Genealogie van Gijs Clop per generatie.
Genealogie van Gijs Clop per generatie.

Generatie I

I.  Gijs Clop
 In 1627 woonde er in de Alblasserwaard een Cornelis Gijsberts Clop en een Gijsbert Cornelisse Clop, vermeld bij verponding te Hardinxveld van 1627. Verder zijn vermeld bij verpachting van visgronden in 1627 een Gijsbert Ariaensz Clop, G(h)ijsbert Cornelisz Clop, Gijsbert Clop en Teunis Clop . Alle hier vermelde "Klop-pen" stammen van boven genoemde personen af en is het aannemelijk dat de oorsprong van de familie Klop in en rond Hardinxveld is. Ook bestaat er nog een tak welke zijn oorsprong vind in Aalst (Gelderland), vermoedelijk stamt ook deze tak hiervan af, hiervoor zijn tot heden nog geen bewijzen gevonden. Deze tak is niet in dit overzicht opgenomen.
De naam Klop: waar deze naam "Klop" van is ontleend bestaan verschillende uitleggen over, een daarvan is uit de muntgeschiedenis, in vroeger tijden werden munten van overheidswege van een instempeeling of "Klop" voorzien om de munt binnen een bepaalde stad of provincie weer geldig te maken voor de circulatie of in waarde te veranderen.
. Een andere uitleg die er aan geven werd was dat de naam afkomstig is uit Duitsland, daar bestaat namelijk een kasteel "Klopp" (bedeutet Fels, of te wel vertaald "Steen") bekend onder de naam "Burg Klopp in Bingen" deze staat aan de Rijn te Bingen. Na onderzoek in Duitsland blijkt dat de naam Klop helaas geen enkele relatie heeft met dit kasteel, geen enkele eigenaar droeg de naam Klop. Dit kasteel of Burgt dankt zijn naam aan de berg waar hij is gebouwd namelijk de Kloppenberg, deze naam (plaats) was al 12 jaar voor Christus bekend als waterbron
 3 zonen: 
  1.  Cornelis Gijsen Clop, geb. circa 1552, ovl. (minstens 75 jaar oud) na 1627, volgt IIa
  2.  Arien Gijsen Clop, volgt IIb
  3.  Gijsen Gijsen Clop, volgt IIc

Generatie II

IIa.  Cornelis Gijsen Clop, zn. van Gijs Clop (I), geb. circa 1552 (was 57 jaar in 1609), visser in den bout ten tijde van de Spaanse oorlog (1568-1648),hij had daar als "Bestevader"(grootvader)"vredelick" gevist. Schepen in 1605 van Hardinxveld. Op 20-8-1614 verkopen Cornelis Gijsbertszn Clop, Gijsbert Corneliszn Clop, Cornelis Arienzn en Nanning Schalcken aan Adriean Derickszn Verschoor 5 morgen 5 hont in Swartwatersweer en 1 morgen 166 roeden 8 voet land in Claesenweer. Beide Clop-pen waren woonachtig te Hardinxveld. Op 11-8-1616 kocht Cornelis Ghijsbertszn Clop een halve morgen land in Metcelenweer van Jan Reijers. Verder bezitte hij een huis in 1627 Hardinxveld huis nr.5 waarde 5 gld, ovl. (minstens 75 jaar oud) na 1627, tr. (ongeveer 23 jaar oud) te Hardinxveld circa 1575 met Willemke jans
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Gijsbert Clop, ovl. tussen maandag 7-6-1649 en woensdag 13-4-1650, volgt IIIa

IIb.  Arien Gijsen Clop, zn. van Gijs Clop (I), visscher in den Bout ten tijde van de Spaanse oorlog (1568-1648), hij had daar als "Bestevader"(grootvader)"vredelick" gevist, 
 2 zonen: 
  1.  Gijsbert Ariens Clop, volgt IIIb
  2.  Teunis Clop, volgt IIIc

IIc.  Gijsen Gijsen Clop, zn. van Gijs Clop (I), 
 een zoon: 
  1.  Crijn Gijsen Gijsensz Clop, geb. in 1615, volgt IIId

Generatie III

IIIa.  Gijsbert Clop, zn. van Cornelis Gijsen Clop (IIa) (visser in den bout) en Willemke jans , schepen, waarsman van de Bovenpolder in 1632, Visscher, Gijsbert pachten van de Merwede in 1628 "De bree Weije" voor f.29,00. Borg hiervoor stonden Joachum Rochusz en Jacob Jansz. Ook pachten hij de "Tegen de bouensten Put" voor f.3,80. Borg hiervoor stonden Gijsbert Clop en Cornelis Bouman. Gijsbert Corneliszn Clop, testeert op zijn ziekbed op 7-6-1649 zijn zoon Cuijnder hij zal al het viswant erven, daarnaast de helft van een obligatie en een huis met hofstede. Aanwezig bij de opmaak waren Cuijnder, Jan, Bastiaen, Dirreck en Cornelis. Op 13-4-1650 kochten de kinderen van wijle Gijsbert Cornelszn Clop een buitendijkse put in Scharlaeckenweer. De verkoper was Cornelis Corneliszn Bouman, die daartoe procuratie had van Alart van Rijn, ovl. tussen maandag 7-6-1649 en woensdag 13-4-1650, tr. (Huibertgen hoogstens 29 jaar oud) voor 1606 met Huibertgen Bouman, dr. van Cornelis Corneliszn Bouman den Ouden (schepen te Hardinxveld in 1605) en Maricken Cornelis , geb. circa 1577, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Hardinxveld op woensdag 13-4-1644. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jan Gijsbertszn Clop, geb. circa 1612, begr. te Hardinxveld op donderdag 2-6-1678, volgt IVa
  2.  Bastiaan Clop, geb. circa 1612, begr. te Hardinxveld op vrijdag 28-3-1687, volgt IVb
  3.  Kuijndert Clop, geb. circa 1620, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Hardinxveld op donderdag 13-9-1696, volgt IVc
  4.  Dirk Clop, geb. circa 1622, volgt IVd
  5.  Annegien Gijsbertsdr Clop, relatie met Hendrik Jansen van der Lusdonck
  6.  Cornelis Clop, geb. te Hardinxveld circa 1625 (was 33 jaar in 1658), ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Hardinxveld op zaterdag 18-8-1703. 
  7.  Bastiaentien Gijsbertsdr Clop

IIIb.  Gijsbert Ariens Clop, zn. van Arien Gijsen Clop (IIb) (visscher in den Bout), visscher pachten in 1628 "Cleas Reijerse Weer" voor f.3,--. Borg hiervoor stonden Cornelis Boxman en Teunis Clop, relatie met Ariaenken Lenaerts , ovl. voor dinsdag 5-1-1616. 
 Uit deze relatie: 
  1.  Cornelis Gijse Clop, geb. circa 1608, ovl. (minstens 54 jaar oud) na maandag 31-7-1662, volgt IVe

IIIc.  Teunis Clop, zn. van Arien Gijsen Clop (IIb) (visscher in den Bout), relatie met Meertien Meertens , ovl. na dinsdag 26-12-1752. 
 Uit deze relatie: 
  1.  Maarten Clop, geb. in 1645, begr. te Hardinxveld op woensdag 28-5-1704, volgt IVf
  2.  Annechien Clop
  3.  Marighien Clop
  4.  Ariaentie Clop, relatie met Pons Corneliss
   Pons Corneliss en Ariaentie Teunis Clop worden in een testament op 3-11-1677 acte 4057 te Gorkum als getrouwd genoemd
  5.  Leijntie Clop, volgt IVg
  6.  Aeltien Clop, tr. voor 1677 met Aernout Rooselaer
   Aernout Rooselaer en Aeltje Teunis Clop worden in een testament op 3-11-1674 acte 4057 te Gorkum als getrouwd genoemd
  7.  Jannighien (Jantien) Clop, relatie met Huigh Oostrom
  8.  Huijbertien Clop
  9.  Willem Clop

IIId.  Crijn Gijsen Gijsensz Clop, zn. van Gijsen Gijsen Clop (IIc), geb. in 1615 (+/-), tr. (ongeveer 25 jaar oud) circa 1640 met Claesgen Jans
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jan Clop, geb. op zondag 9-12-1640, ovl. (75 jaar oud) te Hardinxveld op dinsdag 2-6-1716. 
  2.  Adriaen (Arij) Clop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 1-3-1643, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Hardinxveld op zondag 13-9-1716, volgt IVh
  3.  Arjaentgen Clop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 1-3-1643. 
  4.  Ariaentien Clop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zaterdag 5-8-1645. 

Generatie IV

IVa.  Jan Gijsbertszn Clop (Jan deed zijn belijdenis op 24-6-1668), zn. van Gijsbert Clop (IIIa) (schepen, waarsman van de Bovenpolder in 1632, Visscher,) en Huibertgen Bouman, geb. circa 1612, kerkmeester, waarsman van de Bovenpolder van 1663 tot 1678, in 1655 lid van het dijkleger, begr. te Hardinxveld in de Parochiekerk in de ouderdom van 65 jaar op donderdag 2-6-1678, relatie (1) met Aertgy Claes , ovl. voor zaterdag 22-12-1640. 
 Uit deze relatie: 
  1.  Eijmert Janszn Clop, ovl. te Haaften tussen 1684 en 1687, volgt Va
  2.  Cornelis Janszn Clop, begr. te Haaften in 11-1712, volgt Vb
  3.  Jan Janszn Clop, geb. circa 1637 (was 50 jaar in 1687), visscher, ovl. (minstens 50 jaar oud) na 1687. 
  4.  Maijctgen Clop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 31-10-1638. 
  Jan Gijsbertszn Clop (Jan deed zijn belijdenis op 24-6-1668), tr. (ongeveer 29 jaar oud) (2) te Boven-Hardinxveld circa 1641 met Niesken Claes (Niesken ook wel Neesken of Meske genaamd, zij deed haar belijdenis op 14-10-1668), Neesken Claes was doop getuigen bij Artien Eijmerdsdr Clop op 19-8-1677 te Haaften, ovl. te Hardinxveld op vrijdag 10-12-1700, begr. te Hardinxveld op zondag 12-12-1700. 
 Jan Gijse Clop getrouwd met Meske Claes wijzen elkaar op 28-12-1674 als erfgenaam aan
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Nicolaas (Claes) Clop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op dinsdag 15-4-1642, volgt Vc
  2.  Huijbertien Clop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 12-3-1645, relatie met Willem Huijbertsen
   Huibertien was doopgetuigen bij Marken Eijmertszn Clop op 24-12-1682 te Haaften
  3.  Jan Clop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op woensdag 26-12-1646, ovl. (minstens 80 jaar oud) te Hardinxveld tussen maandag 1-12-1727 en dinsdag 9-12-1727, volgt Vd
  4.  Gijsbert Clop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 28-5-1651. 
  5.  Fijke Clop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 28-6-1654, ovl. (minstens 48 jaar oud) na 1703, relatie met Gijsbert Hendricxen, clompmaker. 
  6.  Gijsbert Janszn Clop, ged. Nederlands Hervormd te Boven-Hardinxveld op zondag 8-10-1656, ovl. (ongeveer 86 jaar oud) te Boven-Hardinxveld op woensdag 5-12-1742, volgt Ve
  7.  Aertjen Clop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 8-10-1656, relatie met Dirck Cornelisz Wisboom
  8.  Huijgh Clop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 30-3-1659, begr. te Hardinxveld op donderdag 20-2-1698, volgt Vf

IVb.  Bastiaan Clop, zn. van Gijsbert Clop (IIIa) (schepen, waarsman van de Bovenpolder in 1632, Visscher,) en Huibertgen Bouman, geb. circa 1612 (was 67 jaar in 1679), visscher, kerkmeester, Bastiaan koopt op 24-4-1649 een buitendijks griend van o.a. Teunis Rocussen van den Bout. Het griend is gelegen ten oosten van de visput en ten westen de H.Geestgriend, begr. te Hardinxveld (Nwe. kerk) op vrijdag 28-3-1687, relatie met Leuntie Jacobs Cleijndier, begr. te Hardinxveld in de Nwe. kerk op zondag 12-12-1688. 
 Uit deze relatie: 
  1.  Jacob Clop, ovl. tussen 1693 en 1695, volgt Vg
  2.  Cornelis Clop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op dinsdag 29-7-1636. 
  3.  Huijbertie Clop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 16-10-1639, volgt Vh
  4.  Pieterken Clop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 30-3-1642 hij doet op 6-10-1686 zijn belijdenis. 
  5.  Cornelis Bastiaanszn Clop, geb. te Hardinxveld op zondag 29-7-1646, volgt Vi
  6.  Pieterken Clop, ged. Nederlands Hervormd te Boven-Hardinxveld op zondag 23-1-1650, ovl. (minstens 37 jaar oud) tussen 1688 en 1709, volgt Vj
  7.  Gijsbert Clop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 10-12-1651, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Hardinxveld op maandag 13-10-1721, volgt Vk

IVc.  Kuijndert Clop, zn. van Gijsbert Clop (IIIa) (schepen, waarsman van de Bovenpolder in 1632, Visscher,) en Huibertgen Bouman, geb. circa 1620, president schepen te Hardinxveld van 1666 tot 1688, op 21-12-1645 poorter van Gorinchem, Kuijndert kocht op 14-4-1688 de "Molenweer" op Doet, groot 4mrg. 3hont, waarvan de wederhelft toebehoorde aan Evert van Asperen, grensend oostwaarts Claes Cornelis en westwaarts aan Jan Sterrenburg, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Hardinxveld op donderdag 13-9-1696, tr. vermoedelijk te Giessen-Oudenkerk (attenstatie van Giessen-Oudenkerk 8-7-1657) met Heiltje Cornelisdr Vroom, dr. van Cornelis Adriaan Leendertszn Vroom (leenman), geb. te Giessen-Oudenkerk circa 1633, ged. zij doet op 8-7-1657 haar belijdenis als jonge dochter wonende bij Cuindert, begr. te Hardinxveld op zondag 13-7-1710. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Cornelis Clop, geb. circa 1657. 
  2.  Huibertien Clop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 11-6-1662, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Hardinxveld op zondag 23-6-1737, volgt Vl
  3.  Gijsbert Kuijndertzn Clop, geb. te Boven-Hardinxveld op zondag 6-4-1664, ovl. (64 jaar oud) te Hardinxveld op zaterdag 11-12-1728, volgt Vm
  4.  Cornelia Clop, ovl. te Hardinxveld op donderdag 3-9-1716, tr. (1) circa 1670 met Arij Arienszn , ovl. voor 1703. 
   Arie Arienszn en Cornelia Clop kregen samen voor zover bekend twee kinderen beide gedoopt in Neder-Hardinxveld, Eijje op 6-12-1671 en Kundertie op 16-11-1681, otr. (2) te Hardinxveld op woensdag 10-10-1703, tr. (Arij ongeveer 27 jaar oud) te Hardinxveld op zondag 4-11-1703 met Arij Bouman, zn. van Pieter Cornelis Bouman en Marichen Cornelis , ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 29-12-1675. 

IVd.  Dirk Clop, zn. van Gijsbert Clop (IIIa) (schepen, waarsman van de Bovenpolder in 1632, Visscher,) en Huibertgen Bouman, geb. circa 1622 (was 58 jaar in 1680), tr. (ongeveer 23 jaar oud) circa 1645 met Aeltie Jans
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Neeltien Clop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 9-12-1646. 
  2.  (kind) Clop, geb. te Hardinxveld op zondag 17-5-1648. 
  3.  Gijsbert Clop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 11-12-1650. 
  4.  Geertruide Clop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op maandag 2-2-1654, begr. te Hardinxveld op woensdag 7-1-1728. 
  5.  Jan Clop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op woensdag 15-8-1657. 
  6.  Jan Clop, geb. te Hardinxveld op zondag 30-1-1661. 
  7.  Jan Clop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 25-11-1663, ovl. (ongeveer 43 jaar oud) te Hardinxveld op woensdag 7-9-1707. 

IVe.  Cornelis Gijse Clop, zn. van Gijsbert Ariens Clop (IIIb) (visscher) en Ariaenken Lenaerts , geb. circa 1608 (was 72 jaar in 1680), visscher, schipper in de Bout, ovl. (minstens 54 jaar oud) na maandag 31-7-1662, relatie met Pieterke Dirksem
 Uit deze relatie: 
  1.  Aerjaentje Clop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 2-12-1640. 
  2.  Derick Clop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 23-3-1642. 
  3.  Adriaentien Clop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zaterdag 18-2-1645. 
  4.  Frederik Clop, ged. Nederlands Hervormd te Boven-Hardinxveld op zondag 26-5-1647, begr. te Hardinxveld op dinsdag 28-5-1726, volgt Vn
  5.  Arien Clop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 2-1-1650, ovl. (hoogstens 64 jaar oud) voor 1715, volgt Vo

IVf.  Maarten Clop (IVf), zn. van Teunis Clop (IIIc) en Meertien Meertens , geb. in 1645 (+/-), begr. te Hardinxveld op woensdag 28-5-1704, relatie met Huijbertie Clop, dr. van Bastiaan Clop (IVb) (visscher, kerkmeester,) en Leuntie Jacobs Cleijndier (zie Vh). 

IVg.  Leijntie Clop Leijentie was getrouwd met Jan van Wolferen ca 1655, maar de kinderen kregen de naam Clop of Clop van Wolferen, dr. van Teunis Clop (IIIc) en Meertien Meertens
 5 kinderen: 
  1.  Maijken Clop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 27-2-1656. 
  2.  Teunis Clop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zaterdag 25-8-1657. 
  3.  Cornelis Janszn van Wolferen, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 18-5-1659, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) op zondag 4-12-1729, volgt Vr
  4.  Maarten Janszn Clop-van Wolferen, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zaterdag 15-7-1662, volgt Vs
  5.  Anneken Clop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op donderdag 22-5-1664. 

IVh.  Adriaen (Arij) Clop, zn. van Crijn Gijsen Gijsensz Clop (IIId) en Claesgen Jans , ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 1-3-1643, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Hardinxveld op zondag 13-9-1716, tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 22 jaar oud) (1) circa 1673 met Lijntje Lamberts , dr. van Lambert Dericksen en Aeltgen Cornelisse , ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 27-3-1650. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Krijn Clop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 25-8-1675, begr. te Hardinxveld op maandag 15-7-1743, volgt Vt
  2.  Lambert Clop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 18-7-1677. 
  3.  Jan Arienszn Clop, ged. Nederlands Hervormd te Boven-Hardinxveld op zondag 8-10-1679, volgt Vu
  4.  Eijgje Ariensdr Clop
  5.  Dirk (Dirck) Clop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 25-10-1682, volgt Vv
  6.  Pietertje Ariensdr Clop
  7.  Claesjen Clop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 23-12-1685, otr. te Werkendam, tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 32 jaar oud) te Gorinchem op zondag 6-8-1719 met Michiel van den Heuvel, zn. van Arien Ariensen van den Heuvel en Marigje Michiels Snoeck, ged. Nederlands Hervormd te Werkendam op zondag 22-6-1687, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Werkendam op dinsdag 29-9-1761. 
  8.  Aeltjen Clop, ged. Nederlands Hervormd te Giessen-Nieuwkerk op zondag 11-7-1688, volgt Vw
  9.  Ariaentie Ariensdr Clop, geb. in 1695, volgt Vx
  Adriaen (Arij) Clop, tr. (ongeveer 62 jaar oud) (2) te Hardinxveld op donderdag 21-5-1705 met Marighje Cornelis Brouwer, (wed. van Hardinxveld). 

Generatie V

Va.  Eijmert Janszn Clop, zn. van Jan Gijsbertszn Clop (IVa) (kerkmeester, waarsman van de Bovenpolder van 1663 tot 1678, in 1655 lid van het dijkleger) en Aertgy Claes , Eijmert wordt net als zijn vrouw Aertjen vermeld in de lidmatenregister te Haaften (1625-1818) op 25-12-1678 met de aanduiding (AG), vermoedelijk zijn zij toen aangenomen maar het kan ook wezen dat ze toen zijn aangekomen in Haaften al wijst de geboorte van hun kinderen niet in deze richting, ovl. te Haaften tussen 1684 en 1687, relatie met Artien Rutgjerse (ook wel Aertje Rutgers of Rutier) (Artien trouwt later als de weduwe van Eijmert Clop met Hendrick Hendrichsen van Weerdenburg jm van Haeften, op 27-11-1687 te Haeften), dr. van Rutgers Willemss en Jenneken Otten
 Uit deze relatie: 
  1.  Jenneke Eijmertsdr Clop, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op donderdag 31-5-1668 (getuigen: Rutier Willems en zijn dochter Anneken). 
  2.  Rutier Eijmertzn Clop, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op donderdag 30-7-1671. 
  3.  Jan Eijmertszn Klop, ged. Nederlands Hervormd in 1673, ovl. (ongeveer 40 jaar oud) circa 1713, volgt VIa
  4.  Anneken (Anna) Clop, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op donderdag 14-11-1675, ovl. (minstens 59 jaar oud) tussen 1735 en 1770, volgt VIb
  5.  Artien Eijmertsdr Clop, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op donderdag 19-8-1677, volgt VIc
  6.  Gijsbert Klop, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op donderdag 23-11-1679, volgt VId
  7.  Marken Eijmertszn Klop, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op donderdag 24-12-1682 (getuige: Huijbertje Jans). 
  8.  Rutger Klop, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 13-2-1684 (getuige: Ottie Ariensen). 

Vb.  Cornelis Janszn Clop, zn. van Jan Gijsbertszn Clop (IVa) (kerkmeester, waarsman van de Bovenpolder van 1663 tot 1678, in 1655 lid van het dijkleger) en Aertgy Claes , Cornelis is samen met zijn vrouw Jenneken op 14-7-1681 te Haaften aangenomen (of aangekomen), begr. te Haaften in 11-1712, relatie (1) met Jenneken Janssen , ovl. voor 1681. 
 Uit deze relatie: 
  1.  Jenneke Clop, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op woensdag 22-4-1671 (getuigen: Aertien en Rutier Willems). 
  2.  Anneke Klop, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op donderdag 4-7-1675. 
  3.  Willem Clop, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op donderdag 26-8-1677 (getuige: Clasien Jans). 
  Cornelis Janszn Clop, otr. (2) te Waardenburg op woensdag 7-5-1681 met Jenneke Theunissen Loeff, geb. te Waardenburg. 
 Uit deze relatie: 
  1.  Jan Corneliszn Clop, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op donderdag 30-4-1682 (getuige: Artie Jans). 
  2.  Jenneken Clop, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op donderdag 16-3-1684 Neeltien Teunisse, ovl. (hoogstens 47 jaar oud) vermoedelijk te Vogelswerf voor 1732, otr. te Haaften op zaterdag 17-5-1721, tr. (resp. ongeveer 37 en ongeveer 32 jaar oud) te Haaften op maandag 2-6-1721 met Arien Corneliszn van Aelst, zn. van Cornelis Ariense van Aelst en Teuntje Bastiaenze , ged. te Heukelum op zondag 6-2-1689 (getuigen: Anneke Ariens en Neeltje Volke), jm van Vogelswerf bij Heukelum. 
   Jenneke is op 30-1-1724 getuigen bij de doop van Cornelis van Vlijmen te Brunchem
   Arien van Aelst trouwde na het overlijden van Jenneken Clop met Ariaantje Joost Visser, jd van Deijl, hun huwelijk was te Deijl op 2-3-1732.
Arien van Aelst en Ariaantje Joost Visser kregen samen een kind gedoopt te Heukelum, Hylken op 2-11-1732
  3.  Neesken Klop, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op donderdag 25-3-1688, volgt VIe
  4.  Teunis Corneliszn Clop, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op donderdag 5-4-1691, volgt VIf

Vc.  Nicolaas (Claes) Clop, zn. van Jan Gijsbertszn Clop (IVa) (kerkmeester, waarsman van de Bovenpolder van 1663 tot 1678, in 1655 lid van het dijkleger) en Niesken Claes , ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op dinsdag 15-4-1642 hij doet samen met Arieaentien op 6-4-1672 zijn belijdenis, tr. (ongeveer 50 jaar oud) (1) te Haaften op donderdag 2-4-1693 met Arieaentien Gijsbertsdr , uit haaften, ovl. voor 1702. 
  Nicolaas (Claes) Clop, otr. (2) te Hardinxveld op zaterdag 20-5-1702, tr. (ongeveer 60 jaar oud) te Hardinxveld op zaterdag 3-6-1702 met Jannigje Cornelisse (weduwe). 
 Claes Janszn Clop en Jannetie Cornelis wonende te Hardinxveld testeren op 2-9-1702 bij notaris Hendrick Dael te Gorinchem
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Aertje Claesdr Clop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 6-2-1701. 

Vd.  Jan Clop (Jan deed zijn beleidenis op 25-12-1680), zn. van Jan Gijsbertszn Clop (IVa) (kerkmeester, waarsman van de Bovenpolder van 1663 tot 1678, in 1655 lid van het dijkleger) en Niesken Claes , geb. (Jan deel zijn belijdenis op 25-12-1680 te Hardixveld), ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op woensdag 26-12-1646, ovl. (minstens 80 jaar oud) te Hardinxveld tussen maandag 1-12-1727 en dinsdag 9-12-1727, tr. (ongeveer 33 jaar oud) te Krimpen aan de Lek op woensdag 25-12-1680 met Barbara Jans (Barber) van Holst (Barbara deed haar beleidenis op 25-12-1680), geb. te Krimpen aan de Lek, ovl. te Hardinxveld op zondag 21-12-1732. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jan Janszn Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 15-8-1683, ovl. (ongeveer 44 jaar oud) te Hardinxveld in 12-1727, volgt VIg
  2.  Gerrit Clop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 27-5-1685. 
  3.  Teunis Clop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 23-2-1687, volgt VIh
  4.  Trijntje Clop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 28-11-1688, ovl. (minstens 56 jaar oud) na 1745, volgt VIi

Ve.  Gijsbert Janszn Clop, zn. van Jan Gijsbertszn Clop (IVa) (kerkmeester, waarsman van de Bovenpolder van 1663 tot 1678, in 1655 lid van het dijkleger) en Niesken Claes , ged. Nederlands Hervormd te Boven-Hardinxveld op zondag 8-10-1656, ovl. (ongeveer 86 jaar oud) te Boven-Hardinxveld op woensdag 5-12-1742, tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 27 jaar oud) circa 1687 met Geertruid (Geertje) Goudriaan, dr. van Teunis Wouterszn Goudriaan en Neeltje Jans van Rijderkerk, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op maandag 20-10-1659, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 16-11-1742. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Teuntje Clop, ged. Nederlands Hervormd te Boven-Hardinxveld op zondag 5-6-1689, ovl. (hoogstens 71 jaar oud) voor 1761, volgt VIj
  2.  Jan Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 16-9-1691, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Hardinxveld op woensdag 13-8-1755, volgt VIk
  3.  Teunis Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 1-3-1693, begr. te Hardinxveld op dinsdag 30-8-1768, volgt VIl
  4.  Neeltje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op vrijdag 23-12-1695, begr. te Hardinxveld op donderdag 2-11-1786, volgt VIm
  5.  Cornelis Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 22-12-1697, ovl. (ongeveer 5 jaar oud) te Hardinxveld op zaterdag 18-8-1703. 
  6.  Aartje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 6-2-1701, volgt VIn
  7.  Niesje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Boven-Hardinxveld op vrijdag 6-4-1703, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 28-12-1770, volgt VIo
  8.  Cornelia Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 11-10-1705. 

Vf.  Huijgh Clop, zn. van Jan Gijsbertszn Clop (IVa) (kerkmeester, waarsman van de Bovenpolder van 1663 tot 1678, in 1655 lid van het dijkleger) en Niesken Claes , ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 30-3-1659, begr. te Hardinxveld op donderdag 20-2-1698, relatie met Annighje Aerds , ovl. te Hardinxveld op vrijdag 12-5-1702. 
 Uit deze relatie: 
  1.  Aentjen Clop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 10-2-1686. 
  2.  Niesje Clop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op dinsdag 5-7-1689. 
  3.  Jannighje Clop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op woensdag 18-4-1894, volgt VIp

Vg.  Jacob Clop, zn. van Bastiaan Clop (IVb) (visscher, kerkmeester,) en Leuntie Jacobs Cleijndier, Jacob woonde op 23-6-1661 te Giessen-Nieuwkerk, ovl. tussen 1693 en 1695, relatie met Neeltje Boeff, dr. van Jacob Gerritszn Boeff en Anneke Willemsdr van Houwelingen
 Na het overlijden van Jacob Clop trouwde Neeltje Boeff met Peter Janse Schilt jm uit Hardinxveld hun huwelijk was op 22-11-1685, dit op huwelijkse voorwaarden opgemaakt bij notaris Jacob Vinck te Gorinchem
 Uit deze relatie: 
  1.  Doodgeb. zoon Clop, geb. te Boven-Hardinxveld op woensdag 13-2-1664, Nederlands Hervormd. 
  2.  Arien Clop, ged. Nederlands Hervormd te Werkendam op zondag 14-8-1667 doopget: Willem Ariens, Jan en Annichie Willems. 
  3.  Jannigje Clop, ged. Nederlands Hervormd te Boven-Hardinxveld op zondag 26-5-1669. 
   Jannigje was doopgetuigen bij Neeltje van der Mijl, dr. van Cornelis van der Mijl en Ariaenties Clop, op 19-1-1716
  4.  Nanning Clop, geb. circa 1672, ovl. (minstens 26 jaar oud) tussen 1698 en 1721 (overleden zonder kinderen). 
  5.  Arie Clop, ged. Nederlands Hervormd te Boven-Hardinxveld op zondag 14-10-1674. 
  6.  Arie Clop, ged. Nederlands Hervormd te Boven-Hardinxveld op maandag 26-12-1678. 
  7.  Grietje Clop, ged. Nederlands Hervormd te Boven-Hardinxveld op zondag 1-12-1680, begr. te Hardinxveld op dinsdag 5-6-1759, otr. te Hardinxveld op zaterdag 2-11-1709, tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 29 jaar oud) te Hardinxveld op zondag 24-11-1709 met Dirk van den Berg, zn. van Jan Center van den Berch en Cornelia Hendriks , geb. te Hardinxveld circa 1680, begr. te Hardinxveld in 4-1745. 
   Grietje was doopgetuigen bij Grietje van der Mijl, dr. van Cornelis van der Mijl en Ariaenties Clop, op 25-6-1719
  8.  Ariaenties Clop, ged. Nederlands Hervormd te Boven-Hardinxveld op zondag 10-10-1683, volgt VIq

Vh.  Huijbertie Clop, dr. van Bastiaan Clop (IVb) (visscher, kerkmeester,) en Leuntie Jacobs Cleijndier, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 16-10-1639 zij doet op 24-10-1660 haar belijdenis, relatie met Maarten Clop (zie IVf). 
 Uit deze relatie: 
  1.  Cornelis Maatenszn Clop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op woensdag 13-2-1664. 
  2.  Jacob Maartenszn Clop, geb. circa 1669, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Hardinxveld op donderdag 29-10-1739, volgt Vp
  3.  Teunis Maartenszn Clop, ged. Nederlands Hervormd te Boven-Hardinxveld op zondag 1-3-1671, begr. te Hardinxveld op woensdag 23-5-1753, volgt Vq
  4.  Maertjen Maartensdr Clop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op woensdag 4-9-1675. 
  5.  Bastiaan Maartenszn Clop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 30-1-1678. 
  6.  Maartje (Metje) Clop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zaterdag 15-4-1684, tr. (resp. ongeveer 39 en 31 jaar oud) te Gorinchem op zondag 31-10-1723 met Arie van Krekelenburg, zn. van Dirk Arienszn van Krekelenburg en Sophia Leendertsdr Blok, geb. te Gorinchem op vrijdag 4-4-1692. 
   kind uit dit huwelijk: gedoopt (ned.herv.) te Gorinchem, Dirk 28-6-1726

Vi.  Cornelis Bastiaanszn Clop, zn. van Bastiaan Clop (IVb) (visscher, kerkmeester,) en Leuntie Jacobs Cleijndier, geb. te Hardinxveld op zondag 29-7-1646, tr. (beiden ongeveer 26 jaar oud) circa 1673 met Swaentie Cornelisd Brantwijck, geb. circa 1647, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Hardinxveld op zondag 25-5-1704. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Gijsbert Clop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 25-8-1675, volgt VIr
  2.  Adriaantje Clop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 3-7-1678, volgt VIs
  3.  Huibertje Clop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op woensdag 29-9-1683, volgt VIt

Vj.  Pieterken Clop (Vj), dr. van Bastiaan Clop (IVb) (visscher, kerkmeester,) en Leuntie Jacobs Cleijndier, ged. Nederlands Hervormd te Boven-Hardinxveld op zondag 23-1-1650, ovl. (minstens 37 jaar oud) tussen 1688 en 1709, tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 24 jaar oud) circa 1672 met Frederik Clop, zn. van Cornelis Gijse Clop (IVe) (visscher, schipper in de Bout) en Pieterke Dirksem (zie Vn). 

Vk.  Gijsbert Clop, zn. van Bastiaan Clop (IVb) (visscher, kerkmeester,) en Leuntie Jacobs Cleijndier, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 10-12-1651, schepen van Hardinxveld, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Hardinxveld op maandag 13-10-1721, relatie met Maike Boxman, dr. van Gerit Cornelisse Boxman en Aechtien Jans , ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 12-11-1645. 
 Gijsbert Bastiaanszn Clop was voogd over de kinderen van sijnen broer saliger Jacob Bastiaans Clop, het gaat om Marighie Jacobs en Jannighie.
Gijsbert erfde van Laurus Claessen Boer welke overleed in Sliedrecht op 29-4-1693 de helft van 2 mergen vijf hondert roeden lant in Jan Gijsen weer en de heft van vier hondert vijtig roeden
 Uit deze relatie: 
  1.  Eigjen Clop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 15-5-1678, begr. te Hardinxveld in 9-1736, volgt VIx
  2.  Bastiaan Clop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 28-1-1680. 
  3.  Bastiaan Clop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 21-12-1681. 
  4.  Bastiaan Clop, ged. Nederlands Hervormd te Boven-Hardinxveld op zondag 16-3-1687. 

Vl.  Huibertien Clop, dr. van Kuijndert Clop (IVc) (president schepen te Hardinxveld van 1666 tot 1688, op 21-12-1645 poorter van Gorinchem,) en Heiltje Cornelisdr Vroom, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 11-6-1662, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Hardinxveld op zondag 23-6-1737, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 32 jaar oud) te Boven-Hardinxveld op zondag 13-3-1689 met Paulus Pieterszn Bouter (of Backer), zn. van Pieter Ariensen Bouter (weversknecht) en Pleuntien Cornelis , ged. te Boven-Hardinxveld op zondag 30-4-1656, kerkmeester, schepen, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Boven-Hardinxveld op woensdag 5-1-1724. 
 Paulus Bouter (Backer) trouwde met Huibertien Clop op huwelijkse voorwaarden opgemaakt op 23-2-1689 te Gorinchem bij noratis Johan Steenis
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Pieter Bakker, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 18-12-1689. 
  2.  Pleuntje Bakker, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 16-9-1691, otr. (ongeveer 20 jaar oud) te Hardinxveld op maandag 2-5-1712 met Bastiaan Claasse den Breejen (ook wel den Breen). 
   Bastiaan den Breejen (Breen) en Pleuntje Bakker kregen samen tien kinderen alle gedoopt te Hardinxveld, Claas op 3-12-1713, Heijltje op 13-10-1715, Marighje op 27-6-1717, Marigje op 10-9-1719, Cornelis op 1-3-1722, Pieter op 22-8-1723, Paulus op 18-3-1725, Lijsbet op 26-10-1727, Willem op 22-4-1730 en Cornelia op 10-5-1733
  3.  Krijn Bakker, ged. Gereformeerde Kerk te Boven-Hardinxveld op donderdag 20-5-1694, landbouwer, ovl. (ongeveer 87 jaar oud) te Hardinxveld op dinsdag 19-3-1782, otr. te Hardinxveld op vrijdag 7-8-1739, tr. (resp. ongeveer 45 en ongeveer 37 jaar oud) te Hardinxveld op zondag 23-8-1739, kerk.huw. (Gereformeerde Kerk) met Maaike (Marigje) de Hoog, dr. van Geerit Huijbertsz de Hoog en Maaijke Pietersdr Pijl, geb. te Giessendam, ged. Gereformeerde Kerk te Neder-Hardinxveld op zondag 9-7-1702, ovl. (ongeveer 55 jaar oud) te Hardinxveld op woensdag 31-8-1757. 
   Krijn Bakker en Maijke de Hoog krijgen samen twee kinderen beide gedoopt te Neder-Hardinxveld, Huijbertje op 5-2-1741 en Gerrit op 18-4-1745
  4.  Heijltje Bakker, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 30-12-1696, ovl. (ongeveer 98 jaar oud) te Hardinxveld op dinsdag 17-3-1795, otr. te Hardinxveld op dinsdag 9-4-1720, tr. (beiden ongeveer 23 jaar oud) te Giessen-Nieuwkerk op zondag 5-5-1720 met Pieter Arienszn Sterrenburg, zn. van Arie Aries Sterrenburg en Teuntje Jans , ged. te Giessen-Nieuwkerk op zondag 23-9-1696 (getuigen: Cornelis Janse en Marichje Cornelis), ovl. te Hardinxveld voor 1813. 
   Pieter Sterrenburg en Heijltje Bakker kregen samen twaalf kinderen alle gedoopt in Hardinxveld, Cornelia op 22-5-1721, Arie op 14-3-1723 (hij trouwde met Cornelia Klop), Pieternella op 11-2-1725, Maria ook op 11-2-1725 (zij trouwde met Kuijndert Klop), Paulus op 6-4-1727, Knelis op 10-10-1728, Cornelia op 23-7-1730 (zij trouwde met Gijsbert Holleman zn. van Theunis Holleman en Niesje Klop), Pieternella op 17-5-1932 (zij trouwde met Teunis Swets), Cornelis op 27-3-1735, Huijbert op 24-2-1737, Pieter op 25-1-1739 (hij trouwde met Pietertje Klop) en Krijn op 9-4-1741
  5.  Marigje Bakker, ged. te Hardinxveld op zondag 5-3-1702, begr. te Hardinxveld op maandag 17-1-1746, tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 26 jaar oud) te Hardinxveld op zaterdag 17-11-1731 met Jochem Janze Wisboom zn. van Jan Wisboom en Ariaantje Kamsteeg, ged. te Hardinxveld op zondag 25-1-1705, begr. te Hardinxveld op dinsdag 3-7-1770. 
   Jochem Wisboom en Marigje Bakker kregen samen zeven kinderen alle gedoopt in Hardinxveld, Jan op 18-1-1733, Paulus op 31-1-1734, Adriaantje op 15-7-1736, Cornelis op 23-3-1738 (hij trouwde met Aagje Koelewijn dr. van Arien Koelewijn en Heijltje Klop), Huijbertje op 15-11-1739, Pieter op 15-10-1741 en Neeltje op 20-6-1744
  6.  Arij Bakker, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 16-3-1704. 

Vm.  Gijsbert Kuijndertzn Clop, zn. van Kuijndert Clop (IVc) (president schepen te Hardinxveld van 1666 tot 1688, op 21-12-1645 poorter van Gorinchem,) en Heiltje Cornelisdr Vroom, geb. te Boven-Hardinxveld op zondag 6-4-1664, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 6-4-1664, schepen van Hardinxveld, ovl. (64 jaar oud) te Hardinxveld op zaterdag 11-12-1728, otr. (resp. 28 en ongeveer 40 jaar oud) (1) te Hardinxveld op zondag 6-4-1692 met Lijsken (Elisabeth) Bouter (ook wel Backer), dr. van Pieter Ariensen Bouter (weversknecht) en Pleuntien Cornelis , ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 31-12-1651, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te Hardinxveld op dinsdag 29-12-1711. 
  Gijsbert Kuijndertzn Clop, otr. (2) te Hardinxveld op dinsdag 30-3-1717, tr. (resp. 53 en ongeveer 27 jaar oud) te Hardinxveld op zondag 18-4-1717 met zijn achternicht Teuntje Clop, dr. van Gijsbert Janszn Clop (Ve) en Geertruid (Geertje) Goudriaan (zie VIj). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Kuijndert Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 8-5-1718, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Hardinxveld op woensdag 10-10-1792, volgt VIy
  2.  Gijsbert Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 13-8-1719, begr. te Hardinxveld op dinsdag 30-7-1726. 
  3.  Cornelis Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 6-7-1721, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Hardinxveld op maandag 24-3-1788, volgt VIz
  4.  Jan Gijsbertszn Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 10-1-1723, begr. te Hardinxveld op donderdag 30-10-1777, volgt VIaa
  5.  Heijltje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 17-9-1724, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Hardinxveld op donderdag 4-8-1803, volgt VIab
  6.  Geertje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 25-5-1727, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Hardinxveld op woensdag 11-9-1793, volgt VIac

Vn.  Frederik Clop, zn. van Cornelis Gijse Clop (IVe) (visscher, schipper in de Bout) en Pieterke Dirksem , ged. Nederlands Hervormd te Boven-Hardinxveld op zondag 26-5-1647 hij doet zijn belijdenis op 6-10-1686, visscher in den Bout, begr. te Hardinxveld op dinsdag 28-5-1726, tr. (1) met Pieterken Clop (zie Vj). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Gijsbert Clop, ged. Nederlands Hervormd te Boven-Hardinxveld op zondag 18-6-1673, ovl. (ongeveer 53 jaar oud) te Hardinxveld op dinsdag 27-8-1726, volgt VIu
  2.  Jacob Clop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 11-6-1679, volgt VIv
  3.  Cornelis Clop, ged. te Boven-Hardinxveld op woensdag 24-11-1683, otr. te Hardinxveld op donderdag 30-7-1733, tr. (resp. ongeveer 49 en ongeveer 48 jaar oud) te Hardinxveld op zondag 23-8-1733 met Ariaantie Blokland, dr. van Willem Jans Bloklandt en Aeltje Gijserts , ged. Nederlands Hervormd te Neder-Hardinxveld op maandag 11-9-1684. 
   Toen Cornelis Clop trouwde met Ariaantje Blokland was zij weduwe van Hendrik Benders, zn. van Jan Benders en Ariaantje Bastiaansdr, hun ondertrouw was te Hardinxveld op 4-10-1718, hij is gedoopt te Gorinchem op 15-11-1675 en overleden te Hardinxveld op 14-1-1725.
Hendrik Benders en Ariaantie Blokland kregen samen twee kinderen beide gedoopt in Hardinxveld, Neeltje op 26-12-1721 en Willem op 14-1-1725.
Toen Jan Benders trouwde met Ariaantje Blokland was hij weduwnaar van Marike Bres, hun huwelijk was op 21-9-1698 te Dordrecht, zij is geboren te Dordrecht en overleden voor 1718 te Gorinchem
  4.  Pietertje Frederiksdr Clop, ged. Nederlands Hervormd te Boven-Hardinxveld op zondag 10-12-1684. 
  5.  Pietertje Clop, ged. Nederlands Hervormd te Boven-Hardinxveld op vrijdag 20-2-1688, ovl. (ongeveer 91 jaar oud) te Hardinxveld op woensdag 16-6-1779, volgt VIw
  Frederik Clop, tr. (resp. ongeveer 62 en ongeveer 39 jaar oud) (2) te Boven-Hardinxveld op zondag 16-6-1709 met Adriaentje de Kleine, dr. van Jan Gerritsz de Cleine en Lijsbet Teunis , ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 13-4-1670. 

Vo.  Arien Clop, zn. van Cornelis Gijse Clop (IVe) (visscher, schipper in de Bout) en Pieterke Dirksem , ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 2-1-1650, ovl. (hoogstens 64 jaar oud) voor 1715, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 21 jaar oud) (1) circa 1675 met Cornelia Boxman, dr. van Gerit Cornelisse Boxman en Aechtien Jans , ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 20-7-1653, ovl. (minstens 28 jaar oud) tussen 1682 en 1685. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Pietertje Ariensdr Clop, ged. Nederlands Hervormd te Boven-Hardinxveld op vrijdag 25-9-1676, volgt VIad
  2.  Kind Clop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 25-9-1678. 
  3.  Eigen Clop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zaterdag 24-6-1679, begr. te Zevenbergen, volgt VIae
  4.  Adriaentje Clop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 22-11-1682. 
  Arien Clop, tr. (ongeveer 33 jaar oud) (2) circa 1684 met Annaken Cornelis Ponsen, ovl. te Hardinxveld op zaterdag 17-3-1736. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Cornelis Clop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 29-4-1685. 
  2.  Cornelis Clop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 2-6-1686. 
  3.  Cornelia Clop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 16-4-1690. 
  4.  Cornelis Clop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op maandag 4-6-1691. 
  5.  Cornelis Clop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 21-9-1692. 
  6.  Pons Clop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op maandag 10-8-1693. 
  7.  Pons Clop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 8-5-1695. 
  8.  Adriaentje Clop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 1-9-1697. 
  9.  Pons Clop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 10-8-1698. 
  10.  Adriaentje Clop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 9-5-1700. 

Vp.  Jacob Maartenszn Clop (Vp), zn. van Maarten Clop (IVf) en Huijbertie Clop (Vh), geb. circa 1669, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Hardinxveld op donderdag 29-10-1739, otr. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 23 jaar oud) te Hardinxveld op zondag 6-5-1703 met Eigen Clop, dr. van Arien Clop (Vo) en Cornelia Boxman (zie VIae). 

Vq.  Teunis Maartenszn Clop (Vq), zn. van Maarten Clop (IVf) en Huijbertie Clop (Vh), ged. Nederlands Hervormd te Boven-Hardinxveld op zondag 1-3-1671, begr. te Hardinxveld op woensdag 23-5-1753, otr. te Hardinxveld op zaterdag 15-11-1704, tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 28 jaar oud) te Hardinxveld op zondag 14-12-1704 met Pietertje Ariensdr Clop, dr. van Arien Clop (Vo) en Cornelia Boxman (zie VIad). 

Vr.  Cornelis Janszn van Wolferen (ook wel Clop-van Wolferen / Prince), zn. van Leijntie Clop (IVg), ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 18-5-1659, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) op zondag 4-12-1729, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 23 jaar oud) (1) circa 1684 met Lijsbeth Cornelisdr Visscher, dr. van Cornelis Teunissen Visscher (alias de Visscher) en Marichien Berens , ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 2-5-1660, ovl. (hoogstens 55 jaar oud) voor 1716. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Lijntje (Leentjen) van Wolferen, ged. te Boven-Hardinxveld op zaterdag 21-7-1685, ovl. (ongeveer 55 jaar oud) te Hardinxveld op donderdag 20-4-1741, volgt VIal
  2.  Cornelis van Wolferen, ged. te Hardinxveld op zondag 27-7-1687, volgt VIam
  3.  Geertje van Wolferen, ged. te Hardinxveld op donderdag 16-12-1688. 
  4.  Jan van Wolferen, ged. te Hardinxveld op zondag 30-3-1692. 
  Cornelis Janszn van Wolferen (ook wel Clop-van Wolferen / Prince), tr. (ongeveer 56 jaar oud) (2) te Hardinxveld op zondag 12-4-1716 met Aeltje Pieters van Cingel

Vs.  Maarten Janszn Clop-van Wolferen, zn. van Leijntie Clop (IVg), ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zaterdag 15-7-1662, Maarten was bij huwelijk weduwnaar !!, otr. (ongeveer 37 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 9-4-1700 met Commertje van den Bout, dr. van Rochus Roeloffszn van den Bout en Sara Cornelisdr , jd uit Hardinxveld. 
 Uit deze relatie: 
  1.  Sara Maartensdr Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 1-8-1700, begr. te Delft in de nieuwe Kerk op woensdag 26-9-1781. 
  2.  Jan Maartenszn Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 3-9-1702. 
  3.  Rokus Maartenszn Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op maandag 28-5-1708, begr. te Hardinxveld op dinsdag 28-9-1790. 

Vt.  Krijn Clop, zn. van Adriaen (Arij) Clop (IVh) en Lijntje Lamberts , ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 25-8-1675, begr. te Hardinxveld op maandag 15-7-1743, otr. (1) te Hardinxveld op zaterdag 26-4-1704, tr. (ongeveer 28 jaar oud) te Hardinxveld op zondag 18-5-1704 met Aeghje Hendrik Jansdr , geb. te Hardinxveld, uit Schelluinen, ovl. te Hardinxveld op dinsdag 6-9-1729. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Hendrik Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 5-4-1705, matroos, Hendrik vertrok op 22-6-1728 vanuit Enkhuizen met het schip Buis naar Batavia hij kwam daar op 16-5-1729 aan, einde dienstverband in 1733 gerepatrieerd via het schip Cornelia. 
  2.  Ary Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op donderdag 13-5-1706. 
  3.  Lambert Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 16-3-1710, ovl. (ongeveer 40 jaar oud) te Azie op woensdag 30-9-1750, volgt VIan
  4.  Lijntje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 26-4-1711. 
  5.  Jan Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 22-1-1713, begr. te Hardinxveld op zaterdag 28-1-1713. 
  Krijn Clop, otr. (2) te Giessen-Nieuwkerk op vrijdag 6-3-1733, tr. (ongeveer 57 jaar oud) te Giessen-Nieuwkerk op zondag 29-3-1733 met Erkje Krijnen Verleck (Erkje was weduwe van Dirk Korse van de Graaff), van Giezen Nieuwkerk. 

Vu.  Jan Arienszn Clop (wordt ook wel Jan Crijne genoemd), zn. van Adriaen (Arij) Clop (IVh) en Lijntje Lamberts , ged. Nederlands Hervormd te Boven-Hardinxveld op zondag 8-10-1679, schepen van Hardinxveld, otr. (1) te Hardinxveld op vrijdag 19-4-1709, tr. (ongeveer 29 jaar oud) te Hardinxveld op zondag 12-5-1709 met Adriaantje Ariensdr
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Lijntje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 4-1-1711, ovl. (ongeveer 3 maanden oud) te Hardinxveld op donderdag 23-4-1711. 
  2.  Arie Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 15-5-1712, otr. te Hardinxveld op zaterdag 11-5-1748, tr. (resp. ongeveer 36 en 41 jaar oud) te Hardinxveld op zondag 2-6-1748 met Adriaantje Florisdr Roest, dr. van Floris Pieter Roest en Jannichie Lucas Jongenheer, geb. te Werkendam op vrijdag 2-7-1706. 
  3.  Adriaan Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 30-9-1714, ovl. (ongeveer 3 jaar oud) te Hardinxveld op dinsdag 5-7-1718. 
  4.  Lijntje Jansdr Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 13-9-1716, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) te Hardinxveld op woensdag 29-12-1717. 
  5.  Lijntje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 4-9-1718, ovl. (ongeveer 28 jaar oud) te Hardinxveld op maandag 13-3-1747, volgt VIao
  6.  Wilmijne Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op vrijdag 29-5-1722, ovl. (ongeveer 3 maanden oud) te Hardinxveld op woensdag 9-9-1722. 
  7.  Gerrit Janszn Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 12-3-1724, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Hardinxveld op donderdag 27-2-1806, volgt VIap
  Jan Arienszn Clop (wordt ook wel Jan Crijne genoemd), otr. (2) te Boven-Hardinxveld op donderdag 28-5-1744, tr. (resp. ongeveer 64 en ongeveer 36 jaar oud) te Boven-Hardinxveld op zondag 21-6-1744 met Lijsbeth van den Heuvel, dr. van Jan Arienszn van den Heuvel en Pleuntje Aalberts de Haes, ged. Nederlands Hervormd te Boven-Hardinxveld op zondag 18-3-1708. 

Vv.  Dirk (Dirck) Clop, zn. van Adriaen (Arij) Clop (IVh) en Lijntje Lamberts , ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 25-10-1682, otr. te Hardinxveld op donderdag 29-7-1706, tr. (ongeveer 23 jaar oud) te Gorinchem op zondag 15-8-1706 met Magdalena Visser (Magdalena was weduwe van Jan Leenman). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jan Klop, ged. te Gorinchem op vrijdag 3-6-1707. 
  2.  Lijntie Klop, ged. te Gorinchem op vrijdag 14-2-1710. 
  3.  Arien Klop, ged. te Gorinchem op vrijdag 3-7-1711, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) te Hardinxveld op donderdag 7-10-1756. 
  4.  Lijntie Klop, ged. te Gorinchem op vrijdag 21-4-1713. 

Vw.  Aeltjen Clop, dr. van Adriaen (Arij) Clop (IVh) en Lijntje Lamberts , ged. Nederlands Hervormd te Giessen-Nieuwkerk op zondag 11-7-1688, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 36 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 17-11-1713 met Jan Brieving (ook wel Stoffelen), zn. van Stoffel Teuniszn (Brieving) en Grietie Jans , ged. te Werkendam op woensdag 10-3-1677, ovl. (hoogstens 70 jaar oud) te Werkendam voor 1748. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Lijntje Brieving, ged. te Werkendam op vrijdag 5-10-1714. 
  2.  Stoffel Brieving, ged. te Werkendam op zondag 23-8-1716. 
  3.  Grietje Brieving, ged. te Werkendam op zondag 12-9-1717. 
  4.  Stoffel Brieving, ged. te Werkendam op zondag 18-2-1720. 
  5.  Maijke Brieving, ged. te Werkendam op zondag 16-8-1722. 

Vx.  Ariaentie Ariensdr Clop (Vx), dr. van Adriaen (Arij) Clop (IVh) en Lijntje Lamberts , geb. in 1695 (+/-), tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 36 jaar oud) te Hardinxveld op zaterdag 23-10-1723 met Cornelis van Wolferen, zn. van Cornelis Janszn van Wolferen (Vr) en Lijsbeth Cornelisdr Visscher (zie VIam). 

Generatie VI

VIa.  Jan Eijmertszn Klop, zn. van Eijmert Janszn Clop (Va) en Artien Rutgjerse , ged. Nederlands Hervormd in 1673, uit Haaften maar Jan staat niet in de doopboeken van Haaften vermeld, ovl. (ongeveer 40 jaar oud) circa 1713 (Jan overlijd voor de geboorte van de tweeling Jan en Dirk), tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 22 jaar oud) te Haaften op donderdag 11-9-1698 met Dirske Philipsdr Mulders, dr. van Philip Handericksen en N.N., ged. Nederlands Hervormd te Haaften op donderdag 26-9-1675 (getuige: Meriken Jans). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Eijmert Klop, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op donderdag 2-4-1699, otr. (ongeveer 30 jaar oud) (1) te Rossum in 1730 (ca april-october) met Soetje van Oosterhout, trouwde als jonge dochter van Bommel wonende te Rossum, tr. (resp. ongeveer 35 en ongeveer 43 jaar oud) (2) te Zaltbommel op zaterdag 1-1-1735 met Hildegonda de Vaal, dr. van Jan de Vaal en Jenne Maria Jongbloed, ged. te Zaltbommel op donderdag 29-3-1691, uit Zaltbommel. 
  2.  Hendrik Klop, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 24-4-1701. 
  3.  Philips Klop, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 27-5-1703, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Haaften op vrijdag 25-2-1780, volgt VIIa
  4.  Hendrik Klop, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 11-10-1705. 
  5.  Ruth Klop, ged. te Haaften op zondag 20-5-1708, ovl. (minstens 46 jaar oud) tussen 1755 en 1768, volgt VIIb
  6.  Jacob Klop, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 11-1-1711 (getuige: Anneke van Heukelom). 
  7.  Jan Klop, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op vrijdag 9-6-1713, volgt VIIc
  8.  Dirk Klop, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op vrijdag 9-6-1713 (getuigen: Huijbertje Eijmerts Clop en Anneke Phillipsen Mulder). 

VIb.  Anneken (Anna) Clop, dr. van Eijmert Janszn Clop (Va) en Artien Rutgjerse , ged. Nederlands Hervormd te Haaften op donderdag 14-11-1675 Phijken Jansen, ovl. (minstens 59 jaar oud) tussen 1735 en 1770, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 26 jaar oud) (1) te Haaften op zondag 7-1-1703 met Govert van Holten, zn. van Cornelis Govertsen van Holt en Stijntje Peters Ram, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op donderdag 19-3-1676 (getuige: Aeltie van Holten), ovl. (hoogstens 58 jaar oud) voor 1735. 
 Anneken Clop en haar man Govert van Holten waren doopgetuigen bij Jan Klop op 9-6-1713
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Cornelia Holten, ged. te Haaften op zondag 15-7-1703. 
  Anneken (Anna) Clop, otr. (2) te Haaften op woensdag 31-8-1735, tr. (resp. ongeveer 59 en ongeveer 28 jaar oud) te Haaften op zaterdag 17-9-1735 met Hendrik Aldens, zn. van Teunis Hendriksen Alders en Meereken Pippel, ged. te Haaften op zondag 19-6-1707 getuigen bij het dopen was Maijken Hendrix Alders, ovl. (hoogstens 67 jaar oud) voor 1775. 
 Na het overlijden van Anneken Clop trouwde Hendrik Alders met Jenneke van Oostrum hun ondertrouw/trouwen was op 25-5-1770/17-6-1770 te Haaften

VIc.  Artien Eijmertsdr Clop, dr. van Eijmert Janszn Clop (Va) en Artien Rutgjerse , ged. Nederlands Hervormd te Haaften op donderdag 19-8-1677 Neeske Claesen, tr. (ongeveer 22 jaar oud) te Haaften op donderdag 11-2-1700 met Jan Janszn de Goeij, zn. van Jan de Goeij en Lijntje , geb. te Haaften. 
 Artien (Aertje) Clop was doopgetuigen bij Ruth Klop op 20-5-1708
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Eijmert de Goeij, ged. te Haaften op zondag 9-1-1701. 
  2.  Johannes de Goeij, ged. te Haaften op zondag 16-4-1702. 
  3.  Johannes de Goeij, ged. te Haaften op zondag 16-9-1703. 
  4.  Ruth de Goeij, ged. te Haaften op woensdag 9-12-1705, otr. te Tuil op zondag 17-3-1737, tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 25 jaar oud) te Tuil op maandag 1-4-1737 met Hester van Mil, geb. te Tuil circa 1712. 
  5.  Lijntje de Goeij, ged. te Haaften op zondag 12-2-1708. 
  6.  Willem de Goeij, ged. te Haaften op zondag 5-1-1710. 
  7.  Cornelis de Goeij, ged. te Haaften op zondag 28-2-1712, ovl. (ongeveer 6 dagen oud) te Haaften op zaterdag 5-3-1712. 
  8.  Cornelis de Goeij, ged. te Haaften op zondag 5-8-1714. 
  9.  Willem de Goeij, ged. te Haaften op zondag 8-8-1717, otr. te Herwijnen op vrijdag 29-7-1746, tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 28 jaar oud) te Haaften op zondag 21-8-1746 met Lijsbeth Keppel, dr. van Frans Keppel en Neeske Claase van den Heuvel, ged. te Herwijnen op zondag 19-12-1717. 

