstens 61 jaar oud) na 1920, tr. (resp. 40 en 34 jaar oud) te Pella, Marion, Lowa [Verenigde Staten] op woensdag 30-11-1898 met Mary van Zante, dr. van Dielis van Zante en Egje van Houwelingen, geb. te Lowa [Verenigde Staten] in 8-1864. 
   Nicolaas Pannekoek en Mary van Zante kregen samen een dochter geboren te Lowa, Dena in okt 1899.
Toen Mary van Zante trouwde met Nicolaas Pannekoek was zij eerder getrouwd met Nicolas Jelsma, zn. van Ebel Jelsma en Sarah Middlekoop, hun huwelijk was te Summit Marion Lowa op 23-3-1887, hij is geboren te Mariom Lowa ca 1859 en oveleden op ??
Mary van Zante had uit een eerder huwelijk met Nicolas Jelsma drie kinderen alle geboren te Lowa, Eddy (Ed) op 10-2-1888, Dealus (Delios) op 27-11-1891 en Clara in mei 1895
  2.  Rogier Willem Pannekoek, geb. te Renkum om 1.- uur op zaterdag 10-9-1859, ovl. (48 jaar oud) te Veldwijk op zondag 16-2-1908. 
  3.  Johanna Pannekoek (ongehuwd), geb. te Renkum om 2.- uur op zaterdag 28-12-1861, ev.luthers, ovl. (72 jaar oud) te Rheden op zondag 1-4-1934. 
  4.  Doodgeb. zoon Pannekoek, geb. te Renkum op donderdag 2-5-1867. 
  5.  Anna Sophia Pannekoek, geb. te Renkum om 4.- uur op dinsdag 13-7-1869 (getuigen: Theodorus Pannekoek (zaakwaarnemer) en Hendrik Goudkamp (bode)), Nederlands Hervormd, Anna Sophia ging samen met haar zus Johanna op 20-4-1920 vanuit Rotterdam in Rheden wonen (Velp Beukemlaan 25), ovl. (minstens 50 jaar oud) na 1920. 

VIIIj.  Goverdina Klop, dr. van Cornelis Johannes Klop (VIIf) (arbeider, koopman) en Johanna (Henneke) van Andel, geb. te Andel om 7.- uur op donderdag 6-6-1816, ovl. (67 jaar oud) te Veen om 14.- uur op dinsdag 13-5-1884, tr. (beiden 21 jaar oud) te Veen op zaterdag 23-12-1837 met Cornelis Schreuders, zn. van Nelus Schreuders (schipper, veerman, tapper) en Cornelia de Bruin, geb. te Veen om 16.- uur op woensdag 7-8-1816, voerman, arbeider, ovl. (72 jaar oud) te Veen om 6.- uur op zaterdag 17-11-1888. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Kornelia Schreuders, geb. te Veen op dinsdag 8-1-1839, ovl. (28 jaar oud) te Veen maar woonachtig te Giessen op dinsdag 12-2-1867, tr. (resp. 25 en 28 jaar oud) te Veen op zaterdag 31-12-1864 met Klaas Heijstek, zn. van Jan Heijstek en Maaijke de Bok, geb. te Giessen op donderdag 22-9-1836, ovl. (31 jaar oud) te Giessen op woensdag 27-5-1868. 
  2.  Cornelis Schreuders, geb. te Veen op woensdag 20-5-1840, ovl. (7 maanden oud) te Veen om 22.- uur op dinsdag 29-12-1840 (aangifte: door zijn vader en Pieter Honkoop (timmerman)). 
  3.  Johanna Schreuders, geb. te Veen om 15.- uur op vrijdag 10-2-1843, dienstbode, ovl. (81 jaar oud) te Heukelum op donderdag 29-1-1925, tr. (resp. 29 en 21 jaar oud) te Vuren op donderdag 10-10-1872 met Gijs Sterk, zn. van Arie Sterk (watermolenaar) en Hazina Tromp, geb. te Heukelum op donderdag 28-11-1850, watermolenaar, ovl. (73 jaar oud) te Heukelum op zaterdag 6-9-1924. 
  4.  Nelis Schreuders, geb. te Veen om 6.- uur op maandag 20-1-1845, ovl. (1 jaar oud) te Veen om 23.- uur op zondag 29-3-1846. 
  5.  Neeltje Schreuders, geb. te Veen om 18.- uur op maandag 16-11-1846, ovl. (5 weken oud) te Veen om 19.- uur op maandag 21-12-1846 aangifte: door haar vader en Arnoldus Ambrosius (broodbakker)). 
  6.  Nelis Schreuders, geb. te Veen om 4.- uur op zondag 15-10-1848, ovl. (36 dagen oud) te Veen om 8.- uur op maandag 20-11-1848. 
  7.  Frederika Schreuders, geb. te Veen om 4.- uur op zaterdag 22-1-1853, ovl. (33 dagen oud) te Veen om 18.- uur op donderdag 24-2-1853. 
  8.  Frederika Schreuders, geb. te Veen om 13.- uur op dinsdag 10-1-1854, Nederlands Hervormd, dienstbode, ovl. (70 jaar oud) te Veen om 10.- uur op zondag 4-5-1924, tr. (resp. 29 en 28 jaar oud) te Veen op donderdag 30-8-1883 met Jan 't Lam, zn. van Leendert 't Lam (arbeider, koopman, vischventer) en Adriana Sonnevelt (naaister), geb. te Veen om 8.- uur op maandag 23-4-1855, Nederlands Hervormd, arbeider, ovl. (82 jaar oud) te Veen op zondag 13-2-1938. 
   Jan 't Lam en Frederika Schreuders kregen samen zes kinderen alle geboren te Veen, Leendert op 21-6-1884, Goverdina op 5-9-1885, Adriana Cornelia op 1-10-1887, Neeltje op 17-12-1890, Cornelis op 29-12-1892 en Nelis op 25-3-1896

VIIIk.  Janske Klop, dr. van Cornelis Johannes Klop (VIIf) (arbeider, koopman) en Johanna (Henneke) van Andel, geb. te Andel om 3.- uur op zaterdag 27-6-1818, ged. Nederlands Hervormd te Andel op zaterdag 18-7-1818, ovl. (77 jaar oud) te Veen om 10.- uur op woensdag 22-4-1896, tr. (resp. 27 en 28 jaar oud) te Andel op vrijdag 20-2-1846 met Jan van Andel, zn. van Jan van Andel en Emmarentia van Herwijnen (landbouwster), geb. te Andel om 10.- uur op donderdag 3-4-1817, bouwman, boer, ovl. (79 jaar oud) te Veen om 12.30 uur op dinsdag 5-1-1897. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Johanna van Andel, geb. te Andel om 11.- uur op vrijdag 17-4-1846 (getuigen: Arie Janze van Andel (bouwman) en Cornelis Klop 24 jaar oud (bouwman)), ovl. (5 maanden oud) te Texel (Eijerland) om 22.- uur op zaterdag 10-10-1846 (aangifte: door de vader en Bartholomeu Lindeman (geregtsdienaar)). 
  2.  Jan van Andel, geb. te Veen op zondag 18-2-1849, ovl. (76 jaar oud) te Veen op zaterdag 24-10-1925, tr. (resp. 28 en 27 jaar oud) te Andel op vrijdag 23-3-1877 met Anna Kornelia Mari, dr. van Abraham Bothall Mari en Cornelia Emaus, geb. te Rockanje op maandag 12-11-1849, ovl. (78 jaar oud) te Andel op dinsdag 3-1-1928. 
   Jan van Andel en Anna Kornelia Mari kregen samen drie kinderen de eerste is geboren te Andel de overige te Babylonienbroek, Janske op 16-7-1877, Cornelia op 18-9-1879 en Abramina Bothalina Maria op 26-5-1882
  3.  Johanna van Andel, geb. te Veen op zondag 11-1-1852, ovl. (84 jaar oud) te Eethen, Genderen en Heesbeen op woensdag 9-12-1936, tr. (resp. 24 en 31 jaar oud) te Veen op vrijdag 26-5-1876 met Peter van Andel, zn. van Bastiaan van Andel en Jenneke van Eeten, geb. te Andel op woensdag 23-4-1845, ovl. (76 jaar oud) te Meeuwen op zaterdag 10-12-1921. 
   Peter van Andel en Johanna van Andel kregen samen tenminste een dochter geboren te Veen, Jenneke op 10-8-1885
  4.  Amarentia van Andel, geb. te Veen op vrijdag 14-12-1855, ovl. (59 jaar oud) te Andel op maandag 1-2-1915, tr. (resp. 25 en 30 jaar oud) te Veen op donderdag 23-6-1881 met Livinus (Livinis) van Andel, zn. van Bastiaan van Andel en Jenneke van Eeten, geb. te Andel op zaterdag 8-3-1851, ovl. (90 jaar oud) te Andel op maandag 30-6-1941. 
   Livinus van Andel en Amarentia van Andel kregen tenminste twee zonen geboren te Andel, Bastiaan en Bastiaan

VIIIl.  Johanna Klop, dr. van Cornelis Johannes Klop (VIIf) (arbeider, koopman) en Johanna (Henneke) van Andel, geb. te Andel om 17.- uur op woensdag 24-9-1823, ovl. (73 jaar oud) te Dussen op donderdag 1-10-1896, tr. (resp. 27 en 32 jaar oud) te Dussen op donderdag 1-5-1851 met Adrianus Bouman, zn. van Bastiaan Bouman (schoenmaker) en Appolina van Dijk, geb. te Dussen op zaterdag 23-5-1818, bouwknecht, ovl. (73 jaar oud) te Dussen op woensdag 17-2-1892. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Johanna Bouman, geb. te Andel op zaterdag 20-4-1850, ovl. (62 jaar oud) te Almkerk en Uitwijk om 23.- uur op vrijdag 6-12-1912, tr. (resp. 29 en 41 jaar oud) te Dussen op donderdag 15-5-1879 met Jan van Ooijen, zn. van Johannis van Ooijen (arbeider) en Laurina Colijn (arbeidster), geb. te Ammerzoden op maandag 19-3-1838, landbouwer, ovl. (84 jaar oud) te Almkerk en Uitwijk op dinsdag 23-5-1922. 
   Jan van Ooijen en Johanna Bouman kregen samen tenminste vijf kinderen alle geboren te Almkerk, Bastiaan op 24-1-1881, een levenloos kind op 24-1-1881, Lina op 15-9-1882, Johanna op 21-2-1884 en Dirk Adrianus op 27-12-1885
  2.  Apollonia Bouman, geb. te Dussen op dinsdag 20-1-1857, ovl. (63 jaar oud) te Almkerk en Uitwijk op donderdag 9-9-1920, tr. (resp. 28 en 26 jaar oud) te Almkerk en Uitwijk op vrijdag 20-3-1885 met Barent de Pender, zn. van Barend de Pender (bouwman) en Jakomina Pellicaan (landbouwster), geb. te Almkerk en Uitwijk op dinsdag 30-11-1858, ovl. (85 jaar oud) te Almkerk op vrijdag 22-9-1944. 
  3.  Cornelia Bouman, geb. te Dussen op donderdag 24-4-1862, ovl. (63 jaar oud) te Almkerk en Uitwijk op vrijdag 26-6-1925, tr. (resp. 35 en 39 jaar oud) te Almkerk en Uitwijk op donderdag 9-12-1897 met Gerrit van Dijk, zn. van Leendert van Dijk en Wilhelmina van Os, geb. te Emmikhoven op woensdag 17-2-1858, arbeider, ovl. (78 jaar oud) te Almkerk en Uitwijk op vrijdag 15-5-1936. 

VIIIm.  Gerrit Klop, zn. van Cornelis Johannes Klop (VIIf) (arbeider, koopman) en Johanna (Henneke) van Andel, geb. te Andel om 4.- uur, op op zondag 13-10-1833, gemeente veldwachter, ovl. (72 jaar oud) te Andel om 19.- uur op woensdag 12-9-1906, tr. (resp. 29 en 30 jaar oud) te Andel op vrijdag 14-11-1862 met Neeltje (Heiltje) Schouten, dr. van Johannes Schouten en Bastiaantje Spandonk, geb. te Emmikhoven om 2.- uur op zaterdag 8-9-1832, dienstbode, ovl. (70 jaar oud) te Andel om 4.- uur op woensdag 17-12-1902. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Johanna Cornelia Klop, geb. te Andel om 1.- uur op zaterdag 24-10-1863, ovl. (5 jaar oud) te Andel om 2.- uur op zaterdag 4-9-1869. 
  2.  Bastiaantje Klop, geb. te Andel op zaterdag 2-9-1865, ovl. (73 jaar oud) te Andel op woensdag 26-10-1938, volgt IXj
  3.  Cornelis Johannes Klop, geb. te Andel op zaterdag 24-11-1866, ovl. (65 jaar oud) te Andel op maandag 11-7-1932, volgt IXk
  4.  Dochter Klop, geb. te Andel op maandag 11-5-1868, ovl. (ťťn dag oud) te Andel om 6.- uur op maandag 11-5-1868. 
  5.  Johannes Cornelis Klop (ongehuwd), geb. te Andel om 3.- uur op zondag 23-1-1870, landbouwer, ovl. (72 jaar oud) te Andel om 6.30 uur op maandag 26-1-1942. 
  6.  Johanna Cornelia Klop, geb. te Andel op donderdag 19-10-1871, ovl. (74 jaar oud) te Andel op zondag 31-3-1946, volgt IXl

VIIIn.  Frederika Klop, dr. van Cornelis Johannes Klop (VIIf) (arbeider, koopman) en Johanna (Henneke) van Andel, geb. te Andel om 18.- uur op vrijdag 12-8-1836, Nederlands Hervormd, ovl. (40 jaar oud) te Asperen (Aalst) om 8.- uur op donderdag 2-8-1877, tr. (resp. 29 en 35 jaar oud) te Andel op woensdag 25-10-1865 met Meeuwis Blankers, zn. van Joost Blankers (kooiman) en Petronella van Rijswijk, geb. te Wijk op woensdag 11-11-1829, Nederlands Hervormd, kooiman, landbouwer, ovl. (66 jaar oud) te Poederoijen (Aalst) om 5.- uur op zondag 5-1-1896. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Pieter Blankers, geb. te Wijk en Aalburg (Wijk) om 10.- uur op zaterdag 14-4-1866, Nederlands Hervormd, ovl. (11 maanden oud) te Meeuwen (Babilonienbroek) om 13.- uur op zaterdag 30-3-1867. 
  2.  Pieternella Blankers, geb. te Poederoijen (Aalst) om 22.- uur op donderdag 15-4-1869, Nederlands Hervormd, ovl. (82 jaar oud) te Eethen wijk G in het huis nummer 63 op donderdag 28-6-1951, tr. (resp. 20 en 23 jaar oud) te Meeuwen op vrijdag 28-6-1889 met Adriaan Branderhorst, zn. van Jan Branderhorst (bouwknecht) en Helena van Nieuwegiessen (bouweresse), geb. te Wijk op woensdag 31-1-1866, arbeider, woonde in 1949 te Babilonienbroek, ovl. (91 jaar oud) te 's Hertogenbosch maar woonde aan de Broeksestraat 68 te Eethen op maandag 23-12-1957. 
   Adriaan Branderhorst en Pieternella Blankers kregen samen twaalf kinderen de eerste vijf zijn geboren te Meeuwen de overige te Eethen Genderen en Heesbeen, Frederika op 31-8-1889, Jan Gijsbert op 15-12-1890, Jan op 13-8-1892, Gijsbertje op 31-1-1894, Geertruida op 30-11-1895, Adriaan op ??, Jan op 4-1-1901, Helena Maria Adriana op 14-6-1902, een levenloos geboren kind op 2-2-1906, Meeuwelina Pieternella op 26-5-1908, Anna Maria op 10-4-1910 en Cornelia op 6-3-1918

VIIIo.  Maaike Klop, dr. van Cornelis Johannes Klop (VIIi) (landbouwer, koopman, maanmeester der middelen te Aalst in 1800,) en Peterke van Tuijl, geb. te Aalst op donderdag 8-1-1807, ged. Nederlands Hervormd te Aalst op zondag 11-1-1807 (getuige: Juduth Klop-Spitsenberg), ovl. (37 jaar oud) te Brakel om 1.- uur wijk B in het huis nummer 45 op donderdag 28-3-1844 (aangifte: door haar echtgenoot en Staas van Bijsterveld (poldersecretaris)), begr. te Brakel op dinsdag 2-4-1844, tr. (resp. 32 en 37 jaar oud) te Poederoijen op vrijdag 6-12-1839 met Aart van Os, zn. van Huibert van Os (landbouwer, burgemeester) en Anna van Dijk, geb. te Aalst op dinsdag 2-3-1802, ged. Nederlands Hervormd te Aalst op zondag 7-3-1802 (getuige: Anna van Dijk), burgemeester en secretaris van Brakel en Poederoijen, burgermeester van Zuilichem, van de Bommelewaard beneden de Meidijk secretaris en ontvanger van 1838 tot 1857 en dijkgraaf van 1857 tot 1874, arbeider, ovl. (72 jaar oud) te Brakel om 2.- uur op donderdag 21-1-1875 (aangifte: door Johannes Willem Loijsen Dillie (geneesheer) en zijn neef Jan van Dalen oud 33 jaar (burgemeester)). 
 -.
Na het overlijden van Maaike Klop trouwde Aart van Os met Gerritje van Dalen, dr. van Steven van Dalen (bakker) en Elizabeth Blanken, hun huwelijk was te Brakel op 18-7-1845, zij is geboren te Brakel op 9-6-1813 en aldaar ovl. om 5.- uur op 27-2-1891
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Huibert Otto van Os, geb. te Brakel om 13.- uur wijk B in het huis nummer 13b op zaterdag 24-10-1840 (getuigen: Staas van Bijsterveld (gemeentebode) en Lodewijk van Hemert (waardsman)), Nederlands Hervormd, dijkgraaf Bommelerwaard boven de Meidijk van 1875 tot 1881, lid gedeputeerde staten van Gelderland, ovl. (78 jaar oud) te Zaltbommel om 6.- uur op woensdag 8-1-1919 (aangifte: door Jonkheer Cornelis Pieter Jan van Weiler (wethouder) en Willem Cornelis Pleijte (gemeentesecretaris)), tr. (resp. 47 en 17 jaar oud) te Brakel op donderdag 16-8-1888 met Maaike Johanna van Dalen, dr. van Jan van Dalen (secretaris polderdistrict) en Maria de Jongh, geb. te Brakel om 6.- uur op dinsdag 7-2-1871 (getuigen: Staas van Bijsterveld (polderontvangr) en Johannes Willem Loijsenk DilliŽ (vroedmeester)), Nederlands Hervormd, ovl. (78 jaar oud) te 's Hertogenbosch om 20.15 uur maar woonde aan de Gamerschestraat 39 te Zaltbommel op dinsdag 2-8-1949 (aangifte: door Willem Brouwer (aanspreker)). 
   Huibert Otto van Os en Maaike Johanna van Dalen kregen samen drie kinderen beide geboren te zaltbommel, Maaike Arthurina, Aart op 11-11-1890 op 25-8-1889 en Aart op 27-2-1895.
Na het overlijden van Huibert Otto van Os trouwde Maaike Johanna van Dalen met Johan Francois Barthold van Hasselt (burgemeester), zn. van Jacob Adriaan van Hasselt en Geertruida Luijken Glashorst, hun huwelijk was te Den Haag op 14-5-1927, hij is geboren te Gorssel op 8-7-1869 en overleden te Zaltbommel om 6.- uur op 9-11-1928.
Toen Johan Francois Barthold van Hasselt trouwde met Maaike Johanna van Dalen was hij weduwnaar van Dieuwke Joosting Bunk, dr. van Dirk Joosting Bunk (directeur van ontvang- en betaalkas) en Eva van Dalsen Fontein, hun huwelijk was te Amsterdam op 16-6-1898, zij is geboren te Amsterdam op 27-10-1869 en overleden te Zaltbommel om 2.- uur op 20-2-1926.
Johan Francois Barthold van Hasselt en Dieuwke Joosting Bunk kregen samen een zoon geboren te Amsterdam, Jacob Adriaan op 13-9-1900
  2.  Cornelis Johannis van Os, geb. te Brakel om 21.30 uur op vrijdag 4-3-1842 (getuigen: Staas van Bijsterveld (gemeenteboode) en Lodewijk van Hemert (waadsman)), Nederlands Hervormd, ovl. (6 maanden oud) te Brakel om 20.- uur wijk B in het huis nummer 13b op donderdag 29-9-1842 (aangifte: door zijn vader en Staas van Bijsterveld (poldersecretaris)). 
  3.  Cornelis Johannes van Os, geb. te Brakel om 9.- uur wijk B in het huis nummer 45 op donderdag 20-7-1843 (getuigen: Staas van Bijsterveld (poldersecretaris) en Fredrik Everts (veldwachter)), Nederlands Hervormd, ovl. (3 maanden oud) te Brakel om 21.30 uur wijk B in het huis nummer 45 op vrijdag 17-11-1843 (aangifte: door zijn vader en Staas van Bijsterveld (poldersecretaris)). 

VIIIp.  Cornelis Klop, zn. van Cornelis Johannes Klop (VIIi) (landbouwer, koopman, maanmeester der middelen te Aalst in 1800,) en Peterke van Tuijl, geb. te Poederoijen (Aalst) om 24.- uur op woensdag 21-6-1815, Nederlands Hervormd, landbouwer, veehouder, poldermeester, ovl. (29 jaar oud) te Poederoijen (Aalst) om 18.- uur op woensdag 7-5-1845, tr. (resp. 24 en 27 jaar oud) te Brakel op vrijdag 16-8-1839 met Lena van Dalen, dr. van Steven van Dalen (broodbakker, landbouwer) en Elizabeth Blanken (landbouwster), geb. te Brakel op vrijdag 27-3-1812 (getuigen: Jan Blanken en Klaas Kieboom), Nederlands Hervormd, ovl. (61 jaar oud) te Brakel om 7.- uur op vrijdag 11-7-1873 (aangifte: door haar Neef Jan van Dalen oud 32 jaar (secretaris) en Johannes Willem Loijs en Dillie (geneesheer)). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Peterke Ottolina Klop, geb. te Brakel om 4.- uur wijk A in het huis nummer 40 in het huis van Steven van Dalen maar woonde te Pouderoijen op maandag 16-9-1839 (getuigen: Aart van Os (secretaris) en Staas van Bijsterveld (gemeentebode)), Nederlands Hervormd, ovl. (19 dagen oud) te Brakel om 14.- uur op zaterdag 5-10-1839 (aangifte: door haar vader en Aart van Os (secretaris)). 
  2.  Otto Rogier Klop (ongehuwd), geb. te Poederoijen (Aalst) om 2.- uur op zondag 18-10-1840, Nederlands Hervormd, ovl. (71 jaar oud) te Brakel om 23.- uur op woensdag 12-6-1912 (aangifte: door Adrianus van Dalen (opzichter) en Leendert Ekelmans (poldersecretaris)). 
  3.  Steven Klop, geb. te Poederoijen (Aalst) om 16.- uur op zondag 20-2-1842, Nederlands Hervormd, ovl. (19 dagen oud) te Poederoijen (Aalst) om 17.- uur op vrijdag 11-3-1842. 
  4.  Steven Klop, geb. te Poederoijen (Aalst) om 23.- uur op maandag 29-5-1843, Nederduits-gereformeerd, ovl. (16 jaar oud) te Brakel om 2.30 uur op donderdag 24-11-1859 (aangifte: door Jacob Blanken (kooijman) en Johannes Marinus Bruijnzeel (veldwachter)). 
  5.  Peter Cornelis Johannes Klop, geb. te Poederoijen (Aalst) om 2.- uur op donderdag 27-2-1845, Nederlands Hervormd, ovl. (4 maanden oud) te Poederoijen (Aalst) om 19.- uur op maandag 21-7-1845. 

VIIIq.  Peter Klop, zn. van Cornelis Johannes Klop (VIIi) (landbouwer, koopman, maanmeester der middelen te Aalst in 1800,) en Peterke van Tuijl, geb. te Poederoijen (Aalst) om 23.- uur, op op vrijdag 5-10-1821, Nederlands Hervormd, landbouwer, ovl. (33 jaar oud) te Poederoijen (Aalst) om 22.- uur op woensdag 4-7-1855, tr. (resp. 31 en 24 jaar oud) te Poederoijen op vrijdag 5-8-1853 met Jenneke Koolhaas, dr. van Adrianus Koolhaas (knecht, landbouwer, koopman) en Maria Oom (landvrouw), geb. te Poederoijen (Aalst) om 13.- uur op donderdag 2-7-1829, gereformeerd, veehoudster, ovl. (78 jaar oud) te Poederoijen (Aalst) om 5.- uur op vrijdag 22-11-1907. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Cornelis Johannes Klop (ongehuwd), geb. te Poederoijen (Aalst) om 5.- uur op vrijdag 23-12-1853, Nederlands Hervormd, ovl. (48 jaar oud) te Poederoijen (Aalst) om 15.- uur op vrijdag 14-11-1902. 
  2.  Adrianus Otto Klop, geb. te Poederoijen (Aalst) om 6.- uur op zaterdag 20-1-1855, Nederlands Hervormd, ovl. (1 jaar oud) te Poederoijen (Aalst) om 22.- uur op maandag 14-4-1856. 

VIIIr.  Martijntje van Wijgerden Klop, dr. van Jielis Klop (VIIk) (boerenknecht, arbeider,) en Janna van Mourik, geb. te Brakel om 5.- uur op dinsdag 12-11-1816 (getuigen: Aart Pelle (landbouwer) en Willem Spiering (visser)), Nederlands Hervormd, ovl. (75 jaar oud) te Brakel om 21.- uur op dinsdag 19-1-1892 (aangifte: door Jacobus van Wijk (postbode) en Leendert Ekelmans (poldersecretaris)), tr. (resp. 23 en 26 jaar oud) te Brakel op vrijdag 14-2-1840 met Arie van Wijk, zn. van Willem van Wijk (arbeider) en Stijntje Veenendaal, geb. te Heukelum op zaterdag 18-12-1813, Nederlands Hervormd, arbeider, landbouwer, dagloner, ovl. (48 jaar oud) te Brakel om 7.- uur op zaterdag 6-9-1862 (aangifte: door zijn zoon Kristinus van Wijk oud 23 jaar (daglooner) en Johannes Marinus Bruijnzeel (veldwachter)). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Kristinis van Wijk, geb. te Brakel om 17.- uur wijk A in het huis nummer 9 op donderdag 27-8-1840 (getuigen: Aart van Os (secretaris) en Staas van Bijlsterveld (gemeentebode)), Nederlands Hervormd, op 22-12-1878 naar Rotterdam akkerbouwer, ovl. (81 jaar oud) te Rotterdam op zondag 22-1-1922, tr. (resp. 24 en 30 jaar oud) te Brakel op donderdag 8-9-1864 met Maaijke Versteeg, dr. van Evert Versteeg (bouwman, landarbeider) en Gerritje Kuintjes, geb. te Brakel om 23.- uur op donderdag 4-9-1834 (getuigen: Christoffel Hondrius (secretaris) en Staas van Bijsterveld (gemeentebode)), ovl. (84 jaar oud) te Rotterdam op vrijdag 9-5-1919. 
   Kristinis van Wijk en Maaijke Versteeg kregen samen acht kinderen alle geboren te Brakel, Gerrigje op 23-12-1864, Martijntje op 27-3-1867, Arie op 23-8-1868, Aaltje op 9-3-1870, Evert op 16-10-1871, Arie Evert op 5-12-1873, Evert op 20-12-1875 en Martijntje op 15-2-1878
  2.  Jielis van Wijk, geb. te Brakel om 17.- uur wijk B in het huis nummer 57 op zondag 16-4-1843 (getuigen: Staas van Bijsterveld (poldersecretaris) en Fredrik Everts (veldwachter)), Nederlands Hervormd, Jieles ging op 20-7-1872 in Gorinchem wonen, ovl. (81 jaar oud) te Rotterdam op zaterdag 29-11-1924, tr. (resp. 29 en 25 jaar oud) (1) te Brakel op donderdag 20-6-1872 met Johanna Vervoorn, dr. van Jan Vervoorn (visscher) en Maaijke (Maajke) van der Garden (eigen werk), geb. te Brakel om 16.- uur op zondag 25-10-1846 (getuigen: Staas van Bijsterveld (poldersecretaris) en Fredrik Everts (veldwachter)), Nederlands Hervormd, ovl. (40 jaar oud) te Gorinchem op vrijdag 21-1-1887. 
   Jielis van Wijk en Johanna Vervoorn kregen samen negen kinderen alle geboren te Gorinchem, Jan op 1-3-1873, Arie Matthijs op 8-2-1874, Dilia Willemina op 12-9-1875, Dilia Willemina op 27-12-1876, Jan op 25-11-1878, Teunis op 18-12-1879, Teunis op 16-7-1881, Jan op 8-10-1884 en Maaike op 1-5-1886, tr. (resp. 45 en 29 jaar oud) (2) te De Werken en Sleeuwijk op dinsdag 25-9-1888, (gesch. te Gorinchem op vrijdag 1-4-1904) met Teuntje Vink, dr. van Elizabeth Vink, geb. te Sleeuwijk om 20.- uur op maandag 1-11-1858, dienstbode, ovl. (70 jaar oud) te Gorinchem om 12.30 uur op zondag 10-3-1929. 
   Jielis van Wijk en Teuntje Vink kregen samen twee kinderen beide geboren te Gorinchem, Jan op 23-5-1889 en Elisabeth op 6-5-1892.
Echtscheiding op grond van meer dan vijf jaar kwaadwillige verlating door Jielis van Wijk gepleegd.
Toen Teuntje Vink trouwde met Jielis van Wijk was zij weduwe van Franciscus van Harderwijk (postbode), zn. van Lambertus Hermanus van Harderwijk en Maria van Dijk, hun huwelijk was te De Werken en Sleeuwijk op 21-7-1883, hij is geboren te Utrecht op 8-9-1847 en overleden te Woudrichem op 28-8-1883.
Toen Franciscus van Harderwijk trouwde met Teuntje Vink was hij weduwnaar van Jacoba van Sinttruijen dr. van Johannes Sinttruijen (tuinman) en Cornelia de Poorter, hun huwelijk was te Woudrichem op 1-8-1874, zij is geboren te Meeuwen op 10-12-1848 en overleden te Woudrichem op 8-4-1880.
Franciscus van Harderwijk en Jacoba van Sinttruijen kregen samen vier kinderen alle geboren te Woudrichem, Bartha Maria op 10-10-1875, Lambertus Hermanus op 7-10-1876, Cornelia op 22-9-1877 en Maria Christina op 25-12-1879
  3.  Janna van Wijk, geb. te Brakel om 23.- uur op maandag 18-8-1845 (getuigen: Staas van Bijsterveld (poldersecretaris) en Fredrik Everts (veldwachter)), Nederlands Hervormd, ovl. (84 jaar oud) te Poederoijen om 13.- uur op dinsdag 21-1-1930 (aangifte: door Lammert Blanken (landbouwer) en Huibert Cornelis van Os (landbouwer)), tr. (resp. 22 en 32 jaar oud) (1) te Poederoijen op vrijdag 30-8-1867 met Willem Christoffel Gijben, zn. van Hendrik Gijben (daggelder, arbeider) en Ida Lambermont, geb. te Poederoijen (Aalst) om 10.- uur op dinsdag 2-6-1835, Nederlands Hervormd, arbeider, ovl. (76 jaar oud) te Poederoijen (Aalst) om 16.- uur op maandag 21-8-1911 (aangifte: door Gijsbert Arnoldus Donkersloot (arbeider) en Huibert Cornelis van Os (landbouwer)). 
   Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren, tr. (resp. 66 en 57 jaar oud) (2) te Poederoijen op donderdag 20-6-1912 met Lammert Blanken, zn. van Jan Blanken (arbeider, watermolenaar) en Hester van der Velden (dienstbode), geb. te Gameren (Nieuwaal) om 12.- uur op maandag 29-1-1855 (getuige: Peter Gerrit van de Werken (schoenmaker) e Alexander Fredrik Kegel (kleermaker)), Nederlands Hervormd, landbouwer, ovl. (77 jaar oud) te Poederoijen (Aalst) om 7.- uur op donderdag 26-1-1933. 
  4.  Willem van Wijk, geb. te Brakel om 18.- uur op dinsdag 11-7-1848 (getuigen: Staas van Bijsterveld (secretaris) en Fredrik Everts (veldwachter)), Nederlands Hervormd, ovl. (7 jaar oud) te Brakel om 2.- uur op donderdag 20-12-1855 (aangifte: door zijn vader en Sephanus Franciscus van Monhemius (gemeenteontvanger)). 
  5.  Antonia van Wijk, geb. te Brakel om 20.- uur op maandag 3-2-1851 (getuigen: Dirk de Wilde (geregtsdienaar) en Fredrik Everts (veldwachter)), Nederlands Hervormd, ovl. (82 jaar oud) te Brakel om 21.- uur op dinsdag 9-1-1934 (aangifte: door Arie van Wijk (landbouwer) en Jan Oomen (gemeenteveldwachter)), tr. (resp. 26 en 36 jaar oud) te Brakel op donderdag 26-4-1877 met Machiel Verschoor, zn. van Jan Verschoor (arbeider, dagloner) en Gijsbertje Versteeg (herbergierster), geb. te Brakel om 13.- uur op zondag 24-5-1840 (getuigen: Aart van Os (secretaris) en Staas van Bijsterveld (gemeentebode)), Nederlands Hervormd, watermolenaar, ovl. (67 jaar oud) te Brakel om 10.- uur op woensdag 4-3-1908 (aangifte: door Frans Verschoor (daglooner) en Leendert Ekelmans (poldersecretaris)). 
   Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren
  6.  Jacobus van Wijk, geb. te Brakel om 9.- uur op zaterdag 13-8-1853 (getuigen: Dine de Wilde (geregtsdienaar) en Fredrik Everts (veldwachter)), Nederlands Hervormd, postbode, ovl. (83 jaar oud) te Brakel om 6.- uur aan de Waaldijk wijk A in het huis nummer 23 op dinsdag 10-8-1937 (aangifte: door zijn zoon Arie van Wijk oud 45 jaar (broodbakker)), tr. (resp. 36 en 24 jaar oud) te Brakel op donderdag 23-1-1890 met Dirkje van Veenendaal, dr. van Joost Jacobus van Veenendaal (broodbakker) en Neeltje van Andel, geb. te Brakel om 7.- uur op zondag 7-1-1866 (getuigen: Jan van Dalen (administrateur) en Huibert Otto (paticulier)), Christelijk afgescheiden, ovl. (84 jaar oud) te Brakel om 3.- uur aan de Waaldijk 29 op dinsdag 7-2-1950 (aangifte: door zijn haar Jan Christiaan van Wijk oud 47 jaar (broodballer)). 
   Jacobus van Wijk en Dirkje van Veenendaal kregen samen acht kinderen alle geboren te Brakel, Neeltje op 24-6-1890, Arie op 25-1-1892, Joost Jacobus op 26-6-1894, Martijntje op 9-3-1897, Jan Christiaan op 13-12-1899, Jenneke Christina op 28-4-1901, Jan Christiaan op 31-12-1902 en Dirkje Jacoba op 29-1-1906
  7.  Willemke Huibertje van Wijk, geb. te Brakel om 17.- uur op zondag 27-4-1856 (getuigen: Johannes Marinus Brugman (veldwachter) en Bart Schreuders (visscher)), Nederlands Hervormd, ovl. (82 jaar oud) te Brakel om 15.- uur aan de Flegelstraat wijk B in het huis nummer 80 op woensdag 25-1-1939 (aangifte: door Huibert Cornelis van Daalen (landbouwer)), tr. (resp. 24 en 30 jaar oud) te Brakel op vrijdag 15-4-1881 met Willem den Tek, zn. van Christiaan den Tek (arbeider) en Neeltje van Brakel, geb. te Brakel om 23.- uur op donderdag 11-7-1850 (getuigen: Staas van Bijsterveld (secretaris) en Fredrik Everts (veldwachter)), Nederlands Hervormd, dagloner, ovl. (70 jaar oud) te Brakel om 20.- uur op zaterdag 12-2-1921 (aangifte: door Aart den Tek (landbouwer) en Gerrit van Dalen (koopman)). 
   Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren
  8.  Arie van Wijk, geb. te Brakel om 5.- uur op vrijdag 20-7-1860 (getuigen: Johannes Marinus Bruijnzeel (veldwachter) en Jan van Kooij (landbouwer)), Nederlands Hervormd, dagloner, ovl. (70 jaar oud) te Brakel om 23.30 uur op zaterdag 7-3-1931 (aanifte: door zijn zoon Matthijs van Wijk (grondwerker) en Adrianus Lankhuizen (gemeenteveldwachter)), tr. (resp. 28 en 27 jaar oud) te Asperen op vrijdag 24-5-1889 met Teuntje van den Oever, dr. van Pieter van den Oever (arbeider) en Maaike Meijdam, geb. te Asperen om 15.- uur op vrijdag 10-1-1862 (getuigen: Arie Adrianus van der Pol (gemeentebode) en Hendrik van Vliet (veldwachter)), Nederlands Hervormd, ovl. (63 jaar oud) te Brakel om 9.- uur op maandag 21-12-1925 (aangifte: door haar echtgenoot en Adrianus Lankhuizen (gemeente veldwachter)). 
   Arie van Wijk en Teuntje van den Oever kregen samen zes kinderen alle geboren te Brakel, Arie op 15-2-1890, Maaike op 18-12-1891, Matthijs op 10-4-1895, Martijntje op 12-11-1897, Pieternella op 3-10-1900 en Matthijs op 14-2-1903

VIIIs.  Maria Klop, dr. van Jielis Klop (VIIk) (boerenknecht, arbeider,) en Janna van Mourik, geb. te Brakel om 17.- uur op woensdag 8-3-1820 (getuigen: Reier van Balgoije (particulier) en Hendrik Menge (veldwachter)), Nederlands Hervormd, ovl. (73 jaar oud) te Brakel om 7.- uur op woensdag 29-11-1893 (aangifte: door haar zoon Peter Johannes de Vries oud 27 jaar (daglooner) en Leendert Ekelmans (poldersecretaris)), tr. (resp. 22 en 31 jaar oud) te Brakel op vrijdag 15-7-1842 met Cornelis de Vries, zn. van Gerrit de Vries (landbouwer) en Celeke Kuijntjes, geb. te Brakel op vrijdag 28-9-1810, ged. Nederlands Hervormd te Brakel op dinsdag 9-10-1810 (getuige: Elizabeth Kuintjes), daglooner, arbeider, akkerbouwer, ovl. (69 jaar oud) te Brakel om 13.- uur op donderdag 12-2-1880 (aangifte: door zijn zoon Jielis de Vries oud 37 jaar (daglooner) en Leendert Leonardus van Dalen (daglooner)). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jielis de Vries, geb. te Brakel om 1.- uur wijk B in het huis nummer 57 op zaterdag 3-12-1842 (getuigen: Staas van Bisterveld (poldersecretaris) en Fredrik Everts (veldwachter)), Nederlands Hervormd, daglooner, landbouwer, ovl. (58 jaar oud) te Brakel om 19.- uur op maandag 11-3-1901 (aangifte: door zijn zoon Cornelis de Vries oud 31 jaar (daglooner) en Cornelis Teunis Sustronk (schoenmaker)), tr. met zijn achternicht Peterke Klop, dr. van Hendrik Klop (VIIIy) (dagloner, landbouwer van aardappelen) en Sophia Verzijl (zie IXp). 
  2.  Gerrit de Vries, geb. te Brakel om 2.- uur wijk A in het huis nummer 17 op zondag 16-2-1845 (getuigen: Staas van Bijsterveld (poldersecretaris) en Dirk de Wilde (gezagtsdienaar)), Nederlands Hervormd, dagloner, ovl. (50 jaar oud) te Brakel om 18.- uur op zaterdag 8-2-1896 (aangifte: door zijn zwager Koenraad Jacob van Balen oud 41 jaar (kramer) en Leendert Ekelmans (poldersecretaris)), tr. (resp. 26 en 25 jaar oud) te Brakel op donderdag 4-1-1872 met Anna Versteeg, dr. van Evert Versteeg (bouwman, landarbeider) en Gerritje Kuintjes, geb. te Brakel om 2.- uur op maandag 4-5-1846 (getuigen: Staas Bijsterveld (poldersecretaris) en Fredrik Everts (veldwachter)), Nederlands Hervormd, ovl. (66 jaar oud) te Brakel om 17.- uur op maandag 11-11-1912 (aangifte: door Jan van Willigen (daglooner) en Leendert van Ekelmans (poldersecretaris)). 
   Gerrit de Vries en Anna Versteeg kregen samen negen kinderen alle geboren te Brakel, Gerritje op 28-4-1872, Maria op 20-4-1873, Maria op 12-5-1874, een levenloos geboren zoon op 8-1-1876, Maria op 2-12-1876, Antonia op 7-2-1879, Cornelis op 4-1-1881, Evertje op 6-8-1884 en Janna Wilhelmina op 11-9-1888
  3.  Janna de Vries, geb. te Brakel om 8.- uur op woensdag 12-7-1848 (getuigen: Staas van Bijsterveld (secretaris) en Fredrik Everts (veldwachter)), Nederlands Hervormd, ovl. (7 jaar oud) te Brakel om 5.- uur op woensdag 13-2-1856 getuigen: (aangifte: door haar vader en Steohanus Franciscus Monhemius (gemeenteontvanger)). 
  4.  Seleke de Vries (ongehuwd), geb. te Brakel om 17.- uur op zaterdag 9-11-1850 (getuigen: Staas van Bijsterveld (secretaris) en Fredrik Everts (veldwachter)), Nederlands Hervormd, ovl. (79 jaar oud) te Brakel om 6.- uur op zaterdag 8-2-1930 (aangifte: door Teunis van Wijngaarden (klompenmake) en Fredrik Everts (winkelier)). 
  5.  Neeltje de Vries, geb. te Brakel om 1.- uur op zondag 20-3-1853 (getuigen: Dirk de Wilde (geregtsdienaar) en Sijmon van den Anker (koopman)), Nederlands Hervormd, ovl. (75 jaar oud) te Brakel om 12.- uur op donderdag 12-4-1928 (aangifte: door haar zoon Cornelis van Balen oud 49 jaar (arbeider) en Adrianus Lankhuijzn (gemeenteveldwachter)), tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) te Brakel op donderdag 10-6-1875 met Koenraad Jacob van Balen, zn. van Jacob Steven van Baalen (visscher, akkerbouwer, daglooner) en Neeltje van Weijgerden, geb. te Brakel 14.- uur op woensdag 5-5-1852 (getuigen: Steven van Dalen (landbouwer) en Dirk de Wilde (geregtsdienaar)), Nederlands Hervormd, dagloner, landbouwer, ovl. (79 jaar oud) te Brakel om 15.- uur op woensdag 22-7-1931 (aangifte: door zijn zoon Cornelis van Balen oud 53 jaar (landarbeider) en Johannes van Dalen (landbouwer)). 
   Koenraad Jacob van Balen en Neeltje de Vries kregen samen tien kinderen alle geboren te Brakel, Jacob Steven op 7-7-1875, Neetje op 24-11-1876, Cornelis op 29-6-1878, Jacob Steven op 28-12-1879, Maria op 25-10-1881, Dirk Aart op 24-8-1883, Willem op 7-11-1885, Huibertje Hendrika op 11-2-1887, Hendrik op 26-7-1889 en Jacoba op 26-11-1894
  6.  Jacoba de Vries, geb. te Brakel om 4.- uur op donderdag 7-2-1856 (getuigen: Stephanus Franciscus Monhemius (gemeenteontvanger) en Huibert Verzijl (arbeider)), Nederlands Hervormd, ovl. (75 jaar oud) te Brakel om 4.- uur op zaterdag 21-2-1931 (aangifte: door haar zoon Cornelis Kooijman oud 47 jaar (landbouwer) en Willem van Tongerloo (landbouwer)), tr. (resp. 19 en 23 jaar oud) te Brakel op vrijdag 27-8-1875 met Cornelis Kooijman, zn. van Wouter Kooijman (landbouwer, koopman) en Gerritje van der Vlied, geb. te Brakel om 21.- uur op zaterdag 1-5-1852 (getuigen: Stevan van Dalen (landouwer) en Fredrik Everts (veldwachter)), Nederlands Hervormd, daglooner, ovl. (41 jaar oud) te Brakel om 10.- uur op vrijdag 22-9-1893 (aangifte: door zijn broer Jilles Cornelis Kooijman oud 47 jaar (daglooner) en Leendert Ekelmans (poldersecretaris)). 
   Cornelis Kooijman en Jacoba de Vries kregen samen negen kinderen alle geboren te Brakel, Janna op 26-3-1875, Antonia op 24-7-1876, Antonia op 30-5-1878, Gerritje op 3-8-1881, Cornelis op 17-3-1883 (hij trouwde met Huibertje Johanna Klop), Wouter op 5-7-1885, Maria op 15-3-1888, Willem op 21-3-1890 en Wouter op 19-1-1897
  7.  Jan de Vries, geb. te Brakel om 10.- uur op vrijdag 8-1-1858 (getuigen: Johannes Marinus Bruijnzeel (veldwachter) en Gerrit de Vries (landbouwer)), Nederlands Hervormd, karman, dagloner, landbouwer, ovl. (72 jaar oud) te Brakel om 19.- uur op vrijdag 18-7-1930 (aangifte: door zijn zoon Jan Cornelis de Vries oud 28 jaar (landbouwer) en Cornelis van Dalen (lijkbezorger)), tr. (resp. 27 en 22 jaar oud) te Brakel op dinsdag 10-3-1885 met Gijsbertje Salm, dr. van Cornelis Salm (rietdekker) en Areke Schreuders, geb. te Brakel om 2.- uur op zondag 22-2-1863 (getuigen: Ruth van Tongerlo (landbouwer) en Johannes Marinus Bruijnzeel (veldwachter)), Nederlands Hervormd, ovl. (73 jaar oud) te Brakel om 20.- uur op zaterdag 21-11-1936 (aangifte: door haar zoon Jan Cornelis de Vries (landbouwer)). 
   Jan de Vries en Gijsbertje Salm kregen samen elf kinderen alle geboren te Brakel, Areke op 1-6-1885, Maria op 3-3-1887, Cornelia Willemina op 1-6-1889, Janna op 27-6-1891, Calia op 27-2-1893, Gerrigje op 30-4-1895, Cornelis op 17-4-1897, Jantje op 12-10-1899, Jan Cornelis op 25-1-1902, Gerrit Jielis op 15-2-1905 en Gijsbertje Dirkje op 13-10-1907
  8.  Willem de Vries (ongehuwd), geb. te Brakel om 1.- uur op woensdag 30-11-1859 (getuigen: Johannes Marinus Bruinzeel (veldwachte) en Stephanus Franciscus Monhemius (gemeenteontvanger)), Nederlands Hervormd, ovl. (21 jaar oud) te Brakel om 19.- uur op donderdag 14-7-1881 (aangifte: door zijn broer Jielis de Vries oud 38 jaar (daglooner) en Klaas Sausenthaler (veldwachter)). 
  9.  Teunis de Vries, geb. te Brakel om 19.- uur op woensdag 12-3-1862 (getuigen: Johannes Marinus Bruijnzeel (veldwachter) en Arie Jacob van Kooij (daglooner)), Nederlands Hervormd, daglooner, Teunis woonde te Brakel wijk B in het huis nummer 59d, ovl. (74 jaar oud) te Brakel om 19.- uur op zondag 7-2-1937 (aangifte: door zijn zoon Carolus de Vries oud 34 jaar (schoenmaker)), tr. (resp. 27 en 21 jaar oud) te Brakel op donderdag 18-7-1889 met Eike van Wijgerden, dr. van Arie van Wijgerden (dagloner, klompenmaker) en Carolina Ermstrang, geb. te Brakel om 4.- uur op vrijdag 6-12-1867 (getuigen: Jan van Dalen (secretaris) en Johannes Marinus Bruijnzeel (veldwachter)), Nederlands Hervormd, ovl. (71 jaar oud) te Brakel om 16.30 uur aan een hartverlamming op dinsdag 27-12-1938 (aangifte: door haar zoon Carolus de Vries oud 36 jaar (schoenmaker)). 
   Teunis de Vries en Eike van Wijgerden kregen samen dertien kinderen alle geboren te Brakel, Cornelis op 1-10-1889, Aaltje Pieternella op 7-7-1891, Maria op 30-12-1892, Carolina op 9-2-1894, Arie op 26-7-1896, een levenloos geboren zoon op 4-5-1899, Jan Willem op 3-6-1900, Carolus op 18-3-1902, Carolina op 1-6-1904, Celeke op 6-12-1905, Janna op 8-6-1907, Jannigje Willemina op 2-4-1912 en Jacoba op 12-11-1913
  10.  Peter Johannes de Vries, geb. te Brakel om 22.- uur op donderdag 22-3-1866 (getuigen: Jan van Dalen (administrateur) en Huibert Otto van Os (particulier)), Nederlands Hervormd, daglooner, ovl. (78 jaar oud) te Brakel om 3.- uur aan de Oranjestraat wijk B in het huis nummer 8 op zondag 25-6-1944 (aangifte: door zijn zoon Cornelis de Vries oud 42 jaar (visscher)), tr. (resp. 24 en 21 jaar oud) te Brakel op donderdag 27-3-1890 met Johanna van den Anker, dr. van Teunis van den Anker (dagloner) en Cornelia van Wijgerden, geb. te Brakel om 1.- uur op woensdag 23-9-1868 (getuigen: Jan van Dalen (secretaris) en Johannes Marinus Bruijnzeel (veldawachter)), Nederlands Hervormd, ovl. (69 jaar oud) te Brakel om 1.- uur aan de Oranjestraat wijk B in het huis nummer 8 op zondag 3-10-1937 (aangifte: door haar zoon Cornelis de Vries oud 35 jaar (visscher)). 
   Peter Johannes de Vries en Johanna van den Anker kregen samen veertien kinderen alle geboren te Brakel, Teunis op 30-6-1890, Teunis op 27-5-1891, Teunis op 12-6-1892, Maria op 7-6-1894, een levenloos geboren zoon op 23-8-1895, Teunis op 6-8-1896, een levenloos geboren zoon op 23-11-1897, Maria op 20-12-1898, Cornelis op 20-1-1900, Cornelis op 5-2-1902, een levenloos geboren dochter op 22-8-1904, Marinus op 13-10-1905, een levenloos geboren dochter op 9-4-1907 en Cornelia Maria op 19-11-1909

VIIIt.  Antonia Klop, dr. van Jielis Klop (VIIk) (boerenknecht, arbeider,) en Janna van Mourik, geb. te Brakel om 13.- uur op donderdag 25-4-1822 (getuigen: Reier van Balgoje (particulier) en Hendrik Henge (veldwachter)), Nederlands Hervormd, dienstbode, ovl. (78 jaar oud) te Poederoijen om 23.- uur op zondag 4-11-1900 (aangifte: door zijn schoonzoon Jacobus van de Werken 42 jaar oud (landbouwer) en Adrianus van Veen (arbeider)), tr. (resp. 31 en 33 jaar oud) te Poederoijen op woensdag 12-10-1853 met Arien (Arie) van Veen, zn. van Egbert van Veen (landman, arbeider) en Maaike van Emmenes (dienstmeid, werkbode), geb. te Zuilichem om 7.- uur op maandag 25-9-1820 (getuigen: Arie van Veen 25 jaar oud (arbeider) en Wouter van Brakel (landman)), Nederlands Hervormd, arbeider, akkerman, ovl. (63 jaar oud) te Poederoijen om 17.- uur op zondag 27-4-1884 (aangifte: door zijn schoonzoon Jacobus van de Werken 26 jaar oud (landbouwer) en Jan Groeneveld (arbeider)). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Doodgeb. zoon van Veen, geb. te Poederoijen om 18.- uur op woensdag 10-8-1853 (aangifte: door zijn vader en Evert van Giesen (arbeider)). 
  2.  Doodgeb. zoon van Veen, geb. te Poederoijen 10.- uur op maandag 16-10-1854 (aangifte: door zijn vader en Evert van Giesen (arbeider)). 
  3.  Egbertje van Veen, geb. te Poederoijen om 7.- uur op donderdag 24-1-1856, Nederlands Hervormd, ovl. (65 jaar oud) te Poederoijen om 2.- uur op vrijdag 12-8-1921, tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) te Poederoijen op vrijdag 30-7-1880 met Jacobus van de Werken, zn. van Gerrit van de Werken (veerman, landbouwer) en Elizabeth van Giessen, geb. te Poederoijen om 1.- uur op woensdag 10-2-1858, Nederlands Hervormd, arbeider, landbouwer, ovl. (79 jaar oud) te Heukelum op dinsdag 27-4-1937. 
   Jacobus van de Werken en Egbertje van Veen kregen samen acht kinderen alle geboren te Poederoijen, Elizabeth op 1-9-1880, Antonie op 8-2-1883, Gerritje op 23-10-1885, Marrigje Jacoba op 27-3-1888, Jantje op 21-1-1891, Janna op 21-9-1893, Jacoba op 14-10-1895 en Gerrit op 13-9-1901
  4.  Jielis van Veen, geb. te Poederoijen om 11.- uur op donderdag 25-11-1858 (getuigen: Evert van Giesen (arbeider) en Hendrik van Wijgerden (arbeider)), Nederlands Hervormd, arbeider, landbouwer, akkerbouwer visscher, Jielis woonde te Zuilichem aan de Vleugeldijk 235, ging op 18-12-1939 naar Poederijen Aalst wijk B huis nummer 18 per 7-10-1940 wijk B huis nummer 5, verhuisde op 18-1-1940 naar Brakel Waaldijk 111, ovl. (90 jaar oud) te Brakel om 10.- uur aan de Waaldijk 111 op zondag 16-10-1949 (aangifte: door Huibert van Dalen (veehandelaar)), tr. (resp. 20 en 17 jaar oud) te Zuilichem op donderdag 24-4-1879 met Cornelia Gijsberdina van Veen, dr. van Egbert van Veen (visscher, jager) en Alida van Veen, geb. te Zuilichem om 5.- uur op zondag 8-12-1861 (getuigen: Huibert van der Linden (koopman) en Christiaan Carel van ulst (gemeentesecretaris)), Nederlands Hervormd, ovl. (64 jaar oud) te Zuilichem om 1.- uur op zondag 26-9-1926 (aangifte: door Jan Kanselaar (arbeider) en Wijnant van Genderen (broodbakker)). 
   Jielis van Veen en Cornelia Gijberdina van Veen kregen samen twaalf kinderen, de eerste drie en de laatste twee zijn geboren te Zuilichem de overige te Poederoijen, Arie op 27-5-1879, Arie op 25-5-1880, Arie op 31-5-1881, Alida op 19-2-1883, Egbert op 19-5-1885, Antonia op 28-7-1887, Anthonij op 15-1-1889, Frederik op 17-8-1891, Antonia op 11-2-1894, Jieles op 20-9-1896, Cornelia Gijsbedina op 21-3-1899 en Machiel op 8-8-1901
  5.  Doodgeb. zoon van Veen, geb. te Poederoijen om 9.- uur op donderdag 12-12-1861 (aangifte: door zijn vader en van Giesen (arbeider)). 
  6.  Doodgeb. zoon van Veen, geb. te Poederoijen om 2.- uur op vrijdag 1-5-1863 (aangifte: door zijn vader en Evert van Giesen (arbeider)). 

VIIIu.  Hendrik Klop, zn. van Jielis Klop (VIIk) (boerenknecht, arbeider,) en Janna van Mourik, geb. te Brakel om 1.- uur op zaterdag 10-4-1824 (getuigen: Christoffel Hondius (particulier) en Hendrik Menge (veldwachter)), Nederlands Hervormd, akkerbouwer, karman, (een karman is iemand die zich met een boerenkar en paard verhuurd om vracht te vervoeren, een vrachrijder dus), ovl. (60 jaar oud) te Brakel om 21.- uur op dinsdag 25-11-1884 (aangifte: door zijn zoon Jielis Klop oud 32 jaar (secretariebeambte)), tr. (resp. 26 en 25 jaar oud) te Brakel op donderdag 12-9-1850 met Hendrika Pelle, dr. van Aart Pelle (landbouwer) en Seelia Vernooij, geb. te Brakel om 23.- uur op dinsdag 21-12-1824 (getuigen: Christoffel Hondius (particulier) en Hendrik Menge (veldwachter)), Nederlands Hervormd, ovl. (62 jaar oud) te Brakel om 12.- uur op donderdag 12-5-1887 (aangifte: door haar zoon Jielis Klop oud 34 jaar (karman) en Leendert Ekelmans (secretariebeambte)). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Aart Klop, geb. te Brakel op zaterdag 14-12-1850, ovl. (79 jaar oud) te Brakel op zondag 2-2-1930, volgt IXm
  2.  Jielis Klop (ongehuwd), geb. te Brakel om 1.- uur op donderdag 19-8-1852 (getuigen: Dirk de Wilde (geregsdienaar) en Fredrik Evers (veldwachter)), ged. Nederlands Hervormd te Brakel op zondag 19-9-1852, landbouwer, ovl. (39 jaar oud) te Brakel om 22.- uur op maandag 28-3-1892 (aangifte: door zijn broer Teunis Klop oud 24 jaar (daglooner) en Leendert Ekelmans (poldersecretatis)). 
  3.  Jacobus Klop (ongehuwd), geb. te Brakel om 5.- uur op vrijdag 13-1-1854 (getuigen: Willem Donkersloot (veldwachter) en Fredrik Everts (veldwachter)), ged. Nederlands Hervormd te Brakel op zondag 22-1-1854, daglooner, ovl. (26 jaar oud) te Brakel om 8.- uur op maandag 30-8-1880 (aangifte: door zijn vader en Leendert Leonardus van Dalen (daglooner)). 
  4.  Adrianus Klop, geb. te Brakel om 11.- uur op maandag 29-12-1856 (getuigen: Johannes Marinus Bruijnzeel (veldwachter) en Jacobus Grandia (landbouwer). aangifte: door Johannes Bampen (vroedmaaker)), ged. Nederlands Hervormd te Brakel op zondag 3-5-1857, ovl. (5 maanden oud) te Brakel om 8.- uur op dinsdag 16-6-1857 (aangifte: door zijn vader en Staas van Bijsterveld (poldersecretaris)). 
  5.  Adriana Klop, geb. te Brakel om 20.- uur op vrijdag 11-6-1858 (getuigen: Johannes Marinus Bruijnzeel (veldwachter) en Jacobus Grandia (landbouwer)), Nederlands Hervormd, ovl. (5 maanden oud) te Brakel om 17.- uur op woensdag 24-11-1858 (aangifte: door haar vader en Johannes Marinus Bruijnzeel (veldwachter)). 
  6.  Adrianus Klop, geb. te Brakel op zondag 17-6-1860, ovl. (66 jaar oud) te Gameren op dinsdag 31-8-1926, volgt IXn
  7.  Celia Klop, geb. te Brakel om 2.- uur op donderdag 1-10-1863 (getuigen: Johannes Marinus Bruijzeel (veldwachter) en Sijmon van Balen (landbouwer)), ged. Nederlands Hervormd te Brakel op zondag 1-11-1863, ovl. (1 jaar oud) te Brakel om 23.- uur op maandag 27-2-1865 (aangifte: door haar vader en Jan van Dalen (administrateur)). 
  8.  Doodgeb. zoon Klop, geb. te Brakel om 11.- uur op maandag 7-5-1866. 
  9.  Teunis Klop, geb. te Brakel om 4.- uur op maandag 15-7-1867 (getuigen: Jan van Dalen (secretaris) en Huobrt Otto van Os (particulier)), ged. Nederlands Hervormd te Brakel op zondag 18-8-1867, dagloner, ovl. (25 jaar oud) volgens het bevolkings register van Brakel verdronken op maandag 14-11-1892. 