VId.  Gijsbert Klop, zn. van Eijmert Janszn Clop (Va) en Artien Rutgjerse , ged. Nederlands Hervormd te Haaften op donderdag 23-11-1679 (getuige: Ottie Ariensdr), diaken, ouderling, Gijsbert en zijn vrouw Jenneke werden op 10-7-1706 als kerklid ingeschreven, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 23 jaar oud) te Haaften op woensdag 12-4-1702 met Jenneke Sterk (ook wel Sterck), dr. van Geeraert Sterk en Meriken , ged. Nederlands Hervormd te Haaften op donderdag 13-10-1678. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Artje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op vrijdag 29-12-1702, otr. te Haaften op zaterdag 21-4-1736, tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 22 jaar oud) te Haaften op zondag 6-5-1736 met Willem van Weelde, zn. van Eimert Willemsen (uit Haaften) en Metje Jsaken Pippel (huisvrouw te Haaften), ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 3-9-1713 (getuige: Jenneken Willemsen). 
  2.  Metje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 8-6-1704, ovl. (minstens 21 jaar oud) tussen 1726 en 1731, otr. te Haaften op zaterdag 18-5-1726, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 29 jaar oud) te Haaften op maandag 10-6-1726 met Geerit van Rijswijk, zn. van Huijbert Gerritszn van Rijswijck en Arieken Handricks Leeuw, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op donderdag 8-11-1696. 
   Na het overlijden van Metje Klop trouwde Geerit van Rijswijk met Neesken Hendriks van den Es, dr. van ??, hun ondertr/tr was te Tuil op 2/29-4-1731 en ondertrouw te Haaften op 7-4-1731, zij is geboren op ?? en overleden op ??
Geerit van Rijswijk en Neesken Hendriks van den Es kregen samen zes kinderen alle gedoopt te Tuil, Lijsbeth op 20-1-1732, Arike op 20-9-1733, Dirske op 11-12-1735, Huijbert op 27-10-1737, Hendrik op 4-12-1740 en Hendrik op 2-2-1744
  3.  Eijmert Klop, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 29-8-1706, ovl. (hoogstens 75 jaar oud) voor 1782, volgt VIId
  4.  Meriken Klop, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op donderdag 4-4-1709 (getuige: Mereken Sterken). 
  5.  Anneken Klop, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 9-8-1711, ovl. (minstens 59 jaar oud) na 1771, volgt VIIe
  6.  Geerke Klop, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zaterdag 25-2-1713. 
  7.  Jenneken Klop, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 30-5-1717, ovl. (minstens 57 jaar oud) na 1775, volgt VIIf
  8.  Geerit Klop, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op vrijdag 1-12-1719, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Haaften op vrijdag 1-6-1787, volgt VIIg

VIe.  Neesken Klop, dr. van Cornelis Janszn Clop (Vb) en Jenneke Theunissen Loeff, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op donderdag 25-3-1688 (getuige: Jenneken Willems), otr. (1) te Haaften op zaterdag 20-4-1720, tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 30 jaar oud) te Haaften op donderdag 9-5-1720 met Jacobus van Vlijmen, zn. van Jan Hendricksen en Geereke Jacobs , geb. te Bruchem, ged. te Bruchem op donderdag 14-7-1689, ovl. (minstens 38 jaar oud) tussen 1728 en 1733. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jan van Vlijmen, ged. te Bruchem op zondag 3-8-1721, begr. te Bruchem op zaterdag 7-8-1762, tr. (ongeveer 24 jaar oud) te Kerkwijk op dinsdag 26-7-1746 met Martijntje Vermaas
   Jan van Vlijmen en Martijntje Vermaas kregen samen zes kinderen alle geboren te Kerkwijk, Jacoba op 9-10-1746, Hendrika op 20-10-1748, Angeneeske op 18-10-1750 (zij trouwde met Jan Klop), Johanna op 12-5-1754, Jacobus op 28-3-1756 en Geertruij op 17-12-1758
  2.  Cornelis van Vlijmen, ged. Nederlands Hervormd te Bruchem op zondag 30-1-1724 (getuige: Jenneke Clop), ovl. (ongeveer 23 jaar oud) te Bruchem op vrijdag 7-4-1747. 
  3.  Hendrik van Vlijmen, ged. Nederlands Hervormd te Bruchem op zondag 6-10-1726 (getuige: Neeske van Vlijme), ovl. (ongeveer 20 jaar oud) te Bruchem op vrijdag 21-4-1747. 
  4.  Johanna van Vlijmen, geb. te Bruchem op vrijdag 29-10-1728, ged. Nederlands Hervormd te Bruchem op zondag 31-10-1728 (getuige: Neeske Clop), ovl. (74 jaar oud) te Bruchem op woensdag 26-1-1803, tr. (resp. 20 en 26 jaar oud) te Kerkwijk op zondag 22-6-1749 met Steven de Kort, geb. te Wadenoijen op zondag 22-11-1722, ovl. (90 jaar oud) te Kerkwijk op woensdag 23-12-1812. 
  Neesken Klop, tr. (resp. ongeveer 44 en ongeveer 22 jaar oud) (2) te Zaltbommel op zaterdag 21-2-1733 met Petrus (Peter) Sassebout, zn. van Cornelis Sassebout en Johanna Kraij, ged. te Zaltbommel op woensdag 25-6-1710. 

VIf.  Teunis Corneliszn Clop, zn. van Cornelis Janszn Clop (Vb) en Jenneke Theunissen Loeff, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op donderdag 5-4-1691 (getuige: Dingen Teunisse), otr. te Haaften op zaterdag 25-10-1721 en Dordrecht 24-10-1721, tr. (ongeveer 30 jaar oud) te Dordrecht door Ds. Wittebol op zondag 16-11-1721 met Grietje Hendrikse van Peene (ook wel Grietje Peele, Peeren of Penne), uit Dordregt, buijten de sluijspoort. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Cornelis Klop, ged. Nederlands Hervormd te Dordrecht op zondag 9-8-1722, timmerman, Cornelis vertrok met de "Zaamslag" op 1-11-1742 naar Batavia en kwam daar op 28-5-1743 aan, zijn dienstverband werd beeindigd op 26-5-1752 i.v.m. overlijden, ovl. (ongeveer 29 jaar oud) te Azie op vrijdag 26-5-1752. 
  2.  Hendrik Klop, ged. Nederlands Hervormd te Dordrecht op zondag 16-4-1724. 
  3.  Marijke Klop, ged. Nederlands Hervormd te Dordrecht op zondag 22-4-1725. 
  4.  Hendrik Klop, ged. Nederlands Hervormd te Dordrecht op dinsdag 5-8-1727, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Dordrecht op zaterdag 29-8-1807, volgt VIIh
  5.  Teunis Klop, ged. Nederlands Hervormd te Dordrecht op dinsdag 24-1-1730, matroos, Teunis vertrok met de "Naartigheid" op 26-3-1750 naar Batavia en kwam daar op 24-12-1750 aan, hij vertrok met de "Huis te Manpad"op 28-12-1752 naar Batavia en kwam daar op 6-7-1753 aan, hij vertrok met de "Vrijburg"op 24-5-1755 naar Ceylon en kwam daar op 15-3-1756 aan, zijn dienstverband werd beeindigd op 29-6-1757 i.v.m. overlijden, ovl. (ongeveer 27 jaar oud) te Azie op woensdag 29-6-1757. 

VIg.  Jan Janszn Klop, zn. van Jan Clop (Vd) en Barbara Jans (Barber) van Holst, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 15-8-1683, ovl. (ongeveer 44 jaar oud) te Hardinxveld in 12-1727, otr. te Hardinxveld op donderdag 18-9-1710, tr. (resp. ongeveer 27 en 30 jaar oud) te Hardinxveld op zondag 12-10-1710 met Bastiaantje de Heck, dr. van Aert Teunissen de Heck en Cornelia Pieters , geb. te Hardinxveld op zondag 14-1-1680. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Cornelis Janszn Klop, begr. te Hardinxveld op dinsdag 7-3-1775, volgt VIIi
  2.  Ary Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op donderdag 21-7-1712, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Hardinxveld op woensdag 22-10-1783, volgt VIIj
  3.  Annigje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 10-11-1720, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 4-4-1800, volgt VIIk

VIh.  Teunis Clop, zn. van Jan Clop (Vd) en Barbara Jans (Barber) van Holst, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 23-2-1687, otr. te Hardinxveld op vrijdag 2-5-1704, tr. (ongeveer 17 jaar oud) te Hardinxveld op zondag 25-5-1704 met Neeltje Aartsdr Vredenburgh, van Papendrecht. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jan Teuniszn Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 3-8-1704, begr. te Hardinxveld op donderdag 21-8-1704. 

VIi.  Trijntje Clop, dr. van Jan Clop (Vd) en Barbara Jans (Barber) van Holst, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 28-11-1688, ovl. (minstens 56 jaar oud) Trijntje was getuigen op 3-7-1745 van haar kleinkind Teuntje Vermeulen na 1745, otr. te Hardinxveld op zaterdag 13-6-1711, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 26 jaar oud) te Hardinxveld op maandag 29-6-1711 met Jan Versloot, zn. van Jan Versloot en Annaken Herberts, ged. te Hardinxveld op zondag 11-2-1685, armmeester te Hardinxveld, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Hardinxveld op zaterdag 7-2-1761. 
 Toen Jan Versloot trouwde met Trijntje Klop was hij weduwnaar van Geertje Andriesse
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Annighje Versloot, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op vrijdag 8-7-1712, otr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 22 jaar oud) te Hardinxveld op zaterdag 15-6-1737 met Dirk Adriaanzn Vermeulen, zn. van Adriaan Hermanzn Vermeulen en Jannigje Klaasdr Swartbol, ged. te Hardinxveld op woensdag 26-12-1714. 
   Dirk Vermeulen en Annigje Versloot kregen samen acht kinderen alle gedoopt te Hardinxveld, Adriaan op 17-5-1738 (get. Jannigje Swartbol), Johannes op 18-9-1740 (geb op 16-9-1740 get. Trijntje Jans Klop), Klaas op 2-9-1742, Teunis op 3-7-1745 (get. Trijntje Jans Klop), Neeltje op 8-1-1748, Gerrit op 22-2-1750, Neeltie op 13-8-1752 en Jan op 19-2-1756
  2.  Gerrit Versloot, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op vrijdag 9-3-1714. 
  3.  Dirk Versloot, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 19-7-1716, otr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 25 jaar oud) te Hardinxveld op zaterdag 9-9-1747 met Marigje Soeteman, dr. van Bastiaan Soeteman en Janneke Ariens de Jong, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 29-3-1722. 
   Dirk Versloot en Marigje Soeteman kregen samen vier kinderen alle gedoopt te Hardinxveld, Jan op 28-2-1748, Bastiaan op 7-6-1750, Jan op 26-12-1751 en Jannigje op 29-11-1755
  4.  Teunis Versloot, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 5-2-1719, otr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 22 jaar oud) te Hardinxveld op zaterdag 26-5-1742 met Cornelia Swets, dr. van Daniel Harmense Swets en Pietertje Aarts de Hek, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 20-8-1719. 
   Teunis Versloot en Cornelia Swets kregen samen vijf kinderen alle gedoopt te Hardinxveld, Jan op 10-3-1743, Pieternella op 13-2-1746 (zij trouwde met Aart van der Plas, zn. van Hendrik van der Plas en Cornelia Klop), Daniël op 18-5-1750, Trijntje op 10-5-1755 en Hermen op 13-11-1757
  5.  Gerrit Versloot, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 9-2-1721. 
  6.  Gerrit Versloot, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 9-8-1722, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 20 jaar oud) te Hendrik Ido Ambacht op donderdag 12-5-1746 met Maggeltje Lodder, dr. van Dammis Leendertszn Lodder en Marijtje Ariens Slurp, ged. te Oudenkerk aan den IJssel op woensdag 3-10-1725. 
   Gerrit Versloot en Maggeltje Lodder kregen samen een dochter geboren te Groote Lindt, Elisabeth ca 1747
  7.  Barbera (Berber) Versloot, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op dinsdag 26-12-1724, otr. te Hardinxveld op zaterdag 29-5-1745, tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 23 jaar oud) te Hardinxveld op zondag 20-6-1745 met Joost Goudriaan, zn. van Cornelis Pieterszn Goudriaan en Lijntje Jooste van der Lusdonk, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op vrijdag 19-12-1721. 
   Joost Goudriaan en Berbera Versloot krijgen samen acht kinderen alle gedoopt te Hardinxveld, Stijntje op 25-7-1745, Trijntje op 28-12-1749, Cornelis op 1-8-1751, Cornelis op 24-2-1753, Trijntje op 28-9-1755, Jannigje op 29-1-1758 (zij trouwde met Arie Versteeg zn. van Petrus Versteeg en Steintie Klop), Jan op 14-6-1761 (hij trouwde met Aarte Klop) en Hendrik op 24-3-1765 (hij trouwde met Ariaantje Versteeg, dr. van Petrus Versteeg en Steintie Klop)
  8.  Johannes Versloot, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 10-8-1727, ovl. (ongeveer 44 jaar oud) te Hardinxveld op maandag 13-7-1772, otr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 22 jaar oud) te Hardinxveld op donderdag 8-4-1751 met Lijntje de Ronde, dr. van Gerrit Arienszn de Ronde en Cornelia Klaasdr Landsmeer, ged. te Ridderkerk op zondag 18-4-1728, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Hardinxveld op maandag 29-12-1800. 
   Johannes Versloot en Lijntje de Ronde kregen samen vijf kinderen alle gedoopt te Hardinxveld, Jan op 30-1-1752, Cornelia op 24-2-1753, Trijntje op 7-9-1755, Gerritje op 30-7-1758 en Jan op 10-5-1761 (trouwde met Jannigje Klop)
  9.  Maria Versloot, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 5-2-1730. 

VIj.  Teuntje Clop (VIj), dr. van Gijsbert Janszn Clop (Ve) en Geertruid (Geertje) Goudriaan, ged. Nederlands Hervormd te Boven-Hardinxveld op zondag 5-6-1689, ovl. (hoogstens 71 jaar oud) voor 1761 overleden na 1759 (op 7-10-1759 doopgetuige van haar kleindochter Teuntje Holleman), tr. (1) met haar achterneef Gijsbert Kuijndertzn Clop (zie Vm). 
  Teuntje Clop (VIj), otr. (resp. ongeveer 40 en ongeveer 29 jaar oud) (2) te Boven-Hardinxveld op donderdag 20-10-1729, tr. te 's Gravenmoer met Cornelis Holleman (ook wel Holman), zn. van Gerrit Evertse Holleman en Metje Cornelis Verhaar, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 21-3-1700 Cornelis Griendman, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) te Hardinxveld op donderdag 22-4-1784. 
 Uit dit huwelijk:, Vm
  1.  Gerrit Holleman, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 14-1-1731. 
  2.  Neeltie Holleman, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 23-3-1732. 
  3.  Metje Holleman, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 18-4-1734, begr. te Hardinxveld op maandag 27-4-1807, otr. (beiden ongeveer 26 jaar oud) te Hardinxveld op zaterdag 6-9-1760 met Adriaan Koelewijn, zn. van Arie Arienszn Koelewijn en Aagje Hendriksdr Baggerman, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 13-9-1733, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Hardinxveld op maandag 27-4-1807. 
   Adriaan Koelewijn en Metje Holleman kregen samen negen kinderen alle gedoopt te Hardinxveld, Ary op 7-12-1760, Cornelis op 27-3-1762, Teuntje op 20-5-1764, Dirk op 18-5-1766, Adriaan op 1-1-1768, Gerrit op 10-9-1769, Aagje op 13-1-1771, Neeltje op 9-2-1772 en Adriana op 29-1-1775
  4.  Gerrit Holleman, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 15-1-1736, otr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 21 jaar oud) te Hardinxveld op zaterdag 21-8-1756 met Seijgje Kampsteeg, dr. van Pieter Kampsteeg en Jannigje Koelewijn, ged. te Hardinxveld op zaterdag 1-1-1735. 
   Gerrit Holleman en Seijgje Kampsteeg kregen samen acht kinderen alle gedoopt te Hardinxveld, Cornelis op 16-1-1757, Jannigje op 8-10-1758, Teuntje op 7-10-1759, Jannigje op 23-7-1962, Adriana op 11-9-1763, Cornelis op 9-12-1764, Pieter ook op 9-12-1764 en Adriaan op 9-11-1766

VIk.  Jan Klop, zn. van Gijsbert Janszn Clop (Ve) en Geertruid (Geertje) Goudriaan, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 16-9-1691, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Hardinxveld op woensdag 13-8-1755, otr. te Hardinxveld op donderdag 25-4-1720, tr. (beiden ongeveer 28 jaar oud) te Hardinxveld op zondag 19-5-1720 met Ariaantje van den Bos (ook wel Bosch, de Ruijter of van den Basten), dr. van Cornelis Gielen van den Bosch en Commertje Teunis Jonckgeil, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 27-5-1691, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Hardinxveld op zaterdag 3-3-1770. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Geertie Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zaterdag 25-1-1721, ovl. (minstens 28 jaar oud) tussen 1750 en 1759, otr. te Hardinxveld op vrijdag 29-5-1750, tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 38 jaar oud) te Hardinxveld op zondag 14-6-1750 met Dirk Versloot, zn. van Herbert Janszn Versloot en Grietje Hendriksdr , ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 14-2-1712, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Hardinxveld op zaterdag 7-7-1792. 
   Toen Dirk Versloot trouwde met Geertie Klop was hij weduwnaar van Marigje Cornelisse Kuijst, dr. van Cornelis Aartse Kuijst en Ariaantje Cornelis Bouwman, hun huwelijk was te Hardinxveld op 23-5-1745, zij is gedoopt op 26-4-1711 te Hardinxveld en aldaar overleden op 21-6-1746.
Dirk Versloot en Marigje Cornelisse Kuijst kregen samen een zoon gedoopt te Hardinxveld, Herbert op 15-5-1746.
Dirk Versloot trouwde na het overlijden van Geertie Klop met Bastiaantje Wouters Swets, dr. van Wouter Harmanse Swets en Adriaantje Ariens de Hek, hun ondertrouw was te Hardinxveld op 9-3-1759, zij is gedoopt te Hardinxveld op 9-2-1721 en aldaar overleden op 28-10-1796.
Dirk Versloot en Bastiaantje Swets kregen samen een dochter gedoopt te Hardinxveld, Grietje op 17-7-1763
  2.  Maijke Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 29-3-1722, ovl. (minstens 41 jaar oud) tussen 1764 en 1812, volgt VIIl
  3.  Knelia Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 26-9-1723, ovl. (ongeveer 30 jaar oud) te Hardinxveld op dinsdag 27-11-1753, volgt VIIm
  4.  Knelis (Cornelis) Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 26-11-1724, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te Hardinxveld op donderdag 27-5-1784, volgt VIIn
  5.  Neeltje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 17-8-1727. 
  6.  Fijgje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Boven-Hardinxveld op zondag 17-8-1727. 
  7.  Neeltje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 27-2-1729, begr. te Hardinxveld in 7-1740. 
  8.  Steintie Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 28-1-1731, begr. te Hardinxveld op maandag 14-1-1788, volgt VIIo
  9.  Feijgje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op vrijdag 10-10-1732, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Hardinxveld op dinsdag 23-6-1807, volgt VIIp
  10.  Gijsbert Klop, geb. te Hardinxveld op zondag 4-7-1734, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op vrijdag 9-7-1734. 

VIl.  Teunis Klop, zn. van Gijsbert Janszn Clop (Ve) en Geertruid (Geertje) Goudriaan, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 1-3-1693, begr. te Hardinxveld op dinsdag 30-8-1768, otr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 22 jaar oud) te Hardinxveld op maandag 10-4-1719 met Teuntje Bouman, dr. van Willem Dirkse Bouman en Dina Boudewijns Baijens, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op dinsdag 1-1-1697, ovl. (ongeveer 44 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 15-9-1741. 
 Uit deze relatie: 
  1.  Gijsbert Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 20-8-1719, begr. te Hardinxveld op dinsdag 21-11-1786, volgt VIIq
  2.  Willem Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 14-9-1721, begr. te Hardinxveld op woensdag 1-10-1721. 
  3.  Willem Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op woensdag 18-11-1722. 
  4.  Geertje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 6-2-1724. 
  5.  Dirk Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 22-7-1725, ovl. (ongeveer 34 jaar oud) te Hardinxveld op donderdag 20-12-1759, volgt VIIr
  6.  Geertje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 4-1-1728, begr. te Hardinxveld op dinsdag 1-4-1766. 
  7.  Leentje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 5-2-1730. 
  8.  Cornelis Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 23-12-1731, volgt VIIs
  9.  Dina Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 25-10-1733, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) te Hardinxveld op woensdag 13-4-1785, volgt VIIt
  10.  Neeltje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 29-11-1739, begr. te Hardinxveld op donderdag 9-12-1784. 

VIm.  Neeltje Klop, dr. van Gijsbert Janszn Clop (Ve) en Geertruid (Geertje) Goudriaan, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op vrijdag 23-12-1695, begr. te Hardinxveld op donderdag 2-11-1786, otr. te Hardinxveld op vrijdag 8-4-1718, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 28 jaar oud) te Hardinxveld op zondag 24-4-1718 met Arie de Ruijter, zn. van Cornelis Janszn de Ruijter en Dirkje Gerrtsdr , ged. te Hardinxveld op zondag 5-3-1690, ovl. (ongeveer 53 jaar oud) te Hardinxveld op zaterdag 25-1-1744. 
 Toen Arie de Ruijter trouwde met Neeltje Klop was hij weduwnaar van Nannigje Ariens Stam, hun huwelijk was te Hardinxveld op 13-11-1701.
Arie de Ruijter kreeg uit zijn eerste huwelijk met Nannigje Stam vijf kinderen alle gedoopt te Hardinxveld, Susanna op 26-6-1702, Susanna op 23-12-1703, Ariaantje op 9-5-1706, Cornelis op 10-2-1709 en Neeltje op 1-11-1711
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Cornelis de Ruijter, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 3-9-1719, begr. te Hardinxveld op maandag 23-10-1719. 
  2.  Dirkje de Ruijter, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 19-1-1721. 
  3.  Geertje de Ruijter, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 25-10-1722, begr. te Hardinxveld op vrijdag 1-10-1802, otr. te Hardinxveld op maandag 20-8-1742, tr. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 27 jaar oud) te Hardinxveld op zondag 9-9-1742 met Aart de Boon, zn. van Joris de Boon en Teuntje Hoornaar, ged. te Schelluinen op zaterdag 17-11-1714 (getuigen: Jan en Lijntie Lauwrese Hoornaar), bij het huwelijk j.m uit Schelluinen, begr. te Hardinxveld op woensdag 3-9-1783. 
   Aart de Boon en Geertje de Ruijter kregen samen negen kinderen alle gedoopt te Hardinxveld, Teuntje op 2-6-1743, Cornelis op 16-5-1745, Teunis op 29-10-1747, Teunis op 1-11-1750, Ary op 1-7-1753, Jan op 23-5-1756, Neeltje op 15-4-1759, Teuntje op 13-1-1763 en Gijsbert op 13-1-1763
  4.  Gijsbert de Ruijter, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op maandag 2-4-1725, begr. te Hardinxveld op dinsdag 20-5-1783, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 24 jaar oud) te Hardinxveld op zaterdag 29-4-1752 met Lijsje den Breejen (ook wel Lijsbet Breen), dr. van Bastiaen Claesse den Breen en Pleuntje Pauwels Bakker, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 26-10-1727. 
   Gijsbert de Ruijter en Lijsje de Breejen kregen samen acht kinderen alle gedoopt te Hardinxveld, Neeltje op 25-3-1753, Marigje op 10-11-1754, Arie op 14-8-1757, Ary op 2-12-1759, Pleuntje op 13-12-1761, Bastiaan op 22-7-1764, Dirksje op 25-7-1765 en Bastiaan op 1-5-1768
  5.  Krelis de Ruijter, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 19-9-1728, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 24 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 9-4-1756 met Willemijntje Gerrits de Breejen dr. van Gerrit Claasse den Breejen en Lena Ariens aan de Wiel, ged. te Hardinxveld op donderdag 13-3-1732. 
   Krelis de Ruijter en Willemijntje de Breejen kregen samen vier kinderen alle gedoopt te Hardinxveld, Neeltje op 6-8-1758, Gerrit op 25-11-1759, Neeltje op 5-11-1762 en Gerrit op 21-2-1768
  6.  Dirkxie de Ruijter, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op woensdag 25-4-1731. 
  7.  Jan de Ruijter, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 15-8-1734. 
  8.  Dirk de Ruijter, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 15-3-1739, ovl. (hoogstens 87 jaar oud) voor 1827, otr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 24 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 11-5-1770 met Ariaantje Kamsteeg, dr. van Pieter Kampsteeg en Jannigje Koelewijn, ged. te Hardinxveld op zondag 12-12-1745, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Hardinxveld om 20.- uur in het huis nummer 90 op donderdag 20-12-1827. 
   Dirk de Ruijter en Ariaantje Kamsteeg kregen samen twee kinderen beide gedoopt te Hardinxveld, Neeltje op 24-4-1771 en Pieter op 16-1-1774

VIn.  Aartje Klop, dr. van Gijsbert Janszn Clop (Ve) en Geertruid (Geertje) Goudriaan, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 6-2-1701, otr. te Hardinxveld op donderdag 16-6-1729, tr. (beiden ongeveer 28 jaar oud) te Hardinxveld op zondag 10-7-1729 met Dirk de Ruijter, zn. van Cornelis Janszn de Ruijter en Maijken Ariens Lakerveld, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 5-9-1700, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) te Hardinxveld op zaterdag 27-9-1749. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Cornelis de Ruijter, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 26-2-1730, otr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 18 jaar oud) te Hardinxveld op zaterdag 1-11-1755 met Adriaantie de Ruijter, dr. van Cornelis de Ruijter en Annigje Baijense van Blokland (woonde tijdens het huwelijk in Hardinxveld), ged. te Hardinxveld op zondag 6-1-1737. 
  2.  Geertie de Ruijter, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 18-11-1731. 
  3.  Gijsbert de Ruijter, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 26-4-1733, otr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 24 jaar oud) te Hardinxveld op zaterdag 7-5-1763 met Heijltje Kampsteeg, dr. van Pieter Kampsteeg en Jannigje Koelewijn, ged. te Hardinxveld op zondag 15-3-1739. 
  4.  Jan de Ruijter, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 17-4-1735. 
  5.  Maaijke de Ruijter, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 23-12-1736. 
  6.  Cornelia de Ruijter, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 5-10-1738. 
  7.  Arie de Ruijter (ongehuwd), ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 3-4-1740, griendwerker, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Hardinxveld om 5.- uur in het huis nummer 37 op zondag 4-6-1820. 
  8.  Jan de Ruijter, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 30-6-1743, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Hardinxveld om 11.- uur in het huis nummer 313 op zaterdag 15-1-1825, otr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 27 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 12-4-1776 met Neeltje Buijtendijk, dr. van Cornelis Buijtendijk en Jannigie Hertog, ged. te Hardinxveld op maandag 7-10-1748, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Hardinxveld om 12.- uur in het huis nummer 313 op woensdag 27-9-1820. 
   Jan de Ruijter en Neeltje Buijtendijk kregen samen zeven kinderen alle gedoopt te Hardinxveld, Dirk op 7-12-1777, Cornelis op 12-3-1780, Aartje op 4-3-1781, Gijsbert op 24-3-1782, Arie op 30-10-1785, Aartje op 8-4-1787 en Arij op 27-6-1790
  9.  Cornelia de Ruijter, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 28-2-1745, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Hardinxveld op donderdag 4-6-1807, tr. (resp. hoogstens 31 en hoogstens 36 jaar oud) voor 1777 met Hendrik van Harpe (ook wel van Herpe of van Herp), zn. van Jacobus van Harpe (uit Osch) en Zara van den Bout, ged. te Hardinxveld op vrijdag 1-1-1740, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Hardinxveld op maandag 19-12-1803. 
   Hendrik van Harpe (Herpe) en Cornelia de Ruijter kregen samen zes kinderen alle gedoopt te Hardinxveld, Jacobus op 27-7-1777, Dirk op 21-2-1779, Dirk op 20-5-1881, Sara op 12-12-1884, Ary op 16-7-1886 en Sara op 17-1-1790 (zij trouwde met Jop de Jong, zn. van Willem de Jong en Jannigje Klop)

VIo.  Niesje Klop, dr. van Gijsbert Janszn Clop (Ve) en Geertruid (Geertje) Goudriaan, ged. Nederlands Hervormd te Boven-Hardinxveld op vrijdag 6-4-1703, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 28-12-1770, 
 een zoon: 
  1.  Cornelis Klop (onechtelijk), ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 28-5-1724. 
  Niesje Klop, otr. te Boven-Hardinxveld op zaterdag 22-5-1728, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 23 jaar oud) te Boven-Hardinxveld op zondag 13-6-1728 met Theunis Holleman, zn. van Gerrit Evertse Holleman en Metje Cornelis Verhaar, ged. Nederlands Hervormd te Boven-Hardinxveld op zondag 14-12-1704 (getuigen: Claes Cornelisse en Gaugje Cornelis), ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Hardinxveld op maandag 22-6-1772. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Geerit Holleman, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 9-1-1729, otr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 30 jaar oud) te Hardinxveld op zaterdag 8-11-1755 met Marrigje Blom, dr. van Cornelis Cornelisse Blom en Adriaantje Andriesse van der Mast, ged. te Hardinxveld op zondag 3-12-1724. 
   Geerit Holleman en Marrigje Blom kregen samen vijf kinderen alle gedoopt te Hardinxveld, Niesje op 7-11-1756, Adriana op 29-10-1758, Geertje op 18-5-1760, Cornelis op 4-7-1762 en Teunis op 24-3-1765
  2.  Gijsbert Holleman, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 15-10-1730, dagloner, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Hardinxveld op zondag 28-4-1805, otr. (beiden ongeveer 30 jaar oud) te Hardinxveld op zaterdag 9-5-1761 met Cornelia Pietersdr Sterrenburg, dr. van Pieter Arienszn Sterrenburg en Heijltje Bakker, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 23-7-1730, ovl. (ongeveer 47 jaar oud) te Hardinxveld op woensdag 8-10-1777. 
  3.  Geertje Holleman, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 18-1-1733. 
  4.  Metje Holleman, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 28-11-1734, otr. te Hardinxveld op zaterdag 22-3-1760, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 26 jaar oud) te Hardinxveld op maandag 7-4-1760 met Cornelis Gelderblom, zn. van Johan Gelderblom (schoolmeester) en Marij (Maria) Ouwerkerk (uit Goudriaan), ged. te Schelluinen op zondag 23-8-1733 (getuige: Pietertje Cornelis Ouwerkerk), ovl. (ongeveer 33 jaar oud) te Schelluinen op zaterdag 2-5-1767. 
   Cornelis Gelderblom en Metje Holleman kregen samen zes kinderen alle gedoopt de Schelluinen, Maria op 17-8-1760, Teunis op 18-10-1761, Maria op 20-3-1763, Johannes op 26-8-1764 (hij trouwde met Dirksje de Ruijter, dr. van Jan de Ruijter en Teuntje Klop), Nietje op 26-1-1766 en Silvester op 20-4-1767
  5.  Cornelia Holleman, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 16-9-1736. 
  6.  Cornelis Holleman, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 18-1-1739, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Hardinxveld om 11.- uur in het huis nummer 68 op dinsdag 8-2-1814 (overlijden aangegeven op 16-3-1814), otr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 26 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 8-6-1770 met Teuntje den Brave (ook wel Braven), dr. van Jan Willemsz den Brave (jm van Lexmond) en Grietje Eijsbrands Zijderveld (jd van Schoonrewoerd (gemeente Leerdam)), ged. te Lexmond op woensdag 1-1-1744, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Hardinxveld om 11.- uur in het huis nummer 82 op donderdag 28-12-1826. 
   Cornelis Holleman en Teuntje den Brave (ook wel Braven of Braaven) krijgen samen vijf kinderen alle geboren te Hardinxveld, Teunis op 13-9-1772, Teunis op 15-9-1776, Jan op 29-11-1778, Niesje op 30-4-1780 (zij trouwde met Cornelis Klop) en Johannes op 30-5-1784
  7.  Jan Holleman, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 11-3-1742, ovl. (ongeveer 53 jaar oud) te Hardinxveld op maandag 21-9-1795, otr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 22 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 28-10-1768 met Geertje Fijnekam, dr. van Cors Fijnekam en Lijntje van Houwelingen, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 29-5-1746, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Hardinxveld om 24- uur in het huis nummer 121 op zondag 25-4-1813. 
   Jan Holleman en Geertje Fijnekam kregen samen elf kinderen alle gedoopt te Hardinxveld, Kors op 4-6-1769, Teunis op 31-9-1770, Pieter op 6-10-1771, Kors op 20-8-1774, Niesje op 21-12-1777, Lijntje op 17-11-1780, Cornelia op 2-6-1782, Leendert op 21-12-1783, Gerrit op 4-2-1787, Adriaan op 11-10-1789 en Adriaan op 1-4-1792
  8.  Neeltje Holleman, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 26-4-1744, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Hardinxveld om 1.30 uur in het huis nummer 241 op donderdag 9-1-1812, otr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 18 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 28-8-1772 met Jacob Ambagtsheer, zn. van Arie Ambagtsheer en Neeltje Aandewiel, ged. te Hardinxveld op zaterdag 1-6-1754, ovl. (ongeveer 40 jaar oud) te Hardinxveld op maandag 8-9-1794. 
   Jacob Ambachtsheer en Neeltje Holleman kregen samen vier kinderen alle gedoopt te Hardinxveld, Theunis op 21-3-1773, Arie op 8-1-1775, Neeltje op 5-5-1776 en Cornelis op 4-4-1779
  9.  Teunis Holleman, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 11-9-1746, otr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 32 jaar oud) te Hardinxveld op dinsdag 3-10-1775 met Fijgje de Molenaar, dr. van Willem de Molenaar en Pietertje de Ruijter, ged. te Bergambacht op dinsdag 11-12-1742. 
   Teunis Holleman en Fijgje de Molenaar kregen samen drie kinderen alle gedoopt in Hardinxveld, Niesje op 18-8-1776, Willem op 19-6-1778 (trouwde met Antonia Verhoeven) en Teunis op 3-10-1784

VIp.  Jannighje Clop, dr. van Huijgh Clop (Vf) en Annighje Aerds , ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op woensdag 18-4-1894, 
 een zoon: 
  1.  Bastiaan Klop (onechtelijk), ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 15-6-1721. 
  Jannighje Clop, otr. te Hardinxveld op zaterdag 11-5-1726, tr. te Hardinxveld op donderdag 30-5-1726 met Willem van 't Slot, zn. van Gijsbert Maartense van 't Slot en Marigje Willems
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Gijsbert van 't Slot, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op vrijdag 28-3-1727. 
  2.  Annigje van 't Slot, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 24-4-1729. 
  3.  Marijgje van 't Slot, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op dinsdag 25-3-1732. 
  4.  Huijg van 't Slot, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zaterdag 24-9-1735. 

VIq.  Ariaenties Clop, dr. van Jacob Clop (Vg) en Neeltje Boeff, ged. Nederlands Hervormd te Boven-Hardinxveld op zondag 10-10-1683, otr. te Hardinxveld op zaterdag 30-4-1707, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 27 jaar oud) te Hardinxveld op zondag 22-5-1707 met Cornelis Ariens van der Mijl (Alias den Dragonder), geb. circa 1680, bootsgesel, komt uit Dordrecht, begr. te Hardinxveld op vrijdag 21-5-1773. 
 Toen Cornelis van der Mijl trouwde met Ariaanties Clop was hij weduwnaar van Jannigje Clop, de zus van deze Ariaenties Clop
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Maijke van der Mijl, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 6-11-1707, otr. te Hardinxveld op zaterdag 24-8-1743, tr. (ongeveer 35 jaar oud) te Hardinxveld op zondag 15-9-1743 met Christiaan Cornelisse van Rooij van Oedenroode
  2.  Jacob van der Meijl, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 24-3-1709, begr. te Hardinxveld op woensdag 7-6-1769, tr. (beiden ongeveer 24 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 30-10-1733 met Sanderina Holman (ook wel Zanderyna Holleman), dr. van Gerrit Evertse Holman en Metje Cornelis , ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 11-11-1708, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Hardinxveld op woensdag 8-2-1775. 
   Jacob van der Mijl en Sanderijntje Holleman kregen samen acht kinderen alle gedoopt in Hardinxveld, Grietje op 17-1-1734 (zij trouwde met Adam Klop), Gerrit op 2-10-1735, Cornelis op 5-3-1738 (hij trouwde met Lijsbeth van der Heuvel dr. van Arie van der Heuvel en Pietertje Klop), Metje op 23-7-1741, Metje op 18-11-1742, Metje op 23-10-1746, Metje op 14-12-1749 en Arie ook op 14-12-1749
  3.  Arie van der Mijl, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 22-11-1711, begr. te Hardinxveld op woensdag 5-10-1774. 
  4.  Pieter van der Mijl, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 13-8-1713, begr. te Hardinxveld op woensdag 12-3-1783, tr. (ongeveer 24 jaar oud) (1) te Hardinxveld op zaterdag 19-4-1738 met Cornelia Baayense van Blokland, begr. te Hardinxveld op woensdag 6-1-1751. 
   Pieter van der Mijl en Cornelia van Blokland kregen samen vier kinderen alle gedoopt te Hardinxveld, Steyntje op 12-7-1739, Cornelis op 24-6-1742, Baayen op 18-10-1744 en Ariaantje op 25-6-1749, otr. (resp. ongeveer 38 en ongeveer 48 jaar oud) (2) te Hardinxveld op zaterdag 20-5-1752 met Heijltje van den Heuvel, dr. van Jacob Herbertse van den Heuvel en Kunder Klaasse de Jong, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 30-3-1704, begr. te Hardinxveld op woensdag 18-9-1782. 
   Toen Heijltje van den Heuvel trouwde met Pieter van der Mijl was zij weduwe van Pieter Hermanse Vervoren, zn. van Herman Cornelissen en Aeltje, hun huwelijk was te Hardinxveld op 1-12-1726, hij was gedoopt te Hardinxveld op 27-10-1684 en aldaar begraven op 6-9-1751
  5.  Neeltje van der Mijl, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 19-1-1716 (getuige: Jannigje Jacobs Clop). 
  6.  Grietje van der Mijl, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 25-6-1719 (getuige: Grietje Jacob Clop). 

VIr.  Gijsbert Clop, zn. van Cornelis Bastiaanszn Clop (Vi) en Swaentie Cornelisd Brantwijck, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 25-8-1675, relatie met N.N.
 Uit deze relatie: 
  1.  Dirk Gijsbertszn Klop, ovl. te Hardinxveld op dinsdag 16-12-1732, volgt VIIu

VIs.  Adriaantje Clop, dr. van Cornelis Bastiaanszn Clop (Vi) en Swaentie Cornelisd Brantwijck, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 3-7-1678, tr. (ongeveer 29 jaar oud) te Giessendam op zaterdag 13-8-1707 met Gerrit Arienszn Brandwijk (Gerrit ontleend de achternaam aan die van moeders kant), zn. van Arien Jan Gerritz en Claesken Willems Brantwyk, geb. te Giessen-Oudenkerk. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Arie Brandwijk, ged. te Giessendam op zondag 23-12-1708. 
  2.  Claasje Brandwijk, ged. te Giessendam op zondag 8-12-1709, tr. (ongeveer 20 jaar oud) te Giessendam op zaterdag 22-7-1730 met Arie Leendertzn van Vliet
   Arie van Vliet en Claasje Brandwijk kregen samen zes kinderen alle gedoopt te Giessendam, Ariaantje op 13-8-1730, Gerrit op 9-12-1731, Marigje op 8-11-1739, Cornelis op 25-2-1742, Neeltje op 13-9-1744 en Pieter op 3-12-1747
  3.  Arie Brandwijk, ged. te Giessendam op zondag 11-1-1711. 
  4.  Cornelis Brandwijk, ged. te Giessendam op zondag 13-12-1711. 
  5.  Swaantje Brandwijk, ged. te Giessendam op zondag 6-8-1713. 
  6.  Cornelis Brandwijk, ged. te Giessendam op zondag 15-7-1714. 
  7.  Neeltje Brandwijk, ged. te Giessendam op zondag 14-7-1715. 

VIt.  Huibertje Clop, dr. van Cornelis Bastiaanszn Clop (Vi) en Swaentie Cornelisd Brantwijck, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op woensdag 29-9-1683, tr. (ongeveer 24 jaar oud) te Giessendam op zaterdag 31-12-1707 met Teunis Leenderse
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Swaantje Leenderse, ged. te Giessendam op zondag 17-2-1709. 
  2.  Jaapje Leenderse, ged. te Giessendam op zondag 14-8-1712. 
  3.  Cornelis Leenderse, ged. te Giessendam op zondag 30-9-1714. 

VIu.  Gijsbert Clop, zn. van Frederik Clop (Vn) (visscher in den Bout) en Pieterken Clop (Vj), ged. Nederlands Hervormd te Boven-Hardinxveld op zondag 18-6-1673, ovl. (ongeveer 53 jaar oud) te Hardinxveld op dinsdag 27-8-1726, otr. te Hardinxveld op donderdag 10-10-1697, tr. (beiden ongeveer 24 jaar oud) te 's Hertogenbosch op zondag 22-12-1697 impost bij dit huwelijk elk f 3.- met Eijltie (Eeltje) van de Koppel (uit 's Hertogenbosch), dr. van Gerrit van de Koppel (uit Emmikhoven) en Lijsbeth Snoek, ged. te 's Hertogenbosch op zondag 18-6-1673, Eijltje woonde te Den Bosch in de Peterstraat, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Hardinxveld op dinsdag 19-2-1754. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Geerit Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 31-8-1698, ovl. (ongeveer 32 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 11-5-1731, volgt VIIv
  2.  Bastiaan Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 23-1-1701, ovl. (minstens 43 jaar oud) na 1745, volgt VIIw
  3.  Cornelis Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 19-8-1703, volgt VIIx
  4.  Lijsbeth Gijsbertsdr Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op donderdag 19-6-1704. 
  5.  Frederik Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 14-2-1706 (getuigen: Jacob Frederiksen en Pietertje Frederiksen), ovl. (ongeveer 9 jaar oud) te Hardinxveld op donderdag 7-3-1715. 
  6.  Pietertje (Peetje) Klop, geb. te Hardinxveld circa 1707, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Hardinxveld op donderdag 15-6-1769, volgt VIIy
  7.  Lijsbeth Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 23-6-1709. 
  8.  Frederik Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 6-9-1716 (getuigen: Frederik Cornelisse Clop en Adriaentje Jansen). 

VIv.  Jacob Clop, zn. van Frederik Clop (Vn) (visscher in den Bout) en Pieterken Clop (Vj), ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 11-6-1679, otr. (1) te Hardinxveld op zaterdag 14-1-1702, tr. (ongeveer 22 jaar oud) te Hardinxveld op zondag 19-2-1702 met Grietjen Aartsdr Cruijst (of Neeltje Gijsbertsdr ??), geb. vermoedelijk te Hardinxveld, ovl. te Hardinxveld op zaterdag 10-12-1712. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Petertje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 21-5-1702, begr. te Hardinxveld op vrijdag 20-4-1764. 
  Jacob Clop (VIv), otr. (2) te Hardinxveld op donderdag 7-6-1714, tr. (resp. ongeveer 35 en ongeveer 28 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 29-6-1714 met Lijntje (Leentjen) van Wolferen, dr. van Cornelis Janszn van Wolferen (Vr) en Lijsbeth Cornelisdr Visscher (zie VIal). 

VIw.  Pietertje Clop, dr. van Frederik Clop (Vn) (visscher in den Bout) en Pieterken Clop (Vj), ged. Nederlands Hervormd te Boven-Hardinxveld op vrijdag 20-2-1688, ovl. (ongeveer 91 jaar oud) te Hardinxveld op woensdag 16-6-1779, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 25 jaar oud) te Boven-Hardinxveld op zondag 24-5-1711 met Aart Hage Kampsteeg, zn. van Anthoni Ariens (Teunis) Kampsteegh en Macheltjen Ariens Verhagen, ged. Nederlands Hervormd te Boven-Hardinxveld op zondag 3-3-1686, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) te Hardinxveld op woensdag 9-4-1738. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Pietertje (ook wel Pieternella) Kampsteeg, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 12-7-1711, otr. te Gouderak op vrijdag 29-11-1737, tr. (ongeveer 26 jaar oud) te Gouderak op zondag 22-12-1737 met Herman Pieterse Schipper, uit Gouderak. 
   Toen Herman Pietertse Schipper trouwde met Pietertje Kampsteeg was hij weduwnaar van Adriaantje Jacobse Prins, dr. van Jacobus Bouwense Prins en Marigje Willemse, hun huwelijk was te Gouderak op 2-12-1720, zij is gedoopt te Oudekerk aan den IJssel op 13-5-1696 en overleden tussen 1735 en 1737.
Herman Schipper en Adriaantje Prins kregen samen zeven kinderen alle geboren te Goudriaan, Pieter op 24-8-1721, Marrigje op 1-11-1722, Magteltje op 2-2-1727, Magteltje op 21-11-1728, Petronella op 5-8-1731, Pietertje op 10-5-1733 en Pieter op 6-2-1735
  2.  Magheltje Kampsteeg, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 25-9-1712, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Hardinxveld op donderdag 22-10-1778, otr. te Hardinxveld op zaterdag 3-12-1746, tr. (ongeveer 34 jaar oud) te Hardinxveld op zondag 25-12-1746 met Jan Pieterse de Ruijter
   Cornelis de Ruijter en Magheltje Kampsteeg kregen samen vier kinderen alle gedoopt te Hardinxveld, Cornelia op 28-4-1748, Pieternel op 1-3-1750, Pieter op 10-10-1751 en Arie op 15-4-1754.
Magheltje Kampsteeg had al eerder twee buitenechtelijke kinderen beide gedoopt te Hardinxveld, Aart Hage Kampsteeg op 17-5-1739 en Gijsbert Kampsteeg op 18-2-1742.
Toen Cornelis Janszn de Ruijter trouwde met Magheltje Kampsteeg was hij weduwnaar van Dirkje Arys Ambachtsheer, dr. van Ary Teunisz Ambagtsheer en Jannigje Aryens Blom, hun ondertrouw was te Hardinxveld op 22-6-1737, zij is gedoopt te Hardinxveld op 12-6-1712 en overleden tussen 1744 en 1746.
Cornelis Kampsteeg en Dirkje Ambagtsheer kregen samen vijf kinderen alle gedoopt te Hardinxveld, Jannigje op 28-9-1737, Jan op 30-8-1739 (hij trouwde met Teuntje Klop), Arie op 12-3-1741, Arie op 30-9-1742 en Jannigje op 5-1-1744
  3.  Frederik Kampsteeg, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 3-2-1715, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 28-9-1787, otr. met Jannigje Klop, dr. van Ary Klop (VIai) en Aaltje Wervenbos (zie VIIay). 
   Toen Frederik Kampsteeg trouwde met Jannigje Klop was hij weduwnaar van Anna Rust, dr. van ??, zij is overleden op 28-12-1768 te Hardingxveld.
Frederik Kampsteeg en Anna Rust kregen samen zes kinderen alle gedoopt te Hardinxveld, Teuntje op 7-2-1740, Aart op 11-3-1742, Pieterje ook op 11-3-1742, Pietertje op 22-11-1744, Jan op 26-3-1747 en Gijsbert op 22-3-1750
  4.  Arij Kampsteeg, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 10-10-1717. 
  5.  Arij Kampsteeg, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 2-10-1718, otr. (resp. ongeveer 43 en ongeveer 29 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 7-5-1762 met Aeltje Ambagtsheer, dr. van Cornelis Andrieszn Ambagtsheer en Aaltje Ariens de Ruijter, ged. te Hardinxveld op donderdag 22-5-1732. 
   Arij Kamsteeg en Aeltje Ambagtsheer kregen samen een dochter gedoopt te Hardinxveld, Pietertje op 3-3-1765
  6.  Teunis Kampsteeg, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 28-4-1720, begr. te Hardinxveld op vrijdag 21-12-1787, otr. te Hardinxveld op zondag 1-7-1742, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 31 jaar oud) te Hardinxveld op zondag 12-8-1742 met Aaltie Swets, dr. van Tijs Harmense Swets en Neeltje Jans Batenburg, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op donderdag 28-8-1710, begr. te Hardinxveld op zaterdag 26-4-1783. 
  7.  Bastiaan Kampsteeg, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 19-4-1722, otr. (ongeveer 26 jaar oud) te Hardinxveld op donderdag 17-10-1748 met Belia Baggerman
  8.  Willemijntje Kampsteeg, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 5-11-1724, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te Hardinxveld op donderdag 19-8-1773, tr. met Dirk Klop, zn. van Dirk Gijsbertszn Klop (VIIu) en Sijsje de Ruijter (zie VIIIaf). 
  9.  Niesje Kampsteeg, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op vrijdag 29-11-1726, begr. te Hardinxveld op dinsdag 8-4-1727. 
  10.  Adriaan Kampsteeg, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op vrijdag 30-1-1728. 
  11.  Gijsbert Kampsteeg, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 24-9-1730, begr. te Hardinxveld op vrijdag 6-10-1730. 

VIx.  Eigjen Clop, dr. van Gijsbert Clop (Vk) (schepen van Hardinxveld) en Maike Boxman, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 15-5-1678, begr. te Hardinxveld in 9-1736, otr. te Hardinxveld op donderdag 12-1-1696, tr. (resp. ongeveer 17 en minstens 20 jaar oud) te Giessendam op zondag 29-1-1696 met Cornelis van der Pijl, zn. van Floris van der Pijl, geb. voor 1676, ovl. (minstens 66 jaar oud) te Hardinxveld op donderdag 26-7-1742. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Lijntje van der Pijl, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 18-3-1696, otr. te Hardinxveld op zaterdag 2-12-1719, tr. (ongeveer 23 jaar oud) te Hardinxveld op zondag 24-12-1719 met Jan Cornelisse van Wolferen
   Jan van Wolferen en Lijntje van der Pijl kregen samen elf kinderen alle dedoopt te Hardinxveld, Cornelis op 229-9-1720, Cornelis op 19-10-1721, Gijsbert op 25-12-1722, Beeris op 27-2-1724, FLoor op 6-5-1725, Gijsbert op 20-10-1726, Gijsbert op 15-2-1728, Leijsje op 26-7-1729, Lijsje op 24-9-1730, Gijsbert op 27-1-1732 en Maarten Janze op 28-2-1734
  2.  Annigje van der Pijl, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 12-5-1697, otr. te Hardinxveld op vrijdag 10-5-1720, tr. (ongeveer 23 jaar oud) te Hardinxveld op zondag 2-6-1720 met Pieter Jasse
  3.  Jannighjen van der Pijl, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 11-1-1699. 
  4.  Jannighje van der Pijl, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 24-10-1700, begr. te Hardinxveld op zaterdag 19-2-1701. 
  5.  Jannigje van der Pijl, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 1-1-1702. 
  6.  Bastiaantje van der Pijl, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 2-12-1703, begr. te Hardinxveld op maandag 5-5-1704. 
  7.  Bastiaantje van der Pijl, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 18-1-1705, begr. te Hardinxveld op vrijdag 23-1-1705. 
  8.  Bastiaan van der Pijl, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 31-1-1706, begr. te Hardinxveld op zaterdag 19-1-1709. 
  9.  Maijke van der Pijl, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 5-6-1707, begr. te Hardinxveld op zaterdag 27-8-1707. 
  10.  Floris van der Pijl, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 16-12-1708, begr. te Hardinxveld op vrijdag 1-3-1709. 
  11.  Haasje van der Pijl, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op donderdag 26-12-1709. 
  12.  Maijghje van der Pijl, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 17-4-1712, begr. te Hardinxveld op donderdag 11-8-1712. 
  13.  Bastiaan van der Pijl, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 11-2-1714, tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 27 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 6-5-1746 met Annigje Adriaans de Haas, dr. van Adriaan Albertse de Haas en Grietje Cornelis de Leng, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 11-12-1718. 

VIy.  Kuijndert Klop, zn. van Gijsbert Kuijndertzn Clop (Vm) (schepen van Hardinxveld) en Teuntje Clop (VIj), ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 8-5-1718, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Hardinxveld op woensdag 10-10-1792, begr. te Hardinxveld op zaterdag 13-10-1792, otr. te Hardinxveld op zaterdag 25-2-1747, tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 22 jaar oud) te Hardinxveld op zondag 19-3-1747 met zijn achternicht Maria Sterrenburg, dr. van Pieter Arienszn Sterrenburg en Heijltje Bakker, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 11-2-1725, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Hardinxveld op dinsdag 16-8-1808. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Gijsbert (Egbert) Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 4-6-1747, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Hardinxveld op donderdag 17-11-1808, volgt VIIab
  2.  Pieter Klop, ged. Nederlands Hervormd te Boven-Hardinxveld op dinsdag 4-2-1749, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te Hardinxveld op zondag 27-3-1808, volgt VIIac
  3.  Jan Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 30-8-1750. 
  4.  Cornelis Klop, ged. Nederlands Hervormd te Boven-Hardinxveld op zaterdag 11-12-1751, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Hardinxveld op maandag 21-12-1812, volgt VIIad
  5.  Paulis Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zaterdag 11-12-1751. 
  6.  Paulis Klop (ongehuwd), ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zaterdag 23-12-1752, visscher, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Hardinxveld om 7.- uur in het huis nummer 35 op donderdag 10-11-1836. 
  7.  Arie Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 16-3-1755. 
  8.  Ary Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 23-1-1757. 
  9.  Teuntje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 28-1-1759, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Hardinxveld om 6.- uur op maandag 22-12-1828, otr. te Hardinxveld op vrijdag 28-8-1795, tr. (beiden ongeveer 36 jaar oud) te Hardinxveld op zondag 13-9-1795 met Nicolaas (Klaas) Proper, zn. van Teunis Baltisse Proper en Metje Thomas Mulders, ged. te Emmikhove op zondag 25-3-1759 (getuige: Jenetta Mulders), ovl. (ongeveer 38 jaar oud) te Hardinxveld op donderdag 13-4-1797. 
  10.  Heijltje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op maandag 27-4-1761, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Hardinxveld op maandag 12-8-1811, volgt VIIae
  11.  Huijbertje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 23-12-1764, ovl. (minstens 33 jaar oud) tussen 1798 en 1804, otr. te Ridderkerk op woensdag 14-11-1798, tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 34 jaar oud) te Hardinxveld op zondag 2-12-1798 met Arij Kranendonk, zn. van Willem Kranendonk en Marijchje Veldhoen, ged. te Ridderkerk op zondag 12-2-1764, ovl. (ongeveer 53 jaar oud) te Rijsoord tussen 2.- en 3.- uur in het huis nummer 14 op donderdag 27-3-1817. 
   Toen Arij Kranendonk trouwde met Huijbertje Klop was hij weduwnaar van Ariaantje Verhoeven, dr. van Willem Jansz Verhoeven en Gerritje Ariens Verkerk, hun ondertrouw/huwelijk was te Barendrecht op 25-10/17-1-1793, zij is gedoopt te Barendrecht op 21-9-1766 en overleden op ?? (voor 1798).
Nadat Huijbertje Klop was overleden trouwde Arij voor de derde keer nu met Jannigje Amersfoort (ook wel Amersvoort) (arbeidster), dr. van Paulus Frederik Amersfoort en Sijgje Wiekerts Levering, hun huwelijk was te Ridderkerk op 17-10-1804, zij is geboren te Ridderkerk op 12-1-1783 en aldaar overleden op 25-4-1859.
Arij Kranenburg en Jannigje van Amersfoort krijgen samen zeven kinderen de eerste vier zijn ged/geb. te Ridderkerk de overige zijn geboren te Rijsoord, Willem op 7/10-8-1805, Sijgje op 14/19-10-1806, Paulus op 21/24-1-1808, Gerrit op 30-11/24-1-1808, Gerrit op 16-1-1812, Sijgje op 27-10-1815 en Maria op 15-1-1817.
De derde vrouw van Arij Kranendonk, Jannigje Amersfoort, trouwde na het overlijden van Arij met Bastiaan Opmeer (arbeider), zn. van Jan Leendertse Opmeer en Maria Bastiaanse Groenenweg, hun huwelijk was te Rijsoord op 7-8-1818, hij is geboren te Rijsoord op 30-3-1788 en overleden te Kleine Lindt op 18-3-1849.
Bastiaan Opmeer en Jannigje Amersfoort kregen zeven kinderen alle geboren te Rijsoord, Jan op 20-9-1818, Jan op 25-11-1819, Maria op 4-4-1821, Maria op 21-7-1822, Lijsbeth op 7-9-1823, doodgeboren kind op 20-12-1825 en Bastiaan op 10-1-1830
  12.  Ary Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 31-8-1766, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) te Hardinxveld op woensdag 27-9-1815, volgt VIIaf

VIz.  Cornelis Klop, zn. van Gijsbert Kuijndertzn Clop (Vm) (schepen van Hardinxveld) en Teuntje Clop (VIj), ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 6-7-1721, schipper, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Hardinxveld op maandag 24-3-1788, otr. te Hardinxveld op vrijdag 26-3-1745, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 21 jaar oud) te Hardinxveld op zondag 2-5-1745 met Trijntje van den Bout, dr. van Jochem Rochusse van den Bout en Lijntje van de Graaf, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 3-10-1723, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Hellevoetsluis op donderdag 31-5-1798. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Teuntje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op woensdag 9-8-1747, ovl. (ongeveer 36 jaar oud) te Rotterdam op donderdag 15-1-1784, volgt VIIag
  2.  Maaijke Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 6-4-1749, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Hardinxveld op woensdag 24-11-1819, volgt VIIah
  3.  Gijsbert Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 28-6-1750, ovl. (ongeveer 53 jaar oud) te Hardinxveld op dinsdag 1-5-1804, volgt VIIai
  4.  Jochem Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zaterdag 18-12-1751, begr. te Werkendam op maandag 25-3-1805, volgt VIIaj
  5.  Cornelis Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 20-1-1754, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Hellevoetsluis op donderdag 3-7-1823, volgt VIIak
  6.  Lijntje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 13-6-1756, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Werkendam op woensdag 18-1-1815, volgt VIIal
  7.  Jan Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 30-10-1757 (getuige: Dingena van den Heuvel). 
  8.  Jan Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 10-12-1758, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) te Hardinxveld op dinsdag 7-10-1794, volgt VIIam
  9.  Kuijndert Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zaterdag 15-12-1759 (getuige: Geertje Gijse Klop). 
  10.  Baris (Baarend) Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 1-8-1762, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Hellevoetsluis op woensdag 28-1-1829, volgt VIIan
  11.  Rokus Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 18-12-1763, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Gorinchem op zaterdag 24-6-1843, volgt VIIao
  12.  Geerit Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 30-11-1766, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Hellevoetsluis op dinsdag 19-4-1836, volgt VIIap
  13.  Neeltje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 30-11-1766 (getuige: Teuntje van der Heuvel), ovl. (ongeveer 2 maanden oud) te Hardinxveld op vrijdag 30-1-1767. 
  14.  Neeltje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zaterdag 24-6-1769, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 5-6-1840, volgt VIIaq

VIaa.  Jan Gijsbertszn Klop, zn. van Gijsbert Kuijndertzn Clop (Vm) (schepen van Hardinxveld) en Teuntje Clop (VIj), ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 10-1-1723, begr. te Hardinxveld op donderdag 30-10-1777, otr. (1) te Hardinxveld op zaterdag 11-3-1747, tr. (resp. ongeveer 24 en 20 jaar oud) te Hardinxveld op donderdag 23-3-1747 met Knelia Duijbis, dr. van Alewijn Ponse Duijbis en Geertje Cornelisdr van der Pijl, geb. te Hardinxveld op zondag 12-1-1727, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 12-1-1727, ovl. (25 jaar oud) te Hardinxveld op zaterdag 22-4-1752. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Gijsbert Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 24-12-1747, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) te Hardinxveld op zaterdag 19-1-1799, volgt VIIar
  2.  Alewijn Klop, geb. te Hardinxveld, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op donderdag 1-1-1750. 
  Jan Gijsbertszn Klop, tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 26 jaar oud) (2) te Hardinxveld op zaterdag 28-6-1755 met Geertruij Grootveld, dr. van Dirk Grootveld en Ariaantje Abramme Blankers, ged. Nederlands Hervormd te Benschop op zondag 29-8-1728 (getuige: Magteltje Visser), ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te Hardinxveld op donderdag 18-10-1787. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Ariaantje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 9-5-1756, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Hardinxveld op donderdag 9-9-1830, volgt VIIas
  2.  Teuntje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 16-7-1758, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 18-7-1828, volgt VIIat
  3.  Dirkje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 12-10-1760. 
  4.  Dirkje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 15-11-1761, ovl. (ongeveer 42 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 15-6-1804, volgt VIIau
  5.  Abram Klop (ongehuwd), ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zaterdag 5-5-1764, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Amsterdam op zondag 18-10-1829. 
  6.  Geertruij Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 28-9-1766, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te Hardinxveld op dinsdag 20-3-1827, volgt VIIav
  7.  Johannes Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 26-2-1769. 
  8.  Marigje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 20-1-1771. 