VIIIv.  Dingena Klop, dr. van Jielis Klop (VIIk) (boerenknecht, arbeider,) en Janna van Mourik, geb. te Brakel om 12.- uur op woensdag 21-10-1829 (getuigen: Christoffel Hondius (secretaris) en Staas van Bijsterveld (gemeenteboode)), Nederlands Hervormd, ovl. (75 jaar oud) te Brakel om 19.- uur op maandag 20-2-1905 (aangifte: door haar echtgenoot en Leendert Ekelmans (poldersecretaris)), tr. (beiden 22 jaar oud) te Brakel op donderdag 27-11-1851 met Peter Kuintjes (ook wel Kuijntjes), zn. van Barend Kuijntjes (landbouwer) en Belia Elisabeth den Tek (dienstmaagd), geb. te Brakel om 7.- uur op zondag 26-4-1829 (getuigen: Christoffel Hondius (secretaris) en Staas van Bijsterveld (gemeenteboode)), Nederlands Hervormd, landbouwer, timmerman, ovl. (76 jaar oud) te Brakel om 4.- uur op maandag 4-9-1905 (aangifte: door zijn zoon Teunis Kuijntjes oud 42 jaar (timmerman) en Leendert Ekelmans (poldersecretaris)). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Barend Kuijntjes, geb. te Brakel om 7.- uur op woensdag 17-3-1852 (getuigen: Dirk de Wilde (geregtsdienaar) en Frederik Everts (veldwachter)), Nederlands Hervormd, daglooner, ovl. (84 jaar oud) te Rotterdam op vrijdag 8-1-1937, tr. (resp. 26 en 28 jaar oud) te Veen op vrijdag 21-6-1878 met Lena van Rijswijk, dr. van Sijke van Rijswijk, geb. te Veen op zaterdag 8-6-1850, Nederlands Hervormd, ovl. (81 jaar oud) te Rotterdam op zaterdag 13-6-1931. 
   Barend Kuijntjes en Lena van Rijswijk kregen samen acht kinderen de eerste zeven zijn geboren te Brakel de laatste in Rotterdam, Janna op 2-4-1879, Sijke op 10-3-1881, Pieter op 18-10-1883, Adriana Pieternella op 17-11-1884, Andries op 15-6-1887, Teunis op 20-9-1889, Amalia op 10-12-1892 en Barend op 27-4-1896
  2.  Jielis Kuijntjes, geb. te Brakel om 14.- uur op dinsdag 3-7-1855 (getuigen: Johannes Marinus Bruijnzeel (veldwachter) en Stephanus Franciscus Monkemius (gemeenteontvanger)), Nederlands Hervormd, daglooner, ovl. (83 jaar oud) te Brakel om 11.- uur op zaterdag 24-12-1938 (aangifte: door zijn zoon Peter Kuijntjes oud 52 jaar (wegenbouwer)), tr. (resp. 24 en 20 jaar oud) te Brakel op donderdag 17-6-1880 met Adriana van Dalen, dr. van Cornelis van Dalen (arbeider) en Anneke van de Laar, geb. te Brakel om 20.- uur op zaterdag 16-6-1860 (getuigen: Johannes Marinus Bruijnzeel (veldwachter) en Cornelis van Dalen (landbouwer)), Nederlands Hervormd, ovl. (66 jaar oud) te Brakel om 9.- uur op donderdag 27-1-1927 (aangifte: door zijn zoon Jan Antonie Kuijntjes oud 21 jaar (rijwielhersteller) en Cornelis van Zanten (waardsman). 
   Jielis Kuijntjes en Adriana van Dalen kregen samen zestien kinderen waarvan er tien op zeer jonge leeftijd overleden alle geboren te Brakel, Dingena op 30-10-1880, Cornelis op 26-9-1881, Peter op 23-1-1883, Peter op 28-3-1884, Peter op 11-3-1885, Peter op 7-5-1886, Dingena op 9-1-1888, Willem op 1-5-1889, Jan op 15-5-1892, Jan op 16-7-1893, Jan op 8-6-1895, Jan op 31-5-1896, Dingena op 22-9-1897, Jan Arie op 4-2-1901, Antonie op 25-2-1903 en Jan Antonie op 12-2-1905
  3.  Belia Elizabeth Kuijntjes, geb. te Brakel om 10.- uur op maandag 11-1-1858 (getuigen: Johannes Marinus Bruijnzeel (veldwachter) en Johannes Bampen (chirugijn)), Nederlands Hervormd, ovl. (3 jaar oud) te Brakel om 23.- uur op maandag 26-8-1861 (aangifte: door haar vader en Johannes Marinus Bruijnzeel (veldwachter)). 
  4.  Teunis Cornelis Kuijntjes, geb. te Brakel om 3.- uur op zondag 27-5-1860 (getuigen: Johannes Marinus Bruijnzeel (veldwachter) en Teunis van Wijgerden (daglooner)), Nederlands Hervormd, ovl. (4 maanden oud) te Brakel om 7.- uur op maandag 8-10-1860 (aangifte: door zijn vader en Johannes Marinus Bruijnzeel (veldwachter)). 
  5.  Belia Elizabeth Kuijntjes, geb. te Brakel om 23.- uur op maandag 26-8-1861 (getuigen: Johannes Marinus Bruijnzeel (veldwachter) en Cornelis van Dalen Vervoorn (landbouwer)), Nederlands Hervormd, ovl. (3 jaar oud) te Brakel om 10.- uur op woensdag 26-10-1864 (aangifte: door haar vader en Dirk van Dalen (zaakwaarnemer)). 
  6.  Teunis Kuijntjes, geb. te Brakel om 15.- uur op dinsdag 29-12-1863 (getuigen: Huibert Otto van Os (particulier) en Johannes Marinu Bruijnzeel (veldwachter)), Nederlands Hervormd, timmerman, ovl. (80 jaar oud) te Aalten (gelderland) op donderdag 5-10-1944, tr. (resp. 23 en 20 jaar oud) te Poederoijen op vrijdag 12-8-1887 met Grada Johanna Fukkink (Grada Johanna is geboren als Grada Johanna Wubbels, zij kreeg bij het huwelijk van haar moeder met Gerrit Willem Fukkink de naam Grada Johanna Fukkink), dr. van Gerrit Willem Fukkink (timmerman) en Carolina Gerharda Wubbels, geb. te Aalten (gelderland) om 19.- uur in ht huis nummer 58d op zondag 23-12-1866 (getuigen: Hendrik Vaags (secretaris) en Derk Jan te Brak (cipier), aangifte: door Servaas van Leuven (vroedmeester)), Nederlands Hervormd, ovl. (56 jaar oud) te Aalten (gelderland) op woensdag 2-5-1923. 
   Teunis Kuijntjes en Grada Johanna Fukkink kregen samen negen kinderen alle geboren te Brakel, Carolina Gerharda op 31-12-1887, Dingena op 3-12-1889, Gerrit Willem op 13-11-1891, Gerritje Frederika op 22-9-1894, Peter op 2-9-1897, Frederika Josina op 9-2-1899, Gerrit Willem op 25-9-1900, Janna op 4-11-1905 en Barendina Hendrika op 8-11-1908
  7.  Belia Elisabeth Kuijntjes, geb. te Brakel om 21.- uur op dinsdag 23-1-1866 (getuigen: Jan van Dalen (administrateur) en Huibert Otto van Os (particulier)), Nederlands Hervormd, ovl. (82 jaar oud) te Brakel om 5.- uur aan de Waaldijk wijk C in het huis nummer 111 op zaterdag 28-8-1948 (aangifte: door Jan van Campen oud 48 jaar (cafťhouder)), tr. (resp. 21 en 26 jaar oud) te Brakel op donderdag 17-2-1887 met Jan van Campen, zn. van Antonie van Campen (huisschilder) en Jacoba van Andel, geb. te Andel op maandag 21-5-1860, Nederlands Hervormd, schilder, ovl. (61 jaar oud) te Brakel om 15.- uur op donderdag 21-7-1921 (aangifte: door Jielis Kuijntjes oud 66 jaar (arbeider) en Catrinus van Gelder (veldwachter)). 
   Jan van Campen en Belia Elizabeth Kuijntjes kregen samen tien kinderen alle geboren te Brakel, Jacoba op 24-6-1887, Wilhelmina op 13-1-1889, Antonia op 16-1-1891, Dingena op 19-2-1893, Cornelia op 3-4-1895, Pieternella op 1-4-1897, Jan op 11-9-1900, Anna Maria op 6-2-1903, Janna op 21-5-1905 en Antonie op 12-7-1907

VIIIw.  Marigje Jacoba Klop, dr. van Jielis Klop (VIIk) (boerenknecht, arbeider,) en Janna van Mourik, geb. te Brakel om 22.- uur op zaterdag 26-4-1834 (getuigen: Christoffel Hondius (secretaris) en Staas van Bijsterveld (gemeentebode)), Nederlands Hervormd, ovl. (75 jaar oud) te Zuilichem om 2.- uur op donderdag 28-10-1909 (aangifte: door haar zoon Jan van Loopik 34 jaar oud (landbouwer) en Cornelis van der Maas (gemeenteveldwachter)), tr. (resp. 23 en 31 jaar oud) te Zuilichem op vrijdag 15-5-1857 met Antonie van Loopik, zn. van Peeter van Loopik (boerenknecht) en Katharina (Catharina) Lijders (dienstmeid), geb. te Zuilichem om 13.- uur op zaterdag 5-11-1825 (getuigen: Klaas van Brakel (landbouwer) en Jan Brand (arbeider)), Nederlands Hervormd, arbeider, boerenknecht, karman, landbouwer, ovl. (78 jaar oud) te Zuilichem om 23.- uur op zaterdag 21-11-1903 (aangifte: door zijn zoon Jieles Martinus van Loopik 38 jaar oud (arbeider) en Cornelis van der Maas (gemeenteveldwachter)). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Peter van Loopik, geb. te Zuilichem om 1.- uur op dinsdag 1-9-1857 (getuigen: Dirk Dalm (landbouwer) en Chrstiaan Carel van Hulst (gemeentesecretaris)), Nederlands Hervormd, ovl. (7 maanden oud) te Zuilichem om 4.30 uur op maandag 19-4-1858 (aangifte: door zijn vader en Christiaan Carel van Hulst (gemeentesecretaris)). 
  2.  Peter van Loopik (ongehuwd), geb. te Zuilichem om 5.- uur op zaterdag 5-2-1859 (getuigen: Christiaan Carel van Hulst (gemeentesecretaris) en Jacobus Arnoldus Goedknegt (broodbakker)), Nederlands Hervormd, arbeider, ovl. (73 jaar oud) te Zuilichem om 20.30 uur op dinsdag 15-3-1932 (aangifte: door Jan Kuijntjes en Gerhardus Hermanus Bloemendal (rijksveldwachter)). 
  3.  Jilis (Jielis) van Loopik, geb. te Zuilichem om 1.- uur op zaterdag 9-6-1860 (getuigen: Marinus Hageman (veldwachter) en Christiaan Carel van Hulst (gemeentesecretaris)), Nederlands Hervormd, ovl. (1 jaar oud) te Zuilichem om 23.- uur op donderdag 1-5-1862 (aangifte: door zijn vader en Christiaan Carel van Hulst (gemeentesecretaris)). 
  4.  Teuntje Catrina van Loopik, geb. te Zuilichem om 5.- uur op vrijdag 13-2-1863 (getuigen: Wouter Lambertus van Brakel (landbouwer) en Christiaan Carel van Hulst (gemeentesecretaris)), Nederlands Hervormd, ovl. (5 jaar oud) te Zuilichem om 3.- uur op vrijdag 24-7-1868 (aangifte: door haar vader en Christiaan Carel van Hulst (gemeentesecretaris)). 
  5.  Jielis Martinus van Loopik, geb. te Zuilichem om 2.- uur op woensdag 30-8-1865 (getuigen: Christiaan carel van Hulst (gemeentesecretaris) en Jan van Weijman (onbezoldigd rijksveldwachter)), Nederlands Hervormd, arbeider, landbouwer, ovl. (80 jaar oud) te Zuilichem om 16.- uur op donderdag 4-7-1946 (aangifte: door Jan van Loopik (landbouwer)), tr. (resp. 30 en 26 jaar oud) te Gameren op donderdag 27-2-1896, (gesch. te Tiel op vrijdag 4-5-1906) met Maria Hanegraaf, dr. van Govert Hanegraaf (landman, winkelier) en Areke van Aalsburg, geb. te Gameren (Nieuwaal) om 10.- uur op dinsdag 16-11-1869 (getuigen: Jacob van Rumpt (werkman) en Albert Gerhard Lenselink (schoolonderwijzer)), Christelijk Gereformeerd, ovl. (67 jaar oud) te Zaltbommel om 13.- uur op dinsdag 30-3-1937 (aangifte: door haar echtgenoot Dirk Kreling 65 jaar oud (landbouwer)). 
   Jielis Martinus van Loopik en Maria Hanegraaf kregen samen een dochter geboren te Gameren, Areke op 8-1-1897.
Nadat Maria Hanegraaf gescheiden is van Jielis Martinus van Loopik trouwde zij met Dirk Kreling, zn. van Jan Hendrik Kreling (bouwman) en Neeltje van der Salm, hun huwelijk was te Gameren op 10-10-1912, hij is geb. te Gameren om 1.30 uur op 30-8-1871 en ovl. (69 jaar oud) te Rotterdam op 12-4-1941
  6.  Catrina van Loopik, geb. te Zuilichem om 10.- uur op zaterdag 25-1-1868 (getuigen: Cristiaan Carel van Hulst (gemeentesecretaris) en Hendrik van Veen (arbeider)), Nederlands Hervormd, ovl. (35 jaar oud) te Zuilichem om 21.- uur op vrijdag 16-10-1903 (aangifte: door haar schoonbroeder Leendert van der Linden 47 jaar oud (arbeider) en Cornelis van der Maas (gemeenteveldwachter)), tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) te Zuilichem op donderdag 8-6-1893 met DaniŽl van der Linden, zn. van Jan van der Linden (arbeider, akkerbouwer) en Sjenetta Verhoeks (dienstbode), geb. te Zuilichem om 1.- uur op zaterdag 28-4-1866 (getuigen: Christiaan Carel van Hulst (gemeentesecretaris) en Egbert van Veen (visscher)), Nederlands Hervormd, akkerbouwer, ovl. (93 jaar oud) te Brakel om 13.35 uur aan de Waaldijk 93 op zaterdag 10-10-1959 (aangifte: door zijn zoon DaniŽl Arnolus van der Linden 49 jaar oud (stoker)). 
   Daniel van der Linden en Catrina van Loopik kregen samen vijf kinderen alle geboren te Zuilichem, Sjenetta op 8-11-1893, een levenloos geboren zoon op 1-2-1895, Marrigje Jacoba op 27-10-1896, Janna op 19-1-1899 en een levenloos geboren zoon op 18-1-1902.
Na het overlijden van Catrina van Loopik trouwde Daniel van der Linden met Arnolda Brienen, dr. van Arie Brienen (tuinman, arbeider) en Cornelia Goedknegt, hun huwelijk was te Zuilichem op 3-11-1904, zij is geboren te Zuilichem om 21.- uur op 30-10-1876 en ovl. (87 jaar oud) te Brakel om 0.05 uur op 20-12-1963.
Daniel van der Linden en Arnolda Brienen kregen samen negen kinderen alle geboren te Zuilichem, Jan op 21-1-1905, Cornelia op 27-5-1906, Clazina Sjenetta op 15-10-1907, Ariena op 6-2-1909, DaniŽl Arnoldus op 11-10-1910 (hij trouwde met Geertuida Mijdam, dr. van Jeroen Mijdam en Geertruida Klop), Arnolda op 14-1-1913, Dirkje op 23-8-1914, Dirk op 21-3-1916 en Arnolda op 7-11-1918
  7.  Gerrit Jan van Loopik, geb. te Zuilichem om 14.- uur op zondag 30-10-1870 (getuigen: Christiaan Carel van Hulst (gemeentesecretaris) en Cornelis van der Maas (veldwachter)), Nederlands Hervormd, koopman, Gerrit Jan verhuisde op 19-10-1923 vanuit Zuilichem naar Rotterdam en op 5-4-1934 naar Vuren, ovl. (67 jaar oud) te Rotterdam om 14.- uur maar woonde te Vuren op zaterdag 16-7-1938 (aangifte: door Karel Jan Beukhoven (lijkbezorger)), tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) te Andel op donderdag 1-7-1897 met Jenneke Maria Schouten, dr. van Marinus Antonie Schouten (bakker) en Martijntje Jonkers, geb. te Andel om 7.- uur aan den Dijk wijk A in het huis nummer 10 op vrijdag 2-1-1874 (getuigen: Jan de Waal (arbeider) en Abraham Jan Kramer (gemeentesecretaris)), Nederlands Hervormd, ovl. (59 jaar oud) te Rotterdam om 14.- uur op zaterdag 26-8-1933 (aangifte: door Karel Jan Breukhoven (lijkbezorger)). 
   Gerrit Jan van Loopik en Jenneke Maria Schouten kregen samen negen kinderen alle geboren te Zuilichem, Antonie op 12-6-1898, Marinus Antonie op 14-6-1900, Marius Jacob op 20-4-1902, Matthijs op 5-1-1904, Catrinus op 10-12-1905, Martijntje op 8-1-1908, Mechelina Johanna Bertha op 17-3-1910, Jenneke Maria op 21-10-1911 en Gerrit Jan op 4-5-1915
  8.  Teuntje Janna van Loopik, geb. te Zuilichem om 16.- uur op donderdag 10-4-1873 (getuigen: Christiaan Carel van Hulst (gemeentesecretaris) en Cornelis van der Maas (veldwachter)), Nederlands Hervormd, Teuntje Janna woonde te Nederhemert aan de Meidijk 172, ovl. (71 jaar oud) te Zuilichem om 23.- uur aan de Meidijk 186 op donderdag 11-1-1945 (aangifte: door haar zoon Jan Kuijntjes 27 jaar oud (kantoorbediende)), begr. te Zuilichem op de algemene begraafplaats aan de Molenstraat graf Z-035+036, tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) te Zuilichem op vrijdag 16-8-1895 met Jan Kuijntjes, zn. van Gerrit Kuijntjes (daglooner) en Geertrui van Willigen, geb. te Brakel om 21.- uur op donderdag 13-10-1870 (getuigen: Jan van Dalen (secretaris) en Staas van Bijsterveld (polderontvanger)), Nederlands Hervormd, steenovenbaas, ovl. (79 jaar oud) te Zuilichem om 15.- uur aan de Meidijk 217 op vrijdag 2-6-1950 (aangifte: door Antonis Marius Kuijntjes 51 jaar oud (adjudant van gemeentepolitie)), begr. te Zuilichem op de algemene begraafplaats aan de Molenstraat graf Z-035+036. 
   Jan Kuijntjes en Teuntje Janna van Loopik kregen samen acht kinderen alle geboren te Nederhemert, Gerrit op 14-9-1896, Marrigje Jacoba op 23-7-1897, Antonie Marius op 24-11-1898, Geertrui op 17-1-1901, een levenloos geboren zoon op 7-3-1903, Cathralina Marrigje op 31-7-1906, Marrigje Jacoba op 22-11-1912 en Jan op 1-4-1917
  9.  Jan van Loopik, geb. te Zuilichem om 4.- uur op dinsdag 28-9-1875 (getuigen: Stephanus Franiscus Honhemius (gemeentesecretaris) en Cornelis van der Maas (veldwachter)), ged. Nederlands Hervormd te Zuilichem op zondag 7-11-1875, landbouwer Jan woonde in Zuilichem aan de Meidijk 187 dat werd later per 1-5-1955 in Braker aan de Meidijk 5, ovl. (82 jaar oud) te Brakel om 11.- uur aan de Meidijk 5 op zondag 13-4-1958 (aangifte: door zijn zoon Antonie Marius van Loopik 47 jaar oud (landbouwer)), begr. te Zuilichem op de algemene begraafplaats aan de Molenstraat graf Z-141 la, tr. met Egberdina Cornelia (Dien) Klop, dr. van Egbert Cornelis Klop (IXh) (akkerbouwer, landbouwer) en Jacomijntje van Anrooij (zie Xh). 

VIIIx.  Johanna Klop, dr. van Jielis Klop (VIIk) (boerenknecht, arbeider,) en Janna van Mourik, geb. te Brakel om 8.- uur op donderdag 15-10-1835 (getuigen: Christoffel Hondius (secretaris) en Staas van Bijsterveld (gemeenteboode)), Nederlands Hervormd, ovl. (77 jaar oud) te Brakel om 10.- uur op zaterdag 31-5-1913 (aangite: door haar zoon Johannes Antonie van der Zalm ou 48 jaar (landbouwer) en Leendert Ekelmans (poldersecretaris), tr. (resp. 24 en 31 jaar oud) te Brakel op donderdag 13-9-1860 met Cornelis van der Zalm, zn. van Johannes van der Zalm (boerenknecht, akkerbouwer) en Johanna Maria van der Vliet, geb. te Brakel om 4.- uur op zaterdag 7-2-1829 (getuigen: Christoffel Hondius (secretaris) en Staas van Bijsterveld (gemeenteboode)), Nederlands Hervormd, dagloner, akkerbouwer, nachtwaker, ovl. (73 jaar oud) te Brakel om 18.- uur op zaterdag 21-6-1902 (aangifte: door Dirk Kooiman (landbouwer) en Leendert Ekelmans (poldersecretaris)). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Johanna Maria van der Zalm, geb. te Brakel om 17.- uur op dinsdag 3-9-1861 (getuigen: Johannes Marinus Bruijnzeel (veldwachter) en Cornelis van Dalen Vervoorn (landbouwer)), Nederlands Hervormd, ovl. (47 jaar oud) te Brakel om 4.- uur op vrijdag 9-7-1909 (aangifte: door haar echtgenoot en Jan van Kampen (schilder)), tr. (resp. 34 en 30 jaar oud) te Brakel op donderdag 13-2-1896 met Dirk Kooijman, zn. van Jielis Kooijman (landbouwer, veehouder) en Jacoba van Veenendaal, geb. te Brakel om 4.- uur op vrijdag 16-6-1865 (getuigen: Jan van Dalen (administrateur) en Huibert Otto van Os (particulier)), Nederlands Hervormd, dagloner, landbouwer, ovl. (84 jaar oud) te Rotterdam aan de Schoonoordstraat 31b op maandag 3-10-1949. 
   Dirk Kooijman en Johanna Maria van der Zalm kregen samen drie kinderen, Jieles geboren op 4-8-1900 te Brakel, een levenloos geboren zoon op 24-11-1901 te Brakel en Adriana geboren op 22-3-1903 te Sliedrecht
  2.  Teuntje van der Zalm, geb. te Brakel om 2.- uur op maandag 7-9-1863 (getuigen: Johannes Marinus Bruijnzeel (veldwachter) en Cornelis van der Zalm (daglooner), aangifte: door Emilius Johannes Mettus Kause (vroedmeester)), Nederlands Hervormd, ovl. (3 jaar oud) te Brakel om 7.- uur op dinsdag 6-11-1866 (aangifte: door haar vader en Jan van Dalen (administrateur). 
  3.  Johannes Antonie van der Zalm, geb. te Brakel om 22.- uur op zondag 17-9-1865 (getuigen: Jan van Dalen (administrateur) en Huibert Otto van Os (paarticulier)), Nederlands Hervormd, dagloner, ovl. (88 jaar oud) te Brakel om 2.- uur aan de Fregelstraat 6 op zondag 10-1-1954 (aangifte: door zijn zoon Teunis van der Zalm (landbouwer)), begr. te Brakel op de algemene begraafplaats aan de Dwarssteeg 7 graf BR-043, tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) te Brakel op donderdag 14-4-1892 met Peterke van der Linden, dr. van Teunis van der Linden (schipper, landbouwer) en Grietje van Weelden, geb. te Brakel om 2.- uur op zaterdag 29-2-1868 (getuigen: Jan van Dalen (secretaris) en Johannes Marinus Bruijnzeel (veldwachter)), Nederlands Hervormd, ovl. (42 jaar oud) te Brakel om 20.- uur wijk B in het huis nummer 84 op zondag 3-4-1910 (aangifte: door haar echtgenoot en Leendert Ekelmans (poldersecretaris)), begr. te Brakel op de algemene begraafplaats aan de Dwarssteeg 7 graf BR-043. 
   Johannees Antonie van der Zalm en Peterke van der Linden kregen samen zes kinderen alle geboren te Brakel, Johanna op 5-8-1892, Teunis op 30-10-1894, Cornelis op 26-3-1897, Grietje op 3-11-1899, Antonie op 21-2-1902 en Helena op 11-5-1905
  4.  Teunis van der Zalm, geb. te Brakel om 16.- uur op donderdag 12-3-1868 (getuigen: Jan van Dalen (secrearis) en Johannes Marinus Bruijnzeel (veldwachter)), Nederlands Hervormd, dagloner, boer, landbouwer, ovl. (49 jaar oud) te Brakel om 14.- uur op woensdag 2-1-1918 (aangifte: door Johannes Antonie van der Zalm oud 52 jaar (landbouwer) en Leendert Ekelmans (poldersecretaris)), tr. (resp. 32 en 29 jaar oud) te Brakel op donderdag 28-2-1901 met Christina Willemina van Mourik, dr. van Nicolaas van Mourik (dagloner, landbouwer) en Teuntje van der Salm, geb. te Brakel om 16.- uur op zondag 4-6-1871 (getuigen: Jan van Dalen (secretaris) en Staas van Bijsterveld (polderontvanger)), Nederlands Hervormd, ovl. (65 jaar oud) te Brakel om 23.- uur op woensdag 14-10-1936 (aangifte: door haar zoon Cornelis van der Zalm oud 29 jaar (landbouwer)). 
   Teunis van der Zalm en Christina Willemina van Mourik kregen samen vijf kinderen alle geboren te Brakel, Johanna op 26-5-1901, Marius op 12-10-1902, Cornelis op 27-8-1905, Cornelis op 8-3-1907 en Teuntje op 19-11-1909
  5.  Jielis van der Zalm, geb. te Brakel om 1.- uur op zondag 10-4-1870 (getuigen: Jan van Dalen (secretaris) en Staas van Bijsterveld (polderontvanger)), Nederlands Hervormd, akkerbouwer, dagloner, Jielis woonde te Brakel wijk C in het huis nummer 43, ovl. (68 jaar oud) te Brakel om 5.- uur aan de Waaldijk wijk C in het huis nummer 43 op woensdag 4-1-1939 (aangifte: door zijn zoon Cornelis van der Zalm oud 35 jaar (landbouwer)), tr. (resp. 27 en 22 jaar oud) te Brakel op woensdag 25-8-1897 met Willemke van Heusden, dr. van Gerrit van Heusden (daglooner) en Geertje Duizer, geb. te Brakel om 19.- uur op zaterdag 31-10-1874 (getuigen: Jan van Dalen (secretaris) en Johannes Willem Loijsen Dillie (geneesheer)), Nederlands Hervormd, ovl. (83 jaar oud) te Brakel om 7.- uur aan de Waaldijk wijk C in het huis nummer 43 op woensdag 27-11-1957 (aangifte: door haar zoon Cornelis van der Zalm oud 54 jaar (landbouwer)), begr. te Brakel op de algemene begraafplaats aan de Dwarssteeg 7 graf BR-115. 
   Jielis van der Zalm en Willeke van Heusden kregen samen negen kinderen alle geboren te Brakel, Geertje op 21-1-1898, Johanna op 23-3-1900, een levenloos geboren zoon op 14-2-1902, Cornelis op 6-3-1903, Gerrit op 18-4-1905, Teunis op 19-8-1907, Johanna Maria op 27-7-1909, Neeltje op 30-7-1911 en Johanna Maria op 5-10-1914
  6.  Janna van der Zalm, geb. te Brakel om 15.- uur op maandag 22-1-1877 (getuigen: Leendert Leonardus van Dalen (daglooner) en Johannes Willem Loijsen Dillie (geneesheer)), Nederlands Hervormd, Janna woonde eerst te Brakel aan de Dijk wijk B in het huis nummer 98, verhuisde op 21-1-1927 naar Eindhoven, op 12-10-1927 naar Rotterdam (op diverse adressen), op 25-1-1938 naar IJsselmonde Kerkedijk 237, op 1-4-1940 naar Rotterdam Persoonsdam 14c, en kwam op 17-6-1941 weer terug naar Brakel en woonde daar aan de Draaiboom wijk B huis nummer 97 (later per 1-9-1949 omgenummerd in Burgemeester Postweg 57), ovl. (82 jaar oud) te Brakel om 0.30 uur aan de Burgemeester Postweg 57 op woensdag 25-11-1959 (aangifte: door Klaas de Kloe (landbouwer)), tr. (resp. 20 en 26 jaar oud) te Brakel op woensdag 3-2-1897 met Willem van Willigen, zn. van Ruth van Willigen (arbeider, landbouwer) en Elisabeth van Veen, geb. te Brakel om 10.- uur op vrijdag 29-7-1870 (getuigen: Jan van Dalen (secretaris) en Staas va Bijsterveld (polderontvanger)), Nederlands Hervormd, dagloner, ovl. (86 jaar oud) te Brakel om 4.- uur aan de Burgemeester Postweg 57 op dinsdag 12-2-1957 (aangifte: door Klaas de Kloe (landbouwer)). 
   Willem van Willigen en Janna van der Zalm kregen samen zeven kinderen alle geboren te Brakel, Elizabeth op 30-5-1897, Elizabeth op 27-9-1898, Cornelis op 25-6-1901, Ruth op 13-6-1904, Johannes ook op 13-6-1904, Adrianus Bastiaan op 9-10-1906 en Johan Marinus op 19-3-1912

VIIIy.  Hendrik Klop, zn. van Egbert Klop (VIIm) (landbouwer, arbeider, daglooner, vrachtrijder) en Peterke de Boef, geb. te Brakel om 4.- uur op zaterdag 27-3-1819 (getuigen: Hendrik Menge (veldwachter) en Reinier van Balgoie (particulier)), Nederlands Hervormd, dagloner, landbouwer van aardappelen, ovl. (63 jaar oud) te Zutphen om 3.- uur in het krankzinnigen gesticht maar woonde te Brakel op dinsdag 4-4-1882 (aangifte: door Gerrit Eggink (oppasser) en Leendert Johannes Albers (aanspreker)), tr. (resp. 20 en 21 jaar oud) te Brakel op vrijdag 31-1-1840 met Sophia Verzijl, dr. van Jan Verzijl (visscher) en Iefje van Bijsterveld, geb. te Brakel om 7.- uur op dinsdag 29-12-1818 (getuigen: Reien van Balgoije (particulier) en Hendrik Menge (veldwachter)), Nederlands Hervormd, ovl. (32 jaar oud) te Brakel om 1.- uur op zaterdag 25-10-1851 (aangifte: door haar echtgenoot en Dirk de Wilde (geregtsdienaar)). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Matthijs Klop, geb. te Brakel om 8.- uur op dinsdag 2-6-1840 (getuigen: Aart van Os (secretaris) en Staas van Bijsterveld (gemeentebode)), Nederlands Hervormd, ovl. (4 maanden oud) te Brakel om 8.- uur op vrijdag 2-10-1840 (aangifte: door zijn vader en Aart van Os secretaris)). 
  2.  Iefje Klop, geb. te Brakel op woensdag 29-9-1841, ovl. (41 jaar oud) te Brakel op dinsdag 13-2-1883, volgt IXo
  3.  Peterke Klop, geb. te Brakel op zondag 22-10-1843, ovl. (71 jaar oud) te Brakel op donderdag 21-10-1915, volgt IXp
  4.  Egbert Klop, geb. te Brakel om 4.- uur wijk C in het huisnummer 9 op woensdag 31-12-1845 (getuigen: Staas van Bijsterveld (poldersecretaris) en Fredrik Everts (veldwachter)), Nederlands Hervormd, landbouwer, ovl. (66 jaar oud) te Brakel om 13.- uur op zondag 30-6-1912 (aangifte: door Roelof van Zanten (daglooner) en Leendert Ekelmans (poldersecretaris)), tr. (resp. 38 en 27 jaar oud) te Brakel op donderdag 3-4-1884 met Lena Artje van Baalen (ook wel van Balen), dr. van Jacob Steven van Baalen (visscher, akkerbouwer, daglooner) en Neeltje van Weijgerden, geb. te Brakel om 15.- uur op dinsdag 3-3-1857 (getuigen: Johannes Martinus Bruijnzeel (velswachter) en Staas van Bijsterveld (poldersecretaris)), Nederlands Hervormd, Lena werd een zeer bekend figuur in Brakel door het volgende voorval. Lena van Baalen de vrouw van Egbert Klop was een zeer gelovige zgn "bekeerde vrouw", in juli 1911 werd een groot deel van Brakel door brand verwoest. Op een zondagmiddag, toen de vlammen haar huisje naderde weigerde zij haar huis te verlaten omdat ze van God een ingeving had gekregen dat haar geen kwaad zou overkomen. En inderdaad dit huisje, dat tans nog bestaat, bleef als enige gespaard terwijl alle omliggende huizen en schuren volledig afbranden. Over deze gebeurtenis is in Brakel nog tientallen jaren gesproken, ovl. (57 jaar oud) te Brakel om 8.- uur op vrijdag 10-4-1914 (aangifte: door Koenraad Jacob van Balen (arbeider) en Teunis Paerel (landbouwer)). 
  5.  Klazina Johanna Klop, geb. te Brakel om 5.- uur op donderdag 19-4-1849 (getuigen: Staas van Bijsterveld (secretaris) en Fredrik Everts (veldwachter)), Nederlands Hervormd, ovl. (2 jaar oud) te Brakel om 5.- uur op dinsdag 26-8-1851 (aangifte: door haar grootvader Jan Verzijl oud 61 jaar (landbouwer) en Dirk de Wilde (Geregtsdienaar)). 
  6.  Jan Klop, geb. te Brakel om 1.- uur op donderdag 11-9-1851 (getuigen: Dirk de Wilde (geregtsdienaar) en Fredriks Everts (veldwachter)), Nederlands Hervormd, ovl. (2 maanden oud) te Veen om 20.- uur maar woonde te Brakel op dinsdag 9-12-1851. 

VIIIz.  Willem Dirk Klop, zn. van Egbert Klop (VIIm) (landbouwer, arbeider, daglooner, vrachtrijder) en Peterke de Boef, geb. te Brakel om 2.- uur op dinsdag 29-6-1824 (getuigen: Christoffel Hondius (particulier) en Hendrik Menge (veldwachter)), Nederlands Hervormd, landbouwer in aardappelen, dagloner, ovl. (65 jaar oud) te Brakel om 18.- uur op vrijdag 22-11-1889 (aangifte: door zijn zoon Jan Klop oud 32 jaar (daglooner) en Leendert Ekelmans (poldersecretaris)), tr. (resp. 28 en 27 jaar oud) te Brakel op donderdag 3-2-1853 met Gerrigje van Hemert, dr. van Lodewijk van Hemert (dagloner, landbouwer) en Jantje van Wijgerden (landbouwster), geb. te Brakel om 10.- uur op donderdag 7-4-1825 (getuigen: Christoffel Hondius (particulier) en Hendrik Menge), Nederlands Hervormd, winkelierster, ovl. (66 jaar oud) te Brakel om 2.- uur op woensdag 5-8-1891 (aangifte: door haar zoon Jan Klop oud 33 jaar (daglooner) en Leendert Ekelmans (poldersecretaris)). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Egbert Klop, geb. te Brakel op zaterdag 5-11-1853, ovl. (76 jaar oud) te Brakel op donderdag 24-7-1930, volgt IXq
  2.  Lodewijk Klop, geb. te Brakel op maandag 5-11-1855, ovl. (65 jaar oud) te Brakel op donderdag 31-3-1921, volgt IXr
  3.  Jan Klop, geb. te Brakel op donderdag 6-8-1857, ovl. (62 jaar oud) te Brakel op maandag 6-10-1919, volgt IXs
  4.  Peterke Adriana Klop, geb. te Brakel om 6.- uur, op op zaterdag 27-5-1865 (getuigen: Jan van Dalen (administrateur) en Huibert Otto van Os (particulier)), Nederlands Hervormd, ovl. (6 maanden oud) te Brakel om 20.- uur op zondag 24-12-1865 (aangifte: door haar vader en Jan van Dalen (administrateur)). 
  5.  Peter Klop, geb. te Brakel om 9.- uur op donderdag 24-1-1867 (getuigen: Jan van Dalen (secrearis) en Huibert van Os (particulier)), Nederlands Hervormd, ovl. (1 jaar oud) te Brakel om 18.- uur op vrijdag 24-7-1868 (aangifte: door de vader en Jan van Dalen (secretaris)). 

VIIIaa.  Grietje Cornelia Klop, dr. van Egbert Klop (VIIo) (tapper, daggelden) en Engeltje Beesem, geb. te Amsterdam op maandag 25-4-1831, Nederlands Hervormd, ovl. (40 jaar oud) te Amsterdam op zaterdag 14-10-1871, tr. (resp. 21 en 30 jaar oud) te Amsterdam op woensdag 30-3-1853 met Jan Kleine Rammelkamp, zn. van Geerd Rammelkamp en Gesek Hoils, geb. te Nordhorn [Duitsland] op donderdag 23-5-1822, ged. Nederlands Hervormd te Nordhorn [Duitsland] op maandag 27-5-1822, warmoezenier, ovl. (61 jaar oud) te Amsterdam om 7.- uur aan de Saphatistraat 134 op zaterdag 15-12-1883. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Grietje Cornelia Kleine Rammelkamp, geb. te Amsterdam op woensdag 17-5-1854, Nederlands Hervormd, ovl. (58 jaar oud) te Baarn op dinsdag 23-7-1912, begr. te Baarn op de oude algemene begraafplaats aan de Berkenweg op vrijdag 26-7-1912, otr. te Amsterdam op donderdag 2-9-1880, tr. (resp. 26 en 31 jaar oud) te Amsterdam op woensdag 22-9-1880 met Gijsbert Beek, zn. van Jacob Beek (werkman) en Jannigje de Kruijff, geb. te Maartensdijk op vrijdag 30-3-1849, boerenknecht, ovl. (75 jaar oud) te Hilversum om 13.30 uur aan de Ukbosschestraat 129 op vrijdag 25-7-1924. 
   Na het overlijden van Grietje Cornelia Kleine Rammelkamp trouwde Gijsbert Beek met Tjitske Spoelstra (onderwijzeres), dr. van Lambertus Spoelsta en Ymkje Kuipers, hun huwelijk was te Baarn op 30-4-1914, zij is geboren te Harlingen op 9-5-1861 en overleden te Hilversum om 21.- uur aan de Ukbosschestraat 129 op 20-1-1937.
Toen Tjiske Spoelstra trouwde met Gijsbert Beek was zij weduwe van Jan Rutgers (metselaar), zn. van Hendrik Rutgers en Evertje van de Velden, hun huwelijk was te Muiden op 14-7-1893, hij is geboren te Ouder-Amstel op 13-11-1853 en overleden te Naarden op 23-5-1911.
Toen Jan Rutgers trouwde met Tjitske Spoelstra was hij eerder getrouwd met en gescheiden van Johanna Catharina van Amelroij, dr. van Jan van Amelroij en Elisabeth Hoddes, hun huwelijk was te Muiden op 28-4-1876 en werd aldaar ontbonden op 27-7-1891, zij is geboren te Muiden op 8-5-1853 en overleden te Den Haag om 13.- uur op 4-6-1932.
Nadat Johanna Catharina van Amelroij was gescheiden van Jan Rutgers trouwde zij met Ferdinand Rust (timmerman), zn. van Gottlieb Rust en Frederica Beerens, hun huwelijk was te Amsterdam op 8-6-1892, hij is geboren te Amsterdam op 26-10-1856 en overleden te Den Haag om 10.- uur op 11-10-1903
  2.  Gesina Kleine Rammelkamp, geb. te Amsterdam op maandag 17-3-1856, Nederlands Hervormd, ovl. (82 jaar oud) te Amsterdam op donderdag 7-7-1938, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) te Amsterdam op woensdag 29-10-1879 met Pieter Frederik Pijl, zn. van Adrianus Frederik Pijl (scheepstimmerman, werkman) en Lammertje Braams, geb. te Amsterdam op maandag 30-10-1854, smid, ovl. (73 jaar oud) te Amsterdam op woensdag 18-4-1928. 
   Pieter Frederik Pijl en Gesina Kleine Rammelkamp kregen samen zeven kinderen alle geboren te Amsterdam, Adrianus Frederik ca dec 1880, Lamberta op 27-9-1882, Grietje Cornelia op 18-8-1884, Adrianus Frederik op 6-5-1887, Alida Cornelia op 14-11-1888, Gesina op 3-4-1890 en Pieter Frederik op 15-7-1893
  3.  Jan Kleine Rammelkamp, geb. te Amsterdam op maandag 4-3-1861, Nederlands Hervormd, timmerman, Jan en Eva woonde in 1911 te Paterson, New Jersey, VS. In 1924 immigreerde Jan opnieuw naar de VS waar Eva toen was is niet duidelijk, tr. (resp. 21 en 20 jaar oud) te Amsterdam op woensdag 29-11-1882 met Eva Antonetta Zoll, dr. van Gerrit Johannes Zoll (ijzerdraaier, koperdraaier, smid) en Louisa Johanna Braams, geb. te Amsterdam op vrijdag 21-2-1862, Nederlands Hervormd, dienstbode. 
   Jan Kleine Rammelkamp en Eva Antonetta Zoll kregen samen twee kinderen beide geboren te Amsterdam, Jan 2-5-1883 en Gerrit Johannes op 15-11-1884

VIIIab.  Egbert Jan Klop, zn. van Egbert Klop (VIIo) (tapper, daggelden) en Engeltje Beesem, geb. te Nieuwer-Amstel op zaterdag 25-5-1839, zaagmolenaarsknecht, ovl. (83 jaar oud) te Amsterdam aan de 2e Boerhaavestraat 78hs op dinsdag 6-2-1923, begr. te Amsterdam op de Oosterbegraafplaats op zaterdag 10-2-1923, tr. (resp. 24 en 29 jaar oud) (1) te Zwolle op donderdag 3-9-1863 met Egberdina Pieper, dr. van Jan Pieper (broodbakker) en Hendrika Willemina Roseboom (dienstmaagd), geb. te Zwolle op zondag 27-10-1833, ovl. (31 jaar oud) te Zwolle op zaterdag 29-10-1864. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Engeltje Klop, geb. te Zwolle op woensdag 26-10-1864, ovl. (2 dagen oud) te Zwolle op vrijdag 28-10-1864. 
  Egbert Jan Klop, tr. (resp. 39 en 28 jaar oud) (2) te Amsterdam op woensdag 9-10-1878 met Magdalena Louisa Harmens, dr. van Willem Joseph Harmens (schoenmaker) en Magdalena Louisa van Kesteren (mangelhoudster), geb. te Amsterdam op woensdag 24-10-1849, ovl. (78 jaar oud) te Amsterdam op dinsdag 27-12-1927, begr. te Amsterdam op de Nw-Oosterbegraafplaats Kruislaan. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Egbert Jan Klop, geb. te Ouder-Amstel op maandag 1-9-1879, ovl. (69 jaar oud) te Hilversum op maandag 22-11-1948, volgt IXt
  2.  Willem Joseph Klop (ongehuwd), geb. te Amsterdam op maandag 22-11-1880, hoedenmaker, ovl. (42 jaar oud) te Amsterdam op zaterdag 2-12-1922, begr. te Amsterdam op de Oosterbegraafplaats op woensdag 6-12-1922. 
  3.  Jacob Klop (ongehuwd), geb. te Amsterdam op vrijdag 2-3-1883, ovl. (21 jaar oud) te Amsterdam op dinsdag 14-6-1904. 
  4.  Engelien Klop, geb. te Amsterdam op donderdag 15-12-1887, ovl. (70 jaar oud) te Amsterdam op zaterdag 18-10-1958, volgt IXu
  5.  Wouter Klop, geb. te Amsterdam op maandag 22-12-1890, handelsreiziger, broodbakker, Wouter ging op 13-5-1922 in Amsterdam wonen eerst aan de D. Stalpertstraat 16hs, later per 10-9-1945 op het zelfde adres maar twee hoog, tenslotte verhuisde hij op 21-4-1952 naar de Middenweg 306hs, ovl. (73 jaar oud) te Amsterdam naar de Middenweg 306hs op woensdag 8-7-1964, begr. te Amsterdam op de begraafplaats De Nieuwe Ooster graf AA-1-758 op zaterdag 11-7-1964, otr. te Amsterdam op dinsdag 5-9-1922, tr. (resp. 31 en 30 jaar oud) te Amsterdam op vrijdag 29-9-1922 met Hendrika Jacoba van den Eshof, dr. van Wouter van den Eshof (bakker,) en Frederika Catharina Elisabeth Muller (dienstbode), geb. te Nieuwer-Amstel op zaterdag 9-1-1892, ovl. (68 jaar oud) te Amsterdam naar de Middenweg 306hs op woensdag 9-3-1960, begr. te Amsterdam op de begraafplaats de Nieuwe Ooster graf AA-1-758 op zaterdag 12-3-1960. 

VIIIac.  Grietje Cornelia Klop (Grietje Cornelia is een voorkind, geboren als Grietje Cornelia Kuijper, dochter van Maria Kuijper en vader onbekend. Heeft bij het huwelijk van Pieter Klop en Maria Kuijper de naam "Klop" gekregen.), dr. van Pieter Klop (VIIp) (arbeider, werkman) en Maria Kuijper (werkster), geb. te Watergraafsmeer om 19.- uur aan het Zandpad wijk B in het huis nummer 51 op maandag 19-1-1863 (getuigen: Nicolaas Wilsem (arbeider) en Anthonie Gorter (timmermansknecht), aangifte: door Pieter Klop 40 jaar oud (arbeider)), Grietje Cornelia woonde te Haarlem aan de Spaarnstraat 130 en verhuisde met haar gezin op 14-12-1895 naar Transvaal, haar man was ze voorgegaan op 28-6-1894. Grietje Cornelia woonde in 1899 weer in Haarlem, verder is bekend dat zij bij het huwelijk van haar dochter in 1912 verpleegd werd voor krankzinnigen in Neerderberg te Bloemendaal, ovl. (80 jaar oud) te Vught om 22.15 uur maar woonde te Haarlem op woensdag 14-7-1943 (aangifte: door Hendrikus Cornelis van Hontum (bode)), tr. (resp. 26 en 28 jaar oud) te Haarlem op woensdag 22-5-1889 met Hendrik de Boer, zn. van Theodorus de Boer (werkman) en Bartha van der Wal, geb. te Den Helder om 3.- uur wijk L in het huis nummer 327 op zondag 21-4-1861 (getuigen: Dirk Kort (werkman) en Jan Bontes (werkman)), Rooms Katholiek, kopergieter, smid, ovl. (37 jaar oud) te Haarlem (hiervan is geen akte, er zit een verklaring van overlijden bij het huwelijk van zijn dochter in 1912) op dinsdag 9-8-1898. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Maria Barbara de Boer, geb. te Haarlem om 4.- uur aan de Spaarnwouderstraat 118 op zaterdag 3-5-1890 (getuigen: Wilhelmus Johannes van Looij (kopergieter) en Hendrik Willem Oostwal (kopergieter)), Rooms Katholiek, Maria Barbara ging op 10-8-1912 in Haarlemmerliede en Spaarnwoude wonen aan de Teding van Berkhoutstraat 11rood, ovl. (55 jaar oud) te Haarlem om 21.30 uur aan de Teding van Berkhoutstraat 31-rd op woensdag 3-10-1945 (aangifte: door Johannes Hendrikus Mekenkamp (aanspreker)), tr. (beiden 22 jaar oud) te Haarlem op woensdag 5-6-1912 met Petrus Stokman, zn. van Bartholomeus Stokman (landbouwer, spoorwegarbeider) en Wilhelmina van der Aar, geb. te Haarlemmerliede en Spaarnwoude om 14.- uur wijk A in het huis nummer 107 op maandag 5-8-1889 (getuigen: Dirk Prins (tolgaarder) en Johannis Looman (koetsier)), Rooms Katholiek, schoenmaker, ovl. (81 jaar oud) te Haarlem aan de Teding van Berkhoutstraat 40-rd op woensdag 10-3-1971. 
   Petrus Stokman en Maria Barbara de Boer kregen samen zes kinderen alle geboren te Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Wilhelmina Margaretha op 20-4-1913, Margaretha Wilhelmina Maria op 25-5-1914, Margaretha Wilhelmina Maria op 20-11-1916, Maria Barbara op 2-2-1920, Margaretha Maria op 25-12-1921 en Anna Catharina Maria op 23-2-1924.
Na het overlijden van Maria Barbara de Boer trouwde Petrus Stokman met Gesina Cornelia Johanna Prins, dr. van Petrus Prins en Cornelia Rip, hun huwelijk was te Haarlem op 12-10-1948, zij is geb. te Haarlem om 14.30 uur aan de Lange Heerenvest 8 op 12-6-1898 en aldaar ovl. (84 jaar oud) op 14-7-1982.
-.
Toen Gesina Cornelia Johanna Prins trouwde met Petrus Stokman was zij weduwe van Pieter Heiliegers (los werkman, fabrikant), zn. van Philippus Cornelis Heiligers (los werkman) en Dina Boere, hun huwelijk was te Haarlem op 28-2-1917, hij is geb. te Haarlem om 18.- uur aan de Talpenstraat 41 op 18-10-1896 en aldaar ovl. (49 jaar oud) om 20.- uur op 12-4-1946.
Pieter Heiliegers en Gesina Cornelia Johanna Prins kregen samen vijf kinderen alle geboren te Haarlem, een levenloos geboren zoon op 15-8-1917, Cornelia op 27-10-1918, Pieter Dirk op 29-1-1921, Cornelis Philippus op 5-12-1924, en Johannes op 7-10-1933
  2.  Anna Catharina de Boer, geb. te Haarlem om 11.30 uur aan de Spaarnwouderstraat 130 op maandag 14-9-1891 (getuigen: Thomas Frederik Keijser (smid) en Fredericus Johannes Haas (smid)), Rooms Katholiek, Anna Catharina woonde te Alkmaar eerst aan de Sliksteeg 10 en vanaf 3-1-1946 aan de Hoornschekade 23 en vanaf 7-12-1971 aan de Louise Henriettestraat 21, ovl. (86 jaar oud) te Alkmaar aan de Louise Henriettestraat 21 op woensdag 22-3-1978, tr. (resp. 42 en 58 jaar oud) te Alkmaar op donderdag 2-8-1934 met Hendricus Franciscus Buijs, zn. van Leendert Dirk Buijs (smid) en Margaretha Peterkoorn, geb. te Alkmaar om 23.30 uur aan de Sliksteeg wijk C in het huis nummer 598 op zondag 16-7-1876 (getuigen: Johannes Antonius Lucassen (schoenmaker) en August op de Haak (hulponderwijzer)), Rooms Katholiek, smid, ovl. (85 jaar oud) te Alkmaar aan de Hoornschekade 23 op maandag 22-1-1962. 
   Hendricus Franciscus Buijs en Anna Catharina de Boer kregen samen een zoon geboren te Alkmaar, Hendricus Petrus op 1-11-1938.
Toen Hendricus Franciscus Buijs trouwde met Anna Catharina de Boer was hij weduwnaar van Margaretha Maria Vessies, dr. van Hendrikus Vessies en Anna Kerssen, hun huwelijk was te Alkmaar op 17-2-1909, zij is geboren te Beverwijk op 26-12-1884 en overleden te Castricum op 11-7-1932.
Hendricus Franciscus Buijs en Margaretha Maria Vessies kregen samen tien kinderen waarvan er zes zeer jong overleden alle geboren te Alkmaar, Leonardus Jacobus op 8-1-1910, Anna Margaretha Christina op 1-12-1910, Leonardus Jacobus op 15-12-1911, Margaretha Johanna op 14-12-1912, Hendricus Johannes op 18-2-1914, Hendricus Johannes op 4-3-1915, Geertruida Anna Maria op 21-5-1916, Clasina Maria op 5-5-1918, Jacobus Matthias op 27-3-1919 en Jacobus Matthias op 28-2-1921
  3.  Theodorus de Boer, geb. te Haarlem om 1.- uur op zaterdag 19-11-1892 (getuigen: Karel Eduard van Huizen (smid) en Johannes van Leeuwen (smid)), elektricien op de electriciteitsfabriek, Theodorus woonde vanaf 4-4-1921 te Geertruidenberg aan de Centraleweg 28 en vanaf 27-9-1957 te Breda aan de Zeisstraat 50, ovl. (84 jaar oud) te Breda aan de Zeisstraat 50 op dinsdag 12-7-1977, tr. (beiden 23 jaar oud) te Amsterdam op woensdag 31-5-1916 met Jennegien Petronella Ruppert, dr. van Johann George Ruppert (chef in een expeditiezaak) en Johanna Wilhelmina Beatrix Flamma (werkster), geb. te Amsterdam op maandag 31-10-1892, ovl. (84 jaar oud) te Breda aan de Zeisstraat 50 op dinsdag 12-7-1977. 
   Theodorus de Boer en Jennegien Petronella Ruppert kregen samen acht kinderen de eerste twee zijn geboren te Amsterdam de overige te Geertruidenberg, Margaretha Anna op 4-7-1917, Egberdina Christina op 10-8-1918, Johanna Wilhelmina Maria op 5-5-1921, Johanna Petronella op 8-9-1922, Theodorus Hendrik Arnoldus op 29-12-1924, Anna Catharina op 29-1-1926, Theresia op 14-2-1927 en Gertudis Catharina Maria op 8-11-1929
  4.  Egberdina Christina de Boer, geb. te Haarlem om 8.- uur aan de Spaarnendstraat 130 op zaterdag 18-8-1894 (getuigen: Pieter Verkes (gemeenteambtenaar) en Gerardus Johannes Kok (gemeenteambtenaar), aangifte: door Margaretha de Bosch (vroedvrouw)), Rooms Katholiek, Egberdina Christina woonde eerst in Sloten daarna per 1-1-1921 in Amsterdam eerst aan de Oostdorperweg 639hs, per 15-8-1949 aan het Rokin 115hs en per 24-7-1959 aan de Osdorperweg 638 hs, ovl. (74 jaar oud) te Amsterdam aan de Osdorperweg 638 hs op woensdag 25-9-1968, tr. (resp. 22 en 25 jaar oud) te Haarlem op donderdag 16-8-1917 met Arnoldus Antonius Piek, zn. van Arnoldus Antonius Piek (bloemistknecht, bloemist, woonde in 1929 te Haarlem) en Johanna de Klerk, geb. te Schoten om 3.- uur wijk A in het huis nummer 6 op zaterdag 13-2-1892 (getuigen: Jacobus Brouwer (melkverkoper) en Volkert Hoorns (veldwacher)), Rooms Katholiek, agent van politie, concierge, ovl. (82 jaar oud) te Haarlemmermeer (Badhoevedorp) aan de Kamerlingh Onneslaan 131 op donderdag 23-1-1975. 
   Arnoldus Antonius Piek en Egberdina Christina de Boer kregen samen twee kinderen, Margaretha Christina Maria geboren te Sloten op 1-5-1919 en Johana Christina te Amsterdam op 19-12-1921
  5.  Hendrik de Boer, geb. te Haarlem om 16.- uur, bij geboorte was zijn vader reeds overleden op woensdag 1-2-1899 (getuigen: Jan Willem van Campen (gemeenteambtenaar) en Gerardus Jhannes Kok (gemeenteambtenaar), aangifte: door Cornelia van Luijken (vroedvrouw)), ovl. (5 maanden oud) te Haarlem om 15.- uur aan de Spaarnwouderstraat 138 op zondag 30-7-1899 (aangifte: door Wilhelmus Johannes Hammes (aanspreker) en Johannes Josephus Brasman (aanspreker)). 