VIab.  Heijltje Klop, dr. van Gijsbert Kuijndertzn Clop (Vm) (schepen van Hardinxveld) en Teuntje Clop (VIj), ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 17-9-1724, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Hardinxveld om 17.- uur op donderdag 4-8-1803, begr. te Hardinxveld op dinsdag 9-8-1803, otr. te Hardinxveld op zaterdag 5-12-1750, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 22 jaar oud) te Hardinxveld op zondag 6-12-1750 met Arien Koelewijn, zn. van Arie Arienszn Koelewijn en Aagje Hendriksdr Baggerman, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 17-10-1728, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Hardinxveld op donderdag 20-10-1808. 
 (Bij overlijden Arien, weduwnaar van Heiltje Klop, 3 kinderen)
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Aagje Koelewijn, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op maandag 29-11-1751, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Hardinxveld om 16.- uur in het huis nummer 159 op dinsdag 14-10-1823, begr. te Hardinxveld, tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 34 jaar oud) te Hardinxveld op dinsdag 9-2-1773 met haar achterneef Cornelis Wisboom, zn. van Jochem Janze Wisboom en Marigje Bakker, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 23-3-1738, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Hardinxveld op woensdag 17-7-1811. 
   Cornelis Wisboom en Aagje Koelewijn kregen samen elf kinderen alle gedoopt in Hardinxveld, Maria op 1-5-1774, Heijltje op 11-2-1776, Arij op 15-2-1778, Heiltje op 4-4-1779, Heiltje op 28-5-1780, Neeltje op 13-1-1782, Heiltje op 16-2-1783, Jochem op 29-2-1784, Jochem op 22-5-1785, Jan op 27-5-1787, Gijsbert op 5-10-1788
  2.  Teuntje Koelewijn, geb. te Hardinxveld op zondag 20-1-1754, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zaterdag 26-1-1754, ovl. (57 jaar oud) te Hardinxveld op maandag 18-2-1811, tr. (beiden 22 jaar oud) te Hardinxveld op donderdag 26-9-1776 met Cornelis Wisboom, zn. van Beeris (Baris) Wisboom (koopman) en Neeltje Schram, geb. te Hardinxveld op zondag 10-2-1754, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 17-2-1754, begr. te Hardinxveld op maandag 29-8-1808. 
   Cornelis Wisboom en Teuntje Koelewijn kregen samen een zoon gedoopt te Hardinxveld, Baris op 7-9-1777
  3.  Adriana Koelewijn, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 5-9-1756, ovl. (ongeveer 5 jaar oud) te Hardinxveld op zondag 14-2-1762. 
  4.  Geertje Koelewijn, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op donderdag 12-10-1758. 
  5.  Arij Koelewijn, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 2-12-1759, begr. te Hardinxveld op zaterdag 8-8-1807. 
  6.  Adriana Koelewijn, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 14-2-1762, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Hardinxveld om 3.- uur in het huis nummer 172 op woensdag 21-2-1844 (aangifte: door haar achterneef Lubertus Karmeisol (veldwachter) en Aart van Gool (timmerman)), otr. (beiden ongeveer 26 jaar oud) te Delft op zaterdag 14-6-1788, (gesch. te Delft op vrijdag 18-1-1799) met Jan Sabrier, ged. Hervormd te Amsterdam in de Nieuwekerk op woensdag 1-7-1761, landmeter, ovl. (ongeveer 55 jaar oud) te Haarlem om 8.- uur aan het Korte Spaarne wijk 2 in het huis nummer 213 op woensdag 6-11-1816 (aangifte: door Pieter van der Plaat en Lucas Langwacker). 
  7.  Gijsbert Koelewijn, ged. te Hardinxveld op maandag 2-4-1764. 

VIac.  Geertje Klop, dr. van Gijsbert Kuijndertzn Clop (Vm) (schepen van Hardinxveld) en Teuntje Clop (VIj), ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 25-5-1727, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Hardinxveld op woensdag 11-9-1793, otr. te Hardinxveld op zaterdag 3-11-1759, tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 22 jaar oud) te Schelluinen op vrijdag 23-11-1759 met Meewes (Meus) Baan, zn. van Cornelis Meese Baan (van Arkel) en Ariaantje Bastiaanse de Koning, ged. Nederlands Hervormd te Arkel op zondag 10-3-1737, ovl. (hoogstens 55 jaar oud) voor 1793. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Cornelis Baan, ged. te Schelluinen op zondag 7-12-1760 (getuige: Aaltje Groeneweg (Baan), vaders stiefmoeder). 
  2.  Gijsbert Baan, ged. te Schelluinen op zondag 3-2-1765 (getuige: Heiltje Gijsbertse Klop, zuster van de moeder). 

VIad.  Pietertje Ariensdr Clop, dr. van Arien Clop (Vo) en Cornelia Boxman, ged. Nederlands Hervormd te Boven-Hardinxveld op vrijdag 25-9-1676, tr. met Teunis Maartenszn Clop (zie Vq). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Maarten Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 13-9-1705, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Hardinxveld op dinsdag 4-12-1781, volgt VIah
  2.  Ary Klop, ged. Nederlands Hervormd te Boven-Hardinxveld op zondag 11-12-1707, begr. te Hardinxveld op maandag 5-2-1776, volgt VIai
  3.  Geerit Klop, ged. Nederlands Hervormd te Boven-Hardinxveld op zondag 30-6-1709, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 21-11-1783, volgt VIaj
  4.  Cornelis Klop, ged. Nederlands Hervormd te Boven-Hardinxveld op zondag 31-8-1710, begr. te Hardinxveld op donderdag 27-8-1711. 
  5.  Huijbertje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Boven-Hardinxveld op zondag 5-6-1712, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 27-1-1797, otr. (resp. ongeveer 43 en ongeveer 56 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 18-7-1755 met Gerardus Portenius, zn. van Petrus Portunius en Sjens van der Perre, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op vrijdag 3-7-1699 (getuige: Anna Portenius), barbier, diaken, ouderling, ovl. (minstens 55 jaar oud) na 1755. 
  6.  Cornelia Klop, ged. Nederlands Hervormd te Boven-Hardinxveld op zondag 11-3-1714, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Hardinxveld op woensdag 20-1-1796, volgt VIak
  7.  Bastiaan Klop, ged. Nederlands Hervormd te Boven-Hardinxveld op zondag 27-10-1715, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Hardinxveld op donderdag 28-11-1793. 
  8.  Adriaantje Teunisdr Klop, ged. Nederlands Hervormd te Boven-Hardinxveld op zondag 9-1-1718, begr. te Hardinxveld op donderdag 7-7-1718. 
  9.  Kornelis Teuniszn Klop, ged. Nederlands Hervormd te Boven-Hardinxveld op zaterdag 7-2-1722, begr. te Hardinxveld op woensdag 4-7-1725. 

VIae.  Eigen Clop, dr. van Arien Clop (Vo) en Cornelia Boxman, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zaterdag 24-6-1679, begr. te Zevenbergen, otr. met Jacob Maartenszn Clop (zie Vp). 
 Uit deze relatie: 
  1.  Huijbertje Jacobsdr Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 3-2-1704, begr. te Hardinxveld op woensdag 21-5-1704. 
  2.  Ary Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 7-3-1706, begr. te Hardinxveld op woensdag 21-4-1706. 
  3.  Ary Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 22-5-1707. 
  4.  Maarten Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 3-6-1708, ovl. (ongeveer 3 maanden oud) te Hardinxveld op woensdag 26-9-1708. 
  5.  Cornelia Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 2-6-1709. 
  6.  Maarten Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 3-5-1711. 
  7.  Maarten Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 12-6-1712, ovl. (ongeveer 2 jaar oud) te Hardinxveld op woensdag 7-11-1714. 
  8.  Cornelia Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 7-4-1715, ovl. (ongeveer 4 maanden oud) te Hardinxveld op woensdag 7-8-1715. 
  9.  Cornelia Klop, geb. te Boven-Hardinxveld op zondag 6-9-1716, begr. te Hardinxveld op dinsdag 24-3-1744, volgt VIaf
  10.  Huijbertje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 14-11-1717. 
  11.  Adriaantje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 25-8-1720, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Gorinchem op vrijdag 5-7-1799, volgt VIag
  12.  Metje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 13-6-1723, ovl. (ongeveer 39 jaar oud) te Gorinchem op vrijdag 27-8-1762, otr. te Hardinxveld op vrijdag 4-10-1748, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 31 jaar oud) te Hardinxveld op zondag 27-10-1748 met Jan van den Lusdonk, zn. van Cornelis Janszn van den Lusdonk en Maggeltje Pietersdr Stam, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 22-8-1717. 

VIaf.  Cornelia Klop, dr. van Jacob Maartenszn Clop (Vp) en Eigen Clop (VIae), geb. te Boven-Hardinxveld op zondag 6-9-1716, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 13-9-1716, begr. te Hardinxveld op dinsdag 24-3-1744, otr. te Hardinxveld op woensdag 18-1-1736, tr. (resp. 19 en ongeveer 27 jaar oud) te Hardinxveld op zondag 5-2-1736 met Hendrik van der Plas, zn. van Aart Hendriksen van der Plas en Maeijke Jans van Hemert, geb. te Aalst, ged. te Veen op zondag 26-8-1708, ovl. (ongeveer 92 jaar oud) te Hardinxveld op maandag 15-9-1800. 
 Na het overlijden van Cornelia Klop trouwde Hendrik van der Plas met Zara Roelofsdr van den Bout, dr. van Roel van den Bout en Marijgje van der Voort, hun otr/huw was te Hardinxveld op 20-9/11-10-1748, zij is gedoopt te Hardinxveld op 17-1-1717 en aldaar overleden op 16-3-1796.
Hendrik van der Plas en Zara van den Bout kregen samen acht kinderen alle gedoopt te Hardinxveld, Lourens op 25-5-1749, Metje op 27-9-1750, Wolferd op 15-4-1753, Jan op 4-8-1754, een tweelingbroer Lauwrens op 4-8-1754 (hij trouwt met Annigje Geertsdr Klop), Ary op 25-9-1757, Maria op 27-4-1760 en Adriana op 7-1-1764.
Toen Zara van den Bout trouwde met Hendrik van der Plas was zij weduwe van Jacobus Hendrikse van Harpe, zn. van ??, hun ondertrouw was te Hardinxveld op 21-3-1739, hij is geboren op ?? en overleden voor 1748. (bij ondertrouw vermeld als Jacobus van Herp uit Os).
Jacobus van Harpe en Zara van de Bout kregen samen vier kinderen alle gedoopt te Hardinxveld, Hendrik op 1-1-1740, Roelof op 3-6-1742, Marigje op 9-8-1744 en Rokus op 31-7-1746
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Maaijke van der Plas, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 11-3-1736, begr. te Hardinxveld op woensdag 23-5-1736. 
  2.  Eijgje van der Plas, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 22-9-1737, begr. te Hardinxveld op maandag 30-12-1737. 
  3.  Aart van der Plas, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 1-3-1739, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Hardinxveld op zondag 13-3-1814, otr. (resp. ongeveer 46 en ongeveer 39 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 17-6-1785 (zij trouwen te Goringem) met Pieternella Versloot, dr. van Teunis Versloot en Cornelia Swets, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 13-2-1746, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Hardinxveld op woensdag 1-7-1807. 
   Aart van der Plas en Pieternella Versloot krijgen samen twee kinderen beide gedoopt in Hardinxveld, Hendrik op 5-2-1786 en Teunis op 15-7-1787 (hij trouwde met Willemijntje Remans dr. van Bastiaan Remans en Pieternella Klop)
  4.  Jacob van der Plas, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op donderdag 26-5-1740, begr. te Hardinxveld in 6-1740. 
  5.  Jacob van der Plas, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 27-8-1741, begr. te Hardinxveld op maandag 23-10-1741. 
  6.  Maaijke van der Plas, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 23-9-1742. 
  7.  Jacob van der Plas, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 8-12-1743, begr. te Hardinxveld op zaterdag 24-9-1746. 
  Hendrik van der Plas, zn. van Aart Hendriksen van der Plas en Maeijke Jans van Hemert, otr. (2) te Hardinxveld op vrijdag 20-9-1748, tr. (resp. ongeveer 40 en ongeveer 31 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 11-10-1748 met Zara van den Bout dr. van Roel van den Bout en Marijgje van der Voort, ged. te Hardinxveld op zondag 17-1-1717, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Hardinxveld op woensdag 16-3-1796. 
 Hendrik van der Plas en Zara van den Bout kregen samen acht kinderen alle gedoopt te Hardinxveld, Louwrens op 25-5-1749, Metje op 27-9-1750, Wolfred op 15-4-1753, jan op 4-8-1754, Lauwerens ook op 4-8-1754 (hij trouwde met Annigje Klop), Ary op 25-9-1757, Maria op 27-4-1760 en Adriana op 7-1-1764
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Lauwerens van der Plas, ged. Nederlands Hervormd te Boven-Hardinxveld op zondag 4-8-1754, visscher, ovl. (ongeveer 85 jaar oud) te Hardinxveld om 17.- uur in het huis nummer 31 op donderdag 19-3-1840, otr. met Annigje Klop, dr. van Geerit Klop (VIIIah) en Pieternella van 't Zand (zie IXaz). 

VIag.  Adriaantje Klop, dr. van Jacob Maartenszn Clop (Vp) en Eigen Clop (VIae), ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 25-8-1720, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Gorinchem op vrijdag 5-7-1799, otr. te Gorinchem op zaterdag 6-11-1756, tr. (resp. ongeveer 36 en 30 jaar oud) te Gorinchem op woensdag 24-11-1756 met Barent van Son, zn. van Klaas Wouterszn van Son en Antonette van 't Wout, geb. te Gorinchem op woensdag 23-1-1726, Barent woonde in 1799 te Gorinchem, ovl. (minstens 72 jaar oud) na 1799. 
 Er zijn kinderen in 1760 en 1766 van Barent overleden waarschijnlijk gaat het hier om Antonet en Eijke
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Antonet van Son, ged. Nederlands Hervormd te Gorinchem op zondag 30-3-1760. 
  2.  Eijke van Son, ged. Nederlands Hervormd te Gorinchem op zondag 2-1-1763. 

VIah.  Maarten Klop, zn. van Teunis Maartenszn Clop (Vq) en Pietertje Ariensdr Clop (VIad), ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 13-9-1705, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Hardinxveld op dinsdag 4-12-1781, otr. (resp. ongeveer 57 en ongeveer 35 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 3-6-1763 met zijn achternicht Maria Klop, dr. van Jacob Clop (VIv) en Lijntje (Leentjen) van Wolferen (VIal) (zie VIIaa). 
 Uit deze relatie: 
  1.  Pietertje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 19-8-1764. 
  2.  Teunis Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 9-3-1766, ovl. (ongeveer 43 jaar oud) te Hardinxveld op dinsdag 19-9-1809, volgt VIIaw
  3.  Lijntje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 17-1-1768. 

VIai.  Ary Klop, zn. van Teunis Maartenszn Clop (Vq) en Pietertje Ariensdr Clop (VIad), ged. Nederlands Hervormd te Boven-Hardinxveld op zondag 11-12-1707, begr. te Hardinxveld op maandag 5-2-1776, otr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 20 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 23-5-1738 met Aaltje Wervenbos, dr. van Teunis Teunisse Wervenbos en Aantje de Hek, geb. circa 1718, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 2-1-1778. 
 Uit deze relatie: 
  1.  Teunis Klop, ged. Nederlands Hervormd te Neder-Hardinxveld op dinsdag 30-9-1738, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Hardinxveld op woensdag 21-9-1808, volgt VIIax
  2.  Jannigje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 24-1-1740, ovl. (hoogstens 90 jaar oud) te Kedichem voor 1831, volgt VIIay
  3.  Cornelia Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 18-12-1740. 
  4.  Claas Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 22-12-1743, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Hardinxveld op woensdag 2-1-1805, volgt VIIaz
  5.  Pietertje Ariensdr Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 12-3-1747, ovl. (ongeveer 32 jaar oud) te Hardinxveld op dinsdag 15-6-1779. 
  6.  Meerten Arienszn Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 5-1-1749. 

VIaj.  Geerit Klop, zn. van Teunis Maartenszn Clop (Vq) en Pietertje Ariensdr Clop (VIad), ged. Nederlands Hervormd te Boven-Hardinxveld op zondag 30-6-1709, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 21-11-1783, otr. (1) te Hardinxveld op zaterdag 7-5-1735, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 33 jaar oud) te Driel op zondag 22-5-1735 met Lijsbeth Krijgers (ook wel van Driel)
(Lijsbeth is een kind uit het vierde huwelijk van Jocob Krijgers), dr. van Jacob Tijssen Krijgers (uit Driel) en Willemke Gerrits (uit Gameren), ged. ned.ger. te Driel op zondag 12-6-1701, jd uit Driel, ovl. (hoogstens 62 jaar oud) voor 1764. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Teunis Klop (ongehuwd), ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 4-3-1736, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Hardinxveld om 3.- uur in het huis nummer 36 op woensdag 24-12-1817. 
  2.  Willempje Geeritsdr Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 24-11-1737, otr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 45 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 1-6-1770 met Kors Corneliszn Goudriaan, zn. van Cornelis Pieterszn Goudriaan en Lijntje Jooste van der Lusdonk, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 15-4-1725. 
  3.  Pietertje Geeritsdr Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 1-11-1739, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Hardinxveld op dinsdag 26-9-1809, volgt VIIba
  4.  Jacob Geeritszn Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 21-5-1741, ovl. (ongeveer 4 jaar oud) te Hardinxveld op dinsdag 19-4-1746. 
  Geerit Klop, relatie (2) met Marigje Blom, dr. van Bastiaan Blom (jm Nieuwpoort, won Noordeloos) en Beligje Ravesteijn ((jd) uit Meerkerk), ged. te Nieuwpoort op zondag 4-10-1744. 
 Uit deze relatie: 
  1.  Geertje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 5-2-1764. 

VIak.  Cornelia Klop, dr. van Teunis Maartenszn Clop (Vq) en Pietertje Ariensdr Clop (VIad), ged. Nederlands Hervormd te Boven-Hardinxveld op zondag 11-3-1714, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Hardinxveld op woensdag 20-1-1796, otr. (1) te Hardinxveld op donderdag 10-11-1740, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 25 jaar oud) te Hardinxveld op zondag 4-12-1740 met Aalbert van den Heuvel, zn. van Jan Arienszn van den Heuvel en Pleuntje Aalberts de Haes, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 10-2-1715, begr. te Hardinxveld op dinsdag 10-3-1744. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jan van den Heuvel, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 27-8-1741 getuigen bij het dopen was Pleuntje de Haes, ovl. (ongeveer 10 maanden oud) te Hardinxveld op zaterdag 21-7-1742. 
  2.  Jan van den Heuvel, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 6-1-1743 (getuige: Pleuntje de Haes), tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 27 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 17-11-1769 met Huijbertje van den Bout (ook wel van der Boud), dr. van Laurens Roelen van den Bout en Bastiaentje Pieters van Hoorne, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op donderdag 3-5-1742. 
   Jan van den Heuvel en Huijberje van den Bout kregen samen drie kinderen alle gedoopt te Hardinxveld, Cornelia op 9-6-1771, Bastiaantje op 15-11-1772 en Aalbert op 17-3-1776
  3.  Aalbert van den Heuvel, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 16-8-1744 (getuigen: Jan van den Heuvel en Pleuntje de Haes (echtlieden)), ovl. (minstens 54 jaar oud) tussen 1799 en 1832, relatie (1) met Jannigje de Weerd, dr. van Rijk Theunisse de Weerd en Annigje van der Pijl, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op vrijdag 6-11-1750, begr. te Hardinxveld op vrijdag 7-6-1782. 
   Aalbert van den Heuvel en Jannigje de Weerd kregen samen zeven kinderen alle gedoopt te Hardinxveld, Aalbert op 12-4-1772, Cornelia op 19-12-1773, Arij op 19-3-1775, Annigje op 4-8-1776, Rijkus op 16-8-1778, Cornelis op 17-11-1780 en Johannes op 25-5-1782, tr. (resp. ongeveer 54 en ongeveer 42 jaar oud) (2) te Hardinxveld op vrijdag 9-11-1798 met Geertje de Leng, dr. van Cornelis de Leng en Gerrigje Klop (VIIIai), ged. te Hardinxveld op zondag 29-2-1756, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Hardinxveld om 6.- uur in het huis nummer 191 op vrijdag 10-2-1832. 
   Aalbert van den Heuvel en Geertje de Leng kregen samen een dochter, Cornelia geb/ged te Hardinxveld op 30-8/8-9-1799 en aldaar overleden op 12-3-1934
  Cornelia Klop, otr. (2) te Hardinxveld op zaterdag 12-4-1749, tr. (resp. ongeveer 35 en ongeveer 26 jaar oud) te Hardinxveld op zondag 4-5-1749 met Arien Sterrenburg, zn. van Pieter Arienszn Sterrenburg en Heijltje Bakker, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 14-3-1723, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Hardinxveld op donderdag 22-4-1790. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Pieter Sterrenburg, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op woensdag 22-7-1750, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Hardinxveld om 21.- uur in het huis nummer 18 op woensdag 8-6-1814, otr. (resp. ongeveer 41 en ongeveer 17 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 2-3-1792 met Ariaantje Vermeulen, dr. van Adriaan Vermeulen en Adriana de Haas, ged. te Neder-Hardinxveld op zondag 4-12-1774, ovl. (ongeveer 28 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 4-3-1803. 
   Pieter Sterrenburg en Ariaantje vermeulen kregen samen acht kinderen alle geb/ged te Hardinxveld, Arij op 4/11-11-1792, Adriana op 3/10-11-1793, Arij op 4/6-3-1796, Adrianus op 17/19-2-1797, Cornelia op 19/21-1-1798, Adrianus op 22/27-1-1799, Anna op 8/11-5-1800 en Cornelia op 10/17-2-1802
  2.  Pietertje Sterrenburg, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zaterdag 25-12-1751, ovl. (ongeveer 37 jaar oud) te Hardinxveld op maandag 16-11-1789, tr. met haar neef Pieter Klop, zn. van Kuijndert Klop (VIy) en Maria Sterrenburg (zie VIIac). 
   Bij het overlijden van Pieter Klop, was hij gehuwd en waren er twee kinderen in leven
  3.  Heijltje Sterrenburg, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op donderdag 23-5-1754, begr. te Hardinxveld op maandag 21-10-1754. 
  4.  Heijltje Sterrenburg, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 21-12-1755, ovl. (ongeveer 55 jaar oud) te Giessendam op donderdag 14-11-1811, otr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 24 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 2-4-1779 met Bart van der Pijl, zn. van Cornelis Janszn van der Pijl en Jacomijntje Rokusze de Rover, ged. te Boven-Hardinxveld op zondag 11-8-1754, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Hardinxveld om 21.- uur in het huis nummer 23 op zaterdag 22-8-1829. 
   Bart van der Pijl en Heijltje Sterrenburg kregen samen tien kinderen alle gedoopt ged/geb te Hardinxveld, Cornelis op 4-9-1780, Cornelia op 21-10-1781, Cornelia op 24-11-1782, Cornelia op 9-11-1783, Cornelia op 8-5-1785, Jocomijntje op 1-10-1786 (zij trouwde met Herman Klop), Arij op 3-11-1787, Arij op 23-5-1790, Cornelia op 29-8/1-9-1793 en Arij op 10/19-10-1794

VIal.  Lijntje (Leentjen) van Wolferen, dr. van Cornelis Janszn van Wolferen (Vr) en Lijsbeth Cornelisdr Visscher, ged. te Boven-Hardinxveld op zaterdag 21-7-1685, ovl. (ongeveer 55 jaar oud) te Hardinxveld op donderdag 20-4-1741, tr. met Jacob Clop (zie VIv). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Frederik Jacobszn Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 13-10-1715, ovl. (ongeveer 3 jaar oud) te Hardinxveld door verdrinking op dinsdag 22-8-1719. 
  2.  Lijsbeth Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 15-11-1716, volgt VIIz
  3.  Marighje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op maandag 26-12-1718, ovl. (ongeveer 17 jaar oud) te Hardinxveld op zaterdag 7-1-1736. 
  4.  Frederik Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 23-3-1721, ovl. (ongeveer 12 dagen oud) te Hardinxveld op vrijdag 4-4-1721. 
  5.  Adriaantje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 23-3-1721. 
  6.  Maria Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 9-4-1724, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) te Hardinxveld op donderdag 12-4-1725. 
  7.  Frederik Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op vrijdag 19-4-1726. 
  8.  Maria Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 21-9-1727, ovl. (ongeveer 44 jaar oud) te Hardinxveld op maandag 6-1-1772, volgt VIIaa

VIam.  Cornelis van Wolferen, zn. van Cornelis Janszn van Wolferen (Vr) en Lijsbeth Cornelisdr Visscher, ged. te Hardinxveld op zondag 27-7-1687, tr. met Ariaentie Ariensdr Clop (zie Vx). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Arij van Wolferen, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 5-11-1724, otr. (1) te Maasbracht op woensdag 18-3-1750, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 20 jaar oud) te Rozenburg op zondag 12-4-1750 met Lena Spruijt, dr. van Jan Bastiaansz Spruijt en Hilletje Fransdr van der Hout, ged. te Rozenburg op dinsdag 28-2-1730, ovl. (hoogstens 35 jaar oud) voor 1766. 
   Arij van Wolferen (Wolfsen) en Lena Spruijt kregen samen drie kinderen, Ariaantje gedoopt te Rozenburg op 25-12-1751, Hilletje gedoopt te Maassluis op 30-1756 en Cornelia gedoopt te Hardinxveld op 22-4-1759, tr. (resp. ongeveer 41 en ongeveer 32 jaar oud) (2) te Maassluis op dinsdag 20-5-1766 met Haasje Wuijster, dr. van Aert Jansz Wuijster en Maertie Jillisse van der Welij, ged. te Maassluis op vrijdag 9-4-1734. 
   Arij van Wolferen en Haasje Wuijster kregen samen drie kinderen alle gedoopt te Maasland, Helena op 7-12-1766, Maartje op 5-6-1768 en Cornelis op 3-12-1769
  2.  Lijsbeth van Wolferen, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 23-2-1727. 
  3.  Cornelis van Wolferen, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zaterdag 18-12-1728. 
  4.  Cornelis van Wolferen, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 4-12-1729, begr. te Hardinxveld op woensdag 8-8-1736. 
  5.  Teunis van Wolferen, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 25-1-1733, begr. te Hardinxveld op zondag 1-2-1733. 
  6.  Frederik van Wolferen, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 14-3-1734, begr. te Hardinxveld op dinsdag 26-6-1736. 
  7.  Cornelis van Wolferen (ongehuwd), ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 3-3-1737, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Hardinxveld om 5.- uur in het huis nummer 15 op dinsdag 10-3-1818. 
  8.  Lijsbeth van Wolferen, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 21-6-1739, begr. te Hardinxveld op donderdag 20-4-1741. 
  9.  Lijsbeth van Wolferen, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 22-4-1742. 
  10.  Jan van Wolferen, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 12-7-1744. 

VIan.  Lambert Klop, zn. van Krijn Clop (Vt) en Aeghje Hendrik Jansdr (uit Schelluinen), ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 16-3-1710, busschieter, Lambert vertrok op 1-11-1742 met de "Schellag" naar Batavia waar hij op 28-5-1743 aankwam, vertrok op 21-04-1745 met de "Ida" naar Batavia waar hij op 19-5-1746 aankwam. Zijn dienstverband werd beeindigd op 30-9-1750 i.v.m. overlijden, ovl. (ongeveer 40 jaar oud) te Azie op woensdag 30-9-1750, otr. te Hardinxveld op zaterdag 8-12-1731, tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 25 jaar oud) te Hardinxveld op zondag 30-12-1731 met Dingena van den Heuvel, dr. van Jan Jacobse van den Heuvel en Teuntie Willemse van den Heuvel, ged. ned.ger. te Werkendam op zondag 13-6-1706, ovl. (minstens 50 jaar oud) tussen 1757 en 1763. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Ary Lambertszn Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 7-9-1732, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te Hardinxveld op dinsdag 26-9-1780, volgt VIIbb
  2.  Teuntje Lambertsdr Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 19-9-1734. 

VIao.  Lijntje Klop, dr. van Jan Arienszn Clop (Vu) (schepen van Hardinxveld) en Adriaantje Ariensdr , ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 4-9-1718, ovl. (ongeveer 28 jaar oud) te Hardinxveld op maandag 13-3-1747, otr. te Hardinxveld in 7-1741, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 24 jaar oud) te Hardinxveld op zondag 6-8-1741 met Jochem Giele van den Bout, zn. van Michiel Rokusz van den Bout en Maijke Rokusse van den Bout, geb. circa 1717, begr. te Hardinxveld op woensdag 8-8-1753. 
 Na het overlijden van Lijntje Klop trouwde Jochem van den Bout met Pieternella Hendrikze van 't Zand (uit Sleeuwijk), hun ondertrouw was op 28-6-1748 te Hardinxveld.
Jochem kreeg uit zijn tweede huwelijk met Pieternella van 't Zand drie kinderen alle gedoopt te Hardinxveld, Giel op 7-12-1749, Dirksje op 21-8-1751 en Jochemina op 3-3-1754 (zij trouwde met Jan Versloot)
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Ariaantje van den Bout, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 21-1-1742. 
  2.  Ariaantje van den Bout, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 28-7-1743, ovl. (ongeveer 86 jaar oud) te Werkendam op vrijdag 4-6-1830, tr. (resp. ongeveer 27 en 25 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 26-10-1770 met Bastiaan Ritmeester, zn. van Dirk Ritmeester (schipper) en Anneke van Oorschot, geb. te Werkendam op zondag 26-9-1745, schipper, ovl. (75 jaar oud) te Werkendam op dinsdag 22-5-1821. 
   Bastiaan Ritmeester en Ariaatje van den Bout kregen acht kinderen alle gedoopt te Werkendam, Dirkje op 10-4-1771, Lijntje op 23-6-1773, Dirk Johannes op 27-8-1775, Joachem op 2-11-1777, Bastiaan op 10-10-1779, Anna op 23-1-1782, Neeltje op 23-1-1782 en Neeltje op 4-1-1784
  3.  Maaijken van den Bout, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 1-11-1744. 
  4.  Maaijke van den Bout, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 20-3-1746. 

VIap.  Gerrit Janszn Klop, zn. van Jan Arienszn Clop (Vu) (schepen van Hardinxveld) en Adriaantje Ariensdr , ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 12-3-1724, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Hardinxveld op donderdag 27-2-1806, otr. (1) te Hardinxveld op woensdag 30-10-1748, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 28 jaar oud) te Zwijndrecht op zondag 24-11-1748 met Maggeltje de Ronde, dr. van Gerrit Arienszn de Ronde en Cornelia Klaasdr Landsmeer, ged. te Ridderkerk op woensdag 21-2-1720, ovl. (ongeveer 31 jaar oud) te Hardinxveld op dinsdag 7-12-1751. 
 (Bij overlijden van Gerrit, 6 kinderen)
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Cornelia Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 4-1-1750, ovl. (hoogstens 63 jaar oud) voor 1814, volgt VIIbc
  Gerrit Janszn Klop, otr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 26 jaar oud) (2) te Hardinxveld op vrijdag 16-1-1756 met Artje Kroos, dr. van Willem IJsbrandszn Kroos en Lijntje Aarts van Hofwegen, ged. Nederlands Hervormd te Sliedrecht op zondag 17-7-1729, ovl. (ongeveer 46 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 1-9-1775. 
 Uit deze relatie: 
  1.  Bastiaantje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Boven-Hardinxveld op zondag 31-10-1756, ovl. (hoogstens 43 jaar oud) voor 1800, volgt VIIbd
  2.  Teuntje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Boven-Hardinxveld op zondag 26-11-1758, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Hardinxveld op woensdag 16-5-1827, volgt VIIbe
  3.  Jan Klop, ged. Nederlands Hervormd te Boven-Hardinxveld op zondag 24-8-1760, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Hardinxveld op woensdag 27-5-1840, volgt VIIbf
  4.  Willempje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Boven-Hardinxveld op zondag 17-4-1763, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Hardinxveld op donderdag 29-7-1813, volgt VIIbg
  5.  Annigje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Boven-Hardinxveld op zondag 3-11-1765. 
  6.  Lena Klop, ged. Nederlands Hervormd te Boven-Hardinxveld op zondag 15-2-1767, ovl. (ongeveer 46 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 24-9-1813, volgt VIIbh
  7.  Grietje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Boven-Hardinxveld op zondag 29-10-1769, ovl. (ongeveer 25 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 31-7-1795. 
  8.  Ariaantje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Boven-Hardinxveld op zondag 1-11-1772, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Rotterdam op woensdag 10-1-1849, volgt VIIbi

Generatie VII

VIIa.  Philips Klop, zn. van Jan Eijmertszn Klop (VIa) (uit Haaften) en Dirske Philipsdr Mulders, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 27-5-1703, visscher, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Haaften op vrijdag 25-2-1780, otr. te Haaften op maandag 2-2-1953, tr. (resp. ongeveer 49 en ongeveer 38 jaar oud) te Haaften op maandag 19-2-1753, kerk.huw. (ned.ger.) met Neeltje Rink, dr. van Dirk Rink en Teuntje Aldens, ged. ned.ger. te Haaften op zondag 21-10-1714 (getuige: Neesken Egbertse Rink). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Heeske Klop (onegt gewonnen), ged. te Haaften op woensdag 29-1-1936. 
  2.  Flip Klop, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 25-9-1740, ovl. (minstens 34 jaar oud) tussen 1775 en 1795, volgt VIIIa
  3.  Jan Klop (ongehuwd), ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 2-12-1753 (getuige: Anneke Klop), ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Haaften om 23.30 uur op zondag 3-3-1816 (aangifte: door Willem Klop en Fredrik van Lee). 
  4.  Dirk Klop, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op maandag 28-6-1756, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Haaften op maandag 27-10-1806, volgt VIIIb

VIIb.  Ruth Klop, zn. van Jan Eijmertszn Klop (VIa) (uit Haaften) en Dirske Philipsdr Mulders, ged. te Haaften op zondag 20-5-1708 (getuige: Aertje Klop), Op 15-5-1754 koopt Ruth Clop samen met Gerrit van Bentum het onroerendgoed van Dirck Huijbertsz van der Wal welke gehuwd is met Marijke Jans Barlijn. Op 13-5-1755 verdelen Ruth Clop en Gerrit van Bentum hun bezit, Ruth Clop krijgt het Huis in de Heuven en keert daarvoor 75 gulden uit aan Gerrit van Bentum, deze laatste krijgt een zesde in veertien hont in de Achterbroek welke belast is met een jaarlijkse tijns van 14 gulden aan het Gasthuis te Zaltbommel. Het huis in de Heuven wordt op 3-2-1768 door de weduwe van Ruth Clop verkocht voor 150 gulden aan de kleinzoon van eerder genoemde Dirch Huijbertsz van der Wal. Deze kleinzoon genaamd Dirk Huijbertz van der Wal had de zelfde naam als zijn grootvader, ovl. (minstens 46 jaar oud) tussen 1755 en 1768, otr. te Haaften op vrijdag 21-10-1735, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 28 jaar oud) te Haaften op zondag 6-11-1735 met Maria van den Oever, dr. van Willem Geurtsen van den Oever en Mereke Criele van der Schoot, geb. te Ameiden circa 1707, begr. te Zaltbommel begraven als de weduwe Klop in het Zuijderpant voorbij de 8ste pilaar van 't orgel ba de muer s zarke, waarop staat van Hemert op woensdag 27-8-1777. 
 Maria woonde in 1775 (toen 68 jaar) aan 't Zuijden van de Dijk bij haar zoon Philip
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jan Klop, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 11-3-1736, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Haaften op donderdag 30-12-1802, volgt VIIIc
  2.  Maria Klop, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 22-9-1737, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Zaltbommel op vrijdag 12-4-1816, volgt VIIId
  3.  Philippus Klop, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 27-9-1739, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Dordrecht op dinsdag 19-8-1817, volgt VIIIe
  4.  Dirske Klop, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op dinsdag 1-1-1743, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Schoonhoven op vrijdag 28-2-1800, volgt VIIIf

VIIc.  Jan Klop, zn. van Jan Eijmertszn Klop (VIa) (uit Haaften) en Dirske Philipsdr Mulders, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op vrijdag 9-6-1713 (getuigen: Govert Cornelisse van Holten en Anneke Eijmerts Clop), otr. te Haaften op vrijdag 30-8-1754, tr. (resp. ongeveer 41 en ongeveer 32 jaar oud) te Haaften op zondag 15-9-1754 met Huijbertje Heistek, dr. van Aelbert Cornelissen Heistek en Huibertje Aelbers Rosendaal, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 5-10-1721 (getuige: Jenneke Heijstek). 
 Bij een onderzoek der gemeente ca 1775 zijn er nog twee kinderen woonachtig en wel Jan 17 jaar oud en Eijmert 12 jaar oud, hieruit blijkt dat het eerste kind Jan en het derde kind Aalbert zijn overleden
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jan Klop, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 24-10-1756 (getuige: Maria van den Oever), ovl. (hoogstens 2 maanden oud) voor 1757. 
  2.  Jan Klop, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op maandag 19-12-1757 (getuige: Neeltje Rink). 
  3.  Aalbert Klop, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 24-8-1760 (getuige: Jenneke Heistek), ovl. (hoogstens 14 jaar oud) voor 1775. 
  4.  Eimert Klop, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op vrijdag 9-9-1763 (getuige: de vader). 

VIId.  Eijmert Klop, zn. van Gijsbert Klop (VId) (diaken, ouderling,) en Jenneke Sterk, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 29-8-1706 (getuige: Anneke Eijmertsdr Klop), ovl. (hoogstens 75 jaar oud) voor 1782, otr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 25 jaar oud) (1) te Haaften op vrijdag 2-5-1738 met Marieke (Maria) Maas, dr. van Adriaan Maas (jm van Haaften) en Willemke Thysse Blanke (jd van Poederoijen), ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 26-2-1713, ovl. (minstens 26 jaar oud) tussen 1740 en 1746. 
 Uit deze relatie: 
  1.  Adriaan Klop, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 8-2-1739, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Haaften op zaterdag 30-9-1809, volgt VIIIg
  2.  Meerken Klop, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 13-11-1740 (getuige: Jenneke Klop). 
  Eijmert Klop, otr. (2) te Haaften op vrijdag 30-12-1746, tr. (resp. ongeveer 40 en ongeveer 25 jaar oud) te Haaften op zondag 15-1-1747 met Sophia (of Johanna Sophia) Bax (Sophia Baak (Bax) met attest van Cleev Duitsland 31 maij 1745), geb. te Weezel [Duitsland] circa 1722, huisvrouw, ovl. (minstens 60 jaar oud) na 1782. 
 Bij het onderzoek der gemeente in 1775-1776 woonde van het oosten aan de Dijk bij Tuijl in de gemeente Haaften, Eijmert Clop 70 jaar, Johana Sophia Baak (Bax) 53 jaar en een kind Jan. Ook woonde daar hun dochter Jenneke 27 jaar met haar man Hendrik van Weelde 38 jaar en een kleinkind Judith nog geen jaar
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jenneke Klop, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 16-6-1748, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Haaften in 12-1813, volgt VIIIh
  2.  Gijsbert Klop, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 22-3-1750 (getuige: Anneke Klop). 
  3.  Frans Klop, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 16-1-1752 (getuige: Anna Maria Bax). 
  4.  Maria Klop, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 25-11-1753. 
  5.  Jan Klop, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 16-3-1755, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) te Haaften op maandag 14-7-1800, volgt VIIIi

VIIe.  Anneken Klop, dr. van Gijsbert Klop (VId) (diaken, ouderling,) en Jenneke Sterk, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 9-8-1711 (getuige: Artje Eijmertsdr Klop), ovl. (minstens 59 jaar oud) na 1771 (zij was op 14-4-1771 doopgetuigen), otr. (resp. ongeveer 38 en ongeveer 40 jaar oud) te Haaften op vrijdag 28-11-1749 met Oth Wilmse van Weelde, zn. van Johannes Willemse (uit Haafden) en Jenneken Otten (huisvrouw uit Haafden), ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 23-6-1709 (getuige: Anneken Eijmertsen Clop). 
 Uit deze relatie: 
  1.  Willemken van Weelde, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 16-5-1751 (getuige: Wilmke van Weelde), ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Haaften om 21.- uur op zaterdag 18-6-1831 (aangifte: door haar zoon Izak van Weelden 59 jaar (visscher) en Gijsbert Willem van den Bergh (landbouwer)), otr. te Haaften op donderdag 9-1-1772, tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 33 jaar oud) te Haaften op zondag 2-2-1772 met Willem van Weelden, zn. van IJzak van Weelden en Jenneke van Haaften, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 25-1-1739, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Neerijen om 23.- uur op woensdag 22-1-1823 (aangifte: door zijn zoon Izak van Weelden 50 jaar oud (visscher) en Aart van Weelden (dienstknegt). 
   Willem van Weelden en Willemke van Weelde kregen samen een zoon geb/ged te Haaften op 5/8-11-1772
  2.  Gijsbert van Weelde, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 4-3-1753 (getuige: Sophia Bax), ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Neerijnen om 23.- uur op dinsdag 17-9-1822, otr. te Zuilichem op maandag 20-6-1791, tr. (resp. ongeveer 38 en ongeveer 31 jaar oud) te Haaften op zaterdag 16-7-1791 met Willemintje (Antonia) van Wijnen, dr. van Gijsbert van Wijnen en Catharina (Caatje) van der Sluis, ged. Nederlands Hervormd te Zuilichem op woensdag 20-2-1760 (getuige: Jenneke van Wijnen), ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Haaften om 9.- uur op woensdag 14-11-1810. 
   Gijsbert van Weelden en Antonia van Wijnen kregen samen een zoon geb/ged te Haaften, Gijsbert op 18/23-6-1793
  3.  Willem van Weelden (ongehuwd), ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 17-10-1756 (getuige: Maaijke van Haaften), ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Haaften om 3.- uur op zaterdag 23-11-1839 (aangifte: door Philip Klop 40 jaar oud (landbouwer) en Christoffel Sterrenberg ( landbuwer)). 

VIIf.  Jenneken Klop, dr. van Gijsbert Klop (VId) (diaken, ouderling,) en Jenneke Sterk, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 30-5-1717 Anneke Klop, (zij was op 26-6-1756 doopgetuigen) Jenneken woonde in 1775 als de weduwe Clop aan de Dijk te Haaften, ovl. (minstens 57 jaar oud) na 1775, otr. te Haaften op vrijdag 29-10-1751, tr. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 37 jaar oud) te Haaften op zondag 21-11-1751 met Oth (Otto) de Jongh, zn. van Gompert Aartse de Jongh en Antonia van den Bergh, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 7-10-1714 (getuige: Frerekjen Gompertsen), ovl. (hoogstens 60 jaar oud) voor 1775. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Gompert de Jongh, ged. te Haaften op woensdag 19-9-1753 (getuige: Elizabeth de Jongh). 
  2.  Jenneke de Jongh (ongehuwd), ged. te Haaften op zondag 1-12-1754 (getuige: Maria de Bie), ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Haaften om 4.- uur op maandag 24-3-1834 (aangifte: door haar broer Melchior de Jongh 77 jaar oud (landbouwer) en Driesvan Oosterum (arbeider)). 
  3.  Melchior de Jongh (ongehuwd), ged. te Haaften op zondag 24-4-1757 (getuige: Elizabeth de Jongh), ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Haaften om 15.- uur op zaterdag 13-2-1836 (aangifte: door Cornelis Benjemin Dutrij van Haeften (landeigenaar) en Christoffel Sterrenberg (landbouwer)). 
  4.  Gijsbert de Jongh, ged. te Haaften op zondag 18-3-1759 (getuige: de vader selve). 

VIIg.  Geerit Klop, zn. van Gijsbert Klop (VId) (diaken, ouderling,) en Jenneke Sterk, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op vrijdag 1-12-1719 (getuige: Herritje Rijne Meijdam), ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Haaften op vrijdag 1-6-1787, otr. (1) te Haaften op woensdag 6-11-1748, tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 23 jaar oud) te Haaften op zondag 8-12-1748 met Mareke (Maria) de Bie, dr. van Willem Willems de Bie (jm uit Haaften) en Willemken Tijsse Blanken, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 31-12-1724, ovl. (minstens 34 jaar oud) tussen 1759 en 1765. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Willem Klop, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zaterdag 20-9-1749, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Haaften op vrijdag 26-9-1828, volgt VIIIj
  2.  Jenneke Klop, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op woensdag 11-8-1751 (getuige: Anneke Klop). 
  3.  Gijsbert Klop, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 27-6-1756 (getuige: Jenneke Klop). 
  4.  Jenneke Klop, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 27-5-1759. 
  Geerit Klop, otr. (2) te Haaften op zaterdag 28-9-1765, tr. (resp. ongeveer 45 en ongeveer 27 jaar oud) te Haaften op zondag 20-10-1765 met Riske van Driel, dr. van Jan van Driel en Anneke Cornelisse van Hausselt, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 14-9-1738 (getuige: Lijntje van Haussel), ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Haaften op woensdag 1-10-1806. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Anna Maria Klop, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 30-11-1766, ovl. (ongeveer 85 jaar oud) te Dordrecht op zaterdag 28-2-1852, volgt VIIIk
  2.  Jenneke Klop, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 14-4-1771, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Haaften op donderdag 9-6-1836, volgt VIIIl

VIIh.  Hendrik Klop, zn. van Teunis Corneliszn Clop (VIf) en Grietje Hendrikse van Peene (uit Dordregt, buijten de sluijspoort), ged. Nederlands Hervormd te Dordrecht op dinsdag 5-8-1727, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Dordrecht op zaterdag 29-8-1807, otr. te Dordrecht op donderdag 21-10-1762, tr. (resp. ongeveer 35 en ongeveer 25 jaar oud) te Dordrecht op zondag 7-11-1762 met Maria de Kok (ook wel de Cock), dr. van Pieter de Cock en Cornelia Sterk, ged. Nederlands Hervormd te Herwijnen op woensdag 11-9-1737 (getuige: Maria Peters Huijg), ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Dordrecht op vrijdag 22-4-1814. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Margrita Klop, ged. te Dordrecht op zondag 4-9-1763. 
  2.  Cornelia Klop, ged. te Dordrecht op zondag 8-12-1765. 
  3.  Teunis Klop (ongehuwd), ged. te Dordrecht op woensdag 30-11-1768, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Velp op huisnr. 26 op donderdag 23-12-1830. 
  4.  Pieter Klop, ged. te Dordrecht op vrijdag 16-8-1771, begr. te Dordrecht in de Nieuwekerk op dinsdag 23-2-1773. 
  5.  Pieter Klop, ged. te Dordrecht op zondag 14-8-1774. 
  6.  Pieternella Klop, ged. te Dordrecht op woensdag 24-5-1780, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Leiden op dinsdag 11-1-1848, volgt VIIIm
  7.  Hendrik Klop, ged. te Dordrecht op zondag 8-12-1782. 

VIIi.  Cornelis Janszn Klop (Cornelis is vermoedelijk een kind van deze Jan Klop) (VIIi), zn. van Jan Janszn Klop (VIg) en Bastiaantje de Heck, begr. te Hardinxveld op dinsdag 7-3-1775, otr. te Hardinxveld in 12-1740, tr. (Lijsbeth ongeveer 24 jaar oud) te Hardinxveld op zondag 25-12-1740 met Lijsbeth Klop, dr. van Jacob Clop (VIv) en Lijntje (Leentjen) van Wolferen (VIal) (zie VIIz). 

VIIj.  Ary Klop, zn. van Jan Janszn Klop (VIg) en Bastiaantje de Heck, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op donderdag 21-7-1712, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Hardinxveld op woensdag 22-10-1783, otr. te Giessen-Nieuwkerk op vrijdag 15-12-1741, tr. (beiden ongeveer 29 jaar oud) te Giessen-Nieuwkerk op zondag 7-1-1742 met Teuna Slingerland, dr. van Teunis Dircksen Slingerland (uit Meerkerk) en Dirckjen Wouters Verheul, ged. Nederlands Hervormd te Giessen-Nieuwkerk op donderdag 5-5-1712, huisvrouw, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Hardinxveld op donderdag 24-8-1780. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Teunis Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 19-9-1745. 
  2.  Teunis Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op vrijdag 29-12-1747, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Kralingen op vrijdag 28-5-1813, volgt VIIIp
  3.  Jan Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 31-8-1749, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Dordrecht op zaterdag 14-12-1811, volgt VIIIq
  4.  Dirk Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 14-11-1751, ovl. (ongeveer 89 jaar oud) te Hardinxveld op maandag 6-9-1841, volgt VIIIr
  5.  Adriaan Klop (ongehuwd), ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 11-8-1754, ovl. (ongeveer 43 jaar oud) te Hardinxveld op zaterdag 23-12-1797, begr. te Hardinxveld op woensdag 27-12-1797. 

VIIk.  Annigje Klop, dr. van Jan Janszn Klop (VIg) en Bastiaantje de Heck, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 10-11-1720, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 4-4-1800, otr. te Hardinxveld op zaterdag 16-10-1745, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 21 jaar oud) te Hardinxveld op zondag 7-11-1745 met Floris de Rover, zn. van Jan Floriszn de Rover en Ariaantje Jansdr van der Graaf, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 12-3-1724, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Hardinxveld op donderdag 5-5-1803. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Ariaantje de Rover, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 9-1-1746, begr. te Hardinxveld op dinsdag 4-6-1805. 
  2.  Bastiaantje de Rover, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 22-6-1749, begr. te Hardinxveld op dinsdag 3-4-1770. 
  3.  Jan de Rover, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zaterdag 4-12-1751, schipper, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Hardinxveld om 1.- uur in het huis nummer 120 op donderdag 15-1-1818, relatie (1) met Adriana (Ariaantje) van der Plas, dr. van Hendrik van der Plas en Saartje Roele van den Bout, ged. te Hardinxveld op zaterdag 7-1-1764, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) te Hardinxveld om 4.- uur in het huis nummer 118 op zaterdag 24-4-1813. 
   Jan de Rover en Adriana van der Plas kregen samen vijf kinderen alle geb/ged te Hardinxveld, Floris op 1/7-9-1794, Hendrik op 25/29-1-1796, Hendrik op 1/8-4-1798, Arie Jan op 25/29-11-1801 en Hendrik op 25/28-10-1804, tr. (resp. ongeveer 62 en ongeveer 49 jaar oud) (2) te Hardinxveld op maandag 2-5-1814 met Anna Baggerman, dr. van Leendert Baggerman en Ariaantje de Graaf (bij huwelijk jd van Brantwijk), ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 21-4-1765 (getuige: Neeltje van de Graaf), winkelierster, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Hardinxveld om 16.- uur in het huis nummer 157 op woensdag 12-1-1848. 
   Toen Anna Baggerman trouwde met Jan de Rover was zij weduwe van Cornelis van Eck, zn. van Gerrit van Eck en Aaltje Maartense Boonstoppel, hun ondertrouw was te Hardinxveld op 30-7-1784, hij is gedoopt te Ottoland op 26-3-1747 en overleden te Hardinxveld op 24-7-1811.
Cornelis van Eck en Anna Baggerman kregen samen vijf kinderen alle gedoopt te Hardinxveld, Cornelia op 23-10-1785, Arriaantje op 27-5-1787, Leendert op 9-11-1788, Arriaantje op 20-1-1790, Arriaantje op 29-5-1791 en Heijltje op 2-8-1795
  4.  Jannigje de Rover, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 23-7-1758, begr. te Hardinxveld op zaterdag 26-1-1799, otr. te Hardinxveld op woensdag 17-5-1797, tr. (resp. ongeveer 38 en ongeveer 48 jaar oud) te Hardinxveld op zondag 4-6-1797 met Jan Swets, zn. van Thijs Wouterse Swets en Maijke Klop (VIIl), ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 23-3-1749, visscher, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Hardinxveld om 11.- uur in het huis nummer 63 op zondag 3-4-1825. 

VIIl.  Maijke Klop, dr. van Jan Klop (VIk) en Ariaantje van den Bos, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 29-3-1722, ovl. (minstens 41 jaar oud) tussen 1764 en 1812, otr. te Hardinxveld op vrijdag 28-4-1747, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 24 jaar oud) te Hardinxveld op maandag 22-5-1747 met Thijs Wouterse Swets, zn. van Wouter Hermanse Swets en Ariaantje Ariens de Heck, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 25-4-1723, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Hardinxveld op zaterdag 19-4-1800, begr. te Hardinxveld op dinsdag 22-4-1800. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Ariaantje Swets, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op woensdag 14-2-1748. 
  2.  Jan Swets, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 23-3-1749, visscher, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Hardinxveld om 11.- uur in het huis nummer 63 op zondag 3-4-1825, tr. met Jannigje de Rover, dr. van Floris de Rover en Annigje Klop (VIIk). 
  3.  Adriana Swets, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 21-3-1751, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Hardinxveld om 22.- uur in het huis nummer 143 op dinsdag 31-3-1812, tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 25 jaar oud) te Hardinxveld op dinsdag 1-7-1783 met Teunis Verschoor, zn. van Reinier Verschoor en Annigje de Kok, ged. te Hardinxveld op zondag 28-8-1757, schipper, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Hardinxveld om 9.- uur in het huis nummer 143 op zaterdag 15-2-1834. 
   Teunis Verschoor en Adriana Swets kregen samen zes kinderen alle geb/ged te Hardinxveld, Reinier op 2-4-1786, Tijs op 6-7-1787, Reinier op 6-7-1788, Maijke op 13-9-1789. Anna op 27-11-1791 en Wouter op 20/28-4-1793.
Na het overlijden van Adriana Swets trouwde Teunis Verschoor met Ariaantje Kok, dr. van Herber Kok en Annetje Willemsdr Roskam, hun huwelijk was te Hardinxveld op 20-10-1813, zij is geboren te Sliedrecht op 3-12-1769 en overleden te Hardinxveld op 5-3-1814.
Toen Ariaantje Kok trouwde met Teunis verschoor was zij weduwe van Job de Jong, zn. van Job Jobsz de Jong en Cornelia Meijers, hun ondertrouw was te Hardinxveld op 27-11-1780, hij is geboren op 6-1-1765 en aldaar overleden op 12-12-1806.
Job de Jong en Ariaantje Kok kregen samen tien kinderen alle gedoopt geb/ged te Hardinxveld, Cornelia op 24-4-1791, Cornelia op 12/28-4-1793, Cornelia op 20/23-3-1794, Annigje op 15/22-3-1795, Cornelia op 22/30-4-1797, Job op 18/25-8-1799, Herber op 22/28-9-1800, Maria op 10/20-2-1803, Willem op 23/26-7-1804 en Margje op 10-2/2-3-1806
  4.  Cornelia Swets, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 2-12-1753, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Hardinxveld om 7.- uur in het huis nummer 101 op vrijdag 27-4-1827, otr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 26 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 21-5-1779 met Hendrik Kamsteeg, zn. van Teunis Hendrikszn Kampsteeg ((laatste kind geboren in 1756)) en Judik Pieterse van Hoorne (van Hoornaar), ged. te Hardinxveld op zondag 22-10-1752, griendbaas, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Hardinxveld om 4.- uur in het huis nummer 101 op maandag 15-7-1833. 
   Hendrik Kamsteeg en Cornelia Swets kregen samen vier kinderen alle gedoopt te Hardinxveld, Judik op 7-11-1780, Maijke op 6-7-1783, Teunis op 3-6-1787 en Teunis op 23-8-1789
  5.  Huijbertje Swets, ged. te Hardinxveld op zondag 10-10-1756, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Hardinxveld om 4.- uur in het huis nummer 129 op woensdag 13-2-1833, otr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 26 jaar oud) te Hardinxveld op donderdag 27-6-1782 met Andries Boere, zn. van Nicolaas Boere ((laatste kind geboren in 1758)) en Lijsbeth van der Aa, ged. te Numandsdorp op zondag 21-12-1755, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Hardinxveld om 18.- uur in het huis nummer 129 op maandag 28-4-1834. 
   Andries Boere (Boeren) en Huijbertje Swets kregen samen vijf kinderen alle gedoopt te Hardinxveld, Lijsebeth op 16-11-1783 (zij trouwde met Jan Klop), Thijs op 23-10-1785, Tijs op 25-2-1787, Mathijs op 8-6-1788 en Nicolaas op 27-2-1791
  6.  Wouter Swets, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op maandag 14-4-1760, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) te Hardinxveld om 4.- uur in het huis nummer 92 op zaterdag 1-8-1812, otr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 21 jaar oud) te Hardinxveld op donderdag 1-6-1786 met Pieternella Fladderak (ook wel Fladderacq), dr. van Barent Fladderak en Wijna Willemijna Hoogwaart, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 20-1-1765, ovl. (ongeveer 30 jaar oud) te Hardinxveld op dinsdag 17-3-1795. 
   Wouter Swets en Pieternella Fladderak kregen samen zes kinderen alle geb/ged te Hardinxveld, Maijke op 4-3-1787, Willemijna op 7-9-1788, Adriana op 28-3-1790, Barend op 11-7-1791, Thijs op 28-11/2-12-1792 e Jacob op 27-1/2-2-1794
  7.  Tijs Swets, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op donderdag 31-5-1764, dijkbaas, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) te Hardinxveld om 18.- uur in het huis nummer 85 op maandag 21-2-1814 (aangiften op 18-3-1814), otr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 22 jaar oud) te Hardinxveld op maandag 15-8-1791 met Johanna Baggerman, dr. van Floris Baggerman en Elizabeth (Lijsbeth) van den Heuvel, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op vrijdag 18-11-1768, ovl. (hoogstens 45 jaar oud) voor 1814. 
   Tijs Swets en Johanna Baggerman kregen samen zes kinderen alle geb/ged te Hardinxveld, Thijs op 7/9-2-1794, Floris op 1/12-4-1795, Tijs op 14/16/9-1798, Arie op 17-4/4-5-1800, Maaike op 28-7/2-8-1801 en Johanna Elisabeth op 3/20-2-1803

VIIm.  Knelia Klop, dr. van Jan Klop (VIk) en Ariaantje van den Bos, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 26-9-1723, ovl. (ongeveer 30 jaar oud) te Hardinxveld op dinsdag 27-11-1753, otr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 39 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 23-2-1753 met Ariens Louwe, zn. van Teunis Janszn Louw en Stijntje Ariens van der Moer, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 5-11-1713, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Hardinxveld op woensdag 7-3-1781. 
 Toen Ariens Louw trouwde met Knelia Klop was hij weduwnaar van Keuntje Eijmersdr Vermeijs, dr. van ??, hun ondertrouw was te Hardinxveld in mei 1739, zij is geboren op ?? en begraven te Hardinxveld op 3-3-1746.
Ariens Louw en Keuntje Eijmersdr Vermeijs kregen samen drie kinderen alle gedoopt te Hardinxveld, Stijntje op 8-1-1741, Teunis op 2-9-1742 en Teunis op 20-2-1746
 Uit deze relatie: 
  1.  Kuijntie Louwe, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 28-10-1753, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Hardinxveld om 12.- uur in het huis nummer 367 op donderdag 28-1-1830, otr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 24 jaar oud) te Hardinxveld op zaterdag 30-10-1773 met Leendert van Houwelingen, zn. van Mels Houwelingen en Fijgje Kleijn, ged. te Hardinxveld op zondag 1-6-1749, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Hardinxveld om 6.- uur in het huis nummer 284 op vrijdag 29-2-1828. 
   Leendert van Houwelijngen en Kuijntje Louwe kregen samen tien kinderen alle gedoopt (geb/ged) te Hardinxveld, Mels op 26-6-1774, Arie op 21-1-1776, Fijgje op 2-11-1777, Cornelia op 2-5-1779, Lena op 16-12-1781, Jan op 1-2-1784, Stoffel op 12-3-1786, Ariaantje op 16-3-1788, Geertje op 25-4-1790 en Teunis op 23-3/4-4-1792

VIIn.  Knelis (Cornelis) Klop, zn. van Jan Klop (VIk) en Ariaantje van den Bos, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 26-11-1724, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te Hardinxveld op donderdag 27-5-1784, otr. te Hardinxveld op donderdag 30-4-1750, tr. (beiden ongeveer 25 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 1-5-1750 met Geertje van den Heerik, dr. van Jan Janszn van den Heerik en Marigje Gerritsdr van Houwelingen, ged. Nederlands Hervormd te Giessendam op zondag 11-3-1725, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Hardinxveld op maandag 21-12-1795. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jan Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 18-6-1752, ovl. (hoogstens 1 jaar oud) te Hardinxveld voor 1754. 
  2.  Jan Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zaterdag 10-11-1753, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Hardinxveld op woensdag 23-5-1821, volgt VIIIs
  3.  Gerrit Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 9-5-1756, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Hardinxveld op dinsdag 6-8-1833, volgt VIIIt
  4.  Adriaantje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 6-11-1757. 
  5.  Jan van den Heerik (vernoemd naar familienaam van de moeder), ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 7-1-1759. 
  6.  Aartje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 27-1-1760, ovl. (ongeveer 38 jaar oud) te Hardinxveld op maandag 29-1-1798, volgt VIIIu
  7.  Jan van den Heerik (vernoemd naar familienaam van de moeder), ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 24-5-1761. 
  8.  Marigje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zaterdag 15-5-1762. 
  9.  Marigje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op dinsdag 13-12-1763, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 8-12-1820, volgt VIIIv
  10.  Geertje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 16-12-1764. 
  11.  Jannigje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 5-1-1766. 
  12.  Gijsbert Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 11-1-1767. 
  13.  Adriaantje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 10-4-1768. 

VIIo.  Steintie Klop, dr. van Jan Klop (VIk) en Ariaantje van den Bos, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 28-1-1731, begr. te Hardinxveld op maandag 14-1-1788, otr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 24 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 10-5-1754 met Petrus Arienszn (Peeter) Versteeg (onechtelijk), zn. van Cornelia Arentse Versteegh, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 4-9-1729, visscher, schipper, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) te Hardinxveld om 10.- uur in het huis nummer 56 op zaterdag 25-12-1813. 
 Uit deze relatie: 
  1.  Arie Versteeg, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 30-3-1755, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Hardinxveld op zaterdag 28-9-1811, otr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 21 jaar oud) (1) te Giessendam op vrijdag 26-3-1779 met Jannigje Goudriaan, dr. van Joost Goudriaan en Barbera (Berber) Versloot, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 29-1-1758, ovl. (ongeveer 31 jaar oud) te Hardinxveld op donderdag 19-3-1789. 
   Arie Versteeg en Jannigje Goudriaan kregen samen zeven kinderen alle gedoopt in Hardinxveld, Stijntje op 25-4-1779, Joost op 18-2-1781, Stijntje op 21-12-1783, Petrus op 26-3-1786, Cornelis op 27-5-1787, Petrus op 15-3-1789 en Jan ook op 15-3-1789, otr. (resp. ongeveer 36 en ongeveer 27 jaar oud) (2) te Hardinxveld op vrijdag 23-12-1791 met Joosje de Kwetter (ook wel de Quetter), dr. van Johannes de Kwetter en Stijntje van IJsere, geb. te Giessen-Nieuwkerk circa 1764, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Hardinxveld om 11.- in het huis nummer 49 op zaterdag 12-3-1814. 
   Arie Versteeg en Joostje de Kwetter kregen samen vijf kinderen alle geb/ged te Hardinxveld, Petrus op 11/16-6-1793, Johannis op 13/17-1-1796, Johannis op 25/28-1-1798, Jan ook op 25/28-1-1798 en Stijntje op 5/8-3-1801
  2.  Jan Versteeg, geb. te Hardinxveld op zondag 19-9-1756, ovl. (57 jaar oud) te Hardinxveld om 16.- uur in het huis nummer 49 op woensdag 5-1-1814 (aangifte: door zijn buurman Jochem van den Bout (daglooner) en zijn buurman Pieter van der Meijl (daglooner)), tr. (1) met zijn achternicht Dirkje Klop, dr. van Jan Gijsbertszn Klop (VIaa) en Geertruij Grootveld (zie VIIau), tr. (resp. 51 en ongeveer 35 jaar oud) (2) te Hardinxveld op zondag 13-12-1807 met Sandrijna van der Mijl (ook wel van der Meijl), dr. van Cornelis van der Mijl en Lijsbeth van den Heuvel, ged. te Hardinxveld op zondag 23-2-1772, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Hardinxveld om 14.30 uur in het huis nummer 49 op maandag 29-11-1830 (aangifte: door Teunis de Leng (arbeider) en Jochem van den Bout (arbeider)). 
  3.  Gijs Versteeg, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 15-10-1758, visscher, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Hardinxveld om 21.- uur in het huis nummer 65 op donderdag 9-11-1826, otr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 26 jaar oud) te Hardinxveld op maandag 29-5-1786 met Jannigje Kamsteeg, dr. van Jan Kampsteeg en Marigje Teunis Verheij, ged. te Hardinxveld op zondag 11-5-1760, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Hardinxveld om 9.- uur in het huis nummer 15 op maandag 20-4-1829. 
  4.  Aart Versteeg, ged. Nederlands Hervormd te Boven-Hardinxveld op zondag 19-7-1761, winkelier, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Hardinxveld om 7.- uur in het huis nummer 38 op vrijdag 5-3-1830, otr. (1) met Lijntje Klop, dr. van Dirk Klop (VIIIaf) en Willemijntje Kampsteeg (zie IXaq), tr. (resp. ongeveer 27 en 44 jaar oud) (2) te Hardinxveld op vrijdag 27-3-1789 met Maaijke van den Heuvel, dr. van Arie van den Heuvel en Pietertje (Peetje) Klop (VIIy), geb. te Hardinxveld op zondag 3-1-1745, ovl. (hoogstens 64 jaar oud) voor 1810, otr. (3) te Hardinxveld op vrijdag 9-3-1810, tr. (resp. ongeveer 48 en ongeveer 55 jaar oud) te Hardinxveld op dinsdag 31-4-1810 met Teuntje van der Linden, dr. van Jacob van der Linden en Ariaantje van der Net, geb. te Hendrik Ido Ambacht, ged. Nederlands Hervormd te Zwijndrecht op zondag 27-10-1754, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Hardinxveld om 14.- uur in het huis nummer 42 op vrijdag 14-2-1823. 
   Toen Teuntje van der Linden trouwde met Aart Versteeg was zij weduwe van Pieter Klop, zn. van Kuijndert Klop en Maria Sterrenburg, hun huwelijk was te Zwijndrecht op 22-12-1798, hij is gedoopt te Boven-Hardinxveld op 4-2-1749 en overleden te Hardinxveld op 27-3-1808
  5.  Cornelis Versteeg, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zaterdag 7-1-1764, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Hardinxveld om 23.- uur in het huis nummer 52 op woensdag 5-12-1821, tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 20 jaar oud) (1) te Hardinxveld op zondag 10-7-1796 met Teuntje de Rover, dr. van Gijsbert de Rover en Maijke van Wijngaarden, ged. te Hardinxveld op zondag 21-4-1776, ovl. (ongeveer 38 jaar oud) te Hardinxveld om 20.- uur in het huis nummer 79 op dinsdag 26-7-1814. 
   Cornelis Versteeg en Teuntje de Rover kregen samen twaalf kinderen alle geb/ged te Hardinxveld, Petrus op 19/25-12-1796 (hij trouwde met Cornelia van den Bout dr. van Huibert van den Bout en Marigje Klop), Gijsbert op 24/28-1-1798, Gijsbert op 17/20-1-1799, Maaike op 3/9-3-1800, Gijsbert op 22/29-1-1801, Stijntje op 23/30-5-1802, Jan op 28/30-10-1803, Stijntje op 10/25-11-1804, Dirk op 24-2/2-3-1806, Arie op 5/14-6-1807, Stijntje op 11/15-10-1808 en Kornelis op 4/21-1-1810, tr. (resp. ongeveer 50 en ongeveer 53 jaar oud) (2) te Hardinxveld op vrijdag 25-11-1814 met Jannigje Blokland, dr. van Adriaan Blokland en Leijntie Dirks de Mik (uit Giezen-Nieuwkerk), ged. te Hardinxveld op zondag 2-8-1761, ovl. (ongeveer 88 jaar oud) te Hardinxveld om 17.- uur in het huis nummer 74 op dinsdag 8-1-1850. 
   Toen Jannigje Blokland trouwde met Cornelis Versteeg was zij weduwe van Arie Kamsteeg, als zoon van Jan Rokusse Kamsteeg en Marigje Teunisse Vereij, hun huwelijk was op ??, hij is gedoopt te Hardinxveld op 7-11-1756 en overleden aldaar op 31-8-1807.
Arie Versteeg en Jannigje Blokland kregen samen elf kinderen alle geboren geb/ged te Hardinxveld, Lijntje op 5-8-1781, Jan op 14-12-1783, Adriaan op 6-2-1785, Dirk op 2-3-1788, Maijke op 4-3-1792, Johanna op 25/28-6-1795, Willem op 8/10-1797, Rokus op 23/30-12-1798 (hij trouwde met Catharina Versloot dr. van Jan Versloot en Jannigje Klop), Maria op 14/28-3-1802, Adrianus op 28-5/5-6-1803 en Arie op 14/23-12-1804
  6.  Ariaantje Versteeg, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 15-12-1765, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Hardinxveld om 17.- uur in het huis nummer 51 op donderdag 28-12-1843, otr. (beiden ongeveer 25 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 18-3-1791 met Hendrik Goudriaan, zn. van Joost Goudriaan en Barbera (Berber) Versloot, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 24-3-1765, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) te Hardinxveld om 6.- uur in het huis nummer 51 op zaterdag 1-9-1849. 
   Hendrik Goudriaan en Ariaantje Versteeg krijgen samen twee kinderen beide gedoopt (geb/ged) te Hardinxveld, Stijntje op 15-4-1792 (zij trouwde met Rokus van den Bout, zn. van Huibert van den Bout en Marigje Klop) en Jan op 31-10/3-11-1799
  7.  Bastiaan Versteeg, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 27-3-1768. 
  8.  Cornelia Versteeg, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 27-8-1769. 
  9.  Geertje Versteeg, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 17-11-1771. 

VIIp.  Feijgje Klop (VIIp), dr. van Jan Klop (VIk) en Ariaantje van den Bos, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op vrijdag 10-10-1732, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Hardinxveld op dinsdag 23-6-1807, otr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 25 jaar oud) te Hardinxveld op zaterdag 2-6-1764 met Teunis Klop, zn. van Ary Klop (VIai) en Aaltje Wervenbos (zie VIIax). 
 (Bij overlijden van Teunis, 70jaar, gehuwd, vier kinderen)
 (Bij overlijden van Fijntje (aangegeven als Fijntje Gijsbertsdr), 75 jaar, huisvrouw van Teunis Arienszn Klop, vier kinderen)

VIIq.  Gijsbert Klop, zn. van Teunis Klop (VIl) en Teuntje Bouman, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 20-8-1719, begr. te Hardinxveld op dinsdag 21-11-1786, otr. te Hardinxveld op zaterdag 14-4-1742, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 25 jaar oud) te Hardinxveld op zondag 6-5-1742 met Neeltje Goudriaan, dr. van Cornelis Pieterszn Goudriaan en Lijntje Jooste van der Lusdonk, ged. Nederlands Hervormd te Boven-Hardinxveld op zondag 8-11-1716, begr. te Hardinxveld op donderdag 2-11-1786. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Teuntje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op dinsdag 23-10-1742 (getuige: Ariaantje Willemze Boxman). 
  2.  Teuntje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 5-1-1744, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Hardinxveld op zaterdag 10-7-1813, volgt VIIIaa
  3.  Grietje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 26-9-1745, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Hardinxveld op maandag 5-8-1811, volgt VIIIab
  4.  Cornelia Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op vrijdag 6-10-1747 (getuige: Lijntje Jooste van der Lustdonk). 
  5.  Geertje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 23-2-1749 (getuigen: Jan Gijse Klop en Niesje Gijse Klop). 
  6.  Lijntje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 23-2-1749 (getuigen: Hendrik Cornelisse Goudriaan en Lijntje van der Lusdonk). 
  7.  Willem Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op vrijdag 30-7-1751, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Hardinxveld op dinsdag 25-1-1814, volgt VIIIac
  8.  Geertje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 19-11-1752 (getuige: Lijntje Cornelisse Goudriaan). 
  9.  Lijntje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 19-11-1752 (getuige: Niese Teunisse Holleman). 
  10.  Lijntje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 13-4-1755, volgt VIIIad

VIIr.  Dirk Klop, zn. van Teunis Klop (VIl) en Teuntje Bouman, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 22-7-1725, ovl. (ongeveer 34 jaar oud) te Hardinxveld op donderdag 20-12-1759, otr. te Hardinxveld op zaterdag 24-8-1754, tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 23 jaar oud) te Hardinxveld op donderdag 29-8-1754 met Neeltje Kampsteeg, dr. van Pieter Kampsteeg en Jannigje Koelewijn, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 24-12-1730, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Hardinxveld op zaterdag 7-8-1802. 
 Na het overlijden van Dirk Klop trouwde Neeltje Kampsteeg met Adam van Ameren zn. van ??, hun ondertrouw was op 8-3-1765 te Hardinxveld, hij is geboren op ?? en overleden op ?? (voor 1819).
Adam van Ameren en Neeltje Kampsteeg kregen samen vijf kinderen alle gedoopt te Hardinxveld, een tweeling Pieter en Aaltje op 22-6-1766, Adriana op 27-3-1768, Pieter op 4-6-1769 en Willemina op 2-12-1770
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Teuntje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 2-11-1755. 
  2.  Jannigje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 19-11-1758, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 24-3-1826, volgt VIIIae

VIIs.  Cornelis Klop, zn. van Teunis Klop (VIl) en Teuntje Bouman, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 23-12-1731, otr. te Schelluinen op vrijdag 11-4-1766, tr. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 26 jaar oud) te Schelluinen op zondag 4-5-1766 met Neeltje de Kraij, dr. van Laurens de Kraij en Ariaentje Groeneweg, ged. Nederlands Hervormd te Schelluinen op vrijdag 15-4-1740, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Hardinxveld op dinsdag 28-7-1801. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Teunis Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 1-2-1767, ovl. (ongeveer 21 jaar oud) te Hardinxveld op maandag 25-2-1788. 
  2.  Laurens Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 15-5-1768. 
  3.  Laurens Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 9-7-1769. 
  4.  Lauwerens Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 21-10-1770. 
  5.  Laurens Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op vrijdag 28-5-1773, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Hardinxveld om 4.- uur in het huis nummer 70 op zaterdag 9-2-1856, otr. te Hardinxveld op vrijdag 19-10-1798, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 26 jaar oud) te Hardinxveld op zondag 4-11-1798 met Aaltje Swets, dr. van Wouter Swets en Pieternella van Steenbeek, ged. Nederlands Hervormd te Boven-Hardinxveld op zondag 30-8-1772, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Hardinxveld om 3.- uur in het huis nummer 17 op dinsdag 27-7-1847. 
  6.  Teuntje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 26-2-1775. 

VIIt.  Dina Klop, dr. van Teunis Klop (VIl) en Teuntje Bouman, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 25-10-1733, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) te Hardinxveld op woensdag 13-4-1785, otr. (resp. ongeveer 26 en 29 jaar oud) te Hardinxveld op zaterdag 19-4-1760 met Adrianus Hoornaar, zn. van Willem Hoornaar (gerechtsdienaar te Waalwijk) en Adriaantje Eijmers, geb. te Waalwijk op zondag 8-4-1731, ovl. (43 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 26-8-1774, begr. te Hardinxveld. 
 Uit deze relatie: 
  1.  Willem Hoornaar, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zaterdag 17-4-1762, ovl. (ongeveer 5 jaar oud) te Hardinxveld op maandag 20-7-1767. 
  2.  Teuntje Hoornaar, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 8-4-1764. 
  3.  Teunis Hoornaar, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 9-2-1766, ovl. (ongeveer 44 jaar oud) te Hardinxveld op zaterdag 14-4-1810, otr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 22 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 18-4-1794 met Eeltje van Holten dr. van Hendrik van Holten en Maggeltje Bouman, ged. te Schelluinen op zondag 5-4-1772, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) te Hardinxveld om 21.- uur in het huis nummer 5 op maandag 21-3-1825. 
   Teunis Hoornaar en Eeltje van Holten kregen samen drie kinderen alle geb/ged in Hardinxveld, Adrianus op 21-1/8-2-1795, Maggeltje op 11/21-8-1796 en Dina op 26/30-9-1798 (trouwde met Rokus Kamsteeg zoon van Arie Kamsteeg en Alida Klop ook wel Alida Remans genoemd)
  4.  Ariaantje Hoornaar, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 5-7-1767. 
  5.  Willem Hoornaar, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 25-3-1770. 
  6.  Adriaan Hoornaar, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 19-2-1775, begr. te Hardinxveld op donderdag 2-6-1785. 

VIIu.  Dirk Gijsbertszn Klop, zn. van Gijsbert Clop (VIr) en N.N., ovl. te Hardinxveld op dinsdag 16-12-1732, otr. te Hardinxveld op zaterdag 6-3-1723, tr. (Sijsje ongeveer 22 jaar oud) te Hardinxveld op zondag 4-4-1723 met Sijsje de Ruijter, dr. van Jan Pieterse de Ruijter en Cornelia Jans Roek, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 26-12-1700. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jan Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 23-1-1724. 
  2.  Dirk Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 18-2-1725, begr. te Hardinxveld op maandag 9-1-1769, volgt VIIIaf
  3.  Lijntje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 17-3-1726. 
  4.  Grietje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 8-6-1727, begr. te Hardinxveld op dinsdag 5-6-1759. 
  5.  Jacob Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 6-6-1728, ovl. (ongeveer 3 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 16-5-1732. 
  6.  Ary Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 7-8-1729, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Hardinxveld op donderdag 21-7-1796. 
  7.  Bastiaan Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 1-10-1730. 
  8.  Jacob Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 1-6-1732. 

VIIv.  Geerit Klop, zn. van Gijsbert Clop (VIu) en Eijltie (Eeltje) van de Koppel, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 31-8-1698 (getuigen: Joost Gerrits van de Coppel en Aeghje Willems), ovl. (ongeveer 32 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 11-5-1731 (overlijd voor dat het laatste kind wordt geboren), otr. te Hardinxveld op zaterdag 4-11-1724, tr. (ongeveer 26 jaar oud) te Hardinxveld op zondag 19-11-1724 met Ariaantje Adamsdr Butger (ook wel Goedvriend of Godefrie), ovl. te Hardinxveld op donderdag 9-1-1755. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Eeltje Geeritsdr (Aaltje) Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 6-5-1725, otr. (resp. ongeveer 35 en ongeveer 24 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 10-4-1761 met Cornelis van Es, zn. van Joost van Es en Jannigje Cornelisse Brandwijk (uit Hofwegen), ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op vrijdag 18-1-1737, woonde te Giessendam. 
  2.  Gijsbert Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 10-11-1726, Gerrit woonde in Rotterdam aan de Hooijmart, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Rotterdam op zondag 10-11-1793, begr. te Rotterdam op zaterdag 23-11-1793, otr. te Rotterdam op zondag 30-4-1752, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 22 jaar oud) te Rotterdam op dinsdag 16-5-1752 met Jacomijntje (Jacomina) Prins, dr. van Joris Klaeszn Prins (woonde bij het huwelijk agter 't Klooster) en Anna Zegers Amelo (woonde bij het huwelijk agter 't Klooster), ged. gereformeerd te Rotterdam woonde aan de Schuddemansteeg agther 't klooster op zondag 16-4-1730 (getuigen: Jan Amelo en Jacomijntje Amelo), ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Rotterdam aan de Hooymart op woensdag 17-8-1796, begr. te Rotterdam op zaterdag 20-8-1796. 
  3.  Adam Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zaterdag 7-5-1729, ovl. (ongeveer 53 jaar oud) te Hardinxveld op donderdag 20-3-1783, volgt VIIIag
  4.  Geerit Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 10-2-1732, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Hardinxveld op donderdag 9-4-1807, volgt VIIIah

VIIw.  Bastiaan Klop, zn. van Gijsbert Clop (VIu) en Eijltie (Eeltje) van de Koppel, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 23-1-1701 (getuigen: Gijsbert Bastiaanse en Ariaantje Cornelis Clop), ovl. (minstens 43 jaar oud) na 1745, otr. te Hardinxveld op zondag 13-5-1725, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 23 jaar oud) te Hardinxveld op zondag 27-5-1725 met Lena Holleman, dr. van Gerrit Evertse Holleman en Metje Cornelis Verhaar, ged. Nederlands Hervormd te Boven-Hardinxveld op zondag 11-12-1701 (getuige: Herber Gijsberts), ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Hardinxveld op dinsdag 20-5-1783. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Gerrigje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Boven-Hardinxveld op zondag 16-12-1725, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 2-1-1784, volgt VIIIai
  2.  Eeltje (Aeltje) Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 9-11-1727, ovl. (minstens 36 jaar oud) tussen 1764 en 1765, volgt VIIIaj
  3.  Bastiaan Klop, ged. te Rotterdam op zondag 28-1-1731 in de Gereformeerde kerk van Rotterdam, doopgetuigen was Pietertje Klop, wonende aan de Slakede. 
  4.  Metje (bij overlijden wordt zij Neeltje genoemd) Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 20-12-1733, begr. te Cool op maandag 20-6-1803 (overleden op de Schiekade), otr. te Rotterdam op zondag 28-2-1779, tr. (resp. ongeveer 45 en ongeveer 54 jaar oud) te Rotterdam op dinsdag 16-3-1779 met Dirk Muijzer (ook wel Muijsert of Muijsers), geb. circa 1725, uit Emmerik aan de Rijn (D), begr. te Cool op dinsdag 27-4-1790 (overleden op de Schie onder Cool). 
   uit dit huwelijk geen kinderen
  5.  Lijsbeth Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 23-10-1735, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Rotterdam op donderdag 8-8-1811, otr. (resp. ongeveer 42 en ongeveer 39 jaar oud) te Amsterdam op vrijdag 25-9-1778 met Jan van den Donker, zn. van Bastiaan van den Donker (jm uit Rotterdam) en Kornelia van Heukelom (jd uit Rotterdam), ged. gereformeerd te Rotterdam wonende aan de W.Wagenstraat hoek van de Halvemaanstraat op dinsdag 13-1-1739 (getuigen: Willem en Herremijne Stolk), ovl. (ongeveer 43 jaar oud) te Rotterdam op vrijdag 14-6-1782. 
   Toen Jan van den Donker trouwde met Lijsbeth Klop was hij weduwnaar van Trijntje Verheul, dr. van Cornelis Verheul en Catrijna van Casteelen, hun ondertr/huw was te Rotterdam op 13/27-4-1760, zij is (gereformeerd) gedoopt op 15-4-1752 en begraven te Rotterdam op 10-12-1771.
Jan van den Donker en Trijntje Verheul kregen samen vier kinderen alle gedoopt te Rotterdam, Bastiaan op 7-12-1760, Cornelis op 23-5-1762, Jan op 21-6-1764 en Cornelia op 23-10-1768
  6.  Gijsbertje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 25-8-1737, begr. te Hardinxveld op donderdag 19-9-1737. 
  7.  Gijsbert Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op maandag 15-6-1739, ovl. (hoogstens 93 jaar oud) te Giessendam voor 1833, volgt VIIIak
  8.  Aaltje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 28-8-1740, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Amsterdam op woensdag 25-7-1821, volgt VIIIal
  9.  Bastiaantje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 27-6-1745, ovl. (ongeveer 21 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 26-6-1767. 

VIIx.  Cornelis Klop, zn. van Gijsbert Clop (VIu) en Eijltie (Eeltje) van de Koppel, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 19-8-1703 (getuigen: Arij Cornelisse en Dirkske Willem van de Koppel), otr. te Rotterdam op zondag 18-10-1733, tr. (ongeveer 30 jaar oud) te Rotterdam op dinsdag 3-11-1733 met Marijke Gerritsdr van Galen, van Werkendam. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Lijsbeth Klop, ged. ned.ger. te Rotterdam wonende op 't Haringvliet tegen d' Engelse Kerk op donderdag 17-12-1733. 

VIIy.  Pietertje (Peetje) Klop, dr. van Gijsbert Clop (VIu) en Eijltie (Eeltje) van de Koppel, geb. te Hardinxveld circa 1707, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Hardinxveld op donderdag 15-6-1769, begr. te Hardinxveld op dinsdag 20-6-1769, otr. te Hardinxveld op zaterdag 11-8-1736, tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 23 jaar oud) te Hardinxveld op zondag 9-9-1736 met Arie van den Heuvel, zn. van Willem Arienszn van den Heuvel en Kuijndertje Jansdr Buijs, ged. te Boven-Hardinxveld op vrijdag 7-7-1713, ovl. (ongeveer 94 jaar oud) te Hardinxveld op maandag 14-9-1807. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Willem van den Heuvel, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 10-2-1737, ovl. (ongeveer 16 dagen oud) te Hardinxveld op dinsdag 26-2-1737. 
  2.  Willem van den Heuvel, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op vrijdag 3-10-1738, gerechtsbode te Bleiswijk, otr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 32 jaar oud) te Bleiswijk op vrijdag 8-7-1763 met Maria Geerlof, dr. van Heijndrik Geerlof en Jannetje Olij, ged. te Bleiswijk op zondag 10-6-1731, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) op donderdag 7-7-1808. 
   Willem van den Heuvel en Maria Geerlof kregen samen drie kinderen alle gedoopt in Bleiswijk, Joannes Hendricus op 20-7-1766, Johanna op 3-1-1769 en Hendrik op 8-3-1772
  3.  Gijsbert van den Heuvel, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 16-10-1740, ovl. (ongeveer 5 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 25-3-1746. 
  4.  Kuintje van den Heuvel, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 25-11-1742, otr. (resp. ongeveer 17 en ongeveer 25 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 3-10-1760 met Bastiaan Mostert, zn. van Cornelis Bastiaans Mostert en Teuntje Jobse van den Heuvel, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 21-11-1734. 
   Bastiaan Mostert en Kuijntje van den Heuvel krijgen samen twaalf kinderen alle gedoopt in Hardinxveld, Cornelis op 2-6-1761, Pieternella op 20-11-1762, Ary op 8-12-1765, Teuntje op 25-11-1766 (zij trouwde met Gijsbert Klop), Ary op 5-2-1769, Elisabeth op 4-11-1770, Cornelis op 22-12-1771, Cornelis op 18-7-1773, Gijsbert op 15-1-1775, Cornelia op 8-12-1776, Bastiaentje op 11-1-1778 en Cornelis op 17-10-1779
  5.  Maaijke van den Heuvel, geb. te Hardinxveld op zondag 3-1-1745, ovl. (hoogstens 64 jaar oud) voor 1810, otr. (16 jaar oud) (1) te Hardinxveld op vrijdag 5-6-1761 met IJsbrand Janszn de Vries, uit Werkendam, ovl. voor 1789, tr. (2) met Aart Versteeg, zn. van Petrus Arienszn (Peeter) Versteeg (visscher, schipper) en Steintie Klop (VIIo). 
  6.  Lijsbeth van den Heuvel, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 15-1-1747, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Hardinxveld om 10.- uur in het huis nummer 49 op zaterdag 9-12-1820, otr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 33 jaar oud) te Hardinxveld op zaterdag 12-10-1771, tr. Cornelis van der Mijl en Lijsbeth van den Heuvel kregen samen negen kinderen alle gedoopt te Hardinxveld, Sanderijne op 23-2-1772, Ary op 5-6-1774, Jacob op 22-10-1775, Jacop op 2-2-1777, Jacob op 17-5-1778, Pieternella op 24-7-1780, Gijsbert op 26-8-1781, Pieter op 28-11-1784 en Pieternella op 12-12-1790 met Cornelis van der Mijl (ook wel van der Meijl), zn. van Jacob van der Meijl en Sanderina Holman, ged. te Boven-Hardinxveld op woensdag 5-3-1738, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Hardinxveld op woensdag 6-5-1801. 
  7.  Aaltje van den Heuvel, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 2-11-1749, ovl. (ongeveer 18 dagen oud) te Hardinxveld op donderdag 20-11-1749. 
  8.  Gijsbert van den Heuvel, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 19-9-1751. 
  9.  Arie van den Heuvel, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 15-2-1756, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Hardinxveld om 8.- uur in het huis nummer 84 op zaterdag 18-12-1813, otr. (beiden ongeveer 22 jaar oud) te Hardinxveld op donderdag 31-12-1778 met Ariaentje Swets, dr. van Teunis Wouterse Swets en Pieternella Sterrenburg, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 26-9-1756, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Hardinxveld om 8.- uur in het huis nummer 85 op woensdag 23-12-1818. 

VIIz.  Lijsbeth Klop, dr. van Jacob Clop (VIv) en Lijntje (Leentjen) van Wolferen (VIal), ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 15-11-1716, tr. met Cornelis Janszn Klop (zie VIIi). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Bastiaantje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 7-1-1742, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te Cool op woensdag 29-6-1796, volgt VIIIn
  2.  Leijntje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zaterdag 27-6-1744, ovl. (hoogstens 76 jaar oud) voor 1821, volgt VIIIo
  3.  Jan Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 11-12-1746. 
  4.  Annigje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 16-8-1750, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Dordrecht op maandag 10-2-1823, relatie met Cornelis Francios, zn. van Pieter Francios en Adriana de Haas, ged. te 's Gravenhage in de Grote-Kerk door ds. van Staveren, op op zaterdag 2-2-1754, winkelier, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Dordrecht op maandag 21-11-1831. 
  5.  Adriaantje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 18-11-1753, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Hardinxveld om 1.- uur in het huis nummer 168 op zaterdag 22-2-1812. 
  6.  Jacob Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 29-1-1758, ovl. (ongeveer 36 jaar oud) te Hardinxveld op woensdag 14-5-1794. 

VIIaa.  Maria Klop (VIIaa), dr. van Jacob Clop (VIv) en Lijntje (Leentjen) van Wolferen (VIal), ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 21-9-1727, ovl. (ongeveer 44 jaar oud) te Hardinxveld op maandag 6-1-1772, otr. met haar achterneef Maarten Klop (zie VIah). 

VIIab.  Gijsbert (Egbert) Klop, zn. van Kuijndert Klop (VIy) en Maria Sterrenburg, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 4-6-1747, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Hardinxveld op donderdag 17-11-1808 Gijsbert bij overlijden 60 jaar, gehuwd, 5 kinderen, tr. (beiden ongeveer 25 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 23-4-1773 met Neeltje Klijndier (of Klundert), dr. van Jan Klijndier en Marigje Cornelisdr Brand, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 12-11-1747, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Hardinxveld om 3.- uur in het huis nummer 210 op vrijdag 24-12-1830. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Maria Klop, ged. Nederlands Hervormd te Boven-Hardinxveld op zondag 10-7-1774, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Hardinxveld op dinsdag 3-1-1854, volgt VIIIam
  2.  Marigje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Boven-Hardinxveld op zondag 22-9-1776, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Hardinxveld op maandag 26-9-1842, volgt VIIIan
  3.  Kuijndert (Kuindert) Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 1-11-1778, dagloner, arbeider, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te Hardinxveld om 11.- uur in het huis nummer 169 op woensdag 9-1-1833 (aangifte: door Abram Swets (arbeider) en Jacob van der Kooij (smit)), tr. (resp. ongeveer 35 en 41 jaar oud) te Hardinxveld op zaterdag 6-11-1813 met Elisabeth de Jong, dr. van Huibert de Jong en Teuna Pijl, geb. te Hardinxveld op zondag 6-9-1772, ovl. (71 jaar oud) te Hardinxveld om 20.- uur in het huis nummer 104 op maandag 23-10-1843 (aangifte: door Cornelis de Leng (arbeider) en Gerrit Christoffes Wijbrans (huisschilder)). 
  4.  Jan Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 29-10-1780, ovl. (hoogstens 66 jaar oud) voor 1847. 
  5.  Jannigje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 20-10-1782. 
  6.  Jannigje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 10-9-1786, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Hardinxveld op donderdag 18-12-1856, volgt VIIIao
  7.  Heiltje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 27-9-1789, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Hardinxveld op woensdag 6-7-1859, volgt VIIIap
  8.  Stijntje (Christina) Klop, geb. te Hardinxveld op zondag 2-9-1792, ovl. (37 jaar oud) te Broek op vrijdag 8-1-1830, volgt VIIIaq

VIIac.  Pieter Klop, zn. van Kuijndert Klop (VIy) en Maria Sterrenburg, ged. Nederlands Hervormd te Boven-Hardinxveld op dinsdag 4-2-1749, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te Hardinxveld op zondag 27-3-1808, otr. (1) te Gorinchem op donderdag 30-10-1777, tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 25 jaar oud) te Gorinchem op zondag 16-11-1777 met zijn nicht Pietertje Sterrenburg, dr. van Arien Sterrenburg en Cornelia Klop (VIak). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Kuijndert Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 7-2-1779 (getuige: Teuntje Kuijnderts Klop), begr. te Hardinxveld op vrijdag 4-10-1782. 
  2.  Cornelia Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 30-4-1780, ovl. (ongeveer 33 jaar oud) te Hendrik Ido Ambacht op dinsdag 8-3-1814, volgt VIIIar
  3.  Kuijndert Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op donderdag 25-12-1783. 
  4.  Kuijndert Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 24-7-1785, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Den Helder op woensdag 3-2-1836, volgt VIIIas
  5.  Maria Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 3-6-1787, ovl. (ongeveer 16 jaar oud) te Hardinxveld op donderdag 13-10-1803, begr. te Hardinxveld op zaterdag 15-10-1803. 
  6.  Ary Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 9-11-1788. 
  Pieter Klop, otr. (2) te Hardinxveld op maandag 26-11-1798, tr. (resp. ongeveer 49 en ongeveer 44 jaar oud) te Zwijndrecht op zaterdag 22-12-1798 met Teuntje van der Linden, dr. van Jacob van der Linden en Ariaantje van der Net (zie VIIo). 
 Na het overlijden van Pieter Klop trouwde Teuntje van der Linden met Aart Versteeg, zn. van Pieter Versteeg en Steintie Klop, hun huwelijk was te Hardinxveld op 31-4-1810, hij is gedoopt te Boven-Hardinxveld op 19-7-1761 en overleden te Hardinxveld op 5-3-1830
  Teuntje van der Linden, dr. van Jacob van der Linden en Ariaantje van der Net, tr. (2) met Aart Versteeg, zn. van Petrus Arienszn (Peeter) Versteeg (visscher, schipper) en Steintie Klop (VIIo). 

VIIad.  Cornelis Klop, zn. van Kuijndert Klop (VIy) en Maria Sterrenburg, ged. Nederlands Hervormd te Boven-Hardinxveld op zaterdag 11-12-1751, dagloner, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Hardinxveld om 2.- uur in het huis nummer 136 op maandag 21-12-1812, otr. (resp. ongeveer 40 en ongeveer 32 jaar oud) (1) te Hardinxveld op donderdag 7-6-1792 met Willempje Rokusdr Ottervanger, dr. van Rocus Ottervanger en Jannigje van Krugten, ged. ned.ger. te Sleeuwijk op zondag 16-12-1759 (getuigen: de vader en Maria van Dijck), ovl. (ongeveer 33 jaar oud) te Hardinxveld op woensdag 16-10-1793. 
 Uit deze relatie: 
  1.  Kuijndert Klop, geb. te Hardinxveld op donderdag 10-10-1793, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 13-10-1793, ovl. (2 maanden oud) te Hardinxveld op woensdag 8-1-1794. 
  Cornelis Klop, otr. (resp. ongeveer 43 en ongeveer 27 jaar oud) (2) te Hardinxveld op vrijdag 24-4-1795 met Marigje Blokland, dr. van Baaijen (Baije) Blokland en Annigje Fijnekam, ged. Nederlands Hervormd te Neder-Hardinxveld op zondag 7-2-1768, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Hardinxveld om 20.- uur in het huis nummer 306 op zaterdag 3-1-1835. 
 Uit deze relatie: 
  1.  Baaije (Baije) Klop, geb. te Hardinxveld op maandag 6-6-1796, ovl. (67 jaar oud) te Hardinxveld op maandag 28-9-1863, volgt VIIIat
  2.  Kuindert Klop, geb. te Hardinxveld op dinsdag 21-8-1798, ovl. (46 jaar oud) te Strijen op donderdag 19-12-1844, volgt VIIIau
  3.  Annegje Klop, geb. te Hardinxveld op vrijdag 11-11-1803, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 13-11-1803. 

VIIae.  Heijltje Klop, dr. van Kuijndert Klop (VIy) en Maria Sterrenburg, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op maandag 27-4-1761, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Hardinxveld op maandag 12-8-1811, 
 (Heijltje bij overlijden, 50 jaar, ongehuwd, geen kinderen)
 2 kinderen: 
  1.  Doodgeb. kind Klop (onechtelijk), geb. te Hardinxveld op vrijdag 26-10-1792, begr. te Hardinxveld op vrijdag 26-10-1792. 
  2.  Heiltje Klop (onechtelijk), geb. te Hardinxveld op woensdag 5-2-1794, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 16-3-1794, ovl. (1 jaar oud) te Hardinxveld op donderdag 5-2-1795. 

VIIaf.  Ary Klop, zn. van Kuijndert Klop (VIy) en Maria Sterrenburg, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 31-8-1766, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) te Hardinxveld om 19.- uur in het huis nummer 35 op woensdag 27-9-1815, otr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 20 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 9-8-1793 met Jaapje Bakker, dr. van Pieter Bakker en Lijsbeth (Elisabeth) van der Net, ged. Nederlands Hervormd te Zwijndrecht op zondag 20-9-1772, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 8-1-1808. 
 Uit deze relatie: 
  1.  Kuindert Klop, geb. te Hardinxveld op woensdag 19-3-1794, ovl. (79 jaar oud) te Weesp op vrijdag 28-3-1873, volgt VIIIav
  2.  Elisabeth Klop, geb. te Hardinxveld op dinsdag 19-5-1795, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 24-5-1795, ovl. (één maand oud) te Hardinxveld op zaterdag 18-7-1795, begr. te Hardinxveld op maandag 20-7-1795. 
  3.  Elisabeth (Elizabeth) Klop, geb. te Hardinxveld op donderdag 25-8-1796, ovl. (74 jaar oud) te Hardinxveld op woensdag 1-3-1871, volgt VIIIaw
  4.  Pieter Klop, geb. te Hardinxveld op donderdag 11-7-1799, ovl. (47 jaar oud) te Hardinxveld op donderdag 1-4-1847, volgt VIIIax
  5.  Maria Klop, geb. te Hardinxveld op zaterdag 23-8-1800, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op donderdag 28-8-1800, ovl. (1 jaar oud) te Hardinxveld op dinsdag 24-11-1801. 
  6.  Arie Klop, geb. te Hardinxveld op woensdag 14-10-1801, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 18-10-1801, ovl. (8 maanden oud) te Hardinxveld op donderdag 17-6-1802. 
  7.  Maria Klop, geb. te Hardinxveld op woensdag 13-7-1803, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 24-7-1803. 
  8.  Arie Klop, geb. te Hardinxveld op maandag 22-10-1804, ovl. (68 jaar oud) te Hardinxveld op zaterdag 21-6-1873, volgt VIIIay
  9.  Paulus Klop, geb. te Hardinxveld op zondag 27-4-1806, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 11-5-1806, ovl. (40 dagen oud) te Hardinxveld op vrijdag 6-6-1806. 
  10.  Jaapje Klop, geb. te Hardinxveld op woensdag 30-12-1807, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 24-1-1808, ovl. (5 maanden oud) te Hardinxveld op zondag 19-6-1808. 

VIIag.  Teuntje Klop, dr. van Cornelis Klop (VIz) (schipper) en Trijntje van den Bout, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op woensdag 9-8-1747 (getuige: Teuntje Klop), ovl. (ongeveer 36 jaar oud) te Rotterdam aan de Geldersekaaij op donderdag 15-1-1784, begr. te Hardinxveld op maandag 19-1-1784, 
 een dochter: 
  1.  Johanna Klop, ged. ned.ger. te Rotterdam op woensdag 27-9-1775, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) te Gorinchem op dinsdag 25-12-1827, volgt VIIIaz

VIIah.  Maaijke Klop, dr. van Cornelis Klop (VIz) (schipper) en Trijntje van den Bout, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 6-4-1749 (getuige: Neeltje van den Bout), ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Hardinxveld om 11.- uur in het huis nummer 154 op woensdag 24-11-1819, otr. te Schelluinen op vrijdag 2-5-1777, tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 21 jaar oud) te Gorinchem op donderdag 8-5-1777 met Bernardus Schrader, zn. van Justus Schrader (schoolmeester te Schelluinen) en Annigje (Anna) van Duren, ged. Nederlands Hervormd te Schelluinen op zondag 7-9-1755, kleermaker, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te Hardinxveld om 5.- uur in het huis nummer 153 op maandag 22-4-1816. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Anna Schrader, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op maandag 3-5-1779, ovl. (ongeveer 47 jaar oud) te Hardinxveld om 9.- uur in het huis nummer 154 op dinsdag 2-1-1827, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 29 jaar oud) te Hardinxveld op zondag 24-8-1806 met Jan Boxman, zn. van Arie Boxman en Eijltje Colijn, ged. te Hardinxveld op zondag 24-11-1776, timmerman, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) te Hardinxveld om 9.- uur in het huis nummer 155 op woensdag 4-2-1829. 
  2.  Trijntje Schrader, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 18-3-1781. 

VIIai.  Gijsbert Klop, zn. van Cornelis Klop (VIz) (schipper) en Trijntje van den Bout, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 28-6-1750 (getuige: Heijltje Klop), ovl. (ongeveer 53 jaar oud) te Hardinxveld op dinsdag 1-5-1804, otr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 22 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 20-11-1778 met Lena Boxman, dr. van Baijen Boxman en Ariaantje van den Heuvel, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 11-7-1756, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Hardinxveld om 2.- uur in het huis nummer 134 op vrijdag 14-2-1823. 
 Na het overlijden van Gijsbert Klop trouwde Lena Boxman met Otto van Hattem, zn. van Otje van der Vliet en "in onecht gewonnen" Hendrik van Hattem, hun huwelijk was te Hardinxveld op 2-6-1805, hij is gedoopt te Vuuren op 15-6-1755 en overleden te Hardinxveld op 29-1-1835.
Toen Otto van Hattem trouwde met Lena Boxman was hij weduwnaar van Neeltje Kok, dr. van Jan Chrisiaan de Kok en Adriaantje Rokus de Haas, hun huwelijk was te Hardinxveld op 24-4-1783, zij is gedoopt te Hardinxveld op 14-10-1764 en aldaar begraven op 21-6-1804.
Otto van Hattem en Neeltje Kok kregen samen zes kinderen alle gedoopt te Hardinxveld, Jan op 31-1-1784, Jan Christiaan op 13-3-1785, Willem op 9-4-1786, Adrianus op 30-12-1787, Arriaantje op 25-12-1790 en geb/ged. Hendrika op 22/31-10-1802
 Uit deze relatie: 
  1.  Trijntje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zaterdag 26-6-1779, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te Hardinxveld op donderdag 6-3-1834, volgt VIIIba
  2.  Baijen (Baaije) Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 23-4-1786, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Hardinxveld op maandag 8-4-1850, volgt VIIIbb
  3.  Thijs Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 20-3-1791, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Werkendam op zaterdag 15-8-1857, volgt VIIIbc
  4.  Cornelis Klop, geb. te Hardinxveld op zondag 28-7-1793, ovl. (65 jaar oud) te Hardinxveld op maandag 31-1-1859, volgt VIIIbd

VIIaj.  Jochem Klop, zn. van Cornelis Klop (VIz) (schipper) en Trijntje van den Bout, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zaterdag 18-12-1751 (getuige: Teuntje Klop), begr. te Werkendam op maandag 25-3-1805, otr. te Werkendam op zaterdag 14-5-1774, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 39 jaar oud) te Werkendam op zondag 6-8-1775 met Dina van den Heuvel, dr. van Jacob Arienszn van den Heuvel (schepen, diaken) en Ariaantje Jansdr van den Heuvel, ged. ned.ger. te Werkendam op maandag 21-5-1736, winkelierster, tapster, kleinkramer in rookwaar, snuiftabak, droge koffie, thee, boter, kaas en chocolade, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Werkendam op donderdag 8-12-1808. 
 Toen Dina van den Heuvel trouwde met Jochem Klop was zij weduwe van Cornelis de Koning
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jacob Klop, ged. Nederlands Hervormd te Werkendam op zondag 29-10-1775. 
  2.  Adriana Klop, ged. Nederlands Hervormd te Werkendam op zondag 18-5-1777, ovl. (ongeveer 43 jaar oud) te Werkendam op zondag 2-7-1820, volgt VIIIbe
  3.  Trijntje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Werkendam op zondag 29-4-1781, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Werkendam op dinsdag 24-12-1850, volgt VIIIbf

VIIak.  Cornelis Klop, zn. van Cornelis Klop (VIz) (schipper) en Trijntje van den Bout, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 20-1-1754 (getuige: Geertje de Leng), beurtschipper op Rotterdam, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Hellevoetsluis op donderdag 3-7-1823, otr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 20 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 25-4-1783 met Jannigje Vermeulen, dr. van Leendert Vermeulen en Antinia Ruijs, ged. te Hellevoetsluis op zondag 1-8-1762, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Hellevoetsluis op maandag 10-8-1835. 
 Uit deze relatie: 
  1.  Antonia Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hellevoetsluis op zondag 8-1-1786, ovl. (ongeveer 31 jaar oud) te Hellevoetsluis op vrijdag 4-7-1817, volgt VIIIbg
  2.  Trijntje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hellevoetsluis op zondag 8-4-1787, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Leijden op zondag 15-7-1866, volgt VIIIbh
  3.  Cornelis Klop, geb. te Hellevoetsluis op donderdag 2-12-1790, ged. Nederlands Hervormd te Hellevoetsluis op zondag 5-12-1790. 
  4.  Helena Klop, geb. te Hellevoetsluis op dinsdag 5-8-1794, ovl. (89 jaar oud) te Zoeterwoude op donderdag 24-1-1884, volgt VIIIbi
  5.  Cornelia Klop, geb. te Hellevoetsluis op woensdag 21-9-1796, ovl. (65 jaar oud) te Leiderdorp op donderdag 7-11-1861, volgt VIIIbj
  6.  Cornelis Klop, geb. te Hellevoetsluis op zaterdag 14-3-1801, ovl. (73 jaar oud) te Hellevoetsluis op zondag 20-9-1874, volgt VIIIbk
  7.  Jannetje Klop, geb. te Hellevoetsluis op zaterdag 29-10-1803, ged. Nederlands Hervormd te Hellevoetsluis op zondag 6-11-1803. 

VIIal.  Lijntje Klop, dr. van Cornelis Klop (VIz) (schipper) en Trijntje van den Bout, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 13-6-1756 (getuige: Neeltje Jochemse van den Bout), ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Werkendam op woensdag 18-1-1815, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 28 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 23-10-1778 met Rijk van Oort, zn. van Jacobus van Oort en Anneke voor den Dug, ged. te Werkendam op zondag 1-2-1750, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Werkendam op dinsdag 8-11-1808. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jacobus van Oort, ged. te Werkendam op dinsdag 3-8-1779, arbeider, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te De Werken en Sleeuwijk op dinsdag 11-10-1842, tr. met Neeltje Baggerman, dr. van Jan Baggerman en Cornelia Verheij, ged. te Werkendam op zondag 8-4-1787, ovl. (ongeveer 98 jaar oud) te Werkendam op maandag 31-8-1885. 
   Jacobus van Oort (van Oord) en Neeltje Baggerman kregen samen tenminste elf kinderen alle geboren te Werkendam (De Werken en Sleeuwijk), Arij op ??, Rijk op 18-4-1811, Jan op 17-3-1813, Arie Jan op 17-9-1815, Pieter op 4-11-1819, Hendrik op ??, Jochem om 9.- uur op 27-8-1820, Leendert op 17-3-1822, een levenloos kind op 28-8-1826, Cornelia Lijsje om 2.- uur op 17-8-1828 en Teunis Gijsbert op 14-5-1834.
Toen Neeltje Baggerman trouwde met Jacobus van Oort was zij weduwe van Abraham Baggerman, zn. van Hendrik Baggerman en Jenneke van der Schuijt, hun huwelijk was te ?? ca 1805, hij is gedoopt te Werkendam op 15-12-1782 en ovl. (25 jaar oud) te Werken en Sleeuwijk op 27-9-1808.
Abraham Baggerman en Neeltje Baggerman kregen samen twee kinderen beide gedoopt te Werkendam, Marigje op 22-1-1806 en Cornelia op 26-12-1807
  2.  Cornelis van Oort, ged. te Werkendam op zondag 7-1-1781, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Hellevoetsluis op zaterdag 1-7-1843, tr. (resp. ongeveer 33 en 24 jaar oud) te Hellevoetsluis op donderdag 27-10-1814 met Maria Goudswaard (ook wel Gouswaart), dr. van Heijndrik (Hendrik) Goudswaard en Johanna van Meteren, geb. te Hellevoetsluis op vrijdag 15-1-1790, ged. te Hellevoetsluis op zondag 17-1-1790, ovl. (55 jaar oud) te Hellevoetsluis op zondag 21-12-1845. 
   Cornelis van Oordt en Maria Goudswaard kregen samen tien kinderen alle geboren te Hellevoetsluis, Rijk op 25-5-1816, Johanna op 12-11-1817, Hendrik op 8-7-1819, Arij op 29-9-1821, Leendert ook op 29-9-1821, Arij op 2-12-1822, Leendert op 27-10-1824, Arij Gijsbert op 25-3-1827, Arie Gijsbert op 16-7-1828 en Lijntje op 11-9-1830
  3.  Anneke van Oort, ged. te Werkendam op zondag 3-11-1782. 
  4.  Teunis van Oort, ged. te Werkendam op zondag 18-12-1785, ovl. (ongeveer 43 jaar oud) te Werkendam op dinsdag 23-12-1828, tr. (resp. ongeveer 31 en 41 jaar oud) te Werkendam op zondag 16-2-1817 met Neeltje Nederveen, dr. van Jacob Nederveen (rijsschipper) en Geertruij de Fonkert, geb. te Werkendam op zondag 23-4-1775, ovl. (69 jaar oud) te Bergen op Zoom op maandag 23-12-1844. 
  5.  Trijntje van Oord, ged. te Werkendam op zondag 21-9-1788, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Werkendam op zondag 6-3-1870, tr. (resp. ongeveer 22 en 22 jaar oud) te Werkendam op woensdag 20-3-1811 met Joachim Konings, zn. van Joachim Konings en Cornelia Giphart, geb. te Werkendam op zondag 8-2-1789, ovl. (65 jaar oud) te Werkendam op zondag 29-10-1854. 
   Joachim Konings en Trijntje van Oord kregen samen tenminste zes kinderen alle geboren te Werkendam, Lena Joachem, Rijk, Anna, Arie Teunis, Kornelis, Cornelis Arie, Gijsbert en Cornelis Adrianus
  6.  Arij van Oort, ged. te Werkendam op zondag 24-4-1791, ovl. (ongeveer 19 jaar oud) te Werkendam op vrijdag 12-10-1810. 
  7.  Jan van Oort, ged. te Werkendam op zondag 30-8-1795, ovl. (ongeveer 13 jaar oud) te Werkendam op donderdag 15-9-1808. 
  8.  Gijsbert van Oort (ook wel Gijsbert Klop van Oordt), ged. te Werkendam op zondag 21-1-1798, ovl. (ongeveer 28 jaar oud) te Maassluis op zondag 10-12-1826. 

VIIam.  Jan Klop, zn. van Cornelis Klop (VIz) (schipper) en Trijntje van den Bout, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 10-12-1758 (getuige: Dingena Klop), ovl. (ongeveer 35 jaar oud) te Hardinxveld op dinsdag 7-10-1794, begr. te Hardinxveld op vrijdag 10-10-1794, otr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 25 jaar oud) te Hardinxveld op donderdag 28-12-1786 met Elisabeth (Lijsbeth) Oldemans, dr. van Pieter Oldemans en Marigje Hoekwater, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op vrijdag 25-12-1761, ovl. (ongeveer 33 jaar oud) te Hardinxveld op woensdag 25-2-1795. 
 Uit deze relatie: 
  1.  Marigje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 29-7-1787, begr. te Hardinxveld op zaterdag 29-11-1788. 
  2.  Trijntje Klop (ongehuwd), ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 16-11-1788, ovl. (ongeveer 28 jaar oud) te Gorinchem op zaterdag 11-10-1817. 
  3.  Peeter (Petrus) Klop, ged. Nederlands Hervormd te Neder-Hardinxveld op zondag 24-1-1790, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Hardinxveld op woensdag 26-12-1866, volgt VIIIbl
  4.  Marigje Klop, geb. te Hardinxveld op vrijdag 28-1-1791, ovl. (43 jaar oud) te Gorinchem op woensdag 9-4-1834, volgt VIIIbm
  5.  Cornelis Klop, geb. te Hardinxveld op dinsdag 24-1-1792, ovl. (33 jaar oud) te Gorinchem op woensdag 27-7-1825, volgt VIIIbn
  6.  Willem Klop, geb. te Hardinxveld op zondag 22-9-1793, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 29-9-1793. 
  7.  Jan Klop, geb. te Hardinxveld op maandag 23-2-1795, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 1-3-1795. 

VIIan.  Baris (Baarend) Klop, zn. van Cornelis Klop (VIz) (schipper) en Trijntje van den Bout, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 1-8-1762 Teuntje van den Heuvel, beurtschipper op Rotterdam, Baris vervoerde rond 1820 de kerkorgels van de bekende orgelbouwers gebr. Batz naar Hellevoetsluis en Nieuwenhoorn, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Hellevoetsluis op woensdag 28-1-1829, otr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 26 jaar oud) te Hellevoetsluis (ondertrouw in Rotterdam op 15-4-1792, trouwde in de Grote Kerk te Brielle) op donderdag 12-4-1792 met Elizabeth Mikkers, dr. van Hendrik Mikkers (kleermaker) en Catrijna Hommering, ged. te Brielle in de Grote Kerk op woensdag 25-12-1765, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Hellevoetsluis op maandag 18-10-1824. 
 Uit deze relatie: 
  1.  Cornelis Klop, geb. te Hellevoetsluis op zondag 24-2-1793, ovl. (73 jaar oud) te Hellevoetsluis op dinsdag 23-10-1866, volgt VIIIbo
  2.  Catharina Wilhelmina Klop, geb. te Hellevoetsluis op woensdag 28-5-1794, ovl. (23 jaar oud) te Hellevoetsluis op zondag 23-11-1817, volgt VIIIbp
  3.  Hendrik Klop, geb. te Hellevoetsluis op vrijdag 6-11-1795, ged. Nederlands Hervormd te Hellevoetsluis op zondag 8-11-1795, schippersgezel, ovl. (22 jaar oud) te Hellevoetsluis op zaterdag 29-11-1817, tr. (resp. 21 en 24 jaar oud) te Hellevoetsluis op donderdag 27-3-1817 met Elisabeth van Veenendaal, dr. van Hendrik van Veenendaal (suikerraffinadeur te Rotterdam) en Jacoba Coert, geb. te Rotterdam op zaterdag 12-5-1792, ged. te Rotterdam op dinsdag 15-5-1792, winkelierster, ovl. (29 jaar oud) te Hellevoetsluis op donderdag 27-9-1821. 
   Toen Elisabeth van Veenendaal trouwde met Hendrik Klop was zij weduwe van Pieter Johannes Smit, zn. van Johannes Christiaan Smit en Johanna Perk, hun huwelijk was te Rotterdam op 31-8-1814, hij is gedoopt te Rotterdam op 18-4-1790 en overleden te Hellevoetsluis op 19-5-1816.
Pieter Johannes Smit en Elisabeth van Veenendaal kregen samen een dochter Jacoba Hendrika geboren te Rotterdam op 5-11-1814 en overleden te Hellevoetsluis op 20-9-1815.
Na het overlijden van Hendrik Klop trouwde Elisabeth van Veenendaal met Johannes Meulendijk, zn. van Jan Meulendijk en Willempje Pieterse Maat, hun huwelijk was te Hellevoetsluis op 25-3-1819, hij is geboren te Vlaardingen op 17-5-1793 en overleden te Rotterdam op 28-9-1887.
Johannes Meulendijk trouwde na het overlijden van Elisabeth Veenendaal nog twee maal zijn tweede huwelijk was met Heijnderina Anna Sunsen, dr. van Johannes Jacobus Sunsen en Jacoba van der Blom, hun huwelijk was te Hellevoetsluis op 16-1-1823, zij is geboren te Hellevoetsluis op 9-6-1796 en aldaar overleden op 17-7-1837.
Johannes Meulendijk en Heijnderina Anna Sunsen kregen samen zes kinderen alle geboren te Hellevoetsluis, Willemina Jacoba op 13-3-1823, Maria Anna op 2-2-1826, Boudewijn op 21-1-1830, Arie op 21-1-1832, Maria Anna op 14-5-1834 en Boudewijn op 10-2-1836.
Het derde huwelijk van Johannes Meulendijk was met Teuntje Stolk, dr. van Kornelis Stolk en Klazina Sjouw, hun huwelijk was te Hellevoetsluis op 11-8-1848, zij is geboren te Zwartewaal op 12-7-1820 en overleden te Rotterdam op 1-10-1907.
Johannes Meulendijk en Teuntje Stolk kregen samen twee kinderen beide geboren te Hellevoetsluis, Pieter op 7-7-1849 en Jannetje op 17-1-1852.
Toen Teuntje Stolk trouwde met Johannes Meulendijk was zij weduwe van Leendert Hordijk, zn. van Jan Hordijk en Marrigje de Haas, hun huwelijk was te Hellevoetsluis op 20-12-1839, hij is geb/ged te Ouderkerk aan de IJssel op 6/13-4-1808 en overleden te Hellevoetsluis op 1-9-1846.
Leendert Hordijk en Teuntje Stolk kregen samen vijf kinderen alle geboren te Hellevoetsluis, Jan op 2-4-1840, Cornelis op 20-8-1841, Maartje op 3-9-1842, Klasina op 9-7-1844 en Klasina op 3-8-1846.
Toen Leendert Hordijk trouwde met Teuntje Stolk was hij weduwnaar van Geertruida Koster, dr. van Lauwerens Koster en Marijtje Hordijk, hun huwelijk was te Pernis op 18-4-1829, zij is geb/ged te Pernis op 14-6/6-7-1806 en overleden te Hellevoetsluis op 1-1-1839.
Leendert Hordijk en Geertruida Koster kregen samen een zoon geboren te Pernis, Louwerens op 15-11-1831
  4.  Trijntje Klop, geb. te Hellevoetsluis op woensdag 14-2-1798, ged. Nederlands Hervormd te Hellevoetsluis op zondag 18-2-1798, ovl. (9 maanden oud) te Hellevoetsluis op woensdag 5-12-1798. 
  5.  Willem Klop, geb. te Hellevoetsluis op vrijdag 27-12-1799, ovl. (77 jaar oud) te Hellevoetsluis op maandag 25-6-1877, volgt VIIIbq
  6.  Jan Klop, geb. te Hellevoetsluis op maandag 8-2-1802, ovl. (37 jaar oud) te Hellevoetsluis op dinsdag 3-12-1839, volgt VIIIbr
  7.  Kuindert Marius Klop, geb. te Hellevoetsluis op dinsdag 28-2-1804, ovl. (49 jaar oud) te Hellevoetsluis op maandag 14-11-1853, volgt VIIIbs
  8.  Marinus Klop, geb. te Hellevoetsluis op maandag 23-11-1807, ovl. (37 jaar oud) te Hellevoetsluis op zaterdag 5-4-1845, volgt VIIIbt
  9.  Trijntje Klop, geb. te Hellevoetsluis op vrijdag 30-3-1810, ovl. (52 jaar oud) te Hellevoetsluis op zaterdag 3-5-1862, volgt VIIIbu

VIIao.  Rokus Klop, zn. van Cornelis Klop (VIz) (schipper) en Trijntje van den Bout, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 18-12-1763 (getuige: Ariaantje de Haas), koopman, winkelier, zalmroker, bekend is dat Rokus in 1809 kaas, suiker en lakmoes leverde aan de herberg aan 't Sas te Werkendam, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Gorinchem op zaterdag 24-6-1843, otr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 20 jaar oud) te Hardinxveld op donderdag 29-4-1790 met Elisabeth Mouthaan, dr. van Adrianus Mouthaan en Lena Verdoorn, ged. Nederlands Hervormd te Werkendam op zondag 22-10-1769, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Gorinchem op woensdag 27-3-1833. 
 Uit deze relatie: 
  1.  Cornelis Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 19-9-1790, begr. te Hardinxveld op zaterdag 5-11-1791. 
  2.  Leena Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 30-10-1791, begr. te Hardinxveld op dinsdag 15-7-1794. 
  3.  Cornelis Klop, geb. te Hardinxveld op dinsdag 7-5-1793, ovl. (56 jaar oud) te Gouda op donderdag 19-7-1849, volgt VIIIbv
  4.  Leena Klop, geb. te Hardinxveld op donderdag 24-9-1795, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 27-9-1795, begr. te Hardinxveld op vrijdag 9-10-1795. 
  5.  Leena Klop, geb. te Hardinxveld op dinsdag 14-2-1797, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 19-2-1797, begr. te Hardinxveld op woensdag 7-6-1797. 
  6.  Kind Klop, begr. te Hardinxveld op vrijdag 27-4-1798. 
  7.  Trijntje Klop, geb. te Gorinchem op vrijdag 14-6-1799, ged. Nederlands Hervormd te Gorinchem op woensdag 26-6-1799, ovl. (3 jaar oud) te Gorinchem op zaterdag 14-8-1802. 
  8.  Helena Adriana Klop, geb. te Gorinchem op maandag 1-12-1800, ovl. (73 jaar oud) te Sas van Gent op maandag 14-9-1874, volgt VIIIbw
  9.  Adrianus Jan Klop, geb. te Gorinchem op maandag 29-3-1802, ged. Nederlands Hervormd te Gorinchem op zondag 4-4-1802, ovl. (32 dagen oud) te Gorinchem op vrijdag 30-4-1802. 