VIIIad.  Adrianus Klop (van Emmenes), zn. van Egbert Klop (VIIu) (landbouwer) en Cornelia Vernooij, geb. te Poederoijen (Aalst) om 18.- uur op dinsdag 24-9-1861, Nederlands Hervormd, landbouwer, ovl. (89 jaar oud) te Eindhoven om 18.- uur op vrijdag 4-5-1951, tr. (resp. 27 en 26 jaar oud) te Poederoijen op vrijdag 10-5-1889 met Maaike Anna Francina Sprong, dr. van Cornelis Sprong (landbouwer) en Maria van Os, geb. te Poederoijen (Aalst) om 2.- uur op woensdag 23-7-1862, Nederlands Hervormd, ovl. (82 jaar oud) te Eindhoven op dinsdag 12-6-1945. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Cornelia Egberdina Klop, geb. te Poederoijen (Aalst) om 23.- uur op vrijdag 15-7-1892, Nederlands Hervormd, ovl. (8 maanden oud) te Poederoijen (Aalst) om 19.- uur op woensdag 29-3-1893. 
  2.  Egbert Cornelis (Ep) Klop, geb. te Poederoijen op maandag 8-1-1894, ovl. (73 jaar oud) te Eindhoven op maandag 5-6-1967, volgt IXv
  3.  Maria Cornelia Klop (ongehuwd), geb. te Poederoijen (Aalst) om 2.- uur op vrijdag 8-2-1895, Nederlands Hervormd, ovl. (42 jaar oud) te Helvoirt op zondag 13-6-1937. 
  4.  Cornelis Johannes (Kees) Klop, geb. te Poederoijen op vrijdag 31-1-1896, ovl. (93 jaar oud) te Veenendaal op zondag 4-6-1989, volgt IXw
  5.  Dirk Gijsbert Klop, geb. te Poederoijen op vrijdag 19-2-1897, ovl. (67 jaar oud) te Eindhoven op vrijdag 16-10-1964, volgt IXx
  6.  Johannes Klop, geb. te Poederoijen (Aalst) om 1.- uur op zaterdag 7-5-1898, Nederlands Hervormd, ovl. (4 maanden oud) te Poederoijen (Aalst) om 11.- uur op zondag 2-10-1898. 
  7.  Cornelia Egberdina Klop, geb. te Poederoijen (Aalst) om 2.- uur op woensdag 28-2-1900, Nederlands Hervormd, verpleegsterhuishouding, Cornelia Egberdina woonde vanaf 27-5-1922 in Bergen op Zoom later in Zwolle en vanaf 12-11-1936 ging ze in Purmerend wonen eerst aan de B. Nieuwentijtstraat 17 later vanaf 24-2-1970 aan de Gouw 1, ovl. (72 jaar oud) te Purmerend aan de Gouw 1 op donderdag 16-3-1972, begr. te Purmerend op de nieuwe algemene begraafplaats aan de Purmerweg, tr. (resp. 51 en 50 jaar oud) te Purmerend op donderdag 10-5-1951 met Hendrik du Gardijn, zn. van Hendrik du Gardijn (landman) en Maartje Wijhenke, geb. te Purmerend om 19.- uur aan de Purmerweg wijk G in het huis nummer 136 op donderdag 31-5-1900, ovl. (64 jaar oud) te Purmerend aan de Bernard Nieuwentijtstraat 17 op zaterdag 15-8-1964, begr. te Purmerend op de nieuwe algemene begraafplaats aan de Purmerweg. 
  8.  Johannes Klop, geb. te Poederoijen (Aalst) om 23.- uur op maandag 30-12-1901, Nederlands Hervormd, ovl. (2 maanden oud) te Poederoijen (Aalst) om 7.- uur op vrijdag 28-3-1902. 
  9.  Johanna Klop, geb. te Poederoijen op maandag 23-11-1903, ovl. (61 jaar oud) te Wijk en Aalburg op zondag 27-6-1965, volgt IXy
  10.  Adrianus Klop, geb. te Poederoijen op donderdag 16-3-1905, ovl. (59 jaar oud) te Boxtel op woensdag 22-4-1964, volgt IXz

VIIIae.  Johanna Klop, dr. van Egbert Klop (VIIu) (landbouwer) en Dirkje Koolhaas, geb. te Poederoijen (Aalst) om 8.- uur op woensdag 10-4-1872, Nederlands Hervormd, ovl. (42 jaar oud) te Poederoijen (Aalst) om 13.- uur op vrijdag 16-10-1914, tr. (resp. 30 en 35 jaar oud) te Aalst op vrijdag 9-5-1902 met Cornelis van Ballegooijen, zn. van Egbert van Ballegooijen (arbeider, akkerbouwer) en Dirkje Kamerman (dienstmeid, landbouwster), geb. te Poederoijen om 15.- uur op woensdag 29-8-1866, Gereformeerde Kerk, landbouwer, kippenboer, ovl. (77 jaar oud) te Poederoijen (Aalst) om 15.- uur wijk B in het huis nummer 143 op donderdag 9-3-1944. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Dirkje van Ballegooijen, geb. te Poederoijen (Aalst) om 13.- uur op zaterdag 25-10-1902, Gereformeerde Kerk, Dirkje woonde te Brakel aan de Aalst Maasdijk 71 (omgenummerd op 1-7-1955 in Aalst Maasdijk 109), ovl. (85 jaar oud) te Brakel (Aalst) Maasdijk 109 op dinsdag 31-5-1988, begr. te Aalst op de oude begraafplaats aan de Kerkstraat graf AO-009-010, tr. (resp. 45 en 69 jaar oud) te Poederoijen op donderdag 11-3-1948 met Huibert Cornelis van Os, zn. van Huibert van Os (landbouwer) en Cornelia Huiberdina van Wijgerden, geb. te Poederoijen (Aalst) om 23.- uur op donderdag 5-12-1878, Gereformeerde Gemeente, landbouwer, ovl. (83 jaar oud) te 's Hertogenbosch maar woonde aan de Maasdijk 109 te Brakel (Aalst) op vrijdag 6-7-1962, begr. te Aalst op de oude begraafplaats aan de Kerkstraat graf AO-009+010. 
   Toen Huibert Cornelis van Os trouwde met Dirkje van Ballegooijen was hij weduwnaar van Maria Gerdina van Os, dr. van Gerrit DaniŽl van Os (landbouwer) en Gijsbertje Elizabeth Koolhaas, hun huwelijk was te Poederoijen op 17-6-1931, zij is geboren te Poederoijen op 21-7-1888 en overleden te Poederoijen (Aalst) wijk B in het huis nummer 149 op 13-3-1942
  2.  Egbert van Ballegooijen, geb. te Poederoijen (Aalst) om 1.- uur op zaterdag 28-11-1903, Gereformeerde Kerk, ovl. (3 jaar oud) te Poederoijen (Aalst) om 3.- uur op woensdag 24-7-1907. 
  3.  Egbert Cornelis van Ballegooijen, geb. te Poederoijen (Aalst) om 13.- uur op woensdag 19-10-1904, Gereformeerde Kerk, ovl. (90 jaar oud) te Poederoijen in het bejaardehuis 't Slot op zaterdag 24-12-1994, begr. te Aalst op de nieuwe begraafplaats op donderdag 29-12-1994, tr. (resp. 65 en 60 jaar oud) te Nieuw-Lekkerland op donderdag 20-11-1969 met Maria de Bie, dr. van Gerrit de Bie (koperslager) en Klazina Keesmaat, geb. te Kinderdijk om 19.30 uur op vrijdag 9-4-1909, ovl. (88 jaar oud) te Ammerzoden in verpleeghuis 't Zonnelied op woensdag 25-3-1998. 
  4.  Johanna van Ballegooijen, geb. te Poederoijen (Aalst) om 7.- uur op dinsdag 23-1-1906 (getuigen: Teunis van der Zalm (landbouwer) en Johannes van der Zalm (landbouwer)), Gereformeerde Kerk, ovl. (77 jaar oud) te Kerkwijk aan de Ridderstraat 4 op zondag 20-11-1983, begr. te Zuilichem op de algemene begraafplaats aan de Molenstraat graf Z-174l, tr. (resp. 20 en 32 jaar oud) te Nederhemert op donderdag 29-7-1926 met Leendert Leonardus van Dalen, zn. van Engelbertus van Dalen (landbouwer, winkelier, commissionair in aardappelen, koopman) en Adriana van Baalen, geb. te Zuilichem om 3.- uur op vrijdag 15-6-1894 (getuigen: Bastiaanschalk (koopman) en Cornelis van der Maas (gemeenteveldwachter)), Gereformeerde Kerk, bakker, handelaar in groente en fruit, broodbakker, ovl. (83 jaar oud) te 's Hertogenbosch maar woonde aan de Schoolstraat 15 te Zuilichem op zondag 15-1-1978, begr. te Zuilichem op de algemene begraafplaats aan de Molenstraat graf Z-174l. 
   Leendert Leonardus van Dalen en Johanna van Ballegooijen kregen een zoon geboren te Rotterdam, Engelbertusop 13-7-1928
  5.  Egberdina van Ballegooijen, geb. te Poederoijen (Aalst) om 6.- uur op zondag 11-8-1907, Gereformeerde Kerk, ovl. (1 jaar oud) te Poederoijen (Aalst) om 23.- uur op vrijdag 1-1-1909. 
  6.  Egbert van Ballegooijen, geb. te Poederoijen (Aalst) om 16.- uur op woensdag 30-9-1908, Gereformeerde Kerk, ovl. (6 weken oud) te Poederoijen (Aalst) om 17.- uur op dinsdag 17-11-1908. 
  7.  Egberdina van Ballegooijen, geb. te Poederoijen (Aalst) om 1.- uur op zondag 24-10-1909 (getuigen: Johannes van Os (landbouwer) en Peter Johannes van Os (landbouwer)), Gereformeerde Kerk, Egberdina woonde te Herwijnen wijk B in het huis nummer 107, dit werd omgenummerd op 1-11-1962 in Waaldijk 73 (dit werd weer gewijzigd per 1-1-1986 in gemeente Vuren en per 3-1-1987 in gemeente Lingewaal), ovl. (82 jaar oud) te Kerkwijk maar woonde aan de Waaldijk 73 te Lingewaal op woensdag 16-9-1992, tr. (resp. 23 en 62 jaar oud) te Herwijnen op woensdag 7-6-1933 met Nikolaas Kornelis van Arkel, zn. van Hendrikus Kornelis van Arkel (landbouwer) en Anna van Zandwijk, geb. te Herwijnen om 23.- uur op maandag 20-6-1870 (getuigen: Peter de Jongh (poldersecretaris) en Jacobus Verhoef (veldwachter)), ovl. (81 jaar oud) te Herwijnen om 8.- uur wijk B in het huis nummer 107 op zaterdag 3-5-1952 (aangifte: door Hendrikus Cornelis van Arkel 51 jaar oud (landbouwer)). 
   Nikolaas Kornelis van Arkel en Egberdina van Ballegooijen kregen samen een dochter geboren te Herwijnen, Anne op 27-5-1933
  8.  Gijsbertje van Ballegooijen, geb. te Poederoijen (Aalst) om 16.- uur op zondag 15-10-1911, Gereformeerde Kerk, Gijsbertje woonde te Asperen aan de Molenwal wijk B huisnummer 187 (later gewijzigd in Molenwal 22), verhuisde op 1-8-1961 naar Beesd aan de Acquoy Langendijk 60, ovl. (84 jaar oud) te Geldermalsen op dinsdag 5-12-1995, begr. te Asperen op de algemene begraafplaats aan de Heukelumseweg 1 graf B-028, tr. (resp. 32 en 35 jaar oud) te Poederoijen op donderdag 28-9-1944 met Gijsbertus van Steenis, zn. van Jacobus van Steenis (arbeider) en Geertje van Ooijen, geb. te Asperen op donderdag 27-5-1909, landbouwer, opperman, rijkswerkman, fortwachter, ovl. (56 jaar oud) te Leerdam maar woonde aan de Acquoy Langendijk 60 te Beest [Gelderland] op woensdag 18-5-1966, begr. te Asperen op de algemene begraafplaats aan de Heukelumseweg 1 graf B-028. 
   Gijsbertus van Steenis en Gijsbertje van Ballegooijen kregen samen vijf kinderen alle geboren te Asperen, Jacobus Cornelis op 26-6-1945, Johanna Geertje op 13-9-1946, Geertje op 30-8-1948, Dirkje Egberdina op 10-7-1950 en Teuntje Johanna op 30-6-1952

Generatie IX

IXa.  Maaike Goverdina Klop, dr. van Egbert Cornelis Klop (VIIIc) (particulier, gemeenteraadslid 1857-1877 te Zuilichem) en Grietije (Grietje) van Woerkom, geb. te Zuilichem om 22.- uur op zaterdag 12-12-1840 (getuigen: Gerrit van der Linden (veldwachter) en Nicolaas van der Linden (arbeider)), ged. Nederlands Hervormd te Zuilichem op donderdag 11-2-1841, bakster, Maaike Goverdina woonde geruime tijd in Rumpt, ovl. (79 jaar oud) te Gorinchem om 2.30 uur aan het Heerenlaantje wijk D in het huis nummer 312 op donderdag 21-10-1920 (aangifte: door Cornelis Meijer (tuinman) en Gerrit Bos (koopman)), tr. (resp. 21 en 25 jaar oud) te Haaften op donderdag 19-6-1862 met Dirk van Vuuren, zn. van Johannes van Vuuren (landbouwer, korenmolenaar) en Metje van der Flier (winkelierster), geb. te Haaften om 18.- uur op vrijdag 26-8-1836 (getuigen: Andries van Oosterum (arbeider) en Jan Rit (arbeider)), ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 2-10-1836, bakker, landarbeider, ovl. (51 jaar oud) te Haaften aan de Heerenstraat wijk A in het huis nummer 109 op maandag 6-8-1888. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Johannes Martinus van Vuuren, geb. te Deil op zondag 30-11-1862 (Rumpt) om 10.- uur (getuigen: Hendrik Rink (onderwijzer) en Matthijs Romeijn (hoofd onderwijzer)), Nederlands Hervormd, ovl. (11 jaar oud) te Haaften om 3.- uur op zaterdag 23-5-1874 (aangifte: door zijn vader en Philippus van Kranenburg (veldwachter)). 
  2.  Grietje Wilhelmina van Vuuren, geb. te Deil (Rumpt) om 7.- uur op zaterdag 2-1-1864 (getuigen: Matthijs Romeijn (onderwijzer) en Sander Klip (veldwachter)), ovl. (20 jaar oud) te Haaften op zaterdag 11-10-1884. 
  3.  Cornelis Johannis van Vuuren, geb. te Haaften (Hellouw) om 2.- uur op zondag 30-4-1865 (getuigen: Jan van den Bergh (wagenmaker) en Jacobus Arnoldus Goedknecht (bakker)), bakker, ovl. (22 jaar oud) te Haaften op vrijdag 27-1-1888. 
  4.  Metje Anna van Vuuren, geb. te Haaften (Hellouw) om 22.- uur op maandag 24-12-1866 (getuigen: Frans Adrianus Rooost (secretaris) en Gerrit Jan van Peuten (landbouwer)), Christelijk Gereformeerd, bakster, ovl. (77 jaar oud) te Haaften om 5.- uur op woensdag 26-4-1944 (aangifte: door haar zoon Aart Johannis Hak 34 jaar oud (broodbakker)), begr. te Haaften op de oude begraafplaats, tr. (resp. 22 en 26 jaar oud) te Haaften op donderdag 18-7-1889 met Gijsbert Hak, zn. van Gijsbert Hak (arbeider, boer, landbouwer) en Anna Huiberta Nout, geb. te Geldermalsen om 23.- uur op donderdag 18-9-1862 getuigen: (Cornelis Verweij (gemeentebode) en Jacob Wiskie (veldwachter), Nederlands Hervormd, bakker, ovl. (81 jaar oud) te Haaften om 9.30 uur op maandag 21-2-1944 (aangifte: door zijn zoon Aart Johannis Hak 34 jaar oud (broodbakker)), begr. te Haaften op de oude begraafplaats. 
   Gijsbert Hak en Metje Anna van Vuuren kregen samen vijftien kinderen alle geboren te Geldermalsen, Cornelis Dirk op 28-5-1890, Anna Huiberta op 22-6-1891, Grietje Wilhelmina op 24-11-1892, Dirk Cornelis op 18-8-1894, Gijsberta Maria op 12-9-1896, Maaike Goverdina op 20-10-1897, Gijsbert op 7-1-1899, Metje Anna op 6-8-1900, Gijsbert op 27-3-1902, Cornelis Johannis ook op 27-3-1902, Maria Huiberta op 6-5-1904, Cornelia Johanna op 20-3-1906, Aart Johannis op 17-7-1909, Egberdina Cornelia op 9-10-1911 en Hillegonda Huiberta op 28-8-1914
  5.  Pieternella Francina Frederika van Vuuren, geb. te Deil om 4.- uur op zondag 11-7-1869 (getuigen: Dirk van Ringelestein (landman) en Matthuis Romeijn (onderwijzer)), Nederlands Hervormd, ovl. (78 jaar oud) te Haaften om 15.- uur op maandag 28-6-1948 (aangifte: door Johannes van Arkel (gemeentesecretatis)), tr. (resp. 25 en 44 jaar oud) te Haaften op donderdag 25-4-1895 met Jan van den Bergh (ook wel van den Berg), zn. van Jan van den Berg (wagenmaker) en Pieternella van Muiswinkel, geb. te Haaften om 21.- uur op maandag 19-8-1850 (getuigen: Matthijs Pellegrom (timmerman) en Willem Timmer (klompenmaker)), Nederlands Hervormd, landman, Jan woonde o.a. aan de Heemstraat wijk A in het huis nummer 167, ovl. (81 jaar oud) te Haaften om 1.- uur op donderdag 4-2-1932 (aangifte: door zijn zoon Cornelis Johannis van den Bergh 37 jaar oud (landbouwer) en Marinus van den Oever (landbouwer). 
   Jan van den Bergh en Pieternella Francina Frederika van Vuuren kregen tenminste vier kinderen alle geboren te Haaften, Cornelis Johannis op 18-8-1894 (een voorkind), Pieternella Janna op 16-4-1897, Jan op 31-8-1898 en Dirk Marius op 24-1-1900
  6.  Doodgeb. zoon van Vuuren, geb. te Deil op vrijdag 25-8-1871. 
  7.  Wilhelmina Egberdina van Vuuren, geb. te Haaften om 22.- uur op dinsdag 8-10-1872 (getuigen: Philippus van Kranenburg (veldwachter) en Arie van Willigen (landman)), ged. te Haaften op zondag 6-4-1873, ovl. (1 jaar oud) te Haaften om 11.- uur op zondag 28-6-1874 (aangifte: door haar vader en Gerrit Arie Sterrenberg (landbouwer)). 
  8.  Doodgeb. dochter van Vuuren, geb. te Haaften om 10.30 uur op donderdag 26-11-1874 (aangifte: door de vader en Philippus van Kranenburg (veldwachter)). 
  9.  Johannis Martinus van Vuuren (ongehuwd), geb. te Haaften om 17.- uur op zondag 26-3-1876 (getuigen: Jan van den Bergh (wagenmaker) en Philippus van Kranenburg (veldwachter)), ged. te Haaften op zondag 7-5-1876, ovl. (44 jaar oud) te Haaften om 7.- uur maar woonde te Gorinchem op maandag 31-1-1921 (aangifte: door Jan van den Bergh (landbouwer) en Cornelis Johannes van den Bergh (landbouwer)). 
  10.  Doodgeb. dochter van Vuuren, geb. te Haaften om 17.- uur op zaterdag 3-8-1878 (aangifte: door haar vader en Aart Johannes van Vuuren (landman)). 
  11.  Doodgeb. zoon van Vuuren, geb. te Haaften om 9.- uur op woensdag 10-9-1879 (aangifte: door zijn vader en Roelof van Oort (arbeider)). 
  12.  Egberdina Cornelia van Vuuren, geb. te Haaften om 21.- uur op vrijdag 14-1-1881 (getuigen: Johannis van den Berg (wagenmaker) en Aart Johannes van Vuuren (landman)), ovl. (4 jaar oud) te Haaften op woensdag 29-4-1885. 

IXb.  Cornelia Johanna Klop, dr. van Egbert Cornelis Klop (VIIIc) (particulier, gemeenteraadslid 1857-1877 te Zuilichem) en Grietije (Grietje) van Woerkom, geb. te Zuilichem om 19.- uur op zondag 7-8-1842 (getuigen: Gerrit van der Linden (veldwachter) en Nicolaas van der Linden (arbeider)), ged. Nederlands Hervormd te Zuilichem op zondag 28-8-1842, ovl. (79 jaar oud) te Zuilichem om 21.30 uur op donderdag 30-3-1922 (aangifte: door haar zoon Gijsbert Leendert van Maaren 50 jaar oud (landbouwer) en haar zoon Steenis Jan van Maaren 32 jaar oud (landbouwer)), tr. (resp. 28 en 26 jaar oud) te Zuilichem op vrijdag 21-7-1871 met Leendert van Maaren, zn. van Gijsbert van Maaren (landbouwer, schipper, koopman) en Grada Johanna van de Water, geb. te Herwijnen om 7.- uur op zaterdag 19-10-1844 (getuigen: Hermen van der Vliet (metselaar) en Huibert van Doesburg (koopman)), gereformeerd, landbouwer, schipper, visscher, koopman, ovl. (59 jaar oud) te Zuilichem om 18.- uur op dinsdag 29-3-1904 (aangifte: door zijn zwager Eliza Jan Fuijkschot 53 jaar oud (landbouwer) en Cornelis van der Maas (gemeenteveldwachter)). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Gijsbert Leendert van Maaren, geb. te Herwijnen om 22.- uur op donderdag 11-1-1872 (getuigen: Peter de Jongh (poldersecretaris) en Willem Vonk (veldwachter)), Gereformeerde Gemeente, landbouwer, Gijsbert Leendert woonde te Zuilichem aan de Molenstraat 143, ovl. (71 jaar oud) te Zuilichem om 14.- uur aan de Molenstraat 143 op zaterdag 11-12-1943 (aangifte: door Stienis Jan van Maaren 53 jaar oud (landbouwer)), tr. (resp. 49 en 48 jaar oud) te Brakel op donderdag 29-12-1921 met Cornelia Ermstrang, dr. van Carolus Ermstrang (akkerbouwer) en Lena van Veenendaal, geb. te Brakel om 20.- uur op vrijdag 21-11-1873 (getuigen: Jan van Dalen (secretaris) en Johannes Willem Loijsen Dillie (geneesheer)), Gereformeerde Gemeente, ovl. (68 jaar oud) te Zuilichem om 3.30 uur aan de Molenstraat 143 op zaterdag 21-2-1942 (aangifte: door haar man). 
  2.  Egbert Cornelis van Maaren, geb. te Herwijnen om 15.30 uur op maandag 21-4-1873 (getuigen: Peter de Jongh (poldersecretaris) en Willem Vonk (veldwachter)), gereformeerd, fruitverkoper, Egbert Cornelis verhuisde op 9-12-1911 vanuit Poederoijen naar Zuilichem op 14-3-1927 naar Poederoijen en op 4-10-1930 naar Hilversum, ovl. (70 jaar oud) te Hilversum om 6.30 uur aan de Chrysantenstraat 14 op dinsdag 11-1-1944 (aangifte: door Hidde Haarsma (aanspreker)), tr. (resp. 30 en 16 jaar oud) te Zuilichem op donderdag 18-6-1903 met Elizabeth Fransijna van Thuijl, dr. van Dirk van Thuijl (landbouwer) en Alida Maria de Graaff, geb. te Nederhemert om 16.- uur op zondag 13-2-1887, Nederlands Hervormd, ovl. (77 jaar oud) te Hilversum op maandag 24-2-1964. 
   Egbert Cornelis van Maaren en Elizabeth Fransijna van Thuijl kregen samen achtien kinderen de eerste zes en de laatste zijn geboren te Poederoijen de overige te Zuilichem, Alida Maria op 7-1-1904, Lena Cornelia op 20-5-1905, Cornelia Johanna op 31-8-1906, Dirkje op 7-4-1908, Leendert op 30-7-1909, Dirkje op 13-11-1910, Jieliana op 11-3-1912, Egbert Cornelis op 30-7-1913, een levenloos kind op 10-5-1915, Jieliana Teuntje op 6-7-1916, Elizabeth Francijna op 15-1-1918, Gijsbert Leendert op 5-11-1919, Aart johan op 20-2-1921, Grietje Magdalena op 4-6-1922, Cornelis Johannes op 3-5-1924, Engelbertus Francinus op 24-10-1925, Grietje Magdalena op 24-6-1927 en Marius Andries Dirk op 25-8-1928
  3.  Magdalena van Maaren, geb. te Zuilichem om 4.- uur op dinsdag 30-6-1874 (getuigen: Cristiaan Carel van Hulst (gemeentesecretaris) en Cornelis van der Maas (veldwachter)), Gereformeerde Kerk, ovl. (74 jaar oud) te Zuilichem om 0.15 uur aan de Nieuwstraat 125 op woensdag 16-3-1949 (aangifte: door haar zoon Leendet Dingemans 44 jaar oud (landbouwer)), tr. (resp. 25 en 32 jaar oud) te Zuilichem op donderdag 12-10-1899 met Gerrit Adrianus Dingemans, zn. van Arie Dingemans (landbouwer) en Hendrientje Hoeflak (landbouwster), geb. te Zuilichem om 3.- uur op zondag 17-3-1867 (getuigen: Dirk van Woerkom (arbeider) en Christiaan Carel van Hulst (gemeentesecretaris)), Gereformeerde Kerk, landbouwer, ovl. (75 jaar oud) te Zuilichem om 11.- uur aan de Nieuwstraat 99 op woensdag 30-12-1942 (aangifte: door zijn zoon Hendrienes Dingemas 40 jaar oud) (controleur algemeene dienst)). 
   Gerrit Adrianus Dingemans en Magdalena van Maaren kregen samen tien kinderen alle geboren te Zuilichem, Arie op 22-4-1900, Cornelia Johanna op 9-3-1901, Hendrienes op 12-12-1902, Leendert op 7-8-1904, Ariena Hendrientje op 8-3-1907, Anna op 6-9-1908, Gijsbertha Magdalena op 4-4-1910, Arie op 23-7-1911, Gerdina Adriana op 7-3-1914 en Gradus Johannes op 29-4-1917
  4.  Cornelis Johannes van Maaren, geb. te Zuilichem om 3.- uur op donderdag 16-3-1876 (getuigen: Stephanus Franciscus Monhemius (gemeentesecretaris) en Cornelis van der Maas (veldwachter)), gereformeerd, landbouwer, tuinman, ovl. (99 jaar oud) te Rotterdam aan de Veenweg 33 op maandag 14-7-1975, tr. (resp. 32 en 25 jaar oud) (1) te Hei- en Boeicop op vrijdag 3-4-1908 met Lena de Jong, dr. van Floris de Jong (arbeider, bouwman) en Cornelia den Hartog, geb. te Hei- en Boeicop om 7.- uur op donderdag 20-4-1882 (getuigen: Dirk de With (bouwman) en Jacob Cornelis Zijdeveld (veldwachter)), gereformeerd, ovl. (29 jaar oud) te Hei- en Boeicop op maandag 27-11-1911 (aangifte: door Jacob de Wildt (watermolenaar) en Cornelis den Hartog (arbeider)). 
   Toen Lena de Jong trouwde met Cornelis Johannes van Maaren was zij weduwe van Krijn Bor (arbeider), zn. van Teunis Bor (werkman, arbeider) en Maaike Verschoor, hun huwelijk was te Hei- en Boeicop op 14-3-1902, hij is geb. om 8.- uur te Leerdam op 10-10-1879 en aldaar ovl. (24 jaar oud) om 3.- uur aan het Hoogeind in het huis nummer 161 wijk B op 22-3-1904.
Krijn Bor en Lena de Jong kregen samen een zoon geboren te Hei- en Boeicop, Teunis op 7-2-1903
, tr. (resp. 43 en 42 jaar oud) (2) te Maartensdijk op donderdag 19-2-1920 met Judith van Brenk, dr. van Cornelis van Brenk (landbouwer) en Hendrikje van Baaren (landbouwster), geb. te Maartensdijk om 10.- uur in het huis nummer 39 op zondag 8-7-1877 (getuigen: Jacob Lodder (gemeentebode) en Nicolaas van Breemen (veldwachter)), ovl. (70 jaar oud) te Driebergen-Rijsenburg om 11.- uur op zondag 13-6-1948 (aangifte: door Arie Jacob van Vulpen (begrafenisondernemer)). 
   Toen Judith van Brenk trouwde met Cornelis Johannes van Maaren was zij weduwe van Huibert van Dijk, zn. van Reijer (landbouwer, veehouder) van Dijk en Maria van Woudenberg, hun huwelijk was te Maartensdijk op 8-4-1909, hij is geb. te Maartensdijk om 3.- uur in het huis nummer 19 op 6-3-1860 en aldaar ovl. (57 jaar oud) om 8.30 uur op 30-6-1917
  5.  Gradus Johannes van Maaren, geb. te Zuilichem om 19.- uur op donderdag 9-8-1877 (getuigen: Cornelis van der Maas (veldwachter) en Jan van Woerkom (arbeider)), Gereformeerde Kerk, landbouwer, ovl. (65 jaar oud) te Utrecht om 11.30 uur maar woonde aan de Molenstraat 42 te Zuilichem op vrijdag 9-4-1943 (aangifte: door Wilhelmus Hendrikus Broekman (bediende)), tr. (resp. 41 en 37 jaar oud) te Zuilichem op donderdag 13-2-1919 met Mattijsje Cornelia van Brakel, dr. van Paulus Johannes van Brakel (landbouwer) en Helena ter Wal, geb. te Zuilichem om 16.- uur op zaterdag 12-3-1881 (getuigen: Cornelis van der Maas (veldwachter) en Arie Jan van Waardhuizen (gemeenteontvanger)), Nederlands Hervormd, ovl. (53 jaar oud) te Zuilichem om 6.- uur op vrijdag 3-8-1934 (aangifte: door haar echtgenoot en Wouter Lambertus van Braken (landbouwer)). 
   Gradus Johannes van Maaren en Matthijsje Cornelia van Brakel kregen samen vier kinderen alle geboren te Zuilichem, Cornelia Johanna op 7-12-1920, Helena op 19-2-1922, Leendert op 26-1-1923 en Paulina Johanna op 25-12-1924
  6.  Doodgeb. zoon van Maaren, geb. te Zuilichem om 10.- uur op donderdag 6-2-1879 (aangifte: door zijn vader en Cornelis van der Maas (veldwachter)). 
  7.  Gerhardus Leendert van Maaren, geb. te Zuilichem om 11.- uur op dinsdag 27-1-1880 (getuigen: Cornelis van der Maas (veldwachter) en Arie Jan van Waardhuizen (gemeenteontvanger)), Gereformeerde Kerk, ovl. (6 weken oud) te Zuilichem om 9.- uur op woensdag 10-3-1880 (aangifte: door zijn vader en Cornelis van der Maas (veldwachter)). 
  8.  Grietje Wilhelmina van Maaren, geb. te Zuilichem om 3.- uur op zondag 10-6-1883 (getuigen: Arie Jan van Waardhuizen (gemeenteontvanger) en Cornelis van dr Maas (veldwachter)), Gereformeerde Kerk, ovl. (43 jaar oud) te Gorinchem om 17.15 uur maar woonde te Gameren op zondag 6-2-1927 (aangifte: door haar echtgenoot en Jan Willem van de Werken (loswerkman)), tr. (resp. 26 en 29 jaar oud) te Zuilichem op donderdag 30-9-1909 met Cornelis Hobo, zn. van Cornelis Hobo (arbeider) en Geertje de Kuijper, geb. te Zuilichem om 4.- uur op dinsdag 4-11-1879 (getuigen: Leendert van Maaren (koopman) en Cornelis van der Maas (veldwachter)), ned.ger, gemeente secretaris, burgemeester van Gameren, ovl. (85 jaar oud) te Ede aan de Stationsweg 70 op dinsdag 9-2-1965. 
   Cornelis Hobo en Grietje Wilhelmina van Maaren kregen samen acht kinderen alle geboren te Gameren, Geertje op 31-7-1910, Lena Cornelia Johanna op 18-2-1912, Cornelis op 6-6-1915, Cornelia Johanna op 1-10-1917, Adriana op 12-9-1919, Leentje op 6-4-1921, Aart ook op 6-4-1921 en Magdalena op 22-8-1922
  9.  Leendert van Maaren, geb. te Zuilichem om 3.- uur op zaterdag 30-8-1884 (getuige: Arie Jan van Waardhuizen (geeente ontvanger)), Christelijk Gereformeerd, landarbeider, koopman, veehandelaar, ovl. (78 jaar oud) te Hilversum aan de Oude Amersfoordscheweg 8 op zondag 7-7-1963, begr. te Hilversum op begraafplaats Hilversum-Noord, tr. (resp. 24 en 19 jaar oud) (1) te Gameren op donderdag 5-11-1908 met Grietje Catrina Timmer, dr. van David Timmer (landbouwer) en Neeltje Hanegraaff, geb. te Gameren (Nieuwaal) om 16.- uur op dinsdag 8-1-1889 (getuigen: Willem Hanegraaff (bouwman) en Arie van Wijnen (arbeider)), Christelijk Gereformeerd, ovl. (31 jaar oud) te 's Hertogenbosch om 10.30 uur maar woonde te Gameren op zondag 1-2-1920 (aangifte: door haar echtgenoot en Hermanus Welp (concierge)). 
   Leendert van Maaren en Grietje Catrina Timmer kregen samen zeven kinderen de eerste twee zijn geboren te Arkel de overige te Gameren, Cornelia Johanna op 22-5-1909, Leendert ca 1910, David op 29-2-1912, Nelus op 19-2-1914, Gijsbert Leendert op 19-6-1915, Areina Goverdina op 21-11-1917 en Lena op 2-10-1919, tr. (2) met Alida Klop, dr. van Adrianus Klop (IXn) (daglooner, landarbeider,) en Catharina van Anrooij (zie Xt). 
   Toen Leendert van Maaren trouwde met Alida Klop was hij weduwnaar van Grietje Catrina Timmer, dr. van David Timmer en Neeltje Hanegraaff, hun huwelijk was te Gameren op 5-11-1908, zij is geboren te Gameren op 8-1-1889 en ovl. (32 jaar oud) te 's-Hertogenbosch op 1-2-1921.
Leendert van Maaren en Grietje Catrina Timmer kregen samen zeven kinderen de eerste twee zijn geboren te Arkel de overige te Gameren, Cornelia Johanna op 22-5-1909, Leendert ca 1910, David op 29-2-1912, Nelus op 19-2-1914, Gijsbert Leendert op 19-6-1915, Areina Goverdina op 21-11-1917 en Lena op 2-10-1919
  10.  Stienis Jan van Maaren, geb. te Zuilichem om 18.- uur op zondag 2-3-1890 (getuigen: Arie Jan van Waardhuizen (gemeenteontvanger) en Cornelis van der Maas (gemeenteveldwachter)), Gereformeerde Kerk, landbouwer, ovl. (71 jaar oud) te Zuilichem om 0.- uur aan de Molenstraat 11 op maandag 20-11-1961, begr. te Zuilichem op de algemene begraafplaats aan de Molenstraat graf Z-170R, tr. (resp. 30 en 29 jaar oud) te Zuilichem op donderdag 9-9-1920 met Johanna Barta Dingemans, dr. van Jan Dirk Dingemans (landbouwer) en Adriana de Bie (landbouwster), geb. te Zuilichem om 13.- uur op vrijdag 20-2-1891 (getuigen: Arie Jan Waardhuizen (gemeenteontvanger) en Cornelis van der Maas (gemeenteveldwachter)), Gereformeerde Kerk, ovl. (87 jaar oud) te Brakel aan de Molenstraat 11 op dinsdag 21-3-1978, begr. te Zuilichem op de algemene begraafplaats aan de Molenstraat graf Z-167L. 
   Steinis Jan van Maaren en Johanna Bartha Dingemans kregen samen zeven kinderen alle geboren te Zuilichem, Lena Cornelia Johanna op 9-6-1921, Adriana op 20-2-1923, Leendert op 23-8-1924, Janna Dirkje op 14-12-1925, Jab Dirk op 30-9-1928, Gijsbert Leendert op 16-5-1930 en Cornelis Johannes op 23-9-1931

IXc.  Govert Willem Klop, zn. van Egbert Cornelis Klop (VIIIc) (particulier, gemeenteraadslid 1857-1877 te Zuilichem) en Grietije (Grietje) van Woerkom, geb. te Zuilichem om 9.- uur op woensdag 2-2-1848 (getuigen: Aris voor de Wind (tapper) en Goosen van Wijnen (arbeider)), ged. Nederlands Hervormd te Zuilichem op zondag 19-3-1848, landbouwer, Gemeenteraadslid 1913-1923, Wethouder 1919-1923, Diaken 1879-1883 te Zuilichem, ovl. (88 jaar oud) te Zuilichem om 17.- uur op maandag 2-3-1936 (aangifte: door zijn zoon Jan Arie Klop 56 jaar oud (landbouwer)), tr. (resp. 29 en 22 jaar oud) te Zuilichem op donderdag 8-3-1877 met Maaike Spiering, dr. van Dirk Spiering (arbeider, visscher) en Jenneke de Kleijn, geb. te Brakel om 5.- uur op maandag 21-8-1854 (getuigen: Fredrik Everts (veldwachter) en Cornelis van Dalen Vervoorn (landbouwer)), Nederlands Hervormd, ovl. (53 jaar oud) te Zuilichem om 19.- uur op woensdag 10-6-1908 (aangifte: door Jan van der Linden (koopman) en Cornelis van der Maas (veldwachter)). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Egbert Cornelis Klop, geb. te Zuilichem op dinsdag 9-10-1877, ovl. (62 jaar oud) te Haaften op vrijdag 10-5-1940, volgt Xa
  2.  Jan Arie Klop, geb. te Zuilichem op maandag 16-6-1879, ovl. (93 jaar oud) te Brakel op woensdag 28-6-1972, volgt Xb
  3.  Cornelis Johannes Klop, geb. te Zuilichem om 22.- uur op woensdag 24-5-1882 (getuigen: Arie Jan van Waardhuizen (gemeenteontvanger) en Cornelis van der Maas (veldwachter)), ged. Nederlands Hervormd te Zuilichem op zondag 11-6-1882, ovl. (4 jaar oud) te Zuilichem om 21.- uur op woensdag 11-5-1887 (aangifte: door zijn vader en Cornelis van der Maas (gemeenteveldwachter)). 
  4.  Gerrit Jan Klop (ongehuwd), geb. te Zuilichem om 23.- uur op dinsdag 2-9-1884 (getuigen: Arie jan van Waardhuizen (gemeente ontvanger) en Cornelis van der Maas (gemeenteveldwachter)), ged. Nederlands Hervormd te Zuilichem op zondag 12-10-1884, ovl. (33 jaar oud) te Zuilichem om 13.30 uur op woensdag 6-2-1918 aangifte: door zijn vader en Eliza Gijsbert van Genderen (gemeente ontvanger)). 
  5.  Lambertus Eliza Klop, geb. te Zuilichem om 4.- uur op woensdag 16-3-1887 (getuigen: Jan van Waardhuizen (gemeente ontvanger) en Cornelis van der Maas (gemeenteveldwachter)), ged. Nederlands Hervormd te Zuilichem op zondag 4-3-1888, ovl. (13 jaar oud) te Zuilichem om 8.- uur op dinsdag 19-2-1901 (aangifte: door zijn vader en Cornelis van der Maas (gemeenteveldwachter)). 
  6.  Grietje Wilhelmina Klop, geb. te Zuilichem om 23.- uur op donderdag 14-2-1889 (getuigen: Aie Jan van Waardhuizen (gemeente ontvanger) en Cornelis van der Maas (gemeente veldwachter)), ged. Nederlands Hervormd te Zuilichem op zondag 31-3-1889, ovl. (19 jaar oud) te Zuilichem om 15.- uur op donderdag 10-9-1908 (aangifte: door Jan van der Linden (koopman) en Cornelis van der Maas (gemeente veldwachter)). 
  7.  Cornelis Johannes Klop (ongehuwd), geb. te Zuilichem om 21.- uur op zaterdag 30-12-1893 (getuigen: Arie Jan van Waardhuizen (landbouwer) en Cornelis van der Maas (gemeenteveldwachter)), ged. Nederlands Hervormd te Zuilichem op zondag 4-2-1894, landbouwer, ovl. (33 jaar oud) te Zuilichem om 6.30 uur op vrijdag 8-7-1927 (aangifte: door zijn broer Jan Arie Klop 48 jaar oud (landbouwer) en Huibert Cornelis van Os (Volontair ter secretarie)). 
  8.  Dirk Klop, geb. te Zuilichem om 20.- uur op vrijdag 23-8-1895 (getuigen: Arie Jan van Waardhuizen (landbouwer) en Cornelis van der Maas (gemeenteveldwachter)), Nederlands Hervormd, ovl. (5 jaar oud) te Zuilichem om 10.- uur op vrijdag 1-2-1901 (aangifte: door zijn vader en Cornelis van der Maas (gemeenteveldwachter)). 

IXd.  Francina Frederica Klop, dr. van Egbert Cornelis Klop (VIIIc) (particulier, gemeenteraadslid 1857-1877 te Zuilichem) en Grietije (Grietje) van Woerkom, geb. te Zuilichem om 13.- uur op zondag 18-12-1853 (getuigen: Philippus Cornelis van Beek (landbouwer) en Christiaan Carel van Hulst (sub-ontvanger)), ged. Nederlands Hervormd te Zuilichem op zondag 2-7-1854, ovl. (84 jaar oud) te Zuilichem om 6.30 uur op dinsdag 4-10-1938 (aangifte: door haar zoon Cornelis Fuijkschot 59 jaar oud (landbouwer)), tr. (resp. 23 en 26 jaar oud) te Zuilichem op donderdag 26-4-1877 met Eliza Jan Fuijkschot, zn. van Adrianus Fuijkschot (landbouwer) en Elizabeth van Genderen (winkelierster), geb. te Zuilichem om 23.- uur op woensdag 1-1-1851 (getuigen: Gijsbert van Hees (arbeider) en Jan van Woerkom (arbeider)), ged. Nederlands Hervormd te Zuilichem op zondag 4-12-1864, timmerman, landbouwer, ovl. (81 jaar oud) te Zuilichem om 9.- uur op zaterdag 2-7-1932 (aangifte: door zijn zoon Cornelis Fuijkschot 53 jaar oud (landbouwer) en Pieter Kalkman (gemeenteveldwachter)). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Grietje Wilhelmina Fuijkschot, geb. te Zuilichem om 1.- uur op zondag 4-11-1877 (getuigen: Leendert van Maaren (koopman) en Cornelis van der Maas (veldwachter)), Nederlands Hervormd, ovl. (46 jaar oud) te Andel op maandag 26-11-1923 (aangifte: door haar echtgenoot en Jan Fondse (gemeenteveldwachter)), tr. (resp. 27 en 29 jaar oud) te Zuilichem op donderdag 22-12-1904 met Dirk Gerrit Mans, zn. van Arie Mans (timmerman) en Cornelia Maria van Wijk, geb. te Andel om 10.- uur aan de Dijk wijk A in het huis nemmer 14 op vrijdag 22-1-1875 (getuigen: Gerrit van Wijk (particulier) en Dirk Mans (landbouwer)), timmerman, ovl. (100 jaar oud) te Woudrichem (Giessen) aan de Den Dissel 2 op woensdag 12-3-1975. 
   Dirk Gerrit Mans en Grietje Wilhelmina Fuijkschot kregen samen negen Kinderen alle geboren te Andel, Cornelia Maria op 9-10-1905, Eliza Arie op 2-12-1906, Arie Eliza op 10-5-1908, Francijntje Frederika op 1-9-1909 te Andel, Johannes op 28-2-1911, Cornelis Adrianus op 31-3-1912, Elizabeth op 19-11-1914, Levenloos kind geboren op 2-4-1917 en Johanna Petronella op 4-12-1919.
Na het overlijden van Grietje Wilhelmina Fuijkschot trouwde Dirk Gerrit Mans met Johanna Geertruida Snoek, dr. van Cornelis Snoek (kleermaker) en Wouterina Hendrika Breitenstein, hun huwelijk was te Gorinchen op 26-9-1928, zij is geb. te Gorinchem om 3.- uur op 21-10-1879 en ovl. (62 jaar oud) te Andel om 21.- uur) aan de Dijk wijk A in het huis nummer 29 (werd later gewijzigd in Hoge Maasdijk 32) op 15-1-1942
  2.  Cornelis Fuijkschot, geb. te Zuilichem om 14.- uur op donderdag 20-3-1879 (getuigen: Leendert van Maaren (koopman) en Cornelis van der Maas (veldwachter)), Gereformeerde Kerk, landbouwer, Cornelis woonde eerst in Zuilichem Waaldijk 72, door annexatie werd dit per 1-7-1955 Brakel Waaldijk 32, ovl. (82 jaar oud) te Brakel om 9.15 uur aan de Waaldijk 32 op zondag 11-6-1961 (aangifte: door Jan Dirk Fuijkschot 49 jaar oud (kantoorbediende)), tr. (resp. 30 en 21 jaar oud) te Zuilichem op donderdag 3-2-1910 met Willemina Angenita Dingemans, dr. van Jan Dirk Dingemans (landbouwer) en Adriana de Bie (landbouwster), geb. te Zuilichem om 1.- uur op zondag 18-3-1888 (getuigen: Arie Jan van Waardhuizen (gemeenteontvanger) en Cornelis van der Maas (gemeenteveldwachter)), Gereformeerde Kerk, ovl. (85 jaar oud) te Brakel aan de Waaldijk 32 op dinsdag 16-10-1973. 
   Cornelis Fuijkschot en Willemina Angenita Dingemans kregen samen twaalf kinderen alle geboren te Zuilichem, Eliza Johannes op 29-5-1910, Jan Dirk op 22-10-1910, Francina Frederika op 2-5-1913, Adriana op 19-5-1915, Adriaan op 16-2-1917, Geertruida Louisa op 13-12-1919, Angenita Maria op 22-10-1921, Wijntje Johanna Maria op 27-3-1923, Gerard Willem op 2-3-1925, Cornelis op 27-7-1927, Elizabeth op 23-5-1929 en Elizabeth op 23-5-1929
  3.  Elizabeth Fuijkschot, geb. te Zuilichem om 13.- uur op zaterdag 6-11-1880 (getuigen: Cornelis van der Maas (veldwachter) en Leendert van der Linden (arbeider)), Nederlands Hervormd, Elizabeth ging op 22-12-1913 naar Amerika, ovl. (78 jaar oud) te Los Angeles California [Verenigde Staten] op maandag 22-12-1958, begr. te Los Angeles California [Verenigde Staten] Artesia Cemetery, tr. (resp. 33 en 32 jaar oud) te Zuilichem op donderdag 4-12-1913 met Willem (William) Bijl, zn. van Pieter Bijl (timmerman) en Maaike van Dusseldorp, geb. te Herwijnen om 21.30 uur op zondag 17-4-1881 (getuigen: Cornelis Arie van Bentem (gemeenteveldwachter) en Jan Willem Bruntink (rijksveldwachter)), landbouwer, Willem ging met de Rotterdam op 22-12-1913 naar New-York, ovl. (55 jaar oud) op dinsdag 19-1-1937, begr. te Los Angeles California [Verenigde Staten] Artesia Cemetery. 
  4.  Doodgeb. dochter Fuijkschot, geb. te Zuilichem om 6.- uur op zondag 12-3-1882 (aangifte: door zijn vader en Cornelis van der Maas (veldwachter)). 
  5.  Adrianus Fuijkschot, geb. te Zuilichem om 23.- uur op maandag 11-6-1883 (getuigen: Arie Jan van Waardhuizen (gemeenteontvanger) en Cornelis van der Maas (veldwachter)), Gereformeerde Kerk, landbouwer, koopman, veehandelaar, ovl. (92 jaar oud) te Brakel aan het Hampad 1 op vrijdag 29-8-1975, begr. te Zuilichem op de algemene begraafplaats aan de Molenstraat graf Z-161la, tr. (resp. 23 en 19 jaar oud) te Zuilichem op donderdag 28-2-1907 met Grietje van Dalen, dr. van Engelbertus van Dalen (landbouwer, winkelier, commissionair in aardappelen, koopman) en Adriana van Baalen, geb. te Brakel om 9.- uur op zaterdag 15-10-1887 (getuigen: Jan van Hemert (daglooner) en Leendert Ekelmans (secretariebeambte)), Gereformeerde Kerk, ovl. (73 jaar oud) te Brakel om 6.30 uur aan de Molenstraat 23 op woensdag 24-5-1961 (aangifte: door Eliza Johannes Fuijkschot 51 jaar oud (districtsagent)), begr. te Zuilichem op de algemene begraafplaats aan de Molenstraat graf Z-160la. 
   Adrianus Fuijkschot en Grietje van Dalen kregen veertien kinderen alle geboren te Zuilichem. Francina Frederica op 23-8-1907, Engelbertus op 16-11-1908, Eliza Johannes op 21-1-1910, Adriaan op 5-4-1911, Adriana op 2-6-1912, Wijnant Johan Marie op 8-12-1913 (hij trouwde met Johanna Wilhelmina Schriever, zn. van Hendrik Coenraad Schriever en Wilhelmina Klop), Celeke op 18-3-1915, Cornelis op 15-7-1916, Elisabeth Dina op 28-11-1917, Engelbertus op 31-1-1920, Grietje op 6-9-1921, Gerard op 11-11-1922, Grietje Wilhelmina op 21-3-1925 en Jacobus op 14-4-1930
  6.  Pieternella Francina Frederika Fuijkschot, geb. te Zuilichem om 23.- uur op vrijdag 13-2-1885 (getuigen: Arie Jan van Waardhuizen (gemeenteonvanger) en Cornelis van der Maas (gemeenteveldwachter)), Nederlands Hervormd, Pieternella Francina Frederika woonde vanaf 15-10-1935 in Amsterdam aan de Reigerweg 12-II en vanaf 29-7-1969 in Dordrecht aan de Beukenlaan 2, ovl. (86 jaar oud) te Dordrecht aan de Beukenlaan 2 op dinsdag 29-6-1971, tr. (beiden 29 jaar oud) te Zuilichem op donderdag 17-9-1914 met Louis August van der Blom, zn. van Nikolaas van der Blom (godsdienstleraar) en Margareta Fenna Verdier, geb. te Nijmegen (Hees) om 11.- uur op zondag 7-12-1884 (getuigen: Jean Philip Louis August Verdier en Johannes van Wijhe (Manufacturier)), gereformeerd, reiziger, ovl. (74 jaar oud) te Amsterdam aan de Reigerweg 12-II op vrijdag 17-4-1959. 
   Louis August van der Blom en Pieternella Francina Frederika Fuijkschot kregen samen vier kinderen alle geboren te Gorinchem, Nicolaas op 7-4-1917, Eliza Johannes op 1-10-1918, Jacobus Wouter Abrahem op 30-6-1920 en Francina Frederika op 2-3-1923
  7.  Doodgeb. dochter Fuijkschot, geb. te Zuilichem om 2.- uur op vrijdag 11-6-1886 (aangifte: door haar vader en Cornelis van der Maas (gemeenteveldwachter)). 
  8.  Doodgeb. dochter Fuijkschot, geb. te Zuilichem om 1.- uur op woensdag 28-12-1887 (aangifte: door haar vader en Cornelis van der Maas (gemeenteveldwachter)). 
  9.  Doodgeb. zoon Fuijkschot, geb. te Zuilichem om 5.- uur op vrijdag 25-4-1890 (aangifte: door zijn vader en Cornelis van der Maas (gemeenteveldwachter)). 

IXe.  Egbert Cornelis Klop, zn. van Egbert Cornelis Klop (VIIIc) (particulier, gemeenteraadslid 1857-1877 te Zuilichem) en Grietije (Grietje) van Woerkom, geb. te Zuilichem om 1.30 uur op dinsdag 7-10-1856 (getuigen: Christiaan Carel van Hulst (gemeentesecretaris) en Adriaan van der Ent (onderwijzer)), ged. Nederlands Hervormd te Zuilichem op zondag 4-12-1864, bakkersknecht, landbouwer, Egbert Cornelis ging in 1882 te Well wonen, daarna in Zuilichem en vertrok op 9-9-1887 naar Scheveningen, zijn vrouw kwam na zijn overlijden op 13-6-1896 vanuit Rotterdan in den Haag wonen en vertrok op 19-5-1911 naar Amsterdam waar ze ging wonen aan de Elis Wolfstraat 43 en later aan de van Oldenb,str 82, ovl. (37 jaar oud) te Den Haag om 7.- uur op zondag 23-9-1894 (aangifte door: Hendricus Zoons (bode) en Engelbertus Heilbron), tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) te Ammerzoden op vrijdag 7-7-1882 met Eike van Goor, dr. van Eliza van Goor (landbouwer,) en Catharina Pieternella de Jongh, geb. te Ammerzoden (Well) om 12.- uur op donderdag 29-12-1859 (getuigen: Henrik Vos (landbouwer) en Johannes van Hemert (landbouwer)), Nederlands Hervormd, kamerverhuurster, ovl. (73 jaar oud) te Amsterdam op vrijdag 27-10-1933. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Cornelis Johannes Klop, geb. te Kerkwijk (Delwijnen) om 2.- uur op zondag 20-5-1883, Nederlands Hervormd, loopknecht, brievenbesteller, Cornelis Johannes kwam op 13-6-1896 in den Haag wonen en vertrok op 17-5-1911 naar Amsterdam, om op 15-6-1914 weer in den Haag te gaan wonen en daar vandaan weer vertrekt op 24-11-1921 naar de Rozengracht te Amsterdam, later woonde hij ook nog aan de Marnixstraat, A. de Ruijterweg, Achterwal en de van Galenstraat en vanaf 3-9-1946 aan de Marnixstraat 290, ovl. (84 jaar oud) te Amsterdam aan de Marnixstraat 290 op zondag 10-3-1968, tr. (resp. 30 en 31 jaar oud) (1) te Amsterdam op woensdag 28-5-1913, (gesch. te Amsterdam op vrijdag 9-9-1921) met Jantje Zondag, dr. van Jan Zondag (arbeider, mandenmaker) en Anneke de Bruin, geb. te Geldermalsen om 1.30 uur op donderdag 17-11-1881, Christelijk Gereformeerd, ovl. (81 jaar oud) te Apeldoorn aan de Mariastraat 89 op vrijdag 22-3-1963, tr. (resp. 40 en 32 jaar oud) (2) te Amsterdam op woensdag 15-8-1923, (gesch. te Amsterdam op vrijdag 28-12-1923) met Catharina Elisiena Edens, dr. van Harm Edens (kleermaker) en Hillechien Hesse, geb. te Wildervank op zondag 4-1-1891, ovl. (54 jaar oud) te Groningen maar woonachtig aan de Kerkstraat 77 te Veendam op woensdag 22-8-1945. 
  2.  Catharina Pieternella Klop (ongehuwd), geb. te Zuilichem om 4.- uur op donderdag 5-3-1885 (getuigen: Arie Jan van Waardhuizen (gemeente ontvanger) en Cornelis van der Maas (gemeente veldwachte)), Nederlands Hervormd, winkelbediende, Catharina Pieternella ging op 13-6-1896 in den Haag wonen en op 17-05-1911 te Amsterdam, zij had samen met haar zuster Egberdina Cornelia een speelgoedzaak in de Witte de Withstraat 78hs te Amsterdam, deze handelsonderneming genaamd de gezusters Klop, werd op 25-4-1929 door de Arr. Rechtbank van Amsterdam in staat van faillissement verklaard, ovl. (71 jaar oud) te Hilversum om 23.45 uur maar woonde aan de Jan van Galenstraat 121-1hoog te Amsterdam op maandag 4-2-1957. 
  3.  Egberdina Cornelia Klop, geb. te Zuilichem om 23.- uur op zondag 31-7-1887 (getuigen: Arie Jan van Waardhuizen (gemeente ontvanger) en Cornelis van der Maas (gemeente veldwachter)), Nederlands Hervormd, winkelbediende, Egberdina Cornelia ging op 13-6-1896 in den Haag wonen en op 17-5-1911 te Amsterdam, zij had samen met haar zuster Catharina Pieternella een speelgoedzaak in de Witte de Withstraat 78hs te Amsterdam, deze handelsonderneming genaamd de gezusters Klop, werd op 25-4-1929 door de Arr. Rechtbank van Amsterdam in staat van faillissement verklaard, later woonde zij aan de Jan van Galenstraat 121-1hoog, ovl. (59 jaar oud) te Amsterdam aan de Jan van Galenstraat 121-1hoog op zaterdag 7-6-1947. 