VIIap.  Geerit Klop, zn. van Cornelis Klop (VIz) (schipper) en Trijntje van den Bout, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 30-11-1766 (getuige: Heijtje Klop), varensgezel, aan boordzetten van binnenloodsen, schipper, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Hellevoetsluis op dinsdag 19-4-1836, otr. te Hellevoetsluis op vrijdag 18-4-1800, tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 26 jaar oud) te Hellevoetsluis op zondag 4-5-1800 met Francina Riekel, dr. van Klaas Rikel en Aplonia Pouwer, ged. te Hellevoetsluis in 1-1774, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Hellevoetsluis op maandag 16-10-1854. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Cornelis Klop, geb. te Hellevoetsluis op woensdag 18-2-1801, ovl. (70 jaar oud) te Hellevoetsluis op donderdag 1-2-1872, volgt VIIIbx
  2.  Klaas Klop, geb. te Hellevoetsluis op zaterdag 8-1-1803, ged. Nederlands Hervormd te Hellevoetsluis op zondag 16-1-1803, varensgezel, waterschipper, ovl. (72 jaar oud) te Hellevoetsluis op zaterdag 24-7-1875, tr. (resp. 26 en 30 jaar oud) te Hellevoetsluis op donderdag 7-5-1829 met Helena Rabanus, dr. van Johann Georg Rabanus (zourziedersknegt) en Elisabeth Peltzer, geb. te Wiekracth (Pruissen) [Duitsland] op woensdag 13-6-1798, ged. te Wiekracth (Pruissen) [Duitsland] op zondag 17-6-1798, ovl. (81 jaar oud) te Hellevoetsluis op zondag 5-10-1879. 
  3.  Trijntje (Treijntie) Klop, geb. te Hellevoetsluis op maandag 11-2-1805, ged. Nederlands Hervormd te Hellevoetsluis op zondag 17-2-1805, ovl. (2 jaar oud) te Hellevoetsluis op vrijdag 16-10-1807. 
  4.  Apolonia Klop, geb. te Hellevoetsluis op woensdag 21-1-1807, ged. Nederlands Hervormd te Hellevoetsluis op zondag 25-1-1807. 
  5.  Trijntje Klop, geb. te Hellevoetsluis op zaterdag 3-12-1808, ovl. (66 jaar oud) te Hellevoetsluis op vrijdag 26-2-1875, volgt VIIIby
  6.  Baarent Klop, geb. te Hellevoetsluis op woensdag 11-12-1811, ovl. (49 jaar oud) te Hellevoetsluis op zondag 17-11-1861, volgt VIIIbz
  7.  Jan Klop, geb. te Hellevoetsluis op woensdag 11-12-1811, ovl. (70 jaar oud) te Hellevoetsluis op dinsdag 27-6-1882, volgt VIIIca
  8.  Gijsbert Klop, geb. te Hellevoetsluis op zondag 10-9-1815, ovl. (1 jaar oud) te Hellevoetsluis op maandag 18-8-1817. 
  9.  Aplonia Klop, geb. te Hellevoetsluis op zondag 28-2-1819, ovl. (90 jaar oud) te Hellevoetsluis op maandag 5-7-1909, volgt VIIIcb

VIIaq.  Neeltje Klop, dr. van Cornelis Klop (VIz) (schipper) en Trijntje van den Bout, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zaterdag 24-6-1769 (getuige: Dirkje Baggerman), ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Hardinxveld om 9.- uur in het huis nummer 97 op vrijdag 5-6-1840, otr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 24 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 16-4-1790 met Jacob van der Mijl, zn. van Gerrit Jacobszn van der Mijl en Geertruij Reijersdr Kranendonk, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 16-6-1765 (getuige: Jannetje Holleman), koopman, ovl. (minstens 57 jaar oud) te Gent en Vlaanderen [België] tussen 1823 en 1840. 
 Uit deze relatie: 
  1.  Gerrit van der Mijl, geb. te Hardinxveld op vrijdag 9-8-1793, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 18-8-1793. 
  2.  Gerrit van der Mijl, geb. te Hardinxveld op zaterdag 21-11-1795, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 29-11-1795, visscher, ovl. (64 jaar oud) te Hardinxveld om 3.- uur in het huis nummer 101 op maandag 11-6-1860, tr. (resp. 27 en 23 jaar oud) te Hardinxveld op zaterdag 2-8-1823 met Pieternella de Ruijter, dr. van Bastiaan de Ruijter en Cornelia Swets, geb. te Hardinxveld op zaterdag 21-12-1799, ged. te Hardinxveld op zondag 22-12-1799, ovl. (57 jaar oud) te Hardinxveld om 15.- uur in het huis nummer 97 op zaterdag 3-1-1857. 
   Gerrit van der Mijl en Pieternella de Ruijter kregen samen drie kinderen alle geboren te Hardinxveld, Neeltje op 5-1-1824, Cornelia op 10-4-1825 en Jacob op 31-7-1827

VIIar.  Gijsbert Klop, zn. van Jan Gijsbertszn Klop (VIaa) en Knelia Duijbis, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 24-12-1747 (getuige: Arriaantje Klop), ovl. (ongeveer 51 jaar oud) te Hardinxveld op zaterdag 19-1-1799, otr. te Werkendam op zaterdag 22-10-1774, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 25 jaar oud) te Werkendam op zondag 13-11-1774 met Maaike (Maijke) Hoboke (ook wel Hoboken of Hoobooken), dr. van Willem Hoboke en Elisabeth Hagers, ged. Nederlands Hervormd te Werkendam op donderdag 9-10-1749, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) te Hardinxveld op donderdag 27-11-1800, begr. te Hardinxveld op zondag 30-11-1800. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Cornelis Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 10-9-1775, ovl. (ongeveer 37 jaar oud) te Monster op donderdag 21-1-1813, volgt VIIIcc
  2.  Elisabet Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 27-7-1777. 
  3.  Jan Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 21-3-1779, ovl. (ongeveer 53 jaar oud) te Alkmaar op maandag 26-11-1832, volgt VIIIcd
  4.  Willem Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op maandag 1-1-1781. 
  5.  Willem Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 5-5-1782, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Purmerend op woensdag 10-1-1849, volgt VIIIce

VIIas.  Ariaantje Klop, dr. van Jan Gijsbertszn Klop (VIaa) en Geertruij Grootveld, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 9-5-1756, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Hardinxveld om 3.- uur in het huis nummer 256 op donderdag 9-9-1830, relatie met Bastiaan aan de Wiel, zn. van Bastiaan Jopszn aan de Wiel en Marrigje Bastiaansdr den Breejen, ged. Nederlands Hervormd te Neder-Hardinxveld op zaterdag 22-2-1749, begr. te Hardinxveld op maandag 27-5-1805. 
 Uit deze relatie: 
  1.  Jan aan de Wiel, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 28-10-1781. 
  2.  Bastiaan aan de Wiel (ongehuwd), ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 29-12-1782, arbeider, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Hardinxveld om 4.- uur in het huis nummer 256 op woensdag 3-2-1841. 
  3.  Jan aan de Wiel, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 17-9-1786, arbeider, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Hardinxveld om 1.- uur in het huis nummer 236 op maandag 27-4-1857, tr. (resp. ongeveer 35 en 25 jaar oud) te Hardinxveld op zaterdag 16-2-1822 met Pietertje den Breejen, dr. van Gerrit den Breejen (arbeider) en Bartje Klijn, geb. te Hardinxveld op zondag 24-7-1796, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 7-8-1796, ovl. (73 jaar oud) te Hardinxveld om 12.- uur wijk B in het huis nummer 447 op woensdag 11-5-1870. 
   Jan aan de Wiel en Pietertje den Breejen kregen samen zes kinderen alle geboren te Hardinxveld, Bastiaan op 16-2-1825, Bartje op 12-3-1827, Gerrit op 17-4-1830, Ariaantje op 4-2-1834, Pieter op 17-10-1836 en Sander op 17-8-1839
  4.  Pieter aan de Wiel, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 10-1-1790. 
  5.  Pieter aan de Wiel, geb. te Hardinxveld op dinsdag 26-4-1791, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 1-5-1791, arbeider, ovl. (41 jaar oud) te Hardinxveld om 6.- uur in het huis nummer 26 op dinsdag 1-5-1832, tr. (resp. 28 en 23 jaar oud) te Hardinxveld op zondag 19-9-1819 met Teuntje Westerhout, dr. van Cornelis Westerhout en Marigje de Jong, geb. te Giessendam op vrijdag 27-11-1795, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 6-12-1795 (getuige: Pieternella Westerhout), ovl. (85 jaar oud) te Hardinxveld om 5.- uur in het huis nummer 348 op donderdag 12-5-1881. 
   Pieter aan de Wiel en Teuntje Westerhout kregen samen vijf kinderen de eerste twee zijn geboren te Giessendam de overige te Hardinxveld, Ariaantje op 11-2-1820, Marigje op 4-8-1821, Bastiaantje op 13-12-1822, Cornelis op 25-8-1824 en Dirk op 18-2-1827.
Na het overlijden van Pieter aan de Wiel trouwde Teuntje Westerhout met Abraham Swets, zn van Cornelis Swets en Neeltje de Ruijter, hun huwelijk was te Hardinxveld op 29-12-1842, hij is geb. te Hardinxveld op 29-8-1790 en aldaar overl. om 6.- uur in het huis nummer 181 op 16-1-1845.
Toen Abraham Swets trouwde met Teuntje Westerhout was hij weduwnaar van Marigje Klop, dr. van Gijsbert Klop en Neeltje Klijndier, hun huwelijk was te Hardinxveld op 27-4-1815, zij is gedoopt te Hardinxveld op 22-9-1776 en aldaar overl. om 21.- uur in het huis nummer 189 op 26-10-1842.
Toen Marigje Klop trouwde met Abraham Swets was zij weduwe van Cornelis den Dunnen, zn. van Lan den Dunnen en Marrigje van de Wal, hun huwelijk was te Hardinxveld op 2-8-1801, hij is geb. te Hoornaar op 12-10-1769 en overl. om 14.- uur in het huis nummer 149 te Hardinxveld op 24-6-1814
  6.  Geertruij aan de Wiel, geb. te Neder-Hardinxveld op zondag 19-1-1794, ged. Nederlands Hervormd te Neder-Hardinxveld op zondag 26-1-1794, ovl. (49 jaar oud) te Hardinxveld om 5.- uur in het huis nummer 207 op woensdag 2-8-1843, tr. met haar achterneef Peeter (Petrus) Klop, zn. van Jan Klop (VIIam) en Elisabeth (Lijsbeth) Oldemans (zie VIIIbl). 
  7.  Job aan de Wiel, geb. te Hardinxveld op donderdag 10-11-1796, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 20-11-1796, arbeider, ovl. (50 jaar oud) te Hardinxveld om 2.- uur in het huis nummer 261 op zondag 3-10-1847, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) (1) te Giessendam op vrijdag 30-6-1820 met Annigje Blokland, dr. van Adriaan Blokland (bouwman) en Adriana Bakker, geb. te Giessen-Oudekerk op woensdag 2-7-1794, ged. Nederlands Hervormd te Giessen-Oudekerk op zondag 6-7-1794, ovl. (28 jaar oud) te Giessendam op zondag 17-11-1822, tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) (2) te Streefkerk op zaterdag 24-1-1824 met Dirksje Stoppelenburg, dr. van Jan Stoppelenburg (arbeider) en Ariaantje (Adriana) Kortland, geb. te Groot-Ammers op zaterdag 10-8-1799, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 18-8-1799, ovl. (49 jaar oud) te Hardinxveld om 6.- uur in het huis nummer 207 op maandag 2-7-1849. 
   Job aan de Wiel en Dirkje Stoppelenburg kregen samen zeven kinderen alle geboren te Hardinxveld, Ariaantje op 9-7-1824, Janna op 6-2-1826, Bastiaantje op 12-12-1829, Pieternella op 29-12-1832, Jan Bastiaan op 27-11-1834, Pieter op 20-8-1837 en Johanna op 8-7-1841.
Toen Job aan de Wiel trouwde met Dirkje Stoppelenburg was hij weduwnaar van Annigje Blokland, dr. van Adriaan Blokland en Adriana Bakker, hun huwelijk was te Giessendam op 30-6-1820, zij is geboren te Giessen-Oudekerk op 22-7-1893 en aldaar overleden op 17-11-1822.
Na het overlijden van Job aan de Wiel trouwde Dirkje Stoppenburg met Petrus Klop, zn. van Jan Klop en Elisabeth Oldemans, hun huwelijk was te Hardinxveld op 11-4-1849, hij is geboren te Hardinxveld op 24-1-1790 en aldaar overleden op 27-12-1866
  8.  Dirk aan de Wiel, geb. te Hardinxveld op dinsdag 21-5-1799, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 26-5-1799. 

VIIat.  Teuntje Klop, dr. van Jan Gijsbertszn Klop (VIaa) en Geertruij Grootveld, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 16-7-1758, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Hardinxveld om 23.- uur in het huis nummer 217 op vrijdag 18-7-1828, otr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 34 jaar oud) (1) te Hardinxveld op vrijdag 2-6-1780 met Pieter Corneliszn aan de Wiel, zn. van Cornelis Joppe aan de Wiel en Hilligie Pieters Fijnkam, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 6-2-1746, ovl. (ongeveer 36 jaar oud) te Hardinxveld op donderdag 30-5-1782. 
  Teuntje Klop, otr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 39 jaar oud) (2) te Hardinxveld op donderdag 25-11-1784 met Dirk de Jong, zn. van Jop Jopse de Jong en Maria Huibertse van Lopik, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 20-12-1744, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te 's Gravenzande op zaterdag 6-2-1808 (overleed aan de gevolgen van een beroerte), begr. te Hardinxveld. 
 Uit deze relatie: 
  1.  Maria de Jong (ongehuwd), ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 1-5-1785, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Hardinxveld om 16.- uur in het huis nummer 228 op zaterdag 24-12-1864. 
  2.  Jan de Jong, geb. te Hardinxveld op donderdag 18-10-1787, ged. te Hardinxveld op zaterdag 3-11-1787 (getuige: Geertruij Klop), opzigter bij stads modder bij de gemeente Amsterdam, ovl. (46 jaar oud) te Hardinxveld om 12.- uur maar woonachtig te Amsterdam ter hoogte van de Kadijk nieuw nummer 12 op zondag 14-9-1834, tr. (resp. 33 en ongeveer 29 jaar oud) te Amsterdam op woensdag 1-11-1820 met Angenieta van Galekop, dr. van Hendrik Galekop en Jannetje Joris, ged. te Amsterdam op zaterdag 22-1-1791, woonde in 1834 te Amsterdam, ovl. (minstens 42 jaar oud) na 1834. 
   Jan de Jong en Angenieta van Galekop kregen samen een zoon geboren te Amsterdam, Dirk Gerhardus ca 1827
  3.  Job de Jong, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 28-8-1791. 
  4.  Geerit de Jong (ongehuwd), geb. te Hardinxveld op zaterdag 28-12-1793, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 5-1-1794, visscher, ovl. (47 jaar oud) te Hardinxveld om 18.- uur in het huis nummer 317 op vrijdag 29-1-1841. 

VIIau.  Dirkje Klop, dr. van Jan Gijsbertszn Klop (VIaa) en Geertruij Grootveld, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 15-11-1761, ovl. (ongeveer 42 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 15-6-1804, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 27 jaar oud) circa 1784 met haar achterneef Jan Versteeg, zn. van Petrus Arienszn (Peeter) Versteeg (visscher, schipper) en Steintie Klop (VIIo). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jan Versteeg, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 1-5-1785. 
  2.  Steintje Versteeg, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 8-4-1787, ovl. (ongeveer 24 jaar oud) te Hardinxveld om 8.- uur in het huis nummer 233 op dinsdag 18-2-1812. 
  3.  Jan Versteeg, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 19-7-1789. 
  4.  Jan Versteeg, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 16-10-1791. 
  Jan Versteeg, zn. van Petrus Arienszn (Peeter) Versteeg (visscher, schipper) en Steintie Klop (VIIo), tr. (2) met Sandrijna van der Mijl, dr. van Cornelis van der Mijl en Lijsbeth van den Heuvel (zie VIIo). 

VIIav.  Geertruij Klop, dr. van Jan Gijsbertszn Klop (VIaa) en Geertruij Grootveld, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 28-9-1766, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te Hardinxveld om 14.- uur in het huis nummer 84 op dinsdag 20-3-1827, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 25 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 17-4-1789 met Cornelis van Wijngaarden, zn. van Pieter van Wijngaarden en Anna Boer, ged. Nederlands Hervormd te Sliedrecht op zondag 25-9-1763, metselaar, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Hardinxveld om 22.- uur in het huis nummer 84 op woensdag 30-12-1840. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Pieter van Wijngaarden, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 10-1-1790. 
  2.  Geertruij van Wijngaarden, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 7-8-1791, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Hardinxveld om 17.30 uur in het huis nummer 443 op zaterdag 6-2-1864, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 29 jaar oud) te Hardinxveld op zaterdag 24-2-1816 met Jacob Kamsteeg, zn. van Herber Kamsteeg en Grietje Verschoor, geb. te Goudriaan, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 5-11-1786, arbeider, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Hardinxveld om 1.- uur in het huis nummer 402 op zondag 25-2-1844. 
   Jacob Kamsteeg en Geertruij van Wijngaarden kregen samen zes kinderen alle geboren te Giessendam, Geertruij op 6-9-1817, Geertruij op 23-9-1818, Geertrui op 1-7-1822, Herbert op 2-3-1824, Cornelia op 30-7-1826 en Geertje op 16-2-1929
  3.  Pieter van Wijngaarden, geb. te Hardinxveld op zondag 7-10-1792, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 14-10-1792, metselaar, ovl. (62 jaar oud) te Hardinxveld om 15.- uur in het huis nummer 118 op zaterdag 30-12-1854, tr. (resp. 27 en 26 jaar oud) te Hardinxveld op donderdag 4-11-1819 met Marigje Swets, dr. van Cornelis Swets (griendbaas) en Neeltje de Ruijter, geb. te Hardinxveld op vrijdag 1-2-1793, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 10-2-1793, ovl. (61 jaar oud) te Hardinxveld om 15.- uur in het huis nummer 119 op vrijdag 29-9-1854. 
  4.  Anna van Wijngaarden, geb. te Hardinxveld op dinsdag 29-10-1793, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 3-11-1793, ovl. (74 jaar oud) te Hardinxveld om 14.- uur in het huis nummer 184 op dinsdag 15-9-1868, tr. (resp. 27 en ongeveer 33 jaar oud) te Hardinxveld op donderdag 19-4-1821 met Gerrit Hoekwater, zn. van Dirk Hoekwater (arbeider) en Geertje de Leng, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 7-10-1787, arbeider, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Hardinxveld om 15.- uur in het huis nummer 189 op dinsdag 19-4-1859. 
   Gerrit Hoekwater en Anna van Wijngaarden kregen samen tien kinderen alle geboren te Hardinxveld, Geertruij op 13-7-1822, Cornelis op 11-7-1823, Dirksje op 18-1-1825, Janna op 22-2-1826, Geerit op 27-7-1827, Dirk Geerit op 25-8-1828, Dirk op 25-11-1829, Geerit op 12-4-1831, Hendrika op 28-10-1833 en Cornelia op 16-3-1935
  5.  Jan van Wijngaarden, geb. te Hardinxveld op woensdag 25-3-1795, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 29-3-1795. 
  6.  Dirk van Wijngaarden, geb. te Hardinxveld op dinsdag 28-2-1797, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op woensdag 5-4-1797. 
  7.  Merrigje van Wijngaarden, geb. te Hardinxveld op dinsdag 27-3-1798, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 1-4-1798, ovl. (49 jaar oud) te Hardinxveld om 10.- uur in het huis nummer 46b op maandag 21-2-1848 (aangifte: door haar broer Pieter van Wijngaarden (55 jaar oud (merzelaar) en haar buurman Ruben Vogel 46 jaar oud (arbeider)), tr. met haar achterneef Pieter Klop, zn. van Ary Klop (VIIaf) en Jaapje Bakker (zie VIIIax). 
  8.  Cornelia van Wijngaarden, geb. te Hardinxveld op zaterdag 8-2-1800, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 16-2-1800. 
  9.  Dirkje van Wijngaarden, geb. te Hardinxveld op donderdag 23-7-1801, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 26-7-1801. 
  10.  Dirkje van Wijngaarden, geb. te Hardinxveld op dinsdag 28-9-1802, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 3-10-1802. 
  11.  Cornelia van Wijngaarden, geb. te Hardinxveld op woensdag 25-7-1804, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 5-8-1804, ovl. (1 jaar oud) te Hardinxveld op woensdag 9-4-1806. 
  12.  Cornelia van Wijngaarden, geb. te Hardinxveld op vrijdag 20-3-1807, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op dinsdag 24-3-1807, ovl. (74 jaar oud) te Hardinxveld om 13.- uur in het huis nummer 222 op zondag 10-4-1881, tr. (resp. 22 en 25 jaar oud) te Hardinxveld op donderdag 25-6-1829 met Bastiaan de Boon, zn. van Cornelis de Boon (arbeider, visscher) en Cornelia Sterrenburg, geb. te Hardinxveld op vrijdag 16-12-1803, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 18-12-1803, ovl. (28 jaar oud) te Hardinxveld om 14.30 uur in het huis nummer 84 op zondag 3-6-1832. 
   Bastiaan de Boon en Cornelia van Wijngaarden kregen samen twee kinderen beide geboren te Hardinxveld, Cornelis op 20-9-1829 en Geertruij op 15-5-1831.
Na het overlijden van Bastiaan de Boon krijgt Cornelia van Wijngaarden nog een dochter, Cornelia van Wijngaarden geboren op 14-2-1836 te Hardinxveld
  13.  Dirkje van Wijngaarden (ongehuwd), geb. te Hardinxveld op donderdag 23-6-1808, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 10-7-1808, ovl. (32 jaar oud) te Hardinxveld om 13.- uur in het huis nummer 47 op donderdag 6-5-1841. 

VIIaw.  Teunis Klop, zn. van Maarten Klop (VIah) en Maria Klop (VIIaa), ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 9-3-1766, ovl. (ongeveer 43 jaar oud) te Hardinxveld op dinsdag 19-9-1809, otr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 21 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 6-3-1789 met Neeltje van Wijngaarden (in het doopboek staat ze vermeld als Neeltje van Wingerden, wordt ook wel Neeltje Budger genoemd), dr. van Ary van Wingerden en Maria Butger, ged. Nederlands Hervormd te Boven-Hardinxveld op zondag 13-12-1767, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Hardinxveld om 8.- uur in het huis nummer 64 op vrijdag 26-3-1841. 
 (Bij overlijden Teunis, 44 jaar, gehuwd, vier kinderen)
 Na het overlijden van Teunis Klop trouwde Neeltje van Wijngaarden met Bastiaan Remans, als een onechtelijk kind van Aaltje Klop, hun huwelijk was te Hardinxveld op 8-12-1814, Bastiaan Remans is gedoopt te Hardinxveld op 13-7-1760 (als Bastiaan Klop) en is overleden op 25-4-1832 te Hardinxveld
 Uit deze relatie: 
  1.  Maria Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 6-12-1789, ovl. (ongeveer 22 jaar oud) te Hardinxveld om 21.- uur in het huis van hare moeder op maandag 20-4-1812. 
  2.  Maarten Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zaterdag 25-12-1790, begr. te Hardinxveld op dinsdag 14-11-1797. 
  3.  Arie (Ary) Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 8-4-1792, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 24-5-1850, volgt VIIIcf
  4.  Christiaan Klop, geb. te Hardinxveld op zaterdag 16-3-1793, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 24-3-1793, begr. te Hardinxveld op zaterdag 15-6-1793. 
  5.  Christiaan Klop, geb. te Hardinxveld op woensdag 29-4-1795, ovl. (82 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 24-8-1877, volgt VIIIcg
  6.  Lijntje Klop, geb. te Hardinxveld op vrijdag 11-5-1798, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 20-5-1798, ovl. (2 maanden oud) te Hardinxveld op maandag 16-7-1798, begr. te Hardinxveld op woensdag 18-7-1798. 
  7.  Lijntje Klop, geb. te Hardinxveld op vrijdag 23-5-1800, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 1-6-1800, ovl. (6 maanden oud) te Hardinxveld op donderdag 4-12-1800, begr. te Hardinxveld op zaterdag 6-12-1800. 
  8.  Lijntje Klop, geb. te Hardinxveld op maandag 19-9-1808, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 25-9-1808, ovl. (3 maanden oud) te Hardinxveld op maandag 19-12-1808. 
  Neeltje van Wijngaarden (in het doopboek staat ze vermeld als Neeltje van Wingerden, wordt ook wel Neeltje Budger genoemd), dr. van Ary van Wingerden en Maria Butger, tr. (resp. ongeveer 46 en ongeveer 54 jaar oud) (2) te Hardinxveld op donderdag 8-12-1814 met Bastiaan Remans (wordt bij het dopen aangeduid als "onechtelijk", ondanks dat zijn moeder al gehuwd was met Hendrik Remans, hij is gedoopt met de naam Bastiaan Klop, wordt later wel Bastiaan Remans genoemd), zn. van Hendrik Remans (uit Steinfort) en Aaltje Klop (VIIIal), ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 13-7-1760, dagloner, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Hardinxveld om 3.- uur in het huis nummer 46a op woensdag 25-4-1832. 
 Neeltje van Wijngaarden is bij haar huwelijk met Bastiaan Remans weduwe van Teunis Klop, hij overleed op 19-9-1809 te Hardinxveld

VIIax.  Teunis Klop, zn. van Ary Klop (VIai) en Aaltje Wervenbos, ged. Nederlands Hervormd te Neder-Hardinxveld op dinsdag 30-9-1738, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Hardinxveld op woensdag 21-9-1808, otr. met Feijgje Klop (zie VIIp). 
 Uit deze relatie: 
  1.  Aaltje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op vrijdag 19-7-1765, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Hardinxveld op zondag 18-1-1829, volgt VIIIw
  2.  Jan Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 19-10-1766, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) te Hardinxveld op woensdag 1-1-1812, volgt VIIIx
  3.  Ary Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 20-11-1768, ovl. (hoogstens 38 jaar oud) voor 1807. 
  4.  Teunis Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 9-9-1770. 
  5.  Gijsbert Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld in 1-1774, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Hardinxveld op woensdag 20-3-1850, volgt VIIIy
  6.  Teunis Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op dinsdag 23-7-1776, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Hardinxveld op maandag 5-4-1847, volgt VIIIz

VIIay.  Jannigje Klop, dr. van Ary Klop (VIai) en Aaltje Wervenbos, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 24-1-1740, ovl. (hoogstens 90 jaar oud) te Kedichem voor 1831, otr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 54 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 21-4-1769 met Frederik Kampsteeg, zn. van Aart Hage Kampsteeg en Pietertje Clop (VIw). 
 Uit deze relatie: 
  1.  Pietertje Kampsteeg, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 18-2-1770. 
  2.  Arie Kamsteeg (ongehuwd), ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 26-1-1772, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te Hardinxveld om 12.- uur in het huis nummer 30 op dinsdag 27-9-1831. 

VIIaz.  Claas Klop, zn. van Ary Klop (VIai) en Aaltje Wervenbos, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 22-12-1743, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Hardinxveld op woensdag 2-1-1805, otr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 22 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 23-5-1777 met Teuntje Kamsteeg, dr. van Jan Kampsteeg en Marigje Teunis Verheij, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 13-4-1755, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) te Hardinxveld op donderdag 7-5-1807. 
 (als Teuntje overlijd, 50 jaar, twee kinderen)
 Uit deze relatie: 
  1.  Ary Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 8-3-1778, ovl. (ongeveer 29 jaar oud) te Hardinxveld op zaterdag 13-6-1807, volgt VIIIch
  2.  Jan Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 7-3-1779, ovl. (hoogstens 1 jaar oud) voor zondag 22-10-1780. 
  3.  Jan Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 22-10-1780, ovl. (hoogstens 11 maanden oud) voor zondag 14-10-1781. 
  4.  Jannigje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 14-10-1781, ovl. (hoogstens 4 jaar oud) voor zondag 6-11-1785. 
  5.  Aaltje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 30-3-1783, ovl. (hoogstens 1 jaar oud) voor zondag 12-9-1784. 
  6.  Aaltje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Boven-Hardinxveld op zondag 12-9-1784, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Hardinxveld op dinsdag 31-3-1857, volgt VIIIci
  7.  Jan Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 6-11-1785, ovl. (hoogstens 1 jaar oud) voor zondag 28-1-1787. 
  8.  Jan Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 28-1-1787, ovl. (hoogstens 1 jaar oud) voor zondag 3-2-1788. 
  9.  Jannigje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 3-2-1788, ovl. (ongeveer 19 dagen oud) te Hardinxveld op vrijdag 22-2-1788. 
  10.  Jan Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 29-3-1789, ovl. (ongeveer 7 jaar oud) te Hardinxveld op woensdag 14-12-1796. 
  11.  Teuntje Klop Teuntje Kamsteeg wordt gedoopt als een onecht kind van Teuntje Kampsteeg welke toen nog gehuwd was met Claas Klop, geb. te Hardinxveld om 20.- uur op zaterdag 29-9-1792, ged. te Hardinxveld op zondag 21-10-1792 (getuige: de moeder zelf), ovl. (14 jaar oud) te Hardinxveld op donderdag 7-5-1807. 
  12.  Maaijke Klop, geb. te Hardinxveld in 12-1793, ovl. (minstens 68 jaar oud) tussen 1862 en 1864, volgt VIIIcj

VIIba.  Pietertje Geeritsdr Klop, dr. van Geerit Klop (VIaj) en Lijsbeth Krijgers (jd uit Driel), ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 1-11-1739, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Hardinxveld op dinsdag 26-9-1809, otr. (beiden ongeveer 25 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 4-1-1765 met Pieter Sterrenburg, zn. van Pieter Arienszn Sterrenburg en Heijltje Bakker, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 25-1-1739, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Hardinxveld om 11.- uur in het huis nummer 37 op woensdag 6-4-1814. 
 Uit deze relatie: 
  1.  Heijltje Sterrenburg, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 1-12-1765, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Hardinxveld om 22.- uur in het huis nummer 207 op zondag 28-3-1824, otr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 29 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 2-12-1785 met Boudewijn Ambagtsheer, zn. van Leendert Ambagtsheer en Neeltje Bouman, ged. Nederlands Hervormd te Neder-Hardinxveld op zondag 5-9-1756, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Hardinxveld om 4.- uur in het huis nummer 101 op donderdag 19-1-1815. 
   Boudewijn Ambagtsheer en Heijltje Sterrenburg kregen samen acht kinderen alle gedoopt (geb/ged) te Hardinxveld, Leendert op 9-7-1786, Pietertje op 12-10-1788, Hendrika ook op 12-10-1788, Hendrika op 19-9-1790, Pieter op 8-4-1790, Arij op 26-7/2-8-1795, Arij op 16/25-1796 en Bastiaan op 11/19-1-1800
  2.  Lijsbeth Sterrenburg, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 3-4-1768, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Hardinxveld om 22.- uur in het huis nummer 37 op maandag 6-12-1847, otr. te Hardinxveld op vrijdag 16-10-1801, tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 40 jaar oud) te Hardinxveld op zondag 8-11-1801 met Henderik van der Linden, zn. van Leendert van der Linden en Aertie (Arieke) van Brakel, ged. te Zuilichem om 16.- uur in het huis nummer 37 op zondag 7-12-1760, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te Hardinxveld op maandag 28-2-1820. 
   Hendrik van der Linden en Lijsbeth Sterrenburg kregen samen vier kinderen alle geb/ged te Zuilichem, Leendert op 18/19-9-1802, Pietertje op 26/29-4-1804, Pieter op 26-4/4-5-1806 en Arie op op 10-9-1810
  3.  Pieter Sterrenburg, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 29-10-1769, ovl. (ongeveer 25 jaar oud) te Hardinxveld op donderdag 19-3-1795. 
  4.  Geerit Sterrenburg, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 10-5-1772. 
  5.  Bastiaan Sterrenburg, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 5-2-1775. 
  6.  Cornelia Sterrenburg, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op donderdag 8-1-1778, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Hardinxveld om 10.- uur in het huis nummer 35 op woensdag 8-6-1853, otr. te Hardinxveld op vrijdag 24-4-1801, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 21 jaar oud) te Boven-Hardinxveld op zondag 10-5-1801 met Cornelis de Boon, zn. van Pieter de Boon en Johanna Hoekwater, ged. te Schelluinen op zondag 27-6-1779 (getuige: Teuntje de Boon vaders zuster), arbeider, visscher, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Hardinxveld om 1.- uur in het huis nummer 37 op dinsdag 1-2-1859. 
  7.  Huijbert Sterrenburg, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 30-4-1780, begr. te Hardinxveld op vrijdag 9-1-1784. 

VIIbb.  Ary Lambertszn Klop, zn. van Lambert Klop (VIan) (busschieter,) en Dingena van den Heuvel, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 7-9-1732, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te Hardinxveld op dinsdag 26-9-1780, otr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 22 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 9-11-1759 met Cornelia van den Heerik (ook wel Herik), dr. van Jan Janszn van den Heerik en Marigje Gerritsdr van Houwelingen, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zaterdag 15-12-1736, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Hardinxveld op zaterdag 27-6-1807. 
 (Bij overlijden Cornelia, 70 jaar, weduwe van Arie Lammerszn, zes kinderen)
 Uit deze relatie: 
  1.  Dingena Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 12-10-1760, ovl. (ongeveer 5 jaar oud) te Hardinxveld op woensdag 26-3-1766. 
  2.  Marigje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 10-1-1762, ovl. (ongeveer 44 jaar oud) te Hardinxveld op dinsdag 30-9-1806, volgt VIIIck
  3.  Lambert Klop, ged. Nederlands Hervormd te Boven-Hardinxveld op zaterdag 5-5-1764, ovl. (ongeveer 47 jaar oud) te Hardinxveld op zaterdag 14-12-1811, volgt VIIIcl
  4.  Aartje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 17-11-1765, ovl. (ongeveer 8 maanden oud) te Hardinxveld op dinsdag 29-7-1766. 
  5.  Dingena Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 15-2-1767, ovl. (ongeveer 8 maanden oud) te Hardinxveld op vrijdag 6-11-1767. 
  6.  Dingena Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 15-5-1768, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) te Hardinxveld op woensdag 30-8-1769. 
  7.  Jan Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 23-7-1769, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) te Hardinxveld op maandag 12-11-1770. 
  8.  Dingena Klop, geb. te Hardinxveld op zondag 17-3-1771, ovl. (62 jaar oud) te Giessendam op woensdag 12-6-1833, volgt VIIIcm
  9.  Johanna Klop, ged. Nederlands Hervormd te Boven-Hardinxveld op zondag 1-11-1772, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Hardinxveld op donderdag 19-4-1849, volgt VIIIcn
  10.  Teunis Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 6-3-1774. 
  11.  Aartje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 12-11-1775 (getuige: Maria van Herik), ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Dordrecht op zondag 10-12-1854, tr. (resp. ongeveer 37 en ongeveer 25 jaar oud) te Dordrecht op woensdag 11-8-1813 met Pieter Verlinden, zn. van Pieter Verlinden en Elizabeth de Gelder, ged. te Dordrecht op zondag 13-4-1788, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Dordrecht op maandag 1-11-1858. 
  12.  Jan van den Heerik Jan is naar zijn moeder vernoemd, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 11-10-1778. 

VIIbc.  Cornelia Klop, dr. van Gerrit Janszn Klop (VIap) en Maggeltje de Ronde, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 4-1-1750, ovl. (hoogstens 63 jaar oud) voor 1814, tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 23 jaar oud) te Zwijndrecht / Puttershoek op donderdag 18-4-1771 met Huijg Buijtendijk, zn. van Dirk Janszn Buijtendijk en Cornelia Huige van Nes, ged. te Zwijndrecht op zondag 30-4-1747, ovl. (hoogstens 66 jaar oud) voor 1814. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Macheltje Buijtendijk, ged. te Zwijndrecht op zaterdag 10-10-1772. 
  2.  Cornelia Buijtendijk, ged. te Zwijndrecht op zondag 27-2-1774. 
  3.  Macheltje Buijtendijk, ged. te Zwijndrecht op zondag 28-1-1776. 
  4.  Dirk Buijtendijk, ged. te Zwijndrecht op zondag 7-9-1777. 
  5.  Gerrit Buijtendijk, ged. te Zwijndrecht op zondag 8-10-1780. 
  6.  Erwout Buijtendijk, ged. te Zwijndrecht op zondag 23-2-1783. 
  7.  Gerrit Buijtendijk, ged. te Zwijndrecht op zondag 9-7-1786. 
  8.  Jannigje Buijtendijk, ged. te Zwijndrecht op maandag 5-4-1790, ovl. (ongeveer 24 jaar oud) te Zwijndrecht om 11.30 uur in Meerdervoort op huisnummer 30 op zaterdag 4-6-1814, tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 28 jaar oud) te Zwijndrecht op zaterdag 22-12-1810 met Adrianus de Ronde, zn. van Leendert de Ronde en Belia de Roo, ged. te Zwijndrecht maar woonde te Meerdervoort op zondag 7-4-1782, tuinman, ovl. (ongeveer 46 jaar oud) te Dubbeldam verdronken in de sloot in het Bonepad maar woonde te Meerdervoort op dinsdag 2-9-1828. 
   Adrianus de Ronde en Jannigje Buijtendijk kregen samen twee kinderen beide geboren te Zwijndrecht, Belia geb/ged op 25/27-10-1811 en Cornelia op 25-3-1814.
Na het overlijden van Jannigje Buijtendijk trouwde Adriaan de Ronde met Jannigje van Olm, dr. van Jan Olm en Maaijke van der Linden, hun huwelijk was te Hendrik Ido Ambacht op 8-2-1817, zij is gedoopt te Hendrik Ido Ambacht op 12-9-1784 en overleden te Meerdervoort op op 5-10-1831.
Adrianus de Ronde en Jannigje Buijtendijk kregen samen vier kinderen alle geboren te Meerdervoort. Belia op 7-10-1818, Maaike op 20-12-1820, Balia op 10-4-1823 en Jan op 21-12-1824
  9.  Bastiaantje Buijtendijk, ged. te Zwijndrecht op zaterdag 2-1793. 

VIIbd.  Bastiaantje Klop, dr. van Gerrit Janszn Klop (VIap) en Artje Kroos, ged. Nederlands Hervormd te Boven-Hardinxveld op zondag 31-10-1756, ovl. (hoogstens 43 jaar oud) voor 1800, otr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 27 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 23-4-1790 met Hendrik van de Giessen, zn. van Klaas van de Giessen en Kommertje Boxman, geb. te Gorinchem circa 1763, bouwman, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Hardinxveld om 5.- uur in het huis nummer 200 op donderdag 14-4-1825. 
 Na het overlijden van Bastiaantje Klop trouwde Hendrik van de Giessen met Aagje de Waal, dr. van Bastiaan de Waal en Pieternella Casa, hun ondertr/huw was te Hardinxveld op 23-2/9-3-1800, zij is gedoopt te Wijk en Aalburg op 29-3-1767 en overleden te Hardinxveld op 26-4-1848.
Hendrik van de Giessen en Aagje de Waal kregen samen een zoon geb/ged te Hardinxveld, Pieter op 10/17-3-1805.
Toen Aagje de Waal trouwde met Hendrik van de Giessen was zij weduwe van Willem den Breejen, zn. van Cornelis den Breejen en Ariaantje Brandwijk, hun ondertrouw was te Hardinxveld op 27-11-1790, hij is gedoopt te Hardinxveld op 28-10-1759 en aldaar overleden op 24-10-1797.
Willem den Breejen en Aagje de Waal kregen samen twee kinderen beide geb/ged te Hardinxveld, Bastiaan op 2/8-5-1796 en Heiltje op 21/25-6-1797
 Uit deze relatie: 
  1.  Klaas van de Giessen, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 12-12-1790 (getuige: Dirkje van de Giessen). 
  2.  Aartje van de Giessen, geb. te Hardinxveld op donderdag 22-1-1795, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 8-2-1795 (getuige: Leena Klop). 

VIIbe.  Teuntje Klop, dr. van Gerrit Janszn Klop (VIap) en Artje Kroos, ged. Nederlands Hervormd te Boven-Hardinxveld op zondag 26-11-1758, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Hardinxveld om 7.- uur in het huis nummer 203 op woensdag 16-5-1827, otr. (resp. ongeveer 33 en 34 jaar oud) te Hardinxveld op donderdag 15-12-1791 met Hendrik Oldemans, zn. van Pieter Oldemans en Marigje Hoekwater, geb. te Boven-Hardinxveld op zondag 11-12-1757, bouwman te Hardinxveld, ovl. (74 jaar oud) te Hardinxveld om 9.- uur in het huis nummer 203 op maandag 30-4-1832. 
 Uit deze relatie: 
  1.  Peeter Oldemans, geb. te Hardinxveld op zondag 2-6-1793, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 7-7-1793, bouwman, ovl. (65 jaar oud) te Hardinxveld om 20.- uur in het huis nummer 203 op zondag 10-10-1858, tr. (resp. 29 en 24 jaar oud) te Hardinxveld op zondag 16-6-1822 met Neeltje van Wijngaarden, dr. van Joost van Wijngaarden en Annigje Baan, geb. te Sliedrecht op maandag 30-10-1797, ged. Nederlands Hervormd te Sliedrecht op zondag 5-11-1797, ovl. (81 jaar oud) te Hardinxveld om 1.- uur in het huis nummer 375 op dinsdag 25-2-1879. 
   Peeter Oldemans en Neeltje van Wijngaarden kregen samen elf kinderen alle geboren te Hardinxveld, Hendrik op 22-2-1823, Joost op 17-10-1825, Teunis op 17-3-1827, Willem op 8-10-1828, Annigje Willemina op 20-1-1830, Annigje Willemina op 15-2-1831, Teuna op 16-3-1832, Marechinus op 19-6-1834, Hendrika op 4-1-1836, Hendrik op 16-6-1837 en Hendrik op 5-7-1839
  2.  Aartje Oldemans, geb. te Dordrecht op woensdag 21-1-1795, ged. Nederlands Hervormd te Dordrecht op zondag 1-2-1795, ovl. (83 jaar oud) op zaterdag 28-9-1878, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) te De Werken en Sleeuwijk op donderdag 30-12-1819 met Teunis Swets, zn. van Wouter Swets en Hendrikje van Pelt, geb. te Hardinxveld op zondag 6-11-1796, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 13-11-1796, ovl. (75 jaar oud) op zondag 3-12-1871. 
   Teunis Swets en Aartje Oldemans kregen samen elf kinderen alle geboren te Hardinxveld, Teuna op 20-6-1821, Hendrika op 21-9-1822, Marigje op 19-6-1824, Wouter op 25-12-1825, Marigje op 21-8-1827, Teuna op 14-3-1830, Teuna op 16-12-1831, Teuna op 17-11-1833, Teuna op 7-2-1835, Teunis Marchienus op 14-1-1837 en Teuna Aartje op 14-9-1838
  3.  Maarchienus Oldemans, geb. te Hardinxveld op maandag 22-3-1802, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 28-3-1802, bouwman, ovl. (30 jaar oud) te Hardinxveld om 1.30 uur in het huis nummer 203 op vrijdag 4-1-1833, tr. (resp. 28 en 24 jaar oud) te Hardinxveld op donderdag 6-5-1830 met Pieternella de Vries, dr. van Arie de Vries (schipper) en Grietje Goudriaan, geb. te Hardinxveld op dinsdag 28-5-1805, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 9-6-1805, ovl. (27 jaar oud) te Hardinxveld om 16.- uur in het huis nummer 203 op dinsdag 6-11-1832. 
   Maarchienus Oldemans en Pieternella kregen samen twee kinderen beide geboren te Hardinxveld, Teuna op 2-11-1832 en Teuna Cornelia op 14-3-1831
  4.  Hendrikje Oldemans, geb. te Hardinxveld op zondag 1-1-1804, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 8-1-1804. 
  5.  Jan Oldemans, geb. te Hardinxveld op maandag 28-10-1805, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 3-11-1805. 
  6.  Marigje Oldemans, geb. te Hardinxveld op dinsdag 22-9-1807, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 27-9-1807. 
  7.  Cornelia Oldemans, geb. te Hardinxveld op donderdag 28-9-1809, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 1-10-1809. 
  8.  Ary Oldemans, geb. te Hardinxveld op donderdag 19-12-1811, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 29-12-1811. 

VIIbf.  Jan Klop, zn. van Gerrit Janszn Klop (VIap) en Artje Kroos, ged. Nederlands Hervormd te Boven-Hardinxveld op zondag 24-8-1760, schipper, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Hardinxveld om 22.- uur in het huis nummer 104 op woensdag 27-5-1840, otr. te Hardinxveld op vrijdag 19-5-1797, tr. (resp. ongeveer 36 en ongeveer 21 jaar oud) te Hardinxveld op zondag 4-6-1797 met Ariaantje Kamsteeg, dr. van Teunis Kamsteeg en Jannigje de Ruijter, ged. Nederlands Hervormd te Boven-Hardinxveld op zondag 18-2-1776, winkelierster, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Hardinxveld om 1.- uur in het huis nummer 104 op zondag 18-9-1842. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Gerrit Jan Klop, geb. te Hardinxveld op donderdag 16-2-1804, ovl. (76 jaar oud) te Stellendam op woensdag 24-3-1880, volgt VIIIco
  2.  Jan Klop, geb. te Hardinxveld op donderdag 16-2-1804, ged. Nederlands Hervormd te Boven-Hardinxveld op zondag 19-2-1804. 

VIIbg.  Willempje Klop, dr. van Gerrit Janszn Klop (VIap) en Artje Kroos, ged. Nederlands Hervormd te Boven-Hardinxveld op zondag 17-4-1763, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Hardinxveld om 16.- uur in het huis nummer 32 op donderdag 29-7-1813, otr. te Hardinxveld op donderdag 27-11-1788, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 31 jaar oud) te Gorinchem op dinsdag 16-12-1788 met Gerrit Slomp, zn. van Jacobus Slomp en Willempje Tijssen Hekkers, ged. Nederlands Hervormd te Spijk op zondag 9-10-1757, arbeider, dagloner, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Hardinxveld om 15.- uur in het huis nummer 79 op maandag 24-2-1823. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Aartje Slomp, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 18-4-1790, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Hardinxveld om 19.- uur in het huis nummer 3 op vrijdag 18-4-1851, tr. (beiden ongeveer 38 jaar oud) te Hardinxveld op zaterdag 7-3-1829 met IJsbrand de Leng, zn. van Gerrit de Leng (arbeider) en Pieternella de Vries, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 5-12-1790, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te Hardinxveld om 16.- uur in het huis nummer 5 op zondag 23-12-1838. 
   IJsbrand de Leng en Aartje Slomp kregen samen drie kinderen alle geboren te Hardinxveld, Gerrit op 4-11-1829, Willempje op 4-2-1831 en Willemina op 5-9-1833.
Toen IJsbrand de Leng trouwde met Aartje Slomp was hij weduwnaar van Willempje Verschoor, dr. van Cornelis Verschoor en Gijsbert Anroij, hun huwelijk was te Hardinxveld op 15-3-1817, zij is gedoopt te Giessen-Nieuwkerk op 30-12-1792 en overleden te Hardinxveld op 3-9-1828.
IJsbrand de Leng en Willempje Verschoor kregen samen zes kinderen alle geboren te Hardinxveld, Pieternella op 21-8-1817, Gijsbertje op 18-9-1818, Cornelia op 25-11-1819, Gijsbertje op 5-1-1821, Gerrit op 11-7-1822 en Gijsbertje op 19-11-1823
  2.  Willemijntje Slomp (ongehuwd), ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 4-9-1791, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Hardinxveld om 3.- uur in het huis nummer 79 op dinsdag 30-11-1841. 
  3.  Jacoba Slomp, geb. te Hardinxveld op maandag 24-6-1793, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 30-6-1793. 
  4.  Gerrit Slomp, geb. te Hardinxveld op dinsdag 11-4-1797, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 16-4-1797, arbeider, ovl. (51 jaar oud) te Hardinxveld om 4.- uur in het huis nummer 63 op vrijdag 16-3-1849, tr. (resp. 30 en 23 jaar oud) te Hellevoetsluijs op zaterdag 8-3-1828 met Johanna Kamsteeg, dr. van Arie Kampsteeg en Alida Klop (IXbd), geb. te Hardinxveld op zondag 5-8-1804, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 12-8-1804 (getuige: Willemijntje Kamsteeg), ovl. (27 jaar oud) te Hardinxveld om 10.30 uur in het huis nummer 79 op woensdag 13-6-1832. 
   Gerrit Slomp en Johanna Kamsteeg kregen samen twee kinderen beide geboren te Hardinxveld, Willempje op 16-11-1828 en Gerrit op 27-11-1829
  5.  Jacobus Slomp (ongehuwd), geb. te Hardinxveld op zaterdag 13-10-1798, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 21-10-1798, arbeider, ovl. (40 jaar oud) te Hardinxveld om 2.- uur in het huis nummer 79 op dinsdag 16-10-1838. 
  6.  Bastiaan Slomp, geb. te Hardinxveld op zondag 25-4-1802, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 2-5-1802, arbeider, ovl. (66 jaar oud) te Hardinxveld om 16.- uur in het huis nummer 68 op zondag 4-10-1868, tr. (resp. 26 en 21 jaar oud) te Hardinxveld op zaterdag 21-3-1829 met Gijsbertje Ravestijn, dr. van Maria Ravesteijn, geb. te Meerkerk op zaterdag 2-5-1807, ged. te Meerkerk op zondag 25-10-1807 (getuige: de moeder), ovl. (71 jaar oud) te Hardinxveld om 2.- uur in het huis nummer 123 op maandag 20-1-1879. 
   Bastiaan Slomp en Gijsbertje Ravenstijn kregen samen vijftien kinderen alle geboren te Hardinxveld, Gerrit op 31-5-1830, Jan op 25-6-1831, een levenloos geboren zoon op 7-8-1833, Jan op 25-11-1834, Jan op 15-1-1836, Willempje op 7-12-1837, Maria ook op 7-12-1837, Willem Jacobus op 27-1-1839, Willempje op 16-11-1840, Willempje op 7-1-1842, Jannigje op 17-12-1842, Jannigje op 19-2-1845, een levenloos geboren dochter op 13-8-1846, Neeltje op 10-10-1847 en Jan Willem op 23-6-1852
  7.  Grietje Slomp, geb. te Hardinxveld op zondag 28-12-1806, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 11-1-1807, ovl. (66 jaar oud) te Hardinxveld on 5.- uur in het huis nummer 223 op vrijdag 14-11-1873, tr. (resp. 36 en 28 jaar oud) (1) te Hardinxveld op donderdag 11-5-1843 met Pieter de Kok, zn. van Leendert de Kok en Aagje Koelewijn, geb. te Hardinxveld om 17.- uur op zondag 19-3-1815, ovl. (37 jaar oud) te Utrecht op zaterdag 19-2-1853. 
   Pieter de Kok en Grietje Slomp kregen samen twee kinderen beide geboren te Hardinxveld, Leendert op 29-6-1843 en Gerrit op 4-11-1846, tr. (resp. 55 en 48 jaar oud) (2) te Hardinxveld op zaterdag 22-3-1862 met Cornelis Netten, zn. van Arie Nette (dagloner) en Maria Baggerman, geb. te Hardinxveld om 1.- uur op zondag 1-8-1813, arbeider, ovl. (77 jaar oud) te Hardinxveld om 5.- uur wijk A in het huis nummer 304 op donderdag 12-2-1891. 
   Toen Cornelis Netten trouwde met Grietje Slomp was hij weduwnaar van Huijbertje Versloot, dr. van Pieter Versloot en Marigje Kamsteeg, hun huwelijk was te Hardinxveld op 11-11-1843, zij is geb. te Hardinxveld op 2-6-1822 en aldaar overl. om 12.- uur in het huis nummer 112 op 13-10-1853.
Cornelis Netten en Huijbertje Versloot kregen samen vier kinderen alle geboren te Hardinxveld, Arie op 9-7-1844, Maria op 10-11-1845, Pieternella op 16-7-1849 en Arie op 28-9-1851

VIIbh.  Lena Klop, dr. van Gerrit Janszn Klop (VIap) en Artje Kroos, ged. Nederlands Hervormd te Boven-Hardinxveld op zondag 15-2-1767, ovl. (ongeveer 46 jaar oud) te Hardinxveld om 17.- uur in het huis nummer 335 op vrijdag 24-9-1813, otr. te Hardinxveld op vrijdag 29-12-1797, tr. (resp. ongeveer 30 en 34 jaar oud) te Hardinxveld op zondag 14-1-1798 met Hendrik van der Grijp, zn. van Johannes van der Grijp en Neeltje de Wit, geb. te Nerderhardinxveld op zondag 13-3-1763, ged. te Hardinxveld op zondag 13-3-1763, scheepstimmerman, ovl. (82 jaar oud) te Hardinxveld om 1.- uur in het huis nummer 335 op vrijdag 4-4-1845. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Johannes van der Grijp, geb. te Hardinxveld op zondag 1-4-1798, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 8-4-1798, ovl. (61 jaar oud) te Hardinxveld om 0.30 uur in het huis nummer 356 op woensdag 12-10-1859, tr. (resp. 26 en 22 jaar oud) te Giessendam op vrijdag 10-12-1824 met Geertje van 't Hof dr. van Andries aan de Wiel en Cornelia Kooijman, dr. van Aart van 't Hof (bouwman) en Maria aan de Wiel, geb. te Giessen-Nieuwkerk op vrijdag 12-3-1802, ged. te Giessen-Nieuwkerk op zondag 21-3-1802 (getuige: Trijntje van 't Hof), giessendam, ovl. (54 jaar oud) te Hardinxveld on 9.30 uur in het huis nummer 335 op maandag 3-11-1856. 
   Johannes van der Grijp en Geertje van 't Hof kregen samen een dochter geboren te Giessen-Oudekerk, Helena op 1-4-1825
  2.  Neeltje van der Grijp (ongehuwd), geb. te Hardinxveld op zondag 5-12-1802, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zaterdag 18-12-1802, ovl. (76 jaar oud) te Hardinxveld om 18.- uur in het huis nummer 682 op donderdag 6-2-1879. 

VIIbi.  Ariaantje Klop, dr. van Gerrit Janszn Klop (VIap) en Artje Kroos, ged. Nederlands Hervormd te Boven-Hardinxveld op zondag 1-11-1772, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Rotterdam om 18.- uur aan de Schiedamschedijk 3-626 op woensdag 10-1-1849, otr. te Hardinxveld op woensdag 29-7-1801, tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 29 jaar oud) te Hardinxveld op zondag 9-8-1801 met Arie van der Graaff, zn. van Willem Arienszn van der Graaff en Ariaantje Ariensdr Boele, ged. te Crimpe op de Lecq op maandag 18-5-1772, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Rotterdam aan de Schiedamschendijk 3-626 op donderdag 29-3-1849. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Willem Arie van der Graaf, geb. te Hardinxveld op donderdag 17-9-1801, ged. te Hardinxveld op zondag 27-9-1801, ovl. (67 jaar oud) te Charlois op zaterdag 11-9-1869, tr. (resp. 26 en 31 jaar oud) te IJsselmonde op vrijdag 30-11-1827 met Lena Kooijwijk, dr. van Arij Kooijwijk en Arijaantje van Es, geb. te IJsselmonde op donderdag 24-3-1796, ged. te IJsselmonde op zondag 10-4-1796 (getuige: de moeder), ovl. (73 jaar oud) te Charlois op vrijdag 18-2-1870. 
   Willem van der Graaf en Lena Kooijwijk kregen samen zeven kinderen alle geboren te IJsselmonde, Adriaantje op 27-10-1828, Adrianus op 6-12-1829, Arie op 6-2-1831, Adriaantje op 23-2-1832, Adriaantje op 26-8-1834, Aartje Adriaantje op 26-12-1835 en Johanna op 26-2-1838.
Toen Lena Kooijwijk trouwde met Willem van der Graaf was zij weduwe van Pieter van Bokkem, zn. van Maria van Bokkem, hun huwelijk was te IJsselmonde op 26-10-1822, hij is gedoopt te Krimpen op de Lek op 18-1-1801 en overleden op 30-12-1825 te IJsselmonde.
Lena Kooijwijk had voor zij trouwde met Pieter van Bokkem een zoon geboren te IJsselmonde, Adrianus Kooijwijk op 9-3-1820.
Pieter van Bokkem en Lena Kooijwijk kregen samen twee kinderen beide geboren te IJsselmonde, Adriana op 28-11-1822 en Teunis op 5-9-1824.
Lena Kooijwijk kreeg na het overlijden van Pieter van Bokkem en voor het trouwen met Willem van der Graaf een zoon geboren te IJsselmonde, Joris Kooijwijk op 15-2-1827
  2.  Aartje van der Graaf, geb. te Nieuw-Lekkerland op zondag 3-7-1803, ged. te Nieuw-Lekkerland op zondag 10-7-1803, ovl. (55 jaar oud) te Rotterdam om 2.- uur aan de Binneweg 15-361 op dinsdag 1-3-1859, tr. (resp. 34 en ongeveer 42 jaar oud) te Rotterdam op woensdag 9-8-1837 met Egbert (Teeke) Hars, zn. van Hindrik Hars en Douwina Roelofs Swart, ged. Nederlands Hervormd te Groningen op vrijdag 28-11-1794, buitenvaarder, zeeman, kok op een schip, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te op zee om 21.- uur op een schoener de Zodaic welke zeilde op de Atlansche Oceaan 22° 46 noordebreedte 60° 45 westerlengte op vrijdag 14-2-1845. 
   Toen Egbert Hars trouwde met Aartie van der Graaf was hij weduwnaar van Johanna Calander, dr. van Margaretha Calander, hun huwelijk was te Rotterdam op 20-8-1934, zij is geb/ged te Rotterdam op 2/22-4-1801 en aldaar overleden op 23-1-1836
  3.  Gerrit van der Graaf (ongehuwd), geb. te Nieuw-Lekkerland op zaterdag 3-1-1807, ged. te Nieuw-Lekkerland op zondag 18-1-1807, ovl. (38 jaar oud) te Rotterdam op woensdag 23-4-1845. 
  4.  Adrianus van der Graaf, geb. te Nieuw-Lekkerland op donderdag 29-3-1810, ged. te Nieuw-Lekkerland op zondag 8-4-1810. 
  5.  Ary van der Graaf, geb. te Nieuw-Lekkerland op donderdag 29-3-1810, ged. te Nieuw-Lekkerland op zondag 8-4-1810. 