IXf.  Gijsbertje Klop, dr. van Gerrit Jacobus Klop (VIIId) (landbouwer) en Geertrui Lam (landbouwster), geb. te Zuilichem om 13.- uur op zondag 24-2-1850 (getuigen: Jan Honhof (landbouwer) en Nicolaas van der Linden (veldwachter)), ged. Nederlands Hervormd (later geen gezinte) te Zuilichem op zondag 28-4-1850, ovl. (87 jaar oud) te Zuilichem om 12.- uur op zondag 31-10-1937 (aangifte: door haar zoon Cornelis Hooijkaas 62 jaar oud (landbouwer)), tr. (resp. 25 en 36 jaar oud) te Zuilichem op vrijdag 11-6-1875 met Nicolaas Hooijkaas, zn. van Cornelis Hooijkaas (herbergier, tapper) en Geertje van den Heuvel (dienstbode), geb. te Zuilichem om 5.- uur op maandag 6-5-1839 (getuigen: Aron Samuels van Buren (particulier) en Willem Valk (schoenmaker)), Nederlands Hervormd (later geen gezinte), landbouwer, fruitteler, barkeper, imker, gemeenteraadslid, wethouder, Nicolaas heeft veel gedaan om de armoede te bestrijden. Als Imker genoot hij landelijke bekendheid, op zijn 81ste in 1920 werd hij gehuldigd voor het feit dat hij voor de vijftigste keer de bijenmarkt in Veenendaal bezocht, hij deed dit voor het laatst in 1928, ovl. (89 jaar oud) te Zuilichem om 17.15 uur op maandag 8-4-1929 (aangifte: door zijn zoon Cornelis Hooijkaas 53 jaar oud (landbouwer) en Huibert Cornelis van Os (landbouwer)). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Cornelis Hooijkaas (ongehuwd), geb. te Zuilichem om 23.- uur op maandag 25-10-1875 (getuigen: Stephanus Franciscus Monhemius (gemeentsecretaris) en Cornelis van der Maas (veldwachter)), Nederlands Hervormd (later geen gezinte), landbouwer, ovl. (65 jaar oud) te Zuilichem om 0.30 uur aan de Waaldijk 156 op vrijdag 7-2-1941 (aangifte: door Egbert Cornelis Hooijkaas 61 jaar oud (landbouwer)). 
  2.  Gerrit Jacobus Hooijkaas, geb. te Zuilichem om 2.- uur op zondag 5-11-1876 (getuigen: Stephanus Franciscus Monhemius (gemeentesecretaris) en Cornelis van der Maas (veldwachter)), Nederlands Hervormd, landbouwer, Gerrit Jacobus woonde te Zuilichem aan de Molenweg 127, dit zelfde adres werd per 23-8-1948 omgenummerd in nummer 159 en werd per 1-7-1955 Brakel Molenweg 28, ovl. (95 jaar oud) te Brakel aan de Molenstraat 28 op donderdag 8-6-1972, tr. (resp. 42 en 33 jaar oud) te Zuilichem op donderdag 13-2-1919 met Geertje van Veen, dr. van Gijsbert van Veen (landbouwer, karman) en Elizabeth de Jongh, geb. te Zuilichem om 7.- uur op maandag 22-6-1885 (getuigen: Arie Jan van Waardhuizen (gemeenteontvanger) en Cornelis van der Maas (gemeenteveldwachter)), Nederlands Hervormd, ovl. (77 jaar oud) te Zaltbommel om 17.- uur maar woonde aan de Molenstraat 28 te Brakel op maandag 14-1-1963 (aangifte: door Jan Hendrik Klijmij (begrafenisondernemer)). 
   Gerrit Jacobus Hooijkaas en Geertje van Veen kregen samen vier kinderen alle geboren te Zuilichem, Elizabeth op 29-11-1919, Nicolaas op 27-5-1921, Gijsbertje op 11-11-1922 en Gerrit Jacobus op 2-10-1928
  3.  Teunis Hooijkaas, geb. te Zuilichem om 13.- uur op zondag 13-1-1878 (getuigen: Leendert van Maaren (koopman) en Cornelis van der Maas (veldwachter)), Nederlands Hervormd, landbouwer, Teunis woonde te Zuilichem aan de Waaldijk 30, ovl. (64 jaar oud) te Zuilichem om 20.30 uur aan de Waaldijk 30 op woensdag 14-10-1942 (aangifte: door Nicolaas Hooijkaas 26 jaar oud (smid, bankwerker)), tr. (resp. 29 en 24 jaar oud) te Zuilichem op donderdag 27-6-1907 met Klara Bartha van der Linden, dr. van Leendert van der Linden (arbeider) en Geertruij van Aalst, geb. te Zuilichem om 16.- uur op maandag 25-6-1883 (getuigen: Arie Jan van Waardhuizen (gemeenteontvanger) en Cornelis van der Maas (veldwachter)), Nederlands Hervormd (later GerK), ovl. (84 jaar oud) te Brakel (Zuilichem) aan de Waaldijk 49 op zaterdag 20-1-1968. 
   Teunis Hooijkaas en Klara Bartha van der Linden kregen samen zes kinderen alle geboren te Zuilichem, Gijsbertje Geertruida op 10-10-1907, Gijsbertje Geertruida op 25-10-1908, Leendert op 25-4-1910, Geertruida Gijsbertje op 24-7-1913, Nicolaas op 1-9-1916 en Teuna Adriana op 6-5-1920
  4.  Egbert Cornelis Hooijkaas, geb. te Zuilichem om 15.- uur op woensdag 26-2-1879 (getuigen: Leendert van Maaren (koopman) en Cornelis van der Maas (veldwachter)), Nederlands Hervormd (later geen gezinte), landbouwer, Egbert Cornelis woonde te Zuilichem aan de Waaldijk 30, dit adres werd later op 23-8-1848 nummer 188 en per 1-7-1955 Brakel Waaldijk 101, ovl. (92 jaar oud) te Brakel aan de Waaldijk 101 op zondag 26-12-1971, begr. te Zuilichem op de algemene begraafplaats aan de Molenstraat graf Z-307l, tr. (resp. 34 en 22 jaar oud) te Zuilichem op woensdag 29-10-1913 met Suzanna Johanna Posthuma, dr. van Sander Roukes Posthuma (timmerman, machinist, bouwkundigopzichter) en Cornelia van Anrooij, geb. te Beusichem om 18.- uur op dinsdag 20-1-1891 (getuigen: Andries Koedam (wethouder) en Philippus Albert van der Haas (veldwachter)), Nederlands Hervormd (later geen gezinte), ovl. (84 jaar oud) te Hedel maar woonde aan de Molenstraat 28 te Brakel op donderdag 17-7-1975, begr. te Zuilichem op de algemene begraafplaats aan de Molenstraat graf Z-307l. 
   Egbert Cornelis Hooijkaas en Suzanna Johanna Posthuma kregen samen vijf kinderen de eerste twee zijn geboren te Heerjansdam de overige te Zuilichem, Gijsbertje op 17-9-1914, Cornelia op 26-9-1915, Nicolette op 21-5-1917, Nicolaas op 2-3-1919 en Sander Roukes op 14-8-1933
  5.  Geertje Geertruida Hooijkaas, geb. te Zuilichem om 20.- uur op zondag 24-12-1882 (getuigen: Arie Jan van Waardhuizen (gemeenteontvanger) en Cornelis van der Maas (veldwachter)), Nederlands Hervormd, Geertje Geertruida woonde te Zuilichem aan de Waaldijk 155, dit adres werd later op 23-8-1948 gewijzigd in nummer 187 en op op 1-7-1955 Brakel waaldijk 99, zij verhuisde op 7-9-1966 naar Geldermalsen Rijkstraatweg 15, ovl. (84 jaar oud) te Geldermalsen aan de Rijksstraatweg 15 op vrijdag 28-4-1967, tr. (resp. 27 en 31 jaar oud) te Zuilichem op donderdag 2-6-1910 met Gijsbert Bok, zn. van Willem Bok (landbouwer, bouwman) en Hendrika van Hemert, geb. te Gameren (Nieuwaal) om 10.30 uur op woensdag 9-10-1878 (getuigen: Walig Verdugt (timmerman) en Albert Gerhard Lenselink (schoolonderwijzer)), Nederlands Hervormd, landbouwer, ovl. (69 jaar oud) te Zuilichem om 17.- uur aan de Waaldijk 155 op maandag 19-1-1948 (aangifte: door Willem Nicolaas Bok 36 jaar oud (directeur ene veiling)). 
   Gijsbert Bok en Geertje Geertruida Hooijkaas kregen samen vijf kinderen alle geboren te Zuilichem, Willem Nicolaas op 5-6-1911, Nicolaas Willem op 15-1-1913, Hendrika op 12-12-1914, Gijsbert op 14-12-1915 en Gijsbertje op 27-5-1917

IXg.  Wouter Klop, zn. van Gerrit Jacobus Klop (VIIId) (landbouwer) en Geertrui Lam (landbouwster), geb. te Zuilichem om 19.- uur op woensdag 21-5-1851 (getuigen: Rut Lam (30 jaar oud) arbeider) en Nicolaas van der Linden (veldwachter)), ged. Hervormd te Zuilichem op zondag 13-7-1851, landbouwer, arbeider, ovl. (57 jaar oud) te Zuilichem om 13.- uur op maandag 27-7-1908 (aangifte: door zijn zwager Nicolaas Hooijkaas 69 jaar oud (landbouwer) en Cornelis van der Maas (gemeenteveldwachter)), tr. (resp. 38 en 26 jaar oud) te Zuilichem op donderdag 23-5-1889 met Gijsbertje Ekelmans, dr. van Jan Ekelman (schoenmaker) en Hendrika van der Linden, geb. te Zuilichem om 19.- uur op vrijdag 27-3-1863 (getuigen: Jan de Weijman (veldwachter) en Christiaan Carel van Hulst (gemeentesecretaris)), Christelijk Gereformeerd, ovl. (81 jaar oud) te Zuilichem om 11.- uur aan de Zijlsteeg 105 op vrijdag 16-3-1945 (aangifte: door Jeroen Mijdam (grondwerker)). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Geertruida Klop, geb. te Zuilichem om 2.- uur op zondag 6-12-1891 (getuigen: Arie Jan van Waardhuizen (gemeente ontvanger) en Cornelis van der Maas (gemeente veldwachter)), Nederlands Hervormd, ovl. (3 maanden oud) te Zuilichem om 21.- uur op zaterdag 19-3-1892 (aangifte: door haar vader en Cornelis van der Maas (gemeente veldwachter)). 
  2.  Geertruida Klop, geb. te Zuilichem op donderdag 26-1-1893, ovl. (75 jaar oud) te Zaltbommel op vrijdag 17-5-1968, volgt Xc
  3.  Gerrit Jacobus Klop, geb. te Zuilichem om 16.- uur op vrijdag 7-9-1894 (getuigen: Arie Jan van Waardhuizen (landbouwer) en Cornelis van der Maas (gemeenteveldwachter)), Nederlands Hervormd, ovl. (3 maanden oud) te Zuilichem om 15.- uur op maandag 17-12-1894 (aangifte: door zijn vader en Cornelis van der Maas (gemeenteveldwachter)). 
  4.  Hendrika Klop, geb. te Zuilichem op woensdag 1-4-1896, ovl. (91 jaar oud) te 's Hertogenbosch op woensdag 19-8-1987, volgt Xd
  5.  Egberdina Cornelia Klop, geb. te Zuilichem op zondag 3-6-1900, ovl. (68 jaar oud) te Utrecht op donderdag 16-1-1969, volgt Xe

IXh.  Egbert Cornelis Klop, zn. van Gerrit Jacobus Klop (VIIId) (landbouwer) en Geertrui Lam (landbouwster), geb. te Zuilichem om 10.- uur op woensdag 26-1-1853 (getuigen: Cornelis va Woerkom (winkelier) en Christiaan Carel van Hulst (sub-ontvanger)), ged. Hervormd te Zuilichem op zondag 27-3-1853, akkerbouwer, landbouwer, ovl. (68 jaar oud) te Zuilichem om 4.30 uur op zondag 6-3-1921 (aangifte: door Hendrik Coenraad Schriever (koopman) en Cornelis Koek (gemeenteveldwachter), tr. (resp. 25 en 33 jaar oud) te Zuilichem op maandag 23-12-1878 met Jacomijntje van Anrooij, dr. van Willem van Anrooij (arbeider) en Johanna de Ridder (arbeidster), geb. te Gameren (Nieuwaal) om 22.- uur op maandag 6-10-1845 (getuigen: Gijs Westerhof (arbeider) en Hendrik Cornelis van Anrooij (arbeider)), Nederlands Hervormd, ovl. (76 jaar oud) te Zuilichem om 8.30 uur op woensdag 22-2-1922 (aangifte: door haar schoonzoon Hendrik Coenraad Schriever 50 jaar oud (landbouwer) en Cornelis Koek (gemeenteveldwachter)). 
 Toen Jacomijntje van Anrooij trouwde met Egbert Cornelis Klop was zij weduwe van Antonie van der Leij, zn. van Willem van der Leij en Neeltje van Willigen, hun huwelijk was te Zuilichem op 28-4-1871, hij is geboren te Zuilichem op 7-4-1847 en aldaar overleden op 28-6-1877
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Geertruida Klop, geb. te Zuilichem op zaterdag 23-11-1878, ovl. (80 jaar oud) te Brakel op donderdag 5-3-1959, volgt Xf
  2.  Johanna Wilhelmina (Han) Klop, geb. te Zuilichem op vrijdag 21-5-1880, ovl. (65 jaar oud) te Zuilichem op maandag 8-4-1946, volgt Xg
  3.  Egberdina Cornelia (Dien) Klop, geb. te Zuilichem op zondag 4-12-1881, ovl. (63 jaar oud) te Zuilichem op donderdag 18-1-1945, volgt Xh
  4.  Wilhelmina Klop, geb. te Zuilichem op vrijdag 2-3-1883, ovl. (81 jaar oud) te Brakel op zaterdag 21-11-1964, volgt Xi
  5.  Geertje Jacoba Klop, geb. te Zuilichem om 22.- uur op zondag 13-7-1884 (getuigen: Arie Jan van Waardhuizen (gemeente ontvanger) en Carnelis van der Maas (gemeenteveldwachter)), ged. te Zuilichem op zondag 5-4-1885, ovl. (1 jaar oud) te Zuilichem om 1.- uur op donderdag 15-10-1885 (aangifte: door haar vader en Cornelis van der Maas (gemeenteveldwachter)). 
  6.  Geertje Jacoba Klop, geb. te Zuilichem op zaterdag 5-6-1886, ovl. (65 jaar oud) te 's Hertogenbosch op zondag 27-4-1952, volgt Xj
  7.  Cornelia Klop, geb. te Zuilichem op zaterdag 9-3-1889, ovl. (47 jaar oud) te Zuilichem op vrijdag 4-9-1936, volgt Xk

IXi.  Rogier Willem Klop, zn. van Egbert Cornelis Klop (VIIIf) (grutter te Giessendam) en Adriana Dekker, geb. te Giessendam op woensdag 31-12-1851, Nederlands Hervormd, werkman, korenmolenaar, grutter, ovl. (50 jaar oud) te Amsterdam op donderdag 27-11-1902, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) te Bodegraven op donderdag 27-7-1876 met Adriana Baelde, dr. van Isaac Baelde (bouwman, veehouder) en Risje Boer, geb. te Bodegraven op zaterdag 2-10-1852, ged. te Bodegraven op maandag 4-10-1852, Adriana ging op 3-8-1908 bij haar zoon Adriaan inwonen te Amsterdam, ovl. (82 jaar oud) te Amsterdam op vrijdag 30-11-1934. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Egbert Cornelis Klop, geb. te Oudewater op woensdag 7-11-1877, Nederlands Hervormd, ovl. te op zee Egbert Cornelis is begin 1900 vermist op zee, hij is uitgeschreven op 14-11-1903, er is nooit een acte van overlijden opgesteld. 
  2.  Doodgeb. zoon Klop (tweeling met Egbert Cornelis), geb. te Oudewater op woensdag 7-11-1877. 
  3.  Adriana Klop, geb. te Oudewater op zaterdag 22-2-1879, Nederlands Hervormd, ovl. (11 maanden oud) te Oudewater op donderdag 29-1-1880. 
  4.  Izaak Klop, geb. te Oudewater op zondag 28-3-1880, ovl. (30 jaar oud) te Amsterdam op woensdag 13-7-1910, volgt Xl
  5.  Adriaan Klop, geb. te Oudewater op zondag 10-4-1881, Nederlands Hervormd, ovl. (5 maanden oud) te Oudewater op vrijdag 23-9-1881. 
  6.  Adriaan Klop, geb. te Oudewater op woensdag 16-8-1882, ovl. (76 jaar oud) te Amsterdam op zondag 15-2-1959, volgt Xm
  7.  Adriana Klop, geb. te Gouda op vrijdag 28-12-1883, ovl. (4 maanden oud) te Kuinre op vrijdag 23-5-1884. 
  8.  Rogier Willem Klop, geb. te Diemen op woensdag 6-5-1885, ovl. (55 jaar oud) te Australie op vrijdag 18-10-1940, begr. te Collie (cimetery of Narrogin), relatie met Jessie
  9.  Jan Pieter Klop, geb. te Wormerveer op dinsdag 19-4-1887, ovl. (1 jaar oud) te Amsterdam op dinsdag 11-12-1888. 

IXj.  Bastiaantje Klop, dr. van Gerrit Klop (VIIIm) (gemeente veldwachter) en Neeltje (Heiltje) Schouten (dienstbode), geb. te Andel om 9.- uur op zaterdag 2-9-1865, ovl. (73 jaar oud) te Andel om 3.- uur op woensdag 26-10-1938, tr. (resp. 25 en 28 jaar oud) te Andel op donderdag 4-6-1891 met Cornelis Roza, zn. van Arie Roza (landbouwersknecht) en Janna Groos (schoonmaakster), geb. te Andel op zaterdag 4-10-1862, koopman, ovl. (69 jaar oud) te Andel om 10.30 uur op zondag 6-12-1931. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Arie Gerrit Roza, geb. te Andel om 14.- uur op maandag 16-5-1892, melkrijder, ovl. (28 jaar oud) te Andel om 20.- uur op vrijdag 2-7-1920, tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) te Andel op woensdag 11-7-1917 met Gerdina Bouman, dr. van Bastiaan Bouman (veerman) en Jantje Jonker, geb. te Andel op maandag 6-4-1891, cafehoudster, ovl. (64 jaar oud) te 's Hertogenbosch maar woonachtig aan de Dijk wijk A in het huis nummer 19 te Andel op zaterdag 11-2-1956. 
   Arie Gerrit Roza en Gerdina Bouman kregen samen twee kinderen beide geboren te Andel, Jantina Bastiana op 13-12-1917 en Cornelis op 18-9-1919
  2.  Heiltje Roza, geb. te Andel op donderdag 21-9-1893, manufacturierster, Heiltje woonde te Andel aan de Dijk wijk A in het huis nummer 25 later per 1-5-1949 op nummer 29, ovl. (61 jaar oud) te Gorinchem maar woonde aan de Dijk wijk A in het huis nummer 29 te Andel op donderdag 30-12-1954, tr. (resp. 26 en 27 jaar oud) te Andel op dinsdag 30-12-1919 met Cornelis Bonis, zn. van Zeger Bonis (schipper) en Zegerina van Edenburg, geb. te Waalwijk op zondag 10-4-1892, ovl. (31 jaar oud) te Andel op woensdag 28-11-1923. 
   Cornelis Bonis en Heiltje Roza kregen samen twee kinderen beide geboren te Rotterdam, Zegerina op 4-4-1920 en Bastiaantje ook op 4-4-1920
  3.  Gerdina Roza, geb. te Andel op dinsdag 2-8-1898, Gerdina woonde o.a. te Utrecht, Apeldoorn, Leeuwarden, weer in Utrecht, Andel, Woudichem en per 1-3-1974 aan het Lijsterplein 9 te Andel, ovl. (89 jaar oud) te Gorinchem maar woonde aan het Lijsteplein 9 te Woudrichem (Andel) op vrijdag 7-8-1987, tr. (resp. 22 en 27 jaar oud) te Andel op dinsdag 11-1-1921 met Petrus Johannes RŁger, zn. van Andries Christoffel RŁger (machinist) en Jenneke Colijn, geb. te Zaltbommel om 2.45 uur op woensdag 4-10-1893, Christelijk Gereformeerd, electricien, werkmeester, ovl. (87 jaar oud) te Woudrichem (Andel) aan het Lijsterplein 9 op zaterdag 18-10-1980. 

IXk.  Cornelis Johannes Klop, zn. van Gerrit Klop (VIIIm) (gemeente veldwachter) en Neeltje (Heiltje) Schouten (dienstbode), geb. te Andel om 18.- uur op zaterdag 24-11-1866, landbouwer, machinist Cornelis Johannes woonde te Andel aan de Burgemeester van der Schansstraat A 148, ovl. (65 jaar oud) te Andel om 12.- uur op maandag 11-7-1932, tr. (resp. 30 en 26 jaar oud) te Andel op donderdag 20-5-1897 met Martijntje Kant, dr. van Arie Kant (koetsier, landbouwer) en Corstiana Roza, geb. te Woudrichem om 11.- uur op vrijdag 19-8-1870, ovl. (74 jaar oud) te Andel aan de Burgemeester van de Schansstraat wijk A in het huis nummer 148 op zondag 27-8-1944. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Heiltje Klop, geb. te Andel op zondag 29-5-1898, ovl. (84 jaar oud) te 's Hertogenbosch op maandag 16-5-1983, volgt Xn
  2.  Gerrit Arie Klop (ongehuwd), geb. te Andel om 14.- uur op maandag 4-2-1901, landbouwer, ovl. (91 jaar oud) te 's Hertogenbosch op zondag 29-11-1992, begr. te Andel op vrijdag 4-12-1992. 
  3.  Arie Klop, geb. te Andel op dinsdag 13-5-1902, ovl. (71 jaar oud) te Gorinchem op zondag 10-3-1974, volgt Xo

IXl.  Johanna Cornelia Klop, dr. van Gerrit Klop (VIIIm) (gemeente veldwachter) en Neeltje (Heiltje) Schouten (dienstbode), geb. te Andel om 10.- uur aan de Achterstraat 89 op donderdag 19-10-1871, Johanna Cornelia woonde aan de Burgemeester van de Schansstraat in wijk A in het huis nummer 147 te Andel, ovl. (74 jaar oud) te Andel aan de Burgemeester van de Schansstraat wijk A in het huis nummer 147 op zondag 31-3-1946, tr. (resp. 31 en 27 jaar oud) te Andel op donderdag 14-5-1903 met Jan Jan Arie Straver, zn. van Jan Straver (timmerman) en Anneke Jonkers, geb. te Andel om 10.- uur aan de Dijk 36 op dinsdag 15-6-1875, vrachtrijder, ovl. (85 jaar oud) te Andel aan de Burgemeester van de Schansstraat 30 op zondag 5-3-1961. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Heiltje Straver, geb. te Andel op donderdag 4-2-1904, ovl. (93 jaar oud) te Woudrichem op maandag 17-3-1997, tr. (resp. 20 en 23 jaar oud) te Andel op woensdag 5-3-1924 met Jan Nicolaas Bouman, zn. van Bastiaan Bouman (veerman) en Jantje Jonker, geb. te Andel om 3.- uur wijk A in het huis nummer 10 op donderdag 16-8-1900, ovl. (64 jaar oud) te Den Haag op donderdag 11-3-1965. 
  2.  Jan Gerrit Straver, geb. te Andel op dinsdag 29-1-1907, ovl. (30 dagen oud) te Andel op donderdag 28-2-1907. 
  3.  Anneke Straver, geb. te Andel op zaterdag 29-8-1908, ovl. (85 jaar oud) te 's Hertogenbosch op donderdag 16-9-1993, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) te Andel op donderdag 22-6-1933 met Arie Treffers, zn. van Marinus Treffers (landarbeider, fabrieksarbeider) en Johanna van Helden, geb. te Wijk en Andel op zondag 24-4-1910, ovl. (83 jaar oud) te Woudrichem op maandag 10-5-1993. 
   Arie Treffers en Anneke Straver krijgen samen vier kinderen alle geboren te Andel, Johanna Cornelia op 27-10-1933, Jantina Aria op 29-4-1936, Maria op 18-7-1938 en Jan Gerrit op 15-8-1939
  4.  Jan Gerrit Straver, geb. te Andel op woensdag 22-11-1911, broodbakker, havenarbeider, fabrieksarbeider, Jan Gerrit woonde in Andel aan de Burgemeester van de Schansstraat A 147 (werd later A 200), verhuisde op 5-12-1951 naar Wijk en Andel Hoge-Maasdijk A 63, ging vervolgens op 20-6-1956 in Andel wonen aan de Burgemeester van de Schansstraat 200 (werd later nummer 30), ovl. (58 jaar oud) te Kerkwijk maar woonde aan de Burgemeester van de Schansstraat 30 te Andel op zaterdag 24-1-1970, begr. te Andel op de begraafplaats aan de Neer-Andelseweg graf L501, tr. (resp. 40 en 34 jaar oud) te Wijk en Aalburg op donderdag 22-11-1951 met Johanna Adriana Hofman, dr. van Willem Hofman (schipper) en Lena Viveen, geb. te Woudrichem aan boord van de Hooft op dinsdag 6-11-1917, ovl. (81 jaar oud) te Gorinchem maar woonde te Woudrichem op woensdag 14-7-1999, begr. te Andel op de begraafplaats aan de Neer-Andelseweg graf T11. 
   Jan Gerrit Straver en Johanna Adriana Hofman kregen samen twee kinderen beide geboren te Wijk en Andel, Lena op 7-7-1953 en Johanna Cornelia op 22-12-1957.
Toen Johanna Adriana Hofman trouwde met Jan Gerrit Straver was zij eerder getrouwd met Martinus van Bergeijk, zn. van Lammert van Bergeijk en Janske Bouman, hun huwelijk was te Wijk en Aalburg op 25-2-1938, hij is geboren te Wijk en Aalburg op 4-11-1912 en overleden te De Werken en Sleeuwijk op 14-5-1945.
Martinus van Bergeijk en Johanna Adriana Hofman kregen samen drie kinderen, Lammert Martinus geboren op 17-9-1937 te Woudrichem, Willem geboren op 30-6-1941 te Wijk en Andel en Janske Helena geboren op 7-8-1944 te Wijk en Andel

IXm.  Aart Klop, zn. van Hendrik Klop (VIIIu) (akkerbouwer, karman,) en Hendrika Pelle, geb. te Brakel om 2.- uur op zaterdag 14-12-1850 (getuigen: Staas va Bijsterveld (secretaris) en Fredrik Everts (veldwachter)), Nederlands Hervormd, winkelier, daglooner, ovl. (79 jaar oud) te Brakel om 3.- uur op zondag 2-2-1930 (aangifte: door zijn zoon Hendrik Klop oud 52 jaar (landarbeider) en Antonius Cornelis den Dunnen (rijksveldwachter)), tr. (resp. 26 en 22 jaar oud) te Brakel op vrijdag 25-5-1877 met Huibertje Jacoba Bertram, dr. van Gerrit Bertram (arbeider, landbouwer in aardappelen) en Huibertje van Kooij (dienstbode), geb. te Brakel op zaterdag 7-4-1855 om 5.- uur (getuigen: Cornelis van Dalen Vervoorn (landbouwer) en Stephanus Franciscus Monhemius (gemeenteontvanger)), Nederlands Hervormd, ovl. (92 jaar oud) te Brakel om 22.30 uur aan de Oranjestraat wijk A in het huis nummer 20 op zaterdag 22-11-1947 (aangifte: door Cornelis Kooijman (landbouwer)). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Hendrik Klop, geb. te Brakel op donderdag 10-1-1878, ovl. (96 jaar oud) te Brakel op donderdag 19-9-1974, volgt Xp
  2.  Gerrit Klop, geb. te Brakel op woensdag 23-4-1879, ovl. (82 jaar oud) te Brakel op woensdag 14-6-1961, volgt Xq
  3.  Jacobus Klop, geb. te Brakel op zaterdag 10-9-1881, ovl. (59 jaar oud) te Brakel op dinsdag 7-1-1941, volgt Xr
  4.  Huibertje Johanna Klop, geb. te Brakel om 10.- uur op maandag 15-10-1883 (getuigen: Cornelis Parel (daglooner) en Adrianus van Dalen (districtsopzichter)), Nederlands Hervormd, Huibertje Johanna woonde te Brakel eerst aan de Waaldijk wijk B in het huis nummer 14, per 25-11-1945 aan de Oranjestraat wijk B in het huis nummer 120, per 5-4-1948 weer aan de Oranjestraat wijk B in het huis nummer 14 (dit werd per 1-9-1949 gewijzigd in Waaldijk 93), ovl. (79 jaar oud) te Brakel om 6.45 uur aan de Waaldijk 93 op woensdag 6-2-1963, begr. te Brakel op de algemene begraafplaats aan de Dwarssteeg 7 graf BR-207, tr. (resp. 34 en 35 jaar oud) te Brakel op donderdag 3-10-1918 met haar achterneef Cornelis Kooijman, zn. van Cornelis Kooijman (daglooner) en Jacoba de Vries, geb. te Brakel om 16.- uur op zaterdag 17-3-1883 (getuigen: Dirk van Wijgerden (timmerman) en Mattijs Vervoorn (landbouwer)), Nederlands Hervormd, landbouwer, ovl. (79 jaar oud) te Zaltbommel om 3.- uur aan de Waaldijk 93 op vrijdag 1-2-1963, begr. te Brakel op de algemene begraafplaats aan de Dwarssteeg 7 graf BR-207. 
   uit dit huwelijk geen kinderen

IXn.  Adrianus Klop, zn. van Hendrik Klop (VIIIu) (akkerbouwer, karman,) en Hendrika Pelle, geb. te Brakel om 16.- uur op zondag 17-6-1860 (getuigen: Johannes Marinus Bruijnzeel (veldwachter) en Cornelis Vervoorn (landbouwer)), Nederlands Hervormd, daglooner, landarbeider, Adrianus woonde aan de Hovenstraat B124, werd later omgenummerd tot Hovenstraat 1 te Brakel, zijn vrouw verhuisde later op 6-11-1961 naar de Waaldijk 11, ovl. (66 jaar oud) te Gameren om 19.- uur op dinsdag 31-8-1926 (aangifte: door zijn zoon Hendrik Klop oud 36 jaar (arbeider) en Aalbert Sander Koster (arbeider)), tr. (resp. 28 en 27 jaar oud) te Gameren op donderdag 28-6-1888 met zijn achternicht Catharina van Anrooij, dr. van Antonie van Anrooij (werkman) en Alijda Catharina de Leeuw, geb. te Gameren (Nieuwaal) om 7.- uur op maandag 20-8-1860 (getuigen: Sander de Ridder (veeschutter) en Albert Gerhard Lenselink (schoolonderwijzer)), Nederlands Hervormd, ovl. (76 jaar oud) te Gameren om 9.- uur wijk D nr. 129 op zaterdag 3-4-1937 (aangifte: door zoon Hendrik Klop oud 47 jaar (landbouwer)). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Hendrik Klop, geb. te Brakel op zaterdag 14-12-1889, ovl. (95 jaar oud) te Kerkwijk op dinsdag 23-4-1985, volgt Xs
  2.  Alida Klop, geb. te Brakel op dinsdag 27-1-1891, ovl. (80 jaar oud) te Hilversum op woensdag 19-5-1971, volgt Xt
  3.  Antonie Klop (ongehuwd), geb. te Gameren om 20.- uur op vrijdag 1-12-1893, Nederlands Hervormd, arbeider, ovl. (24 jaar oud) te Gameren om 3.30 uur wijk D in het huis nummer 129 op vrijdag 20-9-1918. 
  4.  Hendrikus Jacobus Klop, geb. te Gameren om 17.- uur op zondag 10-1-1897, Nederlands Hervormd, ovl. (5 weken oud) te Gameren om 16.- uur op zondag 14-2-1897. 
  5.  Hendrikus Jacobus Klop, geb. te Gameren om 22.-- uur, op op donderdag 26-5-1898, Nederlands Hervormd, ovl. (6 maanden oud) te Gameren om 22.- uur op woensdag 14-12-1898. 
  6.  Hendrika Klop, geb. te Gameren op dinsdag 25-9-1900, ovl. (89 jaar oud) te Tiel op dinsdag 10-4-1990, volgt Xu

IXo.  Iefje Klop, dr. van Hendrik Klop (VIIIy) (dagloner, landbouwer van aardappelen) en Sophia Verzijl, geb. te Brakel om 16.- uur op woensdag 29-9-1841 (getuigen: Aart van Os (secretaris) en Staas van Bijsterveld (gemeentebode)), Nederlands Hervormd, ovl. (41 jaar oud) te Brakel om 2.- uur op dinsdag 13-2-1883 (aangifte: door haar echtgenoot en Cornelis Johannes Brouwers (landbouwer)), tr. (resp. 19 en 27 jaar oud) te Brakel op vrijdag 31-5-1861 met Dirk Aartse Schreuders, zn. van Kornelis Schreuders (schoenmaker) en Johanna Wijburg (arbeidster), geb. te Brakel om 7.- uur op woensdag 21-5-1834 (getuigen: Christoffel Hondius (secretaris) en Staas van Bijsterveld (gemeentebode)), Nederlands Hervormd, daglooner, ovl. (70 jaar oud) te Brakel om 18.- uur op donderdag 27-4-1905 (aangifte: door zijn zoon Dirk Schreuders oud 28 jaar (daglooner) en Leendert Ekelmans (poldersecretaris)). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Sophia Schreuders (Sophia word geboren als Sophia Klop, zij krijgt bij het huwelijk van haar moeder met Dirk Aartse Schreuders de naam "Sophia Schreuders"), geb. te Brakel om 2.- uur op donderdag 20-10-1859 (getuigen: Johannes Marinus Bruijnzeel (veldwachter) en Cornelis van Dalen Vervoorn (landbouwer), aangifte door haar grootvader Hendrik Klop oud 40 jaar (arbeider)), Nederlands Hervormd, ovl. (1 jaar oud) te Brakel om 20.- uur op vrijdag 26-7-1861 (aangifte: door haar vader en Johannes Marinus Bruijnzeel (veldwachter)). 
  2.  Cornelis Schreuders, geb. te Brakel om 11.- uur op dinsdag 19-11-1861 (getuigen: Johannes Marinus Bruijnzeel (veldwachter) en Jacobus Grandia (landbouwer)), Nederlands Hervormd, ovl. (1 jaar oud) te Brakel om 23.- uur op woensdag 30-9-1863 (aangifte: door de vader en Johannes Marinus Bruijnzeel (veldwachter)). 
  3.  Sophia Schreuders, geb. te Brakel om 2.- uur op maandag 28-9-1863 (getuigen: Johannes Marinus Bruijnzeel (veldwachter) en Sijmen van Dalen (landbouwer)), Nederlands Hervormd, ovl. (75 jaar oud) te Brakel om 9.30 uur op vrijdag 30-12-1938 (aangifte: door Jan Hendrik van Wijk (landbouwer)), tr. (resp. 20 en 32 jaar oud) te Brakel op donderdag 5-6-1884 met Cornelis Parel, zn. van Egonis Paerel (arbeider) en Anneke van de Laar, geb. te Brakel om 2.- uur op zaterdag 5-6-1852 (getuigen: Steven van Dalen (landbouwer) en Daad de Wilde (geregtsdienaar)), Nederlands Hervormd, dagloner, ovl. (36 jaar oud) te Brakel om 9.- uur op woensdag 16-1-1889 (aangifte: door zijn stiefvader Cornelis van Dalen oud 64 jaar (landbouwer) en Leendert Ekelmans (poldersecretaris)). 
   Cornelis Paerel en Sophia Schreuders kregen samen twee kinderen beide geboren te Brakel, Iefje op 8-5-1885 en Anneke op 29-10-1887
  4.  Cornelis Schreuders, geb. te Brakel om 9.- uur op zondag 16-4-1865 (getuigen: Jan van Dalen (adminitrateur) en Huibert Otto van Os (particulier)), Nederlands Hervormd, ovl. (5 maanden oud) te Brakel om 5.- uur op maandag 9-10-1865 (aangifte: door zijn vader en jan van Dalen (administrateur)). 
  5.  Cornelis Schreuders, geb. te Brakel om 23.- uur op woensdag 29-8-1866 (getuigen: Huibert Otto van Os (particulier) en Jan van Dalen (administrateur)), Nederlands Hervormd, ovl. (24 dagen oud) te Brakel om 18.- uur op zaterdag 22-9-1866 (aangifte: door de vader en Jan van Dalen (administrateur)). 
  6.  Cornelia Johanna Schreuders, geb. te Brakel om 19.- uur op donderdag 19-12-1867 (getuigen: Jan van Dalen (secretaris) en Johannes Martinus Bruijnzeel (veldwachter)), Nederlands Hervormd, ovl. (8 maanden oud) te Brakel om 8.- uur op vrijdag 11-9-1868 (aangifte: door haar vader en Jan van Dalen (secretaris)). 
  7.  Cornelia Johanna Schreuders, geb. te Brakel om 2.- uur op zaterdag 11-9-1869 (getuigen: Jan van Dalen (secretaris) en Johannes Marinus Bruijnzeel (veldwachter)), Nederlands Hervormd, ovl. (87 jaar oud) te Almelo om 19.30 uur aan de Brugstraat 73 op zondag 17-2-1957 (aangifte: door Herman Nijholt (aanspreker)), tr. (resp. 26 en 28 jaar oud) te Brakel op donderdag 7-5-1896 met Douwe Sijswerda, zn. van Jentje Peters Syswerda (scheepstimmerknecht) en Atje Doumers Siebersma (turfschipperse), geb. te Bolsward op vrijdag 11-10-1867, sergeant, ovl. (80 jaar oud) te Ermelo om 11.- uur (woonde vanaf 17-4-1947 gescheiden van Cornelia Johanna Schreuders) op woensdag 16-6-1948 (aangifte: door Jan van Ommen (begrafenisondernemer)). 
   Douwe Sijswerda en Vornelia Johanna Schreuders kregen tenminste twee kinderen beide geboren te Gorinchem, Atje Cornelia Johanna op 24-7-1897 en Dirk Arie op 5-6-1899
  8.  Hendrika Schreuders, geb. te Brakel om 23.- uur op vrijdag 13-10-1871 (getuigen: Jan van Dalen (secretaris) en Staas van Bijsterveld (polderontvanger)), Nederlands Hervormd, Hendrika woonde vanaf 14-7-1945 aan de Steenstraat 24 te Zaltbommel en later op 10-11-1948 aan de Gamersestraat 54 te Zaltbommel, ovl. (90 jaar oud) te Zaltbommel om 13.- uur aan de Gamersestraat 54 op dinsdag 20-3-1962, tr. (resp. 20 en 24 jaar oud) te Brakel op donderdag 4-8-1892 met Dirk van Wijgerden, zn. van Dirk van Wijgerden (landbouwer, voerman, karman) en Catharina Treffers, geb. te Brakel om 4.- uur op donderdag 5-12-1867 (getuigen: Jan van Dalen (secretaris) en Jahannes Marinus Bruijnzeel (veldwachter)), Nederlands Hervormd, dagloner, postbode, ovl. (94 jaar oud) te Zaltbommel om 5.45 uur aan de Gamersestraat 54 op donderdag 22-3-1962. 
   Dirk van Wijgerden en Hendrika Schreuders kregen samen vijf kinderen alle geboren te Brakel, Catharina op 16-8-1895, Iefje op 10-3-1898, Dirkje op 20-1-1900, Dirk Aartse op 14-7-1902 en Klazina op 20-12-1905
  9.  Peterke Schreuders, geb. te Brakel om 1.- uur op zondag 14-12-1873 (getuigen: Jan van Dalen (secretaris) en Johannes Willem Loijsen Dillie (geneesheer)), Nederlands Hervormd, ovl. (8 jaar oud) te Brakel om 7.- uur op dinsdag 14-2-1882 (aangifte: door haar vader en Cornelis Grandia (landbouwer). 
  10.  Cornelis Schreuders, geb. te Brakel om 7.- uur op zondag 8-8-1875 (getuigen: Johannes Willem Loijsen Dillie (geneesheer) en Stephanus Franciscus Monhemius (gemeentebode)), Nederlands Hervormd, ovl. (6 weken oud) te Brakel om 3.- uur op zondag 19-9-1875 (aangifte: door zijn vader en Johannes Willem Loijsen Dillie (geneesheer)). 
  11.  Dirk Schreuders, geb. te Brakel om 12.- uur op maandag 18-9-1876 (getuigen: Johannes Willem Loijsen Dillie (geneesheer) en Stephanus Franciscus Monhemius (gemeenteontvanger)), Nederlands Hervormd, dagloner, landbouwer, ovl. (58 jaar oud) te Brakel om 10.- uur op vrijdag 5-7-1935 (aangifte: door Cornelis van Geloven (landbouwer)), tr. (resp. 26 en 30 jaar oud) te Brakel op woensdag 11-2-1903 met Anna van Hemert, dr. van Jan Arie van Hemert (arbeider) en Kornelia (Cornelia) Stavast (dienstbode), geb. te Brakel om 20.- uur op maandag 21-10-1872 (getuigen: Jan van Galen (secretaris) en Jacobus Grandia (landbouwer)), Nederlands Hervormd, ovl. (62 jaar oud) te Brakel om 20.- uur op maandag 18-3-1935 (aangifte: door haar echtgenoot). 
   Dirk Schreuder en Anna van Hemert bleven kinderloos
  12.  Doodgeb. zoon Schreuders, geb. te Brakel om 23.- uur op zaterdag 30-11-1878 (aangifte: door zijn vader en Johannes Willem Loijsen Dillie)). 
  13.  Johanna Schreuders, geb. te Brakel om 1.- uur op maandag 9-2-1880 (getuigen: Cornelis Teunis Sustronk (schoenmaker) en Mattijs Vervoorn (landbouwer)), Nederlands Hervormd, ovl. (60 jaar oud) te Brakel om 19.- uur aan de Hovendstraat wijk B in het huis 128 op woensdag 23-10-1940 (aangifte: door haar zoon oud 35 jaar (grondwerker)), tr. (resp. 22 en 30 jaar oud) te Brakel op woensdag 10-9-1902 met Cornelis van Geloven, zn. van Hermen van Geloven (daglooner) en Aartje de Kloe, geb. te Brakel om 5.- uur op zaterdag 15-6-1872 (getuigen: Jan van Dalen (secretaris) en Jacobus Grandia (landbouwer)), Nederlands Hervormd, landbouwer, ovl. (81 jaar oud) te Brakel om 18.- uur aan de Hovendsestraat 5 op zaterdag 2-1-1954 (aangifte: door Hermen van Geloven oud 48 jaar (steenfabrieksarbeider)). 
   Cornelis van Geloven en Johanna Schreuders kregen samen vier kinderen alle geboren te Brakel, een levenloos geboren kind op 6-12-1903, Hermen op 14-4-1905, Dirk Arie op 18-5-1906 en Arie op 27-3-1916

IXp.  Peterke Klop, dr. van Hendrik Klop (VIIIy) (dagloner, landbouwer van aardappelen) en Sophia Verzijl, geb. te Brakel om 19.- uur op zondag 22-10-1843 (getuigen: Staas van Bijsterveld (poldersecretaris) en Fredrik Everts (veldwachter)), Nederlands Hervormd, ovl. (71 jaar oud) te Brakel om 15.- uur op donderdag 21-10-1915 (aangifte: door haar zoon Matthijs de Vries oud 37 jaar (arbeider) en Gerrit Arie van Weelden), tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) te Brakel op woensdag 21-4-1869 met haar achterneef Jielis de Vries, zn. van Cornelis de Vries (daglooner, arbeider, akkerbouwer) en Maria Klop (VIIIs). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Cornelis de Vries, geb. te Brakel om 1.- uur op dinsdag 19-10-1869 (getuigen: Jan van Dalen (secretaris) en Johannes Marinus Bruijnzeel (veldwachter)), Nederlands Hervormd, dagloner, Cornelis verhuisde op 23-11-1909 naar Deurne (NB), ovl. (69 jaar oud) te Deurne om 16.30 uur op maandag 24-4-1939 (aangifte: door Johannes Mastbroek), tr. (resp. 27 en 23 jaar oud) te Brakel op woensdag 25-8-1897 met Hermina Versteeg, dr. van AriŽn Versteeg (landbouwer, dagloner) en Maria van Genderen, geb. te Zuilichem om 1.- uur op vrijdag 5-6-1874 (getuigen: Christiaan Carel van Hulst (gemeentesecretaris) en Cornelis van der Maas (veldwachter)), Nederlands Hervormd, ovl. (71 jaar oud) te Eindhoven om 5.- uur op zaterdag 20-4-1946 (aangife: door Jielis de Vries 42 jaar oud (tuinman)). 
   Cornelis de Vries en Hermina Versteeg kregen samen zes kinderen alle geboren te Brakel, Arie op 4-12-1897, Arie op 14-3-1900, Peterke op 15-1-1902, Jieles op 7-4-1904, Marinus op 10-4-1906 en Gijsbert op 25-2-1907
  2.  Hendrik de Vries, geb. te Brakel om 21.- uur op donderdag 16-2-1871 (getuigen: Jan van Dalen (secretarie) en Staas van Bijsterveld (polderontvanger)), Nederlands Hervormd, daglooner, tuinier, Hendrik verhuisde op 23-11-1909 naar Deurne, ovl. (76 jaar oud) te Deurne om 6.- uur op zaterdag 26-7-1947 (aangifte: door Martinus Adrianus van der Zwaan (tuinier)), tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) te Brakel op woensdag 30-8-1893 met Jantje Ermstrang, dr. van Evert Ermstrang (daglooner) en Antonia van Veenendaal, geb. te Brakel om 18.- uur op zondag 11-2-1872 (getuigen: Jan van Dalen (secretaris) en Matthijs Vervoorn (polderontvanger)), Nederlands Hervormd, ovl. (75 jaar oud) te Deurne om 2.- uur op woensdag 26-2-1947 (aangifte: door Wilhelmus Theodorus van der Zwaan (landbouwer)). 
   Hendrik de Vries en Jantje Ermstrang kregen samen tien kinderen alle geboren te Brakel, Evert op 10-1-1894, Jieles op 22-7-1895, Antonia op 14-5-1897, Peterke op 10-4-1899, Dirkje op 10-1-1901, een levenloos geboren zon op 15-5-1903, een levenloos geboren zon op 14-7-1904, Jacoba op 19-2-1906, Maria op 28-4-1908 en Maria op 16-5-1909
  3.  Jan de Vries, geb. te Brakel om 21.- uur op woensdag 3-2-1875 (getuigen: Johannes Willem Loijsen Dillie (geneesheer) en Sijnen van Dalen (landbouwer)), Nederlands Hervormd, landbouwer, ovl. (78 jaar oud) te Brakel om 21.30 uur aan de Waaldijk 88 op maandag 15-6-1953 (aangifte: door zijn zoon Jielis de Vries oud 49 jaar (landbouwer)), begr. te Brakel op de algemene begraafplaats aan de Dwarssteeg 7 graf BR-039, tr. (resp. 24 en 19 jaar oud) te Brakel op woensdag 4-10-1899 met Dirkje Ermstrang, dr. van Evert Ermstrang (daglooner) en Antonia van Veenendaal, geb. te Brakel om 22.- uur op donderdag 13-5-1880 (getuigen: Leendert Leonardus van Dalen (daglooner) en Age Leijenaar (veldwachter)), Nederlands Hervormd, ovl. (76 jaar oud) te Brakel om 10.15 uur aan de Waaldijk 88 op dinsdag 10-7-1956 (aangifte: door haar zoon Antonie de Vries oud 46 jaar (fabrieksarbeider)), begr. te Brakel op de algemene begraafplaats aan de Dwarssteeg 7 graf BR-039. 
   Jan de Vries en Dirkje Ermstrang kregen samen acht kinderen alle geboren te Brakel, Peterke op 2-4-1900, Evertje op 23-5-1902, Jieles op 17-2-1904, Jacobus op 4-4-1907, Antonie op 10-8-1909, Marinus op 28-4-1911, Helena Egbertje op 6-4-1917 en Sophia Maria op 2-4-1920
  4.  Matthijs de Vries, geb. te Brakel om 19.- uur op woensdag 19-6-1878 (getuigen: Arie van Weelden (schipper) en Johannes Willem Loijsen en DilliŽ (geneesheer)), Nederlands Hervormd, arbeider, dagloner, Matthijs woonde in Brakel aan de Oranjestraat wijk A in het huis nummer 116 is later op 1-9-1949 gewijzigd in Koningstraat 23, zijn vrouw Teuntje Ermstrang verhuisde later na zijn overlijden op 17-5-1951 naar Leerdam Azaleastraat 37 en per 23-4-1959 naar Dordrecht de Rijpstraat 22, ovl. (65 jaar oud) te Brakel om 5.- uur aan de Oranjestraat wijk A in het huis nummer 116 op donderdag 16-12-1943, begr. te Brakel op het Kerkhof van de NH kerk aan de Burgemeester Postweg 4 graf 29, tr. (beiden 37 jaar oud) te Brakel op donderdag 23-9-1915 met Teuntje Ermstrang, dr. van Jan Ermstrang (landbouwer, winkelier) en Janna van den Anker, geb. te Brakel om 5.- uur op zondag 3-2-1878 (getuigen: Cornelis Vervoorn (akkerbouwer) en Kristinus van Wijk (daglooner)), Nederlands Hervormd, ovl. (85 jaar oud) te Dordrecht aan de Rijpstraat 22 op woensdag 6-2-1963. 
   Matthijs de Vries en Teuntje Ermstrang kregen samen twee kinderen beide geboren te Brakel, Jan op 4-11-1915 en een levenloos geboren zoon op 6-7-1921
  5.  Martinus de Vries, geb. te Brakel om 1.- uur op donderdag 27-11-1879 (getuigen: Gerrit van Dalen (landbouwer) en Jielis Grandia (landbouwer)), Nederlands Hervormd, ovl. (1 jaar oud) te Brakel om 9.- uur op woensdag 22-6-1881 (aangifte: door zijn vader en Antonius Vervoorn (landbouwer)). 
  6.  Sophia Maria de Vries, geb. te Brakel om 11.- uur op dinsdag 10-1-1882 (getuigen: Cornelis Vervoorn (landbouwer) en Antonius Vervoorn (landbouwer)), Nederlands Hervormd, ovl. (51 jaar oud) te Brakel om 19.- uur op zaterdag 14-1-1933 (aangifte: door haar echtgenoot en Jan de Vries (landbouwer)), tr. (resp. 24 en 31 jaar oud) te Brakel op woensdag 16-5-1906 met Jan Schreuders, zn. van Machiel Schreuders (akkerbouwer, inlandskramer) en Aartje van Wijgerden, geb. te Brakel om 10.- uur op donderdag 30-7-1874 (getuigen: Jan van Dalen (secretaris) en Johannes Willem Loijsen Dillie (geneesheer)), Nederlands Hervormd, daglooner, landbouwer, Jan woonde te Brakel aan de Nieuwstraat wijk A in het huis nummer 94, ovl. (67 jaar oud) te Brakel om 19.30 uur aan de Nieuwstraat wijk A in het huis nummer 94 op dinsdag 10-2-1942 (aangifte: door zijn schoonzoon Jan de Pater oud 41 jaar (fabrieksarbeider)). 
   Jan Schreuders en Sophia Maria de Vries kregen samen zeven kinderen alle geboren te Brakel, Aart op 11-11-1906, Peterke op 22-11-1907, Machiel op 14-9-1910, Maria op 23-7-1912, Joelis op 2-3-1914, Maria op 22-4-1916 en Jielis op 18-4-1921
  7.  Maria de Vries, geb. te Brakel om 2.- uur op zaterdag 25-8-1883 (getuigen: Joost Jacobus van Veenendaal (broodbakker) en Adrianus van Dalen (districtsopzichter)), Nederlands Hervormd, ovl. (5 maanden oud) te Brakel om 6.- uur op donderdag 7-2-1884 (aangifte: door haar vader en Adrianus van Dalen (districtsopzichter)). 

IXq.  Egbert Klop, zn. van Willem Dirk Klop (VIIIz) (landbouwer in aardappelen, dagloner) en Gerrigje van Hemert (winkelierster), geb. te Brakel om 3.- uur op zaterdag 5-11-1853 (getuigen: Dirk de Wilde (geregtsdienaar) en Fredrik Everts (veldwachter)), Nederlands Hervormd, landbouwer, koopman, daglooner, wethouder van de gemeente Brakel, Egbert woonde te Gorinchem aan de Dijk wijk B in het huis nummer 90, ovl. (76 jaar oud) te Brakel om 14.- uur op donderdag 24-7-1930 (aangifte: zijn zoon Peter Klop oud 48 jaar (landbouwer) en Cornelis van Dalen (lijkbezorger)), tr. (resp. 25 en 21 jaar oud) te Brakel op vrijdag 13-6-1879 met Antonia Vervoorn, dr. van Hendrik Huibert Vervoorn (schipper) en Klazina (Clazina) van der Mijden (koopvrouw, schipperse), geb. te Brakel om 22.- uur op donderdag 13-8-1857 (getuigen: Johannes Marinus Bruijnzeel (veldwachter) en Hermen van Wijgerden (arbeider)), Nederlands Hervormd, dienstbode, ovl. (81 jaar oud) te Brakel om 16.- uur op maandag 26-9-1938 (aangifte: door haar zoon Gerrit Klop oud 41 jaar landbouwer)). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Hendrik Huibert Klop (ongehuwd), geb. te Brakel om 22.- uur op donderdag 22-4-1880 (getuigen: Steven Ermstrang (visscher) en Age Leijenaar (veldwachter)), Nederlands Hervormd, ovl. (56 jaar oud) te Brakel om 10.- uur op donderdag 12-11-1936 (aangifte: door zijn broer Gerrit Klop oud 40 jaar (landbouwer)). 
  2.  Peter Klop, geb. te Brakel op vrijdag 18-11-1881, ovl. (60 jaar oud) te Brakel op dinsdag 7-7-1942, volgt Xv
  3.  Christinus Klop, geb. te Brakel om 11.- uur op dinsdag 12-5-1885 (getuigen: Hendrik Jacobus Duijzer (daglooner) en Adrianus van Dalen (dijkopzichter)), Nederlands Hervormd, ovl. (6 maanden oud) te Brakel om 19.- uur op dinsdag 24-11-1885 (aangifte: door zijn vader en Leendert Ekelmans (secretariebeambte)). 
  4.  Christinus Klop, geb. te Brakel op zondag 17-7-1887, ovl. (85 jaar oud) te Rotterdam op dinsdag 5-6-1973, volgt Xw
  5.  Willem Dirk Klop, geb. te Brakel om 13.- uur op dinsdag 5-2-1889 (getuigen: Jan Spierng (schipper) en Leendert Ekelmans (poldersecretaris)), Nederlands Hervormd, ovl. (1 jaar oud) te Brakel om 4.- uur op woensdag 26-3-1890 (aangifte: door zijn vader en Leendert Ekelmans (poldersecretaris)). 
  6.  Gerrigje Klop, geb. te Brakel om 1.- uur op vrijdag 21-3-1890 (getuigen: Hendrik Jacobus Duijzer (daglooner) en Leendert Ekelmans (poldersecretaris)), Nederlands Hervormd, ovl. (5 maanden oud) te Brakel om 12.- uur op vrijdag 19-9-1890 (aangifte: door haar vader en Leendert Ekelmans (poldersecretaris)). 
  7.  Willem Dirk Klop (ongehuwd), geb. te Brakel om 9.- uur op maandag 10-8-1891 (getuigen: Cornelis Eeuwijk (smid) en Leendert Ekelmans (poldersecretaris)), Nederlands Hervormd, landbouwer, ovl. (27 jaar oud) te Gorinchem als gevolg van een trap van een veulen op zondag 1-6-1919. 
  8.  Gerrit Klop, geb. te Brakel om 11.- uur op maandag 17-4-1893 (getuigen: Huibert van de Wetering (akkerbouwer) en Leendert Ekelmans (poldersecretaris)), Nederlands Hervormd, ovl. (4 maanden oud) te Brakel om 17.- uur op zaterdag 19-8-1893 (aangifte: door zijn vader en Leendert Ekelmans (poldersecretaris)). 
  9.  Gerrigje Klop, geb. te Brakel om 22.- uur op donderdag 14-3-1895 (getuigen: Dirk van der Linden (koopman) en Leendert Ekelmans (poldersecretaris)), Nederlands Hervormd, ovl. (10 maanden oud) te Brakel om 18.- uur op zaterdag 25-1-1896 (aangifte: door haar vader en Leendert Ekelmans (poldersecretaris)). 
  10.  Gerrit Klop, geb. te Brakel op dinsdag 13-10-1896, ovl. (86 jaar oud) te 's Hertogenbosch op dinsdag 19-4-1983, volgt Xx
  11.  Klasina Sijke Klop, geb. te Brakel om 10.- uur op woensdag 1-12-1897 (getuigen: Machiel Verschoor (daglooner) en Rutte Cornelis Salm (daglooner)), Nederlands Hervormd, Klasina Sijke woonde eerst in Rotterdam aan de Gerard Scholstraat 54a, per 22-6-1959 aan de Boezemzingel 2b en verhuisde op 25-9-1979 naar Kerkwijk (Gameren) Ridderstraat 4, ovl. (91 jaar oud) te Kerkwijk (Gameren) aan de Ridderstraat 4 op zaterdag 25-3-1989, begr. te Brakel op de algemene begraafplaats aan de Dwarssteeg 7 graf BRN-114, tr. (resp. 28 en 29 jaar oud) te Brakel op woensdag 26-5-1926 met Steven van Dalen, zn. van Teunis Adrianis van Dalen (landbouwer) en Johanna Adriana van Wijgerden, geb. te Brakel om 23.- uur op woensdag 28-10-1896 (getuigen: Leendert Ekelmans (poldersecretaris) en Adrianus van Dalen (dijkopzichter)), landbouwer, ovl. (70 jaar oud) te Rotterdam op woensdag 12-4-1967, begr. te Rotterdam op de begraafplaats Crooswijk. 
  12.  Jacobus Klop, geb. te Brakel om 22.- uur op donderdag 14-12-1899 (getuigen: Steven van Dalen (distictssecretaris) en Leendert Ekelmans (poldersecretaris)), Nederlands Hervormd, ovl. (2 maanden oud) te Brakel om 8.- uur op zondag 11-3-1900 (aangifte: door zijn vader en Steven van Dalen (districtssecretaris)). 
  13.  Doodgeb. dochter Klop, geb. te Brakel op zondag 15-12-1901 om 11.- uur (aangifte: door de vader en Martinus Duijzer (daglooner)). 

IXr.  Lodewijk Klop, zn. van Willem Dirk Klop (VIIIz) (landbouwer in aardappelen, dagloner) en Gerrigje van Hemert (winkelierster), geb. te Brakel om 12.- uur op maandag 5-11-1855 (getuigen: Stephanus Franciscus Menhamius (gemeenteontvanger) en Johannes Marinus Bruijnzeel (veldwachter)), Nederlands Hervormd, arbeider, daglooner, ovl. (65 jaar oud) te Brakel om 19.- uur op donderdag 31-3-1921 (aangifte: door Johannes de Vries (arbeider) en Catrinus van Gelder (veldwachter)), tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) te Brakel op woensdag 11-4-1883 met zijn nicht Janna van Hemert, dr. van Jielis van Hemert (landbouwer, veehouder) en Martijntje van Weijgerden, geb. te Brakel om 22.- uur op dinsdag 11-1-1859 (getuigen: Jan Versteeg (visscher) en Johannes Marinus Bruijnzeel (veldwachter)), Nederlands Hervormd, ovl. (35 jaar oud) te Brakel om 10.- uur op maandag 5-3-1894 (aangifte: door haar echtgenoot en Leendert Ekelmans (poldersecretatis)). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Willem Dirk Klop (ongehuwd), geb. te Brakel om 11.- uur op woensdag 15-8-1883 (getuigen: Leendert Leonardus van Dalen (gemeentebode) en Cornelis Grandia (landbouuwer)), Nederlands Hervormd, ovl. (7 jaar oud) te Brakel om 17.- uur op woensdag 1-4-1891 (aangifte: door zijn vader en Leendert Ekelmans (poldersecretaris)). 
  2.  Martijntje Klop, geb. te Brakel op zaterdag 10-1-1885, ovl. (75 jaar oud) te Wijk en Aalburg op dinsdag 29-3-1960, volgt Xy
  3.  Jielis Klop, geb. te Brakel om 1.- uur op vrijdag 22-4-1887 (getuigen: Elias van Dalen (akkerbouwer) en Leendert Ekelmans (secretariebeambte)), Nederlands Hervormd, ovl. (2 maanden oud) te Brakel om 5.- uur op donderdag 21-7-1887 (aangifte: door zijn vader en Leendert Ekelmans (secretariebeambte)). 
  4.  Gerrigje Klop, geb. te Brakel om 1.- uur op woensdag 28-11-1888 (getuigen: Lodewijk van Hemert (akkerbouwer) en Leendert Ekelmans (poldersecretaris)), Nederlands Hervormd, dienstbode, Gerrigje woonde eerst te Waardenburg en vanaf 30-4-1934 te Wijk en Aalburg eerst aan de Hooge Maasdijk wijk C in het huis nummer 45 vanaf 1-6-192 aan de Polstraat wijk C in het huis nummer 136 vanaf 1-6-1945 weer aan de Hooge Maasdijk wijk C in het huis nummer 45 (dit werd per 1-1-1960 omgenumerd in Waaldijk 31), ovl. (72 jaar oud) te Wijk en Aalburg aan de Waaldijk 31 op maandag 9-1-1961, begr. te Aalburg op donderdag 12-1-1961, tr. (resp. 31 en 36 jaar oud) te Brakel op donderdag 21-10-1920 met Johannes de Vries, zn. van Peter de Vries (akkerbouwer, koopman) en Johanna Vervoorn, geb. te Brakel om 18.- uur op zaterdag 9-2-1884 (getuige: Cornelis Teunis Sustronk (schoenmaker) Jan van de Wetering (veldwachter)), landbouwer, arbeider, ovl. (43 jaar oud) te Brakel om 20.- uur op woensdag 6-4-1927 (aangifte: door zijn broer Dirk Johan de Vries oud 28 jaar (slager) en zijn zwager Willem Dirk Klop oud 34 jaar (landabeider)). 
  5.  Jielis Klop, geb. te Brakel om 5.- uur op zaterdag 25-10-1890 (getuigen: Roelof van Dalen (koopman) en Leendert Ekelmans (poldersecreraris)), Nederlands Hervormd, ovl. (6 maanden oud) te Brakel om 9.- uur op vrijdag 15-5-1891 (aangifte: door zijn vader en Leendert Ekelmans (poldersecretaris)). 
  6.  Willem Dirk Klop, geb. te Brakel om 23.- uur op zaterdag 30-7-1892 (getuigen: Jan Klop 34 jaar oud (daglooner) en Leendert Ekelmans (poldersecretaris)), Nederlands Hervormd, landarbeider, steenfabrieksarbeider, Willem Jan woonde te Zuilichem aan de Hamsteeg 88 later omgenummerd in nummer 97, ovl. (56 jaar oud) te Zuilichem om 18.- uur aan de Hamsteeg 97 op vrijdag 29-7-1949 (aangifte: door Dirk Marinus Murraij (landarbeider)), tr. (resp. 29 en 23 jaar oud) te Zuilichem op donderdag 20-10-1921 met Cornelia Willemina Murraij, dr. van Peter Murraij (arbeider) en Maria Hanegraaf, geb. te Zuilichem om 10.- uur op maandag 29-11-1897 (getuigen: Arie Jan van Waardhuizen (landbouwer) en Cornelis van der Maas (veldwachter)), ged. Nederlands Hervormd te Zuilichem op zondag 20-2-1898, ovl. (46 jaar oud) te Zuilichem om 8.- uur aan de Hamsteeg 88 op dinsdag 28-3-1944 (aangifte: door haar echtgenoot). 
   Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren

IXs.  Jan Klop, zn. van Willem Dirk Klop (VIIIz) (landbouwer in aardappelen, dagloner) en Gerrigje van Hemert (winkelierster), geb. te Brakel om 6.- uur op donderdag 6-8-1857 (getuigen: Johannes Marinus Bruijnzeel (veldwachter) en Hendrik Huibert Vervoorn (schipper)), Nederlands Hervormd, daglooner, ovl. (62 jaar oud) te Brakel om 16.- uur wijk A in het huis nummer 28 op maandag 6-10-1919 (aangifte: door zijn zoon Willem Johannes Klop oud 33 jaar (arbeider) en Antonie Schreuders (visscher)), tr. (resp. 27 en 26 jaar oud) te Brakel op donderdag 28-5-1885 met Helena van Zanten, dr. van Johannes van Santen (daglooner) en Jenneke Verzijl, geb. te Brakel om 13.- uur op maandag 23-8-1858 (getuigen: Johannes Marinus Bruijnzeel (veldwachter) en Hendrik Janssen (geregtsdienaar)), Nederlands Hervormd, ovl. (70 jaar oud) te Brakel om 18.- uur op woensdag 16-1-1929 (aangifte: door haar zoon Willem Johannes Klop oud 43 jaar (arbeider) en Adrianus Lankhuijzen (gemeenteveldwachter)). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Willem Johannes Klop, geb. te Brakel op dinsdag 5-1-1886, ovl. (73 jaar oud) te Brakel op dinsdag 3-3-1959, volgt Xz
  2.  Anna Peterke Klop (ongehuwd), geb. te Brakel om 22.- uur op dinsdag 7-12-1886 (getuigen: Huibert van Wetering (akkerbouwer) en Leendert Ekelmans (secretarisambtenaar)), Nederlands Hervormd, Anna Peterke woonde te Brakel eerst aan de Waaldijk wijk A nummer 32 dit werd per 1-9-1959 omgenummerd in nummer 16, zij verhuisde op 20-6-1957 naar de Wilhelminalaan 3, ovl. (73 jaar oud) te Zaltbommel om 23.- uur maar woonde aan de Wilhelminalaan 3 te Brakel op maandag 28-12-1959 (aangifte: door Jan Hendrik Kleijmij (begrafenisondernemer)), begr. te Brakel op de algemene begraafplaats aan de Dwarssteeg 9 graf BR-128. 
  3.  Johannes Klop (ongehuwd), geb. te Brakel om 7.- uur op zaterdag 18-8-1888 (getuigen: Hendrik van Tongerlo (landbouwer) en Leendert Ekelmans (poldersecretaris)), Nederlands Hervormd, daglooner, ovl. (44 jaar oud) te Brakel om 21.- uur op donderdag 26-1-1933 (aangifte: door zijn broer Willem Johannes Klop oud 47 jaar (grondarbeider) en Hendrik Johannes Brouers (ambtenaar ter secretarie)). 
  4.  Gerrigje Klop, geb. te Brakel om 10.- uur op zondag 4-5-1890 (getuigen: Gijsbert van der Linden (akkerbouwer) en Leendert Ekelmans (poldersecretaris)), Nederlands Hervormd, ovl. (5 maanden oud) te Brakel om 20.- uur op maandag 6-10-1890 (aangifte: door haar vader en Leendert Ekelmans (poldersecretaris)). 
  5.  Gerrit Klop, geb. te Brakel om 15.- uur op donderdag 17-3-1892 (getuigen: Cornelis Teunis Sustronk (schoenmaker) en Leendert Ekelmans (poldrsecretaris)), Nederlands Hervormd, ovl. (3 maanden oud) te Brakel om 21.- uur op dinsdag 12-7-1892 (aangifte: door zijn vader en Willem Versteeg (akkerbouwer)). 
  6.  Gerrigje Klop, geb. te Brakel om 11.- uur op woensdag 28-3-1894 (getuigen: Cornelis Teunis Sustronk (schoenmaker) en Leender Ekelmans (poldersecretaris)), Nederlands Hervormd, ovl. (1 jaar oud) te Brakel om 10.- uur op zaterdag 30-3-1895 (aangifte: door haar vader en Leendert Ekelmans (poldersecretaris)). 
  7.  Doodgeb. dochter Klop, geb. te Brakel om 19.- uur op donderdag 1-8-1895 (aangifte: door haar vader en Leendert Ekelmans (poldersecretaris)). 
  8.  Gerrit Klop, geb. te Brakel om 1.- uur op donderdag 17-9-1896 (getuigen: Cornelis Teunis Sustronk (schoenmaker) en Leendert Ekelmans (poldersecretaris)), Nederlands Hervormd, ovl. (30 dagen oud) te Brakel om 3.- uur op zaterdag 17-10-1896 (aangifte: door zijn vader en Leendert Ekelmans (poldersecretaris)). 
  9.  Gerrit Klop, geb. te Brakel om 2.- uur op zaterdag 2-4-1898 (getuigen: Cornelis Teunis Sustronk (schoenmaker) en Steven van Dalen), Nederlands Hervormd, ovl. (6 maanden oud) te Brakel om 1.- uur op vrijdag 21-10-1898 (aangifte: door zijn vader en Steven van Dalen (districtssecretaris). 
  10.  Doodgeb. zoon Klop, geb. te Brakel om 20.- uur op zondag 21-4-1901 (aangife: door zijn vader en Leendert Ekelmans (poldersecretaris)). 

IXt.  Egbert Jan Klop, zn. van Egbert Jan Klop (VIIIab) (zaagmolenaarsknecht) en Magdalena Louisa Harmens, geb. te Ouder-Amstel op maandag 1-9-1879, horlogemaker boven de Ouder-Amstel, verhuisde op 3-7-1914 van Amsterdam naar Hilversum Liebergerdwarsstraat 1a, ovl. (69 jaar oud) te Hilversum om 14.- uur aan de Liebergerdwarsstraat 1a op maandag 22-11-1948, begr. te Hilversum op de Noorderbegraafplaats op vrijdag 26-11-1948, tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) te Amsterdam op donderdag 3-7-1902 met zijn achternicht Grietje Cornelia Beek, dr. van Gijsbert Beek (boerenknecht) en Grietje Cornelia Kleine Rammelkamp, geb. te Amsterdam op vrijdag 11-2-1881, ovl. (73 jaar oud) te Hilversum om 11.- uur op dinsdag 30-3-1954, begr. te Hilversum op de Noorderbegraafplaats op vrijdag 2-4-1954. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Egbert Jan Klop, geb. te Amsterdam op donderdag 4-9-1902, ovl. (16 jaar oud) te Hilversum om 13.30 uur aan de Liebergerdwarsstraat 1 op woensdag 26-3-1919. 
  2.  Gijsbert Klop, geb. te Amsterdam circa 1904, ovl. (ongeveer 14 jaar oud) te Utrecht om 17.- uur maar woonachtig te Hilversum op zaterdag 23-2-1918. 
  3.  Magdalena Louisa Klop, geb. te Amsterdam op zaterdag 11-1-1908, Magdalena Louisa woonde vanaf haar huwelijk eerst aan de Achter st.Vitus 1a te Hilversum en vanaf 27-3-1972 te Baexem aan de Jonker van Baexenstraat 22, bekend is dat ze later is verhuisd naar Arnhem, ovl. (81 jaar oud) te Arnhem op dinsdag 31-10-1989, tr. (resp. 50 en 52 jaar oud) te Hilversum op woensdag 16-4-1958 met haar achterneef Hendricus Bernardus Johannes (Jo) Kleine Rammelkamp (Hendricus Bernardus Johannes werd geboren als Hendricus Bernardus Johannes Pijl zoon van Grietje Pijl, hij werd door Gerrit Johannes Kleine Rammelkamp bij de burgelijkestand in Batavie op 16-11-1910 erkend als zijn zoon en kreeg bij het huwelijk (huwelijk bij volmacht) van zijn moeder met deze Gerrit Johannes Kleine Rammelkamp op 23-2-1911 te Amsterdam de achternaam "Kleine Rammelkamp"), zn. van Gerrit Johannes Kleine Rammelkamp (machinist) en Grietje Cornelia Pijl, geb. te Leiden op woensdag 8-11-1905, electromonteur, bankwerker, magazijnbediende, ovl. (71 jaar oud) te Roermond maar woonde aan de Jonker van Baexenstraat 22 te Beaxem op donderdag 13-10-1977. 
   Toen Hendricus Bernardus Johannes Kleine Rammelkamp trouwde met Magdalena Louisa Klop was hij eerder getrouwd met en gescheiden van Adelina Helsdingen, dr. van Teunis Helsdingen (agent van politie) en Adelina Breugem, hun huwelijk was op 3-9-1931 te Amsterdam en werd aldaar ontbonden op 24-3-1955, zij is geboren te Amsterdam op 24-5-1909 en aldaar overleden op 13-1-1992.
Hendricus Bernardus Johannes Kleine Rammelkamp en Adelina Helsdingen kregen samen drie kinderen, Adelina Margrietha Gesina geboren op 25-11-1934 te Amsterdam, en een tweeling Gerardus Johannes en Anthonie geboren op 3-8-1943 te Hilversum.
Toen Adelina Helsdingen was gescheiden van Hendricus Bernardus Johannes Kleine Rammelkamp trouwde zij met Cornelis Johannes Kleine Rammelkamp (hij is een broer van haar eerste man), zn. van Gerrit Johannes Kleine Rammelkamp en Grietje Cornelia Pijl, hun huwelijk was te Amsterdam op 9-2-1957, hij is geboren te Amsterdam op 31-7-1921 en aldaar overleden op 9-10-1971
  4.  Grietje Cornelia Klop (ongehuwd), geb. te Hilversum aan de Liebergerdwarsstraat 1a op dinsdag 6-8-1918, ovl. (37 jaar oud) te Hilversum om 12.05 uur op donderdag 26-7-1956, begr. te Hilversum op de Noorderbegraafplaats op maandag 30-7-1956. 

IXu.  Engelien Klop, dr. van Egbert Jan Klop (VIIIab) (zaagmolenaarsknecht) en Magdalena Louisa Harmens, geb. te Amsterdam op donderdag 15-12-1887, onderwijzeres, Engelien woonde o.a. aan de Grensstraat 1 te Amsterdam, haar man Martinus Hillmann verhuisde naar haar dood op 1-12-1959 naar Epe huize "Licht en Duister" aan de Duisterestraat 1, ovl. (70 jaar oud) te Amsterdam op zaterdag 18-10-1958, begr. te Amsterdam op de begraafplaats De nieuwe Ooster aan de Kruislaan 126 graf AA-23-3-144 op zaterdag 25-10-1958, otr. te Amsterdam op dinsdag 1-5-1917, tr. (resp. 29 en 26 jaar oud) te Amsterdam op woensdag 16-5-1917 met Martinus Hillmann, zn. van Jacobus Cornelis Hillmann (sjouwerman,loodgieter) en Margaretha Maria Delgman, geb. te Weesp op maandag 15-9-1890, bankwerker, diamantbewerker, ovl. (79 jaar oud) te Vaassen op zaterdag 27-6-1970, begr. te Amsterdam op de begraafplaats De nieuwe Ooster aan de Kruislaan 126 graf AA-23-3-144 op donderdag 2-7-1970. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Martinus Hillmann, geb. te Amsterdam op zondag 3-3-1918, melkcontroleur, kantoorbediende, ovl. (61 jaar oud) te Den Haag aan de Berkstraat 13 op dinsdag 11-9-1979, begr. te Amsterdam op de begraafplaats De nieuwe Ooster aan de Kruislaan 126 graf AA-23-3-144, tr. (resp. 29 en 28 jaar oud) te Amsterdam op zaterdag 10-1-1948 met Elisabeth Cornelia Reiman, geb. te Kalitandjoeng (Cheribon) [IndonesiŽ] op vrijdag 4-7-1919, ovl. (minstens 59 jaar oud) na 1979. 
   Martinus Hillmann en Elisabeth Cornelia Reiman kregen samen drie kinderen alle geboren te Amsterdam, Martin op 12-11-1948, Rutger Jan op 1-2-1951 en Engeline Clementine op 24-8-1953
  2.  Rudolf Hillmann, geb. te Amsterdam op zondag 4-7-1926, waterbouwkundige, ovl. (83 jaar oud) te Herten op zaterdag 22-8-2009, gecr, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) te Amsterdam op dinsdag 24-7-1951 met Ivonne van den Hoeven, dr. van Jan van den Hoeven en Jannigje Wilhelmina Diepeveen, geb. te Sittard op vrijdag 1-10-1926, woonde in 2009 te Herten. 
   Rudolf Hillmann en Ivonne van den Hoeven kregen samen twee kinderen, Marjan geboren te Amsterdam op 9-7-1956 en Jolande op 14-1-1961 te Hattem

IXv.  Egbert Cornelis (Ep) Klop, zn. van Adrianus Klop (VIIIad) (landbouwer) en Maaike Anna Francina Sprong, geb. te Poederoijen (Aalst) om 5.- uur op maandag 8-1-1894, Nederlands Hervormd, landbouwer in de jaren vijftig te Eindhoven, ovl. (73 jaar oud) te Eindhoven op maandag 5-6-1967, tr. (resp. 33 en 25 jaar oud) te Oost en Eest Middelbeers op dinsdag 17-5-1927 met Wilhelmina Geertruij Anna (Mientje) de Noo, dr. van Zweer Huibert de Noo (landbouwer) en Everdina de Mooij, geb. te Poederoijen (Aalst) om 5.- uur op vrijdag 21-2-1902, Nederlands Hervormd, ovl. (53 jaar oud) te Eindhoven op maandag 6-2-1956. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Adrianus Klop, geb. te Avenhorn op woensdag 29-2-1928, ovl. (79 jaar oud) te Eindhoven op donderdag 1-11-2007, volgt Xaa
  2.  Everdina Klop, geb. te Eindhoven op zaterdag 24-1-1931, tr. (resp. 37 en 48 jaar oud) te Eindhoven op donderdag 7-3-1968 met Hendrikus Johannes van Heemskerk, zn. van Marcelus van Heemskerk (arbeider, winkelier) en Antje Vissers, geb. te Aalst (Poederoijen) op maandag 1-12-1919. 
   Toen Hendrikus Johannes van Heemskerk trouwde met Everdina Klop was hij weduwnaar van Jacoba Struijk, dr. van Leendert Struijk en Nesia van Rijswijk, hun huwelijk was te Ammerzoden op 8-4-1948, zij is geb. te Ammerzoden op 5-11-1923, overl. te Aalst (Brakel) op 25-6-1966 en begraven te Aalst op de oude begraafplaats aan de Kerkstraat graf AO-204
  3.  Zweer Huibert Klop, geb. te Eindhoven op maandag 19-9-1932, ovl. (84 jaar oud) te Neerijnen op dinsdag 24-1-2017, volgt Xab
  4.  Marius Annie Frans Klop, geb. te Eindhoven op dinsdag 13-8-1935, ovl. (82 jaar oud) te Gameren op zondag 18-3-2018, volgt Xac

IXw.  Cornelis Johannes (Kees) Klop, zn. van Adrianus Klop (VIIIad) (landbouwer) en Maaike Anna Francina Sprong, geb. te Poederoijen (Aalst) om 22.- uur op vrijdag 31-1-1896, Nederlands Hervormd, fabrieksarbeider, tuinder, tabak-fabrieksarbeider, arbeider, opperman, stripper, ovl. (93 jaar oud) te Veenendaal op zondag 4-6-1989, begr. te Veenendaal op de algemene begraafplaats Munnikenhof aan de Munnikenweg 4 graf 201109-068, tr. (resp. 25 en 18 jaar oud) te Poederoijen op donderdag 28-7-1921 met Johanna Hendrika de Noo, dr. van Zweer Huibert de Noo (landbouwer) en Everdina de Mooij, geb. te Poederoijen (Aalst) om 3.- uur op zaterdag 11-7-1903, Nederlands Hervormd, ovl. (80 jaar oud) te Rhenen op dinsdag 16-8-1983, begr. te Veenendaal op de algemene begraafplaats Munnikenhof aan de Munnikenweg 4 graf 201109-068 op vrijdag 19-8-1983. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Maaike Anna Francina (Maai) Klop, geb. te Poederoijen op woensdag 5-10-1921, volgt Xad
  2.  Everdina Helena (Dien) Klop, geb. te Diessen op maandag 30-4-1923, ovl. (73 jaar oud) te Veenendaal op zondag 19-1-1997, volgt Xae
  3.  Adriana Johanna (Sjaan) Klop, geb. te Diessen op maandag 13-10-1924, ovl. (67 jaar oud) te Eindhoven op donderdag 6-2-1992, volgt Xaf
  4.  Cornelis Johannes Klop, geb. te Diessen op zondag 24-6-1928, Nederlands Hervormd, ovl. (11 maanden oud) te Eindhoven om 6.- uur op zondag 26-5-1929. 
  5.  Cornelia Johanna (Cor) Klop, geb. te Eindhoven op zondag 2-6-1929, volgt Xag
  6.  Maria Cornelia Johanna (Marie) Klop, geb. te Eindhoven op maandag 29-9-1930, ovl. (74 jaar oud) te Zeist op zondag 27-2-2005, volgt Xah
  7.  Johanna Hendrika (Jo) Klop, geb. te Eindhoven op zaterdag 31-12-1932, ovl. (74 jaar oud) te Utrecht op maandag 27-8-2007, volgt Xai
  8.  Zwerina Huiberdina (Rina) Klop, geb. te Eindhoven op woensdag 10-10-1934, volgt Xaj
  9.  Cornelis Johannes (Kees) Klop, geb. te Eindhoven op zondag 12-7-1936, Nederlands Hervormd, schoolmeester te Ederveen en studeerde theologie te Utrecht, In 1975 predikant in de Nederlands Hervormde Kerk (Gereformeerde Bond). Zijn eerste gemeente was Lage-Vuursche en zijn laatste gemeente was Elst (Utrecht) waar hij in 1998 met vervroegd emeritaat ging, ovl. (73 jaar oud) te Amsterdam maar woonachtig te Veenendaal op donderdag 10-9-2009, begr. te Veenendaal op de gemeente begraafplaats aan de Munnikenweg 4 op maandag 14-9-2009, tr. (resp. 28 en 27 jaar oud) te Ede op vrijdag 20-11-1964 met Rijertje Groeneveld, geb. te Ede op donderdag 26-11-1936, ovl. (74 jaar oud) te Bennekom op donderdag 2-12-2010, begr. te Veenendaal op de gemeentelijke begraafplaats op woensdag 8-12-2010. 
  10.  Klaas Johannes Dirk Klop, geb. te Eindhoven op dinsdag 17-8-1937, Nederlands Hervormd, ovl. (71 jaar oud) te Utrechtse Heuvelrug maar woonde aan de Burgemeester H van de Boschstraat 25 te Amerongen op zaterdag 17-1-2009, begr. te Amerongen op de algemene begraafplaats aan de Holleweg op woensdag 21-1-2009, sam. te Amsterdam met Maria (Riet) Wurster (Maria Kruijer Wurster), dr. van Dirk Wurster (slager) en Teuntje Wouterdina Broere, geb. te Amsterdam op vrijdag 4-9-1936, Nederlands Hervormd. 
  11.  Adrianus (Ad) Klop, geb. te Eindhoven op vrijdag 31-3-1939, ovl. (62 jaar oud) te Ede op maandag 4-3-2002, volgt Xak
  12.  Zweer Huibert (Bert) Klop, geb. te Eindhoven op vrijdag 18-6-1943, monteur, bijrijder, chauffeur, Zweer Huibert woonde eerstt te Eindhoven aan de Brugstraat 65, per 18-10-1946 in Veenendaal eerst aan de Dijkstraat 17 en per 28-4-1972 aan de Westersingel 21-I/67, ovl. (33 jaar oud) te Veenendaal aan de Westersingel 21-I/67 op dinsdag 3-8-1976, begr. te Veenendaal op de algemene begraafplaats Munnikenhof aan de Munnikenweg 4 graf 201109-068 op zaterdag 7-8-1976, tr. (resp. 28 en 23 jaar oud) te Amerongen op donderdag 27-4-1972 met Cornelia van Wamel, dr. van Pieter van Wamel en Jenneke van Barneveld, geb. te Amerongen op maandag 29-11-1948. 
  13.  Kind Klop, geb. te Eindhoven om 1.- uur op zaterdag 1-12-1945 (doodgeb.). 
  14.  Cornelia Egberdina (Loes) Klop, geb. te Rhenen op woensdag 30-7-1947, tr. (resp. 18 en 20 jaar oud) te Veenendaal op vrijdag 28-1-1966 met Dirk Teunis (Dik) Huiberts, zn. van Katrinus Huiberts en Klasina de Jager, geb. te De Bilt aan de Binnenhaven 8 op zondag 25-2-1945. 
   kinderen uit dit huwelijk: Katrinus en Johanna Hendrika

IXx.  Dirk Gijsbert Klop, zn. van Adrianus Klop (VIIIad) (landbouwer) en Maaike Anna Francina Sprong, geb. te Poederoijen (Aalst) om 9.- uur op vrijdag 19-2-1897, Nederlands Hervormd, fabrieksarbeider, gemeentearbeider, Dirk Gijsbert verhuisde op 11-4-1929 van Diessen naar Eindhoven woonde daar aan de Eckartscheweg 28 later per 2-9-1941 aan de Eckartscheweg 252, ovl. (67 jaar oud) te Eindhoven aan de Eckartscheweg 252 op vrijdag 16-10-1964, tr. (beiden 26 jaar oud) te Herwijnen op donderdag 7-6-1923 met Willemina van Rossum, dr. van Adrianus van Rossum (klompenmaker, landbouwer) en Grietje Hendrika Verploeg, geb. te Herwijnen om 2.- uur wijk A in het huis nummer 270 op woensdag 8-7-1896, Christelijk Gereformeerd, ovl. (minstens 67 jaar oud) na 1964. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Doodgeb. zoon Klop, geb. te Diessen om 23.- uur op zondag 18-9-1927. 
  2.  Hester Gijsberta Klop (ongehuwd), geb. te Eindhoven aan de Eckartscheweg 28 op woensdag 25-9-1929, Christelijk Gereformeerd, ovl. (75 jaar oud) te Eindhoven op zaterdag 25-12-2004, gecr. te Eindhoven in crematorium Rijtackers aan de Anthoy Fokkerweg 150 op donderdag 30-12-2004. 
  3.  Maaike Anna Francina Klop, geb. te Eindhoven op woensdag 20-4-1932, ovl. (76 jaar oud) te Helmond op donderdag 3-7-2008, volgt Xal

IXy.  Johanna Klop, dr. van Adrianus Klop (VIIIad) (landbouwer) en Maaike Anna Francina Sprong, geb. te Poederoijen (Aalst) om 16.- uur aan de Dijk wijk B in het huis nummer 45a op maandag 23-11-1903, Nederlands Hervormd, Johanna woonde te Wijk en Aalburg aan de Maasdijk en per 8-11-1964 aan de Bergstraat 16, haar man verhuisde later op 4-12-1969 naar de Irenestraat 26, ovl. (61 jaar oud) te Wijk en Aalburg aan de Bergstraat 16 op zondag 27-6-1965, begr. te Wijk en Aalburg op begraafplaats Wijk aan de Veldstraat graf C-078, tr. (resp. 29 en 37 jaar oud) te Helvoirt op donderdag 2-2-1933 met Arie van der Pol, zn. van Ruth van der Pol (bakker) en Cornelia Versfelt, geb. te Wijk en Aalburg op zondag 5-1-1896, drogist, ovl. (75 jaar oud) te 's Hertogenbosch maar woonde aan de Irenestraat 26 te Wijk en Aalburg op donderdag 30-12-1971, begr. te Wijk en Aalburg op begraafplaats Wijk aan de Veldstraat graf C-078. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Ruth van der Pol, geb. te Heusden op dinsdag 16-5-1933. 
  2.  Bertus van der Pol, geb. te Wijk en Aalburg aan de Hoogen Maasdijk wijk A in het huis nummer 12a op zaterdag 3-6-1939. 

IXz.  Adrianus Klop, zn. van Adrianus Klop (VIIIad) (landbouwer) en Maaike Anna Francina Sprong, geb. te Poederoijen (Aalst) om 2.- uur aan de Dijk wijk B in het huis nummer 45a op donderdag 16-3-1905, Hervormd, fabrieksarbeider, wegwerker, kantonnier, Adrianus woonde eerst te Eindhoven aan de Eckerscheweg 60, per 22-10-1929 aan de Eckerscheweg 70, per 21-10-1930 aan de Wassenaarstraat 41, vanaf 10-7-1933 in Heeze aan de Molenstraat 7, per 5-4-1940 te Leende wijk B in het huis nummer 107, per 28-4-1947 te Vught aan de Boxtelstraat 24 en 21 en later per 10-5-1961 aan de Oude Baan 5, ovl. (59 jaar oud) te Boxtel aan de Oude Baan 5 op woensdag 22-4-1964, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) te Helvoirt op vrijdag 24-5-1929 met Jenneke Daanen, geb. te Hernen op maandag 24-11-1902, Nederlands Hervormd, ovl. (80 jaar oud) te Vught op zondag 28-11-1982, begr. te Vught algemene begraafplaats aan de St. Elisabethstraat op donderdag 2-12-1982. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Maaike Arnolda Klop, geb. te Eindhoven op zondag 28-7-1929, ovl. (69 jaar oud) te 's Hertogenbosch op woensdag 23-12-1998, volgt Xam
  2.  Jenneke Klop, geb. te Eindhoven op zaterdag 25-4-1931, Nederlands Hervormd, tr. (25 jaar oud) te Vught op donderdag 14-3-1957 met A. Roza

Generatie X

Xa.  Egbert Cornelis Klop, zn. van Govert Willem Klop (IXc) (landbouwer, Gemeenteraadslid 1913-1923, Wethouder 1919-1923, Diaken 1879-1883 te Zuilichem) en Maaike Spiering, geb. te Zuilichem om 23.- uur op dinsdag 9-10-1877 (getuigen: Eliza Jan Fuijkschot (timmerman) en Cornelis van der Maas (veldwachter)), ged. Nederlands Hervormd te Zuilichem op zondag 4-11-1877, arbeider, broodbakker, Egbert Cornelis Klop kocht toen hij veertig jaar was een bestaande bakkerij in de Molenstraat te Haaften, het was een bakkkerij zonder winkel en het uitventen gebeurte toen nog met de hondekar, het assortiment in de tijd bestond uit wit en bruinbrood, met pasen ook krentebrood en verder krakelingen en stroopmoppen. Stroopmoppen bestonden uit een geheim recept van Anijszaad, stroop en kaneel en was al in 1860 een recept binnen de familie. In 1940 is de zaak over genomen door zijn zoon Gerrit, ovl. (62 jaar oud) te Haaften om 5.30 uur op vrijdag 10-5-1940 (aangifte: door zijn dochter Maaike Jacoba Johanna Klop 29 jaar oud), tr. (resp. 27 en 31 jaar oud) te Poederoijen op vrijdag 28-4-1905 met Catharina Johanna van der Ven, dr. van Gerrit van der Ven (landbouwer) en Jacoba Johanna Opstelten, geb. te Poederoijen om 13.- uur op maandag 2-3-1874 (getuigen: Dirk Bok (landbouwer) en Teunis van der Zalm (landbouwer)), Nederlands Hervormd, kraamster, ovl. (89 jaar oud) te Haaften aan de Molenstraat 5 op zaterdag 3-8-1963. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Maaike Klop, geb. te Haaften om 23.30 uur op zaterdag 10-3-1906 (getuigen: Christoffel de Jongh (landman) en Jan van den Bergh (landman)), ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 6-5-1906, ovl. (4 jaar oud) te Haaften om 22.- uur op vrijdag 13-5-1910 (aangifte: door de vader en Jan Willem Klop 23 jaar oud (arbeider)). 
  2.  Doodgeb. zoon Klop, geb. te Haaften om 5.- uur op donderdag 20-2-1908 (aangifte: door zijn vader en Christoffel de Jongh (landman)). 
  3.  Grietje Wilhelmina Klop, geb. te Haaften op zaterdag 13-3-1909, ovl. (61 jaar oud) te Oudewater op zondag 23-8-1970, volgt XIa
  4.  Maaike Jacoba Johanna Klop, geb. te Haaften op woensdag 30-11-1910, ovl. (84 jaar oud) te Aalburg op zondag 22-10-1995, volgt XIb
  5.  Gerrit Klop, geb. te Haaften op zondag 14-1-1912, ovl. (87 jaar oud) te Haaften op maandag 3-5-1999, volgt XIc
  6.  Jacoba Johanna Klop, geb. te Haaften circa 9-1913, ovl. (ongeveer 7 maanden oud) te Haaften om 17.30 uur op donderdag 2-4-1914 (aangifte: door haar vader en Hendrik Pippel (landman)). 
  7.  Jacoba Johanna Klop, geb. te Haaften op zaterdag 29-8-1914, ovl. (5 maanden oud) te Haaften om 6.- uur op maandag 22-2-1915 (aangifte: door haar vader en Jan Willem Klop 28 jaar oud (landman)). 

Xb.  Jan Arie Klop, zn. van Govert Willem Klop (IXc) (landbouwer, Gemeenteraadslid 1913-1923, Wethouder 1919-1923, Diaken 1879-1883 te Zuilichem) en Maaike Spiering, geb. te Zuilichem om 22.- uur op maandag 16-6-1879 (getuigen: Leendert van Haaren (koopman) en Cornelis van der Maas (veldwachter)), Nederlands Hervormd, landbouwer, arbeider Jan Arie woonde in Zuilichem aan de Waaldijk 28 deze gemeente ging op 1-7-1955 op in de gemeente Brakel en het werd toen Waaldijk 45, later per 31-10-1957 verhuisde ze naar de Schoolstraat 39, ovl. (93 jaar oud) te Brakel aan de Schoolstraat 39 op woensdag 28-6-1972, begr. te Zuilichem op de algemene begraafplaats aan de Molenstraat graf Z-166+167r op zaterdag 1-7-1972, tr. (resp. 28 en 25 jaar oud) te Poederoijen op vrijdag 28-6-1907 met Aagje van der Ven, dr. van Gerrit van der Ven (landbouwer) en Jacoba Johanna Opstelten, geb. te Poederoijen om 3.- uur op zondag 18-9-1881 (getuigen: Teunis van der Zalm (landouwer) en Johannes van Os (landbouwer)), Gereformeerde Gemeente, ovl. (80 jaar oud) te Zuilichem om 20.30 uur aan de Schoolstraat 39 op dinsdag 3-10-1961, begr. te Zuilichem op de algemene begraafplaats aan de Molenstraat graf Z-166+167r op zaterdag 7-10-1961. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Bertha Dirkje Klop, geb. te Zuilichem op zondag 16-2-1908, ovl. (71 jaar oud) te Kampen op zaterdag 19-5-1979, volgt XId
  2.  Maaike Klop, geb. te Zuilichem op woensdag 24-3-1909, ovl. (34 jaar oud) te Schelluinen op woensdag 23-6-1943, volgt XIe
  3.  Gerrit Klop, geb. te Zuilichem op woensdag 30-3-1910, ovl. (77 jaar oud) te Alkmaar op maandag 21-3-1988, volgt XIf
  4.  Govert Willem Klop, geb. te Zuilichem op zondag 13-8-1911, ovl. (66 jaar oud) te Wageningen op vrijdag 28-4-1978, volgt XIg
  5.  Grietje Wilhelmina Klop, geb. te Zuilichem op maandag 13-12-1915, Gereformeerde Gemeente, ovl. (9 dagen oud) te Zuilichem om 16.- uur op woensdag 22-12-1915 (aangifte: door haar vader en Gerhardus Bernardus Doedens (gemeenteveldwachter)). 
  6.  Jacobus Johannes Klop, geb. te Zuilichem op maandag 13-12-1915, ged. Gereformeerde Gemeente te Bergambacht op maandag 24-4-1916, ovl. (4 maanden oud) te Zuilichem om 6.- uur op woensdag 26-4-1916 (aanifte: door zijn vader en Gerhardus Bernardus Doedens (gemeenteveldwachter)). 
  7.  Jacoba Johanna Klop, geb. te Zuilichem op zaterdag 2-3-1918, ovl. (89 jaar oud) te Rijssen-Holten op zondag 4-3-2007, volgt XIh
  8.  Grietje Wilhelmina Klop, geb. te Zuilichem op vrijdag 11-6-1920, Gereformeerde Gemeente, ovl. (5 jaar oud) te Zuilichem om 22.- uur op dinsdag 5-1-1926 (aangifte: door haar vader en Gijsbert Leendert van Maaren (landbouwer)). 
  9.  Johannes Catharinus Klop, geb. te Zuilichem op donderdag 22-11-1923, ovl. (75 jaar oud) te Brakel op woensdag 16-12-1998, volgt XIi
  10.  Gerritje Jantje Klop, geb. te Zuilichem op maandag 14-9-1925, Gereformeerde Gemeente, Gerritje Jantje woonde te Zuilichem eerst aan de Waaldijk 28 (is later omgenummerd in Waaldijk 45), woonde per 31-10-1957 aan de Schoolstraat 39, vanaf 28-10-1988 aan de Maaikeshof 4 en ging in 1999 in Zaltbommel wonen, ovl. (85 jaar oud) te Zaltbommel in zorgcentrum 't Slot op zondag 17-10-2010, begr. te Zuilichem op de algemene begraafplaats aan de Molenstraat graf ZN-054+055 op vrijdag 22-10-2010, tr. (resp. 27 en 31 jaar oud) te Zuilichem op woensdag 1-4-1953 met Mourits (Maurits) Baks, zn. van Maurits Baks (arbeider, steenfabriekarbeider) en Gerritje Elizabeth van de Pol, geb. te Poederoijen (Aalst) op zondag 31-7-1921, arbeider, steenfabriekarbeider, ovl. (67 jaar oud) te Tilburg maar woonde aan het Maaikehof 4 te Brakel (Zuilichem) op vrijdag 9-12-1988, begr. te Zuilichem op de algemene begraafplaats aan de Molenstraat graf ZN-054+055. 

Xc.  Geertruida Klop, dr. van Wouter Klop (IXg) (landbouwer, arbeider) en Gijsbertje Ekelmans, geb. te Zuilichem om 16.- uur op donderdag 26-1-1893 (getuigen: Arie Jan van Waardhuizen (landbouwer) en Cornelis van der Maas (gemeenteveldwachter)), ged. Nederlands Hervormd te Zuilichem op zondag 21-5-1893, Geertruida woonde eerst in Zuilichem aan de Molenstraat 139 dit werd omgenummerd op 23-8-1948 in nummer 169d, verhuisde op 27-9-1948 naar de Hamsteeg 105 dit werd per 15-5-1950 gewijzigd in Burgemeester Hobolaan 105 en per 1-7-1955 in Brakel Burgemeester Hobolaan 27, later verhuisde zij naar Brakel (Zuilichem) Schoolstraat 1, ovl. (75 jaar oud) te Zaltbommel maar woonde aan de Schoolstraat 1 te Zuilichem op vrijdag 17-5-1968, begr. te Zuilichem op dinsdag 21-5-1968, tr. (resp. 24 en 28 jaar oud) te Zuilichem op donderdag 14-6-1917 met Jeroen Mijdam, zn. van Lambertus Mijdam (arbeider) en Lijntje van der Linden, geb. te Poederoijen om 1.- uur op maandag 24-9-1888 (getuigen: Cornelis van Os (landbouwer) en Dirk van Os (landbouwer)), ged. Nederlands Hervormd te Zuilichem op zondag 30-3-1890, arbeider, fabrieksarbeider, ovl. (79 jaar oud) te Wageningen maar woonde aan de Schoolstraat 11 te Brakel (Zuilichem) op zaterdag 13-4-1968, begr. te Brakel op woensdag 17-4-1968. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Geertruida Mijdam (Geertruida is geboren als Geertruida Klop, zij kreeg bij het huwelijk van haar moeder met Jeroen Nijdam de naam Geertruida Nijdam), geb. te Zuilichem op dinsdag 7-12-1915, Nederlands Hervormd, Geertruida woonde eerst te Zuilichem aan de Waaldijk 152 (werd op 23-8-1948 nummer 183), per 30-5-1949 aan de Steenfabriek 200, per 22-5-1953 aan de Waaldijk 182 dit werd gewijzigd op 1-7-1955 in gemeente Brakel Waaldijk 38, per 7-7-1978 aan de Waaldijk 14 en per 20-8-1979 aan de Poortwegje 17, ovl. (78 jaar oud) te 's Hertogenbosch maar woonde aan de Poortwegje 17 te Brakel op maandag 11-7-1994, begr. te Zuilichem op de algemene begraafplaats aan de Molenstraat graf ZN-098+099, tr. (resp. 30 en 36 jaar oud) te Zuilichem op donderdag 17-10-1946 met DaniŽl Arnoldus van der Linden, zn. van DaniŽl van der Linden (akkerbouwer) en Arnolda Brienen, geb. te Zuilichem om 11.- uur op dinsdag 11-10-1910 (getuigen: Arie Jan van Waardhuizen (landbouwer) en Cornelis van der Maas (gemeentbode)), Nederlands Hervormd, landbouwer, steenfabriekarbeider, stoker, ovl. (81 jaar oud) te Brakel aan het Poortwegje 17 op donderdag 21-5-1992, begr. te Zuilichem op de algemene begraafplaats aan de Molenstraat graf ZN-098+099. 
   DaniŽl Arnoldus van der Linden en Geertruida Mijdam kregen samen een zoon geboren te Zuilichem, Daniel Arnoldus op 17-9-1948
  2.  Lambertus Mijdam, geb. te Zuilichem op vrijdag 8-2-1918, Nederlands Hervormd, ovl. (82 jaar oud) te Veghel maar woonde te Sint-Oedenrode op woensdag 18-10-2000, tr. (resp. 24 en 28 jaar oud) te Wijk en Aalburg op woensdag 11-2-1942 met Johanna Pieternella Bouman, dr. van Johannes Bouman (landarbeider) en Pieternella Millenaar, geb. te Wijk en Aalburg op zondag 13-4-1913, ovl. (61 jaar oud) te Woudrichem op woensdag 9-10-1974. 
   Lambertus Mijdam en Johanna Pieternella Bouman kregen samen twee kinderen, Geertrui op 21-12-1943 te Wijk en Aalburg en Pieter Johannes op 22-5-1948 te Zuilichem
  3.  Wouterina Mijdam, geb. te Zuilichem op woensdag 22-1-1919, Nederlands Hervormd, ovl. (3 jaar oud) te Zuilichem om 24.- uur op zaterdag 8-7-1922 (aangifte: door de vader en Cornelis Koek (gemeenteveldwachter)). 
  4.  Leendert Mijdam, geb. te Zuilichem op donderdag 19-2-1920, Nederlands Hervormd, ovl. (2 jaar oud) te Zuilichem om 4.- uur op donderdag 20-7-1922 (aangifte: door de vader en Cornelis Koek (gemeenteveldwachter)). 
  5.  Gijsbert Mijdam, geb. te Zuilichem op donderdag 19-2-1920, Nederlands Hervormd, ovl. (1 jaar oud) te Zuilichem om 6.- uur op dinsdag 24-5-1921 (aangifte: door de vader en Cornelis Koek (gemeenteveldwachter)). 
  6.  Gijsbert Mijdam, geb. te Zuilichem op vrijdag 8-7-1921, Nederlands Hervormd, ovl. (11 maanden oud) te Zuilichem om 3.- uur op donderdag 15-6-1922 (aangifte: door Jan Kanselaar (landbouwer) en Cornelis Koek (gemeenteveldwachter)). 
  7.  Wouter Leendert Mijdam, geb. te Zuilichem op vrijdag 29-12-1922, Nederlands Hervormd, Wouter Leendert woonde aan de Waaldijk 36, ovl. (73 jaar oud) te Ammerzoden op vrijdag 29-11-1996, begr. te Zuilichem op de algemene begraafplaats aan de Molenstraat graf Z-143+144, tr. (resp. 29 en 26 jaar oud) te Kerkwijk op vrijdag 26-9-1952 met Annie Barnings, dr. van Antje Janna Barnings, geb. te Kerkwijk op vrijdag 23-4-1926, Nederlands Hervormd, dienstbode, ovl. (49 jaar oud) te Brakel aan de Waaldijk 36 op maandag 1-3-1976, begr. te Zuilichem op de algemene begraafplaats aan de Molenstraat graf Z-143+144. 
   Wouter Leendert Mijdam en Annie Barnings kregen samen een dochter geboren te Kerkwijk, Jannigje Antje op 1-12-1953
  8.  Lijntje Mijdam, geb. te Zuilichem op vrijdag 14-3-1924, Nederlands Hervormd, dienstbode, ovl. (83 jaar oud) te Maasdriel op woensdag 27-2-2008, tr. (resp. 32 en 34 jaar oud) te Zuilichem op donderdag 19-7-1956 met Pieter Verbeek, zn. van Jan Verbeek (stoker, waterwerker, bakschipper) en Hendrika Vos, geb. te Kerkwijk op vrijdag 9-9-1921, Nederlands Hervormd, ovl. (81 jaar oud) te Zaltbommel op woensdag 18-9-2002. 
   Pieter Verbeek en Lijntje Mijdam kregen samen een zoon geboren te Brakel, Jan op 26-10-1958
  9.  Gijsbertje Mijdam, geb. te Zuilichem op dinsdag 2-6-1925, Nederlands Hervormd, tr. (resp. 26 en 31 jaar oud) te Zuilichem op donderdag 15-11-1951 met Aaldert Burghart, zn. van Aaldert Burghart (steenovenarbeider) en Mijntje van der Meijden, geb. te Herwijnen op vrijdag 18-6-1920, ovl. (78 jaar oud) te Gorinchem maar woonde te Lingewaal op vrijdag 26-6-1998, begr. te Herwijnen op de algemene begraafplaats aan de Peperstraat graf NW-6499. 
  10.  Elizabeth Mijdam, geb. te Zuilichem op maandag 8-11-1926, Nederlands Hervormd, woonde in 2007 te Vuren, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) te Zuilichem op donderdag 21-8-1952 met DaniŽl Donker, zn. van Arie Donker en Neeltje van Horssen, geb. te Haaften op dinsdag 13-12-1927, ovl. (79 jaar oud) te Leerdam in verpleeghuis Lingesteijn op donderdag 4-10-2007, begr. te Vuren op de algemene begraafplaats aan de Graaf Reinaldweg graf D-11 op dinsdag 9-10-2007. 
   DaniŽl Donker en Elizabeth Mijdam krijgen samen twee kinderen, Arie te Zuilichem op 26-1-1953 en Geertruida te Vuren op 26-2-1958
  11.  Jeroen Mijdam, geb. te Zuilichem op vrijdag 15-3-1929, Nederlands Hervormd, ovl. (11 maanden oud) te Zuilichem om 0.30 uur op zondag 2-3-1930 (aangifte: door zijn vader en Huibert Cornelis van Os (volontair ter secretarie)). 
  12.  Hendrika Cornelia Mijdam, geb. te Zuilichem op zaterdag 20-12-1930, Nederlands Hervormd, tr. (resp. 25 en 28 jaar oud) te Zuilichem op donderdag 4-10-1956 met Johannes Hendrikus van Wijgerden, zn. van Hendrik Antonie van Wijgerden (griendwerker, landarbeider) en Geertje van de Werken, geb. te De Werken en Sleeuwijk op dinsdag 21-8-1928, landarbeider, stucadoor, ovl. (63 jaar oud) te Gorinchem aan de Blauwe Torenstraat 13 op zaterdag 15-2-1992, begr. te Gorinchem op de oude algemene begraafplaats aan de W. de Vries Robbťweg 33 graf D-5048. 
   Johannes Hendrikus van Wijgerden en Hendrika Cornelia Mijdam kregen samen twee kinderen beide geboren te Gorinchem, Gerard op 25-3-1958 en Geertruida op 3-5-1962

Xd.  Hendrika Klop, dr. van Wouter Klop (IXg) (landbouwer, arbeider) en Gijsbertje Ekelmans, geb. te Zuilichem om 21.- uur op woensdag 1-4-1896 (getuigen: Arie Jan van Waardhuizen (landbouwer) en Cornelis van der Maas (gemeenteveldwachter)), ged. Nederlands Hervormd te Zuilichem op zondag 5-9-1897, Hendrika woonde te Poederoijen (Aalst) wijk B in het huis nummer 32 werd per 1-9-1949 omgenummer in Maasdijk 15 en op 1-7-1955 gewijzigd in Brakel (Aalst) Maasdijk 15 dit werd op 1-7-1955 omgenummerd in nummer Maasdijk 53, verhuisde op 27-12-1959 naar Brakel woonde eerst aan de Arie van Drielstraat 12 en op 1-5-1984 aan de Arie van Drielstraat 20, ovl. (91 jaar oud) te 's Hertogenbosch maar woonde aan de Arie van Drielstraat 20 te Brakel op woensdag 19-8-1987, begr. te Aalst op de oude begraafplaats aan de Kerkstraat graf 484 op maandag 24-8-1987, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) te Zuilichem op donderdag 31-7-1919 met Cornelis (Kees) Keinemans, zn. van Jan Keijnemans (landarbeider) en Wilhelmina Antonia Exalto, geb. te Poederoijen (Aalst) om 14.- uur op woensdag 24-4-1895 (getuigen: Teunis van der Zalm (landbouwer) en Cornelis van Os (landbouwer)), Nederlands Hervormd, landarbeider, steenfabriekarbeider, ovl. (72 jaar oud) te Brakel aan de Arie van Drielstraat 12 op dinsdag 19-9-1967, begr. te Aalst op de oude begraafplaats aan de Kerkstraat graf 218. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Hendrikus (Henk) Keinemans (Hendrikus is geboren als Hendrikus Klop, kreeg bij het huwelijk van zijn moeder met Cornelis Keinemans de naam Hendrikus Keinemans), geb. te Zuilichem op dinsdag 17-12-1918, Nederlands Hervormd, ovl. (87 jaar oud) te Aalst op dinsdag 3-10-2006, begr. te Aalst op zaterdag 7-10-2006, tr. (resp. 28 en 25 jaar oud) te Poederoijen op donderdag 1-5-1947 met Geertje Elisabeth Baks, dr. van Maurits Baks (arbeider, steenfabriekarbeider) en Gerritje Elizabeth van de Pol, geb. te Poederoijen (Aalst) op zondag 31-7-1921, ovl. (85 jaar oud) te Tiel op zondag 29-4-2007, begr. te Aalst op donderdag 3-5-2007. 
  2.  Arie Keinemans, geb. te Poederoijen (Aalst) op woensdag 22-6-1921, Nederlands Hervormd, op 18-10-1946 naar Wateringen, ovl. (88 jaar oud) op donderdag 20-5-2010, begr. te Aalst op de nieuwe begraafplaats aan de Prins Hendrikstraat 24 graf AN-193, tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) te Veen op donderdag 5-8-1948 met Josina Sonneveld, dr. van Jan Cornelis Sonneveld en Gielia Vos, geb. te Veen op dinsdag 30-1-1923, ovl. (79 jaar oud) te Zaltbommel op dinsdag 31-12-2002, begr. te Aalst op de nieuwe begraafplaats aan de Prins Hendrik straat 24 graf AN-193. 
   Arie Keinemans en Josina Sonneveld kregen samen een dochter geboren te Sliedrecht, Cornelia Hendrika op 1-11-1961
  3.  Wouter Keinemans, geb. te Poederoijen (Aalst) op zaterdag 29-7-1922, Nederlands Hervormd, Wouter is lid in de Orde van Oranje Nassau, woonde eerst in Kerkwijk wijk A nummer 99 verhuisde op 15-2-1949 naar Poederoijen woonde eerst in wijk B nummer 32, per 31-5-1950 aan de van Drielstraat 5 (annixatie door Brakel op 1-7-1955), ovl. (90 jaar oud) te Ammerzoden wonende in de Lindehof op woensdag 19-6-2013, begr. te Aalst op de oude begraafplaats aan de Kerkstraat 2 op dinsdag 25-6-2013, tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) te Kerkwijk op donderdag 10-2-1949 met Johanna Carolina Keinemans, dr. van Jan Keinemans (veldarbeider, winkelier) en Dirgje Hendrika de Bijl, geb. te Kerkwijk op zaterdag 7-2-1925, Nederlands Hervormd, ovl. (63 jaar oud) te Brakel (Aalst) aan de A. van Drielstraat 5 op zondag 27-3-1988. 
   Wouter Keinemans en Johanna Carolina Keinemans kregen samen vier kinderen de eerste is geboren te Poederoijen en de overige te Brakel, Hendrika op 12-8-1949, Jan op 9-12-1955, Cornelis op 15-9-1957 en Dirk Hendrik op 23-10-1965

Xe.  Egberdina Cornelia Klop, dr. van Wouter Klop (IXg) (landbouwer, arbeider) en Gijsbertje Ekelmans, geb. te Zuilichem om 4.- uur op zondag 3-6-1900 (getuigen: Arie Jan van Waardhuizen (landbouwer) en Cornelis van der Maas (gemeenteveldwachter)), ged. Gereformeerde Kerk te Zuilichem op zondag 14-10-1900, ovl. (68 jaar oud) te Utrecht op donderdag 16-1-1969, begr. te Utrecht op de algemene begraafplaats Tolsteeg op maandag 20-1-1969, tr. (beiden 23 jaar oud) te Zuilichem op donderdag 12-7-1923 met Willem van Veen, zn. van Arie van Veen (arbeider, dagloner) en Batje Haasakker, geb. te Poederoijen (Aalst) om 8.- uur op maandag 27-11-1899 (getuigen: Johannes van Os (landbouwer) en Cornelis van Os (landbouwer)), Gereformeerde Kerk, arbeider, grondwerker, Willem gaat op 28-4-1938 in Utrecht wonen aan de schaapstraat 6, ovl. (71 jaar oud) te Utrecht op woensdag 9-12-1970, begr. te Utrecht op de algemene begraafplaats Tolsteeg op zaterdag 12-12-1970. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Wouterina Gijsbertha van Veen, geb. te Zuilichem op donderdag 27-3-1924, Gereformeerde Kerk, diensbode, ovl. (64 jaar oud) te Utrecht maar woonde aan de Kikkersloot 16 te Houten op dinsdag 10-1-1989, tr. (resp. 23 en 32 jaar oud) (1) te Utrecht op woensdag 13-8-1947, (gesch. te Rijsoord op dinsdag 22-2-1949) met Jan de Leeuw, geb. te Venhuizen op donderdag 27-5-1915. 
   Jan de Leeuw en Wouterina Gijbertha van Veen kregen samen een dochter geboren te Utrecht, Wilhelmina Egberdina Cornelia de Leeuw (geboren van Veen, later de Leeuw en ook nog Miske) op 15-3-1942, tr. (resp. 27 en 30 jaar oud) (2) te Utrecht op donderdag 6-9-1951 met Pieter Miske, zn. van Pieter Miske en Jantje van Dijken, geb. te Kantens op zaterdag 25-9-1920, boerenknecht, metaalarbeider, ovl. (70 jaar oud) te Houten aan de Kikkersloot 16 op dinsdag 19-3-1991. 
  2.  Batje van Veen, geb. te Zuilichem op dinsdag 17-8-1926, Gereformeerde Kerk, ovl. (29 dagen oud) te Zuilichem om 3.- uur op woensdag 15-9-1926 (aangifte: door haar vader en Gerrit Johannes Weverwijk (rijksveldwachter)). 
  3.  Gijsbertje van Veen, geb. te Zuilichem op dinsdag 17-8-1926, Gereformeerde Kerk, ovl. (31 dagen oud) te Zuilichem om 10.30 uur op vrijdag 17-9-1926 (aangifte: door haar vader en Wijnant van Genderen (broodbakker)). 
  4.  Arie van Veen, geb. te Zuilichem op zaterdag 15-3-1930, Gereformeerde Kerk. 
  5.  Batje van Veen, geb. te Zuilichem op zaterdag 19-2-1938, Gereformeerde Gemeente, ovl. (3 dagen oud) te Zuilichem om 22.- uur op dinsdag 22-2-1938 (aangifte: door haar vader). 