Generatie VIII

VIIIa.  Flip Klop (onegt gewonnen)(Flip is een kind van Neeltje Dirksdr Rink, geboren als Philip Rink zoon van Neeltje Rink en vader onbekend, werd bij het huwelijk van zijn moeder en Flip Klop gedoopt met de naam "Flip Klop"), zn. van Philips Klop (VIIa) (visscher) en Neeltje Rink, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 25-9-1740, landbouwer, Flip woonde in 1775 aan 't Oosten van de Dijk bij Tuijl te Haaften, ovl. (minstens 34 jaar oud) tussen 1775 en 1795, otr. te Haaften op zaterdag 14-5-1763, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 25 jaar oud) te Haaften op zondag 5-6-1763 met Margaritha (Grietje) van Gameren, dr. van Willem Wouters van Gameren (uit Neerijnen) en Joanna Arij van Trigt (uit Trigt), ged. Nederlands Hervormd te Waardenburg op zondag 4-8-1737 (getuige: Leentje van Trigt), ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Haaften om 1.- uur op woensdag 28-6-1820 (aangifte: door Hendrik Klop 57 jaar oud (arbeider) en Huig Tomas Rink (herbergier)). 
 Bij het onderzoek deser gemeente Haeften in 1775-1776 woonde er nog drie kinderen Hendrik 12 jaar, Willem 10 jaar en Dirkse, hieruit blijkt dat zijn overleden het tweede kind Willem en het vierde kind Dirkske
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Hendrik Klop, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 9-10-1763, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Haaften op zondag 29-10-1843, volgt IXa
  2.  Willem Klop, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 30-6-1765 (getuige: Harske van Gameren), ovl. (hoogstens 6 maanden oud) voor 1766. 
  3.  Willem Klop, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 28-9-1766, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Haaften op maandag 30-9-1839, volgt IXb
  4.  Dirske Klop, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 29-10-1769 (getuige: Jenneke van Housselt), ovl. (hoogstens 4 jaar oud) voor 1774. 
  5.  Neeltje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 1-11-1772 (getuige: de vader), ovl. (ongeveer 10 maanden oud) te Haaften op maandag 27-9-1773. 
  6.  Dirkje Klop, geb. te Haaften op dinsdag 1-11-1774, ovl. (79 jaar oud) te Haaften op maandag 12-12-1853, volgt IXc
  7.  Johannis (Johannes) Klop, geb. te Haaften op maandag 24-11-1777, ovl. (minstens 30 jaar oud) tussen 1808 en 1821, volgt IXd

VIIIb.  Dirk Klop, zn. van Philips Klop (VIIa) (visscher) en Neeltje Rink, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op maandag 28-6-1756 (getuige: Teuntje Aldens), ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Haaften op maandag 27-10-1806, begr. te Haaften op woensdag 29-10-1806, otr. te Haaften op vrijdag 13-4-1787, tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 29 jaar oud) te Haaften op zondag 6-5-1787 met Maria van Herwijnen (ook wel van Kerkwijk), dr. van Arie Cornelisz van Herwijnen en Ariaantje van Weelde, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 26-2-1758 (getuige: Maria van Weelden), arbeidster, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Haaften om 2.- uur op dinsdag 27-3-1838 (aangifte: door haar zoon Flip Klop 50 jaar oud (visscher) en Jan van den Oever (arbeider)). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Philip Klop (ongehuwd), geb. te Haaften op woensdag 9-4-1788 (getuige: de vader zelf), ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 13-4-1788 (getuige: de vader), visscher, ovl. (81 jaar oud) te Haaften om 15.30 uur op vrijdag 25-2-1870 (aangifte: door zijn neef Dirk Klop 34 jaar oud (visscher) en Marinus Klop 44 jaar oud (arbeider)). 
  2.  Ariejaantje Klop, geb. te Haaften op donderdag 20-6-1793, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 23-6-1793 (getuige: de vader zelf). 
  3.  Adrianus Klop, geb. te Haaften op vrijdag 30-9-1796, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 2-10-1796 (getuige: de vader). 
  4.  Ariejanis (Arie) Klop, geb. te Haaften op zondag 3-11-1799, ovl. (78 jaar oud) te Haaften op dinsdag 19-3-1878, volgt IXe

VIIIc.  Jan Klop, zn. van Ruth Klop (VIIb) en Maria van den Oever, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 11-3-1736 Maria van der Wal, Jan woonde in 1775 aan de Dijk te Haaften, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Haaften op donderdag 30-12-1802, begr. te Haaften op woensdag 5-1-1803, otr. te Haaften op vrijdag 8-6-1759, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 19 jaar oud) te Haaften op zondag 1-7-1759 met Stijntje van Dieden, dr. van Cornelis Dirkse van Diden en Ariken Lammertse Heistek, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op vrijdag 19-2-1740, ovl. (ongeveer 86 jaar oud) te Haaften om 11.- uur op dinsdag 13-2-1827 (aangifte: door haar zoon Jan Klop 49 jaar oud (schipper) en Teunis van Hemert (schipper)). 
 Bij het onderzoek in deser gemeente in 1775-1776 waren drie van de negen kinderen overleden, Adrianus, Areke en Areke
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Cornelis Willem Klop, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 31-5-1761, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) te Herwijnen op donderdag 19-5-1814, volgt IXf
  2.  Ruth Klop, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 1-8-1762, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) te Haaften op zaterdag 5-12-1846, volgt IXg
  3.  Adrianus Klop, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 27-5-1764 (getuige: Metje Verweij), ovl. (hoogstens 10 jaar oud) voor 1775. 
  4.  Marinus Klop, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 24-11-1765, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Haaften op woensdag 16-9-1829, volgt IXh
  5.  Jan Klop, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 8-11-1767, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Sliedrecht op maandag 2-7-1849, volgt IXi
  6.  Areke Klop, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 10-9-1769 (getuige: Metje Verweij), ovl. (hoogstens 5 jaar oud) voor 1775. 
  7.  Areke Klop, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 1-9-1771 (getuige: Metje Verweij), ovl. (hoogstens 3 jaar oud) voor 1775. 
  8.  Areken (Areke) Klop, geb. te Haaften op donderdag 21-1-1773, ovl. (78 jaar oud) te Haaften op dinsdag 1-4-1851, volgt IXj
  9.  Eimert Klop, geb. te Haaften op maandag 16-5-1774, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 22-5-1774 (getuige: de vader). 

VIIId.  Maria Klop, dr. van Ruth Klop (VIIb) en Maria van den Oever, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 22-9-1737 (getuige: Maria van der Wal), ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Zaltbommel om 24.- uur op vrijdag 12-4-1816, otr. te Zaltbommel op zaterdag 25-2-1758, tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 33 jaar oud) te Zaltbommel op zondag 12-3-1758 met Ottho van Trigt, zn. van Aris van Trigt en Arnolda van de Pol, ged. te Zaltbommel op maandag 3-4-1724, suijkerbakker, begr. te Zaltbommel in het zuijderpant voorbij de 8ste pilaar van 't orgel na de muer 2 zarke waarop staat van Hemert op woensdag 17-11-1779. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Arien van Trigt, ged. Nederlands Hervormd te Zaltbommel op donderdag 11-5-1758, otr. te Zaltbommel op vrijdag 7-6-1782, tr. (ongeveer 24 jaar oud) te Zaltbommel op vrijdag 28-6-1782 met Aletta Russing, geb. te Wesel, begr. te Zaltbommel op maandag 11-4-1785. 
   Arien van Trigt en Aletta Russing kregen samen een zoon geboren te Zaltbommel, Otto op 12-1-1783.
Toen Aletta Russing trouwde met Arien van Trigt was zij weduwe van Gerhardus van Erkelens, zn. van ??, hun huwelijk was te Zaltbommel op 8-4-1778, hij is geboren te Zaltbommel en begraven op 30-7-1781 te Zaltbommel
  2.  Doodgeb. kind van Tricht (een kraamkind), geb. in 9-1759, begr. te Zaltbommel bij de Weesbanken 2 serkjes waarop staat van Hemert, aan het eijnde zijn 2 voetstenen, daar legt het kint onder in 9-1759. 
  3.  Johannes van Tricht, ged. Nederlands Hervormd te Zaltbommel op zondag 17-8-1760, begr. te Zaltbommel in het suijderpant bij de weesbanken aan de eijnde van 2 serkjes die Otto van Trigt toebehoren waarop staat van Hemert op donderdag 18-9-1760. 
  4.  Johannes van Trigt (ook wel van Tricht), geb. te Zaltbommel op donderdag 3-6-1762, ged. Nederlands Hervormd te Zaltbommel op zondag 6-6-1762, landbouwer, ovl. (49 jaar oud) te Zaltbommel op vrijdag 20-3-1812, tr. (23 jaar oud) (1) te Zaltbommel op woensdag 31-5-1786 met Antonia van Doeland, dr. van Wouter van Doeland (burgemeester van Rumpt, schepen in de hoge kamer van deil) en Anna Margrita Murman, geb. te Rumpt, ovl. te Zaltbommel op dinsdag 27-10-1795. 
   Johannas van Tricht en Antonia van Doeland kregen samen vier kinderen alle gedoopt te Zaltbommel, Otto op 15-10-1786, Anna Magrieta op 11-9-1788, Maria op 2-1-1791 en Woutera Hillegonda op 6-12-1792, otr. (2) te Zaltbommel op zaterdag 16-5-1801, tr. (resp. 39 en 28 jaar oud) te Zaltbommel op woensdag 1-7-1801 met Maaijke van Rossem, dr. van Arie van Rossum en Teuntje van Wijk, geb. te Herwijnen op zaterdag 13-3-1773, ged. te Herwijnen op zondag 14-3-1773 (getuige: Cornelia van Wijk), ovl. (53 jaar oud) te Zaltbommel om 20.30 uur op maandag 12-3-1827 (aangifte: door Adam Scheffen (onderschout) en Hendrik van den Anker Hesselink (deurwaarder)). 
   Johannes van Tricht en Maaijke van Rossem kregen samen vijf kinderen alle gedoopt in Zaltbommel, Antonia Adriana op 4-6-1801, Aris Johannes op 26-9-1802, Cornelia Hendrica op 27-9-1804, Adriaan op 28-11-1805 en Jakob op 26-3-1807
  5.  Maria van Tricht, ged. Nederlands Hervormd te Zaltbommel op zondag 12-8-1764, ovl. (ongeveer 42 jaar oud) te Zaltbommel op maandag 15-6-1807, tr. (resp. ongeveer 34 en 33 jaar oud) te Zaltbommel op maandag 3-12-1798 met Gerhardus van de Garde (ook wel van de Garden), zn. van Antoni van de Garde en Anneke van Haaften, geb. te Zaltbommel op zaterdag 6-4-1765, ged. Nederlands Hervormd te Zaltbommel op maandag 8-4-1765, ovl. (59 jaar oud) te Zaltbommel om 9.- uur op dinsdag 30-11-1824. 
   Gerhardus van de Garde en Maria van Tricht kregen samen drie kinderen alle gedoopt te Zaltbommel, Anthonij Johannes op 24-7-1800, Otto Aris op 18-2-1802 en Anna Pieternella op 1-1-1804
  6.  Ruth van Tricht, ged. Nederlands Hervormd te Zaltbommel op zondag 15-3-1767, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Zaltbommel om 23.30 uur op woensdag 26-3-1845, otr. te Zaltbommel op zaterdag 31-7-1790, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 29 jaar oud) te Zaltbommel op vrijdag 20-8-1790 met Josina van de Garde, dr. van Antoni van de Garde en Anneke van Haaften, ged. Nederlands Hervormd te Zaltbommel op donderdag 26-3-1761, ovl. (ongeveer 85 jaar oud) te Zaltbommel om 18.30 uur in de Gamerschestraat wijk A op zaterdag 25-4-1846. 
   Ruth van Tricht en Josina van de Garde kregen samen drie kinderen alle gedoopt te Zaltbommel, Maria op 2-1-1791, Anthonij op 21-4-1793 en Otto Arneldus op 3-9-1797
  7.  Arnoldus van Tricht, ged. Nederlands Hervormd te Zaltbommel op donderdag 18-5-1769, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) te Zaltbommel om 21.- uur op maandag 23-4-1821. 
  8.  Hendrik van Tricht, ged. Nederlands Hervormd te Zaltbommel op donderdag 28-3-1771, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Zaltbommel om 3.30 uur op dinsdag 6-2-1849, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 21 jaar oud) te Zaltbommel op maandag 3-12-1798 met Anna van de Garde, dr. van Antoni van de Garde en Anneke van Haaften, ged. Nederlands Hervormd te Zaltbommel op zondag 23-2-1777, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) te Zaltbommel om 21.- uur op maandag 20-3-1826. 
   Hendrik van Tricht en Anna van de Garde kregen samen acht kinderen alle geboren te Zaltbommel van de eerste zes de doopdatum van de laatste twee de geboortedatum, Otto Jan op 6-6-1799, Anna Maria op 23-7-1801, Maria Hillegonda op 29-9-1903, Abthonia Wilhelmina op 9-3-1806, Aletta op 5-5-1808, Hendrik Walraven op 29-11-1810, Gerrardus Johannes op 23-4-1813 en Pieter Christiaan op 20-3-1816
  9.  Jan van Trigt (ook wel van Tricht), geb. te Zaltbommel op zaterdag 13-11-1773, ged. Nederlands Hervormd te Zaltbommel op zondag 14-11-1773, ovl. (56 jaar oud) te Zaltbommel om 5.- uur op maandag 31-5-1830, tr. (resp. 29 en 25 jaar oud) te Zaltbommel op maandag 14-2-1803 met Sebilla Margrita van Staveren, dr. van Thomas van Staveren en Sebilla Margaretha van Waaij, geb. te Wageningen op vrijdag 26-9-1777, ovl. (65 jaar oud) te Zaltbommel om 7.- uur op zaterdag 11-3-1843. 
   Jan van Tricht en Sebilla Margrita van Staveren kregen samen twee kinderen beide geboren te Zaltbommel, Otto Aris op 24-12-1809 en Adriana Catharina op 8-5-1812

VIIIe.  Philippus Klop, zn. van Ruth Klop (VIIb) en Maria van den Oever, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 27-9-1739 (getuige: Jenneke van Hausselt), ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Dordrecht op dinsdag 19-8-1817, otr. te Haaften op zaterdag 6-2-1768, tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 24 jaar oud) te Haaften op vrijdag 26-2-1768 met Metje Verweij, dr. van Jan Verweij (onderwijzer) en Ariken Heistek, ged. te Haaften op zondag 4-8-1743, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Dordrecht op donderdag 6-3-1817. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Maria Klop, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 18-12-1768, ovl. (ongeveer 36 jaar oud) te Zwijndrecht op dinsdag 12-3-1805, volgt IXk
  2.  Areke Klop (ongehuwd), ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 4-3-1770 (getuige: Johanna Verweij), ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Dordrecht op woensdag 10-5-1848. 
  3.  Ruthje Klop, geb. te Haaften op maandag 21-9-1772, ovl. (44 jaar oud) te Dordrecht op maandag 27-1-1817, volgt IXl
  4.  Jan Klop, geb. te Haaften op donderdag 25-4-1776, ovl. (70 jaar oud) te Dordrecht op dinsdag 22-9-1846, volgt IXm
  5.  Dirkje Klop, geb. te Haaften op zondag 25-10-1778, ovl. (54 jaar oud) te Dordrecht op maandag 4-3-1833, volgt IXn
  6.  Johanna Klop, geb. te Haaften op vrijdag 1-6-1781, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 3-6-1781 (getuige: Johanna Verweij, vrouw van Reinier Peletier). 
  7.  Johanna Klop, geb. te Haaften op vrijdag 25-10-1782, volgt IXo
  8.  Philippina Klop, geb. te Haaften op donderdag 30-9-1784, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 3-10-1784 (getuige: de vader), Philippina ging op 8-5-1805 in Dordrecht wonen, ovl. (42 jaar oud) te Dordrecht op zondag 21-1-1827, tr. (resp. 40 en 29 jaar oud) te Dordrecht op woensdag 15-6-1825 met Jan van den Berg, zn. van Arie van den Berg (winkelier, woonde in 1834 te Dordrecht) en Elisabeth Waalboer, geb. te Dordrecht op zaterdag 9-4-1796, ged. Nederlands Hervormd te Dordrecht op zondag 17-4-1796, kledenmaker, ovl. (70 jaar oud) te Dordrecht op vrijdag 6-7-1866. 
   Na het overlijden van Philippina Klop trouwde Jan van den Berg nog twee keer eerst met Maria van Reuvers, dr. van Jan Reuvers en Magdalena Moijses, hun huwelijk was te Dordrecht op 9-4-1834, zij is geboren/gedoopt (NH) te Dordrecht op 21-10/9-11-1800 en aldaar overleden op 17-5-1856.
Later trouwde Jan van den Berg met Clasina van Stokrom, dr. van Johannes Justus van Stokrom en Klasina van Leeuwen, hun huwelijk was te Dordrecht op 5-10-1864, zij is geboren te Dordrecht op 23-9-1821 en overleden te Bergen op Zoom om 14.- uur op 21-12-1914.
Na het overlijden van Jan van den Berg trouwde Clasina van Stokrom met Pieter van der Wal, zn. van Cornelis van der Wal en Cornelia Casperna van Striemen, hun huwelijk was te Dordrecht op 25-3-1868, hij is geboren te Dordrecht op 17-10-1825 en aldaar overleden op 18-9-1890.
Toen Pieter van der Wal trouwde met Clasina Stokrom was hij weduwnaar van Elizabeth de Vries, dr. van Willem de Vries en Geertrui Taktor, hun huwelijk was te Dordrecht op 29-10-1845, zij is geboren te Dordrecht op 25-5-1822 en aldaar overleden op 20-6-1866.
Pieter van der Wal en Elizabeth de Vries kregen samen zes kinderen alle geboren te Dordrecht, Cornelia Casparina op 30-4-1846, Cornelis op 8-11-1850, Elizabeth op 16-3-1853, Johan Pieter op 22-6-1855, Pieter op 31-8-1856 en Johanna Margaretha op 1-8-1859
  9.  Metje Klop (ongehuwd), geb. te Haaften op dinsdag 23-5-1786, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zaterdag 27-5-1786 de vader, Metje ging op 22-5-1811 in Dordrecht wonen, ovl. (73 jaar oud) te Dordrecht op vrijdag 16-12-1859. 

VIIIf.  Dirske Klop, dr. van Ruth Klop (VIIb) en Maria van den Oever, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op dinsdag 1-1-1743 (getuige: Dirkje Klop), ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Schoonhoven op vrijdag 28-2-1800, begr. te Schoonhoven op dinsdag 4-3-1800, otr. te Haaften op zaterdag 17-5-1766, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 20 jaar oud) te Haaften op woensdag 18-6-1766 met Jan Christoffel Peletier, zn. van Leopoldus Georgius Peletier (schoolmeester te Opijnen) en Wilhelmina van Bergen, ged. Nederlands Hervormd te Opijnen op vrijdag 15-4-1746, begr. te Schoonhoven op woensdag 13-8-1800. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Leopoldus Peletier, ged. te Haaften op zaterdag 18-4-1767, bank en leninghouder, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Schoonhoven om 16.- uur op donderdag 9-7-1829, otr. te Schoonhoven op zondag 26-9-1802, tr. (resp. ongeveer 35 en ongeveer 24 jaar oud) te Schoonhoven op dinsdag 12-10-1802 met Pieternella Bel, dr. van Pieter Bel en Lena Blok, ged. Nederlands Hervormd te Schoonhoven op zondag 5-4-1778, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Schoonhoven op zondag 2-7-1848. 
   Leopoldus Peletier en Pierbella Bel kregen samen acht kinderen alle geboren te Schoonhoven, Johanna Christophara Diderika op 25-8-1803, Pieter Bel op 17-1-1805, Jan Dirk op 26-9-1806, Leendert op 31-5-1808, Andries Hendrikus Maal op 1-11-1811, Lena Clasina op 13-8-1813, Willemina Adriana op 8-3-1816 en Maria Willemina op 27-4-1818
  2.  Ruth Peletier, ged. te Haaften op zondag 24-9-1769 (getuige: Maria van der Oever). 
  3.  Maria Peletier, geb. te Haaften op woensdag 1-1-1772, ged. te Haaften op zondag 12-1-1772 (getuige: Maria van der Oever), ovl. (75 jaar oud) te Sluis om 22.30 uur op woensdag 17-11-1847 (aangifte: door haar behuwd zoon Jan Frederik Henrij (predikant bij de Hervormden) en haar behuwd kleinzoon Philip Francois Hennequin (opperstrandvonder)), tr. (resp. 30 en ongeveer 32 jaar oud) te Schoonhoven op dinsdag 12-10-1802 met Wigbertus Carel de Ruijter, zn. van Pieter de Ruijter en Hendrika Jacoba Repelius, ged. Nederlands Hervormd te Amsterdam in de Nieuwerzijdskapel op vrijdag 16-2-1770 (getuigen: Wigbertus de Ruijter en Anna Catharina Dronsbergh), apotheker, ovl. (ongeveer 53 jaar oud) te Schoonhoven om 3.30 uur in het huis nummer 486 op vrijdag 29-8-1823 (aangifte: door Leopoldus Peletier (bankhouder) en Jan Willem Pelenier (bankhouder)). 
  4.  Jan Willem Peletier, geb. te Haaften op dinsdag 26-7-1774, ged. te Haaften op zaterdag 30-7-1774 (getuige: Willemina van Bergen). 
  5.  Jan Willem Peletier, ged. te Zwijndrecht op zondag 23-5-1779. 
  6.  Jan Willem Peletier, ged. te Zwijndrecht op zondag 10-9-1780, bank van leninghouder, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Schoonhoven op zondag 12-5-1850, tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 20 jaar oud) te Schoonhoven op zondag 26-8-1810 met Lammertje Adriana Corbijn, dr. van Abraham Corbijn en Sara Maria Littel, ged. te Schoonhoven op zondag 21-2-1790, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Fijnaart op zaterdag 19-9-1857. 
  7.  Rutgerus Peletier, ged. te Zwijndrecht op zondag 11-7-1784. 
  8.  Rutgerus Peletier, ged. ned.ger. te Utrecht op woensdag 5-7-1786, apotheker, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) te Edam om 2.30 uur op de Lingerzijde op donderdag 28-4-1836 (aangifte: door Willem Gerardus Suidema (grutter) en Dirk Luthout (zadelmaker)), tr. (resp. ongeveer 35 en 20 jaar oud) te Edam op zondag 24-3-1822 met Rensje (Rinsje) Scheffer, dr. van Jacob Scheffer (koekbakker) en Marigje Wagemaker, geb. te Edam op zondag 24-5-1801, ged. ned.ger. te Edam op maandag 25-5-1801, ovl. (75 jaar oud) te Vlaardingen om 4.- uur aan de Hoogstraat wijk C in het huis nummer 38 op vrijdag 30-6-1876 (aangifte: door Frans Stam (timmerman) en Klaas de Bruijn (tuinman)). 
   Rutgerus Peletier en Rinsje Scheffer kregen samen zeven kinderen alle geboren te Edam, Johanna Christoffora Diderika op 28-1-1823, Jacob Scheffer op 28-9-1824, Diderica Maartje op 22-7-1826, Jan Dirk op 27-10-1828, Maria Johanna op 24-5-1831, Hendrik op 11-4-1833 en Andreus Hendrikus op 17-12-1835.
Na het overlijden van Rutgerus Peletier trouwde Rinsje Scheffer met Christoph Emil Natalius Höchel (apotheker), zn. van Jodocis Heinrich Höchel en Henriette Vehrkorn, hun huwelijk was te Edam op 24-9-1837, hij is geb/ged te Elzen [Duitsland] Seesen (Brunswijk) op 18/20-9-1804 en ovl. (71 jaar oud) te Vlaardingen om 11.- uur aan de Hoogstraat wijk D in het huis nummer 22 op 2-2-1876.
Christoph Emil Natalius Höchel en Rinsje Scheffer kregen samen drie kinderen alle geboren te Edam, Jodocus Heinrich op 22-12-1837, Wilhelmina Henritte op 29-12-1839 en Frederich Albertus op 18-2-1842

VIIIg.  Adriaan Klop, zn. van Eijmert Klop (VIId) en Marieke (Maria) Maas, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 8-2-1739 (getuige: Artje Klop), ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Haaften op zaterdag 30-9-1809, otr. (beiden ongeveer 25 jaar oud) (1) te Haaften op zaterdag 29-9-1764 met Johanna van Weelden (Maria,s dochter), dr. van Ott Gijsbertse van Weelden en Maria Janse van Reijsoort, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 19-4-1739 (getuige: Anna van Weelde), ovl. (ongeveer 26 jaar oud) circa 1766. 
 Uit deze relatie: 
  1.  Johannis Klop, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 9-2-1766, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Haaften op woensdag 20-11-1833, volgt IXp
  Adriaan Klop, otr. (2) te Haaften op vrijdag 16-6-1769, tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 34 jaar oud) te Haaften op zondag 2-7-1769 met Willemke (Wemke) van Weelden, dr. van Isaac Willemsen van Weelden en Jenneken Hendriks van Hoften (van 't Eijland de Voorn), ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 3-4-1735 (getuige: Geertje van de Grient). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Marinus Klop (ongehuwd), ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zaterdag 30-6-1770 (getuige: de vader), visscher, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Haaften om 20.- uur op dinsdag 10-6-1834 (aangifte: door Willem Verploegh (landbouwer) en Christoffel Sterrenberg (landbouwer)). 
  2.  Jenneke Klop, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op woensdag 25-8-1773, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Haaften op donderdag 30-9-1830, volgt IXq

VIIIh.  Jenneke Klop, dr. van Eijmert Klop (VIId) en Sophia Bax (huisvrouw), ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 16-6-1748 (getuige: Jenneke Klop), ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Haaften in 12-1813, otr. te Haaften op vrijdag 4-8-1775, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 38 jaar oud) te Haaften op zondag 27-8-1775 met Hendrik van Weelden, zn. van Isaac Willemsen van Weelden en Jenneken Hendriks van Hoften (van 't Eijland de Voorn), ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 25-11-1736 (getuige: Jacomijntje Pippel), ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Herwijnen om 14.- uur op maandag 4-4-1814 (aangifte: door zijn zoon Izaak van Weelden en Willem Klop). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Judich van Weelden, geb. te Haaften op vrijdag 12-1-1776, ged. te Haaften op zondag 14-1-1776 (getuige: Jenneke van Haeften), ovl. (64 jaar oud) te Haaften om 6.- uur op woensdag 29-1-1840 (aangifte: door haar broer Eijmert van Weelden 45 jaar oud (schipper) en Christoffen Sterrenberg (rentmeester)), otr. te Haaften op zaterdag 6-5-1809, tr. (resp. 33 en ongeveer 24 jaar oud) te Haaften op zondag 21-5-1809 door dominee Hasselbag predikant te Haaften (getuigen: de vader van de bruid en een schriftelijk concent van de ouder van de bruidegom) met Jacobus de Croes (ook wel de Kroes), zn. van Jan de Croes en Barbara van Schrone, ged. te Zaltbommel op zondag 27-2-1785, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) te Haaften om 3.- uur op woensdag 12-11-1834 (aangifte door zijn zwager Eijmert van Weelden 40 jaar oud (schipper) en Gerrit van Eck (metselaar)). 
  2.  Eijmert van Weelden, geb. te Haaften op zaterdag 24-1-1778, ged. te Haaften op zondag 25-1-1778 Johanna Sophia Bax. 
  3.  Izaak (IJzak) van Weelden, geb. te Haaften op vrijdag 16-7-1779 (getuige: de vader), ged. te Haaften op zondag 18-7-1779 (getuige: de vader), visser, ovl. (70 jaar oud) te Haaften om 22.- uur op vrijdag 8-2-1850 (aangifte: door zijn zoon Hendrik van Weelden 32 jaar oud (visscher) en zijn neef Jacobus van Herreveld 52 jaar oud (arbeider)), tr. (resp. 36 en 26 jaar oud) (1) te Herwijnen op vrijdag 25-8-1815 met Adriana van der Sluis (ook wel van der Sluijs), dr. van Jan van der Sluis en Grietje van den Heuvel, geb. te Gameren op zondag 8-3-1789, ged. te Gameren op zondag 15-3-1789 (getuige: Dirriske van der Schoot, huisvrouw van Arien van Heuvel (dit zijn haar grootouders)), ovl. (42 jaar oud) te Haaften om 18.- uur op maandag 6-6-1831 (aangifte door haar echtgenoot en Andries van Heuckelum (landbouwer)). 
   Isaak van Weelden en Adriana van der Sluis kregen samen zeven kinderen de eerste is geboren te Gameren de overige te Haaften, Arie op 12-3-1815 (geboren als Arie van der Sluis), Jenneke op 22-12-1816, Hendrik op 14-7-1818, Grietje op 4-10-1819, Jan op 7-2-1821, Jenneke op 3-8-1825 en Aart op 5-2-1828, tr. (resp. 53 en 33 jaar oud) (2) te Haaften op vrijdag 22-3-1833 met Margreta Anna Diets, dr. van Johannis Diets en Aaltje Roelofse Nap, geb. te Tiel op donderdag 13-3-1800, ovl. (43 jaar oud) te Haaften om 12.- uur op dinsdag 12-9-1843 (aangifte door haar echtgenoot en Arie Heijmans (arbeider)). 
   Toen Margarita Anna Diets trouwde had zij reeds een dochter uit een onbekende relatie, Ida Diets geboren te Haaften op 5-7-1831.
Isaak van Weelden en Margrita Anna Diets kregen samen drie kinderen alle geboren te Haaften, Jenneke op 8-7-1833, Jacobus op 13-8-1835 en Eijmert op 20-1-1837
  4.  Johanna Sophia van Weelden, geb. te Haaften op donderdag 21-12-1780, ged. te Haaften op zondag 24-12-1780 (getuige: Johanna Sophia Clop). 
  5.  Eijmert van Weelden, geb. te Haaften op dinsdag 9-4-1782, ged. te Haaften op zondag 14-4-1782 (getuige: Sophia Bax weduwe van Eijmert Clop). 
  6.  Pieter van Weelden, geb. te Haaften op zaterdag 12-7-1783, ged. te Haaften op zondag 13-7-1783 (getuige: de vader). 
  7.  Eijmert van Weelden, geb. te Haaften op vrijdag 8-10-1784, ged. te Haaften op zondag 10-10-1784 (getuige: Johanna Sophia Bax). 
  8.  Gijsbert van Weelden, geb. te Haaften op maandag 30-1-1786, ged. te Haaften op zondag 5-2-1786 (getuige: Johanna Sophia Bax). 
  9.  Jenneke van Weelden, geb. te Haaften op zondag 15-7-1787, ged. te Haaften op zondag 22-7-1787 (getuige: de vader), ovl. (77 jaar oud) te Gouda 23.- uur op de Gouwe wijk C in het huis nummer 218 op zondag 30-10-1864 (aangifte: door Juriaan Herman de Groot (directeur) en Jan Hendrik Kiel (winkelier)), tr. (resp. 28 en ongeveer 20 jaar oud) te Dordrecht op woensdag 29-11-1815 met Hendrikus Reuvers, zn. van Jan Reuvers (mesureur de charbon (kolenboer)) en Magdalena Moijses, ged. Nederlands Hervormd te Dordrecht op maandag 6-4-1795, goudsmit, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Dordrecht om 5.- uur wijk C in het huis nummer 691 op vrijdag 5-3-1858 (aangifte: door Jacobus de Ruijter (bidder) en Anthonij van Maarseveen (geëmploijeerde)). 
   Hendrikus Reuvers en Jeneke van Weelden kregen samen zes kinderen alle geboren te Dordrecht, Magdalena op 26-7-1816, Hendrik op 24-11-1819, Magdalena op 14-9-1821, Jenneke op 8-7-1823, Janna op 2-9-1825 en Cornelia Theodora op 11-10-1828
  10.  Hendrik Jan van Weelden, geb. te Haaften op vrijdag 24-4-1789, ged. te Haaften op zondag 3-5-1789 (getuige: de vader). 
  11.  Eijmert van Weelden, geb. te Haaften op woensdag 12-3-1794, ged. te Haaften op zondag 16-3-1794 (getuige: de vader), schippersknegt, koopman, ovl. (91 jaar oud) te Haaften op maandag 11-1-1886, tr. (resp. 26 en 30 jaar oud) te Haaften op zondag 16-7-1820 met Aarke (Areke) van den Oever, dr. van Jan van den Oever en Aertje (Artje) Sterk, geb. te Haaften op dinsdag 25-8-1789, ged. te Haaften op zondag 30-8-1789 (getuige: de vader), ovl. (76 jaar oud) te Haaften om 23.30 uur op maandag 13-8-1866 (aangifte: door haar echtgenoot en Frans Adrianus Roost secretaris)). 
   Eijmert van Weelden en Aarke van den Oever kregen samen twee kinderen beide geboren te Haaften, Jacobus op 4-4-1823 en Johannis ook op 4-4-1823

VIIIi.  Jan Klop, zn. van Eijmert Klop (VIId) en Sophia Bax (huisvrouw), ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 16-3-1755 (getuige: Gerritje Mijdam), ovl. (ongeveer 45 jaar oud) te Haaften op maandag 14-7-1800, otr. te Haaften op vrijdag 31-8-1787, tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 36 jaar oud) te Haaften op zondag 23-9-1787 met Angeneeske (Neeske) van Vlijmen, dr. van Jan van Vlijmen en Martijntje Vermaas, ged. Nederlands Hervormd te Kerkwijk op zondag 18-10-1750 (getuige: Johanna van Vlijmen), ovl. (ongeveer 88 jaar oud) te Haaften om 1.- uur op maandag 7-10-1839 (aangifte: door haar zoon Jan Klop 50 jaar oud (landbouwer) en Christoffel Sterrenberg (rentmeester)). 
 Toen Angeneeske van Vlijmen trouwde met Jan Klop was zij weduwe van Dirk van Hemert, zn. van Floris van Hemert en Catharina (Caatje) Aldens, hun ondertr/huw was te Haaften op 14/20-10-1775, hij is gedoopt te Haaften op 29-1-1736 en overleden op voor 1787.
Dirk van Hemert en Angeneeske van Vlijmen kregen samen vier kinderen alle geb/ged te Haaften, Martijntje op 3/8-1-1775, Floor op 16/18-2-1776, Jan op 15/22-3-1778 en Gijsbertje ook op 15/22-3-1778.
Toen Dirk van Hemert trouwde met Angeneeske van Vlijmen was hij weduwnaar van Gijsbertje van Eijseren, dr. van ??, hun ondertr/huw was te Leerdam op 29-12-1759/30-1-1760, zij is geboren te Leerdam op ?? en overleden voor 1775.
Dirk van Hemert en Gijsbertje van Eijseren kregen samen twee kinderen beide gedoopt te Haaften, Jannetje op 20-9-1761 en Catharina op 20-5-1763
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Maria Klop (onechtelijk), geb. te Haaften op vrijdag 5-8-1785, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 11-9-1785 (getuige: de vader). 
  2.  Johanna Sofia Klop (zij is door den trouw geegt), geb. te Haaften op donderdag 21-12-1786, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op donderdag 27-9-1787 (getuigen: de vader en de moeder). 
  3.  Jan Klop, geb. te Haaften op donderdag 31-1-1788, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 10-2-1788 (getuige: de vader). 
  4.  Jan Klop, geb. te Haaften op dinsdag 30-6-1789, ovl. (73 jaar oud) te Haaften op woensdag 24-9-1862, volgt IXr
  5.  Eijmert Klop (ongehuwd), geb. te Haaften op dinsdag 29-5-1792, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 10-6-1792 (getuige: de vader), huzaar, ovl. (26 jaar oud) te Brussel [België] volgens het doodregister van het garnisoens hospitaal is huzaar van het zesde regiment hussaren zesde kompagnie Ernst Janssen Klop oud agt en twintig jaren geboren te Hafelt in Gelderland bij biljet in voorgenoemd hospitaal opgenomen den zeventiende der maand meij van het jaar eenduizend achthonderd negentien en in het zelfde overleden den vijf en twintigsten meij van het jaar eenduizend achthonderd negentien aan de gevolgen van eene zenuwkoorts (verouderde benaming van zoodanige ongesteldheden bij welke vooral nerveuze hersen verschijnselen op den voorgrond treden) op dinsdag 25-5-1819. 

VIIIj.  Willem Klop, zn. van Geerit Klop (VIIg) en Mareke (Maria) de Bie, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zaterdag 20-9-1749 (getuige: Wilmke de Bie), ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Haaften om 22.- uur op vrijdag 26-9-1828 (aangifte: door zijn zoon Gerrit Klop 41 jaar oud (visscher) en Baltus van Weelden (kleermaker)), otr. te Haaften op vrijdag 1-12-1786, tr. (resp. ongeveer 37 en 35 jaar oud) te Haaften op zondag 24-12-1786 met Meereke van Asch, dr. van Hendrijk van Asch en Merke Spiek, geb. te Geldermalsen op vrijdag 21-5-1751, ovl. (78 jaar oud) te Haaften om 21.- uur op zaterdag 30-5-1829 (aangifte: door haar zoon Gerrit Klop 42 jaar oud (visscher) en Gerrit Timmer (veldwachter)). 
 Toen Mereke van Asch trouwde met Willem Klop was zij weduwe van Gijbert van Hemert, zn. van Floris van Hemert en Caatje Alders, hun huwelijk was te Haaften op 1-9-1771 in ondertrouw en op 17-8-1771 getrouwd, hij is ged. te Haaften op 7-11-1745 en aldaar ovl. (37 jaar oud) op 20-8-1783.
Bij dit huwelijk had Mereke van Asch reeds een dochter, Geisbertie ged. op 16-6-1771 (het zelve plechtig echtende voor de gemeente).
Gijsbert van Hemert en Mereke van Asch kregen samen zes kinderen alle geb/ged te Haaften, Marinus op 19/24-1-1773, Gijsbert op 11/17-4-1775, Floris op 23/26-10-1777, Catrina op 10/15-11-1778, Hendrik op 27/30-1-1780 en Catrina op 25/29-9-1782
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Gerrit Klop, geb. te Haaften op donderdag 12-4-1787, ovl. (62 jaar oud) te Haaften op dinsdag 8-5-1849, volgt IXs
  2.  Maria Klop, geb. te Haaften op donderdag 25-9-1788, ovl. (57 jaar oud) te Leerdam op vrijdag 15-5-1846, volgt IXt
  3.  Gijsbert Klop, geb. te Haaften op zaterdag 16-10-1790, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 17-10-1790 (getuige: de vader). 
  4.  Meerike Klop, geb. te Haaften op donderdag 2-8-1792, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 12-8-1792 (getuige: de vader). 

VIIIk.  Anna Maria Klop, dr. van Geerit Klop (VIIg) en Riske van Driel, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 30-11-1766 (getuige: Geertje Heijmans), ovl. (ongeveer 85 jaar oud) te Dordrecht op zaterdag 28-2-1852, 
 een zoon: 
  1.  Gijsbert Klop (onechtelijk), geb. te Haaften op maandag 1-9-1788, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op vrijdag 19-9-1788 (getuige: Riska van Driel). 
  Anna Maria Klop, tr. (resp. ongeveer 51 en 47 jaar oud) te Dordrecht op woensdag 13-5-1818 met Herman Quast, zn. van Jan Quast en Aaltje van der Linden, geb. te Vollenhove op dinsdag 7-8-1770, ged. te Vollenhove op vrijdag 10-8-1770, kooien en lintmaker, ovl. (60 jaar oud) te Dordrecht op donderdag 6-1-1831. 
 Toen Herman Quast trouwde met Anna Maria Klop was hij twee maal eerder getrouwd zijn eerste huwelijk was met Johanna van Kaam, dr. van Willem Kaam en Alida Evenwel, hun huwelijk was te Dordrecht op 21-10-1800, zij is gedoopt te Dordrecht op 27-3-1861 en aldaar overleden op 3-4-1802.
Herman Quast en Johanna Kaam kregen samen een zoon gedoopt te Dordrecht, Jan op 13-2-1801.
Het tweede huwelijk van Herman Quast trouwde was met Ruthje Klop dr. van Fhilippus Ruthszn Klop en Metje Verweij, hun huwelijk was in november 1802, zij is geboren te Haaften op 21-9-1772 en overleden te Dordrecht op 27-1-1817.
Herman Quast en Ruthje Klop kregen samen zes kinderen geboren (zie hiervoor Ruthje Klop)
  Herman Quast, zn. van Jan Quast en Aaltje van der Linden, tr. (1) met Ruthje Klop, dr. van Philippus Klop (VIIIe) en Metje Verweij (zie IXl). 
 Toen Herman Quast trouwde met Rutje Klop was hij weduwnaar van Johanna van Kaam, dr. van Willem Kaam en Alida Evenwel, hun ondertrouw was te Dordrecht op 21-10-1800, zij is gedoopt te Dordrecht op 27-3-1761 en aldaar overleed op 3-4-1802.
Herman Quast en Johanna van Kaam kregen samen een zoon gedoopt te Dordrecht, Jan op 13-2-1801.
Nadat Ruthje Klop was overleden trouwde Herman met Anna Maria Klop, dr. van Geerit Klop en Riske van Driel, hun huwelijk was te Dordrecht op 13-5-1818, zij is gedoopt te Haaften op 30-11-1766 en overleden te Dordrecht op 28-2-1852
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Philippus Quast (ongehuwd), ged. te Dordrecht op dinsdag 15-11-1803, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Gouda op zondag 4-9-1881. 
  2.  Aaltje Quast, ged. te Dordrecht op woensdag 31-7-1805, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) te Dordrecht op maandag 3-11-1806. 
  3.  Aaltje Quast, ged. te Dordrecht op zondag 28-6-1807, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Rockanje om 7.- uur op zondag 2-10-1870, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 21 jaar oud) te Dordrecht op woensdag 12-8-1829 met Theodorus van Papenrecht, zn. van Theodorus van Papenrecht (zakkedrager) en Alida van Waijenooijen (tapster), ged. te Dordrecht op zondag 24-1-1808, schoolonderwijzer, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) te Dordrecht om 14.- uur aan de Foulanschelaan in het huis nummer 18b op zaterdag 20-2-1892. 
   Theodorus van Papenrecht en Aaltje Quant kregen samen acht kinderen de eerste is geboren te Hekelen de overige te Rockanje, Theodorus op 9-1-1832, Theodorus Harmen op 28-8-1833, Alida op 24-9-1834, Theodorus Harmen op 30-7-1836, Harmen Philippus op 11-7-1840, Harmen Philippus op 6-4-1842, Philippus Johannes op 10-5-1846 en Philippus Johannes op 10-8-1849
  4.  Metje Quast, ged. te Dordrecht op donderdag 1-3-1810, ovl. (ongeveer 6 weken oud) te Dordrecht op zondag 15-4-1810. 
  5.  Elisabeth Quast, geb. te Dordrecht op donderdag 25-2-1813, ovl. (3 maanden oud) te Dordrecht op vrijdag 28-5-1813. 
  6.  Maria Elisabeth Quast, geb. te Dordrecht op dinsdag 7-3-1815, ovl. (29 jaar oud) te Dordrecht op vrijdag 18-10-1844, tr. (resp. 27 en 30 jaar oud) te Dordrecht op woensdag 27-4-1842 met Arie Verbruggen, zn. van Wouter Verbruggen (dozenmaker) en Cornelia Broere, geb. te Dordrecht op vrijdag 3-1-1812, schijnwerker, ovl. (36 jaar oud) te Dordrecht op zaterdag 15-4-1848. 
   Arie Verbruggen en Maria Elisabeth Quast kregen samen een zoon geboren te Dordrecht, Wouter op 13-6-1843

VIIIl.  Jenneke Klop, dr. van Geerit Klop (VIIg) en Riske van Driel, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 14-4-1771 (getuige: Anneke klop), ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Haaften 19.- uur op donderdag 9-6-1836 (aangifte: door haar echtgenoot en Antonie Mijdam (arbeider)), otr. te Haaften op vrijdag 18-11-1796, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 40 jaar oud) te Haaften op zondag 15-1-1797 (getuigen: Riske van Driel weduwe van Gerrit Klop en moeder van de Bruid) met Christiaan van Weelden, zn. van Wilhelm van Weelde en Geertje Mierop, ged. Nederlands Hervormd te Haaften op zondag 26-9-1756 (getuige: Fijtje Schrijver), arbeider, ovl. (ongeveer 86 jaar oud) te Haaften om 7.- uur op maandag 28-11-1842 (aangifte: door haar zoon Gerrit van Weelden 36 jaar oud (arbeider) en Hendrik Kandal Spaan (landbouwer)). 
 Het huwelijk was door ziekte uitgesteld
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Willem van Weelden, geb. te Haaften op woensdag 1-11-1797, ged. te Haaften op zondag 5-11-1797 (getuige: de vader). 
  2.  Gerrit van Weelden, geb. te Haaften op maandag 27-5-1799, ged. te Haaften op zondag 2-6-1799 (getuige: Rieske Klop gedoopt van Driel). 
  3.  Hendrik van Weelden, geb. te Haaften op dinsdag 23-8-1803, ged. te Haaften op zondag 28-8-1803 (getuige: de vader). 
  4.  Gerrit van Weelden, geb. te Haaften op zaterdag 5-4-1806, ged. te Haaften op zondag 13-4-1806 (getuige: de vader), arbeider, ovl. (62 jaar oud) te Haaften om 6.- uur op maandag 8-3-1869 (aangifte: door Gerrit Jan van Peuten (landbouwer) en Frans Adrianus Roost (secretaris)), tr. (resp. 36 en 39 jaar oud) (1) te Haaften op zaterdag 29-10-1842 met Maria van Thiel, dr. van Cornelis van Thiel (timmerman) en Lena Rink, geb. te Haaften op maandag 2-5-1803, ged. te Haaften op zondag 8-5-1803 (getuige: de vader), dienstmeid, ovl. (55 jaar oud) te Haaften om 10.- uur op woensdag 26-1-1859 (aangifte: door haar echtgenoot en Arie van Eck (metselaar)), tr. (resp. 58 en 59 jaar oud) (2) te Haaften op donderdag 13-10-1864 met Cornelia Brugman, dr. van Sijmon Brugman (arbeider) en Willemke van Varik (arbeidster), geb. te Tuil op zondag 29-9-1805, ged. te Tuil op zondag 6-10-1805 (getuige: de vader), ovl. (78 jaar oud) te Haaften op woensdag 19-3-1884. 
   Toen Cornelia Brugman trouwde met Gerrit van Weelden was zij weduwe van Maas Prijs (werkman), zn. van Dirk Prijs en Rijkje van Gent, hun huwelijk was te Beusichem op 5-5-1837, hij is geb. te Beusichem (Zoelmond) op 7-8-1791 en aldaar ovl. (71 jaar oud) om 9.- uur op 5-2-1863.
Toen Maas Prijs trouwde met Cornelia Brugman was hij weduwnaar van Christina Utrecht (ook wel van Uitert), dr. van Steven van Utrecht en Aartje Koetsier, hun huwelijk was te Beusichem op 6-4-1820, zij is geboren te Beusichem (Zoelmond) op 10-8-1796 en ovl. (46 jaar oud) te Beusichem om 19.- uur op 3-10-1834.
Maas Prijs en Christina van Utrecht kregen samen drie kinderen de eerste is geb. te Beusichem de overige te Zoelmond, Christina op 23-6-1820, Dirk op 5-4-1822 en Aartje op 29-9-1829
  5.  Reinier van Weelden (wordt ook wel Hermen genoemd), geb. te Haaften op zaterdag 4-8-1810, ged. te Haaften op zondag 19-8-1810 (getuige: Anna Maria Klop), schipper, ovl. (36 jaar oud) te Haaften om 8.- uur op maandag 14-9-1846 (aangifte: door zijn zwager Aalbert Pippel 44 jaar oud (timmerman) en Hermen Klop 40 jaar oud (arbeider)), tr. (resp. 26 en 38 jaar oud) te Haaften op zaterdag 8-4-1837 met Huibertje Pippel, dr. van Gijsbert Pippel en Anneke van Driel, geb. te Haaften op dinsdag 24-4-1798, ged. te Haaften op zondag 29-4-1798 (getuige: de vader), ovl. (70 jaar oud) te Haaften om 2.- uur op maandag 8-6-1868 (aangifte door haar neef Gijsbert Aaldertzn Pippel 29 jaar oud (schipper) en Willem Schook (smid)). 
   Toen Huibertje Pippel trouwde met Hermen van Weelden was zij weduwe van Jan van der Velde, zn. van Jasper van der Velde en Anneke Lodis, hun huwelijk was te Haaften op 1-3-1829, hij is geb/ged te Haaften op 26/31-10-1802 en aldaar ovl. (27 jaar oud) om 3.- uur op 3-8-1830.
Na het overlijden van Reinier van Weelden trouwde Huibertje Pippel nog een derde keer nu met Reijer van Aken (ook wel van Aaken) (landman), zn. van Hendrik van Aken en Baatje van der Burg, hun huwelijk was te Haaften op 15-6-1850, hij is geb/ged te Waardenburg op 2/7-5-1797 en ovl. (62 jaar oud) te Haaften om 7.- uur op 8-2-1860
  6.  Hendrik van Weelden (ongehuwd), geb. te Herwijnen (Haaften) om 4.- uur op woensdag 7-6-1815 (getuigen: Aart de Kok en Willem van Herwijnen), ged. te Haaften op zondag 25-6-1815 (getuige: de ouders), arbeider, ovl. (56 jaar oud) te Haaften om 18.- uur op dinsdag 19-3-1872 (aangifte: door Philippus van Kranenburg (veldwachter) en Klaas van Willigen (arbeider)). 

VIIIm.  Pieternella Klop, dr. van Hendrik Klop (VIIh) en Maria de Kok, ged. te Dordrecht op woensdag 24-5-1780, woonde in 1838 te Leiden, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Leiden om 2.- uur op het Leuendace op dinsdag 11-1-1848, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 26 jaar oud) te Dordrecht op zaterdag 18-5-1805 met Hendrikus (Hendrik) de Waal, zn. van Adrianus de Waal en Geertruij de Mustert, ged. te Dordrecht op woensdag 3-2-1779, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te Leiden om 8.- uur wijk 3 in het huis nummer 513 op dinsdag 26-6-1838. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Adrianus Francois de Waal, ged. te Dordrecht op vrijdag 21-2-1806. 
  2.  Maria Hendrika de Waal, ged. te Dordrecht op zaterdag 17-12-1808, tr. (resp. ongeveer 41 en 32 jaar oud) te Leiden op woensdag 10-4-1850 met Floriaan Beck, zn. van Johannes Beck (timmerman) en Wilhelmina Frits, geb. te Den Haag om 11.- uur op woensdag 26-11-1817, timmerman. 
   Toen Floriaan Beck trouwde met Maria Hendrica de Waal was hij weduwnaar van Suzanna Maria van der Lelie, dr. van Cornelis Lelie en Suzanna van Leeuwen, hun huwelijk was te Leiden op 12-12-1844, zij is geboren te Leiden op 12-6-1810 en aldaar overleden op 24-2-1849.
Floriaan Beck en Suzanna Maria van der Lelie kregen samen twee kinderen beide levenloos geboren te Leiden, een op 16-8-1845 en een op 15-10-1846.
Toen Suzanna Maria van der Lelie trouwde met Floriaan Beck was zij weduwe van Abraham Booren, zn. van Hendrik Booren en Dina Corten, hun huwelijk was te Leiden op 23-4-1829, hij is geboren te Leiden op 2-10-1808 en aldaar overleden op 30-1-1844.
Abraham Booren en Suzanna Maria van der Lelie kregen samen vier kinderen alle geboren te Leiden, Hendrik Cornelis op 1-10-1829, Susanna op 2-7-1831, Dina op 24-8-1833 en Elisabeth op 23-4-1835
  3.  Geertruida de Waal (ongehuwd), geb. te Dordrecht op vrijdag 12-4-1816, ovl. (74 jaar oud) te Rotterdam op zondag 25-1-1891. 
  4.  Pieternella de Waal, geb. te Dordrecht op dinsdag 7-11-1820, ovl. (73 jaar oud) te Rotterdam op dinsdag 28-11-1893, tr. (resp. 26 en 34 jaar oud) te Mijnsheerenland op zondag 24-10-1847 met Dirk Hendrik Tempelaar, zn. van Pieter Tempelaar (schoolmeester) en Hendrijna van der Bie, geb. te Mijnsheerenland om 15.- uur op huisnummer 35 op maandag 18-1-1813 (getuigen: Pieter Kruithof oud 25 jaar melkboer en Hendrik van der Spaa oud 46 jaar arbeider), onderwijzer, ovl. (64 jaar oud) te Mijnsheerenland op vrijdag 30-3-1877. 
   Dirk Hendrik Tempelaar en Pieternella de Waal kregen samen zes kinderen alle geboren te Mijnsheerenland, Pieternella Hendrina op 16-1-1849, Pieter Hendrik op 8-10-1850, Hendrik Pieter op 26-7-1852, Adrianus Francois op 2-11-1855, Hendrina Maria op 26-3-1859 en Maria Geertruida Willemina op 14-11-1862

VIIIn.  Bastiaantje Klop, dr. van Cornelis Janszn Klop (VIIi) en Lijsbeth Klop (VIIz), ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 7-1-1742, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te Cool aan de Crispijnlaan op woensdag 29-6-1796 (werd op 30-6-1796 overgebracht naar Rotterdam), begr. te Rotterdam op zaterdag 2-7-1796, otr. (1) te Rotterdam op zondag 11-9-1774, tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 43 jaar oud) te Rotterdam op dinsdag 27-9-1774 met Johannes Belianus van Braam, zn. van Agedius (Agidus) van Braam (officier, schout van Benschop) en Elisabeth Jacoba van Campen, ged. Nederlands Hervormd te Benschop op zondag 4-3-1731 (getuigen: Johan van Campen en Vrouwe Belina van Braam), begr. te Rotterdam op zaterdag 30-11-1782. 
 Bastiaantje liet bij overlijden na een minderjarig kind
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Aegidius van Braam, ged. te Rotterdam op zondag 25-8-1776 (getuige: Jacoba Elisabeth van Kampen). 
  2.  Jacoba Elisabet van Braam, ged. gereformeerd te Rotterdam op donderdag 10-9-1778 (getuige: Elisabet van Braam). 
  Bastiaantje Klop, otr. (2) te Rotterdam op zondag 4-4-1784, tr. (resp. ongeveer 42 en ongeveer 29 jaar oud) te Rotterdam op zondag 16-5-1784 met Albertus (Bartels) Brevink, zn. van Melgert Brevink en Anna Elisabeth Schouten, ged. ned.ger. te Arnhem op zondag 28-7-1754, ovl. (ongeveer 41 jaar oud) te Rotterdam aan de L. Frankestraat bij Vest op dinsdag 26-4-1796, begr. te Cool op donderdag 28-4-1796. 
 Toen Albertus Brevink trouwde met Bastiaantje Klop was hij weduwnaar van Clara Maria Zwitzer (Switser), dr. van Bernardus Schweitzer en Magdalena Goddaer (ook wel Goudart of Gadart), hun huwelijk was te Bergen op Zoom op 2-5-1777, zij is gedoopt te Den Haag op 9-2-1757 en overleden te Rotterdam op 22-3-1783 in het stedelijk gasthuis.
Albertus Brevink liet bij overlijden drie minderjaren kinderen na, een van die kinderen is Anna Elisabeth gedoopt op 11-7-1777 te Bergen op Zoom, een tweede kind is Bernardina Magdalena geb/ged te Zwolle op 29-12-1778/3-1-1779

VIIIo.  Leijntje Klop, dr. van Cornelis Janszn Klop (VIIi) en Lijsbeth Klop (VIIz), ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zaterdag 27-6-1744, ovl. (hoogstens 76 jaar oud) voor 1821, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 27 jaar oud) te Gorinchem op dinsdag 30-5-1769 met Christoffel (Stoffel) van den Bos, zn. van Jan van den Bos en Elske Willems Scholten, ged. Nederlands Hervormd te Gorinchem op woensdag 28-2-1742, ovl. (ongeveer 44 jaar oud) te Gorinchem op maandag 31-7-1786. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jan van den Bos, ged. Nederlands Hervormd te Gorinchem op vrijdag 29-9-1769. 
  2.  Cornelis van den Bos, ged. Nederlands Hervormd te Gorinchem op woensdag 10-4-1771. 
  3.  Cornelis van den Bos (ongehuwd), ged. Nederlands Hervormd te Gorinchem op woensdag 14-9-1774, ovl. (ongeveer 46 jaar oud) te Sliedrecht op dinsdag 4-9-1821. 
  4.  Elske van den Bos, ged. Nederlands Hervormd te Gorinchem op zondag 20-4-1777. 
  5.  Elisabeth van den Bos, ged. Nederlands Hervormd te Gorinchem op woensdag 23-2-1780, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Maastricht om 7.30 uur op zondag 22-1-1837, relatie met Jacobus Hoofd (ook wel Hoof), zn. van Joannes Bernardus Hoofd en Elisabeth Leenders, geb. te Maastricht circa 1780, voddenkooper, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Maastricht op vrijdag 3-2-1854. 
   Jacobus Hoofd en Elisabeth van den Bos kregen samen tenminste drie kinderen alle geboren te Maastricht, Anna Gertuda op 1-11-1811, Chretien in sept 1813 en Joannes Hubertus op 27-7-1821
  6.  Stoffel van den Bos, ged. Nederlands Hervormd te Gorinchem op woensdag 19-5-1784. 
  7.  Barend van den Bos, ged. Nederlands Hervormd te Gorinchem op woensdag 18-4-1787. 

VIIIp.  Teunis Klop, zn. van Ary Klop (VIIj) en Teuna Slingerland (huisvrouw), ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op vrijdag 29-12-1747, zalmroker, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Kralingen op vrijdag 28-5-1813, otr. te IJsselmonde op vrijdag 11-5-1770 (ondertrouw in Rotterdam op 12-5-1770), tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 23 jaar oud) te IJsselmonde op zondag 3-6-1770 met Eva van Beijeren, dr. van Gerrit van Beijeren en Adriana Uppel, ged. te Kralingen op zondag 12-3-1747, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Kralingen op vrijdag 23-2-1816. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Antonia (Teuna) Klop, ged. te IJsselmonde op zondag 16-12-1770 (getuigen: Antonie Slingerland en Maria van Beijeren), begr. te IJsselmonde op zaterdag 6-5-1775 (aangever was Jan Rijkevorst baas van overledenen). 
  2.  Ary Klop, geb. te IJsselmonde op dinsdag 24-3-1772, ged. te IJsselmonde op zondag 29-3-1772 (getuigen: Maria van Beijeren en Ariaantje Bout), begr. te IJsselmonde op dinsdag 23-5-1775 (aangever de vader). 
  3.  Antonia (Tona) Klop, geb. te IJsselmonde op maandag 5-10-1778, ovl. (41 jaar oud) te Rotterdam op donderdag 28-9-1820, volgt IXu
  4.  Adriana Klop, geb. te IJsselmonde op zaterdag 19-8-1780, ovl. (88 jaar oud) te Kralingen op maandag 29-3-1869, volgt IXv
  5.  Sijgje Klop, geb. te IJsselmonde op woensdag 12-3-1783, ovl. (33 jaar oud) te Dordrecht op woensdag 13-3-1816, volgt IXw
  6.  Arie Klop, geb. te IJsselmonde op maandag 14-5-1787, ovl. (49 jaar oud) te Kralingen op donderdag 16-2-1837, volgt IXx

VIIIq.  Jan Klop, zn. van Ary Klop (VIIj) en Teuna Slingerland (huisvrouw), ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 31-8-1749, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Dordrecht op zaterdag 14-12-1811, otr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 22 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 14-5-1773 met Aaltje Gelderblom (ook wel Geldblom), dr. van Isaak Gelderblom en Jannigje Koelewijn, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zaterdag 26-12-1750, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Dordrecht op zaterdag 25-10-1828. 
 Uit deze relatie: 
  1.  Isaak Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 1-5-1774. 
  2.  Jannegie (Jannigje) Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 2-7-1775, ovl. (ongeveer 85 jaar oud) te Den Haag op woensdag 9-1-1861, volgt IXy
  3.  Arie Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op woensdag 1-7-1778, schuitevoerder, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Dordrecht op zaterdag 26-2-1842, tr. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 47 jaar oud) te Dordrecht op woensdag 7-4-1813 met Agatha Mulders, dr. van Johannes Mulders en Elsje van Loggum, ged. te Dordrecht op zondag 13-10-1765, ovl. (ongeveer 87 jaar oud) te Dordrecht om 5.- uur op zaterdag 22-1-1853. 
   Toen Agatha Mulders trouwde met Arie Klop was zij weduwe van Jacobus Swang, zn. van Maarten Swang en Geertruij Tak, hun ondertr/huw was te Dordrecht op 14/29-4-1792, hij is gedoopt te Dordrecht op 30-7-1750 en aldaar overleden op 3-6-1812
  4.  Isaak Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 24-12-1780, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Dordrecht op vrijdag 11-4-1845, volgt IXz
  5.  Teuna Klop (ongehuwd), ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 27-11-1785, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Dordrecht op woensdag 10-12-1856. 

VIIIr.  Dirk Klop, zn. van Ary Klop (VIIj) en Teuna Slingerland (huisvrouw), ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 14-11-1751, ovl. (ongeveer 89 jaar oud) te Hardinxveld om 3.- uur in het huis nummer 11 op maandag 6-9-1841, otr. te Hardinxveld op donderdag 10-5-1798, tr. (resp. ongeveer 46 en ongeveer 23 jaar oud) te Hardinxveld op zondag 27-5-1798 met Geertruij van den Bout, dr. van Pieter van den Bout en Pietertje van den Bos, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 4-9-1774, huisvrouw, begr. te Hardinxveld op maandag 8-4-1799. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Geerit Klop, geb. te Hardinxveld op woensdag 20-3-1799, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 14-4-1799. 

VIIIs.  Jan Klop, zn. van Knelis (Cornelis) Klop (VIIn) en Geertje van den Heerik, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zaterdag 10-11-1753, visscher, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Hardinxveld om 18.- uur in het huis nummer 21 op woensdag 23-5-1821, otr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 26 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 11-9-1778 met Aegje van der Lustdonk, dr. van Joost Huijge van der Lusdonk en Joosje de Groot, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 4-6-1752, ovl. (ongeveer 31 jaar oud) te Hardinxveld op dinsdag 16-9-1783. 
 Uit deze relatie: 
  1.  Joosje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op maandag 18-1-1779 (getuige: Pieternella Boxman). 
  2.  Cornelis Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 20-2-1780. 
  3.  Cornelis Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op maandag 30-4-1781. 
  4.  Cornelis Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 28-7-1782. 
  5.  Aagje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 14-9-1783. 