Xf.  Geertruida Klop (Geertruida is geboren als Geertruida van Anrooij, kreeg bij het huwelijk van haar moeder met Egbert Cornelis Klop de naam Geertruida Klop), dr. van Egbert Cornelis Klop (IXh) (akkerbouwer, landbouwer) en Jacomijntje van Anrooij, geb. te Zuilichem om 16.- uur op zaterdag 23-11-1878 (getuigen: Leendert van Haaren (koopman) en Cornelisvan der Maas (veldwachter)), ged. Nederlands Hervormd te Zuilichem op zondag 4-5-1879, Geertruida woonde aan de Maasdijk 1 te Poederoijen (werd per 1-7-1955 Brakel), ovl. (80 jaar oud) te Brakel (Poederoijen) aan de Maasdijk 1 op donderdag 5-3-1959, begr. te Poederoijen op maandag 9-3-1959, tr. (beiden 31 jaar oud) te Zuilichem op donderdag 11-8-1910 met Christiaan van de Werken, zn. van Jan van de Werken (veerman, landbouwer) en Hendrika Elizabeth ten Hagen, geb. te Poederoijen om 8.- uur op woensdag 20-11-1878 (getuigen: Egbert van Ballegooijen (landbouwer) en Jieles van der Zalm (landbouwer)), ged. Nederlands Hervormd te Poederoijen op maandag 8-12-1879, landbouwer, metselaar, ovl. (91 jaar oud) te Brakel (Poederoijen) aan de Maasdijk 1 op maandag 23-3-1970, begr. te Poederoijen op donderdag 26-3-1970. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Hendrika Elizabeth van de Werken, geb. te Poederoijen om 19.- uur op zaterdag 2-9-1911, Nederlands Hervormd, Hendrika woonde te Poederoijen aan de Maasdijk 9 dit werd per 1-7-1955 gemeente Brakel Maasdijk 9, ovl. (85 jaar oud) te 's Hertogenbosch maar woonde te Brakel op dinsdag 19-11-1996, tr. (resp. 28 en 35 jaar oud) te Poederoijen op woensdag 31-7-1940 met Andries Brienen, zn. van Jan Brienen (landbouwer, tuinder) en Anneke Bok, geb. te Poederoijen om 20.- uur op zondag 5-2-1905, Nederlands Hervormd, landbouwer, tuinder, ovl. (67 jaar oud) te Brakel (Poederoijen) aan de Maasdijk 9 op woensdag 31-1-1973. 
   Andries Brienen en Hendrika Elizabeth van de Werken kregen samen vijf kinderen alle geboren te Poederoijen, Geertuida Thijsina op 21-8-1941, Jan op 16-12-1942, Anneke op 18-6-1944, Christiana op 30-1-1946 en Matthijsje op 2-9-1948
  2.  Egbert Cornelis van de Werken, geb. te Poederoijen om 14.- uur op woensdag 29-1-1913, Nederlands Hervormd, ovl. (1 jaar oud) te Poederoijen om 11.- uur op dinsdag 21-4-1914. 
  3.  Egberdina Cornelia van de Werken, geb. te Poederoijen op donderdag 2-7-1914, Nederlands Hervormd, Egberdina Cornelia verhuisde op 26-3-1930 naar Zuilichem en op 25-5-1940 naar Rijswijk noordbraband daar woonde zij eerst aan de Veldstraat 117a (werd op 1-4-1949 omgenummerd in nummer 175), per 3-1-1950 aan de Maasdijk 76 en per 1-2-1951 aan de Dorpstraat 53 (dit werd per 14-4-1960 omgenummerd in Dorpstraat 61 en per 1-1-1973 door grenswijziging gemeente Woudrichem), ovl. (71 jaar oud) te Gorinchem maar woonde aan de Dorpstraat 61 te Woudrichem op zaterdag 10-8-1985, tr. (resp. 25 en 31 jaar oud) te Poederoijen op woensdag 8-5-1940 met Roeland Schmidt, zn. van Hendrik Schmidt (veldarbeider) en Geertrui Cornelia van Tilborg, geb. te Rijswijk noordbraband op maandag 21-9-1908, ovl. (91 jaar oud) te Aalburg op zaterdag 8-4-2000. 
   Roeland Schmidt en Egberdina Cornelia van de Werken kregen samen een dochter geboren te Rijswijk, Hendrika op 29-4-1945
  4.  Janna van de Werken, geb. te Poederoijen op woensdag 25-8-1915, Nederlands Hervormd, ovl. (25 dagen oud) te Poederoijen om 16.- uur op zondag 19-9-1915. 
  5.  Jan van de Werken, geb. te Poederoijen op zaterdag 8-9-1917, Nederlands Hervormd, ovl. (63 jaar oud) te Brakel (Poederoijen) aan de Maasdijk 1 op vrijdag 26-6-1981, begr. te Poederoijen op de algemene begraafplaats aan de Dorpsweg graf p187, tr. te Poederoijen op vrijdag 10-9-1852 met Geertje Groeneveld, dr. van Adriaan Groeneveld (dagloner, steenzetter) en Adriana Kanselaar, geb. te Poederoijen op zondag 1-1-1928, Gereformeerde Kerk, ovl. (minstens 52 jaar oud) na 1981. 
   Jan van de Werken en Geertje Groeneveld kregen samen vier kinderen de eerste twee zijn geboren te Peoderoijen de overige twee te Brakel (Poederoijen), Christiaan op 29-3-1953, Adriaan op 11-3-1955, Geertruida Adriana op 27-7-1958 en Adriana Johanna op 21-8-1961
  6.  Jacomijntje van de Werken, geb. te Poederoijen op zondag 23-2-1919, Nederlands Hervormd, ovl. (81 jaar oud) te Woudrichem op zondag 20-8-2000, begr. te Andel op begraafplaats aan de Neer-Andelseweg graf L-24, tr. (resp. 41 en 45 jaar oud) te Brakel op donderdag 31-3-1960 met Gerrit Cornelis Verhoeven, zn. van Otto Verhoeven (koopman in aardewerk) en Johanna Bouman, geb. te Andel op donderdag 5-11-1914, ovl. (92 jaar oud) te Woudrichem op zaterdag 3-11-2007, begr. te Andel op begraafplaats aan de Neer-Andelseweg graf L-24. 
  7.  Egbert Cornelis van de Werken, geb. te Poederoijen op dinsdag 22-3-1921, Nederlands Hervormd, boekhouder, Egbert Cornelis woonde eerst te Poederoijen aan de Maasdijk 1 en per 25-1-1954 aan de Burgemeester Posweg 21 dit laatste adres werd omgenummerd op 1-7-1955 in Brakel Posweg 21 en per 6-2-1956 in nummer 25, ovl. (54 jaar oud) te 's Hertogenbosch maar woonde aan de Posweg 25 te Brakel op donderdag 24-4-1975, tr. (resp. 32 en 25 jaar oud) te Brakel op woensdag 27-1-1954 met Johanna Kolbach, dr. van Adriaan Kolbach (landbouwer) en Hermina van Wijgerden, geb. te Zuilichem op maandag 8-10-1928, Nederlands Hervormd, woonde in 1975 te Brakel. 
   Egbert Cornelis van de Werken en Johanna Kolbach kregen samen drie kinderen de eerste is geboren te Poederoijen de overige te Brakel, Hermina op 27-1-1955, Hermina op 9-9-1956 en Christiaan op 28-5-1957

Xg.  Johanna Wilhelmina (Han) Klop, dr. van Egbert Cornelis Klop (IXh) (akkerbouwer, landbouwer) en Jacomijntje van Anrooij, geb. te Zuilichem om 20.- uur op vrijdag 21-5-1880 (getuigen: Cornelis van der Maas (veldwachter) en Leendert van Haaren (koopman)), ged. Nederlands Hervormd te Zuilichem op zondag 10-10-1880, Johanna Wilhelmina woonde te Zuilichem aan de Waaldijk 171, ovl. (65 jaar oud) te Zuilichem om 1.30 uur aan de Waaldijk 171 op maandag 8-4-1946 (aangifte: door Jan van Loopik (landbouwer)), tr. (resp. 27 en 34 jaar oud) te Zuilichem op donderdag 8-8-1907 met Arie van den Bogerd, zn. van Jielis van den Bogerd (landbouwer, kastelein) en Geertje van Zee (herbergierster), geb. te Zuilichem om 10.- uur op maandag 7-7-1873 (getuigen: Christiaan Carel van Hulst (gemeentesecretaris) en Cornelis van der Maas (veldwachter)), ged. Nederlands Hervormd te Zuilichem op zondag 14-9-1873, akkerbouwer, landbouwer, ovl. (83 jaar oud) te Brakel om 11.30 uur aan de Waaldijk 119 op maandag 25-2-1957 (aangifte: door zijn zoon Jielis van den Bogerd 51 jaar oud (landbouwer)), begr. te Zuilichem op vrijdag 1-3-1957. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jielis van den Bogerd (ongehuwd), geb. te Zuilichem om 15.- uur op woensdag 4-12-1907 (getuigen: Arie Jan van Waardhuizen (landbouwer) en Cornelis van der Maas (gemeenteveldwachter)), Nederlands Hervormd, landbouwer, Jielis woonde te Zuilichem aan de Waaldijk 171 dit werd op 3-8-1948 omgenummerd in nummer 202 en weer later op 1-7-1955 gewijzigd in Brakel Waaldijk 119, ovl. (81 jaar oud) te 's Hertogenbosch maar woonde aan de Waaldijk 119 te Brakel op vrijdag 7-7-1989, begr. te Zuilichem op de algemene begraafplaats aan de Molenstraat graf ZN-069. 
  2.  Egbert Cornelis van den Bogerd, geb. te Zuilichem om 8.- uur op donderdag 3-12-1908 (getuigen: Arie Jan va Waardhuizen (landbouwer) en Cornelis van der Maas (gemeenteveldwachter)), Nederlands Hervormd, ovl. (ťťn maand oud) te Zuilichem om 13.- uur op donderdag 28-1-1909 (aangifte: door zijn vader en Cornelis van der Maas (gemeenteveldwachter)). 
  3.  Egberdina Cornelia van den Bogerd, geb. te Zuilichem om 1.- uur op zondag 13-3-1910 (getuigen: Arie Jan Waardhuizen (landbouwer) en Cornelis van der Maas (gemeenteveldwachter)), Nederlands Hervormd, ovl. (1 jaar oud) te Zuilichem om 23.- uur op zaterdag 25-3-1911 (aangifte: door Jan Kanselaar (arbeider) en Cornelis van der Maas (gemeentebode)). 
  4.  Egberdina Cornelia van den Bogerd (ongehuwd), geb. te Zuilichem om 13.- uur op zaterdag 8-4-1911 (getuigen: Arie Jan van Waardhuizen (landbouwer) en Cornelis van der Maas (gemeentebode)), Nederlands Hervormd, ovl. (83 jaar oud) te Ammerzoden aan de Hogesteeg 2 op zaterdag 8-10-1994, begr. te Zuilichem op de algemene begraafplaats aan de Molenstraat graf ZN-136. 
  5.  Geertje van den Bogerd, geb. te Zuilichem om 2.- uur op zaterdag 8-6-1912 (getuigen: Arie Jan van Waardhuizen (landbouwer) en Marinus Hannewijk (gemeenteveldwachter)), Nederlands Hervormd, ovl. (2 maanden oud) te Zuilichem om 23.- uur op zaterdag 7-9-1912 getuigen: (aangifte: door haar vader en Cornelis van der Maas (gemeentebode)). 
  6.  Gerard van den Bogerd, geb. te Zuilichem om 11.- uur op woensdag 20-8-1913 (getuigen: Elija Gijsbert van Genderen (broodbakker) en Wijnand van Genderen (broodbakker)), Nederlands Hervormd, ovl. (84 jaar oud) te Ammerzoden maar woonde te Brakel op vrijdag 29-8-1997, begr. te Zuilichem op de algemene begraafplaats aan de Molenstraat graf ZN-169, tr. (resp. 34 en 22 jaar oud) te Zuilichem op donderdag 11-12-1947 met zijn nicht Catharina Verhoeks, dr. van Dirk Verhoeks (arbeider, landbouwer) en Cornelia Klop (Xk), geb. te Zuilichem op zondag 6-12-1925, Nederlands Hervormd, woonde in 1997 te Brakel. 
   Gerard van den Bogerd en Catharina Verhoeks kregen samen zes kinderen de eerste drie zijn geboren de Gorinchem de overige te 's-Hertogenbosch, Arie op 8-4-1948, Dirk op 22-6-1950, Cornelis op 17-7-1956, Jielis op 8-10-1959 en Catharina Gerarda op 5-11-1966
  7.  Jacomijntje van den Bogerd, geb. te Zuilichem om 6.- uur op woensdag 18-11-1914 (getuigen: Marinus Hannewijk (gemeenteveldwachter) en Cornelis van der Maas (gemeentebode)), Nederlands Hervormd, ovl. (2 jaar oud) te Zuilichem om 16.- uur op zondag 25-2-1917 (aangifte: door Jan Kanselaar arbeider) en Gerhardus Bernardus Doedens (gemeenteveldwachter)). 
  8.  Egbert Cornelis van den Bogerd, geb. te Zuilichem om 23.- uur op woensdag 1-12-1915 (getuigen: Peter Antonie van den Bogerd 44 jaar oud (landbouwer) en Gijsbert Jacobus Schouwenburg), Nederlands Hervormd, ovl. (1 jaar oud) te Zuilichem om 21.- uur op zondag 18-2-1917 (aangifte: door Jan Kanselaar (arbeider) en Gerhardus Bernardus Doedens (gemeenteveldwachter)). 
  9.  Egbert Cornelis van den Bogerd, geb. te Zuilichem op maandag 13-8-1917, Nederlands Hervormd, ovl. (82 jaar oud) te Ammerzoden op zaterdag 13-5-2000, begr. te Zuilichem op de algemene begraafplaats aan de Molenstraat graf ZN-223. 
  10.  Jacomijntje van den Bogerd, geb. te Zuilichem op donderdag 5-12-1918, Nederlands Hervormd, werkster, ovl. (75 jaar oud) te Kerkwijk (Nieuwaal) aan de Waalbandijk 7 op vrijdag 23-9-1994, begr. te Nieuwaal op de algemene begraafplaats aan de Kerkstraat 24 graf N-051, tr. (resp. 28 en 38 jaar oud) te Zuilichem op donderdag 13-11-1947 met Gijsbert Jan van Steenbergen, zn. van Jan Gijsbert van Steenbergen (landbouwer) en Willemke Bok, geb. te Gameren (Nieuwaal) om 22.- uur op donderdag 15-4-1909 (getuigen: Gijsbert Bok (landbouwer) en Johannes Antonie van de Werken (landbouwer)), Nederlands Hervormd, steenfabriekarbeider, landbouwer, ovl. (83 jaar oud) te 's Hertogenbosch maar woonde aan de Waalbandijk 37 te Kerkwijk (Nieuwaal) op donderdag 17-12-1992, begr. te Nieuwaal op de algemene begraafplaats aan de Kerkstraat 24 graf N-051. 
   Gijsbert Jan van Steenbergen en Jacomijntje van den Bogerd kregen samen twee kinderen, Johanna Wilhelmina geboren te Gameren op 23-3-1949 en Jan Gijsbert geboren te Kerkwijk op 25-1-1960
  11.  Peter Cornelis van den Bogerd, geb. te Zuilichem op zaterdag 7-2-1920, Nederlands Hervormd, ovl. (7 maanden oud) te Zuilichem om 10.- uur op dinsdag 7-9-1920 (aangifte: door Jan Kanselaar (arbeider) en Eliza Gijsbert van Genderen (gemeenteontvanger)). 
  12.  Geertje van den Bogerd, geb. te Zuilichem op maandag 7-3-1921, Nederlands Hervormd, ovl. (5 maanden oud) te Zuilichem om 14.- uur op zaterdag 3-9-1921 (aangifte: door Jan Kanselaar (arbeider) en Cornelis Koek (gemeenteveldwachter)). 
  13.  Geertje van den Bogerd, geb. te Zuilichem op zaterdag 8-7-1922, Nederlands Hervormd, ovl. (86 jaar oud) te 's Hertogenbosch maar woonde te Kerkwijk op vrijdag 24-10-2008, begr. te Gameren op de algemene begraafplaats aan de Prins Willem Alexanderstraat graf GN-809 op dinsdag 28-10-2008, tr. (resp. 29 en 27 jaar oud) te Zuilichem op donderdag 29-11-1951 met Gerard van Tuijl, zn. van Gerard van Tuijl (fabrieksarbeider op een lampenfabriek, landbouwer) en Aartje de Kruijff, geb. te Amsterdam op vrijdag 7-12-1923, ovl. (74 jaar oud) te 's Hertogenbosch op donderdag 8-10-1998. 
   Gerard van Tuijl en Geertje van den Bogerd kregen samen zes kinderen de eerste twee zijn geboren te Gameren de overige in Kerkwijk, Jan op 7-1-1953, Arie op 11-5-1954, Johanna Wilhelmina op 30-9-1958, Gerard op 15-5-1961, Aartje op 24-2-1963 en Geertruida op 12-1-1965
  14.  Geertruida van den Bogerd, geb. te Zuilichem op maandag 22-9-1924, Nederlands Hervormd, ovl. (54 jaar oud) te Oldebroek op zondag 27-5-1979, tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) te Zuilichem op donderdag 26-4-1951 met Jan van Veen, zn. van Klaas van Veen (arbeider) en Catharina Versteeg, geb. te Zuilichem op zondag 15-8-1926, Nederlands Hervormd, ovl. (74 jaar oud) te Harderwijk maar woonde te Nunspeet op dinsdag 17-4-2001. 
   Jan van Veen en Geertruida van den Bogerd kregen samen een dochter geboren te Oldebroek, Geertruida op 10-2-1966.
Jan van Veen had later een relatie met Willy Versteege

Xh.  Egberdina Cornelia (Dien) Klop, dr. van Egbert Cornelis Klop (IXh) (akkerbouwer, landbouwer) en Jacomijntje van Anrooij, geb. te Zuilichem om 2.- uur op zondag 4-12-1881 (getuigen: Cornelis van der Maas (veldwachter) en Arie Jan van Waardhuizen (gemeenteontvanger)), ged. Nederlands Hervormd te Zuilichem op zondag 9-7-1882, Egberdina Cornelia woonde te Zuilichem aan de Meidijk 187, ovl. (63 jaar oud) te Zuilichem om 22.- uur aan de Meidijk 187 op donderdag 18-1-1945 (aangifte: door Marinus de Graaff (gemeentebode)), begr. te Zuilichem op de algemene begraafplaats aan de Molenstraat graf Z-060ra, tr. (resp. 28 en 34 jaar oud) te Zuilichem op donderdag 3-2-1910 met Jan van Loopik, zn. van Antonie van Loopik (arbeider, boerenknecht, karman, landbouwer) en Marigje Jacoba Klop (VIIIw). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Antonie Marius van Loopik (ongehuwd), geb. te Zuilichem om 21.- uur op woensdag 23-11-1910 (getuigen: Arie Jan van Waardhuizen (landbouwer) en Cornelis van der Maas (gemeentebode)), Nederlands Hervormd, landbouwer, Antonie Marius woonde te Zuilichem aan de Meidijk 187 dit werd per 1-5-1955 gewijzigd in Brakel Meidijk 5, ovl. (56 jaar oud) te Brakel aan de Meidijk 5 op maandag 27-2-1967, begr. te Zuilichem op de algemene begraafplaats aan de Molenstraat graf Z-244r. 
  2.  Egbert Cornelis van Loopik, geb. te Zuilichem om 21.- uur op zondag 5-11-1911 (getuigen: Arie Jan van Waardhuizen (landbouwer) en Cornelis van der Maas (gemeentebode)), Nederlands Hervormd, ovl. (92 jaar oud) te Zaltbommel op vrijdag 11-6-2004, begr. te Gameren op begraafplaats aan de Prins Willem Alexanderstraat graf GN-659+660, tr. (resp. 31 en 24 jaar oud) te Gameren op donderdag 13-5-1943 met Judina Jacoba Westra, dr. van Homme Jan Westra (landbouwer) en Odilia van de Werken, geb. te Gameren op maandag 21-10-1918, Nederlands Hervormd, ovl. (82 jaar oud) te Zaltbommel op vrijdag 31-8-2001, begr. te Gameren op de begraafplaats aan de Prins Willem Alexanderstraat graf GN-659+660. 
   Egbert Cornelis van Loopik en Judina Jacoba Westra kregen samen twee kinderen, Olidia geboren te Den Bosch op 2-8-1943 en Egberdina Cornelia geboren te Gameren op 29-9-1948
  3.  Marius Jacob van Loopik (ongehuwd), geb. te Zuilichem om 1.- uur op maandag 21-4-1913 (getuigen: Arie Jan van Waardhuizen (landbouwer) en Andries Adriaan van Dommelen (hoofd der school )), Nederlands Hervormd, landbouwer, ovl. (79 jaar oud) te 's Hertogenbosch maar woonde aan de Ridderstraat 4 te Kerkwijk (Gameren) op donderdag 25-3-1993, begr. te Zuilichem op de algemene begraafplaats aan de Molenstraat graf ZN-110. 
  4.  Jacomijntje van Loopik, geb. te Zuilichem om 15.- uur op zaterdag 5-9-1914 (getuigen: Jan Wouter van der Linden (arbeider) en Adrianus Mijdam (arbeider)), Nederlands Hervormd, Jacomijntje woonde te Zuilichem eerst aan de Steenfabriek 196 later aan de Meidijk 218 en Waaldijk 204 a (werd per 1-7-1955 omgenummerd in Brakel Waaldijk 215), ovl. (93 jaar oud) te Zaltbommel op dinsdag 27-11-2007, begr. te Zuilichem op de algemene begraafplaats aan de Molenstraat graf ZN-009+010, tr. (resp. 21 en 25 jaar oud) te Zuilichem op donderdag 5-3-1936 met Lambertus Adrianus Schriever, zn. van Leendert Schriever (landbouwer, koopman) en Elizabeth van Willegen, geb. te Zuilichem om 5.- uur op zondag 5-2-1911 (getuigen: Arie Jan van Waardhuizen (landbouwer) en Cornelis van der Maas (gemeentebode)), Gereformeerde Kerk (later nedr.herv.), steenfabriekarbeider, ovl. (74 jaar oud) te Brakel aan de Waaldijk 125 op zondag 17-2-1985, begr. te Zuilichem op de algemene begraafplaats aan de Molenstraat graf ZN-009+010. 
   Lambertus Adrianus Schriever en Jacomijntje van Loopik kregen samen zes kinderen alle geboren te Zuilichem, Leendert op 13-6-1936, Egberdina Cornelia op 12-8-1937, Elizabeth op 14-1-1943, Jan op 10-5-1945, Jan op 29-5-1946 en Elizaberth op 30-12-1952
  5.  Cathralina van Loopik, geb. te Zuilichem om 16.- uur op donderdag 20-4-1916 (getuigen: Arie Jan van Waardhuizen (landbouwer) en Gerhardus Bernardus Doelens (gemeenteveldwachter)), Nederlands Hervormd, ovl. (42 jaar oud) te Dordrecht op donderdag 11-12-1958, tr. (resp. 29 en 37 jaar oud) te Zuilichem op donderdag 3-1-1946 met Arie Schep, zn. van Jacob Schep en Maria Cornelia Tukker, geb. te Brandwijk op dinsdag 13-10-1908, ovl. (93 jaar oud) te Graafstroom op woensdag 13-3-2002, begr. te Brandwijk op maandag 18-3-2002. 
   Arie Schep en Cathralina van Loopik kregen samen twee kinderen beide geboren in Brandwijk, Jan Jacob op 7-3-1946 en Egberdina Maria Cornelia op 10-11-1947
  6.  Grada van Loopik, geb. te Zuilichem op vrijdag 20-6-1919, Nederlands Hervormd, ovl. (84 jaar oud) te Zaltbommel op woensdag 7-1-2004, begr. te Zuilichem op de algemene begraafplaats aan de Molenstraat graf ZN-108+109, tr. (resp. 24 en 34 jaar oud) te Zuilichem op donderdag 1-6-1944 met Johannes Cornelis Peterse, zn. van Johannes Wilhelmus Peterse (slager) en Johanna Maria Cornelia Schijf, geb. te Den Haag op vrijdag 6-8-1909, ovl. (83 jaar oud) te 's Hertogenbosch op zondag 14-3-1993, begr. te Zuilichem op de algemene begraafplaats aan de Molenstraat graf ZN-108+109. 
   Johannes Cornelis Peterse en Grada van Loopik krijgen samen twee kinderen beide geboren te 's-Hertogenbosch, Johannes Wilhelmus op 31-7-1947 en Marius Antonie op 20-5-1954
  7.  Teunis Jan van Loopik, geb. te Zuilichem op woensdag 17-11-1920, Nederlands Hervormd, landbouwer, chauffeur, vorkheftrucrijder, Teunis Jan woonde eerst in Eindhoven aan de Brandkuilstraat 10, verhuisde op 29-2-1956 naar Geldrop woonde daar eerst aan de Lakenstraat 51, per 5-12-190 aan de Smient 7, per 31-5-1979 aan de Jan Carstenszweg 141, per 3-3-1980 aan de Jan Carstenszweg 77 en verhuisde op 9-4-1984 naar Brakel woonde daar aan de Wilhelminalaan 15, ovl. (66 jaar oud) te Brakel aan de Wilhelminalaan 15 op donderdag 10-9-1987, begr. te Brakel op de algemene begraafplaats aan de Dwarssteeg graf BRN-070, tr. (resp. 29 en 24 jaar oud) te Brakel op donderdag 25-5-1950, (gesch. te Brakel op dinsdag 26-6-1979) met Gerrigje Pelle, dr. van Teunis Pelle (landbouwer) en Maria Wilhelmina van der Zalm, geb. te Brakel op donderdag 20-5-1926, Nederlands Hervormd. 
   Teunis Jan van Loopik en Gerrigje Pelle kregen samen zes kinderen de eerste drie zijn geboren in Eindhoven de overige in Geldrop, Jan op 30-10-1950, Teunis op 2-3-1953, Egberdinus Cornelus op 5-3-1955, Marinus Wilhelmus op 28-6-1958, Marinus Wilhelmus op 27-1-1962 en Cathalinus op 2-3-1964
  8.  Marrigje Jacoba van Loopik, geb. te Zuilichem op donderdag 13-4-1922, Nederlands Hervormd, ovl. (82 jaar oud) te Graafstroom op woensdag 22-9-2004, tr. (resp. 24 en 32 jaar oud) te Zuilichem op donderdag 26-9-1946 met Johannis de Ruiter, zn. van Jan de Ruiter en Eigje van den Hoek, geb. te Ottoland op vrijdag 10-10-1913, ovl. (83 jaar oud) te Graafstroom op zondag 10-8-1997. 
   Johannis de Ruiter en Marrigje Jacoba van Loopik kregen samen vier kinderen, Jan geboren op 22-12-1947 te Dordrecht, Egberdina Cornelia geboren op 7-11-1950 te Ottoland, Eigje geboren op 24-8-1955 te Gorinchem en Dirk geboren op 3-1-1964 te Ottoland
  9.  Egberdina Cornelia (Egberdien) van Loopik, geb. te Zuilichem op donderdag 15-1-1925, Nederlands Hervormd, ovl. (81 jaar oud) te Sneek maar woonde in de Noordoostpolder op zondag 5-2-2006, tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) te Zuilichem op donderdag 2-10-1947 met Paulus Johannes (Paul) van Brakel, zn. van Wouter Lambertus van Brakel (landbouwer) en Hendrikje Verkuil, geb. te Zuilichem op zaterdag 30-6-1923, Nederlands Hervormd, timmermansknecht, ovl. (89 jaar oud) te Emmeloord op donderdag 14-3-2013, begr. te Emmeloord op de algemene begraafplaats op dinsdag 19-3-2013. 
   Paulus Johannes van Brakel en Egberdina Cornealia van Loopik kregen samen vier kinderen de eerste is geboren te Zuilichem de overige te Noordoostpolder. Egberdina Cornelia op 12-10-1949, Hendrikje op 5-5-1954, Wouter Lambertus op 10-5-1958 en Cathralina Janny op 29-7-1964.
Paulus Johannes van Brakel had later een vrienschap relatie met Hennie Wijbega

Xi.  Wilhelmina Klop, dr. van Egbert Cornelis Klop (IXh) (akkerbouwer, landbouwer) en Jacomijntje van Anrooij, geb. te Zuilichem om 8.- uur op vrijdag 2-3-1883 (getuigen: Arie Jan van Waardhuizen (gemeenteontvanger) en Cornelis van der Maas (veldwachter)), ged. Nederlands Hervormd te Zuilichem op zondag 25-5-1884, Wilhelmina woonde te Zuilichem aan de Zijlsteeg 113 dit werd per 23-8-1948 omgenummerd in nummer 145, de Zijsteeg werd per 15-5-1950 Zijlstraat en op 1-6-1955 gewijzigd in Brakel Zijlstraat 22, ovl. (81 jaar oud) te Brakel om 7.- uur aan de Zijlstraat 22 op zaterdag 21-11-1964, begr. te Zuilichem op de algemene begraafplaats aan de Molenstraat graf Z-207r op woensdag 25-11-1964, tr. (resp. 19 en 30 jaar oud) te Zuilichem op donderdag 28-8-1902 met Hendrik Coenraad Schriever, zn. van Hendrik Koenraad Schriever (werkbode, akkerbouwer, arbeider) en Lena van der Linden, geb. te Zuilichem om 19.- uur op vrijdag 27-10-1871 (getuigen: Christiaan Carel van Hulst (gemeentesecretaris) en Cornelis van der Maas (veldwachter)), Gereformeerde Kerk, arbeider, koopman, ovl. (63 jaar oud) te Zuilichem om 9.- uur op woensdag 27-2-1935 (aangifte: door zijn zoon Leendert Schriever 30 jaar oud (landarbeider)). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Hendrik Coenraad Schriever, geb. te Zuilichem om 2.- uur op maandag 15-12-1902 (getuigen: Arie Jan van Waardhuizen (landbouwer) en Cornelis van der Maas (gemeenteveldwachter)), ned.ger, ovl. (21 jaar oud) te Zuilichem om 1.- uur op zondag 27-1-1924 (aangifte: door haar vader en Wijnant van Genderen (broodbakker)). 
  2.  Jacomijntje Schriever, geb. te Zuilichem om 10.- uur op woensdag 11-11-1903 (getuigen: Arie Jan van Waardhuizen (landbouwer) en Cornelis van der Maas (gemeenteveldwachter)), Nederlands Hervormd, Jacomijmtje woonde eerste te Noordeloos en daarna te Meerkerk aan Den Dool A 133, later werd dit omgenummerd in Noordseweg 8 en per 1-4-1967 in Noordseweg 6, verhuisde op 30-6-1967 naar Noordeloos 63, ovl. (81 jaar oud) te Meerkerk maar woonde aan de Noordzijde 63 te Noordeloos op maandag 15-4-1985, begr. te Noordeloos op het kerkhof bij NH kerk graf D-23, tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) te Zuilichem op donderdag 21-1-1926 met Dirk Bovekerk, zn. van Gerrit Bovekerk (bouwman) en Marigje Martina Bovekerk, geb. te Noordeloos om 7.30 uur op zondag 24-8-1902 (getuigen: Cornelis Trappenburg (smid) en Pieter Kros (kastelein)), veehouder, ovl. (75 jaar oud) te Noordeloos aan de Noordzijde 63 op donderdag 22-9-1977, begr. te Noordeloos op het kerkhof bij de NH kerk graf D-23. 
   Dirk Bovekerk en Jacomijntje Schriever kregen samen zeven kinderen het eerste kind is geboren te Noordeloos de overigen te Meerkerk, Hendrik Coenraad op 1-5-1926, Gerrit op 22-6-1930, Willem op 29-1-1934, Marigje Martina op 23-11-1935, Coenraad Hendrik op 2-8-1941, Wilhelmina op 7-2-1945 en Dirk op 20-2-1948
  3.  Leendert Schriever (ongehuwd), geb. te Zuilichem om 2.- uur op zaterdag 10-12-1904 (getuigen: Arie Jan van Waardhuizen (landbouwer) en Cornelis van der Maas (gemeenteveldwachter)), Gereformeerde Kerk, steenfabriekarbeider, ovl. (64 jaar oud) te Brakel aan de Zijlstraat 22 op donderdag 16-10-1969, begr. te Zuilichem op de algemene begraafplaats aan de Molenstraat graf Z-283r. 
  4.  Egberdina Cornelia Schriever, geb. te Zuilichem om 12.- uur op woensdag 17-10-1906 (getuigen: Arie Jan van Waardhuizen (landbouwer) en Cornelis van der Maas (gemeenteveldwachter)), Gereformeerde Kerk, werkster, Egberdina Cornelia woonde te Zuilichem aan de Hamsteeg 75, dit huis werd verschillende keren omgenummerd op 15-5-1950 in Burgemeester Hobolaan 75, op 24-5-1950 in nummer 80, op 20-9-1951 in nummer 81 en op 1-6-1955 in Brakel Burgemeester Hobolaan 4, ovl. (85 jaar oud) te Ammerzoden maar woonde aan de Burgemeester Hobolaan 4 te Brakel op dinsdag 14-7-1992, begr. te Zuilichem op de algemene begraafplaats aan de Molenstraat graf Z-030la, tr. (resp. 34 en 45 jaar oud) te Zuilichem op donderdag 11-9-1941 met Jan Ekelmans, zn. van Wouter Ekelmans (schoenmaker) en Adriana Elizabet van der Kraan, geb. te Zuilichem om 3.- uur op woensdag 23-10-1895 (getuigen: Arie Jan van Waardhuizen (landbouwer) en Cornelis van der Maas (gemeenteveldwachter)), gereformeerd, grondwerker, ovl. (88 jaar oud) te 's Hertogenbosch maar woonde aan de Burgemeester Hobolaan 4 te Brakel op donderdag 31-5-1984, begr. te Zuilichem op de algemene begraafplaats aan de Molenstraat graf Z-030la. 
   Jan Ekelmans en Egberdina Cornelia Schriever krijgen samen een dochter, Adriana Elisabeth geboren te Zuilichem op 19-10-1943.
Toen Egberdina Cornelia Schriever trouwde met Jan Ekelmans had zij uit een onbekende relatie een zoon, Hendrik Coenraad Schriever geboren te Utrecht op 20-3-1932
  5.  Lena Schriever, geb. te Zuilichem om 10.- uur op vrijdag 3-4-1908 (getuigen: Arie Jan van Waardhuizen (landbouwer) en Cornelis van der Maas (gemeenteveldwachter)), Nederlands Hervormd, ovl. (73 jaar oud) te Gorinchem op zaterdag 19-12-1981, begr. te Schelluinen op de begraafplaats aan de Nolweg 28a graf E-6, tr. (resp. 26 en 27 jaar oud) te Zuilichem op donderdag 6-9-1934 met Cornelis den Braven, zn. van Teunis den Braven (koopman) en Dirkje Verschoor, geb. te Schelluinen op zondag 30-6-1907, monteur, fabrieksarbeider, ovl. (86 jaar oud) te Gorinchem op zaterdag 6-11-1993, begr. te Schelluinen op de begraafplaats aan de Nolweg 23a graf E-6. 
   Cornelis de Braven en Lena Schriever kregen samen twee kinderen beide geboren te Schelluinen, Dirkje Wilhelmina op 26-3-1935 en Wilhelmina Hendrika op 25-8-1939
  6.  Egbert Cornelis Schriever, geb. te Zuilichem om 2.- uur op donderdag 17-2-1910 (getuigen: Arie Jan van waardhuizen (landbouwer) en Cornelis van der Maas (gemeenteveldwachter)), Nederlands Hervormd, ovl. (3 maanden oud) te Zuilichem om 5.- uur op donderdag 16-6-1910 (aangifte: door zijn vader en Cornelis van der Maas (gemeenteveldwachter)). 
  7.  Wilhelmina Hendrika Schriever, geb. te Zuilichem om 10.- uur op zondag 19-2-1911 (getuigen: Arie Jan van Waardhuizen (landbouwer) en Cornelis van der Maas (gemeentebode)), Nederlands Hervormd, ovl. (7 weken oud) te Zuilichem om 11.- uur op vrijdag 14-4-1911 (aangifte: door haar vader en Cornelis van der Maas (gemeentebode)). 
  8.  Egbert Cornelis Schriever, geb. te Zuilichem om 8.- uur op zondag 5-5-1912 (getuigen: Arie Jan van Waardhuizen (landbouwer) en Cornelis van der Maas (genmeenteveldwachter)), Nederlands Hervormd, boerenknecht, fabrieksarbeider, magazijnbediende, ovl. (80 jaar oud) te Giessenlanden op dinsdag 2-3-1993, tr. (resp. 38 en 23 jaar oud) te Noordeloos op donderdag 25-5-1950 met Arigje Rietveld, dr. van Ewit Hendrik Rietveld en Alida (Aaltje) Bambacht, geb. te Ottoland op vrijdag 2-7-1926, ovl. (86 jaar oud) te Arkel in verzorgingstehuis Merlinge op dinsdag 7-5-2013. 
   Egbert Cornelis Schriever en Arigje Rietveld kregen samen twee kinderen beide geboren te Noordeloos, Ewit Hendrik Coenraad op 11-9-1954 en Alida Pieternella Cornelia op 5-1-1956
  9.  Catrinus Schriever, geb. te Zuilichem om 7.- uur op woensdag 28-1-1914, Gereformeerde Kerk, ovl. (82 jaar oud) te 's Hertogenbosch maar woonde te Brakel op donderdag 12-9-1996, begr. te Zuilichem om de algemene begraafplaats aan de Molenstraat graf ZN-155, tr. (resp. 45 en 36 jaar oud) te Noordeloos op donderdag 16-4-1959 met Jannigje Brandwijk, dr. van Bastiaan Brandwijk (veldarbeider) en Grietje Bastiana van Dijk, geb. te Noordeloos op zaterdag 9-12-1922, ovl. (87 jaar oud) te Aalburg in zorgcentrum Wijkestein op donderdag 25-11-2010, begr. te Zuilichem om de algemene begraafplaats aan de Molenstraat graf ZN-155 op dinsdag 30-11-2010. 
   Catrinus Schriever en Jannigje Brandwijk kregen samen twee kinderen beide geboren te Gorinchem, Grietje Bastiana op 30-6-1959 en Wilhelmina op 10-6-1960
  10.  Willem Schriever (ongehuwd), geb. te Zuilichem op zondag 12-3-1916, Gereformeerde Kerk, bakkersknecht, chauffeur, incasseerder, ovl. (63 jaar oud) te Gorinchem aan het Nonnenveld 52 op woensdag 5-9-1979, begr. te Noordeloos op het NH Kerkhof graf D39. 
  11.  Gerrit Schriever, geb. te Zuilichem op donderdag 16-5-1918, Gereformeerde Kerk (later nedr. herv.), landarbeider, opzichter bij rijkswaterstaat, Gerrit woonde te Zuilichem eerst aan de Zijstraat 113 (omgenummerd op 23-8-1948 in Zijlstraat 145), per 8-3-1954 aan de Nicolaas Hooijkaasstraat 84a (werd per 1-7-1955 Hooijkaasstraat 5 Brakel) en vanaf 28-6-1991 aan het Hampad 8 Brakel, ovl. (75 jaar oud) te 's Hertogenbosch maar woonde aan het Hampad 8 te Brakel op maandag 15-11-1993, begr. te Zuilichem op de algemene begraafplaats aan de Molenstraat graf ZN-117+118, tr. (resp. 33 en 27 jaar oud) te Zuilichem op donderdag 24-1-1952 met Woutera Johanna van der Meijden, dr. van Antonie van der Meijden (landbouwer) en Willemina Maria Engelhart, geb. te Gameren op dinsdag 6-5-1924, Nederlands Hervormd, ovl. (minstens 68 jaar oud) na 1993. 
   Gerrit Schriever en Woutera Johanna van der Meijden kregen samen drie kinderen alle geboren te Brakel, Willemina Maria op 7-9-1955, Hendrik Coenraad op 27-7-1958 en Antoinette Wilhelmina op 2-3-1962
  12.  Johanna Wilhelmina Schriever, geb. te Zuilichem op zondag 13-6-1920, Gereformeerde Kerk, woonde in 2001 te Zuilichem Johanna Wilhelmina woonde te Zuilichem aan de Molenstraat dit wordt later gewijzigd op 23-8-1948 in Burgemeester Hobolaan 83 en dat wordt later weer gewijgigd op 1-7-1955 in Brakel Burgemeester Hobolaan 3, ovl. (89 jaar oud) te Zaltbommel op maandag 1-2-2010, begr. te Zuilichem op begraafplaats Maas Waalweg graf Z-218+220r, tr. (resp. 24 en 31 jaar oud) te Zuilichem op woensdag 24-1-1945 met Wijnant Johan Marie Fuijkschot, zn. van Adrianus Fuijkschot (landbouwer, koopman, veehandelaar) en Grietje van Dalen, geb. te Zuilichem om 11.- uur in het huis nummer 116 op maandag 8-12-1913 (getuigen: Cornelis Fuijkschot (landbouwer) en Sijmen van Dalen (broodbakker)), Gereformeerde Kerk, melkhandelaar, ovl. (51 jaar oud) te Zaltbommel om 2.14 uur maar woonde aan de Burgemeester Hobolaan 3 te Brakel (Zuilichem) op dinsdag 13-7-1965 (aangifte: door Arie van Horssen (timmerman)), begr. te Zuilichem op begraafplaats Maas Waalweg graf Z-218+220r. 
  13.  Wilhelmina Handrika Schriever, geb. te Zuilichem op woensdag 3-1-1923, Gereformeerde Kerk, woonde in 2010 te Zuilichem, tr. met Johannes Catharinus Klop, zn. van Jan Arie Klop (Xb) (landbouwer, arbeider) en Aagje van der Ven (zie XIi). 
  14.  Hendrika Coenrada Schriever, geb. te Zuilichem op zondag 23-1-1927, Gereformeerde Kerk, woonde in 2001 te Zaltbommel, tr. (resp. 31 en 30 jaar oud) te Brakel op dinsdag 20-5-1958 met Bertus Cornelis Willem van de Laar, zn. van Gerrit Johan van de Laar (grondwerker, fabrieksarbeider) en Diena Schaap, geb. te Poederoijen op woensdag 30-11-1927, Nederlands Hervormd, ovl. (73 jaar oud) te Zaltbommel op dinsdag 12-6-2001, begr. te Zuilichem op de begraafplats Maas Waalweg graf ZN-239. 
   Bertus Cornelis Willem van de Laar en Hendrika Coenrada Schriever kregen samen een zoon geboren te Brakel, Gerrit Jan op 21-10-1965

Xj.  Geertje Jacoba Klop, dr. van Egbert Cornelis Klop (IXh) (akkerbouwer, landbouwer) en Jacomijntje van Anrooij, geb. te Zuilichem om 15.- uur op zaterdag 5-6-1886 (getuigen: Arie Jan van Waardhuizen (gemeenteontvanger) en Cornelis van der Maas (gemeenteveldwachter)), ged. Nederlands Hervormd te Zuilichem op zondag 21-11-1886, Geertje Jacoba woonde te Zuilichem in de Zijlsteeg 110 dit werd later op 23-8-1948 omgenummerd in 142 en weer later op 15-5-1950 werd Zijlsteeg gewijzigd in Zijlstraat, ovl. (65 jaar oud) te 's Hertogenbosch om 15.- uur maar woonde aan de Zijlstraat 142 te Brakel op zondag 27-4-1952, tr. (resp. 19 en 21 jaar oud) te Zuilichem op donderdag 8-3-1906 met Peter Verhoeks, zn. van Cornelis Verhoeks (koopman) en Dirkje Kiep, geb. te Zuilichem om 16.- uur op maandag 10-11-1884 (getuigen: Arie Jan van Waardhuizen (gemeenteontvanger) en Cornelis van der Maas (gemeenteveldwachter)), ged. Nederlands Hervormd te Zuilichem op zondag 26-4-1885, arbeider, ovl. (85 jaar oud) te Brakel aan de Zijlstraat 16 op maandag 18-5-1970. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Cornelia Verhoeks, geb. te Zuilichem om 23.- uur op donderdag 24-5-1906 (getuigen: Arie Jan van Waardhuizen (landbouwer) en Cornelis van der Maas (gemeenteveldwachter)), Nederlands Hervormd, ovl. (86 jaar oud) te 's Hertogenbosch maar woonde aan de Ridderstraat 4 te Kerkwijk (Gameren) op woensdag 29-7-1992, begr. te Zuilichem op de algemene begraafplaats aan de Molenstraat graf Z-312+314r, tr. (resp. 21 en 27 jaar oud) te Zuilichem op donderdag 24-11-1927 met Jan Lobregt, zn. van Steven Lobregt (arbeider) en Merke Brand, geb. te Zuilichem om 16.- uur op maandag 27-8-1900 (getuigen: Arie Jan van Waardhuizen (landbouwer) en Cornelis van der Maas (gemeenteveldwachter)), Nederlands Hervormd, fabrieksarbeider, ovl. (72 jaar oud) te Brakel aan de Nieuwstraat 11 op vrijdag 29-9-1972, begr. te Zuilichem op de algemene begraafplaats aan de Molenstraat graf Z-312+314r. 
   Jan Lobregt en Cornelia Verhoeks kregen samen twee kinderen bijde geboren te Zuilichem, een levenloos geboren dochter op 5-1-1943 en Peter Steven op 21-9-1944
  2.  Egbert Cornelis Verhoeks (ongehuwd), geb. te Zuilichem om 7.- uur op maandag 2-9-1907 (getuigen: Arie Jan van Waardhuizen (landbouwer) en Cornelis van der Maas (gemeenteveldwachter)), Nederlands Hervormd, landbouwer, ovl. (82 jaar oud) te Zaltbommel maar woonde aan de Zijlstraat 16 te Brakel op zondag 18-2-1990. 
  3.  Doodgeb. zoon Verhoeks, geb. te Zuilichem om 7.- uur op maandag 2-9-1907 (aangifte: door zijn vader en Cornelis van der Maas (gemeenteveldwachter)). 
  4.  Dirkje Verhoeks, geb. te Zuilichem om 10.- uur op donderdag 14-4-1910 (getuigen: Arie Jan van Waardhuizen (landbouwer) en Cornelis van der Maas (gemeenteveldwachter)), Nederlands Hervormd, Dirkje woonde eerst in Zuilichem aan de Molenstraat 132 werd later gewijzigd op 23-8-1948 in nummer 165, verhuisde op 22-2-1949 naar Molenstraat 123 dit werd per 1-6-1955 gewijzigd in Brakel Nieuwstraat 3, verhuisde ten slotte naar het Hampad 9 in Brakel, ovl. (66 jaar oud) te 's Hertogenbosch maar woonde aan het Hampad 9 te Brakel op vrijdag 7-5-1976, begr. te Zuilichem op de algemene begraafplaats aan de Molenweg graf Z-148l, tr. (resp. 20 en 21 jaar oud) te Zuilichem op donderdag 23-10-1930 met Dirk van Veen, zn. van Klaas van Veen (landarbeider) en Willemina van Beek, geb. te Zuilichem om 22.- uur op zondag 23-5-1909 (getuigen: Arie Jan van Waardhuizen (landbouwer) en Cornelis van der Maas (gemeenteveldwachter)), Gereformeerde Kerk, grondwerker, ovl. (74 jaar oud) te 's Hertogenbosch maar woonde aan het Hampad 9 te Brakel op donderdag 4-8-1983, begr. te Zuilichem op de algemene begraafplaats aan de Molenstraat graf Z-149l. 
   Dirk van Veen en Dirkje Verhoeks kregen samen vier kinderen alle geboren in Zuilichem, Dirk op 30-10-1927 (gewettigd bij huwelijk), Geertje Jacoba op 28-11-1930, Geertje Jacoba op 26-1-1934 en Klaas op 1-5-1942
  5.  Jacomijndert Verhoeks, geb. te Zuilichem om 7.- uur op zondag 8-10-1911 (getuigen: Arie Jan van Waardhuizen (landbouwer) en Jan van Vugt (landbouwer)), Nederlands Hervormd, ovl. (10 maanden oud) te Zuilichem om 7.- uur op vrijdag 9-8-1912 (aangifte: door zijn vader en Arie Jan van Waardhuizen (landbouwer)). 
  6.  Jacomijndert Verhoeks (ongehuwd), geb. te Zuilichem om 1.- uur op woensdag 11-11-1914 (getuigen: Marinus Hannewijk (gemeenteveldwachter) en Cornelis van der Maas (gemeentebode)), Nederlands Hervormd, ovl. (56 jaar oud) te 's Hertogenbosch maar woonde aan de Zijlstraat 16 te Brakel op zondag 21-3-1971. 
  7.  Johannes Verhoeks, geb. te Zuilichem om 10.- uur op zaterdag 12-2-1916 (getuigen: Arie Jan van Waardhuizen (landbouwer) en Cornelis van der Maas (gemeentebode)), Nederlands Hervormd, ovl. (11 maanden oud) te Zuilichem om 6.- uur op zondag 14-1-1917 (aangifte: door zijn vader en Gerhardus Bernardus Doedens (gemeenteveldwachter)). 
  8.  Johanna Verhoeks (ongehuwd), geb. te Zuilichem op zaterdag 15-6-1918, Nederlands Hervormd, dienstbode, ovl. (86 jaar oud) te Zuilichem aan de Zijlstraat 16 op woensdag 20-10-2004, begr. te Zuilichem op maandag 25-10-2004. 
  9.  Johannes Verhoeks, geb. te Zuilichem op dinsdag 26-7-1921, Nederlands Hervormd, ovl. (11 maanden oud) te Zuilichem om 22.- uur op woensdag 12-7-1922 (aangifte: door zijn vader en Cornelis Koek (gemeenteveldwachter)). 
  10.  Francina Johanna Verhoeks (ongehuwd), geb. te Zuilichem op woensdag 22-8-1923, Nederlands Hervormd, ovl. (85 jaar oud) te 's Hertogenbosch op vrijdag 21-8-2009, begr. te Zuilichem op de algemene begraafplaats aan de Molenstraat graf ZN-271-1. 
  11.  Gerrit Verhoeks (ongehuwd), geb. te Zuilichem op woensdag 3-8-1927, Nederlands Hervormd, landarbeider, Gerrit woonde te Zuilichem aan de Zijlstraat 110, ovl. (19 jaar oud) te Zuilichem om 3.- uur aan de Zijlstraat 110 op maandag 30-9-1946 (aangifte: door Jan Lobregt (landbouwer)). 
  12.  Cornelis Verhoeks, geb. te Zuilichem op donderdag 24-4-1930, Nederlands Hervormd, ovl. (78 jaar oud) te Maasdriel (Ammerzoden) in het verpleeghuis 't Zonnelied op maandag 8-12-2008, begr. te Zuilichem op de begraafplaats aan de Maas Waalweg graf ZN-318+319 op zaterdag 13-12-2008, tr. (resp. 23 en 18 jaar oud) te Zuilichem op donderdag 6-8-1953 met Metje van Brakel, dr. van Klaas van Brakel (landbouwer, steenfabriekarbeider) en Maria Verzeijl, geb. te Zuilichem op woensdag 10-7-1935, Nederlands Hervormd, ovl. (74 jaar oud) te Maasdriel op woensdag 28-4-2010, begr. te Zuilichem op begraafplaats aan de Maas Waalweg graf ZN-318+319. 
   Cornels Verhoeks en Metje van Brakel kregen samen acht kinderen de eerste twee zijn geboren in Zuilichem de overige in Brakel, Geertje Jacoba op 11-2-1954, Maria op 21-3-1955, Peternella op 8-11-1956, Klazina op 31-1-1958, Cornelia Jannie op 10-4-1960, Klaas op 25-10-1962, Gerrit Peter op 28-1-1967 en Anthonia op 7-12-1968

Xk.  Cornelia Klop, dr. van Egbert Cornelis Klop (IXh) (akkerbouwer, landbouwer) en Jacomijntje van Anrooij, geb. te Zuilichem om 17.- uur op zaterdag 9-3-1889 (getuigen: Arie Jan van Waardhuizen (gemeenteontvanger) en Cornelis van der Maas (gemeenteveldwachter)), ged. Nederlands Hervormd te Zuilichem op zondag 7-4-1889, ovl. (47 jaar oud) te Zuilichem om 15.30 uur op vrijdag 4-9-1936 (aangifte: door haar echtgenoot), tr. (beiden 20 jaar oud) te Zuilichem op woensdag 21-7-1909 met Dirk Verhoeks, zn. van Cornelis Verhoeks (koopman) en Dirkje Kiep, geb. te Zuilichem om 12.- uur op zondag 4-11-1888 (getuigen: Arie Jan van Waardhuizen (gemeenteontvanger) en Cornelis van der Maas (gemeenteveldwachter)), ged. Nederlands Hervormd te Zuilichem op zondag 7-4-1889, arbeider, landbouwer, ovl. (77 jaar oud) te Zaltbommel maar woonde aan de Molenstraat 21 te Brakel op zondag 7-8-1966, begr. te Zuilichem op donderdag 11-8-1966. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Cornelis Verhoeks, geb. te Zuilichem om 3.- uur op maandag 8-11-1909 (getuigen: Arie Jan van Waardhuizen (landbouwer) en Cornelis van der Maas (gemeenteveldwachter)), Nederlands Hervormd, steenfabriekarbeider, ovl. (80 jaar oud) te Ammerzoden aan de Hogesteeg 2 op woensdag 14-3-1990, tr. (resp. 21 en 19 jaar oud) te Brakel op woensdag 8-7-1931 met Adriana Bastiana van Willigen, dr. van Dirk van Willigen (landbouwer,) en Anneke Klein, geb. te Brakel om 8.- uur op zondag 31-12-1911 (getuigen: Frans Albertus van Veenendaal (bakker) en Leendert Ekelmans (poldersecretaris)), Nederlands Hervormd, ovl. (60 jaar oud) te Culemborg maar woonde aan de Burgemeester Hobolaan 10 te Brakel op zondag 19-11-1972. 
   Cornelis Verhoeks en Adriana Bastiana van Willigen kregen samen zes kinderen alle geboren te Zuilichem, Dirk op 30-10-1931, Anneke op 6-4-1933, Cornelia op 20-12-1934, Jacomijndert op 21-6-1942, Anneke op 30-7-1946 en Cornelis op 16-5-1954
  2.  Egbert Cornelis Verhoeks, geb. te Zuilichem om 19.- uur op woensdag 14-12-1910 (getuigen: Arie Jan van Waardhuizen (landbouwer) en Cornelis van der Maas (gemeentebode)), Nederlands Hervormd, landbouwer, ovl. (89 jaar oud) te 's Hertogenbosch op zondag 15-10-2000, begr. te Zuilichem op de algemene begraafplaats aan de Molenstraat graf ZN-229+230, tr. te Zuilichem op zaterdag 12-6-1847 met Metje van Dalen, dr. van Teunis van Dalen (arbeider, fabrieksarbeider) en Berta Huibertje van der Maas, geb. te Zuilichem op donderdag 7-11-1918, Nederlands Hervormd, dienstbode, ovl. (83 jaar oud) te Zaltbommel op woensdag 3-7-2002, begr. te Zuilichem op de algemene begraafplaats aan de Molenstraat graf ZN-229+230. 
   Egbert Cornelis Verhoeks en Metje van Dalen kregen samen vier kinderen de eerste die zijn geboren in Krimpen aan de Ijssel de laatste in Everdingen, Wilhelmina op 26-11-1945, Sevaas op 23-4-1948, Nicolaas op 10-12-1949 en Maarten Johan op 18-12-1953
  3.  Dirk Verhoeks (ongehuwd), geb. te Zuilichem om 21.- uur op donderdag 5-12-1912 (getuigen: Gerrit Jan van Westreenen (bietenweger) en Willem Kanselaar (arbeider)), Nederlands Hervormd, landbouwer, ovl. (31 jaar oud) te Zuilichem om 12.30 uur aan de Zijlstraat 117 op maandag 20-11-1944 (aangifte: door zijn vader). 
  4.  Jacomijntje Verhoeks, geb. te Zuilichem om 3.- uur op dinsdag 12-10-1915 (getuigen: Gerhardus Bernardus Doedans (gemeenteveldwachter) en Antonie Ekelmans (arbeider)), Nederlands Hervormd, ovl. (1 jaar oud) te Zuilichem om 17.- uur op woensdag 7-2-1917 (aangifte: door zijn vader en Wouter Lambertus Benckhuijsen (korenmolenaar)). 
  5.  Jacomijndert Verhoeks, geb. te Zuilichem op zondag 5-8-1917, Nederlands Hervormd, petroleumhandelaar, ovl. (74 jaar oud) te Brakel aan het Hampad 5 op donderdag 4-6-1992, begr. te Zuilichem op de algemene begraafplaats aan de Molenstraat graf ZN-100, tr. (resp. 30 en 22 jaar oud) te Zuilichem op donderdag 15-1-1948 met Hendrientje Hobo, dr. van Jan Hobo (grondwerker, stoker, arbeider) en Teuntje van Tilborg, geb. te Zuilichem op dinsdag 5-5-1925, gereformeerd, ovl. (87 jaar oud) te Zaltbommel op zondag 7-10-2012, begr. te Zuilichem op de algemene begraafplaats aan de Molenstraat graf ZN-100. 
   Jacomijndert Verhoeks en Hendrientje Hobo kregen samen vier kinderen de eerste drie werden geboren te Zuilichem de laatste in Brakel, Cornelia op 27-4-1948, Cornelia Dirkje op 17-3-1949, Teuntje op 5-6-1952 en Dirk op 12-7-1957
  6.  Johannes Verhoeks, geb. te Zuilichem op maandag 8-12-1919, Nederlands Hervormd, ovl. (81 jaar oud) te Zaltbommel op dinsdag 27-3-2001, begr. te Zuilichem op de algemene begraafplaats aan de Molenstraat graf ZN-158+159, tr. (resp. 32 en 27 jaar oud) te Gameren op donderdag 13-11-1952 met Aartje van Tuijl, dr. van Gerard van Tuijl (fabrieksarbeider op een lampenfabriek, landbouwer) en Aartje de Kruijff, geb. te Gameren op maandag 19-10-1925, Nederlands Hervormd, ovl. (70 jaar oud) te Brakel op maandag 30-9-1996, begr. te Zuilichem op de algemene begraafplaats aan de Molenstraat graf ZN-158+159. 
   Johannes Verhoeks en Aartje van Tuijl kregen samen zes kinderen de eerste twee zijn geboren te Zuilichem de overige te Brakel, Jannetje op 26-10-1953, Cornelia op 13-12-1954, Aartje op 4-10-1956, Egbert Cornelis op 4-10-1958, Gerard op 3-1-1962 en Derieka op 15-9-1966
  7.  Jacomijntje Verhoeks, geb. te Zuilichem op vrijdag 30-12-1921, Nederlands Hervormd, ovl. (95 jaar oud) te Zwijndrecht op woensdag 11-1-2017, tr. (resp. 27 en 29 jaar oud) te Zuilichem op donderdag 11-8-1949 met Jan Teunis Schaap, zn. van Jan Schaap (landbouwer grondwerker) en Gijsbertje van Steenbergen, geb. te Zuilichem op maandag 19-1-1920, Nederlands Hervormd, landarbeider, ovl. (75 jaar oud) te Zwijndrecht maar woonde te Hendrik Ido Ambacht op woensdag 20-12-1995, begr. te Hendrik Ido Ambacht op de begraafplats Achterambacht een de Achterambachtseweg 8b graf 8.281. 
   Jan Teunis Schaap en Jacomijnijntje Verhoeks kregen samen een zoon geboren te Zuilichem, Jan op 20-8-1951
  8.  Dirkje Verhoeks, geb. te Zuilichem op donderdag 4-10-1923, Nederlands Hervormd, woonde in 2004 te Zaltbommel, tr. (resp. 22 en 26 jaar oud) te Zuilichem op donderdag 1-11-1945 met Willem van Ooijen, zn. van Hendrik van Ooijen (arrbeider) en Johanna Loef, geb. te Poederoijen op zondag 16-2-1919, Nederlands Hervormd, ovl. (85 jaar oud) te Zaltbommel op woensdag 21-4-2004, begr. te Aalst op de nieuwe begraafplaats aan de Prins Hendrikstraat 24 graf AN-215. 
   Willem van Ooijen en Dirkje Verhoeks kregen samen twee kinderen beide geboren te Poederoijen, Cornelia Dirkje op 13-11-1946 en Johanna Hendrika op 18-8-1953
  9.  Catharina Verhoeks, geb. te Zuilichem op zondag 6-12-1925, Nederlands Hervormd, woonde in 1997 te Brakel, tr. met haar neef Gerard van den Bogerd, zn. van Arie van den Bogerd (akkerbouwer, landbouwer) en Johanna Wilhelmina (Han) Klop (Xg). 
  10.  Gerrit Verhoeks, geb. te Zuilichem op donderdag 15-11-1928, Nederlands Hervormd, in 2015 60 jaar getrouwd, tr. (resp. 26 en 22 jaar oud) te Zuilichem op donderdag 31-3-1955 met Sientje van de Water, dr. van Dirk van de Water en Neeltje van Horssen, geb. te Zuilichem op maandag 22-8-1932, Nederlands Hervormd. 
   Gerrit Verhoeks en Sientje van de Water kregen samen zes kinderen alle geboren te Brakel, Dirk op 5-5-1956, Gerrit op 7-5-1958, Neeltje op 23-11-1961, Cornelis op 23-4-1963, Jan op 25-2-1969 en Sientje op 2-1-1972

Xl.  Izaak Klop, zn. van Rogier Willem Klop (IXi) (werkman, korenmolenaar, grutter) en Adriana Baelde, geb. te Oudewater op zondag 28-3-1880, bankwerker, machinist, ovl. (30 jaar oud) te Amsterdam op woensdag 13-7-1910, tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) te Amsterdam op donderdag 24-4-1902 met Neeltje Lodewijk, dr. van Cornelis Lodewijk (werkman, roeier reddingsboot "West") en Boudina Klasina Stobbe, geb. te Terschelling op donderdag 26-12-1878, ovl. (52 jaar oud) te Amsterdam op zondag 19-7-1931. 
 Na het overlijden van Izaak Klop trouwde Neeltje Lodewijk met Hermanus Johannes Jacobus Brusse, zn. van Pieter Daniel Brusse en Heintje Hulshof, hun huwelijk was te Amsterdam op 29-4-1914, hij is geboren te Apeldoorn op 18-12-1890 en overl. (81 jaar oud) aldaar aan de Schepenweg 23 op 25-10-1972.
Hermanus Johannes Jacobus Brusse en Neeltje Lodewijk kregen samen drie kinderen alle geboren te Amsterdam, Daniel op 13-1-1916, Neeltje op 21-4-1917 en Johanna Heintje op 21-4-1921.
Na het overlijden van Neeltje Lodewijk trouwde Hermanus Johannes Jacobus Brusse met Petronelle Koek, dr. van Harmen Jan Koek en Anna Maria Alders, hun huwelijk was te Amsterdam op 14-9-1932, zij is geboren te Velsen op 15-7-1896 en ovl. (85 jaar oud) te Apeldoorn aan de Zr Meijboomlaan 10 op 18-10-1981.
Toen Petronella Koek trouwde met Hermanus Johannes Jacobus Brusse was zij eerder getrouwd met en gescheiden van Simon van der Kolk, zn. van Pieter van der Kolk en Maria Schook, hun huwelijk was te Velsen op 23-9-1915 en werd aldaar ontbonden op 17-8-1925, hij is geboren te Beverwijk op 3-10-1889, apparaatwachter bij een kunsmetsfabriek, en ovl. (59 jaar oud) aldaar op 10-7-1949.
Nadat Simon van der Kolk was gescheiden van Petronella Koek trouwde hij met Karolina Lorenz, dr. van Jakob Lorenz en Luise Neu, hun huwelijk was te Beverwijk op 7-8-1928, zij is geboren te Weiler [Duitsland] op 28-2-1895 en ovl. (74 jaar oud) te Beverwijk op 9-5-1969
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Rogier Willem Klop, geb. te Amsterdam op woensdag 7-1-1903, Nederlands Hervormd, sergeant schijver bij de marine, Rogier Willem vertrok op 13-10-1926 vanuit Batavia met de boot genaamd Indrapoera naar Rotterdam, vertrok op 25-1-1933 met de Johan van Oldenbarnevelt vanaf Amsterdam naar Batavia zijn vrouw volgde op 15-3-1933 met de Baloeran, woonde daar in Soerabaia, vertrok op 11-4-1937 met de Baloenran vanuit Batavia naar Rotterdam, woonde o.a. vanaf 23-11-1937 in den Helder aan de Fazantenstraat 23, vanaf 21-8-1940 te Bussem aan de Huizenweg 180, vanaf 13-10-1945 te Amsterdam aan de Keizerplein 52 II, ging op 2-12-1947 naar Soerabaja tot 2-8-1950, woonde daarna te Doorn Driebergstraatweg 42 en ten slotte vanaf 7-11-1950 in Amsterdam aan de Sneliusstraat 2.
Na het overlijden van Rogier Willem ging Johanna Christina van Brederode per 12-5-1971 in de Rijnstraat wonen en verhuisde ze op 19-5-1951 naar Heiloo Dokterslaan 21, per 10-7-1972 Kerkakkers 35 en per 1-5-1980 naar De Loet 1, ovl. (67 jaar oud) te Vinkeveen maar woonde aan de Sneliusstraat 2 te Amsterdam op maandag 8-6-1970, tr. (beiden 23 jaar oud) te Amsterdam op donderdag 16-12-1926 met Johanna Christina van Brederode, dr. van Hermanus Franciscus van Brederode (machinist) en Hermina Dekker, geb. te Amsterdam op zondag 15-3-1903, Nederlands Hervormd, werkster, ovl. (81 jaar oud) te Alkmaar maar woonde aan de De Loet 1 te Heiloo op woensdag 9-1-1985. 
  2.  Boudina Klazina Klop, geb. te Amsterdam op zondag 10-4-1904, ovl. (78 jaar oud) te Amersfoort op donderdag 18-11-1982, volgt XIj
  3.  Adriaan Klop, geb. te Amsterdam circa 1-1906, ovl. (minder dan ťťn jaar oud) te Amsterdam op donderdag 26-7-1906. 
  4.  Cornelis Hendrik Klop, geb. te Salzbergen [Duitsland] op woensdag 29-1-1908, ovl. (67 jaar oud) te Amsterdam op vrijdag 23-5-1975, volgt XIk

Xm.  Adriaan Klop, zn. van Rogier Willem Klop (IXi) (werkman, korenmolenaar, grutter) en Adriana Baelde, geb. te Oudewater op woensdag 16-8-1882, timmerman, agent van politie, Adriaan woonde Amsterdam 2e Weteringdwarsstraat 68hs, ovl. (76 jaar oud) te Amsterdam aan de 2e Weteringdwarsstraat 68hs op zondag 15-2-1959, begr. te Amsterdam op begraafplaats "zorgvliet" aan de Amsteldijk op donderdag 19-2-1959, otr. te Amsterdam op donderdag 29-3-1906, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) te Amsterdam op zaterdag 21-4-1906 met Anna Pieksma, dr. van IJnze Pieksma (tuinman) en Theresia Seinstra, geb. te Harlingen op maandag 7-11-1881, ovl. (79 jaar oud) te Amsterdam op donderdag 1-6-1961, begr. te Amsterdam op begraafplaats "zorgvliet" aan de Amsteldijk op maandag 5-6-1961. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Adriana (Sjaan) Klop (ongehuwd), geb. te Amsterdam op zaterdag 23-2-1907, ovl. (96 jaar oud) te Oostzaan op vrijdag 24-10-2003, begr. te Amsterdam op de begraafplaats Zorgvlied aan de Amsteldijk op woensdag 29-10-2003. 
  2.  Theresia (Trees) Klop, geb. te Amsterdam op zaterdag 5-9-1908, ovl. (82 jaar oud) te Amsterdam op dinsdag 26-3-1991, begr. te Amsterdam op de begraafplaats Zorgvlied aan de Amsteldijk 273 op dinsdag 2-4-1991, tr. (beiden 56 jaar oud) (1) te Amsterdam op woensdag 28-10-1964, (gesch. te Amsterdam op maandag 23-1-1978) met Petrus Barend (Piet) Wouters, zn. van Barend Wouters (barbier, kapper, woonde in 1936 te Amsterdam) en Johanna Elisabeth ten Have, geb. te Amsterdam op donderdag 18-6-1908, Nederlands Hervormd, kantoorbediende, ovl. (71 jaar oud) te Amsterdam aan de Archimedeaplantsoen 25-hs op woensdag 5-9-1979. 
   Toen Pieter Barend Wouters trouwde met Theresia Klop was hij weduwnaar van Maria Alida Sophia Kassenaar, dr. van Cornelis Petrus Kassenaar (roosjesversteller) en Willempje van Oosterijk, hun huwelijk was te Hilversum op 4-8-1937, zij is geb. te Hilversum op 13-2-1911 en ovl. (52 jaar oud) te Amsterdam aan het Archimedusplansoen 8-1hoog op 7-1-1964.
Petrus Barend Wouters en Maria Alida Sophia Kassenaar kregen samen drie kinderen alle geb. te Amsterdam, Wilhelmina Cornelia Petronella op 10-7-1938, Pieter Marius op 3-2-1943 en Ellen op 21-12-1947
, tr. (beiden 69 jaar oud) (2) te Zandvoort op dinsdag 7-3-1978 met Johannes (Johan) Lissenberg, zn. van Gerrit Lissenberg (magazijnbediende, sigarensorteerder) en Anna Bruin (dienstbode, kruidenierster), geb. te Amsterdam op dinsdag 14-4-1908, kantoorbediende, ovl. (79 jaar oud) te Haarlem op maandag 29-6-1987. 
   Toen Johannes Lissenberg trouwde met Theresia Klop was hij weduwnaar van Neeltje Biemond hun huwelijk was op 24-8-1935 te Haarlemmermeer, zij is geboren op 12-9-1912 te Haarlemmermeer en overleden op 27-8-1976 te Haarlem.
Johannes Lissenberg en Neeltje Biemond kregen samen vier kinderen de eerste is geboren te Amsterdam de overige te Haarlemmermeer, Gerrit Johannes op 11-12-1937, Frederik op 12-10-1940, Johannes op 9-10-1943 en Willem op 30-4-1947
  3.  Rogier Willem Klop, geb. te Amsterdam op woensdag 10-11-1909, kantoor bediende, accountant, ovl. (73 jaar oud) te Amsterdam aan de Geleenstraat 6de etage op woensdag 4-5-1983, begr. te Driehuis op de begraafplaats Westerveld aan de Duin en Kruidbergstraat 2-6 op maandag 9-5-1983, tr. (resp. 36 en 26 jaar oud) te Amsterdam op woensdag 5-6-1946 met Mona (Mony) van Velthuijsen, dr. van Adriaan Pieter van Velthuijsen (kapitein, gaat op 25-1-1923 naar Apeldoorn) en Augusta Adťle Louise van der Made, geb. te Den Haag op woensdag 11-6-1919, Nederlands Hervormd, ovl. (90 jaar oud) te Amsterdam op vrijdag 1-1-2010, begr. te Driehuis op de begraafplaats Westerveld aan de Duin en Kruidbergstraat 2-6. 
  4.  IJnze Klop, geb. te Amsterdam op donderdag 23-11-1911, ovl. (93 jaar oud) te Oostzaan op dinsdag 5-7-2005, volgt XIl
  5.  Izašk (Sjaak) Klop, geb. te Amsterdam op vrijdag 2-5-1913, ovl. (63 jaar oud) te Amsterdam op vrijdag 11-6-1976, volgt XIm
  6.  Jouke Klop, geb. te Amsterdam op zaterdag 24-10-1914, ovl. (82 jaar oud) te Amsterdam op woensdag 30-4-1997, volgt XIn
  7.  Adriaan Klop, geb. te Amsterdam op dinsdag 6-2-1917, ovl. (64 jaar oud) te Amsterdam op vrijdag 13-2-1981, volgt XIo
  8.  Bote Klop, geb. te Amsterdam op vrijdag 28-11-1919, ovl. (90 jaar oud) te Amsterdam op woensdag 6-1-2010, volgt XIp
  9.  Egbert Cornelis Klop, geb. te Amsterdam op woensdag 14-12-1921, ovl. (89 jaar oud) te Amsterdam op zondag 12-6-2011, volgt XIq
  10.  Regnerus (Nerus) Klop, geb. te Amsterdam op zondag 23-3-1924, ovl. (90 jaar oud) te Maastricht op woensdag 18-3-2015, volgt XIr

Xn.  Heiltje Klop, dr. van Cornelis Johannes Klop (IXk) (landbouwer, machinist) en Martijntje Kant, geb. te Andel om 16.- uur op zondag 29-5-1898, Heiltje woonde te Andel aan de Burgemeester van de Schansstraat A151, per 27-11-1944 op nr A152 dit adres werd vernummerd op 1-5-1949 in A204, verhuisde op 16-12-1949 naar Burgemeester van de Schansstraat A201 vernummerd op 1-4-1960 in 32, werd door grenswijziging op 1-1-1973 de gemeente Woudrichem, ovl. (84 jaar oud) te 's Hertogenbosch maar woonde aan de Burgemeester van de Schansstraat 32 te Woudricum op maandag 16-5-1983, begr. te Andel op de begraafplaats aan de Neer-Andelseweg graf C-11, tr. (resp. 25 en 30 jaar oud) te Andel op donderdag 21-2-1924 met Cornelis van Dulst, zn. van Johannes van Dulst (arbeider) en Willemina Crielaard, geb. te Andel om 20.- uur wijk A in het huis nummer 90 op maandag 22-1-1894, ovl. (50 jaar oud) te Andel aan de Burgemeester van de Schansstraat door oorlogsgeweld op maandag 27-11-1944. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Wilhelmina van Dulst, geb. te Andel op vrijdag 26-3-1926, ovl. (18 jaar oud) te Andel door oorlogsgeweld op maandag 27-11-1944. 
  2.  Martijntje van Dulst, geb. te Andel op vrijdag 27-7-1928, ovl. (89 jaar oud) te Alblasserdam op maandag 25-9-2017, begr. te Alblasserdam op de algemene begraafplaats Oude Torenhof aan de Kerkstraat 207 graf K-300, tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) te Andel op donderdag 27-7-1950 met Cornelis Verwijs, zn. van Adriaan Verwijs (tuinder) en Berta Probst, geb. te Andel op zaterdag 27-11-1926, gemeente ambtenaar, ovl. (minstens 90 jaar oud) na 2017. 
   Cornelis Verwijs en Martijntje van Dulst kregen samen drie kinderen, Cornelia Wilhelmina, Adriaan geb. te Andel op 12-12-1952 en Cornelis
  3.  Johanna van Dulst, geb. te Andel op woensdag 31-7-1935, Johanna woonde te Andel eerst aan de Burgemeester vd Schansstraat, per 18-9-1957 aan de Gezetstraat en per 31-8-1961 aan de Hofflaan 12, ging op 16-5-1977 in Rijswijk wonen aan de Dorpstraat 7, kwam daarna per 16-9-1977 weer terug in Andel aan de Dr. M. L. Kingplein 4, verhuisde op 16-10-1980 naar Rosmalen Petrus van Schendelstraat 10 en per 23-2-1981 naar 's-Hertogenbosch Hudsonlaan 60, ovl. (48 jaar oud) te 's Hertogenbosch aan de Hudsonlaan 60 op zaterdag 12-11-1983, tr. (beiden 20 jaar oud) te Andel op woensdag 7-9-1955, (gesch. te Woudrichem op maandag 8-12-1980) met Adriaan Teunis Schouten, geb. te Rijswijk op donderdag 28-3-1935. 
   Adriaan Teunis Schouten en Johanna van Dulst kregen samen twee kinderen beide geboren te Andel, Heiltje op 10-2-1956 en Hendrik Joost Marius op 20-4-1957

Xo.  Arie Klop, zn. van Cornelis Johannes Klop (IXk) (landbouwer, machinist) en Martijntje Kant, geb. te Andel om 23.- uur op dinsdag 13-5-1902, landarbeider, landbouwer, Arie woonde te Andel aan de Dijk wijk B in het huis nummer 13a, per 10-1-1942 Dijk wijk B in het huis nummer 35, per 1-5-1949 vernummerd in Dijk wijk B in het huis nummer 68, per 1-4-1960 vernummerd in Hoge Maasdijk 90, per 1-10-1965 vernummerd in Mr S Naaijenstraat 20, per 1-2-1967 vernummerd in Mr S Naaijenstraat 22, werd door grenswijziging op 1-1-1973 de gemeente Woudrichem, ovl. (71 jaar oud) te Gorinchem maar woonde aan de Mr S. Naaijenstraat 22 te Woudrichem op zondag 10-3-1974, begr. te Andel op de begraafplaats aan de Neer-Andelseweg graf L-308, tr. (beiden 26 jaar oud) te Andel op donderdag 21-6-1928 met Heiltje Johanna Kalis, dr. van Poulus Kalis (landbouwer,) en Adriana Naaijen, geb. te Andel om 23.- uur op maandag 19-8-1901, ovl. (96 jaar oud) te Woudrichem op dinsdag 24-2-1998, begr. te Andel op de begraafplaats aan de Neer-Andelseweg graf L-308. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Martijntje Klop, geb. te Andel op dinsdag 30-7-1929, volgt XIs
  2.  Adriana (Adri) Klop, geb. te Andel op dinsdag 20-1-1931, volgt XIt
  3.  Cornelis Johannes (Kees) Klop, geb. te Andel op maandag 7-3-1932, volgt XIu
  4.  Poulus (Paulus) Klop, geb. te Andel op maandag 23-4-1934, ovl. (75 jaar oud) te 's Hertogenbosch op donderdag 29-10-2009, volgt XIv
  5.  Heiltje (Hetta) Klop, geb. te Andel op donderdag 5-11-1936, volgt XIw
  6.  Maria Johanna Klop, geb. te Andel op donderdag 3-3-1938, volgt XIx

Xp.  Hendrik Klop, zn. van Aart Klop (IXm) (winkelier, daglooner) en Huibertje Jacoba Bertram, geb. te Brakel om 1.- uur op donderdag 10-1-1878 (getuigen: Gerrit Rutger de Vries (akkerbouwer) en Bastiaan Hanegraaf (koopman)), Nederlands Hervormd, daglooner, arbeider, Hendrik woonde te Brakel aan de Oranjestraat wijk A nummer 118 dit werd per 1-9-1949 gewijzigd in Koningstraat 19, ovl. (96 jaar oud) te Brakel aan de Koningstraat 19 op donderdag 19-9-1974, begr. te Brakel op de algemene begraafplaats aan de Dwarssteeg 7 graf BR-419 op dinsdag 24-9-1974, tr. (beiden 26 jaar oud) te Brakel op donderdag 24-11-1904 met Cornelia Helena (Kee) Ermstrang, dr. van Arie Ermstrang (daglooner, visscher) en Maria Kuijntjes, geb. te Brakel om 5.- uur op zondag 17-11-1878 (getuigen: Jan Ermstrang (daglooner) en Johannes Willem Loijsen Dillie (geneesheer)), Nederlands Hervormd, ovl. (72 jaar oud) te Brakel om 22.- uur aan de Koningstraat 19 op maandag 12-2-1951 (aangifte: door Pieter van Dalen (schipper)), begr. te Brakel op de algemene begraafplaats aan de Dwarssteeg 7 graf BR-005L op zaterdag 17-2-1951. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Belia Elizabeth Huibertje Klop, geb. te Brakel op woensdag 24-5-1905, ovl. (75 jaar oud) te Utrecht op woensdag 3-12-1980, volgt XIy
  2.  Huibertje Jacoba Klop, geb. te Brakel op donderdag 27-12-1906, ovl. (85 jaar oud) te Brakel op maandag 23-3-1992, volgt XIz
  3.  Aart Klop, geb. te Brakel op maandag 3-1-1910, ovl. (57 jaar oud) te Brakel op maandag 16-1-1967, volgt XIaa
  4.  Maria Klop, geb. te Brakel op maandag 17-2-1913, ovl. (83 jaar oud) te 's Hertogenbosch op maandag 15-7-1996, volgt XIab

Xq.  Gerrit Klop, zn. van Aart Klop (IXm) (winkelier, daglooner) en Huibertje Jacoba Bertram, geb. te Brakel om 5.- uur op woensdag 23-4-1879 (getuigen: Johannes Willem Loijsen Dillie (geneesheer) en Barend Kuijntjes (daglooner)), Nederlands Hervormd, daglooner, arbeider, Gerrit woonde te Brakel aan de Hovendsesraat 1 na het overlijden van Gerrit ging zijn vrouw per 6-11-1961 wonen aan de Waaldijk 11, ovl. (82 jaar oud) te Brakel om 22.50 uur aan de Hovendsestraat 1 op woensdag 14-6-1961, begr. op maandag 19-6-1961, tr. (resp. 30 en 24 jaar oud) te Brakel op vrijdag 17-12-1909 met Catrina (Kaat) Donker, dr. van Antonie Donker (arbeider, landbouwer) en Weiltje Johanna van Tuijl, geb. te Gameren om 8.- uur aan de Hovendsestraat wijk B in het huis nummer 38 op maandag 26-1-1885 (getuigen: Teunis Donker (arbeider) en Pieter Adrianus Huijgens (particulier)), Nederlands Hervormd, ovl. (83 jaar oud) te Brakel aan de Waaldijk 11 op zondag 29-9-1968. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Huibertje Jacoba Klop, geb. te Brakel om 19.- uur op woensdag 26-1-1910 (getuigen: Aart Klop oud 30 jaar (winkelier) en Leendert Ekelmans (poldersecretaris)), Nederlands Hervormd, ovl. (29 dagen oud) te Brakel om 6.- uur op donderdag 24-2-1910 (aangifte: door de vader en Leendert Ekelmans (poldersecretaris)). 
  2.  Huibertje Jacoba Klop, geb. te Brakel op woensdag 2-8-1911, ovl. (89 jaar oud) te Zaltbommel op woensdag 2-5-2001, volgt XIac
  3.  Wijltje Johanna Klop, geb. te Brakel op woensdag 18-2-1920, ovl. (91 jaar oud) te Zaltbommel op vrijdag 20-5-2011, volgt XIad

Xr.  Jacobus Klop, zn. van Aart Klop (IXm) (winkelier, daglooner) en Huibertje Jacoba Bertram, geb. te Brakel om 2.- uur op zaterdag 10-9-1881 (getuigen: Willem van Tongerlo (veerhouder) en Mattijs Vervoorn (poldersecretaris)), Nederlands Hervormd, daglooner, ijsmaker, landbouwer, winkelier, Jacobus had een stijfbeen en woonde te Brakel aan het Kruispad wijk B nummer 70 (werd later gewijzigd in Kruispad 2), ovl. (59 jaar oud) te Brakel om 17.- uur aan het Kruispad wijk B nummer 70 op dinsdag 7-1-1941 (aangifte: door zijn zoon Aart Klop oud 30 jaar (lanbouwer)), tr. (resp. 28 en 24 jaar oud) te Brakel op donderdag 21-4-1910 met Antje Hanegraaf, dr. van Hendrik Hanegraaf (landbouwer, koopman, manufacturier) en Gijsbertje van Wijgerden, geb. te Brakel om 1.- uur op zaterdag 11-7-1885 (getuigen: Hendrik van Tongerlo (landbouwer) en Adrianus van Dalen (dijkopzichter)), Nederlands Hervormd, ovl. (64 jaar oud) te Brakel om 3.- uur aan het kruispad 2 op donderdag 23-2-1950 (aangifte: door haar zoon Aart Klop oud 39 jaar (landbouwer)). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Aart Klop (ongehuwd), geb. te Brakel om 16.- uur op donderdag 7-7-1910 (getuigen: Hendrik Hanegraaf oud 48 jaar (koopman) en Leendert Ekelmans (poldersecretaris)), Nederlands Hervormd, landbouwer, Aart woonde te Brakel aan het Kruispad wijk B in het huis nummer 70 (is omgenummert op 1-9-1949 in Kruispad 2, verhuisde op 24-11-1986 naar Tiel woonde daar aan de Burgemeester Meslaan 49, ovl. (78 jaar oud) te Tiel aan de Burgemeestr Meslaan 49 op woensdag 27-7-1988, begr. te Brakel op de algemene begraafplaats aan de Dwarssteeg 7 graf BRN-094. 
  2.  Hendrik Klop, geb. te Brakel op zondag 20-8-1911, ovl. (82 jaar oud) te Rijswijk op maandag 23-5-1994, volgt XIae
  3.  Huibertje Jacoba Klop, geb. te Brakel op maandag 9-12-1912, ovl. (85 jaar oud) te Ammerzoden op dinsdag 6-1-1998, volgt XIaf
  4.  Gijsbert Klop, geb. te Brakel op zaterdag 25-8-1917, ovl. (63 jaar oud) te Brakel op dinsdag 18-11-1980, volgt XIag
  5.  Huibert Johan Klop, geb. te Brakel op woensdag 5-3-1919, Nederlands Hervormd, ovl. (5 weken oud) te Brakel om 13.- uur op woensdag 9-4-1919 (aangifte: door zijn vader en Hendrik Hanegraaf (koopman)). 
  6.  Huibertje Johanna Klop, geb. te Brakel op woensdag 1-9-1920, ovl. (73 jaar oud) te 's Hertogenbosch op zaterdag 2-4-1994, volgt XIah

Xs.  Hendrik Klop, zn. van Adrianus Klop (IXn) (daglooner, landarbeider,) en Catharina van Anrooij, geb. te Brakel om 16.- uur op zaterdag 14-12-1889 (getuigen: Gerrit Rutger de Vries (landbouwer) en Leendert Ekelmans (poldersecretaris)), Nederlands Hervormd, grondwerker, Hendrik woonde in Gameren in wijk D in het huis nummer 129 dit werd later wijk D in het huis nummer 112, op 1-7-1955 werd het door annexatie Kerkwijk en op 29-8-1969 omgenummerd in Nieuwaal Beemstraat 18, later verhuisde hij naar Gameren Ridderstraat 4, ovl. (95 jaar oud) te Kerkwijk (Gameren) aan de Ridderstraat 4 op dinsdag 23-4-1985, begr. te Gameren op de algemene begraafplaats aan de Prins Willem Alexanderstraat graf GN-334+335, tr. (resp. 47 en 43 jaar oud) te Gameren op donderdag 26-8-1937 met Geertruida van Weelden, dr. van Willem van Weelden (arbeider, fabriekarbeider) en Hendrika Jacoba van Weelde, geb. te Gameren om 14.- uur op zondag 3-12-1893 (getuigen: Antonie van Brakel en Klaas van Maren), Nederlands Hervormd, ovl. (96 jaar oud) te Kerkwijk (Gameren) aan de Ridderstraat 4 op vrijdag 9-3-1990, begr. te Gameren op de algemene begraafplaats aan de Prins Willem Alexanderstraat graf GN-334+335. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Willemina Klop, geb. te Gameren op donderdag 13-1-1927, volgt XIai

Xt.  Alida Klop, dr. van Adrianus Klop (IXn) (daglooner, landarbeider,) en Catharina van Anrooij, geb. te Brakel om 13.- uur op dinsdag 27-1-1891 (getuigen: Jan van Wijgerden (klompenmaker) en Lendert Ekelmans (poldersecretaris)), Nederlands Hervormd, Alida woonde te Gameren en per 30-3-1936 te Hilversum aan de Ruiterweg 32 en per 7-4-1941 aan de Oude Amerfoortscheweg 8, ovl. (80 jaar oud) te Hilversum aan de Oude Amerfoortscheweg 8 op woensdag 19-5-1971, begr. te Hilversum op begraafplaats Hilversum-Noord, tr. (resp. 30 en 36 jaar oud) te Gameren op donderdag 3-3-1921 met Leendert van Maaren, zn. van Leendert van Maaren (landbouwer, schipper, visscher, koopman) en Cornelia Johanna Klop (IXb). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Leendert van Maaren, geb. te Gameren op maandag 19-12-1921, Christelijk Gereformeerd, ovl. (89 jaar oud) te Huizen op woensdag 20-7-2011, begr. te Huizen op de algemene begraafplaats aan de Naarderstraat op dinsdag 26-7-2011, tr. (beiden 25 jaar oud) te 's Graveland op donderdag 10-4-1947 met Cornelia den Bouwmeester, geb. te Weesperkarspel op donderdag 27-10-1921, woonde in 2011 te Huizen. 
   Leendert van Maaren en Cornelia den Bouwmeester kregen samen twee kinderen, Alida geboren te 's-Gravenland op 15-1-1948 en Lťon
  2.  Catharina Antonia van Maaren, geb. te Gameren op vrijdag 16-3-1923, Christelijk Gereformeerd, ovl. (86 jaar oud) te Tiel op woensdag 2-9-2009, begr. te Tiel op de RK begraafplaats aan de Leeuwenstraat graf 010, tr. (resp. 34 en 26 jaar oud) te Hilversum op woensdag 4-9-1957 met Leendert Antonius Dors, geb. te Zuilen op woensdag 19-8-1931, woonde in 2009 te Tiel. 
   Voordat Catharina Antonia van Maaren trouwde met Leendert Antonius Dors had zij uit een onbekende relatie drie kinderen de eerste is geboren te Valburg de overige te Nijmegen, Aleida van Maaren op 11-9-1944, Ada op 21-12-1949 en Alcysius op 10-1-1953
  3.  Grietje Catrina van Maaren, geb. te Gameren op woensdag 23-7-1924, Christelijk Gereformeerd, tr. (22 jaar oud) te Hilversum op zaterdag 30-11-1946 met F. Kok
  4.  Adriana van Maaren, geb. te Gameren op dinsdag 25-8-1925, Christelijk Gereformeerd, tr. (27 jaar oud) te Hilversum op woensdag 31-12-1952 met W. Grelingen
  5.  Magdalena Gerdina Adriana van Maaren, geb. te Gameren op dinsdag 21-9-1926, Christelijk Gereformeerd, tr. (24 jaar oud) te Hilversum op zaterdag 18-11-1950 met J. van de Vijver
  6.  Alida van Maaren, geb. te Gameren op zondag 12-2-1928, Christelijk Gereformeerd, tr. (23 jaar oud) te Hilversum op zaterdag 23-6-1951 met C.G. de Koster
  7.  Gerard Willem van Maaren, geb. te Gameren op zaterdag 19-1-1929, Christelijk Gereformeerd, ovl. (78 jaar oud) te Utrecht maar woonde te Hilversum op maandag 9-7-2007, tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) te Hilversum op zaterdag 24-5-1952 met Lena Stoffer, dr. van Berend Jan Stoffer (sigarenmaker, kelner) en Johanna Broekhuis, geb. te Eindhoven op donderdag 8-1-1931, ovl. (73 jaar oud) te Wijdemeren op vrijdag 24-9-2004, begr. te Hilversum op begraafplaats Hilversum Noord. 
   Gerard Willem van Maaren en Lena Stoffer kregen samen vijf kinderen alle geboren te Hilversum, Gerard Willem op 9-10-1952, Hendrik Antonie op 19-3-1954, Elsje op 1-6-1959, Ingrid op 20-9-1963 en Richard op 10-12-1968
  8.  Doodgeb. zoon van Maaren, geb. te Gameren om 4.- uur wijk D in het huis nummer 118 op maandag 10-2-1930. 
  9.  Egberdina Cornelia van Maaren (ongehuwd), geb. te Gameren op woensdag 11-3-1931, Christelijk Gereformeerd, ovl. (72 jaar oud) te Bussum op woensdag 7-1-2004, begr. te Hilversum op begraafplaats Hilversum-Noord. 
  10.  Adrianus van Maaren, geb. te Gameren op donderdag 2-6-1932, Christelijk Gereformeerd, tr. (24 jaar oud) te Soest op dinsdag 2-4-1957 met M.H.L. van Dorresteijn
  11.  Doodgeb. zoon van Maaren, geb. te Gameren om 17.30 uur wijk D in het huis nummer 118 op donderdag 1-6-1933. 
  12.  Cornelis Gradus Steinus (Cor) van Maaren, geb. te Hilversum aan de Ruitersweg 32 op dinsdag 18-5-1937, Christelijk Gereformeerd, ovl. (58 jaar oud) te Bussum op vrijdag 15-3-1996, begr. te Hilversum op begraafplaats Hilversum-Noord, tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) te Hilversum op donderdag 25-6-1964, (gesch. te Hilversum op donderdag 13-11-1975) met Elisabeth de Kruijff, geb. te Amersfoort op dinsdag 2-4-1940. 
   Cornelis Gradus Steinus van Maren en Elisabeth de Kruijff krijgen een zoon, Freddy Alex Christiaan van Maaren geboren op 25-6-1973 te Hilversum. Verder staat er nog een kind vermeld met de naam Miriam Wilma Cornelia de Kruijff geboren op 28-10-1974 te Hilversum
  Leendert van Maaren, zn. van Leendert van Maaren (landbouwer, schipper, visscher, koopman) en Cornelia Johanna Klop (IXb), tr. (1) met Grietje Catrina Timmer, dr. van David Timmer (landbouwer) en Neeltje Hanegraaff (zie IXb). 

Xu.  Hendrika Klop, dr. van Adrianus Klop (IXn) (daglooner, landarbeider,) en Catharina van Anrooij, geb. te Gameren om 23.- uur op dinsdag 25-9-1900 (getuigen: Gerardus Wouter Verweij Mejan en oost de Kloe (veldwachter)), Nederlands Hervormd, Hendrika woonde te Tiel aan de Nieuweweg 9 en later per 15-5-1958 aan de Merelstraat 52, ovl. (89 jaar oud) te Tiel aan de Merelstraat 52 op dinsdag 10-4-1990, begr. te Tiel op de algemene begraafplaats aan de Papensteeg graf P 37 oud (inmiddels verwijdert), tr. (resp. 28 en 32 jaar oud) te Gameren op woensdag 3-10-1928 met Pieter van Rosmalen, zn. van Antonie van Rosmalen (koopman in leder) en Geertje Gijse, geb. te Tiel om 13.- uur wijk D in het huis nummer 79 op dinsdag 26-5-1896 (getuigen: Gerrit Cornelis van Rosmaken (winkelier) en Gerrit van Rosmalen (telegrambesteller)), Nederlands Hervormd, leerhandelaar, arbeider, ovl. (62 jaar oud) te Tiel om 12.05 uur aan de Merelstraat 52 op woensdag 3-12-1958 (aangifte: door Willem Scholtus (begrafenisondernemer)), begr. te Tiel op de algemene begraafplaats aan de Papensteeg graf P 37 oud (inmiddels verwijdert). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Catharina Adriana van Rosmalen, geb. te Gameren op donderdag 21-2-1929, Nederlands Hervormd, tr. (30 jaar oud) te Tiel op donderdag 25-6-1959 met R. Knol
  2.  Antoon (Tonny) van Rosmalen, geb. te Gameren op vrijdag 7-11-1930, Nederlands Hervormd, ovl. (71 jaar oud) te Tiel op donderdag 29-11-2001, begr. te Tiel op de RK begraafplaats aan de Leeuwenstraat graf 298, tr. (resp. 61 en 41 jaar oud) te Tiel op vrijdag 6-11-1992 met Catharina Johanna Allegonda Maria (Cathry) de Jongh, geb. te Zuilen op vrijdag 22-12-1950, woonde in 2001 te Tiel. 
  3.  Adrianus van Rosmalen, geb. te Tiel aan de Nieuweweg 9 op donderdag 21-5-1936, tr. (29 jaar oud) te Maurik op vrijdag 20-5-1966 met O.C.W. van Haaren
  4.  Gerard Pieter van Rosmalen, geb. te Tiel aan de Nieuweweg 9 op vrijdag 8-9-1939, tr. (28 jaar oud) te Echteld op vrijdag 23-8-1968 met J.H.D. Cornelissen
  5.  Pieter Hendrik van Rosmalen, geb. te Tiel aan de Nieuweweg 9 op donderdag 15-10-1942, tr. (26 jaar oud) te Tiel op vrijdag 8-8-1969 met M.A.W. Gerritse

Xv.  Peter Klop, zn. van Egbert Klop (IXq) (landbouwer, koopman, daglooner, wethouder van de gemeente Brakel,) en Antonia Vervoorn (dienstbode), geb. te Brakel om 5.- uur op vrijdag 18-11-1881 (getuigen: Cornelis Eeuwijk (smid) en Jan Ermstrang (daglooner)), Nederlands Hervormd, landbouwer, Peter woonde te Brakel aan de Waaldijk wijk C nummer 73, ovl. (60 jaar oud) te Brakel om 21.- uur aan de Waaldijk wijk C nummer 73 op dinsdag 7-7-1942 (aangifte: door zijn zoon Catrinus Klop oud 29 jaar (grondwerker)), begr. te Brakel op de algemene begraafplaats aan de Dwarssteeg 7 graf BR-352, tr. (resp. 28 en 26 jaar oud) te Brakel op woensdag 12-10-1910 met Teuntje den Tek, dr. van Katrinus den Tek (daglooner, mandenmaker, landman) en Konnegonda Geertrui Verzijl, geb. te Brakel om 10.- uur op zaterdag 12-4-1884 (getuigen: Aart Kuijntjes (daglooner) en Adrianus van Dalen (districtsopzichter)), Nederlands Hervormd, ovl. (87 jaar oud) te 's Hertogenbosch maar woonde aan de Waaldijk 142 te Brakel op woensdag 12-1-1972, begr. te Brakel op de algemene begraafplaats aan de Dwarssteeg 7 graf BR-352. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Egbert (Eibert) Klop, geb. te Brakel op donderdag 16-2-1911, ovl. (73 jaar oud) te Brakel op vrijdag 10-8-1984, volgt XIaj
  2.  Catrinus Klop, geb. te Brakel op dinsdag 27-8-1912, ovl. (74 jaar oud) te 's Hertogenbosch op zaterdag 30-8-1986, volgt XIak
  3.  Antonia Hendrika (Tonia) Klop, geb. te Brakel op dinsdag 27-7-1915, ovl. (86 jaar oud) te 's Hertogenbosch op woensdag 19-6-2002, volgt XIal
  4.  Antonie Gerrit (Toon) Klop, geb. te Brakel op woensdag 14-8-1918, ovl. (81 jaar oud) te Gorinchem op zondag 9-1-2000, volgt XIam
  5.  Willem Dirk (Wim) Klop, geb. te Brakel op zaterdag 21-2-1920, ovl. (95 jaar oud) te Zaltbommel op woensdag 12-8-2015, volgt XIan
  6.  Govert Gerardus Klop, geb. te Brakel op woensdag 22-2-1922, ovl. (62 jaar oud) te Brakel op maandag 4-2-1985, volgt XIao
  7.  Konnegonda Geertrui (Gonda) Klop, geb. te Brakel op dinsdag 25-11-1924, ovl. (75 jaar oud) te Ridderkerk op zaterdag 10-6-2000, volgt XIap
  8.  Hendrik Huibert Klop, geb. te Brakel op maandag 28-12-1931, ovl. (85 jaar oud) te Gorinchem op dinsdag 21-3-2017, volgt XIaq

Xw.  Christinus Klop, zn. van Egbert Klop (IXq) (landbouwer, koopman, daglooner, wethouder van de gemeente Brakel,) en Antonia Vervoorn (dienstbode), geb. te Brakel om 14.- uur op zondag 17-7-1887 (getuigen: Hendrik Jacobus Duijzer (akkerbouwer) en Leendert Ekelmans (secretariebeambte)), Nederlands Hervormd, koopman in groente en levensmiddelen, Christiaan woonde in Rotterdam aan de Schooterboschstraat 79a, vanaf 3-7-1940 aan de Willebrordusstraat 15a, vanaf 14-2-1962 aan de Willebrordusstraat 15b en vanaf 29-4-1970 aan de Schiebroekselaan 17b, ovl. (85 jaar oud) te Rotterdam aan de Schiebroekselaan 17b op dinsdag 5-6-1973, tr. (beiden 26 jaar oud) te Brakel op woensdag 22-4-1914 met Dirkje de Vries, dr. van Peter de Vries (akkerbouwer, koopman) en Johanna Vervoorn, geb. te Brakel om 15.- uur op zondag 25-12-1887 (getuigen: Arie van der Linden (visscher) en Adrianus van Dalen (dijkopzichter)), Nederlands Hervormd, ovl. (43 jaar oud) te Rotterdam aan de Schooterboschstraat 79a op dinsdag 8-9-1931, begr. te Rotterdam op begraafplaats Crooswijk op zaterdag 12-9-1931. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Antonia Johanna Cornelia Klop, geb. te Rotterdam op woensdag 9-9-1914, ovl. (4 maanden oud) te Rotterdam om 4.- uur aan de Schoterboschstraat 77a op donderdag 14-1-1915. 
  2.  Antonia Johanna Cornelia (Toos) Klop, geb. te Rotterdam op woensdag 27-9-1916, Antonia Johanna Cornelia woonde na haar trouwden te Rotterdam aan de Graaf Florisstraat 88 a en vanaf 27-10-1975 te Dordrecht aan de Haringvlietstrat 65, ovl. (minstens 63 jaar oud) na 1980, tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) te Rotterdam op woensdag 9-9-1942 met Jakob Geluk, zn. van Jakob Levinus Geluk (dijkwerker, groenteboer, winkelier in levensmiddelen, waterstoker) en Janna Verkamman, geb. te Tholen op vrijdag 6-11-1914, winkelbediende, winkelier in levensmiddelen, ovl. (65 jaar oud) te Dordrecht aan de Haringvlietstraat 65 op woensdag 1-10-1980. 
  3.  Johanna Pieternella (Jo) Klop, geb. te Rotterdam op maandag 6-5-1918, ovl. (64 jaar oud) te Krimpen aan den IJssel op vrijdag 17-12-1982, volgt XIar
  4.  Willem Dirk (Wim) Klop, geb. te Rotterdam op zondag 4-1-1920, ovl. (64 jaar oud) te Rotterdam op dinsdag 2-10-1984, volgt XIas
  5.  Pietronella (Nelly) Klop, geb. te Rotterdam op zaterdag 26-3-1921, ovl. (19 jaar oud) te Rotterdam om 1.30 uur, vermoedelijk omgekomen bij het Duitse bombardement van 15 mei op dinsdag 14-5-1940. 
  6.  Egbert Klop, geb. te Rotterdam op dinsdag 15-4-1924, ovl. (3 maanden oud) te Rotterdam om 23.- uur op maandag 28-7-1924. 

Xx.  Gerrit Klop, zn. van Egbert Klop (IXq) (landbouwer, koopman, daglooner, wethouder van de gemeente Brakel,) en Antonia Vervoorn (dienstbode), geb. te Brakel om 2.- uur op dinsdag 13-10-1896 (getuigen: Adrianus van Dalen (dijkopzichter) en Leendert Ekelmans (poldersecretaris)), Nederlands Hervormd, koopman, tuinder, graanhandelaar, ovl. (86 jaar oud) te 's Hertogenbosch maar woonde aan de Wilhelminalaan 23 te Brakel op dinsdag 19-4-1983, begr. te Brakel op de algemene begraafplaats aan de Dwassteeg 7 graf BR-630+632, tr. (resp. 25 en 19 jaar oud) te Brakel op donderdag 6-7-1922 met Iefje Johanna Versteeg, dr. van Machiel Versteeg (dagloner, venter in kolenwaren, winkelier) en Jenneke van Hemert, geb. te Brakel om 1.- uur op vrijdag 10-10-1902 (getuigen: Arie de Kruijff (veldwachter) en Leendert Ekelmans (poldersecretaris)), Nederlands Hervormd, ovl. (87 jaar oud) te Brakel aan de Wilhelminalaan 23 op dinsdag 16-1-1990, begr. te Brakel op de algemene begraafplaats aan de Dwassteeg 7 graf BR-630+632. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jenneke Klop (ongehuwd), geb. te Brakel op maandag 4-9-1922, Nederlands Hervormd, Jenneke woonde in Brakel aan de Waaldijk wijk C nummer 53, ging op 8-9-1939 naar Rotterdam daar woonde zij aan de Renlantstraat 45, kwam op 15-11-1941 weer terug in Brakel Benedeneind wijk C nummer 53, ovl. (20 jaar oud) te Brakel om 16.- uur aan de Benedeneind wijk C nummer 53 op woensdag 30-9-1942 (aangifte: door haar vader), begr. te Brakel op het kerkhof van de NH kerk aan de Burgemeester Posweg 4 graf 28. 
  2.  Egbert Klop, geb. te Brakel op dinsdag 27-11-1923, ovl. (89 jaar oud) te Woudrichem op vrijdag 29-3-2013, volgt XIat
  3.  Machiel Klop, geb. te Brakel op zaterdag 20-12-1924, ovl. (82 jaar oud) te 's Hertogenbosch op maandag 3-12-2007, volgt XIau
  4.  Antonia Klop, geb. te Brakel op donderdag 2-9-1926, ged. Nederlands Hervormd te Brakel op zondag 17-7-1927, tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) te Brakel op woensdag 5-3-1952 met Johan Hendrikus van Tongerlo, zn. van Willem van Tongerlo (landbouwer) en Maria Kooijman, geb. te Brakel op donderdag 15-1-1925, Nederlands Hervormd, tuinder, ovl. (74 jaar oud) te Zaltbommel op vrijdag 8-10-1999. 
  5.  Willem Dirk Klop, geb. te Brakel op donderdag 6-12-1928, ovl. (72 jaar oud) te Wageningen op zondag 7-10-2001, volgt XIav
  6.  Hendrik Huibert Arie Klop, geb. te Brakel op dinsdag 11-2-1930, volgt XIaw
  7.  Arie Klop, geb. te Brakel op woensdag 14-9-1932, volgt XIax
  8.  Klazinus (Klaas) Klop, geb. te Brakel op maandag 15-2-1937, ovl. (81 jaar oud) op donderdag 12-7-2018, volgt XIay
  9.  Gerrit Klop, geb. te Brakel op maandag 15-2-1937, ovl. (70 jaar oud) te Gorinchem op maandag 15-10-2007, volgt XIaz

Xy.  Martijntje Klop, dr. van Lodewijk Klop (IXr) (arbeider, daglooner) en Janna van Hemert, geb. te Brakel om 4.- uur op zaterdag 10-1-1885 (getuigen: Leendert Ekelmans (secretariebeambte) en Adrianus van Dalen (dijkopzichter)), Nederlands Hervormd, ovl. (75 jaar oud) te Wijk en Aalburg op dinsdag 29-3-1960, begr. te Aalburg op zaterdag 2-4-1960, tr. (resp. 22 en 26 jaar oud) te Brakel op woensdag 27-3-1907 met Arie Versteeg, zn. van Jielis Versteeg (dagloner) en Hermke van Dalen, geb. te Brakel om 4.- uur op zondag 27-6-1880 (getuigen: Hendrik van Tongerlo (landbouwer) en Gerardus Adrianus Evenwel (holponderwijzer)), Nederlands Hervormd, daglooner, mandenmaker, ovl. (88 jaar oud) te Wijk en Aalburg op vrijdag 8-11-1968. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jan Versteeg, geb. te Brakel om 22.- uur op woensdag 18-12-1907 (getuigen: Peter de Vries (slager) en Leendert Ekelmans (poldersecretaris)), Nederlands Hervormd, mandenmaker, Jan woonde eerst te Wijk en Aalburg aan de Hooge Maasdijk C45, verhuisde op 11-6-1940 naar Veen aan de Grootestraat 161, ging daarna op 16-6-1951 weer terug naar Wijk en Aalburg waar hij woonde aan de Aalburgsestraat 2, ovl. (68 jaar oud) te Aalburg aan de Aalburgsestraat 2 op dinsdag 20-7-1976, begr. te Wijk en Aalburg op de begraafplaats aan de Schoolstraat graf D-12, tr. (resp. 32 en 31 jaar oud) te Wijk en Aalburg op donderdag 18-1-1940 met Elisabeth Stolk, dr. van Jan Stolk en Maria Verveer, geb. te Zwijndrecht op zaterdag 28-11-1908, ovl. (88 jaar oud) te Wijk en Aalburg op vrijdag 9-5-1997, begr. te Wijk en Aalburg op de begraafplaats aan de Schoolstraat graf D-12. 
   Jan Versteeg en Elisabeth Stolk kregen samen zeven kinderen alle geboren te Veen, Arie op 21-10-1940, Jan op 7-1-1942, Martijn op 26-7-1943, Marius op 11-3-1946, Lodewijk op 27-7-1947, Adrianus op 29-1-1949 en Jilles op 29-1-1950
  2.  Hermke Versteeg, geb. te Brakel om 23.- uur op zondag 29-8-1909 (getuigen: Hendrik Johannes Snijders (schoenmaker) en Leendert Ekelmans (poldersecretaris)), Nederlands Hervormd, ovl. (77 jaar oud) te 's Hertogenbosch op woensdag 24-12-1986, begr. te Wijk en Aalburg op begraafplaats Wijk aan de Veldstraat graf A-166, tr. (resp. 23 en 39 jaar oud) te Wijk en Aalburg op donderdag 8-12-1932 met Jan van Helden, zn. van Huibert van Helden (landbouwer) en Jasperdina Jozina den Boer, geb. te Wijk en Aalburg op zondag 23-4-1893, landbouwer, Jan woonde te Wijk en Aalburg aan de Spijk 2, ovl. (77 jaar oud) te Wijk en Aalburg aan de Spijk 2 op zondag 21-3-1971, begr. te Wijk en Aalburg op begraafplaats Wijk aan de Veldstraat graf A-166. 
   Jan van Helden en Hermke Versteeg kregen samen twee kinderen beide geboren te Wijk en Aalburg, Huibert Jasper Joost op 26-9-1934 en Arie op 12-3-1938
  3.  Lodewijk Versteeg, geb. te Brakel om 1.- uur op vrijdag 5-5-1911 (getuigen: Hendrikus Johannes Snijders (schoenmaker) en Leendert Ekelmans (poldersecretaris)), Nederlands Hervormd, mandenmaker, ovl. (83 jaar oud) te 's Hertogenbosch maar woonde te Aalburg op zaterdag 15-4-1995, begr. te Wijk en Aalburg op de begraafplaats aan de Schoolstraat graf E-169, tr. (beiden 33 jaar oud) te Wijk en Aalburg op donderdag 15-6-1944 met Francina Nieuwkoop, dr. van Evert Nieuwkoop (landbouwer) en Elizabeth van Helden, geb. te Wijk en Aalburg op vrijdag 2-6-1911, ovl. (95 jaar oud) te Aalburg op zaterdag 2-9-2006, begr. te Wijk en Aalburg op de begraafplaats aan de Schoolstraat graf E-169. 
   Lodewijk versteeg en Francina Nieuwkoop kregen samen drie kinderen, Evert geboren op 1-5-1945 te Schoonrewoerd, Martijntje op 24-8-1949 te Wijk en Aalburg en Elizabeth op 2-1-1953 te Wijk en Aalburg
  4.  Elizabeth Versteeg, geb. te Brakel om 15.- uur op dinsdag 10-6-1913, Nederlands Hervormd, ovl. (83 jaar oud) te Wijk en Aalburg op maandag 31-3-1997, begr. te Wijk en Aalburg op de begraafplaats aan de Schoolstraat graf E-63, tr. (resp. 29 en 44 jaar oud) te Wijk en Aalburg op donderdag 25-6-1942 met Johannes van Son, zn. van Marinus van Son (arbeider) en Christina Millenaar, geb. te Wijk en Aalburg op donderdag 9-9-1897, landarbeider, Johannes woonde te Wijk en Aalburg aan de Katelijnesteeg wijk C in het huis nummer 94 en vanaf 24-6-1942 aan de Polstraat 71, ovl. (86 jaar oud) te 's Hertogenbosch maar woonde aan de Polstraat 71 te Aalburg op zaterdag 16-6-1984, begr. te Wijk en Aalburg op de begraafplaats aan de Schoolstraat graf E-63. 
   Johannes van Son en Elizabeth Versteeg kregen samen twee kinderen beide geboren te Wijk en Aalburg, Marinus Arie op 25-6-1944 en Martijntje op 25-8-1949
  5.  Janna Versteeg, geb. te Brakel om 8.- uur op zondag 18-10-1914, Nederlands Hervormd, ovl. (83 jaar oud) te Wijk en Aalburg op maandag 20-10-1997, begr. te Wijk en Aalburg op de begraafplaats aan de Schoolstraat graf E-12, tr. (resp. 21 en 35 jaar oud) te Wijk en Aalburg op donderdag 25-6-1936 met Andries Vos, zn. van Andries Vos (klompenmaker) en Johanna Poorter (dienstbode), geb. te Wijk en Aalburg om 1.- uur wijk C in het huis nummer 81 op zondag 5-5-1901, winkelier, Andries woonde te Wijk en Aalburg aan de Kortesteeg en verhuisde op 28-11-1969 naar de Oude Kerkstraat 2 en op 21-1-1976 naar de Rozenstraat 22 in Aalburg, ovl. (80 jaar oud) te Aalburg aan de Rozenstraat 22 op dinsdag 30-3-1982, begr. te Wijk en Aalburg op de begraafplaats aan de Schoolstraat graf E-11. 
   Andries Vos en Janna Versteeg kregen samen zes kinderen alle geboren te Wijk en Aalburg, Andries op 15-8-1937, Arie op 7-3-1939, Johan op 7-12-1941, Johan op 12-11-1943, Martijntje op 13-3-1947 en Kuinira Johanna op 22-7-1951
  6.  Jielis Versteeg (ongehuwd), geb. te Brakel op donderdag 28-9-1916, mandenmaker, Jielis verhuisde op 19-5-1919 naar Wijk en Aalburg, ovl. (94 jaar oud) te Wijk en Aalburg in Wijkestein afdeling Het Anker op vrijdag 8-4-2011, begr. te Wijk en Aalburg op de begraafplaats aan de Schoolstraat graf C-13 op woensdag 13-4-2011. 
  7.  Willem Dirk Versteeg, geb. te Brakel op zaterdag 30-3-1918, Nederlands Hervormd, mandenmaker, Willem Dirk woonde te Wijk en Aalburg aan de Hooge Maasdijk dit werd per 1-1-1960 omgenummerd in Maasdijk 53, hij verhuisde op 16-5-1963 naar de Polstraat 91, ovl. (72 jaar oud) te 's Hertogenbosch maar woonde aan de Polstraat 91 te Wijk en Aalburg op zondag 4-11-1990, begr. te Wijk en Aalburg op de begraafplaats aan de Schoolstraat graf E-124, tr. (resp. 37 en 30 jaar oud) te Wijk en Aalburg op donderdag 28-7-1955 met Maria Pieternella van Wijk, dr. van Arnoldus van Wijk (arbeider, landbouwer) en Anna Pieternella Lakerveld, geb. te Wijk en Aalburg op zaterdag 2-5-1925, ovl. (71 jaar oud) te Aalburg op woensdag 30-10-1996, begr. te Wijk en Aalburg op de begraafplaats aan de Schoolstraat graf E-124. 
   Willem Dirk Versteeg en Maria Pieternella van Wijk kregen samen vijf kinderen alle geboren te Wijk en Aalburg, Arie op 16-5-1956, Arnoldus op 29-10-1957, Martijn op 18-7-1959, Willem op 2-8-1961 en Jan op 31-7-1964
  8.  Peter Versteeg, geb. te Wijk en Aalburg op woensdag 17-3-1920, mandenmaker, ovl. (88 jaar oud) te Wijk en Aalburg op dinsdag 4-11-2008, begr. te Wijk en Aalburg op de begraafplaats aan de Schoolstraat graf AB-62, tr. (resp. 29 en 27 jaar oud) te Hedel op donderdag 14-7-1949 met Adriaantje van den Bogert, dr. van Hermanus van den Bogert (landbouwer) en Antonia Zonneveld, geb. te Hedel op zaterdag 17-12-1921, Nederlands Hervormd, ovl. (86 jaar oud) te Maasdriel maar woonde te Aalburg op woensdag 12-3-2008, begr. te Wijk en Aalburg op de begraafplaats aan de Schoolstraat graf AB-62. 
   Pieter Versteeg en Adriaantje van den Bogert kregen samen vier kinderen alle geboren te Wijk en Aalburg, Antonia op 9-3-1951, Arie op 22-10-1952, Herma Cornelia op 3-4-1957 en Martijn op 28-7-1965
  9.  Gerrit Versteeg, geb. te Wijk en Aalburg op maandag 3-10-1921, mandenfabrikant, marktkoopman, ovl. (69 jaar oud) te 's Hertogenbosch op dinsdag 12-3-1991, begr. te Wijk en Aalburg (Aalburg) op de algemene begraafplaats aan de Schoolstraat graf E-129, tr. (resp. 28 en 20 jaar oud) te Wijk en Aalburg op woensdag 23-11-1949 met Paulina Pieternella (Paulien) den Hoet, dr. van Huibert den Hoet (voerman, expediteur, landbouwer) en Huibertje Arendse, geb. te Wijk en Aalburg op dinsdag 17-9-1929, Nederlands Hervormd, ovl. (83 jaar oud) te Wijk en Aalburg in zorgcentrum Wijkestein aan de Azaleastraat 26 op zaterdag 13-7-2013, begr. te Wijk en Aalburg (Aalburg) op de algemene begraafplaats aan de Schoolstraat graf E-129 op donderdag 18-7-2013. 
   Gerrit Versteeg n Paulina Pieternella den Hoet kregen samen zeven kinderen alle geboren te Wijk en Aalburg, Huibert op 28-1-1953, Arie op 11-11-1954, Martijntje op 5-10-1956, Paulus Pieter op 15-11-1958, Hermke op 7-11-1962, Huibertje Elizabeth op 8-3-1966 en Gertie op 11-12-1970
  10.  Barend Versteeg, geb. te Wijk op zondag 28-10-1923, mandenmaker, ovl. (71 jaar oud) te Wijk en Aalburg aan de Maasdijk 29A op woensdag 25-1-1995, begr. te Wijk en Aalburg op de begraafplaats aan de Schoolstraat graf E-167 op zaterdag 28-1-1995, tr. (resp. 40 en 37 jaar oud) te Wijk en Aalburg op woensdag 23-9-1964 met Rinske Posma, dr. van Bauke Posma en Trijntje van Veen, geb. te Sneek op dinsdag 26-7-1927, woonde in 1995 te Wijk en Aalburg, ovl. (85 jaar oud) te Lingewaal (Spijk) om 16.55 uur op zaterdag 11-5-2013, begr. te Wijk op vrijdag 17-5-2013. 
   Barend Versteeg en Rinske Posma kregen samen twee kinderen beide geboren te Wijk, Arie op 23-8-1966 ( Arie zetten het familiebedrijf als mandenmaker verder voort) en dochter Trijntje op 16-12-1969
  11.  Bertha Adriana Versteeg, geb. te Wijk op dinsdag 24-11-1925, ovl. (60 jaar oud) te Rotterdam op zaterdag 5-4-1986, begr. te Poortugaal op de algemene begraafplaats aan de Kerkstraat graf vak 14-011, tr. (resp. 37 en 26 jaar oud) te Wijk en Aalburg op donderdag 11-4-1963 met Marinus Johan Schot, zn. van Johannis Marinus Schot (meubelmaker) en Jannigje Jacoba Schot, geb. te Rotterdam op zondag 10-5-1936, Nederlands Hervormd, woonde in 2016 te Zwijndrecht. 
   Marinus Johan Schot en Bertha Adriana Versteeg kregen samen zes kinderen de eerste en de zesde zijn geboren te Rotterdam, de tweede en vijfde te Hoogvliet, de derde en vierde te Poortugaal, Johannes Martinus op 20-2-1964, Arie op 9-5-1965, Jannetje Jacoba op 17-7-1966, Martijn op 21-7-1969, Jielis op 1-4-1971 en Bastiaantje op 4-10-1972
  12.  Martijntje Versteeg, geb. te Wijk op donderdag 12-5-1927, ovl. (73 jaar oud) te Leusden op maandag 2-10-2000, begr. te Leusden op begraafplaats Rusthof aan de Dodeweg 31 graf 29-97, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) te Wijk en Aalburg op donderdag 6-9-1951 met Adrianus Duister, zn. van Dillis Levinus Duister (boterhandelaar) en Jacomijntje Bouman, geb. te Wijk en Aalburg op maandag 2-4-1928, woont in 2002 te Amersfoort, ovl. (82 jaar oud) te Amersfoort op vrijdag 25-2-2011, begr. te Leusden op begraafplaats Rusthof aan de Dodeweg 31 graf 29-97 op woensdag 2-3-2011. 
   Adrianus Duister en Martijntje Versteeg kregen samen tien kinderen waarvan de eerste twee zijn geboren te Wijk en Aalburg en de overige te Amersfoort, Diles Levinus op 28-1-1953, Matijntje Jacomijntje op 20-9-1954, Jacomijntje Johanna op 5-7-1856, Bertha Adriana op 8-10-1958, Adrianus Jilles op 20-2-1962, Elisabeth Janna op 5-9-1963, Arina Ans Greet op 4-3-1965, Edward Jan op 27-7-1968, Johanna Adriana op 26-12-1969 en Jantine Hermine op 5-10-1971

Xz.  Willem Johannes Klop, zn. van Jan Klop (IXs) (daglooner) en Helena van Zanten, geb. te Brakel om 19.- uur op dinsdag 5-1-1886 (getuigen: Adrianus van Dalen (dijkopzichter) en Leendert Ekelmans (secretariebeambte)), Nederlands Hervormd, dagloner, landarbeider, Willem Johannes woonde te Brakel aan de Waaldijk wijk A nummer 131 dit werd later omgenummerd in Waaldijk 14, hij verhuisde op 20-6-1857 naar de Wilhelminalaan 3, ovl. (73 jaar oud) te Brakel om 10.- uur aan de Wilhelminalaan 3 op dinsdag 3-3-1959 (aangifte: door zijn zoon Teunis Klop oud 42 jaar (fabrieksabeider)), begr. te Brakel op de algemene begraafplaats aan de Dwarssteeg 7 graf BR-137, tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) te Brakel op donderdag 22-9-1910 met Carolina Gerharda Kuijntjes, dr. van Teunis Kuijntjes (timmerman) en Grada Johanna Fukkink, geb. te Poederoijen om 18.- uur op zaterdag 31-12-1887 (getuigen: Johannes van Os (landbouwer) en Dirk van Os (landbouwer)), Nederlands Hervormd, ovl. (77 jaar oud) te Brakel aan de Wilhelminalaan 3 op woensdag 14-7-1965, begr. te Brakel op de algemene begraafplaats aan de Dwarssteeg 7 graf BR-230. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jan Klop, geb. te Brakel op maandag 13-5-1912, ovl. (68 jaar oud) te Vught op zondag 8-3-1981, volgt XIba
  2.  Gerharda Johanna (Grada) Klop, geb. te Brakel op woensdag 11-3-1914, ovl. (64 jaar oud) te 's Hertogenbosch op woensdag 31-1-1979, volgt XIbb
  3.  Teunis (Teun) Klop, geb. te Brakel op dinsdag 16-1-1917, ovl. (70 jaar oud) te 's Hertogenbosch op donderdag 12-11-1987, volgt XIbc
  4.  Helena (Lena) Klop, geb. te Brakel op vrijdag 21-3-1919, ovl. (82 jaar oud) te Ede op zaterdag 26-1-2002, volgt XIbd
  5.  Dingena Klop, geb. te Brakel op zaterdag 25-8-1923, ovl. (83 jaar oud) te Gorinchem op woensdag 9-5-2007, volgt XIbe
  6.  Anna Peterke (Annie) Klop, geb. te Brakel op maandag 16-5-1927, ovl. (76 jaar oud) te Etten-Leur op maandag 29-12-2003, volgt XIbf

Xaa.  Adrianus Klop, zn. van Egbert Cornelis (Ep) Klop (IXv) (landbouwer in de jaren vijftig te Eindhoven) en Wilhelmina Geertruij Anna (Mientje) de Noo, geb. te Avenhorn op woensdag 29-2-1928, ovl. (79 jaar oud) te Eindhoven op donderdag 1-11-2007, tr. (resp. 32 en 25 jaar oud) te Eindhoven op donderdag 19-5-1960 met Johanna Lutgarda van der Winkel, dr. van Gerrit Marinus van der Winkel en Cornelia Maria van Stappershoef, geb. te Eindhoven op maandag 8-4-1935, Rooms Katholiek, woonde in 2007 te Eindhoven. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Brigitte Klop, geb. te Eindhoven op maandag 5-11-1962, tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) te Wupperthal [Duitsland] op maandag 3-6-1985 met Dieter Holte, geb. te Wupperthal [Duitsland] op vrijdag 23-9-1960. 