VIIIt.  Gerrit Klop (VIIIt), zn. van Knelis (Cornelis) Klop (VIIn) en Geertje van den Heerik, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 9-5-1756, visscher, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Hardinxveld om 6.- uur in het huis nummer 45 op dinsdag 6-8-1833, otr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 20 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 3-3-1786 met zijn nicht Aaltje Klop, dr. van Teunis Klop (VIIax) en Feijgje Klop (VIIp) (zie VIIIw). 

VIIIu.  Aartje Klop, dr. van Knelis (Cornelis) Klop (VIIn) en Geertje van den Heerik, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 27-1-1760, ovl. (ongeveer 38 jaar oud) te Hardinxveld op maandag 29-1-1798, otr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 25 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 30-6-1786 met Jan Goudriaan, zn. van Joost Goudriaan en Barbera (Berber) Versloot, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 14-6-1761, kramer, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Hardinxveld om 12.- uur in het huis nummer 70 op zaterdag 24-11-1838. 
 Na het overlijden van Aartje Klop trouwde Jan Goudriaan met Johanna Kamsteeg, dr. van Arie Kamsteeg en Jannigje Blokland, hun huwelijk was te Hardinxveld op 10-6-1825, zij is geboren te Hardinxveld op 26-6-1795 en aldaar overleden op 20-10-1874.
Jan Goudriaan en Johanna Kamsteeg kregen samen twee kinderen beide geboren te Hardinxveld, Arie op 2-8-1825 en Barbera op 19-2-1829.
Na het overlijden van Jan Goudriaan trouwde Jannigje Kamsteeg met Pieter Antonie Maas, zn. van Markus Maas en Pietertje Sterrenburg, hun huwelijk was te Hardinxveld op 26-12-1839, hij is geboren te Hardinxveld op 14-2-1818 en aldaar overleden op 2-4-1876
 Uit deze relatie: 
  1.  Cornelis Goudriaan, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 8-6-1788, vrachtrijder, ovl. (ongeveer 46 jaar oud) te Hardinxveld om 11.- uur in het huis nummer 30 op vrijdag 5-9-1834, otr. te Boven-Hardinxveld op vrijdag 21-4-1809, tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 18 jaar oud) te Boven-Hardinxveld op zondag 7-5-1809 met Alida van den Heuvel, dr. van Arie van den Heuvel en Ariaentje Swets, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 10-10-1790, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Gorinchem op zaterdag 12-1-1861. 
   Cornelia Goudriaan en Alida van den Heuvel kregen samen tien kinderen alle geboren geb/ged in Hardinxveld, Jan op 20/26-11-1809, Jan op 28-3/7-4-1811, Aartje op 10-10-1812, Arie op 15-12-1814, Arie op 30-1-1816 (hij trouwde met Jenneke Klop), Adriana op 29-11-1818, Jannigje op 27-7-1822, Pieternella op 25-11-1823, Jannigje op 16-1-1825 en Jan op 4-11-1827
  2.  Jannigje Goudriaan, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 1-11-1789, huisvrouw, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Hardinxveld om 16.- uur in het huis nummer 52 op dinsdag 22-12-1846, tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 27 jaar oud) te Hardinxveld op zondag 23-9-1810 met Cornelis Voetee, zn. van Hendrik Voetee en Arriaantje Timmers, ged. te Hardinxveld op zondag 27-10-1782, ovl. (ongeveer 46 jaar oud) te Hardinxveld om 21.- uur in het huis nummer 53 op zondag 7-6-1829. 
   Cornelis Voetee en Jannigje Goudriaan kregen samen dertien kinderen alle geboren te Hardinxveld, Aartje op 6-3-1811, Hendrik op 22-5-1812, Ariaantje op 31-3-1814, Neeltje op 1-5-1815, Joost op 3-8-1816, Jan op 19-10-1817 (hij trouwde met Jaapje Klop), Ariaantje op 19-11-1818, Ariaantje op 3-8-1820, Adriaan op 11-8-1822, Adrianus op 8-8-1823, Ariaantje op 1-12-1824, Ariaantje op 9-10-1826 en Cornelis op 6-11-1829
  3.  Joost Goudriaan, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 30-10-1791. 
  4.  Geertje Goudriaan, geb. te Hardinxveld op dinsdag 19-2-1793, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 24-2-1793. 
  5.  Jan Goudriaan, geb. te Hardinxveld op zaterdag 21-6-1794, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 29-6-1794. 
  6.  Geerit Goudriaan, geb. te Hardinxveld op maandag 12-10-1795, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 18-10-1795. 
  7.  Aart Goudriaan, geb. te Hardinxveld op zondag 21-1-1798, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 4-2-1798, ovl. (62 jaar oud) te Haarlemmermeer om 9.- uur in de sectie GG kavel 30 op zondag 18-3-1860, tr. (resp. 25 en 21 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 18-4-1823 met Hendrika Reemans (ook wel Riemans of Remans), dr. van Pieter Remans (arbeider) en Ariaantje Korsman, geb. te Hardinxveld op woensdag 2-12-1801, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op dinsdag 8-12-1801, ovl. (61 jaar oud) te Haarlemmermeer om 22.- uur in het huis nummer 145 op vrijdag 10-4-1863. 
   Aart Goudriaan en Hendrika Remans kregen samen zeven kinderen alle geboren te Hardinxveld, Aartje op 23-5-1824, Adriana op 19-10-1826, Pieter op 10-3-1828, Jan op 25-1-1831, Joost op 24-1-1834, Maria op 4-10-1836 en Cornelis op 4-1-1844

VIIIv.  Marigje Klop (VIIIv), dr. van Knelis (Cornelis) Klop (VIIn) en Geertje van den Heerik, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op dinsdag 13-12-1763, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Hardinxveld om 20.- uur in het huis nummer 79 op vrijdag 8-12-1820 (aangifte: door Pieter Versloot (arbeider) en Pieter van Ameren (timmerman)), otr. (beiden ongeveer 25 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 13-2-1789 (Arie trouwde met zijn tante Marigje) met Arie Klop, zn. van Dirk Klop (VIIIaf) en Willemijntje Kampsteeg (zie IXar). 

VIIIw.  Aaltje Klop, dr. van Teunis Klop (VIIax) en Feijgje Klop (VIIp), ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op vrijdag 19-7-1765, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Hardinxveld om 2.- uur in het huis nummer 45 op zondag 18-1-1829, otr. met haar neef Gerrit Klop (zie VIIIt). 
 Uit deze relatie: 
  1.  Geertje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 18-6-1786, ovl. (ongeveer 28 jaar oud) te Hardinxveld op maandag 5-9-1814, volgt IXaa
  2.  Cornelis Klop, ged. Nederlands Hervormd te Boven-Hardinxveld op donderdag 30-8-1787, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Hardinxveld op donderdag 1-10-1857, volgt IXab
  3.  Teunis Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op woensdag 13-8-1788, ovl. (ongeveer 3 maanden oud) te Hardinxveld op maandag 8-12-1788. 
  4.  Teunis Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 8-11-1789. 
  5.  Jan Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 9-1-1791, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Hardinxveld op maandag 31-5-1852, volgt IXac
  6.  Ariaantje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 15-1-1792, ovl. (ongeveer 2 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 25-4-1794. 
  7.  Arie (Ary) Klop, geb. te Hardinxveld op donderdag 17-1-1793, ovl. (49 jaar oud) te Sliedrecht op dinsdag 19-7-1842, volgt IXad
  8.  Gijsbert Klop, geb. te Hardinxveld op maandag 13-1-1794, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 19-1-1794, ovl. (5 weken oud) te Hardinxveld op maandag 17-2-1794. 
  9.  Gijsbert Klop, geb. te Hardinxveld op donderdag 26-2-1795, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 15-3-1795, ovl. (4 maanden oud) te Hardinxveld op vrijdag 24-7-1795. 
  10.  Gijsbert Klop, geb. te Hardinxveld op vrijdag 4-3-1796, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 13-3-1796, ovl. (10 jaar oud) te Hardinxveld op zondag 16-11-1806. 
  11.  Fijgje Klop, geb. te Hardinxveld op vrijdag 5-5-1797, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 14-5-1797, ovl. (4 maanden oud) te Hardinxveld op vrijdag 29-9-1797. 
  12.  Fijgje Klop, geb. te Hardinxveld op dinsdag 19-6-1798, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 24-6-1798, ovl. (36 dagen oud) te Hardinxveld op woensdag 25-7-1798. 
  13.  Fijgje Klop, geb. te Hardinxveld op maandag 2-9-1799, ovl. (63 jaar oud) te Hardinxveld op zaterdag 4-10-1862, volgt IXae
  14.  Adrianus Klop, geb. te Hardinxveld op donderdag 16-10-1800, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 26-10-1800, ovl. (4 maanden oud) te Hardinxveld op maandag 2-3-1801. 
  15.  Adrianus Klop, geb. te Hardinxveld op vrijdag 30-10-1801, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 8-11-1801, ovl. (3 maanden oud) te Hardinxveld op zaterdag 30-1-1802. 
  16.  Adriaantje Klop, geb. te Hardinxveld op zondag 19-12-1802, ovl. (53 jaar oud) te Amsterdam op zaterdag 26-4-1856, volgt IXaf

VIIIx.  Jan Klop, zn. van Teunis Klop (VIIax) en Feijgje Klop (VIIp), ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 19-10-1766, visscher, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) te Hardinxveld om 0.30 uur in het huis nummer 63 op woensdag 1-1-1812, tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 21 jaar oud) te Hardinxveld op zondag 2-7-1797 met Neeltje de Rover, dr. van Jan Jansz Rokuszn de Rover en Grietje Klop (VIIIab), ged. Nederlands Hervormd te Boven-Hardinxveld op zondag 6-8-1775, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Hardinxveld om 5.- uur in het huis nummer 92 op donderdag 4-8-1842. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Fijgje Klop, geb. te Hardinxveld op vrijdag 10-8-1798, ovl. (81 jaar oud) te Hardinxveld op maandag 9-2-1880, volgt IXag
  2.  Jannetje Klop, geb. te Hardinxveld op vrijdag 8-11-1799, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 17-11-1799. 
  3.  Jan Klop, geb. te Hardinxveld op zondag 14-6-1801, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 21-6-1801. 
  4.  Jannetje Klop, geb. te Hardinxveld op zondag 11-9-1803, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op vrijdag 28-10-1803. 
  5.  Jan Klop, geb. te Boven-Hardinxveld op zondag 13-3-1808 (getuige: Teuntje de Roover), ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 27-3-1808, ovl. (6 jaar oud) te Hardinxveld om 3.- uur in het huis nummer 54 op woensdag 23-11-1814. 

VIIIy.  Gijsbert Klop, zn. van Teunis Klop (VIIax) en Feijgje Klop (VIIp), ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld in 1-1774, visscher, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Hardinxveld om 11.- uur in het huis nummer 26 op woensdag 20-3-1850, otr. te Hardinxveld op vrijdag 4-5-1798, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 25 jaar oud) te Hardinxveld op zondag 20-5-1798 met Jenneke van Eck, dr. van Wouter van Eck en Cornelia Ottevanger, ged. te Werkendam op woensdag 27-5-1772, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Hardinxveld om 16.- uur in het huis nummer 25 op zondag 2-10-1853. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Cornelia Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op maandag 12-8-1799, ovl. (ongeveer 6 weken oud) te Hardinxveld op zaterdag 28-9-1799, begr. te Hardinxveld op woensdag 2-10-1799. 
  2.  Wouter Klop, geb. te Hardinxveld op vrijdag 26-9-1800, ovl. (59 jaar oud) te Papendrecht op zondag 18-3-1860, volgt IXah
  3.  Fijgje (Fijgtje) Klop, geb. te Hardinxveld op maandag 15-3-1802, ovl. (69 jaar oud) te Hardinxveld op dinsdag 31-10-1871, volgt IXai

VIIIz.  Teunis Klop, zn. van Teunis Klop (VIIax) en Feijgje Klop (VIIp), ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op dinsdag 23-7-1776, visscher, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Hardinxveld om 12.- uur in het huis nummer 25 op maandag 5-4-1847, otr. te Hardinxveld op vrijdag 14-11-1817, tr. (resp. ongeveer 41 en ongeveer 30 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 28-11-1817 met Gerrigje Muijlwijk, dr. van Arie Muijlwijk (bouwman te Hardinxveld) en Lena de Leng, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld in de parochiekerk op zondag 14-1-1787 (getuige: Marrigje Muijlwijk), ovl. (ongeveer 84 jaar oud) te Dordrecht op dinsdag 15-8-1871. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Fijgje Klop, geb. te Hardinxveld om 6.- uur op vrijdag 18-12-1818 (getuigen: Leendert Groenweg en Jan Boxman), ovl. (42 jaar oud) te Hardinxveld om 8.- uur in het huis nummer 20 op woensdag 13-3-1861 (aangifte: door haar echtgenoot en haar buurman Dirk de Ruiter (bouwman)), tr. (beiden 27 jaar oud) te Hardinxveld op woensdag 20-5-1846 met haar achterneef Gerrit de Boon, zn. van Aart de Boon (arbeider) en Maaijke de Leng, geb. te Hardinxveld om 5.- uur op zaterdag 1-8-1818 (getuigen: Teunis van den Pijl en Klaas Spek), arbeider, schipper, ovl. (52 jaar oud) te Gorinchem om 11.- uur in de Dalemstraat wijk B in het huis nummer 609 op maandag 31-7-1871 (aangifte: door Dirk de Veer en Wilhelm Frederik Emik (gemeentebode)). 
   Na het overlijden van Fijgje Klop trouwde Gerrit Boon met Johanna Adriana Stam, dr. van Martinus Stam (hovenier) en Maaike van Meegdenburg, hun huwelijk was te Gorinchem op 27-12-1861, zij is geb. te Gorinchem om 19.30 uur op 19-3-1826 en aldaar ovl. (88 jaar oud) om 19.- uur aan de Kleijne Haar wijk E in het huis nummer 77 op 22-1-1915.
Gerrit Boon en Johanna Adriana Stam kregen samen twee kinderen beide geb. te Gorinchem, Martinus op 30-5-1862 en Maaike op 21-6-1863.
-.
Na het overlijden van Gerrit Boon trouwde Johanna Adriana Stam met Pieter Heikoop (koopman), zn. van Jan Heikoop (bouwman) en Pietertje van Genderen, hun huwelijk was te Gorinchem op 16-9-1875, hij is geb. te Meerkerk om 20.- uur op 29-4-1836 en ovl. (54 jaar od) te Gorinchem om 22.- uur aan de Haarstraat wijk D in het huis nummer 229 op 11-2-1891.
Toen Pieter Heikoop trouwde met Johanna Adriana Stam was hij weduwnaar van Niesje van Rhijn, dr. van Kornelis van Rhijn (landbouwer) en Maaike Brakband, hun huwelijk was te Meerkerk op 4-3-1859, zij is geb. te Kedichem (Oosterwijk) om 3.- uur op 15-3-1834 en ovl. (39 jaar oud) te Kedichem om 22.30 uur op 15-12-1873
  2.  Lena Klop (ongehuwd), geb. te Hardinxveld om 8.- uur op dinsdag 28-12-1819 (getuigen: Gijsbert Klop 48 jaar oud (visscher) en Willem Muijlwijk (visscher)), ovl. (40 jaar oud) te Dordrecht om 16.- uur in het huis Voorstraat 8 maar woonde te Hardinxveld op dinsdag 4-9-1860 (aangifte: door Jacobus van den Bergh (bidder) en Anthonij van Maarssereen (geemploijeerde)). 
  3.  Teuna Klop, geb. te Hardinxveld om 21.- uur op donderdag 26-6-1823 (getuigen: Cornelis de Rover (schipper) en Hermen Versloot (arbeider)), ovl. (69 jaar oud) te Dordrecht om 11.- uur in het huis getekend 10 aan de Lindengracht op vrijdag 5-8-1892 (aangifte: door Pieter Simon Carel Christiaan Nabal (huismeester in het krankzinnengesticht) en Clement Anton Maria Bronsveld (opzichter)), tr. (beiden 28 jaar oud) te Dordrecht op woensdag 12-5-1852 met Johannes Erkers (ook wel en Erkes), zn. van Aart Erkens (slachter) en Gerritje Stokvis, geb. te Dordrecht om 23.- uur, op op donderdag 4-9-1823 (getuigen: Pieter Zemienaar (slachter) en Matthijs Brandt (slachter)), vleeshouwer, ovl. (75 jaar oud) te Dubbeldam om 20.30 uur op zondag 25-9-1898. 
   Toen Johannes Erkers (Erkes) trouwde met Teuna Klop was hij weduwnaar van Anna Josina van Agterberg, dr. van Dirk van Agterberg en Elisabeth Scheffers, hun huwelijk was te Dordrecht op 14-12-1842, zij is geboren te Dordrecht op 4-8-1824 en aldaar overleden op 18-9-1850.
Johannes Erkers en Anna Josina van Agterberg kregen samen vijf kinderen alle geboren te Dordrecht, Geertje om 22.30 uur op 21-6-1843, Elizabeth om 3.30 uur op 9-9-1845, Elisabeth om 3.30 uur op 12-5-1847, Anna om 10.30 uur op 28-7-1849 en Aart om 10.30 uur op 28-8-1850.
Na het overlijden van Teuna Klop trouwde Johannes Erkers (Erkes) nog een derde keer nu met Agnetha Elizabeth Johanna van Kuijkhof, dr. van Dirk Hendrik van Kuijkhof en Anna Maria van Hoften, hun huwelijk was te Dordrecht op 26-10-1892, zij is geboren te Zaltbommel op 23-9-1832 en overleden op ?? (na 1898).
Toen Agnetha Elizabeth Johanna van Kuijkhof trouwde met Johannes Erkers was zij weduwe van Hubertus Jacobus Caff, zn.van Franciscus Michael Caff en Anna Josepha Delnoz, hun huwelijk was te Dordrecht op 3-2-1875, hij is geboren te Maastricht op 24-2-1829 en overleden te Dordrecht op 23-2-1891.
Toen Hubertus Jacobus Caff trouwde met Angetha Elizabeth Johanna van Kuijkhof was hij weduwnaar van Antonetta Verhaaff, dr. van Antonie Verhaaff en Cornelia Kheler, hun huwelijk was te Nijmegen op 7-11-1872, zij is geboren te Hatert (Nijmegen) op 22-8-1829 en overleden te Doornenburg op 26-7-1874.
Hubertus Jacobus Caff en Antonetta Verhaaff kregen samen drie kinderen waarvan de eerste twee werden erkend bij hun huwelijk alle geboren te Nijmegen, Josephine Franciscus Celilia op 1-12-1856, Johannes Jacobus op 12-7-1968 en Richardus Hendricus Jacobus op 17-10-1873
  4.  Arina Klop, geb. te Hardinxveld om 16.- uur op vrijdag 9-9-1825 (getuigen: Cornelis de Leng (arbeider) en Gijsbert den Dunnen (baardscheerder)), ovl. (35 jaar oud) te Dordrecht om 3.- uur in het huis getekend A nummer 537 aan de Buiten Walevest op zaterdag 19-1-1861 (aangifte: door Jacobus van den Bergh (bidder) en Anthonij van Maassereen (geemploijeerde)), tr. (resp. 30 en 43 jaar oud) te Dordrecht op woensdag 14-11-1855 met Gijsbert Michgels (ook wel Miechels of Michels), zn. van Hendrik Miggels en Antje van Beek, geb. te Bemmel op zaterdag 31-10-1812 (getuigen: Johannes van 't Hullrnaar en Willem Bies), koetsier, kastelein, ovl. (68 jaar oud) te Dordrecht om 4.- uur op zondag 13-2-1881 (aangifte: door Gerrit van Rekom (bedieaar van begrafenissen) en Heni Sorisgo Clauseur (gemeenteambtenaar)). 
   Gijsbert Michgels trouwde na het overlijden van Arina Klop met Johanna Kristina Vermeer, dr. van Arie Vermeer (bakker) en Charlotta Katriena Kuhn, hun huwelijk was te Dordrecht op 7-5-1862, zij is geb. te Dordrecht om 0.30 uur op 5-4-1826 en ovl. (64 jaar oud) te Den Haag om 18.30 uur op 17-12-1890.
Gijsbert Michgels en Johanna Kristina Vermeer kregen samen een zoon geb. te Ridderkerk, Gijsbertus Hendrikus op 24-5-1866 en aldaar ovl. op 28-8-1866

VIIIaa.  Teuntje Klop, dr. van Gijsbert Klop (VIIq) en Neeltje Goudriaan, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 5-1-1744 (getuige: Ariaantje Willemze Boxman), ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Hardinxveld om 8.- uur in het huis nummer 53 op zaterdag 10-7-1813, otr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 28 jaar oud) te Hardinxveld op zaterdag 19-12-1767 met Jan de Ruijter, zn. van Cornelis de Ruijter en Dirkje Ambagtsheer, ged. te Hardinxveld op zondag 30-8-1739, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Hardinxveld op woensdag 7-8-1811, begr. te Hardinxveld op zondag 11-8-1811. 
 Uit deze relatie: 
  1.  Cornelis de Ruijter, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 29-4-1770, visser, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te Hardinxveld om 8.- uur in het huisnummer 153 op woensdag 16-3-1825, tr. (resp. ongeveer 38 en ongeveer 29 jaar oud) (1) te Hardinxveld op zondag 9-4-1809 met Cornelia Versloot, dr. van Daniel Versloot en Lijsbet Oldemans, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 25-7-1779, ovl. (ongeveer 31 jaar oud) te Hardinxveld op maandag 10-12-1810. 
   Cornelis de Ruijter en Cornelia Versloot kregen samen een zoon geb/ged te Hardinxveld, Cornelis op 9/23-12-1810, tr. (resp. ongeveer 48 en 34 jaar oud) (2) te Hardinxveld op vrijdag 6-11-1818 met Neeltje Doeland, dr. van Cornelis Doeland en Geertruij Sterrenburg, geb. te Giessendam op zondag 10-10-1784, ovl. (65 jaar oud) te Hardinxveld om 4.- uur in het huis nummer 53 op donderdag 18-4-1850. 
   Cornelis de Ruijter en Neeltje Doeland kregen samen vier kinderen alle geboren te Hardinxveld, Geertruij op 17-1-1821, Jan op 19-10-1822, Cornelis ook op 19-10-1922 en Teuntje op 6-2-1825
  2.  Gijsbert de Ruijter, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 3-1-1773, ovl. (minstens 36 jaar oud) te plaats en tijd onbekend op 's-Lands vaartuijg aan de Helder tussen 1810 en 1815, otr. te Hardinxveld op vrijdag 22-11-1799, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 19 jaar oud) te Hardinxveld op zondag 8-12-1799 met Aagje de Vries, dr. van IJsbrand de Vries en Maaike van Andel, geb. te Werkendam circa 1780, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Hardinxveld om 20.- uur in het huisnummer 54 op zondag 26-9-1847. 
   Gijsbert de Ruijter en Aagje de Vries kregen samen vijf kinderen alle geb/ged te Hardinxveld, Jan op 1/7-9-1800 (hij trouwde met Catharina Klop), IJsbrant op 22/25-10-180, Teuntje op 17/19-12-1802, Maaike op 9/10-5-1807 en IJsbrant op 16/22-7-1810
  3.  Dirksje de Ruijter, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 4-2-1776, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Hardinxveld om 1.- uur in het huis nummer 53 op zondag 9-5-1841, otr. (1) te Hardinxveld op vrijdag 24-11-1797, tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 33 jaar oud) te Hardinxveld op zaterdag 9-12-1797 met Johannes Gelderblom, zn. van Cornelis Gelderblom en Metje Holleman, ged. te Schelluinen op zondag 26-8-1764, ovl. (ongeveer 44 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 3-2-1809. 
   Johannes Gelderblom en Dirksje de Ruijter kregen samen vijf kinderen de eerste is geb/ged te Schelluinen de overige te Hardinxveld, Cornelis op 29-10/1-11-1798 (hij trouwde met Ariaantje Klop), Jan op 6/10-11-1799, Jan op 28-10/1-11-1801, Metje op 8/10-10-1802 (zij trouwde met Jan Klop) en Teuntje op 21-2/1-3-1807, tr. (resp. ongeveer 40 en ongeveer 48 jaar oud) (2) te Hardinxveld op donderdag 11-4-1816 met Gijsbert van den Bout, zn. van Pieter van den Bout en Pietertje van den Bos, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 4-10-1767, visscher, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Hardinxveld om 21.- uur in het huis nummer 53 op vrijdag 27-12-1844. 
   Toen Gijsbert van den Bout trouwde met Dirksje de Ruijter was hij weduwnaar van Willemijna Kampsteeg, dr. van Rokus Kampsteeg en Anna de Jong, hun ondertrouw was te Hardinxveld op 29-8-1794, zij is gedoopt te Hardinxveld op 8-4-1771 en aldaar overleden op 27-4-1814.
Gijsbert van den Bout en Willemijna Kampsteeg kregen samen zes kinderen alle geb/ged te Hardinxveld, Pieternella op 7/14-3-1796, Rockus op 26-6/1-7-1798, Geertrui op 21/26-7-1801, Pieter op 14/19-12-1802, Rokus op 30-8/6-9-1807 en Gijsbertje op 9-4-1812
  4.  Dirk de Ruijter, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 4-10-1778. 
  5.  Dirk de Ruijter, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 26-9-1779. 
  6.  Arij de Ruijter, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 8-12-1782, arbeider, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Hardinxveld om 23.- uur in het huis nummer 27 op woensdag 29-7-1840, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 27 jaar oud) (1) te Hardinxveld op zondag 5-4-1807 met Carolina Versteeg (ook wel Kwetters), geb. te Giessen-Nieuwkerk circa 1780, ovl. (ongeveer 36 jaar oud) te Gorinchem om 20.- uur in het gasthuis staande in wijk D nummer 145 op donderdag 15-8-1816. 
   Arie de Ruijter en Cornelia Versteeg kregen samen drie kinderen alle geb/ged te Hardinxveld, Teuntje op 28/30-8-1807, Arie op 5/13-11-1808 en Jan op 15/24-11-1811, tr. (resp. ongeveer 40 en ongeveer 37 jaar oud) (2) te Vuren op woensdag 29-1-1823 met Lammertje van den Berg, dr. van Arie van den Berg en Sara van der Vliet, ged. te Dalem op donderdag 13-10-1785, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Hardinxveld om 21.- uur in het huis nummer 27 op zondag 27-12-1846. 
   Toen Lammertje van den Berg trouwde met Arie de Ruijter was zij weduwe van Arie van Driel, zn. van Gerrit van Driel en Dingena de Keijzer, hun huwelijk was op 14-10-1810, hij is geboren ca 1786 en overleden te Dalem op 3-5-1814.
Arie van Driel en Lammertje van den Berg kregen tenminste twee kinderen, Arie geboren voor 1813 en Arie geboren op 14-7-1813 te Dalem
  7.  Dirk de Ruijter, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 4-9-1785, ovl. (ongeveer 53 jaar oud) te Gorinchem op woensdag 20-2-1839, tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 30 jaar oud) te Hardinxveld op zondag 30-10-1814 met Heiltje van Emmikhoven, dr. van Bastiaan van Emmikhoven (kleermaker) en Kundertje Brouwer, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 10-10-1784 (getuige: Geertruij Brouwes(s)), ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Gorinchem op vrijdag 3-8-1855. 
   Volgens de doopboeken van Hardinxveld is de moeder van deze Heijltje Kuijndertje Brouwer, zoals ook in de trouw akte staat vermeld, maar niet Stijntje van der Pijl zoals in de index van haar dopen staat vermeld
   Dirk de Ruijter en Heijltje van Emmikhoven kregen samen twee kinderen beide geboren in Hardinxveld, Jan op 7-3-1818 en Jan op 10-10-1823
  8.  Lijntje de Ruijter, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 15-10-1786. 

VIIIab.  Grietje Klop, dr. van Gijsbert Klop (VIIq) en Neeltje Goudriaan, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 26-9-1745 (getuige: Lijntje Goudriaan), ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Hardinxveld op maandag 5-8-1811, otr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 27 jaar oud) (1) te Hardinxveld op zaterdag 16-5-1772 met Jan Jansz Rokuszn de Rover, zn. van Jan Rokusz de Rover en Teuntje Cornelis van Loopik, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 16-5-1745 (getuige: Willempje de Ruijter), ovl. (ongeveer 42 jaar oud) te Hardinxveld op dinsdag 11-3-1788. 
 Uit deze relatie: 
  1.  Jan de Rover, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 4-7-1773, dagloner, arbeider, ovl. (ongeveer 85 jaar oud) te Hardinxveld om 18.- uur in het huis nummer 46 op zondag 15-8-1858, tr. (beiden ongeveer 21 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 10-4-1795 met Neeltje Snoek, dr. van Ary (Arie) Snoek (schoenmaker) en Lijsje van Geffel, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 27-2-1774, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Hardinxveld om 22.- uur in het huis nummer 46 op zondag 10-11-1839. 
   Jan de Rover en Neeltje Snoek kregen samen negen kinderen alle geboren (geb/ged) te Hardinxveld, Lijsbeth op 2/9-1795, Jannigje op 18/25-12-1796, Pieternella op 13/20-7-1800, Grietje op 30-9/3-10-1802, Ariaantje op 20/29-9-1805, Neeltje op 12/22-11-1807, Jan op 24-6/1-7-1810, Neeltje op 20-7-1813 (zij trouwde met Arie Klop) en Arie op 21-10-1816 (geboren als Arie Snoek de Rover, op 28-11-1822 door de rechtbank in Gorinchem gewijzigd in Arie de Rover)
  2.  Neeltje de Rover, ged. Nederlands Hervormd te Boven-Hardinxveld op zondag 6-8-1775, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Hardinxveld om 5.- uur in het huis nummer 92 op donderdag 4-8-1842, tr. met Jan Klop (zie VIIIx). 
  3.  Gijsbert de Rover, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 30-3-1777, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Zwijndrecht op zaterdag 21-1-1860, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 32 jaar oud) te Gorinchem op woensdag 13-4-1803 met Maria Snoek, dr. van Jacob Snoek en Maria van Breda, geb. te Gorinchem circa 1771, ovl. (ongeveer 91 jaar oud) te Zwijndrecht op zaterdag 19-7-1862. 
   Gijsbert de Rover en Maria Snoek kregen samen zes kinderen alle geboren te Hardinxveld, Maria op 10-9-1804 (trouwde met Hendrik Kamsteeg, zn. van Arie Kamsteeg en Alida Klop ook wel Aaltje Remans genaamd), Jan op 4-9-1805, Jan op 29-1-1807, Jan op 28-2-1808, Jan op 3-12-1811 en Grietje Adriana op 13-7-1818
  4.  Teuntje de Rover, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zaterdag 7-7-1781, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Hardinxveld om 23.- uur in het huis nummer 53 op woensdag 15-12-1847, tr. (beiden ongeveer 26 jaar oud) te Hardinxveld op zondag 5-6-1808 met Arie Vaarwater, zn. van Adriaan Vaarwater en Jannigje Swets, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 19-8-1781, arbeider, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te Hardinxveld om 13.- uur in het huis nummer 53 op woensdag 28-4-1841. 
   Arie Vaarwater en Teuntje de Rover kregen samen twee kinderen beide geb/ged te Hardinxveld, Adriaan op 23-11/4-12-1708 en Adriaan op 24/29-4-1710
  5.  Lijntje de Rover, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 8-7-1781, ovl. (ongeveer 4 maanden oud) te Hardinxveld op vrijdag 23-11-1781. 
  6.  Teunis de Rover, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 15-10-1786, ovl. (ongeveer 12 dagen oud) te Hardinxveld op vrijdag 27-10-1786. 
  Grietje Klop, otr. (resp. ongeveer 44 en ongeveer 34 jaar oud) (2) te Hardinxveld op vrijdag 30-4-1790 met Peter Versteeg, zn. van Jan Versteeg en Lijntje Verschoor, ged. te Hardinxveld op zondag 28-12-1755, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Giessendam op zaterdag 12-2-1820. 

VIIIac.  Willem Klop, zn. van Gijsbert Klop (VIIq) en Neeltje Goudriaan, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op vrijdag 30-7-1751 (getuige: Geertje Teunisse Klop), visscher, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Hardinxveld om 9.- uur in het huis nummer 80 op dinsdag 25-1-1814, otr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 30 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 15-1-1779 met Jannigje Kamsteeg, dr. van Pieter Kampsteeg en Jannigje Koelewijn, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op woensdag 11-9-1748 (getuige: Marigje Kampsteeg), ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Hardinxveld om 8.- uur in het huis nummer 80 op vrijdag 18-3-1814 (aangiften gedaan op 18-3-1814). 
 Uit deze relatie: 
  1.  Jannigje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 12-12-1779, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Hardinxveld op woensdag 15-9-1858, volgt IXaj
  2.  Gijsbrecht (Gijs) Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 1-9-1782, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) te Kattendijke op dinsdag 15-1-1867, volgt IXak
  3.  Neeltje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zaterdag 19-11-1785, ovl. (minstens 17 jaar oud) tussen 1803 en 1808, volgt IXal
  4.  Neeltje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 29-6-1788, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te Hardinxveld op maandag 7-2-1848, volgt IXam

VIIIad.  Lijntje Klop, dr. van Gijsbert Klop (VIIq) en Neeltje Goudriaan, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 13-4-1755, 
 een zoon: 
  1.  Dirk Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 25-10-1778, ovl. (minstens 51 jaar oud) tussen 1830 en 1868, volgt IXan

VIIIae.  Jannigje Klop, dr. van Dirk Klop (VIIr) en Neeltje Kampsteeg, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 19-11-1758, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Hardinxveld om 4.- uur in het huis nummer 182 op vrijdag 24-3-1826, otr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 47 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 31-1-1783 met Willem de Jong, zn. van Jop Jopse de Jong en Maria Huibertse van Lopik, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 3-7-1735, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 12-8-1803. 
 Uit deze relatie: 
  1.  Jop de Jong, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 20-7-1783, vlotter, arbeider, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Hardinxveld om 10.30 uur in het huis nummer 85 op vrijdag 6-1-1865, tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 24 jaar oud) (1) te Hardinxveld op zondag 20-3-1814 met Sara van Herpe, dr. van Hendrik van Harpe en Cornelia de Ruijter, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 17-1-1790, ovl. (ongeveer 30 jaar oud) te Hardinxveld om 20.- uur in het huis nummer 218 op vrijdag 11-8-1820. 
   Job de Jong en Sara van Herpe kregen samen drie kinderen alle geboren te Hardinxveld, Willem op 6-2-1815, Willem op 28-12-1915 en Cornelia op 1-1-1819, tr. (resp. ongeveer 43 en 28 jaar oud) (2) te Hardinxveld op zondag 18-2-1827 met Klaasje Ritmeester, dr. van Jacob Ritmeester en Lena van der Pijl, geb. te Hardinxveld op donderdag 11-10-1798, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 14-10-1798, ovl. (49 jaar oud) te Rotterdam op zondag 23-1-1848. 
   Job de Jong en Klaasje Ritmeester kregen samen vijf kinderen alle geboren te Hardinxveld, Jannigje op 20-6-1827, Kors op 28-6-1828, Lena op 17-4-1831, Willem op 29-8-1834 en een levenloos geboren zoon op 3-2-1837
  2.  Dirk de Jong, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 29-5-1785. 
  3.  Pieter de Jong, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 14-10-1787, arbeider, ovl. (ongeveer 46 jaar oud) te Hardinxveld om 1.- uur in het huis nummer 218 op zaterdag 6-9-1834, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 23 jaar oud) te Hardinxveld op donderdag 16-2-1815 met Adriana Swets, dr. van Cornelis Swets (griendbaas) en Neeltje de Ruijter, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 30-10-1791, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Hardinxveld om 7.30 uur in het huis nummer 188a op dinsdag 18-8-1863. 
   Pieter de Jong en Adriana Swets kregen samen elf kinderen alle geboren te Hardinxveld, Jannigje op 18-8-1815, Cornelis op 3-12-1817 (trouwde met Marrigje den Dunnen, dr. van Marijnus den Dunnen en Heiltje Klop), Teuntje op 4-1-1820, Neeltje op 22-2-1821, Neeltje op 21-2-1823, Teuntje op 19-2-1824, Willem op 10-10-1826, Willem op 2-1-1828, Pleuntje op 21-3-1829, Arie op 2-3-1831 en Pieter op 8-4-1835

VIIIaf.  Dirk Klop, zn. van Dirk Gijsbertszn Klop (VIIu) en Sijsje de Ruijter, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 18-2-1725, begr. te Hardinxveld op maandag 9-1-1769, otr. te Hardinxveld op donderdag 5-7-1753, tr. (beiden ongeveer 28 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 24-8-1753 met Willemijntje Kampsteeg, dr. van Aart Hage Kampsteeg en Pietertje Clop (VIw). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Dirk Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 17-3-1754, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 1-12-1826, volgt IXao
  2.  Aart Hage Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 1-2-1756, ovl. (ongeveer 37 jaar oud) te Giessendam op dinsdag 3-9-1793, volgt IXap
  3.  Lijntje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 18-12-1757, ovl. (ongeveer 29 jaar oud) te Hardinxveld op zaterdag 24-11-1787, volgt IXaq
  4.  Ary Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op woensdag 6-6-1759. 
  5.  Pietertje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op woensdag 6-6-1759. 
  6.  Ary Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 21-12-1760. 
  7.  Arie Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 20-3-1763, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Hardinxveld op woensdag 18-1-1832, volgt IXar
  8.  Pietertje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zaterdag 27-7-1765, ovl. (ongeveer 32 jaar oud) te Hardinxveld op zaterdag 5-5-1798, volgt IXas

VIIIag.  Adam Klop, zn. van Geerit Klop (VIIv) en Ariaantje Adamsdr Butger, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zaterdag 7-5-1729, ovl. (ongeveer 53 jaar oud) te Hardinxveld op donderdag 20-3-1783 (lijk aangegeven op 20-3-1783), otr. (1) te Hardinxveld op vrijdag 23-11-1759, tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 21 jaar oud) te Werkendam op zondag 16-12-1759 met Catharina (Kaatje) Schaap (komt uit Sleeuwijk), dr. van Jan Schaap en Jannitje Bouwman, ged. Nederlands Hervormd te Werkendam op zondag 4-5-1738, ovl. (ongeveer 34 jaar oud) te Hardinxveld op dinsdag 13-10-1772, begr. te Hardinxveld op zondag 18-10-1772. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Gerrit Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 7-9-1760, ovl. (ongeveer 32 jaar oud) te Hardinxveld op dinsdag 21-5-1793, volgt IXat
  2.  Jannigje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 10-10-1762, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 3-3-1820, volgt IXau
  3.  Adriaantje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 17-2-1765. 
  4.  Gijsbert Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 23-8-1767, ovl. (ongeveer 31 jaar oud) te Hardinxveld op dinsdag 8-1-1799, volgt IXav
  5.  Jan Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 18-3-1770, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Hardinxveld op zaterdag 17-3-1832, volgt IXaw
  Adam Klop, relatie (2) met Grietje van der Mijl, dr. van Jacob van der Meijl en Sanderina Holman, ged. te Hardinxveld op zondag 17-1-1734, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Hardinxveld om 12.- uur in het huis nummer 43 op woensdag 27-5-1812. 

VIIIah.  Geerit Klop, zn. van Geerit Klop (VIIv) en Ariaantje Adamsdr Butger, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 10-2-1732, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Hardinxveld op donderdag 9-4-1807 bij zijn overlijden had hij vier kinderen uit een huwelijk, otr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 36 jaar oud) te Hardinxveld op zaterdag 6-3-1756 met Pieternella van 't Zand, geb. circa 1720, ovl. (ongeveer 87 jaar oud) te Hardinxveld op zaterdag 4-4-1807 Bij haar overlijden had zij 7 kinderen uit twee huwelijken. 
 Toen Pieternella van 't Zand trouwde met Geerit Klop was zij weduwe van ??
 Uit deze relatie: 
  1.  Ariaantje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 17-10-1756, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Rotterdam op zondag 13-3-1836, volgt IXax
  2.  Hendricus Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zaterdag 26-8-1758, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Hardinxveld op zaterdag 20-7-1833, volgt IXay
  3.  Annigje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 28-6-1761, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 6-2-1846, volgt IXaz
  4.  Cornelia Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 18-11-1764. 
  5.  Geerit Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 21-12-1766, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Hardinxveld op zaterdag 15-3-1828, volgt IXba

VIIIai.  Gerrigje Klop, dr. van Bastiaan Klop (VIIw) en Lena Holleman, ged. Nederlands Hervormd te Boven-Hardinxveld op zondag 16-12-1725, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 2-1-1784, otr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 24 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 16-5-1755 (ondertrouw op 25-5-1755 te Rotterdam) met Cornelis de Leng, zn. van Jan Corneliszn de Leng en Geertje Geeritsdr Holleman, ged. Nederlands Hervormd te Boven-Hardinxveld op zondag 11-2-1731, ovl. (57 jaar oud) te Gorinchem, begr. te Hardinxveld op woensdag 13-8-1788. 
 Na het overlijden van Gerrigje Klop trouwde Cornelis de Leng met Annigje (Anna) van Duren, dr. van Willem van Duren en Lena van den Hoek, hun ondertr/huw was te Hardinxveld op 21-11-1788, zij is gedoopt te Hoornaar op 27-12-1733 en overleden op ?? (voor 1816).
Toen Anna van Duren trouwde met Cornelis de Leng was zij weduwe van Justus Schrader, zn. van Bernardus Schrader en Jannigje Snoeij, hun ondertr/huw was te Hoornaar op 17-8/9-9-1753, hij is gedoopt te Moordrecht op 16-12-1731 en overleden op (voor 1788).
Justus Schrader en Anna van Duren kregen samen dertien kinderen alle gedoopt te Schelluinen, Willem op 4-8-1754, Bernardus op 7-9-1755, Jan op 19-12-1756, Lena op 19-11-1758, Jannigje op 24-5-1761, Sophia op 25-9-1763, Steven op 17-11-1765, Leendert op 1-1-1767, Leendert op 20-8-1768, Neeltje op 27-8-1769, Jan op 13-10-1771, Steven op 18-10-1772 en Steven op 26-9-1773
 Uit deze relatie: 
  1.  Geertje de Leng, ged. te Hardinxveld op zondag 29-2-1756, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Hardinxveld om 6.- uur in het huis nummer 191 op vrijdag 10-2-1832, tr. met Aalbert van den Heuvel, zn. van Aalbert van den Heuvel en Cornelia Klop (VIak). 
  2.  Bastiaan de Leng, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 10-4-1757. 
  3.  Lena de Leng, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zaterdag 26-8-1758. 
  4.  Bastiaan de Leng, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op dinsdag 25-12-1759. 
  5.  Jan de Leng, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 20-12-1761, dagloner, arbeider, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Hardinxveld om 1.- uur in het huis nummer 76a op maandag 14-7-1834, otr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 25 jaar oud) (1) te Hardinxveld op donderdag 1-1-1789 met Jannigje Kraaijveld (ook wel de Kraaij), dr. van Jacob Kraaijveld en Annigje van der Heck, geb. circa 1764, ovl. (ongeveer 47 jaar oud) te Hardinxveld op woensdag 16-10-1811. 
   Jan de Leng en Jannigje Kraaijveld kregen samen vier kinderen alle gedoopt (geb/ged) te Hardinxveld, Gerrigje op 21-2-1790, Jacob op 23-10-1791, Cornelia op 19/23-2-1794 (zij trouwde met Willem Klop) en Hendrik op 12/17-1798, tr. (resp. ongeveer 53 en 20 jaar oud) (2) te Hardinxveld op dinsdag 12-9-1815 met Antje (Anna) Verschoor, dr. van Cornelis Verschoor en Henrica de Waard, geb. te Hardinxveld op maandag 26-1-1795, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 15-2-1795, ovl. (68 jaar oud) te Hardinxveld om 3.- uur in het huis nummer 79 op vrijdag 10-4-1863. 
   Jan de Leng en Antje Verschoor krgen samen drie kinderen alle geboren te Hardinxveld, Cornelis op 17-9-1815, Hendrika op 6-6-1817 en Cornelis op 13-10-1821
  6.  Bastiaan de Leng, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 20-2-1763. 
  7.  Lena de Leng, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op dinsdag 26-6-1764, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Hardinxveld om 4.- uur in het huis nummer 13 op vrijdag 7-2-1823, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 24 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 14-7-1786 met Arie Muijlwijk, zn. van Willem Peters Muilwijk (jm uit Lakenveld) en Magteltje Willems Copier (jd uit Tienhoven), ged. Nederlands Hervormd te Ameide Tienhoven op zondag 9-8-1761 (getuige: Nieste Pieters Muilwijk), bouwman te Hardinxveld, ovl. (ongeveer 85 jaar oud) te Hardinxveld om 15.- uur in het huis nummer 13 op dinsdag 11-5-1847. 
   Arie Muijlwijk en Lena de Leng krijgen samen vier kinderen alle gedoopt geb/ged te Hardinxveld, Gerrigje op 14-1-1887 (zij trouwde met Teunis Klop, Willemijntje op 3-5-1889, Willem op 2/15-2-1895 en Machiel op 8/11-5-1800
  8.  Bastiaantje de Leng, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 28-6-1767. 
  9.  Gerrit de Leng, ged. te Hardinxveld op zondag 24-7-1768, arbeider, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Hardinxveld om 11.- uur in het huis nummer 806 op vrijdag 20-2-1835, otr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 22 jaar oud) te Hardinxveld op vrijdag 26-3-1790 met zijn achternicht Pieternella de Vries, dr. van IJsbrand Janszn de Vries (uit Werkendam) en Maaijke van den Heuvel, ged. te Werkendam op zondag 17-5-1767 (getuigen: Willem de Vries en IJsbrand de Vries), ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Hardinxveld om 21.- uur in het huis nummer 28 op zondag 4-9-1842. 
   Gerrit de Leng en Pieternella de Vries krijgen samen vijf kinderen alle geboren (geb/ged) te Hardinxveld, IJsbrand op 5-12-1790 (hij trouwde met Aartje Slomp, dr. van Gerrit Slomp en Willempje Klop), Gergje op 22/27-1-1793, Cornelis op 11/19-7-1795, Maijke op 6/13-10-1797 en Anna op 25-9/2-10-1801

VIIIaj.  Eeltje (Aeltje) Klop, dr. van Bastiaan Klop (VIIw) en Lena Holleman, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 9-11-1727, Eeltje woonde aan de Oppert, dat is een rijkeluistraat vlak naast de Laurenskerk in Rotterdam, ovl. (minstens 36 jaar oud) tussen 1764 en 1765, otr. te Rotterdam op zondag 30-4-1752, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 23 jaar oud) te Rotterdam op dinsdag 16-5-1752 met Jacob van Leeuwen, zn. van Laurens van Leeuwen (van Rotterdam,) en Anna Koks (woonde Buiten Rotte), ged. te Rotterdam op zondag 3-10-1728, (jm) uit Rotterdam, ovl. (ongeveer 36 jaar oud) te Rotterdam in het stedelijk gasthuis op woensdag 13-3-1765. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Anna van Leeuwen, ged. gereformeerd te Rotterdam op dinsdag 27-3-1753 wonende in den Oppert (getuigen: Louwrens van Leeuwen en Anna van Leeuwen), werkhuijs, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) te Rotterdam op zondag 10-3-1799, begr. te Rotterdam op maandag 11-3-1799. 
  2.  Bastiaan van Leeuwen, ged. gereformeerd te Rotterdam op zaterdag 27-3-1756 wonende aan de Rotte (getuigen: Bastiaan Klop en Lena Holleman). 
  3.  Lena van Leeuwen, ged. gereformeerd te Rotterdam op zondag 20-3-1757 wonende aan de Rotte (getuigen: Bastiaan Klop en Lena Holleman). 
  4.  Louwerens van Leeuwen, ged. gereformeerd te Rotterdam op dinsdag 21-8-1759 wonende aan de Gietersteeg (getuigen: Louwerens van Leeuwen en Manna Cok), ovl. (17 jaar oud) aan de Rotte onder Blommersdijk, begr. te Cool op donderdag 24-10-1776. 
  5.  Dirk van Leeuwen, (geadopt.), ged. gereformeerd te Rotterdam op donderdag 25-11-1762 wonende agter het klooster in de Knollemanssteeg (getuigen: Louwerens van Leeuwen en Dirkje van Leeuwen), ovl. (ongeveer 41 jaar oud) te Rotterdam op zaterdag 15-9-1804, begr. te Rotterdam op dinsdag 18-9-1804, otr. te Rotterdam op zondag 8-11-1801, tr. (resp. ongeveer 38 en ongeveer 27 jaar oud) te Rotterdam op zondag 22-11-1801 met Elizabeth (ook wel Maria of Maria Elizabeth) van Eijk, dr. van Arie van Eijk en Sara Rijtenbagh, geb. Volgens de akte van overlijden is zij geboren ca 9-10-1787, dit kan niet juist zijn, zij zou dan bij haar eerste huwelijk 14 jaar zijn, vermoedelijk gaat het hier om Maria van Eck gedoopt te Rotterdam op 28-11-1773, ged. te Rotterdam op zondag 28-11-1773, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Rotterdam op donderdag 17-2-1831. 
   Dirk van Leeuwen en Elizabeth van Eijk kregen samen twee kinderen beide geb/ged te Rotterdam, Dirk op 3/8-8-1802 en Arie op 31-7/5-8-1804.
Na het overlijden van Dirk van Leeuwen trouwde Elizabeth (ook wel Maria Elizabeth) van Eijk met Izak van Oosten, zn. van Machiel van Oosten en Anna van den Reek, hun ondertr/huw was op te Rotterdam op 15/30-6-1805, hij is gedoopt op 7-3-1784 te Rotterdam en aldaar overleden op 21-11-1862.
Izak van Oosten en Elizabeth van Eijk kregen samen acht kinderen alle geboren te Rotterdam, Maggiel op 17-8-1806, Izaak op 17-2-1811, Sara op 6-12-1812, Johannes Jacobus op 4-10-1815, Maria op 1-4-1818, Isaac op 1-11-1820, Jacobus op 1-3-1822 en Machiel op 21-11-1824.
Na het overlijden van Elizabeth van Eijk trouwde Izak van Oosten met Anna Felperlaan, dr. van Johannes Wilhelmus Felperlaan en Jannetje Gardenier, hun huwelijk was te Rotterdam op 22-3-1832, zij is gedoopt te Rotterdam op 18-3-1795 en aldaar overleden op 23-5-1860.
Izak van Oosten en Anna Felperlaan kregen samen een dochter geboren te Rotterdam, Anna op 5-10-1932.
Toen Anna Felperlaan trouwde was zij weduwe van Andries Gerardis Josephe, zn. van Adolf Caro Josephe en Catharina van Rijn, hun huwelijk was te Amsterdam op 7-4-1824. hij is (RK) gedoopt te Amsterdam op 7-5-1803 en overleden te Rotterdam op 9-4-1931.
Andries Gerardis Josephe en Anna Felperlaan kregen samen zes kinderen de eerste twee zijn geboren te Amsterdam de overige in Rotterdam, Johanna Wilhelmina ca .-5-1823, Simon Christofel ca .-7-1824, Karel Adolphop 12-4-1825, Johannes Adolph op 15-1-1826, Johannes Adolph op 22-3-1828 en Johanna Wilhelmina op 10-2-1830
  6.  Dirckje (Dirkje) van Leeuwen, ged. gereformeerd (later roomskatholiek) te Rotterdam op dinsdag 14-8-1764 wonende agter het klooster in de Gietersteeg (getuigen: Louwerens van Leeuwen en Dirkje van Leeuwen), (bij overlijden verlaten huisvrouw van Frans van Vugt), ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Rotterdam om 12.- uur aan de Bankstraat J 195 op zaterdag 5-1-1839 (aangifte: door Nicolaas Brandenburg (kurkensnijder) en Gerrit Blom (sjouwer)), otr. te Rotterdam op zaterdag 3-12-1785, tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 22 jaar oud) te Rotterdam zij trouwden alleen in het stadhuis op dinsdag 20-12-1785 met Franciscus (Frans) van Vucht (ook wel van Vugt) zn. van Adrianus Vucht en Adriana van Oijen, ged. Rooms Katholiek te Rotterdam op zaterdag 24-9-1763 (getuige: Marita de Vries), ovl. (minstens 41 jaar oud) Franciscus vertrok op 25-3-1802 naar Hamburg, t/m 1805 was er nog spoorradisch contact daana was er geen teken van leven meer na 1805. 
   Franciscus van Vugt en Dirkje van Leeuwed kregen samen negen kinderen alle gedoopt geb/ged te Rotterdam, Adriana op 26-4-1786, Jacoba op 16-1-1789, Maria op 4-7-1790, Maria op 18-9-1791, Maria op 20/26-11-1792, Geertruij op 22-1/3-2-1795, Klasijntje op 12-12-1796/5-1-1797, Francijntje op 30-9-1799 en Joanna Wilhelmina op 15-7-1901/9-9-1802

VIIIak.  Gijsbert Klop, zn. van Bastiaan Klop (VIIw) en Lena Holleman, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op maandag 15-6-1739, ovl. (hoogstens 93 jaar oud) te Giessendam voor 1833, otr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 21 jaar oud) te Hardinxveld op zaterdag 18-7-1761 met Lijsbeth Brouwer, dr. van Johannes Arienszn Brouwer en Geertje Jacobz van Wijngaarden, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 13-3-1740, ovl. (minstens 38 jaar oud) te Giessendam tussen 1779 en 1833. 
 Uit deze relatie: 
  1.  Bastiaan Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 20-6-1762. 
  2.  Bastiaan Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 10-7-1763, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Giessendam op woensdag 8-6-1831, volgt IXbb
  3.  Eeltje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 21-10-1764. 
  4.  Hannes Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 5-1-1766. 
  5.  Geertje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 29-11-1767, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Hardinxveld op zaterdag 2-3-1833, volgt IXbc
  6.  Leendert Klop (ongehuwd), ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zaterdag 15-4-1769, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Giessendam op maandag 5-1-1835. 
  7.  Lena Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 9-12-1770. 
  8.  Lena Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 29-3-1772. 
  9.  Leendert Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 25-4-1773. 
  10.  Ary Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 13-11-1774. 
  11.  Annigje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 11-2-1776. 
  12.  Jannigje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 2-3-1777. 
  13.  Jannigje Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 24-1-1779. 
  14.  Aalty Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 24-1-1779. 