Xab.  Zweer Huibert Klop, zn. van Egbert Cornelis (Ep) Klop (IXv) (landbouwer in de jaren vijftig te Eindhoven) en Wilhelmina Geertruij Anna (Mientje) de Noo, geb. te Eindhoven om 15.30 uur op maandag 19-9-1932, ovl. (84 jaar oud) te Neerijnen (Waadenburg) aan de Industrieweg 15 op dinsdag 24-1-2017, begr. te Waardenburg op de algemene begraafplaats aan de Kaalakkerstraat graf N-05 op maandag 30-1-2017, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) te Eindhoven op woensdag 16-7-1958 met Diena Vervoorn, dr. van Otto Vervoorn (landbouwer, arbeider) en Johanna van Wijgerden, geb. te Eindhoven op donderdag 2-8-1934, woonde in 2017 te Waardenburg. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Egbert Cornelis Klop, geb. te Eindhoven op zaterdag 12-9-1959, volgt XIbg
  2.  Otto Klop, geb. te Eindhoven op woensdag 12-10-1960, volgt XIbh
  3.  Wilhelmina Geertrui Anna (Mientje) Klop, geb. te Eindhoven om 15.- uur op donderdag 1-2-1962, tr. (21 jaar oud) te Eindhoven op donderdag 10-11-1983 met Gerrit de Vree
  4.  Arie Klop, geb. te Eindhoven op maandag 20-5-1963, volgt XIbi
  5.  Johannes (Johan) Klop, geb. te Eindhoven op woensdag 9-9-1964, volgt XIbj
  6.  Everdina Helena (Diny) Klop, geb. te Eindhoven op vrijdag 8-4-1966, tr. (23 jaar oud) te Neerijnen op woensdag 16-8-1989 met Jan Gerrit (Gerrit-Jan) van Weelden
  7.  Maria Johanna (Rina) Klop, geb. te Eindhoven op maandag 11-12-1967, tr. (21 jaar oud) te Neerijnen op donderdag 11-5-1989 met AndrŤ van Heemskerk
  8.  Huibert Klop, geb. te Eindhoven op vrijdag 23-1-1970, volgt XIbk
  9.  Aaltje Willemke Klop, geb. te Eindhoven op zaterdag 29-4-1972, volgt XIbl
  10.  Johanna (Hanneke) Klop, geb. te Eindhoven om 16.15 uur op maandag 1-3-1976, tr. met Mark Brouwer

Xac.  Marius Annie Frans Klop, zn. van Egbert Cornelis (Ep) Klop (IXv) (landbouwer in de jaren vijftig te Eindhoven) en Wilhelmina Geertruij Anna (Mientje) de Noo, geb. te Eindhoven om 23.30 uur op dinsdag 13-8-1935, ovl. (82 jaar oud) te Gameren in zorgcentrum 't Slot op zondag 18-3-2018, begr. te Brakel op de algemene begraafplaats aan de Dwarssteeg 7 graf brna-090 op vrijdag 23-3-2018, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) te Eindhoven op woensdag 14-10-1959 met Bastiana Vervoorn, dr. van Otto Vervoorn (landbouwer, arbeider) en Johanna van Wijgerden, geb. te Eindhoven op vrijdag 17-4-1936, woonde in 2018 te ?? 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Egbert Cornelis Klop, geb. te Eindhoven op vrijdag 21-10-1960, volgt XIbm
  2.  Johanna Klop, geb. te Eindhoven op dinsdag 9-10-1962, volgt XIbn
  3.  Wilhelmina Geertrui Anna Klop, geb. te Eindhoven op zondag 20-2-1966, volgt XIbo
  4.  Otto Klop, geb. te Eindhoven op woensdag 24-1-1968, volgt XIbp
  5.  Alida Gonda Klop, geb. te Eindhoven op woensdag 10-12-1969, volgt XIbq

Xad.  Maaike Anna Francina (Maai) Klop, dr. van Cornelis Johannes (Kees) Klop (IXw) (fabrieksarbeider, tuinder, tabak-fabrieksarbeider, arbeider, opperman, stripper) en Johanna Hendrika de Noo, geb. te Poederoijen op woensdag 5-10-1921, Nederlands Hervormd, woonde in 2001 te Amsterdam Maaike Anna Francina woonde in 1923 bij haar grootouders de Noo de Mooij, tr. (beiden 21 jaar oud) te Eindhoven op vrijdag 5-3-1943 met Adrianus Johannes (Ad) Vermeeren, zn. van Antonius Andreas Vermeeren en Helene Maria Aldegonda Hubertina Soree, geb. te Venlo op zaterdag 21-5-1921, ovl. (79 jaar oud) te Amsterdam op maandag 22-1-2001. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Antonius Cornelis Adrianus Vermeeren, geb. te Eindhoven op zaterdag 29-5-1943. 
  2.  Cornelis Johannes Vermeeren, geb. te Eindhoven op maandag 12-11-1945. 

Xae.  Everdina Helena (Dien) Klop, dr. van Cornelis Johannes (Kees) Klop (IXw) (fabrieksarbeider, tuinder, tabak-fabrieksarbeider, arbeider, opperman, stripper) en Johanna Hendrika de Noo, geb. te Diessen op maandag 30-4-1923, Nederlands Hervormd, ovl. (73 jaar oud) te Veenendaal op zondag 19-1-1997, begr. te Veenendaal op de algemene begraafplaats op vrijdag 24-1-1997, 
 een dochter: 
  1.  Everdina Helena Klop, geb. te Veenendaal op dinsdag 20-5-1947, ovl. (57 jaar oud) te Nijmegen op donderdag 14-10-2004, volgt XIbr
  Everdina Helena (Dien) Klop, tr. (resp. 30 en 40 jaar oud) te Veenendaal op vrijdag 2-4-1954 met Gijsbertus Adrianus Blankestijn, zn. van Gerrit Jan Blankestijn (banketbakker, nachtwacht NEWO) en Jacobje van den Brink (fabriekarbeidster), geb. te Ede op donderdag 2-4-1914, landarbeider, voorspinner, ovl. (78 jaar oud) te Ede op zaterdag 9-5-1992, begr. te Veenendaal op de algemene begraafplaats. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jacobje Blankestijn, geb. te Rhenen op vrijdag 27-8-1954, tr. (17 jaar oud) op woensdag 22-3-1972 met L. van Manen

Xaf.  Adriana Johanna (Sjaan) Klop, dr. van Cornelis Johannes (Kees) Klop (IXw) (fabrieksarbeider, tuinder, tabak-fabrieksarbeider, arbeider, opperman, stripper) en Johanna Hendrika de Noo, geb. te Diessen op maandag 13-10-1924, Nederlands Hervormd, ovl. (67 jaar oud) te Eindhoven op donderdag 6-2-1992, tr. (resp. 24 en 28 jaar oud) te Veenendaal op vrijdag 13-5-1949 met Wilhelmus Everhardus Johannes (Evert) Ridderhof, zn. van Johan Ridderhof (slager) en Ariejetta den Hartog, geb. te Zeist op woensdag 4-5-1921, grondwerker, ovl. (61 jaar oud) te Eindhoven op vrijdag 30-7-1982. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Johanna Ariejetta (Janny) Ridderhof, geb. te Eindhoven op zondag 18-2-1951, tr. (resp. 16 en 18 jaar oud) op donderdag 7-9-1967 met Johannes Cornelis van Wijnen, geb. op vrijdag 19-11-1948. 
  2.  Ariejetta (Jetty) Ridderhof, geb. te Eindhoven op dinsdag 4-1-1955, tr. (resp. 19 en 24 jaar oud) op vrijdag 10-5-1974 met Jozef Johannes Wilhelmus Molegraaf, geb. op zondag 2-10-1949. 
  3.  Johan Ridderhof, geb. te Eindhoven op zaterdag 21-4-1956, metaalbewerker, tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 20 jaar oud) in 1985 met Jackolien Staa, geb. op zondag 7-6-1964. 
  4.  Cornelia Johanna Ridderhof, geb. te Eindhoven op vrijdag 15-3-1957, winkelmedewerkster. 
  5.  Evehardus Johannes Ridderhof, geb. te Eindhoven op dinsdag 9-8-1960, elektronikus, tr. (resp. 27 en 23 jaar oud) te Eindhoven op vrijdag 18-9-1987 met Maria Anna van den Hurk, geb. te Eindhoven op maandag 31-8-1964. 

Xag.  Cornelia Johanna (Cor) Klop, dr. van Cornelis Johannes (Kees) Klop (IXw) (fabrieksarbeider, tuinder, tabak-fabrieksarbeider, arbeider, opperman, stripper) en Johanna Hendrika de Noo, geb. te Eindhoven op zondag 2-6-1929, Nederlands Hervormd, Cornelia Johanna verhuisde op 20-10-1957 naar Noordwijk daar woonde zij in 2014 nog steeds, Jacob Cornelis Krul en Cornelia Johanna Klop woonde onder een dak, bekend is dat Jacob Cornelis Krul op 24-11-1958 in Noordwijk ging wonen achter een volgend aan de Julianastraat 47, Golfbaan 14 per 2-11-1959, Zeereep 7 per 15-9-1961, Golfbaan 93 per 23-4-1965, daarna in Amsterdam van Mourik Broekmanstraat 12 -1hoog per 26-7-1967, toen naar Leidschedam Spechtlaan 333 per 17-9-1968, Prins Frederiklaan 338 per 30-11-1970 en als laatste verhuisde hij op 22-1-1976 naar Den Haag Karperdaal 92, tr. (resp. 44 en 53 jaar oud) te Leidschendam op maandag 4-6-1973 met Jacob Cornelis Krul, zn. van Hubertus Gerardus Wessel Krul (commies NS,) en Alida Gerardina Jongejan, geb. te Rotterdam op vrijdag 23-1-1920, stoker, bedrijfsleider, hotelemploye, chef de recepion, resterateur, Jacob Cornelis heeft gevochten bij de Grebbenberg en is daar ook gewond geraakt, ovl. (58 jaar oud) te Den Haag aan de Karperdaal 92 op vrijdag 19-1-1979, gecr. op dinsdag 23-1-1979. 
 Toen Jacob Cornelis Krul trouwde met Cornelia Johanna Klop was hij twee maal eerder getrouwd en gescheiden, zijn eerste huwelijk was met Cornelia Cosijnse, dr. van Cornelis Cosijnse en Magdalena Geertruida van Wettum, hun huwelijk was te Hilversum op 25-9-1940 en werd aldaar ontbonden op 18-9-1946, zij is geboren te Hilversum op 18-4-1919 en overleden te Utrecht maar woonde aan de Kleine Drift 100 te Hilversum op 10-9-1978.
Jacob Cornelis Krul en Cornelia Conijnse kregen samen een dochter geboren te Hilversum, Madeleine Irene Krul op 7-12-1940.
Nadat Cornelia Cosijnse was gescheiden van Jacob Cornelis Krul trouwde zij met Cornelis Reinder Coppens, zn. van Cornelis Jacobus Coppens (letterzetter) en Roberdina Holtrop, hun huwelijk was te Hilversum op 23-7-1947, hij is geboren te Rotterdam op 17-1-1923 en overleden op ?? (na 1978).
Het tweede huwelijk van Jacob Cornelis Krul was met Johanna Engelbertha Theodora Clemens, dr. van Theodoor Gerhardus Johannes Clement en Willemina Berendina Eskes, hun huwelijk was te Maartensdijk op 21-10-1949 nadat ze vanaf 10-10-1958 gescheiden leefden werd het huwelijk aldaar ontbonden op 7-5-1973, zij is geboren te Doesburg op 31-3-1911 en overleden te Utrecht op 3-4-2002.
Johanna Engelbertha Theodora Clemens had bij dit huwelijk een dochter geboren te Den Haag, Helena Theresia Wilhelmina Clement op 27-7-1946.
Jacob Cornelis Krul en Johanna Engelbertha Theodora Clemens kregen samen vier kinderen alle geboren te Utrecht, Hendrikus Theodorus Hubertus op 13-7-1950, Jacob Victor Joannes op 24-3-1952, Theodorus Hubertus op 24-3-1952 en Petrus Hermanus Maria op 11-12-1954.
Nadat Jacob Cornelis Krul vanaf 10-10-1958 gescheiden leefden van Johanna Engelbertha Theodora Clemens maar nog niet was gescheiden heeft hij waarschijnlijk een relatie gehad met Cornelia Johanna Klop, in die tijd werden er vier kinderen geboren
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Saskia Krul, geb. te Leiden op zaterdag 22-11-1958, tr. (23 jaar oud) op vrijdag 4-6-1982 met Arno van de Ree
   Arno van de Ree en Saskia Krul kregen samen vier kinderen, Jaap Arnoud op 25-2-1985, Daan Izaak op 10-9-1986, Thijs Leonard op 27-3-1991 en Rozemarijn Annelieke op 10-12-2000
  2.  Alexandra Krul, geb. te Noordwijk aan de Julianastraat 47 op zondag 18-10-1959, tr. met Joost Pluim
   Joost Pluim en Alexandra Krul kregen samen drie kinderen, Charlotte op 17-8-1990, Annemarie ook op 17-8-1990 en Olivier op 11-10-1995
  3.  Peter Krul, geb. te Noordwijk aan de Golfbaan 14 op zondag 23-10-1960, tr. met Maudy Fransz
   Peter Krul en Maudy Fransz kregen samen twee kinderen, Laura op 10-1-1990 en Lisa op 3-11-1994
  4.  Marco Krul, geb. te Noordwijk aan de Zeereep 7 op zaterdag 31-3-1962, tr. met Sonja Postma
   Marco Krul en Sonja Ostma kregen samen vier kinderen, Linsay op 16-7-1990, Mike op 8-5-1992, Jack op 18-10-1996 en Quinty op 8-2-2000

Xah.  Maria Cornelia Johanna (Marie) Klop, dr. van Cornelis Johannes (Kees) Klop (IXw) (fabrieksarbeider, tuinder, tabak-fabrieksarbeider, arbeider, opperman, stripper) en Johanna Hendrika de Noo, geb. te Eindhoven op maandag 29-9-1930, Nederlands Hervormd, ovl. (74 jaar oud) te Zeist maar woonde te Maarn op zondag 27-2-2005, begr. te Maarn op de algemene begraafplaats aan de Jacob Wassenaerlaan 2 graf A-028 op vrijdag 4-3-2005, tr. (resp. 18 en 28 jaar oud) te Veenendaal op vrijdag 13-5-1949 met Gerard Jacob Nijhoff, zn. van Gijsbert Leendert Nijhoff (arbeider, koopman, landbouwer) en Metje van Reekum, geb. te Geldermalsen op zaterdag 5-6-1920, ovl. (83 jaar oud) te Zeist maar woonde aan de Tromplaan 18 te Maarn op woensdag 19-5-2004, begr. te Maarn algemene begraafplaats aan de Jacob van Wassenaerlaan 2 graf A-028 op dinsdag 25-5-2004. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Gerard Gijsbert Leendert Jacob Nijhoff, geb. te Eindhoven op vrijdag 10-2-1950, ovl. (42 jaar oud) te Willemstad [Cur] op vrijdag 9-10-1992, tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) op donderdag 16-3-1972 met Willemina Gerarda (Willy) Lokhorst, geb. op zaterdag 20-1-1951. 
   Gerardus Gijsbert Leendert Jacob Nijhoff en Willemina Gerarda Lokhorst kregen samen twee kinderen, Sebastiaan Robert geboren te IJsselstein op 14-12-1976 en Silvia Tamara geboren te Willemstad [Curacao] op 17-6-1979
  2.  Cornelis Johannes (Cor) Nijhoff, geb. te Eindhoven op zaterdag 13-9-1952, relatie met Irina Visch
   Cornelis Johannes Nijhoff en Irina kregen samen twee kinderen, Jenno geboren op 17-11-1983 en Laura geboren op 16-10-1986
  3.  Marinus (Rein) Nijhoff, geb. te Rotterdam op zondag 4-10-1953, relatie met Anneke
   Marinus Nijhoff en Anneke kregen samen twee kinderen, Matthijs geboren in 1978 en Frank
  4.  Johannes Hendricus (Joop) Nijhoff, geb. te Willemstad [Cur] op woensdag 3-11-1954, ovl. (31 jaar oud) te Benidorm [Spanje] maar woonachtig aan de Tromplaan 18 te Maarn op zaterdag 8-2-1986, tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) te Maarn op dinsdag 22-11-1977, (gesch. te Maarn op donderdag 2-9-1982) met Jos Maria (Josje) van Pol, geb. te Amsterdam op woensdag 2-5-1956. 
   Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren
  5.  Willem Adrianus (Wim) Nijhoff, geb. te Maarn op donderdag 15-10-1964, relatie, (gesch.) met Paulien de Laat
   Willem Adrianus Nijhoff en Paulien de Laat kregen samen twee kinderen, Anna Marie geboren op 24-2-1995 en Marijn Gerarda geboren in 1997.
Het huwelijk tussen Willem Adrianus Nijhoff en Paulien de Laat is later door echtscheiding ontbonden

Xai.  Johanna Hendrika (Jo) Klop, dr. van Cornelis Johannes (Kees) Klop (IXw) (fabrieksarbeider, tuinder, tabak-fabrieksarbeider, arbeider, opperman, stripper) en Johanna Hendrika de Noo, geb. te Eindhoven op zaterdag 31-12-1932, Nederlands Hervormd, ovl. (74 jaar oud) te Utrecht maar woonde te Veenendaal op maandag 27-8-2007, begr. te Veenendaal op de algemene begraafplaats op zaterdag 1-9-2007, tr. (beiden 27 jaar oud) te Veenendaal op vrijdag 2-9-1960 met Gerrit Jan (Gert) Blankestijn, zn. van Gerrit Jan Blankestijn (banketbakker, nachtwacht NEWO) en Jacobje van den Brink (fabriekarbeidster), geb. te Rhenen aan de Guneraweg 350 op donderdag 25-5-1933, woonde in 2007 te Veenendaal. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jacoba Blankestijn, geb. te Veenendaal op dinsdag 5-6-1962, relatie met Gerrit
  2.  Cornelis Johannes (Kees) Blankestijn, geb. te Veenendaal op maandag 28-12-1964, relatie met Hellen

Xaj.  Zwerina Huiberdina (Rina) Klop, dr. van Cornelis Johannes (Kees) Klop (IXw) (fabrieksarbeider, tuinder, tabak-fabrieksarbeider, arbeider, opperman, stripper) en Johanna Hendrika de Noo, geb. te Eindhoven op woensdag 10-10-1934, Nederlands Hervormd, woonde in 2012 te Ede, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) te Rhenen op vrijdag 24-1-1958 met Wulf Evert van Swetselaar, zn. van Jan van Swetselaar (steenfabrieksarbeider, lanarbeider, stoker) en Jannetje Rijkse (fabriekarbeidster), geb. te Rhenen op maandag 26-6-1933, ovl. (79 jaar oud) te Ede aan de Kleine Haverstraat 6 op zondag 15-7-2012, gecr. te Ede in het crematorium "Slingerbos" aan de Slingerboslaan 15 op vrijdag 20-7-2012. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jan van Swetselaar, geb. te Rhenen op zondag 1-1-1961, tr. met Thea
   Jan van Swetselaar en Thea kregen samen twee kinderen, Jenneke en Stijn
  2.  Wulf Evert van Swetselaar, geb. te Rhenen op zaterdag 12-12-1964, tr. met Sigrid
   Wulf Evert van Swetselaar en Sigrid kregen samen twee kinderen, Beau en Cťlina

Xak.  Adrianus (Ad) Klop, zn. van Cornelis Johannes (Kees) Klop (IXw) (fabrieksarbeider, tuinder, tabak-fabrieksarbeider, arbeider, opperman, stripper) en Johanna Hendrika de Noo, geb. te Eindhoven op vrijdag 31-3-1939, ovl. (62 jaar oud) te Ede maar woonde te Veenendaal op maandag 4-3-2002, begr. te Veenendaal op zaterdag 9-3-2002, tr. (resp. 27 en 21 jaar oud) te Amerongen op vrijdag 18-11-1966 met Hendrika Pieternella (Riek) van Wamel, dr. van Pieter van Wamel en Jenneke van Barneveld, geb. te Amerongen op maandag 1-1-1945, ovl. (73 jaar oud) te Veenendaal op woensdag 10-10-2018. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Petronella Jenneke (Petra) Klop, geb. te Rhenen op dinsdag 8-3-1977, relatie met Jan Wammes
   Petronella Jenneke Klop is getrouwd met Hans en heeft drie kinderen, Remco, Jordy en Salena

Xal.  Maaike Anna Francina Klop, dr. van Dirk Gijsbert Klop (IXx) (fabrieksarbeider, gemeentearbeider,) en Willemina van Rossum, geb. te Eindhoven aan de Eckartscheweg 252 op woensdag 20-4-1932, Nederlands Hervormd, Maaike Anna Francina woonde in Helmond en verhuisde op 1-7-1986 naar Eindhoven Manusstraat 42, ovl. (76 jaar oud) te Helmond op donderdag 3-7-2008, gecr. te Helmond (Brouwhuis) in het crematorium aan de Meanderlaan 1 op woensdag 9-7-2008, tr. (beiden 20 jaar oud) te Eindhoven op dinsdag 23-12-1952 met Joseph (Jos) Mollemans, zn. van Wilhelmus Josephus Mollemans (chauffeur, kermisexploitant) en Wilhelmina Adriana van Veldhoven, geb. te Helmond aan de Zuiderstraat 98 op dinsdag 22-3-1932, musicus, verkoper, barkeper, exploitant van tentoonstellingshallen, ovl. (58 jaar oud) te Meijel maar woonde aan de Rosa Manusstraat 42 te Eindhoven op woensdag 11-7-1990. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Dirk Wilhelmus (Dick) Mollemans, geb. te Eindhoven op zaterdag 25-7-1953, tr. (19 jaar oud) te Helmond op donderdag 22-3-1973 met H.G.M. (Inge) Steeman
   Dirk Wilhelmus Mollemans en Inge kregen samen drie kinderen, Nikki, Marijn en Robin
  2.  Wilhelmus Josephus Lambertus (Willem) Mollemans, geb. te Helmond aan de Vliedenseweg 3b op zondag 6-2-1955, tr. (19 jaar oud) te Helmond op zondag 20-10-1974 met J.A.M. van Bommel
   Wilhelmus Josephus Lambertus Mollemans en J.A.M. van Bommel kregen samen drie kinderen, Erik, Yvonne en Ruud
  3.  Maarten Joseph Mollemans, geb. te Helmond aan de Steenweg 10a op zaterdag 1-4-1961, bleef in 1986 in Helmond wonen, tr. met Lizette
   Maarten Joseph Mollemans en Lizette kregen samen twee kinderen, Niels en Ivo

Xam.  Maaike Arnolda Klop, dr. van Adrianus Klop (IXz) (fabrieksarbeider, wegwerker, kantonnier,) en Jenneke Daanen, geb. te Eindhoven op zondag 28-7-1929, Nederlands Hervormd, ovl. (69 jaar oud) te 's Hertogenbosch op woensdag 23-12-1998, tr. (resp. 23 en 31 jaar oud) te Vught op donderdag 5-2-1953 met Henricus Cornelis van Doorn, zn. van Adrianus Cornelis van Doorn (landbouwer) en Petronella van Oss, geb. te Uden op woensdag 11-1-1922, ovl. (89 jaar oud) te Vught op woensdag 28-9-2011, gecr. te Nieuwkuijk-Vlijmen in het crematorium Maaslanden aan de Abt van Engelenlaan 1 op zaterdag 1-10-2011. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jenneke Peternella van Doorn, geb. te Vught op dinsdag 18-1-1955. 
   zij heeft een zoon, Mark
  2.  Adrianus Hendricus (Jos) van Doorn, geb. te Vught op zondag 30-9-1956, relatie met Carolien
   Adrianus Hendricus van Doorn en Carolien krijgen drie kinderen, Jula Emma en Zero
  3.  Hendricus Johannes Adrianus (Harriejan) van Doorn, geb. te Vught op woensdag 31-5-1961, hij heeft twee kinderen, Nomad en Raoul. 
  4.  Eduard Petrus Adrianus (Eddie) van Doorn, geb. te Vught op dinsdag 16-6-1964, relatie met Angela
   Eduard Petrus Adrianus van Doorn en Angela krijgen samen twee kinderen, Nikki en Jimi

Generatie XI

XIa.  Grietje Wilhelmina Klop, dr. van Egbert Cornelis Klop (Xa) (arbeider, broodbakker,) en Catharina Johanna van der Ven (kraamster), geb. te Haaften om 20.- uur op zaterdag 13-3-1909 (getuigen: Jan van den Bergh (landbouwer) en Johannis van der Ven (landbouwer)), Grietje Wilhelmina verhuisde op 4-6-1938 vanuit Ammerstol naar Sprang-Capelle en op 28-1-1941 naar Zegveld, later verhuisde naar Hoenkoop daar woonde ze per 8-12-1947 aan de Goudsestraat 13 en per 12-12-1966 aan de G.J. van der Veenstraat 32, ovl. (61 jaar oud) te Oudewater maar woonde aan de G.J. van der Veenstraat 32 te Hoenkoop op zondag 23-8-1970, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) te Gouda op donderdag 15-9-1932 met Jan Dirk Overeem, zn. van Johannes Willeminus Overeem (bakker) en Johanna Wildemans, geb. te Ophemert om 23.- uur wijk Z in het huis nummer 26 op zaterdag 1-12-1906 (getuigen: Cornelis Johannes Overeem (kastelein) en Cornelis van Tongeren (gemeenteveldwachter)), gemeenteveldwachter, wachtmeester 1e kl rijkspolitie, ovl. (62 jaar oud) te Oudewater maar woonde aan de G.J. van der Veenstraat 32 te Hoenkoop op zondag 28-9-1969. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Johanna Catharina Overeem, geb. te Gouda op zaterdag 4-8-1934, tr. (29 jaar oud) te Hoenkoop op maandag 4-5-1964 met A. Telman
  2.  Catharina Johanna Overeem, geb. te Ammerstol op zondag 14-3-1937, tr. (24 jaar oud) te Hoenkoop op woensdag 8-11-1961 met A.H. Rensink
  3.  Egbert Cornelis Overeem, geb. te Zegveld in het huis nummer 76 op zondag 2-11-1941, tr. (23 jaar oud) te Bodengraven op maandag 8-2-1965 met D. Boef
  4.  Johannes Willeminus Overeem, geb. te Zegveld in het huis nummer 76 op zondag 20-8-1944, op 11-12-1962 naar Arnhem. 

XIb.  Maaike Jacoba Johanna Klop, dr. van Egbert Cornelis Klop (Xa) (arbeider, broodbakker,) en Catharina Johanna van der Ven (kraamster), geb. te Haaften om 6.30 uur op woensdag 30-11-1910 (getuigen: Jan Willem Klop (landbouwer) en Hendricus Babonniek (koopman)), Maaike Jacoba Johanna woonde eerst in Wijk en Aalburg aan de Polstraat wijk C in het huis nummer 150, vanaf 19-12-1953 aan de Langesteeg wijk C in het huis nummer 87, vanaf 21-2-1959 aan de Kerkstraat wijk C in het huis nummer 114 (dit werd per 1-1-1960 omgenummerd in Schoolstraat 1 en per 1-1-1973 gemeente Aalburg), ovl. (84 jaar oud) te Aalburg maar woonde te Woudrichem op zondag 22-10-1995, begr. te Aalburg op begraafplaats Aalburg aan de Schoolstraat graf E-44 op donderdag 26-10-1995, tr. (resp. 41 en 48 jaar oud) te Haaften op dinsdag 10-6-1952 met Andries van Bergeijk, zn. van Nicolaas van Bergeijk (landbouwer) en Wilhelmina MichaŽl, geb. te Wijk en Aalburg op dinsdag 15-3-1904, landbouwer, ovl. (80 jaar oud) te Wijk en Aalburg aan de Schoolstraat 1 op maandag 11-2-1985, begr. te Aalburg begraafplaats Aalburg aan de Schoolstraat graf E-44. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Nicolaas Egbert van Bergeijk, geb. te 's Hertogenbosch maar woonachtig te Wijk en Aalburg op maandag 1-6-1953, vestegingsmanager, tr. (resp. 24 en 20 jaar oud) te Herwijnen op donderdag 25-5-1978, kerk.huw. te Herwijnen op zaterdag 25-5-1878 met Metje Leonarda Jacoba van Kuilenburg, dr. van Jilis van Kuilenburg (bedrijfsleider) en Metje Kreling (dienstbode), geb. te Leerdam op donderdag 2-1-1958. 
  2.  Egberdina Catharina van Bergeijk, geb. te 's Hertogenbosch maar woonachtig te Wijk en Aalburg op dinsdag 2-11-1954, verpleegkundige, tr. (resp. 37 en 55 jaar oud) te Aalburg op woensdag 22-1-1992, kerk.huw. te Aalburg op woensdag 22-1-1992 met Bastiaan van Andel, zn. van Pieter Hendrik van Andel (agrarier, landbouwer) en Maaike 't Hooft, geb. te Gorinchem op dinsdag 6-10-1936, Nederlands Hervormd, agrarier. 

XIc.  Gerrit Klop, zn. van Egbert Cornelis Klop (Xa) (arbeider, broodbakker,) en Catharina Johanna van der Ven (kraamster), geb. te Haaften om 15.- uur op zondag 14-1-1912 (getuigen: Gerrit Jan Klop 27 jaar oud (landbouwer) en Jan Willem Klop 24 jaar oud (landbouwer)), ged. te Zuilichem op zondag 1-9-1912, broodbakker, diaken, ouderling, Gerrit nam in 1940 de bakkerij in de Molenstraat te Haaften over van zijn vader, het was een bakkerij zonder winkel, het uitventen gebeurde in eerste instantie met de hondekar deze werd later vervangen door een transportfiets en rond 1950 de eerste auto. In 1963 kwam er ook een winkel bij het woonhuis in de Molenstraat en werd het assortiment uitgebeid met gebak. In 1977 nam zijn zoon Thijs de zaak over, ovl. (87 jaar oud) te Haaften op maandag 3-5-1999, begr. te Haaften op de algemene nieuwe begraafplaats aan de Bernhardstraat graf M-27 op zaterdag 8-5-1999, tr. (resp. 31 en 28 jaar oud) te Poederoijen op woensdag 23-6-1943 met Johanna ten Hagen, dr. van Thijs ten Hagen (landbouwer) en Johanna van der Ven, geb. te Poederoijen op zondag 7-2-1915, Nederlands Hervormd, ovl. (92 jaar oud) te Haaften op zaterdag 14-7-2007, begr. te Haaften op de algemene begraafplaats aan de Bernhardstraat graf M-27 op donderdag 19-7-2007. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Doodgeb. zoon Klop, geb. te Haaften om 13.- uur op woensdag 30-5-1945 (aangifte: door zijn vader). 
  2.  Egbert Cornelis Klop, geb. te Haaften op dinsdag 1-10-1946, volgt XIIa
  3.  Thijs Klop, geb. te Haaften op vrijdag 2-7-1948, volgt XIIb

XId.  Bertha Dirkje Klop, dr. van Jan Arie Klop (Xb) (landbouwer, arbeider) en Aagje van der Ven, geb. te Zuilichem om 4.- uur op zondag 16-2-1908 (getuigen: Arie Jan van Waardhuizen (landbouwer) en Cornelis van der Maas (gemeenteveldwachter)), ged. Gereformeerde Gemeente te Zuilichem op zondag 19-4-1908, dienstbode bij Peter Johannes van Os te Aalst, Bertha Dirkje vertrekt op 5-9-1925 naar Middelkoop, ovl. (71 jaar oud) te Kampen op zaterdag 19-5-1979, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) te Zuilichem op donderdag 22-10-1931 met Hendrik Verheij, zn. van Bastiaan Verheij (landarbeider) en Aafje Zaanen, geb. te Bleskensgraaf op vrijdag 2-3-1906, boerenarbeider, ovl. (89 jaar oud) te Dronten op vrijdag 11-8-1995. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Doodgeb. kind Verheij, geb. te Oud-Alblas om 7.- uur op zondag 10-1-1932. 
  2.  Aafje Verheij, geb. te Oud-Alblas circa 12-1934. 
  3.  Aagje Verheij, geb. te Peursum circa 6-1938. 
  4.  Cornelia Verheij, geb. te Peursum circa 6-1938. 

XIe.  Maaike Klop, dr. van Jan Arie Klop (Xb) (landbouwer, arbeider) en Aagje van der Ven, geb. te Zuilichem om 4.- uur op woensdag 24-3-1909 (getuigen: Arie Jan van Waardhuizen (landbouwer) en Cornelis van der Maas (gemeenteveldwachter)), ged. Gereformeerde Gemeente te Zuilichem op zondag 2-5-1909, Maaike woonde in het huis nummer 87 te Schelluinen, na haar overlijden werd dit op 24-6-1954 vernummerd in Voordijk 16 en weer later op 1-10-1968 in Voordijk 38, haar man verhuisde op 21-9-1982 naar Kedichem en woonde daar aan de Zwaansweg 16, ovl. (34 jaar oud) te Schelluinen in het huis nummer 87 op woensdag 23-6-1943, tr. (resp. 22 en 26 jaar oud) te Zuilichem op donderdag 14-1-1932 met Nicolaas Duijzer, zn. van Arie Duijzer en Maria Gelderblom, geb. te Schelluinen op maandag 5-6-1905, landbouwer, veehouder, ovl. (78 jaar oud) te Gorinchem maar woonachtig aan de Zaansweg 16 te Kedichem op vrijdag 24-2-1984, begr. te Schelluinen op de begraafplaats aan de Nolweg 28a graf D-6 op dinsdag 28-2-1984. 
 Na het overlijden van Maaike Klop trouwde Nicolaas Duijzer met Jannetje Penning, dr. van Jan Penning en Mietje Aarsen, hun huwelijk was te Schelluinen op 22-11-1945, zij is geboren te 's-Gravezande op 28-2-1901 en overleden te Leidsendam op 8-11-1958
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Maria Duijzer, geb. te Schelluinen in het huis nummer 87 op zondag 15-1-1933, tr. (22 jaar oud) te Schelluinen op donderdag 29-9-1955 met H. van Es, ovl. voor 2013. 
  2.  Aagje Duijzer, geb. te Schelluinen in het huis nummer 87 op vrijdag 19-10-1934, woonde in 2011 te Zuilichem, tr. (resp. 30 en 35 jaar oud) te Schelluinen op woensdag 25-11-1964 met Aart Ruijmschoot zn. van Paulus Ruijmschoot (landbouwer) en Adriana Johanna Slegh, geb. te Zuilichem op woensdag 20-11-1929, Nederlands Hervormd, ovl. (81 jaar oud) te Zuilichem aan de Schoolstraat 41 op donderdag 13-10-2011, begr. te Zuilichem op de algemene begraafplaats op dinsdag 18-10-2011. 
   Aart Ruijmschoot en Aagje Duijzer kregen samen vier kinderen alle geboren te Brakel, Maaike Adriana Johanna op 20-9-1962, Paulus Jan op 29-7-1968, Nicolaas Arie op 31-1-1970 en Adrianus Johannes op 29-6-1972
  3.  Grietje Wilhelmina Duijzer, geb. te Schelluinen in het huis nummer 87 op vrijdag 4-10-1935, tr. (16 jaar oud) te Schelluinen op donderdag 22-11-1951 met H. Duijzer
  4.  Arie Duijzer, geb. te Schelluinen op vrijdag 12-2-1937, ovl. (76 jaar oud) te Leerdam in "Huis ter Leede" aan het Eiland 1 kamer 606 op maandag 3-6-2013, begr. te Leerbroek op de algemene begraafplaats aan de Kerkweg graf 023 op vrijdag 7-6-2013, tr. (resp. 28 en 25 jaar oud) te Leerbroek op donderdag 22-4-1965 met Elizabeth (Bersij) Kortlever, dr. van Teunis Hendrikus Kortlever (veehouder,) en Elizabeth Bor, geb. te Leerbroek aan de Weverwijk 213 op donderdag 7-12-1939, ovl. (55 jaar oud) te Utrecht maar woonde te Zederik op donderdag 26-10-1995, begr. te Leerbroek op de algemene begraafplaats aan de Kerkweg graf 023 op dinsdag 31-10-1995. 
  5.  Jannie Arieda Duijzer, geb. te Schelluinen in het huis nummer 87 op maandag 28-8-1939, woonde in 2009 te Leerdam, tr. (resp. 23 en 27 jaar oud) te Schelluinen op donderdag 27-9-1962 met Gerrit Johannes Marinus Versluis, zn. van Dirk Petrus Versluis en Grietje Johanna Maria Rietveld, geb. te Kedichem op dinsdag 16-4-1935, ovl. (74 jaar oud) te Leerdam op donderdag 16-7-2009, begr. te Kedichem op de begraafplaats van de NH-kerk aan de Kerkstraat graf F-16. 
   Gerrit Johannes Marinus Versluis en Jannie Arieda Duijzer kregen samen twee kinderen beide geboren te Kedichem, Maaike Grietje op 18-2-1965 en Petra op 19-4-1972
  6.  Jan Arie Duijzer, geb. te Schelluinen in het huis nummer 87 op zondag 30-8-1942, ovl. (5 maanden oud) te Gorinchem maar woonachtig in het huis nummer 87 te Schelluinen op dinsdag 2-2-1943. 
  7.  Doodgeb. zoon Duijzer, geb. te Gorinchem maar de ouders waren woonachtig in het huis nummer 87 te Schelluinen op dinsdag 2-2-1943. 

XIf.  Gerrit Klop, zn. van Jan Arie Klop (Xb) (landbouwer, arbeider) en Aagje van der Ven, geb. te Zuilichem om 10.- uur op woensdag 30-3-1910 (getuigen: Arie Jan van Waardhuizen (landbouwer) en Cornelis van der Maas (gemeenteveldwachte)), ged. Gereformeerde Gemeente te Zuilichem op zondag 17-4-1910, vertegenwoordiger, landarbeider, Gerrit gaat op 6-3-1933 op Wieringen wonen later in Slootdorp Schoolstraat 1 en verhuisde op 13-3-1942 naar de Kerkstraat 59, woonde van 3-10-1945 tot 18-5-1946 te Langedijk aan de Broek op Langendijk 226 ging daarna naar de Wieringermeer Groetweg C 2c, kwam uit eindelijk op 26-9-1948 weer terug in Slootdorp Kerkstraat 39, ovl. (77 jaar oud) te Alkmaar maar woonde te Slootdorp op maandag 21-3-1988, begr. te Middenmeer op de algemene begraafplaats op vrijdag 25-3-1988, tr. (resp. 27 en 32 jaar oud) te Medemblik op donderdag 20-5-1937 met Neeltje (Nel) Bakker, dr. van Jan Bakker (landbouwer, koopman in groenten) en Neeltje Schoon, geb. te Broek op Langedijk op woensdag 8-2-1905, ovl. (79 jaar oud) te Alkmaar maar woonde aan de Kerkstraat 39 Slootdorp op maandag 19-11-1984, begr. te Middenmeer op de algemene begraafplaats op vrijdag 23-11-1984. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Aagje (Akky) Klop, geb. te Wieringermeer op donderdag 13-4-1939, ovl. (70 jaar oud) te Wieringermeer op maandag 19-10-2009, volgt XIIc
  2.  Nellie Wilhelmina (Nelly) Klop, geb. te Wieringermeer aan de Kerkstraat 59 op vrijdag 26-2-1943, woonde in 2016 te ??, tr. (22 jaar oud) te Wieringermeer op vrijdag 3-9-1965 met Fob Veenstra, ovl. voor 2009. 
  3.  Jan Arie Klop, geb. te Wieringermeer op maandag 22-3-1948, volgt XIId
  4.  Bertha Maaike (Bertie) Klop, geb. te Wieringermeer aan de Kerkstraat 39 op donderdag 8-9-1949, op 20-4-1971 naar Waddinxveen, relatie met J. (Hans) Rootert

XIg.  Govert Willem Klop, zn. van Jan Arie Klop (Xb) (landbouwer, arbeider) en Aagje van der Ven, geb. te Zuilichem om 10.- uur op zondag 13-8-1911 (getuigen: Marinus Hannewijk (gemeenteveldwachter) en Floris Jacob van Wijnen (smid)), Gereformeerde Gemeente, graanhandelaar, rijksambtenaar bij de tuinbouwvoorlichtingsdienst, kantoorbediende, Govert Willem woonde tot 12-3-1946 aan de Waaldijk te Zuilichem, daarna verhuisde hij naar Kesteren waar hij woonde aan de Tielschestraat O 61b, Tielschestraat O 56 werd later nummer 44, Hamsestraat 28a, Koningstraat 12 werd later nummer 12a en als laatste op 11-10-1969 aan de Ooievaarstraat 69, ovl. (66 jaar oud) te Wageningen maar woonde aan de Ooievaarstraat 69 te Kesteren op vrijdag 28-4-1978, begr. te Opheusden op de algemene begraafplaats aan de Markstraat graf 0278-0279 op dinsdag 2-5-1978, tr. (resp. 38 en 28 jaar oud) te Kesteren op donderdag 22-9-1949 met Adriana Willemina Roelofsen, dr. van Jan Dirk Roelofsen (boomkweker) en Johanna Verwoert, geb. te Kesteren op zaterdag 8-1-1921, ovl. (87 jaar oud) te Opheusden op zondag 21-12-2008, begr. te Opheusden op de gemeentelijke begraafplaats aan de Markstraat graf 0278-0279 op zaterdag 27-12-2008. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Marinus (Rien) Klop, geb. te Kesteren op maandag 9-7-1945, ovl. (71 jaar oud) te Nijmegen op woensdag 31-5-2017, volgt XIIe
  2.  Jan Arie Klop, geb. te Kesteren op zaterdag 7-7-1951, volgt XIIf
  3.  Johanna (Hanna) Klop, geb. te Kesteren op donderdag 8-10-1953, volgt XIIg
  4.  Aagje Klop, geb. te Kesteren op donderdag 1-12-1955, volgt XIIh
  5.  Jan Dirk (Dick) Klop, geb. te Kesteren op zondag 7-8-1960, volgt XIIi

XIh.  Jacoba Johanna Klop, dr. van Jan Arie Klop (Xb) (landbouwer, arbeider) en Aagje van der Ven, geb. te Zuilichem op zaterdag 2-3-1918, Gereformeerde Gemeente, ovl. (89 jaar oud) te Rijssen-Holten op zondag 4-3-2007, begr. te Aalst op de nieuwe begraafplaats aan de Prins Hendrikstraat graf AN-017 op zaterdag 10-3-2007, tr. (beiden 24 jaar oud) te Zuilichem op woensdag 22-7-1942 met Jan Sterk, zn. van Cornelis Sterk en Aantje Heikoop, geb. te Schelluinen op dinsdag 16-10-1917, Gereformeerde Gemeente, veldarbeider, grondwerker, steenfabrieksarbeider, ovl. (75 jaar oud) te Brakel (Aalst) aan de Prins Hendrikstraat 52 op donderdag 26-11-1992, begr. te Aalst op de nieuwe begraafplaats aan de Prins Hendrikstraat 24 graf AN-017. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Cornelis Sterk, geb. te Zuilichem op zondag 10-12-1944, tr. (36 jaar oud) op woensdag 18-2-1981 met Wilma Poppeliers
  2.  Maaike Grietje Wilhelmina Sterk, geb. te Zuilichem aan de Waaldijk 28 op maandag 21-1-1946, Gereformeerde Gemeente, ovl. (ťťn dag oud) te Zuilichem om 0.- uur aan de Waaldijk 28 op dinsdag 22-1-1946 (aangifte: door haar vader). 
  3.  Jan Arie Sterk, geb. te Poederoijen op dinsdag 16-9-1947, op 17-5-1972 naar Genemuiden, relatie met Gerrie Last
  4.  Maaike Grietje Wilhelmina Sterk, geb. te Poederoijen op dinsdag 16-9-1947, tr. (21 jaar oud) op vrijdag 29-11-1968 met L.M. (Leen) Pruijssen

XIi.  Johannes Catharinus Klop, zn. van Jan Arie Klop (Xb) (landbouwer, arbeider) en Aagje van der Ven, geb. te Zuilichem op donderdag 22-11-1923, Gereformeerde Gemeente, hooiperser, landwarbeider, steenfabriekarbeider, ovl. (75 jaar oud) te Brakel op woensdag 16-12-1998, begr. te Zuilichem op de algemene begraafplaats aan de Molenstraat graf ZN-188, tr. (resp. 28 en 29 jaar oud) te Zuilichem op donderdag 29-5-1952 met Wilhelmina Handrika Schriever, dr. van Hendrik Coenraad Schriever (arbeider, koopman) en Wilhelmina Klop (Xi). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jan Arie Klop, geb. te Zuilichem op woensdag 3-2-1954, tr. (22 jaar oud) te Aalburg op vrijdag 8-10-1976 met H. Jiskoot
  2.  Hendrik Coenraad Klop, geb. te 's Hertogenbosch op woensdag 20-11-1963, tr. (24 jaar oud) te Brakel op vrijdag 4-11-1988 met G. Schreuder

XIj.  Boudina Klazina Klop, dr. van Izaak Klop (Xl) (bankwerker, machinist) en Neeltje Lodewijk, geb. te Amsterdam op zondag 10-4-1904, Boudina Klazina kwam op 28-3-1946 vanuit Soerabaja in Rotterdam wonen aan de Ribeslaan 59, verhuisde op 2-7-1946 naar Amsterdam Kanaalstraat 8 II, op 9-10-1972 naar Uden Kerkstraat 8 en op 7-1-1976 naar Amersfoort Utrechtseweg 266, ovl. (78 jaar oud) te Amersfoort aan de Utrechtseweg 266 op donderdag 18-11-1982, tr. (resp. 25 en 28 jaar oud) te Amsterdam op woensdag 1-5-1929 met Leendert Drijver, zn. van Sjoerd Drijver (pakhuisknecht, agent van politie) en Foekje Weber, geb. te Rotterdam op vrijdag 12-4-1901, Nederlands Hervormd, sergeant monteur bij de KM, ovl. (71 jaar oud) te Amersfoort maar woonachtig aan de Kanaalstraat 8-II te Amsterdam op vrijdag 14-7-1972. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Sjoerd Drijver, geb. te Den Helder op vrijdag 24-1-1930, tr. (24 jaar oud) te Amsterdam op vrijdag 22-10-1954 met B.F. Otten
  2.  Leendert Drijver, geb. te Amsterdam op zondag 28-8-1932, tr. (25 jaar oud) te Amsterdam op dinsdag 22-7-1958 met C. Bloksma

XIk.  Cornelis Hendrik Klop, zn. van Izaak Klop (Xl) (bankwerker, machinist) en Neeltje Lodewijk, geb. te Salzbergen [Duitsland] op woensdag 29-1-1908, Nederlands Hervormd, chauffeur, magezijnbediende, Cornelis Hendrik woonde te Amsterdam o.a. aan de Javaplein 24-3hoog, Celebesstraat 129 hs, van der Vijverstraat 30-1hoog en vanaf 16-6-1969 aan de Stephensonstraat 15-hs, ovl. (67 jaar oud) te Amsterdam aan de Stephensonstraat 15-hs op vrijdag 23-5-1975, tr. (resp. 24 en 20 jaar oud) te Amsterdam op woensdag 20-4-1932 met Johanna Francisca Roeland, dr. van Andreas Roeland (broodbakker,) en Jacoba Johanna Sligting, geb. te Amsterdam op zondag 2-7-1911, Rooms Katholiek, ovl. (90 jaar oud) te Amsterdam op vrijdag 2-11-2001. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Neeltje Jacoba Klop, geb. te Amsterdam op maandag 11-7-1932, ovl. (80 jaar oud) te Amsterdam op zaterdag 8-6-2013, volgt XIIj
  2.  Andreas Izaak Klop, geb. te Amsterdam op dinsdag 17-3-1936, ovl. (1 jaar oud) te Amsterdam op zondag 23-1-1938, begr. te Amsterdam op de begraafplaats De Nieuwe Ooster graf 12-2-0087 op donderdag 27-1-1938. 

XIl.  IJnze Klop, zn. van Adriaan Klop (Xm) (timmerman, agent van politie,) en Anna Pieksma, geb. te Amsterdam op donderdag 23-11-1911, ovl. (93 jaar oud) te Oostzaan op dinsdag 5-7-2005, begr. te Driehuis op de begraafplaats Westerveld aan de Duin en Kruidbergerweg op maandag 11-7-2005, tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) te Amsterdam op donderdag 4-5-1939 met Arentje Hendrika Antonia van Mechelen, dr. van Cornelis van Mechelen en Jantje Walstra, geb. te Utrecht op maandag 1-6-1914, ovl. (83 jaar oud) te Amsterdam op dinsdag 12-5-1998, begr. te Driehuis op de begraafplaats Westerveld aan de Duin en Kruidbergerweg op maandag 18-5-1998. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Adriaan Klop, geb. te Amsterdam op dinsdag 14-5-1940, volgt XIIk
  2.  Cornelis (Kees) Klop, geb. te Amsterdam op dinsdag 17-3-1942, volgt XIIl
  3.  Rogier Willem Klop, geb. te Amsterdam op dinsdag 19-10-1943, volgt XIIm
  4.  Jantje Klop, geb. te Amsterdam op dinsdag 26-3-1946, volgt XIIn
  5.  Adriana (Jeanne) Klop, geb. te Amsterdam op zondag 17-4-1949, volgt XIIo
  6.  Jouke Klop, geb. te Amsterdam op zondag 12-10-1952, volgt XIIp

XIm.  Izašk (Sjaak) Klop, zn. van Adriaan Klop (Xm) (timmerman, agent van politie,) en Anna Pieksma, geb. te Amsterdam op vrijdag 2-5-1913, loopjongen, ovl. (63 jaar oud) te Amsterdam op vrijdag 11-6-1976, begr. te Amsterdam algemene begraafplaats Zorgvliet, tr. (resp. 30 en 21 jaar oud) te Amsterdam op woensdag 9-6-1943 met Deliana Lambertha (Deliaan) Lagerweij, geb. te Amsterdam op dinsdag 24-1-1922, ovl. (92 jaar oud) te Amsterdam op zondag 10-8-2014, begr. te Amsterdam op begraafplaats Zorgvliet op vrijdag 15-8-2014. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Lambertha (Bertje) Klop, geb. te Amsterdam op maandag 3-4-1944, volgt XIIq
  2.  Adriaan Klop, geb. te Amsterdam op dinsdag 29-1-1946, ovl. (32 jaar oud) te ArgentiniŽ op maandag 15-1-1979, volgt XIIr
  3.  Ynze Klop, geb. te Willemstad [Cur] op dinsdag 14-2-1950, volgt XIIs
  4.  Hendrika Wilhelmina (Riekje) Klop, geb. te Willemstad [Cur] op dinsdag 27-10-1953, ovl. (61 jaar oud) te Amsterdam maar woonde te Weesp op woensdag 3-12-2014, gecr. te Amsterdam in crematorium De Nieuwe Ooster aan de Kruislaan 126 op donderdag 11-12-2014, tr. (resp. 41 en 42 jaar oud) te Weesp op donderdag 3-11-1994 met Hendrik (Henk) Hoekstra, zn. van Sikko Hoekstra (autohandelaas, koopman, vertegenwoordiger, administrateur, begrijfsleider) en Carolina Richarda Vos, geb. te Leiden Maar woonde te Warmond aan boord van het woonschip Marianne in de jachthaven "de Kaag" op dinsdag 6-5-1952, woonde in 2014 te Weesp, ovl. (66 jaar oud) te Weesp op zaterdag 8-12-2018. 
   Toen Hendrik Hoekstra trouwde met Hendrika Wilhelmina Klop was hij eerder getrouwd met J.L.??, hun huwelijk was te Aruba op 27-11-1972
  5.  Theresia Anna (Treesje) Klop, geb. te Amsterdam aan de van de Vijverstraat 18b op zaterdag 1-6-1957, tr. (resp. 34 en 35 jaar oud) te Amsterdam op zaterdag 15-2-1992, (gesch. in 1998) met Conelis Antonius Ruigrok, geb. te Katwijk op maandag 11-2-1957. 

XIn.  Jouke Klop, zn. van Adriaan Klop (Xm) (timmerman, agent van politie,) en Anna Pieksma, geb. te Amsterdam op zaterdag 24-10-1914, kantoorbediende, ovl. (82 jaar oud) te Amsterdam op woensdag 30-4-1997, gecr. te Amsterdam asbestemming, verstrooing op zee met bericht op dinsdag 6-5-1997, tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) te Amsterdam op woensdag 12-11-1941 met Catharina Wilhelmina (Toos) Blom, dr. van Johannes Blom (meubelmaker, winkelier, handelaar) en Elizabeth Catharina Paulus, geb. te Amsterdam op zondag 23-9-1917, ovl. (94 jaar oud) te Amsterdam op maandag 20-8-2012. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Adriaan Klop, geb. te Amsterdam op dinsdag 30-11-1943, volgt XIIt
  2.  Elizabeth Catharina (Liza) Klop, geb. te Amsterdam op woensdag 10-4-1946, volgt XIIu

XIo.  Adriaan Klop, zn. van Adriaan Klop (Xm) (timmerman, agent van politie,) en Anna Pieksma, geb. te Amsterdam op dinsdag 6-2-1917, ovl. (64 jaar oud) te Amsterdam op vrijdag 13-2-1981, begr. te Amsterdam algemene begraafplaats Zorgvliet aan de Amsteldijk, tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) te Amsterdam op woensdag 1-7-1942 met Geertje van den Hoed, dr. van Hendrik Albertus van den Hoed (groentehandelaar) en Maagje van der Neut, geb. te Amsterdam op maandag 7-12-1914, Nederlands Hervormd, ovl. (82 jaar oud) te Amsterdam op maandag 11-8-1997, begr. te Amsterdam op de algemene begraafplaats Zorgvlied aan de Amsteldijk op vrijdag 15-8-1997. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Anna (Anneke) Klop, geb. te Amsterdam op zondag 30-5-1943, volgt XIIv
  2.  Hendrik Albertus (Henk) Klop, geb. te Amsterdam op vrijdag 13-10-1944, woond te Koog aan de Zaan 1541VR Stuiverakker 67, tr. (resp. 30 en 27 jaar oud) te Amsterdam op vrijdag 10-1-1975 met Yvonne Jolanthe Krone, geb. te Zaandam op dinsdag 14-10-1947. 
  3.  Maagje (Mara) Klop, geb. te Amsterdam op vrijdag 20-9-1946, woond te Amsterdam. 
  4.  Jacques Klop (ongehuwd), geb. te Amsterdam op maandag 4-8-1952, ovl. (43 jaar oud) te Amsterdam op zondag 6-8-1995, begr. te Amsterdam op de begraafplaats Zorgvliet aan de Amsteldijk op donderdag 10-8-1995. 

XIp.  Bote Klop, zn. van Adriaan Klop (Xm) (timmerman, agent van politie,) en Anna Pieksma, geb. te Amsterdam op vrijdag 28-11-1919, ovl. (90 jaar oud) te Amsterdam op woensdag 6-1-2010, tr. (beiden 26 jaar oud) te Amsterdam op woensdag 14-8-1946 met Jantine (Tini) Bos, geb. te Nijmegen op zondag 26-10-1919, woonde in 2010 te Amsterdam. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Pieter Klop, geb. te Amsterdam op maandag 23-2-1948, volgt XIIw
  2.  Adriaan Klop, geb. te Amsterdam op vrijdag 30-3-1951, volgt XIIx

XIq.  Egbert Cornelis Klop, zn. van Adria