VIIIal.  Aaltje Klop, dr. van Bastiaan Klop (VIIw) en Lena Holleman, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 28-8-1740, Aaltje woonde o.a aan de Gietersteeg, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Amsterdam om 12.- uur op woensdag 25-7-1821, otr. (ongeveer 19 jaar oud) (1) te Hardinxveld op zondag 17-2-1760 (ondertrouw te Rotterdam op 10-2-1760) met Hendrik Remans (ook wel Rimans), uit Steinfort, ovl. te Hardinxveld op woensdag 30-8-1775. 
 Uit deze relatie: 
  1.  Bastiaan Remans (wordt bij het dopen aangeduid als "onechtelijk", ondanks dat zijn moeder al gehuwd was met Hendrik Remans, hij is gedoopt met de naam Bastiaan Klop, wordt later wel Bastiaan Remans genoemd), ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 13-7-1760, dagloner, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Hardinxveld om 3.- uur in het huis nummer 46a op woensdag 25-4-1832, otr. (1) met Pietertje Klop, dr. van Dirk Klop (VIIIaf) en Willemijntje Kampsteeg (zie IXas), otr. (2) te Hardinxveld op vrijdag 20-7-1798, tr. (resp. ongeveer 38 en ongeveer 35 jaar oud) te Hardinxveld op zondag 5-8-1798 met zijn achternicht Niesje Holleman, dr. van Gijsbert Holleman (dagloner) en Cornelia Pietersdr Sterrenburg, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op maandag 8-11-1762, huisvrouw, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) te Hardinxveld om 10.30 uur op maandag 30-3-1812. 
   Bastiaan Remans en Niesje Holleman hregen samen twee kinderen beide geb/ged te Hardinxveld, Hendrik op 7-5/2-6-1799 (hij trouwt met Fijgje Klop) en Pau op 25-2/1-4-1801.
Niesje Holleman is bij haar huwelijk met Bastiaan Remans weduwe van Gerrit Klop, hij overlijd op 21-5-1793 te Hardinxveld
, tr. (3) met Neeltje van Wijngaarden (zie VIIaw). 
  2.  Geertruij Remans, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 13-2-1763. 
  3.  Lena Remans, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 15-12-1765. 
  4.  Pieter Remans, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 4-10-1767, arbeider, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Hardinxveld om 12.- uur in het huis nummer 75 op dinsdag 21-6-1842, relatie met Ariaantje Korsman, geb. te Sleeuwijk circa 1772, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Hardinxveld om 20.- uur in het huis nummer 56 op zaterdag 12-4-1851. 
   Pieter Remans en Ariaantje (ook wel Jaantje) Korsman kregen samen zes kinderen alle geb/ged te Hardinxveld, Ariaantje (ook wel Alida) op 22/27-12-1795 (zij trouwde met Arie Klop), Maria op 3/12-3-1797, Maria op 22/30-12-1798, Hendrika op 2/8-12-1801 (zij trouwde met Aart Goudriaan zn. van Jan Goudriaan en Aartje Klop), Hendrik op 24-6/1-7-1804 en Hendrik op 2/4-2-1806
  5.  Leendert Remans, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 23-9-1770, arbeider, ovl. (ongeveer 95 jaar oud) te Hardinxveld om 4.- uur in het huis nummer 62 op zaterdag 16-12-1865, otr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 20 jaar oud) te Hardinxveld op dinsdag 16-12-1800 met Hendrika Bot, dr. van Matthijs (Tijs) Bot en Dirkje Romijn (juiste woonplaats in 1827 onbekend), ged. te Giessen-Nieuwkerk op zondag 22-10-1780 (getuige: Adriaantje Bot), ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Hardinxveld om 7.- uur in het huis nummer 62 op dinsdag 24-4-1860. 
   Leendert Remans en Hendrika Bot kregen samen vijf kinderen alle geb/ged te Hardinxveld, Hendrik op 17/25-10-1801, Dirkje op 6/19-12-1802, Dirkje op 12/15-4-1804, Alida op 22/30-10-1806 (zij trouwde met Arie Klop) en Geertruida op 30-1/10-2-1811
  6.  Hendrik Remans, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld in 1-1774. 
  7.  Hendrik Remans (ook wel Riemans), geb. te Hardinxveld op donderdag 12-1-1775, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 15-1-1775, visscher, sleeper woonde te Haarlem o.a. in de st. Pieterstraat wijk G in het huis nummer 208, zijn vrouw woonde in die tijd te Gorinchem, ovl. (69 jaar oud) te Haarlem om 12.- uur in de Kinderhuisstraat wijk 5 in het huis nummer 433 op dinsdag 23-1-1844 (aangifte: door Leendert Roon en Gerrit Goudenberg), otr. te Hardinxveld op zaterdag 27-12-1788, tr. (resp. 25 en ongeveer 17 jaar oud) te Hardinxveld op zondag 12-1-1800 met Grietje Blokland, geb. te Schoonhoven (Vlist) circa 1783, winkelierster te Gorinchem, zij kwam uit Schoonhoven, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Hardinxveld om 1.- uur in het huis nummer 214 op woensdag 24-12-1851 (aangifte: door haar buurman Willem Hoogendonk (arbeider) en haar buurman Dirk Gerardus de Jong (arbeider). 
   Hendrik Remans en Grietje Blokland kregen samen drie kinderen alle geb/ged te Hardinxveld, Willempje op 28-3/5-4-1801, Hendrik op 12/22-1-1804 en Maria op 24-3/7-4-1805
  Aaltje Klop
 een dochter: 
  1.  Alida Klop, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 3-1-1779, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) te Hardinxveld op zondag 12-6-1831, volgt IXbd
  Aaltje Klop, otr. (resp. ongeveer 49 en ongeveer 48 jaar oud) (2) te Hardinxveld op vrijdag 28-8-1789 met Aart van Karssen, zn. van Gijsbert Hermanuszn van Karsen en Neeltje Teunisdr Slingerland, ged. Nederlands Hervormd te Meerkerk op zondag 21-5-1741 (getuige: Antonia van Melsen). 
 Toen Aart van Karssen trouwde met Aaltje Klop was hij weduwnaar van Jannigje Lugterhof hun huwelijk was op 4-3-1764 te Giessendam, zij is geboren in Deursum (NB) en overleden voor 1789.
Aart van Karssen en Jannigje Lugterhof kregen samen zeven kinderen waarvan de eerste drie ged.(ned.herv.) te Giessendam en de laatste vier te Hardinxveld, Klaas op 19-12-1773, Teunis 26-5-1776, Maaijke 27-7-1777, Jannigje 13-9-1778, Lubbertus 25-12-1779, Bartruida 17-6-1781 en Maria 28-9-1783

VIIIam.  Maria Klop, dr. van Gijsbert (Egbert) Klop (VIIab) en Neeltje Klijndier, ged. Nederlands Hervormd te Boven-Hardinxveld op zondag 10-7-1774, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Hardinxveld om 12.- uur in het huis nummer 215 op dinsdag 3-1-1854, 
 een kind: 
  1.  Doodgeb. kind Klop (onechtelijk), geb. te Hardinxveld op maandag 13-3-1797. 
  Maria Klop, otr. te Hardinxveld op vrijdag 17-11-1797, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 36 jaar oud) te Hardinxveld op maandag 4-12-1797 met Samuel Gottliep Otto, geb. te Stettin Stadt (Pruissen), Pommern Preussen, nu genaamd Szczecin in Polen circa 1761, arbeider, dagloner, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Hardinxveld om 10.- uur in het huis nummer 215 op zaterdag 12-3-1831. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Gijsbert Otto, geb. te Hardinxveld op zaterdag 16-11-1799, ged. te Hardinxveld op zondag 24-11-1799, arbeider, ovl. (28 jaar oud) te Drimmelen op donderdag 8-5-1828, tr. (resp. 27 en 17 jaar oud) te Made en Drimmelen op maandag 15-10-1827 met Adriana Catharina van den Berg, dr. van Cornelis van den Berg (arbeider) en Seijke Jordaan, geb. te Klundert op maandag 25-6-1810, ged. ned.ger. te Klundert op zondag 1-7-1810, ovl. (89 jaar oud) te Den Helder om 18.- uur aan de Bassingracht 58 op woensdag 24-1-1900 (aangifte: door zijn schoonzoon Pieter van Driel oud 60 jaar (uitvoerder van werken)). 
   -.
Gijsbert Otto en Adriana Catharina van den Berg kregen samen een zoon geboren te Geertruidenberg, Samuel op 27-12-1827.
-.
Na het overlijden van Gijsbert Otto trouwde Adriana Catharina van den Berg met Floris de Rover (arbeider), zn. van Willem de Rover en Jannigje Klijndier, hun huwelijk was te Hardinxveld op 18-10-1834, hij is geb. te Hardinxveld op 26-1-1796 en ovl. te Amsterdam op 19-8-1871 om 5.- uur maar woonde te Den Helder.
Floris de Rover en Adriana Catharina van den Berg kregen samen zes kinderen alle geboren te Hardinxveld, Jannigje op 30-12-1834, Jacoba op 18-5-1838, Andrisina op 14-6-1840, Corneles op 4-2-1845, Flora op 14-2-1847 en Sijgje op 15-1-1850.
-.
Toen Floris de Rover trouwde met Adriana Catharina van den Berg was hij weduwnaar van Pietertje Greve, dr. van Cornelis Greve en Cornelia Hansum, hun huwelijk was te Giessendam op 10-5-1927, zij is geb. te Giesendam op 12-9-1802 n ovl. te Hardinxveld op 9-8-1833.
Floris de Rover en Pietertje Greve kregen samen drie kinderen alle geboren te Hardinxveld, Cornelis op 6-12-1828, Dirk op 26-3-1831 en Cornelia op 7-3-1833
  2.  Mighel Otto (ongehuwd), geb. te Hardinxveld op vrijdag 24-9-1802, ged. te Hardinxveld op zondag 3-10-1802, ovl. (28 jaar oud) te Bergen op Zoom maar woonachtig te Hardinxveld op woensdag 20-7-1831. 
  3.  Neeltje Otto, geb. te Hardinxveld op woensdag 20-2-1805, ged. te Hardinxveld op vrijdag 1-3-1805, ovl. (84 jaar oud) te Hardinxveld om 6.- uur in het huis nummer 504 op woensdag 17-4-1889, tr. (resp. 38 en 45 jaar oud) te Hardinxveld op donderdag 16-3-1843 met Rokus Kamsteeg, zn. van Jan Kamsteeg (visscher) en Anna Philippina Scharer, geb. te Hardinxveld op woensdag 4-10-1797, ged. te Hardinxveld op zondag 8-10-1797, visscher, arbeider, ovl. (74 jaar oud) te Hardinxveld om 14.30 uur in het huis nummer 103 op maandag 15-4-1872. 
   Toen Rokus Kamsteeg trouwde met Neeltje Otto was hij weduwnaar van Dirkje Remans, dr. van Leendert Remans en Gerrigje Bot, hun huwelijk was te Hardinxveld op 15-6-1824, zij is geboren te Hardinxveld op 12-3-1804 en aldaar overleden op 18-10-1836.
Rokus Kamsteeg en Dirkje Remans kregen samen vier kinderen alle geboren te Hardinxveld, Johanna op 26-7-1826, Leendert op 8-11-1827, Hendrik op 9-6-1830 en Willem op 13-10-1834
  4.  Jan Otto, geb. te Hardinxveld op donderdag 24-9-1807, ged. te Hardinxveld op zondag 4-10-1807, arbeider, ovl. (80 jaar oud) te Hardinxveld om 0.30 uur in het huis nummer 504 op maandag 20-2-1888, tr. (resp. 27 en 23 jaar oud) (1) te Giessendam op maandag 29-9-1834 met Jannigje Kamsteeg, dr. van Kornelis Kamsteeg en Elisabet (Lijsbeth) Vervoorn, geb. te Giessen-Oudenkerk op zondag 14-7-1811, ovl. (43 jaar oud) te Hardinxveld om 10.- uur in het huis nummer 215 op donderdag 21-6-1855. 
   Jan Otto en Jannigje Kamsteeg kregen samen zeven kinderen alle geboren te Hardinxveld, Gijsbertje op 1-9-1835, Elisabeth op 2-10-1837, Samuël op 31-10-1840, Cornelis op 17-10-1843, Maria op 8-2-1845, Adriana op 16-9-1849 en Elisabeth op 21-12-1852, tr. (resp. 60 en 53 jaar oud) (2) te Hardinxveld op zaterdag 19-10-1867 met Jannigje Roubos, dr. van Teunis Roubos en Jannigje Verschoor, geb. te Sleeuwijk op zondag 13-2-1814, ovl. (55 jaar oud) te Hardinxveld om 14.- uur in het huis nummer 225 op vrijdag 2-7-1869. 
  5.  Maria Samuelsdr Otto, geb. te Hardinxveld op donderdag 27-9-1810, ged. te Hardinxveld op zondag 28-10-1810, ovl. (7 jaar oud) te Hardinxveld om 13.- uur in het huis nummer 215 op zondag 8-2-1818. 
  6.  Steijntje Gottliep, geb. te Hardinxveld om 4.- uur op woensdag 21-12-1814, ovl. (2 maanden oud) te Hardinxveld om 4.- uur in het huis nummer 215 op dinsdag 28-2-1815. 
  7.  Lijsebet Gottlipotto (ongehuwd), geb. te Hardinxveld op zondag 7-1-1816, ovl. (74 jaar oud) te Hardinxveld om 6.30 uur wijk A in het huis nummer 578 op vrijdag 24-1-1890. 
  8.  Samuel Gottliep Otto, geb. te Hardinxveld om 4.- uur op maandag 18-1-1819, ovl. (3 jaar oud) te Hardinxveld woonde op huisnummer 215 maar werd om 18. uur zonder enig teken van leven uit het water gehaald op woensdag 20-3-1822. 

VIIIan.  Marigje Klop, dr. van Gijsbert (Egbert) Klop (VIIab) en Neeltje Klijndier, ged. Nederlands Hervormd te Boven-Hardinxveld op zondag 22-9-1776, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Hardinxveld om 21.- uur in het huis nummer 189 op maandag 26-9-1842, 
 een zoon: 
  1.  Gijsbert Klop (onechtelijk)(wordt ook wel Gijsbert den Dunnen genoemd), geb. te Hardinxveld op vrijdag 15-5-1801, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 31-5-1801, baardscheerder, barbier, ovl. (78 jaar oud) te Hardinxveld om 22.- uur in het huis nummer 284 op zondag 23-11-1879 (aangifte: door Abraham Teunis Stasse (bouwgaarder)en Jan Dirk de Vries (veldwachter)), tr. (resp. 27 en 32 jaar oud) te Hardinxveld op woensdag 13-8-1828 met Jacoba de Koning, dr. van Jan de Koning (arbeider) en Jocomina Euser, geb. te Hardinxveld op vrijdag 24-6-1796, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op woensdag 6-7-1796, dienstbaar, ovl. (59 jaar oud) te Hardinxveld om 4.- uur in het huis nummer 153 op woensdag 2-1-1856 (aangifte: door haar echtgenoot Gijsbert (den Dunnen) Klop 54 jaar oud (winkelier) en Klaas Wijbrands (verwer)). 
  Marigje Klop, otr. (1) te Hardinxveld op vrijdag 10-7-1801, tr. (resp. ongeveer 24 en 31 jaar oud) te Hardinxveld op zondag 2-8-1801 met Cornelis den Dunnen, zn. van Jan den Dunnen en Marrigje van der Wal, geb. te Hoornaar op donderdag 12-10-1769, ged. te Hoornaar op zondag 15-10-1769, ovl. (44 jaar oud) te Hardinxveld om 14.- uur in het huis nummer 149 op vrijdag 24-6-1814. 
  Marigje Klop, tr. (resp. ongeveer 38 en ongeveer 24 jaar oud) (2) te Hardinxveld op donderdag 27-4-1815 met Abraham Swets, zn. van Cornelis Swets (griendbaas) en Neeltje de Ruijter, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 29-8-1790, dagloner, arbeider, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te Hardinxveld om 6.- uur in het huis nummer 181 op donderdag 16-1-1845. 
 Na het overlijden van Marigje Klop trouwde Abraham Swets met Teuntje Westerhout, dr. van Cornelis Westerhof en Marigje de Jong, hun huwelijk was te Hardinxveld op 29-12-1842, zij is geboren te Giessendam op 17-11-1795 en overleden te Hardinxveld op 12-5-1881.
Toen Teuntje Westerhout trouwde met Abraham Swets was zij weduwe van Pieter van de Wiel, zn. van Bastiaan aan de Wiel en Ariaantje Klop, hun huwelijk was te Hardinxveld op 19-9-1819, hij is geb/ged te Hardinxveld op 26-4/1-5-1791 en overleden aldaar op 1-5-1832.
Pieter van de Wiel en Teuntje Westerhout kregen samen vijf kinderen de eerste twee zijn geboren te Giessendam de overige te Hardinxveld, Ariaantje op 11-2-1820, Marigje op 4-8-1821, Bastiaantje op 13-12-1822, Cornelis op 25-8-1824 en Dirk op 18-2-1827

VIIIao.  Jannigje Klop, dr. van Gijsbert (Egbert) Klop (VIIab) en Neeltje Klijndier, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 10-9-1786, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Hardinxveld om 5.30 uur in het huis nummer 211 op donderdag 18-12-1856, otr. te Hardinxveld op vrijdag 30-10-1807, tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 28 jaar oud) te Hardinxveld op zondag 15-11-1807 met Dirk Versloot, zn. van Jan Versloot en Jochemine Jochemse van den Boud, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 27-6-1779, arbeider, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Haarlemmermeer om 1.- uur in het huis nummer 805 op zaterdag 13-10-1860. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jan Versloot, geb. te Hardinxveld op vrijdag 8-4-1808, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 10-4-1808, ovl. (1 jaar oud) te Hardinxveld op dinsdag 22-8-1809. 
  2.  Neeltje Versloot, geb. te Hardinxveld op zondag 25-2-1810, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 4-3-1810. 
  3.  Jochemina Versloot, geb. te Hardinxveld op dinsdag 29-10-1811, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 3-11-1811, ovl. (77 jaar oud) te Dordrecht op zaterdag 17-8-1889, tr. (resp. 24 en 35 jaar oud) te Hardinxveld op zaterdag 28-11-1835 met Cornelis Dubbeldam, zn. van Claas Dubbeldam en Gergje Hakzel, geb. te Hardinxveld op dinsdag 25-3-1800, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 6-4-1800, arbeider, ovl. (56 jaar oud) te Hardinxveld om 23.- uur in het huis nummer 321 op vrijdag 27-2-1857. 
   Cornelis Dubbeldam en Jochemina Versloot kregen samen zeven kinderen alle geboren te Hardinxveld, Klaas op 12-11-1836, Dirk op 8-10-1839, Dirk op 4-1-1841, een levenloos geboren dochter op 2-12-1843, Neeltje op 12-12-1846, een levenloos geboren zoon op 30-11-1849 en Gerrit op 3-5-1854
  4.  Neeltje Versloot, geb. te Hardinxveld om 6.- uur op zaterdag 13-11-1813, ovl. (31 jaar oud) te Hardinxveld om 23.- uur in het huis nummer 226 op dinsdag 27-5-1845, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) te Hardinxveld op zaterdag 28-4-1838 met Arie Dekker, zn. van Gerrit Dekker (rietdekker) en Cornelia de Berg, geb. te Almkerk op vrijdag 13-9-1811, rietdekker, ovl. (72 jaar oud) te Hardinxveld om 13.- uur in het huis nummer 586 op vrijdag 26-10-1883. 
   Arie Dekker en Neeltje Versloot kregen samen vier kinderen alle geboren te Hardinxveld, Cornelia op 7-4-1839, Jan op 14-10-1840, Cornelia op 18-4-1842 en Cornelia op 24-11-1843.
Na het overlijden van Neeltje Versloot trouwde Arie Dekker met Marigje Blokland, dr. van Dirk Blokland en Meijntje Hansum, hun huwelijk was te Hardinxveld op 24-12-1845, zij is geboren te Giessendam op 25-3-1818 en aldaar overleden op 29-12-1888.
Arie Dekker en Marigje Blokland kregen samen zeven kinderen alle geboren te Hardinxveld, Gerrit op 11-11-1846, Mijntje op 27-7-1849, Dirk op 27-9-1851, Elisabeth op 16-9-1853, een levenloos geboren zoon op 14-12-1855, Jan op 25-9-1858 en Elizabeth op 1-3-1862.
Toen Marigje Blokland trouwde met Arie Dekker was zij weduwe van Cornelis Versluis, zn. van Jacob Versluis en Neeltje Amersfoort, hun huwelijk was te Giessendam op 5-9-1838, hij is geb/ged te Hardinxveld op 4/16-9-1810 en overleden te Giessendam op 10-5-1841.
Cornelis Versluis en Marigje Blokland kregen samen twee kinderen beide geboren te Hardinxveld, Neeltje op 17-3-1839 en Jacob op 25-9-1840
  5.  Jan Versloot (ongehuwd), geb. te Hardinxveld om 23.- uur op zaterdag 3-8-1816, arbeider, ovl. (23 jaar oud) te Hardinxveld om 16.- uur in het huis nummer 211 op woensdag 8-4-1840. 
  6.  Gijsbert Versloot, geb. te Hardinxveld om 22.- uur op zondag 15-11-1818, ovl. (2 jaar oud) te Hardinxveld om 16.- uur in het huis nummer 210 op donderdag 19-4-1821. 
  7.  Steijntje Versloot, geb. te Hardinxveld om 9.- uur op zaterdag 16-2-1822, dienstbode, ovl. (69 jaar oud) te South Hollond, cook, Illinois [Verenigde Staten] USA op maandag 6-7-1891, tr. (resp. 28 en 34 jaar oud) te Hardinxveld op donderdag 30-5-1850 met Antonie van Drunen, zn. van Bastiaan van Drunen en Vijverke Snoek, geb. te De Werken en Sleeuwijk op vrijdag 25-8-1815, landbouwer, ovl. (90 jaar oud) te South Hollond, cook, Illinois [Verenigde Staten] op donderdag 22-3-1906. 
   Antonie van Drunen en Stijntje Versloot kregen ten minste vier Kinderen de eerste drie zijn geboren te Hardinxveld de laaste te Illinois [USA], Frederika op 15-3-1851, Dirk op 11-7-1852, Bastiaan op 17-11-1853 en Bastian Antonie op 2-12-1858
  8.  Marigje Versloot, geb. te Hardinxveld om 19.- uur op vrijdag 29-10-1824, ovl. (43 jaar oud) te Haarlemmermeer om 17.- uur in het huis nummer 93 op zaterdag 9-11-1867, tr. (resp. 24 en 27 jaar oud) te Hardinxveld op zaterdag 23-6-1849 met Cornelis de Ruijter, zn. van Jannigje de Ruijter, geb. te Hardinxveld om 23.- uur op donderdag 31-1-1822 (getuige: Jan de Ruijter een broer van zijn moeder), arbeider, ovl. (55 jaar oud) te Haarlemmermeer om 23.- uur in het huis nummer 94 op zondag 13-1-1878. 
   Cornelis de Ruijter en Marigje Versloot kregen samen vier kinderen alle geboren te Hardinxveld, Dirk op 27-8-1849, Hendrik op 6-1-1851, Jilis op 20-9-1859 en Jan op 13-9-1860.
Na het overlijden van Marigje Versloot trouwde Cornelis de Ruijter met Pieternella Magrita de Haan, dr. van Peter de Haan en Adriana Rijken, hun huwelijk was te Haarlemmermeer op 30-1-1868, zij is geboren te Eethen op 15-9-1825 en overleden te Haarlemmermeer om 17.- uur in het huis nummer 139 PP op 15-9-1895.
Cornelis de Ruijter en Pieternella Magrita de Haan kregen samen een zoon geboren te Haarlemmermeer, Johannes op 21-11-1868.
Toen Pieternella Magrita de Haan trouwde met Cornelis de Ruijter was zij weduwe van Teunis Boll (dagloner), zn. van Jan Aris Boll en Jenneke Bos, hun huwelijk was te Drongelen op 23-12-1847, hij is geboren te Doeveren te Haarlemmermeer op 17-12-1811 en aldaar overledenom 21.- uur in het huis nummer 797 op 6-6-1863.
Teunis Boll en Pieternella Magrita de Haan kregen samen zes kinderen de eerste drie zijn geboren te Drongelen de overige te Haarlemmermeer, Jenneke Johanna op 28-2-1848, Peter op 2-5-1851, Adriaan op 1-3-1853, Johanna Martha op 29-8-1856, Gerritje op 19-11-1860 en Maria Hester op 15-4-1863.
Na het overlijden van Cornelis de Ruijter trouwde Pieternella Magrita de Haan met Teunis van de Beek, zn. van Peter van der Beek en Francina Bonis, hun huwelijk was te Haarlemmermeer op 22-5-1889, hij is geboren te Eethen op 3-3-1831 en overleden te Haarlemmermeer om 13.30 uur op 28-11-1918.
Toen Teunis van der Beek trouwde met Pieternella Magrita de Haan was hij weduwnaar van Johanna Sonneveld, als dochter van Johannes Sonnevels en Johanna Maria Sophia Pyjers, hun huwelijk was te Heukelum op 22-3-1864, zij is geboren te Spijk op 6-4-1842 en overleden te Aalsmeer op 27-3-1881.
Teunis van der Beek en Johanna Sonneveld kregen samen tien kinderen de eerste acht zijn geboren te Haarlemmermeer de laatste twee te Aalsmeer, Magrieta Johanna Sophia op 23-2-1865, Francina Jannigje op 22-7-1866, Francina Jannigje op 14-11-1867, Francina Jannigje op 3-8-1869, Peter op 11-10-1870, Jannetje op 2-6-1872, Francina op 10-1-1874, Johanna op 7-9-1875, Jan op 29-1-1878 en Teuntje op 6-8-1879

VIIIap.  Heiltje Klop, dr. van Gijsbert (Egbert) Klop (VIIab) en Neeltje Klijndier, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 27-9-1789, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Hardinxveld om 19.- uur in het huis nummer 211 op woensdag 6-7-1859, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 33 jaar oud) te Hardinxveld op zaterdag 8-10-1814 met Marijnus (Reinus) den Dunnen, zn. van Jan den Dunnen en Marrigje van der Wal, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op vrijdag 24-11-1780, arbeider, dagloner, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Hardinxveld om 18.- uur in het huis nummer 211 op zondag 18-1-1857. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Cornelis den Dunnen, geb. te Hardinxveld om 20.- uur op vrijdag 23-5-1817, arbeider, ovl. (41 jaar oud) te Hardinxveld om 19.- uur in het huis nummer 213 op woensdag 30-3-1859, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) te Hardinxveld op woensdag 9-2-1842 met Teuntje van den Berg, dr. van Job van den Berg (werkman) en Zijgje Schild, geb. te Hardinxveld om 5.- uur op donderdag 23-7-1818, ovl. (41 jaar oud) te Hardinxveld om 11.30 uur in het huis nummer 112 op zaterdag 10-9-1859. 
   Cornelis den Dunnen en Teuntje van den Berg kregen samen twaalf kinderen alle geboren te Hardinxveld, Heiltje op 8-7-1842, Jacob op 15-8-1843, Sijgje op 17-5-1845, Sijgje op 7-6-1846, een levenloos geboren zoon op 7-8-1847, Marijnus ook op 7-8-1847, Neeltje op 22-10-1848, Reinier op 14-1-1850, Cornelis op 4-1-1852, Gijsbert op 15-11-1853, Pieter op 1-1-1856 en Pieter op 25-9-1859
  2.  Gijsbert den Dunnen, geb. te Hardinxveld om 12.- uur op donderdag 14-9-1820, arbeider, ovl. (79 jaar oud) te Hardinxveld om 18.- uur in het huis wijk A nummer 600 op donderdag 3-5-1900, tr. (resp. 27 en 28 jaar oud) te Hardinxveld op zaterdag 6-5-1848 met Heijltje Vermeulen, dr. van Willem Vermeulen (arbeider) en Pietertje Ambagtsheer, geb. te Hardinxveld om 23.- uur op zondag 9-5-1819, ovl. (77 jaar oud) te Hardinxveld om 9.- uur wijk A in het huis nummer 544 op vrijdag 4-12-1896. 
   Gijsbert den Dunnen en Heijltje Vermeulen kregen samen zes kinderen alle geboren te Hardinxveld, Pietje op 10-1-1849, Reinier op 15-9-1850, Reinier op 26-8-1852 (hij trouwde met Anna de Boon, dr. van Hendrik de Boon en Niesje Klop), Pietertje op 28-4-1854, Willem op 21-10-1855 en Kuindert op 8-10-1858
  3.  Marrigje den Dunnen, geb. te Hardinxveld om 23.- uur op zondag 27-1-1822, ovl. (70 jaar oud) te Hardinxveld om 18.30 uur in het huis wijk A nummer 460 op dinsdag 3-5-1892, tr. (resp. 20 en 24 jaar oud) (1) te Hardinxveld op zaterdag 16-7-1842 met Cornelis de Jong, zn. van Pieter de Jong (arbeider) en Adriana Swets, geb. te Hardinxveld om 7.- uur op woensdag 3-12-1817, arbeider, ovl. (33 jaar oud) te Hardinxveld om 22.- uur in het huis nummer 206a op woensdag 10-9-1851. 
   Cornelis de Jong en Marrigje den Dunnen kregen samen vijf kinderen alle geboren te Hardinxveld, Adriana op 1-12-1842, Heiltje op 22-1-1844, Pieternella op 8-4-1847, een levenloos geboren dochter op 29-4-1849 en Neeltje op 7-11-1850, tr. (resp. 39 en 43 jaar oud) (2) te Hardinxveld op zaterdag 23-3-1861 met Jan de Heer, zn. van Jan de Heer (arbeider) en Metje de Graaf, geb. te IJpres (Vlaanderen) [België] op zondag 28-9-1817, arbeider, ovl. (73 jaar oud) te Hardinxveld om 14.- uur in het huis nummer 460 op maandag 18-5-1891. 
   Jan de Heer en Marrigje den Dunnen kregen samen twee kinderen beide geboren te Hardinxveld, Reinier op 30-1-1862 en een levenloos geboren zoon op 2-9-1864.
Toen Jan de Heer trouwde met Marrigje den Dunnen was hij weduwnaar van Herrewijntje de Krijger, dr. van Dirk de Krijger en Annigje Wagendaal, hun huwelijk was te Hardinxveld op 5-11-1842, zij is geb. te Hardinxveld om 2.- uur op 17-5-1819 en aldaar overl. om 9.- uur in het huis nummer 180 op 4-1-1860.
Dirk de Heer en Herrewijntje de Krijger kregen samen acht kinderen alle geboren te Hardinxveld, Jan op 22-12-1843, Annigje op 8-6-1845, Dirk op 21-2-1848, Cornelis op 9-6-1850, Metje op 27-1-1853, Dirk op 5-1-1855, Pieter op 27-7-1857 en Aalbertus op 17-9-1859
  4.  Neeltje den Dunnen, geb. te Hardinxveld om 14.- uur op maandag 12-4-1824, ovl. (85 jaar oud) te Hardinxveld om 6.- uur op donderdag 3-3-1910, tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) te Hardinxveld op zaterdag 20-2-1847 met Jan de Ruijter, zn. van Jan de Ruijter (arbeider) en Heijltje Brouwer, geb. te Hardinxveld om 7.- uur op vrijdag 19-12-1823, arbeider, ovl. (77 jaar oud) te Hardinxveld om 8.- uur wijk A in het huis nummer 615 op maandag 11-3-1901. 
   Jan de Ruijter en Neeltje den Dunnen kregen samen zes kinderen alle geboren te Hardinxveld, Heiltje op 15-4-1847, Reinier op 10-2-1851, Jan op 24-10-1853, Jan op 14-5-1855, Gijs op 4-12-1857 en Cornelia op 21-11-1861
  5.  Jannigje den Dunnen, geb. te Hardinxveld om 13.- uur op zaterdag 23-9-1826, ovl. (2 jaar oud) te Hardinxveld om 6.- uur in het huis nummer 211 op dinsdag 15-9-1829. 
  6.  Kuijndert den Dunnen, geb. te Hardinxveld om 5.- uur op donderdag 22-11-1827, arbeider, ovl. (74 jaar oud) te Vlieland op vrijdag 29-11-1901, tr. (resp. 32 en 38 jaar oud) (1) te Sliedrecht op zaterdag 19-5-1860 met Hilligje Ambagtsheer, dr. van Leendert Ambagtsheer (arbeider) en Neeltje Maasland, geb. te Hardinxveld om 17.- uur op maandag 8-4-1822, ovl. (47 jaar oud) te Sliedrecht om 12.30 uur op zondag 1-8-1869, tr. (resp. 42 en 40 jaar oud) (2) te Sliedrecht op zaterdag 26-2-1870 met Adriana Kamp, dr. van Pieter Kamp en Willemina van Doveren, geb. te Almkerk op maandag 4-1-1830, ovl. (76 jaar oud) te Vlieland op zaterdag 21-7-1906. 
  7.  Jannigje den Dunnen, geb. te Hardinxveld om 15.- uur op vrijdag 7-3-1834, ovl. (79 jaar oud) te Hardinxveld om 6.- uur op zondag 22-6-1913, tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) (1) te Hardinxveld op zaterdag 17-11-1860 met Bastiaan van Lopik, zn. van Teunis van Lopik (arbeider) en Marigje de Ruijter, geb. te Hardinxveld om 22.- uur op maandag 14-3-1836, arbeider, ovl. (30 jaar oud) te Hardinxveld om 13.- uur in het huis nummer 199 op donderdag 30-8-1866. 
   Bastiaan van Lopik en Jannigje den Dunnen kregen samen vier kinderen alle geboren te Hardinxveld, Marigje op 13-2-1861, Marrigje op 13-5-1862, Heiltje op 9-8-1863 en Jan op 31-7-1865, tr. (resp. 33 en 35 jaar oud) (2) te Hardinxveld op zaterdag 29-6-1867 met Adriaan Hettema (Adriaan is geboren als Adriaan Wildschut zn. van Aantje Wildschut, hij kreeg bij het huwelijk van zijn moeder met Jan Hettema de naam Adriaan Hettema), zn. van Jan Hettema (arbeider) en Aantje Wildschut, geb. te Hardinxveld om 22.- uur op woensdag 16-11-1831, ovl. (70 jaar oud) te Hardinxveld om 23.30 uur wijk A in het huis nummer 670 op woensdag 6-8-1902. 
   Toen Adriaan Hettema trouwde met Jannigje van Dunnen was hij weduwnaar van Teuntje Kamsteeg, dr. van Rokus Kampsteeg en Johanna Wilhelmina de Blauw, hun huwelijk was te Hardinxveld op 26-2-1857, zij was geboren te Hardinxveld op 9-1-1837 en overleed aldaar op 13-1-1866.
Ariaan Hettema en Teuntje Kamsteeg kregen samen zes kinderen alle geboren te Hardinxveld, Aaltje op 20-1-1858, Johanna Wilhelmina op 15-8-1859, Elizabeth op 29-4-1861, Rozina Pieternella op 27-1-1863, Jan op 19-12-1864 en een levenloos geboren dochter op 12-1-1866

VIIIaq.  Stijntje (Christina) Klop, dr. van Gijsbert (Egbert) Klop (VIIab) en Neeltje Klijndier, geb. te Hardinxveld op zondag 2-9-1792, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 9-9-1792, Stijntje Klop woonde bij de geboorte van Hendrik en Gijsbert te Akersloot in een keet binnen deze gemeente aan de werken van het kanaal (het latere Noord-Hollands-Kanaal) bij de geboorte van Cornelis woonde ze in een vaartuig maar was ingeschreven te Hardinxveld, ovl. (37 jaar oud) te Broek (Broekhuizen) om 13.- uur op het land in een keet op vrijdag 8-1-1830 (aangifte door haar echtgenoot en George Lodewijk Deijheimer (veldwachter)), tr. (resp. 32 en ongeveer 28 jaar oud) te Akersloot op zondag 12-12-1824 met Adrianus (Arij) Bijlevelt, zn. van Hendrik Bijlevelt en Cecilia de Klein, ged. Rooms Katholiek te Vianen op vrijdag 12-2-1796, arbeider, baggerman, werke oa aan het kanaal in Hoord-Holland, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Westbroek om 3.30 uur op zondag 12-1-1868 (aangifte: door zijn zoon Hendrik Bijleveld 42 jaar oud (baggerman) en Cornelis Davelaar (veldwachter)). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Hendrik Bijleveld, geb. te Akersloot om 4.- uur in een keet tbv de werken aan het kanaal op donderdag 3-3-1825, arbeider, ovl. (79 jaar oud) te Westbroek op zondag 18-9-1904, tr. (resp. 26 en 27 jaar oud) te Westbroek op zondag 11-5-1851 met Alletta Diderika van Boom, dr. van Willemina Sovia (Mijntje) van Boom (arbeidster), geb. te Westbroek om 2.30 uur op zondag 25-4-1824 aangegeven door de vroedvrouw, naaister, ovl. (80 jaar oud) te Westbroek op donderdag 22-12-1904. 
   Alletta Diderika werd door haar moeder, Mijntje Boom, erkend op 25-10-1849
  2.  Gijsbert Bijleveld, geb. te Akersloot om 5.- uur in een keet tbv de werken aan het kanaal op dinsdag 23-5-1826, ovl. (1 jaar oud) te Oegstgeest op maandag 24-9-1827. 
  3.  Cornelis Bijleveld, geb. te Akersloot om 8.- uur in een vaartuig op maandag 17-12-1827, ovl. (3 jaar oud) te Rotterdam op zondag 2-10-1831. 

VIIIar.  Cornelia Klop, dr. van Pieter Klop (VIIac) en Pietertje Sterrenburg, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 30-4-1780, ovl. (ongeveer 33 jaar oud) te Hendrik Ido Ambacht op dinsdag 8-3-1814 (twee dagen na de geboorte van een levenloos kind), otr. te Zwijndrecht op vrijdag 11-6-1802, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 25 jaar oud) te Zwijndrecht op zaterdag 26-6-1802 met Willem van Wingerden, zn. van Arie van Wingerden en Pietertje van Hulst, geb. te Hendrik ido Ambagt, ged. Nederlands Hervormd te Zwijndrecht op woensdag 4-12-1776, winkelier, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Zwijndrecht om 23.- uur op woensdag 4-5-1853. 
 Na het overlijden van Cornelia Klop trouwde Willem van Wingerden met Cornelia Bot, dr. van Arie Bot en Lena Baan, hun huwelijk was te Sliedrecht op 1-8-1816, zij is geboren te Sliedrecht op 27-8-1891 en overleden te Zwijndrecht op 23-2-1858.
Willem van Wingerden en Cornelia Bot kregen samen acht kinderen alle geboren in Hendrik Ido Ambacht, Leendert op 15-7-1817, Jan 29-11-1818, Arie Gijsbert op 5-7-1820, Klaas op 12-5-1822, Pietertje op 4-12-1823, Lena op 21-11-1825, Lena op 25-9-1827 en Klaas op 19-2-1830
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Pieterje van Wingerden, geb. te Zwijndrecht op vrijdag 19-11-1802, ged. Nederlands Hervormd te Zwijndrecht op woensdag 24-11-1802. 
  2.  Maria van Wingerden, geb. te Zwijndrecht op woensdag 11-7-1804, ged. Nederlands Hervormd te Zwijndrecht op zondag 15-7-1804. 
  3.  Willempje van Wingerden, geb. te Zwijndrecht op woensdag 28-5-1806, ged. Nederlands Hervormd te Zwijndrecht op zondag 8-6-1806. 
  4.  Pieter van Wingerden, geb. te Zwijndrecht op zondag 6-5-1810, ged. Nederlands Hervormd te Zwijndrecht op zondag 13-5-1810, ovl. (39 jaar oud) te Zwijndrecht op woensdag 16-5-1849, tr. (resp. 22 en 28 jaar oud) te Meerdervoort op vrijdag 5-4-1833 met Willempje van Wingerden, dr. van Pieter van Wingerden (tuinder) en Anna van Nugteren, geb. te Zwijndrecht op donderdag 15-11-1804, ged. te Zwijndrecht op woensdag 21-11-1804, ovl. (64 jaar oud) te Zwijndrecht op zondag 2-5-1869. 
   Pieter van Wingerden en Willimpje van Wingerden kregen samen negen kinderen alle geboren te Zwijndrecht, Cornelia op 18-12-1833, Arie op 21-11-1836, Anna op 21-8-1838, Willem ook op 21-8-1838, Anna op 28-10-1839, Klaas op 20-10-1842, Pieter op 11-11-1844, Willemina op 16-9-1846 en Pieter op 30-12-1849
  5.  Arie van Wingerden, geb. te Zwijndrecht op zondag 6-5-1810, ged. Nederlands Hervormd te Zwijndrecht op zondag 13-5-1810. 
  6.  Arie van Wingerden, geb. te Hendrik Ido Ambacht op zaterdag 4-7-1812, ovl. (51 jaar oud) te Zwijndrecht op maandag 7-12-1863, tr. (resp. 24 en 16 jaar oud) te Maasdam op maandag 24-10-1836 met Adriana Visser, dr. van Jan Visser en Maria Visser, geb. te Sint Anthoniepolder op zondag 19-3-1820, ovl. (28 jaar oud) te Puttershoek op dinsdag 28-3-1848. 
   Arie van Wingerden en Adriana Visser kregen samen negen kinderen de eerste is geboren te Maasdam de overige te Puttershoek, Willem op 3-2-1837, Cornelia op 12-9-1838, Jan op 11-1-1840, Cornelia op 13-7-1841, Maria op 30-9-1842, Willem op 22-1-1844, Willem op 22-9-1845, Pietertje ook op 22-9-1845 en Willem op 31-1-1848
  7.  Doodgeb. kind van Wingerden, geb. te Hendrik Ido Ambacht om 7.- uur op zondag 6-3-1814. 

VIIIas.  Kuijndert Klop, zn. van Pieter Klop (VIIac) en Pietertje Sterrenburg, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 24-7-1785, dagloner, winkelier, landman, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Den Helder om 12.- uur op woensdag 3-2-1836 (aangifte: door Dirk Geervliet (werkman) en Lodewijk Brands (tapper)), otr. te Hardinxveld op vrijdag 28-10-1808, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 19 jaar oud) te Hardinxveld op zondag 13-11-1808 met Marrigje Baggerman, dr. van Floris Baggerman en Metje van der Plas, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 8-2-1789, winkelierster, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Den Helder om 12.- uur in wijk C ongenummerd op zaterdag 9-2-1856 (aangifte: door Marinus Vuijk (gepensoneerd) en Jan Geervliet (wekman)). 
 Na het overlijden van Kuijndert Klop trouwde Marrigje Baggerman nog twee keer haar tweede huwelijk was met Pieter Stek (arbeider), zn. van Dirk Stek en Adriana 't Lam, hun huwelijk was te Den Helder op 29-6-1837, hij is gedoopt te Jaarsveld op 19-6-1784 en overleden te Den Helder op 24-2-1842.
Toen Pieter Stek trouwde met Marrigje Baggerman was hij twee keer eerder weduwnaar het eerste huwelijk van Peter Stek was met Elisabeth van der Zijden, dr. van Cornelia van der Zijden en Willempje van Straten, hun huwelijk was op ??, zij is gedoopt te Lopik op 7-11-1784 en overleden te Tienhoven op 30-12-1819.
Peter Stek en Elisabeth van der Zijden kregen samen tenminste twee kinderen, Willempje geboren te Jaarsveld op 31-3-1813 en Dirk geboren te Tienhoven op 21-12-1818.
Het tweede huwelijk van Pieter Stek was met Cornelia Soublet, dr. van Willem Soublet en Antje van Vliet, hun huwelijk was te Den Helder op 30-11-1826, zij is geboren te Aalsmeer op 7-10-1794 en overleden te Den Helder op 1-7-1835.
-.
Het derde huwelijk van Marrigje Baggerman was met Martinus Vuijk, zn. van Louwrens Vuijk en Johanna Simmonse, hun huwelijk was in Den Helder op 23-11-1843, hij is geb/ged te Dordrecht op 25-2/2-3-1808 en overleden ?? (na 1856)
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Pieter Klop, geb. te Hardinxveld op dinsdag 5-12-1809, ovl. (59 jaar oud) te Den Helder op donderdag 4-11-1869, volgt IXbe
  2.  Mettje (Metje) Klop, geb. te Hardinxveld op dinsdag 2-4-1811, ovl. (33 jaar oud) te Den Helder op vrijdag 7-6-1844, volgt IXbf
  3.  Floris Klop, geb. te Hardinxveld om 7.- uur op zaterdag 15-1-1814 (geboorte aangegeven op 15-3-1814) (getuigen: Jan Adamszn Klop 44 jaar oud en Johannes Versloot), ovl. (12 jaar oud) te Den Helder om 10.- uur op woensdag 14-6-1826 (aangifte: door zijn vader en Simon Visser (werkman)). 
  4.  Arie Klop, geb. te Hardinxveld om 1.- uur op woensdag 20-11-1816 (getuigen: Rokus van den Bout en Jacob van den Bout), ovl. (8 jaar oud) te Den Helder om 13.- uur op maandag 28-2-1825 (aangifte: door zijn vader en Adrianus Droog (winkelier)). 

VIIIat.  Baaije (Baije) Klop, zn. van Cornelis Klop (VIIad) (dagloner) en Marigje Blokland, geb. te Hardinxveld op maandag 6-6-1796, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 12-6-1796, arbeider, ovl. (67 jaar oud) te Hardinxveld om 6.- uur in het huis nummer 270 op maandag 28-9-1863 (aangfte: door zijn buurman Teunis de Boon 29 jaar (arbeider) en Jan Christiaan de Kok (timmerman)), tr. (resp. 43 en 25 jaar oud) te Hardinxveld op zaterdag 16-11-1839 met Cornelia Jacoba van Luik (onechtelijk), dr. van Maatje van Luijk (dagloonster), geb. te Terneuzen op zaterdag 27-8-1814, ovl. (47 jaar oud) te Hardinxveld om 22.- uur in het huis nummer 260 op zondag 13-7-1862 (aangifte: door haar echtgenoot en Gijsbert den Dunnen (winkelier)). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Cornelis Klop, geb. te Hardinxveld op zaterdag 3-2-1838, ovl. (40 jaar oud) te Rotterdam op zondag 11-8-1878, volgt IXbg
  2.  Marigje Klop, geb. te Hardinxveld om 23.- uur op woensdag 13-3-1839 (Bij de geboorte van deze Marigje Klop is Baaien Klop niet met Cornelia Jacoba van Luik getrouwd, Marigje wordt door Baaien Klop wel als zijn wettig kind erkend), ovl. (11 maanden oud) te Hardinxveld om 17.- uur in het huis nummer 267 op maandag 9-3-1840. 
  3.  Marigje Klop, geb. te Houtrijk en Polanen om 16.- uur op zaterdag 5-12-1840, ovl. (8 maanden oud) te Heemstede om 10.- uur maar woonachtig te Hardinxveld op zaterdag 14-8-1841. 
  4.  Marigje Klop, geb. te Hardinxveld om 18.- uur op zondag 17-4-1842, ovl. (4 maanden oud) te Hardinxveld om 22.- uur in het huis nummer 267 op woensdag 14-9-1842. 
  5.  Kuindert Klop, geb. te Hardinxveld om 21.- uur op donderdag 26-10-1843, ovl. (2 maanden oud) te Hardinxveld om 5.- uur in het huis nummer 267 op maandag 8-1-1844. 
  6.  Marigje Klop, geb. te Hardinxveld om 2.- uur op zondag 21-9-1845, ovl. (11 maanden oud) te Utrecht om 2.- uur maar wonende te Hardinxveld op zondag 13-9-1846. 
  7.  Marigje Klop, geb. te Hardinxveld om 4.- uur op woensdag 6-12-1848, ovl. (7 maanden oud) te Hardinxveld om 21.- uur in het huis nummer 267 op woensdag 18-7-1849. 

VIIIau.  Kuindert Klop, zn. van Cornelis Klop (VIIad) (dagloner) en Marigje Blokland, geb. te Hardinxveld op dinsdag 21-8-1798, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 26-8-1798, veerman te Strijen-sas, schipper, ovl. (46 jaar oud) te Strijen door het kantongerecht met een vervangende acte op donderdag 19-12-1844, tr. (resp. 22 en 35 jaar oud) te Strijen-sas op zaterdag 30-6-1821 met Bastiaantje den Rooijen, dr. van Laurijs den Rooij(en) (vlasboer) en Johanna Beversluis, geb. te Hoge en Lage Zwaluwe op vrijdag 12-8-1785, ged. Nederlands Hervormd te Hoge en Lage Zwaluwe op zondag 14-8-1785, tapster, herbergierster te Strijen-sas, ovl. (73 jaar oud) te Strijen om 2.- uur op zondag 12-12-1858 (aangifte: door haar zoon Cornelis Pieterman 45 jaar oud (arbeider) en Jacob Esseboom (kleermaker)). 
 Toen Bastiaantje de Rooij(en) trouwde met Kuindert Klop was zij weduwe van Teunis Pieterman, zn. van Cornelis Pieterman en Elizabeth Onderwater, hun ondertr/huw was te Hooge en Lage Zwaluwe op 4/24-7-1809, hij is geboren te Strijen-Sas, gedoopt te Strijen op 8-11-1785 en ovl. (34 jaar oud) te Strijen-Sas om 8.- uur in het huis nummer 2 op 5-8-1820.
Teunis Pieterman en Bastiaantje de Rooij kregen samen vier kinderen de eerste is geboren te Hooge en Lage Zwaluwe de overige te Strijen, Elisabeth op 5-2-1807, Laurens op 15-4-1812, Bastiaantje op 14-5-1813 (haar naam werd op 21-5-1813 gewijzigd in Johanna) en Cornelis op 9-11-1814
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Cornelis Klop, geb. te Strijen-sas op donderdag 10-1-1822, ovl. (77 jaar oud) te Rotterdam op zaterdag 18-3-1899, volgt IXbh

VIIIav.  Kuindert Klop, zn. van Ary Klop (VIIaf) en Jaapje Bakker, geb. te Hardinxveld op woensdag 19-3-1794, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 23-3-1794, arbeider, visscher, te Abcoude-Baanbrugge en Abcoude-Proosdij, ovl. (79 jaar oud) te Weesp om 18.30 uur aan de Gasthuissteeg wijk B in het huis 195 op vrijdag 28-3-1873 (aangifte: door Jan Willem Moederzoon (vader in het gasthuis) en Cornelis Haring), tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) te Hardinxveld op woensdag 28-6-1820 met Maria Kamsteeg, dr. van Jan Kamsteeg (visscher) en Anna Philippina Scharer, geb. te Hardinxveld op zondag 23-8-1795, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 30-8-1795, ovl. (60 jaar oud) te Abcoude-Proosdij om 23.- uur op woensdag 16-7-1856 (aangifte: door haar echtgenoot en Cornelis Larisse (candidaatnotaris)). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Arie Klop, geb. te Hardinxveld om 23.- uur op maandag 19-2-1821 (getuigen: Kors Holleman (zalmroker) en Gerrit van der Meijl (zalmroker)), ovl. (2 maanden oud) te Hardinxveld om 21.- uur in het huis nummer 47 op maandag 7-5-1821 (aangifte: door Floris de Rover (schipper) en Pieter de Ruijter (arbeider)). 
  2.  Arie Hendrik Klop, geb. te Hardinxveld om 1.- uur op zondag 26-5-1822 (getuigen: Geerit van der Plas (visscher) en Gerrit van der Meijl (zalmroker)), ovl. (18 dagen oud) te Hardinxveld om 12.- uur in het huis nummer 56 op donderdag 13-6-1822 (aangifte: door Johannis van Ophuijzen (bakker) en Cornelis Klop 28 jaar oud (schipper)). 
  3.  Jacoba Klop, geb. te Purmerend op donderdag 17-7-1823, ovl. (84 jaar oud) te Amsterdam op zondag 17-5-1908, volgt IXbi
  4.  Johanna Klop, geb. te Hardinxveld om 2.- uur op zondag 5-6-1825 (getuigen: Gerrit van den Meijl (zalmroker) en Gijsbert den Dunnen (baardscheerder)), ovl. (18 dagen oud) te Hardinxveld om 7.- uur in het huis nummer 56 op donderdag 23-6-1825 (aangifte: door Cornelis Koens (kastelijn) en Leendert de Kok (veldwachter)). 
  5.  Johanna (Antje) Klop, geb. te Hardinxveld op maandag 25-12-1826, ovl. (68 jaar oud) te Abcoude-Baambrugge op donderdag 30-5-1895, volgt IXbj
  6.  Arie Klop, geb. te Hardinxveld om 8.- uur op donderdag 3-12-1829 (getuigen: Gerrit van der Mijl (zalmroker) en Wouter de Ridder (timmerman)), kantoorbediende te Watergraafsmeer, ovl. (66 jaar oud) te Bloemendaal om 1.- uur in huize Meerenberg maar woonde te Amsterdam op zondag 15-12-1895 (aangifte: door Wilhelmus Breek (postbode) en Jacobus Prenen (gemeentebode)), tr. (resp. 37 en 47 jaar oud) te Watergraafsmeer op woensdag 11-9-1867 met Trijntje Kuiper, dr. van Hendrik Kuijper (landbouwer, arbeider) en Marij (Maamke) Wortel, geb. te Terschelling om 11.- uur op zaterdag 8-1-1820 (getuigen: Aldert Corneli Wortel (landbouwer) en Hendrik Strandjert (geregts dienaar)), ovl. (66 jaar oud) te Watergraafsmeer om 1.30 uur aan de Weesperzijde wijk B in het huis nummer 14 op donderdag 27-5-1886 (aangifte: door haar echtgenoot en Herman Diederick Heckert (timmerman). 
   Toen Trijntje Kuiper trouwde met Arie Klop was zij weduwe van Hendrik van den Berg, zn. van Peter van den Berg en Maaike Ambachtsheer, hun huwelijk was te Watergraafsmeer op 21-1-1844, hij is geboren te Vuren op 24-10-1812 en overleden te Watergraafsmeer op 22-10-1866.
Trijntje Kuiper kreeg voor haar huwelijk twee kinderen, Marige geboren 16-11-1838 te Sloten en Maria geboren op 3-11-1840 te Watergraafsmeer, deze kinderen kregen bij het huwelijk van hun moeder met Hendrik van den Berg de naam "van den Berg"
  7.  Jan Klop, geb. te Hardinxveld om 21.- uur op dinsdag 29-1-1833 (getuigen: Teunis van der Plas (visscher) en Ruben Vogel (arbeider)), melkslijter te Amsterdam, ovl. (77 jaar oud) te Amsterdam om 1.- uur op vrijdag 19-8-1910 (aangifte: door Willem Rijkers (beambte) en Gerardus Albertus Gooiker (beambte)), otr. (1) te Amsterdam op donderdag 12-11-1868, tr. (resp. 35 en 43 jaar oud) te Amsterdam op woensdag 2-12-1868 met Gijsbertje Klarenbeek, dr. van Jacobus Klarenbeek (werkman, arbeider) en Emmertje Timmer, geb. te Breukelen en Nijenrode (Breukelen ) om 1.- uur op woensdag 30-3-1825 (getuigen: Heimanus Hendrik Bekkel (boer) en Christiaan Vertooren), melkslijtster, ovl. (59 jaar oud) te Amsterdam om 21.- uur aan de Lange Leidschedwarsstraat kanton 2 in het huis nummer 127 op dinsdag 22-7-1884 (aangifte: door Dirk Laurens Goosen (aanspreker) en Franciscus Hendrikus Lokman (schoenmaker)). 
   Toen Gijsbertje Klarenbeek trouwde met Jan Klop was zij al twee keer eerder getrouwd haar eerste huwelijk was met Wilhelmus Josephus de Wolff (melkslijter), zn. van Catharina Maria de Wolff, hun huwelijk was te Amsterdam op 3-8-1853, hij is geb. te Breukelen op 30-3-1825 en ovl. (38 jaar oud) te Amsterdam om 7.- uur aan de Leischedwarsstraat kanton 2 buurt CC in het huis nummer 418 op 24-1-1864.
Willem Jodephus de Wolf en Gijsbertje Klarenbeek kregen samen tenminste een zoon geboren te Amsterdam, Wilhelmus Josephus op 13-2-1860.
-.
Het tweede huwelijk van Gijsbertje Klarenbeek was met Cornelis Boelhouwer, zn. van Nicolaas Boelhouwer en Jannetje Groeneveld, hun huwelijk was te Amsterdam op 7-12-1864, hij is geboren te Loosdrecht (Oud Loosdrecht) om 1.- uur in het huis nummer 148 op 22-3-1841 en ovl. (26 jaar oud) te Amsterdam om 15.- uur aan de Leidschedwarsstraat kanton 2 buurt CC in het huis nummer 418 op 4-2-1868.
Cornelis Boelhouwer en Gijsbertje Klarenbeek kregen samen een dochter geboren te Amsterdam, Jannetje op 30-9-1865 (zij trouwde met Adrianus de Wit, zn. van Adrianus de Wit en Jacoba Klop)
, otr. (2) te Amsterdam op donderdag 15-7-1886, tr. (resp. 53 en 37 jaar oud) te Amsterdam op donderdag 19-8-1886, (gesch. te Amsterdam op donderdag 1-11-1888) met Johanna van Halteren, dr. van Floris van Halteren (timmerman) en Pietje Weeda, geb. te Oud-Beierland om 11.- uur op zaterdag 25-11-1848 (getuigen: Jillis Wiebes (veldwachter) en Jan van der Schoor (arbeider)), dienstbode te Amsterdam, Johanna gaat naar haar echtscheiding wonen bij Hermanus Hendrikus Hoogstraat in Amsterdam, later op 1-6-1909 verhuisd ze samen met haar zus Florina naar Leiden Hooge Rijndijk 126, ovl. (71 jaar oud) te Voorburg om 3.30 uur maar woonde te Den Haag op zaterdag 28-8-1920. 
   Het huwelijk tussen Jan Klop en Johanna van Halteren werd door echtscheiding ontbonden, dit op vordering van de man
  8.  Poulus Klop, geb. te Hardinxveld op maandag 8-8-1836, ovl. (64 jaar oud) te Amsterdam op vrijdag 15-3-1901, volgt IXbk

VIIIaw.  Elisabeth (Elizabeth) Klop (VIIIaw), dr. van Ary Klop (VIIaf) en Jaapje Bakker, geb. te Hardinxveld op donderdag 25-8-1796, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 28-8-1796, ovl. (74 jaar oud) te Hardinxveld om 17.30 uur in het huis nummer 118 op woensdag 1-3-1871 (aangifte: door zijn zoon Teunis Klop 52 jaar oud (visscher) en Jan van der Kooij), tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) te Hardinxveld op donderdag 1-7-1819 met Christiaan Klop, zn. van Teunis Klop (VIIaw) en Neeltje van Wijngaarden (zie VIIIcg). 

VIIIax.  Pieter Klop, zn. van Ary Klop (VIIaf) en Jaapje Bakker, geb. te Hardinxveld op donderdag 11-7-1799, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op woensdag 17-7-1799, arbeider, ovl. (47 jaar oud) te Hardinxveld om 4.- uur in het huis nummer 46a op donderdag 1-4-1847 (aangifte: door zijn buurman Ruben Vogel 44 jaar oud (arbeider) en zijn buurman Hendrik de Boon 30 jaar oud (visscher)), tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) te Hardinxveld op woensdag 20-8-1823 met zijn achternicht Merrigje van Wijngaarden, dr. van Cornelis van Wijngaarden (metselaar) en Geertruij Klop (VIIav). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jaapje Klop (ongehuwd), geb. te Hardinxveld om 5.- uur op zaterdag 6-12-1823 (getuigen: Jan van Wijngaarden (arbeider) en Adam Klop 37 jaar oud (arbeider)), ovl. (20 jaar oud) te Hardinxveld om 9.- uur in het huis nummer 46c op zondag 4-2-1844 (aangifte: door haar vader en zijn buurman Ruben Vogel 41 jaar oud (arbeider)). 
  2.  Geertruij Klop, geb. te Hardinxveld op donderdag 25-11-1824, ovl. (46 jaar oud) te Hardinxveld op donderdag 17-8-1871, volgt IXbm
  3.  Arie Klop, geb. te Hardinxveld om 4.- uur op zondag 19-11-1826 (getuigen: Abram Swets (arbeider) en Gijsbert van Dunnen (baardscheerder)), ovl. (1 jaar oud) te Hardinxveld om 12.- uur in het huis nummer 48 op donderdag 30-10-1828 (aangifte: door Cornelis van Wijngaarden (metzelaar) en Leendert de Kok (veldwachter)). 
  4.  Arina Klop (ongehuwd), geb. te Hardinxveld om 23.- uur op maandag 19-10-1829 (getuigen: Pieter van Wijngaarden (metzelaar) en Gijsbert van Dunnen (baardscheerder)), dienstmeid, ovl. (19 jaar oud) te Gorinchem om 12.- uur aan de Haasstraat wijk D in het huis nummer 177, maar woonde te Hardinxveld op vrijdag 15-6-1849 (aangifte: door Leonardus van Wankum (zieken oppaser) en Duk van Meerbeek). 
  5.  Cornelia Klop, geb. te Hardinxveld om 24.- uur op zondag 3-6-1832 (getuigen: Gijsbert den Dunnen (winkelier) en Pieter van Wijngaarden (metzelaar)), ovl. (6 maanden oud) te Hardinxveld om 13.- uur in het huis nummer 46b op dinsdag 25-12-1832 (aangifte: door Cornelis van Wijngaarden (metzelaar) en Jacobus de Man (arbeider)). 
  6.  Cornelis Klop, geb. te Hardinxveld om 5.- uur op woensdag 1-1-1834 (getuigen: Cornelis van Wijngaarden (metzelaar) en Leendert de Kok (veldwachter), aangifte: door Marigje Swets 40 jaar oud behuwd zuster). 
  7.  Arie Klop, geb. te Hardinxveld om 6.- uur op zondag 7-2-1836 (getuigen: Jaco de Man (arbeider) en Rokus Kamsteeg (arbeider)), ovl. (17 dagen oud) te Hardinxveld om 21.- uur in het huis nummer 46c op woensdag 24-2-1836 (aangifte: door zijn vader en zijn buurman Jacob de Man 35 jaar oud (arbeider)). 
  8.  Elisabeth Klop, geb. te Hardinxveld op vrijdag 24-3-1837, ovl. (83 jaar oud) te Hardinxveld op maandag 26-4-1920, volgt IXbn
  9.  Cornelia Klop, geb. te Hardinxveld op zaterdag 1-8-1840, ovl. (81 jaar oud) te Utrecht op zaterdag 15-10-1921, volgt IXbo
  10.  Arie Klop, geb. te Hardinxveld om 12.- uur op zondag 20-11-1842 (getuigen: Arie Klop 38 jaar oud (arbeider) en Jan Christiaan de Kok (timmerman)), ovl. (6 jaar oud) te Hardinxveld om 20.- uur in het huis nummer 45a op zaterdag 27-1-1849 (aangifte: door zijn zwager Cornelis van den Andel 26 jaar oud (arbreider) en Ruben Vogel (arbeider)). 

VIIIay.  Arie Klop, zn. van Ary Klop (VIIaf) en Jaapje Bakker, geb. te Hardinxveld op maandag 22-10-1804, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op zondag 4-11-1804, arbeider, visscher, ovl. (68 jaar oud) te Hardinxveld om 23.- uur in het huis nummer 95 op zaterdag 21-6-1873 (aangifte: door zijn zoon Arie Klop 38 jaar oud (visscher) en Willem de Bom (visscher)), tr. (resp. 30 en 28 jaar oud) te Hardinxveld op zaterdag 23-5-1835 met Alida Remans, dr. van Leendert Remans (arbeider) en Hendrika Bot, geb. te Hardinxveld op woensdag 22-10-1806, ged. Nederlands Hervormd te Hardinxveld op donderdag 30-10-1806, ovl. (63 jaar oud) te Hardinxveld om 5.- uur in het huis wijk A nummer 64 op vrijdag 25-3-1870 (aangifte: door haar echtgenoot en Aart van der Zouwen (arbeider)). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Arie Klop, geb. te Hardinxveld op woensdag 9-9-1835, ovl. (74 jaar oud) te Hardinxveld op maandag 11-10-1909, volgt IXbp
  2.  Hendrika Klop, geb. te Hardinxveld om 17.- uur op woensdag 9-8-1837 (getuigen: Marten van Duijvenboode (kleermaker) en Jasper van der Kooij (smit), aangifte: door Ruben Vogel (arbeider)), ovl. (6 jaar oud) te Hardinxveld om 5.- uur in het huis nummer 35 op dinsdag 13-2-1844 (aangifte: door haar vader en haar buurman Cornelis de Boon 63 jaar oud (arbeider)). 
  3.  Leendert Klop, geb. te Hardinxveld op maandag 2-12-1839, ovl. (68 jaar oud) te Hardinxveld op woensdag 23-9-1908, volgt IXbq
  4.  Jaapje Klop, geb. te Hardinxveld om 12.- uur op woensdag 29-11-1843, ovl. (2 maanden oud) te Hardinxveld om 23.- uur in het huis nummer 35 op maandag 19-2-1844. 
  5.  Hendrika Klop, geb. te Hardinxveld om 6.- uur op zondag 31-8-1845, ovl. (60 jaar oud) te Bemmel op donderdag 7-6-1906, tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) te Bemmel op zaterdag 9-10-1869 met Hendrik van Beek, zn. van Jan van Beek (boerenknecht, arbeider) en Hendrika Janssen (arbeidster), geb. te Bemmel op vrijdag 2-2-1844, visscher, landbouwarbeider, ovl. (69 jaar oud) te Bemmel op woensdag 24-9-1913. 

VIIIaz.  Johanna Klop, dr. van Teuntje Klop (VIIag), ged. ned.ger. te Rotterdam op woensdag 27-9-1775, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) te Gorinchem op dinsdag 25-12-1827, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 28 jaar oud) te Gorinchem op zondag 12-6-1803 met Bastiaan Sprangers, zn. van Jan Sprangers en Adriaantje de Koning, ged. te Werkendam op zondag 2-10-1774, arbeider, kwam uit Werkendam, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Hardinxveld in het huis nummer 52 om 16.30 uur op vrijdag 20-7-1832. 
 Uit dit huwelijk: </